Nerwice u dzieci i młodzieży

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 
Nerwice u dzieci i młodzieży
(bibliografia w wyborze)

 

 1. Dwie nerwice dziecięce / Sigmund Freud ; przeł. Robert Reszke. - Warszawa : "KR", 2000.
  WypRz 233845
 2. Dzieci nerwowe i ich wychowanie / L. Pisariewa ; [przeł z j. ros. Zofia Pomianowska ; pod red. Ignacego Szaniawskiego]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1949.
  CzytR 7915
 3. Dziecko przewlekle chore : psychologiczne aspekty funkcjonowania dziecka w szkole i przedszkolu : [informacje dla pedagogów i opiekunów] / Ewa Góralczyk i in. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2009.
  WypRz 235600
 4. Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Anita Bryńska, Tomasz Wolańczyk. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  WypRz 236972, CzytR 238866
 5. Elementy psychopatologii i psychologii klinicznej / Krzysztof Klimasiński. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000.
  WypRz 225172, CzytR 224510
 6. Integracja psychiczna : o nerwicach i ich leczeniu / Anna A. Terruwe, Conrad W. Baars ; [tł. z ang.] Wojciech Unolt. - Wyd. 2. - Poznań : "W Drodze", 1989.
  CzytR 210824
 7. Nasze wewnętrzne konflikty : konstruktywna teoria nerwic / Karen Horney ; przeł. [z ang.] Aleksander Gomola. - Wyd. 2 popr. (dodr.). - Poznań : "Rebis", 2011.
  WypRz 236492
 8. Nerwica a samozniszczenie / Erwin Ringel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992.
  CzytR 214769
 9. Nerwice : objawy, przyczyny i leczenie / Michał Łapiński. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1983.
  WypRz 189248, WypRz 189249, WypRz 189250, WypRz 189251, CzytR 189247
 10. Nerwice : psychopatologia i psychoterapia / Jerzy Aleksandrowicz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988.
  WypRz 207781, CzytR 207805
 11. Pomoc psychologiczna chorym somatycznie : wybrane zagadnienia / redakcja naukowa Lidia Zabłocka-Żytka, Ewa Sokołowska. - Warszawa : "Difin", 2016.
  CzytR 245653
 12. Psychiatria dzieci i młodzieży / red. nauk. Irena Namysłowska ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. - Wyd. 2 rozsz. i uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012.
  WypRz 240330, CzytR 240404
 13. Psychopatologia nerwic / Antoni Kępiński ; posłowie Jerzy Aleksandrowicz. - Wyd. 2 w tej ed., dodr. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005.
  WypRz 238151, CzytR 238150
 14. Psychoterapia : podręcznik akademicki. 5, Problemy pacjentów / red. nauk. Lidia Grzesiuk, Hubert Suszek. - Warszawa : "Eneteia", 2011.
  WypRz 240065, CzytR 240064
 15. Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce / red. Mark A. Reinecke, David A. Clark ; wstęp Aaron T. Beck ; przekł. [z ang.] Olga i Wojciech Kubińscy, Justyna Giczela. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  CzytR 232308
 16. Sen odnajdziesz w ciele / Jadwiga Małgorzata Rakowska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1990.
  WypRz 212062
 17. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego małego dziecka : 5-8 lat : podręcznik terapeuty / Jennifer B. Freeman, Abbe Marrs Garcia ; przekład: Sylwia Pikiel. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.
  WypRz 247388
 18. Terapia zaburzenia obsesyjno-kompulsyjnego dzieci i młodzieży : 8-17 lat : podręcznik terapeuty / John Piacentini, Audra Langley, Tami Roblek ; przekład Sylwia Pikiel. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2018.
  WypRz 247387
 19. Wyprawa po złote runo : refleksje z psychoterapii grupowej dzieci nerwicowych / Marta Prokopek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
  CzytR 213608
 20. Zaburzenia psychiczne i emocjonalne : przewodnik popularnonaukowy / Wojciech Jerzy Imielski. - Warszawa : "Scholar", 2010.
  WypRz 236842
 21. Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży / pod red. Agnieszki Gmitrowicz i Małgorzaty Janas-Kozik. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018.
  CzytR 247401
 22. Zdolności ruchowe dzieci nerwicowych / Zofia Mieczkowska. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972.
  WypRz 134373, CzytR 134372

 

Artykuły

 1. Epidemie histeryczne, choć nie tylko / Monika Wróbel.// Charaktery. - 2007, nr 10, s. 30-32
 2. Jak rozpoznać, jak pomóc? : zdrowie psychiczne. Objawy zaburzeń nerwicowych mogą być bardzo różne / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 14, s. 9
 3. Matka zaburzeń / David H. Barlow.// Charaktery. - 2013, nr 10, s. 76-77
 4. Nerwice i stres szkolny / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 58-59
 5. Neurotyczność i ekstrawersja jako predykatory nastroju / Ewa Goryńska, Mikołaj Winiewski.// Studia Psychologiczne. - T. 48, z. 2 (2010), s. 5-18, bibliogr.
 6. Nie tylko depresja : zaburzenia psychiczne uczniów. Jak rozpoznać problemy i jak skutecznie pomóc? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 10, s. 11
 7. O zaburzeniach psychicznych u dzieci / Artur Kołakowski ; rozm. przepr. Beata Igielska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 6, s. 25-30
 8. Oswoić przymusowy odruch : wsparcie ucznia z zaburzeniami tikowymi / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 6, s. 60-64
 9. Poziom lęku i neurotyzmu u nieletnich sprawców przestępstw / Małgorzata Sitarczyk.// Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J, Paedagogia-Psychologia. - Vol. 21 (2008), s. 65-78, bibliogr.
 10. Uczeń w kryzysie / Katarzyna Romanowska-Gręda.// Sygnał. - 2016, nr 6, s. 7-10
 11. Zaburzenia nerwicowe u dzieci / Małgorzata Domaradzka, Danuta Rajska.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 16-17
 12. Zranione dziecko, zraniona psychika : uczeń z nerwicą / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 4, s. 4-7

 

Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

 

Rzeszów, 21.05.2019 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska