Szkoła na językach - uczeń z doświadczeniem migracyjnym w szkole. Zestawienie bibliograficzne w wyborze.

Rzeszów

Książki:

 1. Diagnostyka i metodyka psychopedagogiczna w warunkach wielokulturowości / red. nauk. Tomasz Bajkowski, Krzysztof Sawicki, Urszula Namiotko. - Warszawa : "Żak", 2014.
  WypRz 243461
 2. 25 wykładów o migracjach / red. nauk. Magdalena Lesińska, Marek Okólski. - Warszawa : "Scholar", 2018.
  CzytRz 247319
 3. Dzieci z trudnościami adaptacyjnymi w młodszym wieku : aspekty rozwojowe i edukacyjne w kontekście specyfiki różnic kulturowych / pod red. Emilii Śmiechowskiej-Petrovskij. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
  CzytR 245918
 4. Innowacyjne rozwiązania w pracy z dziećmi cudzoziemskimi w systemie edukacji : przykłady praktyczne / pod red. Natalii Klorek i Katarzyny Kubin. - Warszawa :  Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej, 2012.
  WypRz 243382
 5. Migracje i kryzys uchodźczy w Europie : rzeczywistość i wyzwania / red. nauk. Edward Janusz Jaremczuk. - Poznań : "FNCE", 2017.
  Sygn. WypRz 246383
 1. Migracje jako wyzwanie dla Unii Europejskiej i wybranych państw członkowskich / Włodzimierz Fehler, Krzysztof Cebul, Renata Podgórzańska. - Warszawa :"Difin", 2017.
  WypRz 246384
 2. Patologia eurosieroctwa w Polsce : skutki migracji zarobkowej dla dzieci i ich rodzin / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2010.
  WypRz 235016 ; Sygn. CzytR 239225
 3. Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań : teoria i praktyka / red. Henryk Chałupczak [i in.]. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2018.
  CzytRz 247375.
 4. Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej / red. nauk. Iryna Surina, Anna Babicka-Wirkus. - Kraków : "Impuls", 2016.
  CzytR 245938
 5. Psychologia migracji / Jacek Kubitsky. - Warszawa : "Difin", 2012.
  WypRz 239573
 6. Rodzina migracyjna w przestrzeni życiowej dorastających : holistyczny model wsparcia / Anna Dąbrowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.
  WypRz 245946
 7. Społeczne piętno eurosieroctwa / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień. - Warszawa :  "Difin", %c 2012.
  CzytR 239912
 8. Strategia, migracja, adaptacja : rodziny młodych migrantów polskich w Londynie po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / Katarzyna Winiecka. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; Białystok : Universitas Bialostocensis, 2016.
  WypRz 247386
 9. W pułapce wielokulturowości / red. Anna Siewierska-Chmaj. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski ; Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2016.
  Sygn.  WypRz 245584
 1. Wielka emigracja zarobkowa młodzieży : wyzwania dla edukacji / pod red. Ryszard Bera. – Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  CzytR 236651

Artykuły:

 1. Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 20-23.
 2. Co w prawie piszczy? : cudzoziemcy w szkole / Joanna Jałosińska.
  Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 32-38
 3. Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta.
  Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 21-24
 4. Cudzoziemcy w polskiej szkole : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan.
  Nowa Szkoła. - 2016, nr 8, s. 53-59
 5. Cudzoziemcy w szkole / Joanna Jałosińska
  Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 12, s. 32-38
 6. Czy polska szkoła jest przyjazna dla obcokrajowców? / Anna Rękawek
  Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 4, s. 28, 37.
 7. Czy w naszej szkole jest miejsce dla dzieci uchodźców? / Anna Rękawek
  Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 4, s. 41-44
 8. Dialog międzykulturowy / Magdalena Kapela
  Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 6, s. 22-25.
 9. Dzieci cudzoziemskie bez opieki / Maria Kolankiewicz
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2002, nr 10, s. 15-23.
 10. Dzieci czeczeńskie w polskiej szkole / Edyta Januszewska //W: Pedagogika społeczna wobec problemów współczesnej rodziny : polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku / red. nauk. Małgorzata Ciczkowska-Giedziun, Ewa Kantowicz. – Toruń : „Akapit”, 2010. – S. 251-262 ; 340-349.
  Sygn. WypRz 235817 ; CzytR 236373
 1. Dzieci cudzoziemskie w polskiej szkole : z prof. Haliną Grzymała-Moszczyńską, psychologiem z Uniwersytetu Jagiellońskiego, rozmawia Halina Drachal / Halina Grzymała-Moszczyńska
  Głos Nauczycielski. - 2015, nr 39, s. 8
 2. Dzieci i młodzież w migracjach - problemy edukacji i zdrowia / Zofia Kawczyńska-Butrym.//W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2010. - S. 175-184, bibliogr
  CzytR 236651
 3. Dzieci imigrantów w szkołach / Jacek Stec.
  Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 3, s. 4-8.
 4. Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów w polskich szkołach / Ewa Kula.
  Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 74-81
 5. Dzieci powracające z zagranicy w polskich szkołach / Urszula Jędrzejczyk.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 5, s. 55-56.
 6. Dzieci uchodźców i emigrantów w polskiej szkole / Agata Marek.
  Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14
 7. Dzieci uchodźców / Joanna Żepielska.
  - 2011, nr 1, s. 30-32
 8. Dzieci uchodźców w Polsce : wybrane obszary eksploracji / Anna Prusik. // W: Transformacja i jej implikacje dla współczesnej rodziny / red. nauk. Agnieszka Regulska, Urszula Dudziak. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015. - S. 273-289.
  CzytR 245055.
 9. Dzieci-uchodźcy w Polsce : doświadczenia studentów wolontariuszy w pracy z rodziną czeczeńską / Edyta Januszewska
  Pedagogika Społeczna. – 2015, nr 2, s. 167-178
 10. Dzieci wracają ze świata / Halina Grzymała-Moszczyńska ; rozm. przepr. Piotr Żak.
  Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 24-29
 11. Dzieci wracają ze świata / Halina Grzymała-Moszczyńska ; rozm. przepr. Piotr Żak.
  Psychologia w Szkole. - 2015, nr 5, s. 62-67
 12. Dziecko muzułmańskie w polskiej szkole / Katarzyna Górak-Sosnowska, Magdalena Nowaczek-Walczak.
  - 2015, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3 s. 8-10
 13. Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska.
  - 2011, nr 1, s. 21-29,
 14. Dzieciństwo w rodzinie migracyjnej / Wioletta Danilewicz,//W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / pod Sabiny Guz. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,, 2008, s. 185-192,
  Sygn. CzytRz  233487
 15. Dziecko odmienne kulturowo w szkole / Małgorzata Górska,
  - 2011, nr 1, s. 21-29
 16. Edukacja interkulturowa w przedszkolu i szkole / Dominika Przybyszewska
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 28-34
 17. Edukacja początkowa wobec wielokulturowości i międzykulturowości / Joanna Karczewska, Katarzyna Kundera.
  Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 19-29.
 18. Edukacja wobec migracyjnego exodusu / Zofia Szarota. // W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T 2, Koncepcje - Praktyki. - Kraków : "Impuls", 2018. - S. 73-90.
  CzytR 246963
 19. Emigracja - lekarstwo czy trucizna? Sytuacja rodzinna dzieci emigrantów w świetle badań własnych / K. Przybień. // W : Problem eurosieroctwa : wybrane aspekty / pod red. Bogdana Więckiewicza. – Stalowa Wola, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL, 2011, s. 61-83.
  CzytR 239325
 20. Emigracja zarobkowa rodziców a zaburzenia w funkcjonowaniu dzieci / Sylwia Piekut. Burzyńska // W : Rodzice i dzieci w różnych systemach rodzinnych / pod red. Iwony  – Kraków : „Impuls”, 2010, s. 49-56, bibliogr.
  Sygn. CzytR 240242
 21. Emigracja zarobkowa rodziców i eurosieroctwo dzieci przedszkolnych / Ewa Sowa-Behtane.
  Edukacja i Dialog. - 2014, nr11/12, s. 45-49.
 1. Emigracyjne "sieroty" / Małgorzata Tulik-Hamelak.
  Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 1, s. 38-40
 2. Eurorodzice, eurodzieci / Bożena Gwizdek.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 43-44.
 3. Eurosieroctwo - problemy macierzyństwa na odległość / Teresa Zbyrad
  Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 10, s. 3 – 9.
 4. Eurosieroctwo w Polsce jako problem społeczny i pedagogiczny / Zbigniew Węgierski.
  Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 6, s. 3-5.
 5. Eurosieroty : problem wychowawczy czy nieuchronne następstwo przemian? / Krzysztof Blachewicz.
  - 2012, nr 3, s. 16-19
 6. Eurosieroty i emocje / Sławomir Trusz, Magdalena Kwiecień.
  Psychologia w Szkole. - 2013, nr 1, s. 4-12
 7. „Eurosieroty” w szkołach polskich – problemy dydaktyczne i wychowawcze / Elżbieta Dolata //  W: Uczeń wobec wyzwań współczesności / red. Aneta Rogalska-Marasińska i Bożena Banasiak. - Łódź: Uniwersytet Łódzki, 2010, s. 207-216,
  CzytR 238810
 8. Funkcjonowanie emocjonalne dziecka w sytuacji emigracji zarobkowej rodzin do krajów Unii Europejskiej – teoria i badania / B. Sordyl –Lipnicka // W: Wychowanie, profilaktyka, terapia: szanse i zagrożenia / pod red. nauk. Magdaleny Boczkowskiej, Eweliny Tymoszuk, Patrycji Zielińskiej. - Kraków: Impuls, 2012. s. 103–115.
  CzytR 239795
 9. Gdy rodzice emigrują... / Anna Fidelus.
  Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 37-43
 10. Jak zmniejszyć dystans : o problemach dzieci uchodźców w polskiej szkole / Kamil Kamiński ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz.
  Głos Pedagogiczny. - 2011, listopad, s. 8-11
 11. Inny jako obcy : imigranci w polskim dyskursie publicznym i edukacyjnym / Eva Zamojska.
  Studia Edukacyjne. - Nr 28 (2013), s. 191-207
 12. Integracja w szkole dzieci z rodzin uchodźców / Katarzyna Górska, Leandra Korczak Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2014, nr 4, s. 18-32
 13. Jak zmniejszyć dystans : o problemach dzieci uchodźców w polskiej szkole / Kamil Kamiński ; rozm. przepr. Kamila Sekułowicz.
  Głos Pedagogiczny. - 2011, listopad, s. 8-11.
 14. Jaś sam w domu / Wiesław Łuka.
  Głos Nauczycielski.- 2008, nr 27, s. 11.
 15. Język polski w kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z różnic kulturowych / Marta Krasuska-Betiuk.
  Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 45-53.
 16. Konferencja 'Uczniowie migrujący w polskiej szkole" : Warszawa, 15 maja, 2012 r., Ośrodek Rozwoju Edukacji / Ewa Pogorzała.
  Kwartalnik Edukacyjny. - 2012, nr 3, s. 126-130
 17. Konstruowanie tożsamości w warunkach obcości kulturowej. Przypadek małoletnich uchodźców z Czeczenii w Polsce / Katarzyna Kość-Ryżko.
  Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 1, s. 93-118
 18. Kontekst migracyjny jako czynnik różnicujący osiągnięcia szkolne uczniów w Niemczech / Renata Ernst-Milerska.
  Paedagogia Christiana. - 2009, nr 2, s. 193-201.
 19. Korzyści i problemy wynikające z tworzenia klas integracyjnych w percepcji nauczycieli z małych i dużych szkół / Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc. // W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - S. 68-81
  Sygn. CzytR 245265
 1. Kryzys psychiczny u dorastającej młodzieży w kontekście emigracji zarobkowej rodziców / Barbara Pilecka // W : Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010, s. 211-214.
  Sygn. CzytR 235130
 1. Kukułcze dzieci” problemy emigracyjnego sieroctwa” / Grażyna Rura.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 9, s. 15-20.
 2. Lekcja empatii : co może zrobić szkoła, by powstrzymać przemoc wobec uchodźców / Magdalena Goetz.
  Głos Nauczycielski. - 2016, nr 3, s. 12.
 3. List Ajuba, czyli poznać, zrozumieć, zaakceptować innych / Małgorzata Nowak Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 5, s. 13-16
 4. Mali uchodźcy w Polsce - między opieką a wychowaniem komunistycznym / Edyta Januszewska.
  Ruch Pedagogiczny. - 2010, nr 5/6, s. 71-82
 5. Mentoring na rzecz dzieci z rodzin migracyjnych / Agata Butarewicz-Głowacka.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - S. 491-501
  WypRz 246107 ; Sygn. CzytR 245936
 6. Migracja i edukacja : czy transnarodowe rodzicielstwo wpływa na osiągnięcia szkolne niemobilnych dzieci? / Bartłomiej Walczak.
  - 2017, nr 4, s. 106-115
 7. Migracja jako podróż ku dorosłości : o głównych problemach rozwojowych dzieci-migrantów / Anna Linka.
  Pedagogika Społeczna. - 2014, nr 1, s. 75-93
 8. Nastawienie ma znaczenie : szkoła wielokulturowa staje się faktem / Halina Drachal. Głos Nauczycielski. - 2015, nr 40, s. 6-7
 9. Na walizkach : kryzys w Europie, uczniowie i ich rodzice wracają do Polski / Piotr Skura.
  Głos Nauczycielski. - 2011, nr 29, s. 4
 10. Następstwa migracji zarobkowych w wymiarze rodzinnym - wokół problematyki rodzin czasowo niepełnych : działania wspierające w ramach pracy socjalnej / Ewa Leśniak-Berek. // W: Kondycja współczesnych rodzin. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - S. 180-201.
  Sygn. WypRz 244634
 1. Nauczyciel w szkole jako "culture broker" (pośrednik kulturowy) wobec uczniów obcokrajowców / Joanna Kapica-Curzytek.
  Kultura i Edukacja. - 2010, nr 1, s. 95-107
 2. Niezwykła komunikacja w rodzinie euroemigrantów / Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas.
  Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 1, s. 30-32.
 3. Obcokrajowiec uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Aleksandra Kubala-Kulpińska.
  Doradca Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 39, s. 20-24
 4. Obcy nie znaczy zły / Magdalena Goetz.
  Sygnał : magazyn wychowawcy. - 2016, nr 8, s. 7-10
 5. Poczucie osamotnienia u dzieci z rodzin migrujących zarobkowo / Barbara Sordyl // W : Wychowanie w środowisku. Między tradycją a wyzwaniami cywilizacji przyszłości / pod red. Marii Chodkowskiej, Aleksandry Mach. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010. s. 215-220.
  CzytR 235130
 6. Podstawa prawna edukacji cudzoziemców / Monika Sewastianowicz.
  Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 44, 46-48
 7. Polska szkoła miejscem kształtowania mikrokultury w relacjach polsko-ukraińskich / Dariusz Stankiewicz.
  Edukacja i Dialog. - 2015, nr 5/6, s. 51-54
 8. Polska szkoła oczami imigrantów / Yulia Laschuk.//
  - 2015, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3 s. 11-12
 9. Postawy wychowawcze rodziców-migrantów w percepcji dzieci / Ewa Kozdrowicz, Bartłomiej Walczak.
  Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 163-181,
 10. Praca rodzica za granicą / Bożena Krupa.
  Edukacja i Dialog.- 2006, nr 4, s.67 -68.
 11. Problemy edukacyjne i wychowawcze w szkołach wielokulturowych / Urszula Jędrzejczyk.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 7, s. 21-23
 12. Procesy migracyjne - nowe wyzwanie dla szkół i spójności społecznej / Sabina Janik. Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 8-12
 13. Próba dla nauczycieli : jak rozmawiać o kryzysie imigracyjnym w szkole? / Piotr Kozak Głos Nauczycielski. - 2015, nr 39, s. 8
 14. Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska.
  Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 17-20
 15. Przyjmowanie uczniów z zagranicy / Michał Łyszczarz.
  Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 4, s. 46-48
 16. Psychologiczne aspekty pracy z uczniem-emigrantem. Cz. 1 / Katarzyna Baumann.
  Edukacja i Dialog. - 2012, nr 1/2, s. 38-41
 1. Psychologiczne aspekty pracy z dzieckiem - emigrantem. Cz. 2 / Katarzyna Baumann.
  Edukacja i Dialog. - 2013, nr 1/2, s. 68-71
 1. Rodzina na odległość / Katarzyna Fenik.
  Niebieska Linia.- 2009, nr 2, s.22-24 .
 2. Rozdźwięk w edukacji imigrantów / Renata A. Nguyen.
  Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 73-76.
 3. Rozmawiajmy o uchodźcach / Monka Rowińska.
  Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 4, s. 26.
 4. Różnorodność kultur na przykładzie szkoły / Urszula Michalik.
  Nauczyciel i Szkoła. - 2005, nr 3/4, s. 134-141.
 5. Różnorodność kulturowa jako wyzwanie dla polskiej szkoły / Monika Miczka-Pajestka Nowa Szkoła. - 2015, nr 9, s. 21-31
 6. Sytuacja dzieci cudzoziemskich w polskich szkołach / Lucyna Bojarska.
  Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 5, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 22-24
 7. Sytuacja szkolna dziecka z rodziny migrantów / Justyna Wrzochul-Stawinoga.
  Życie Szkoły. - 2014, nr 3, s. 16-19
 8. Szkoła - miejsce dla wielu kultur / Marie Rose Moro, Joanna Peiron.
  Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 31-38
 9. Szkoła a proces integracji uczniów cudzoziemców / Joanna Jałosińska.
  Oświata Mazowiecka. - 2011, nr 3 (8), s. 8-9
 10. Szkoła i opiekunowie wobec eurosieroctwa : na przykładzie badań w województwie kujawsko-pomorskim / Sylwia Piekut-Burzyńska, Zbigniew Węgierski.
  Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 6, s. 3-8.
 11. Szkoła wobec różnic kulturowych : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróźyński. Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 61-63
 12. Trudna droga do wielokulturowości / Wioletta Łakoma-Sabat.
  - 2015, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3 s. 13-14
 13. Uchodźcy (mali) u bram (szkół) / Mirosław Sielatycki .
  Dyrektor Szkoły. – 2015, nr 12, s. 16-19.
 14. Uchodźcy w szkole / Małgorzata Nowak.
  Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 1, s. 12-14, 16-17.
 15. Uczeń, którego rodzice pracują za granicą / Aneta Paszkiewicz.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 9, s. 26-31
 16. Uczestnicy forów internetowych o emigracji zarobkowej rodziców i jej konsekwencjach dla dzieci / Hanna Tomaszewska.
  Pedagogika Społeczna. - 2008, nr 3, s. 105-142,
 17. Uczniowie cudzoziemscy w polskiej szkole : między integracją a marginalizacją / Edyta Januszewska.
  Studia Edukacyjne. - Nr 43 (2017), s. 129-152
 18. W zawieszeniu : "eurosieroty" w naszej klasie / Ewa Miłoszewska.
  Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 11
 19. Wpływ emigracji zarobkowej rodziców na funkcjonowanie dzieci w rodzinie i w szkole / Grażyna Miłkowska, Anna Kulesa.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 9, s. 3-15
 20. Współczesna szkoła w kontekstach wielokulturowości : Wzajemna recepcja "swoich" i "obcych" w praktyce szkolnej / Barbara Dobrowolska.// W: Szkoła - kultura - środowisko lokalne. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - S. 42-55
  CzytR 245043
 21. Współczesne trudności osób bilingwalnych : znaczenie dwujęzyczności dla edukacji i rozwoju psychospołecznego dzieci i ich rodziców / Marta Zawichrowska.// W: Dylematy współczesnych ludzi : radzenie sobie z wielością ról i zadań. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 122-127.
  WypRz 243856 ; Sygn. CzytR 244213
 22. Wszystkie dzieci są nasze... / Barbara Kaliściak.
  - 2016, nr 7-8, s. 30
 23. Wychowawcze i edukacyjne konsekwencje "euromigracji" rodziców i opiekunów / Bartłomiej Walczak.
  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 21-26
 24. Wykorzystanie arteterapii w pracy z dziećmi rodziców migrujących zarobkowo / Anna Stawecka.
  Nauczanie Początkowe. - 2015/ 2016, nr 3, s. 67-73.
 25. Z zagranicy do klasy : podpowiadamy, jak przygotować się do nowego roku szkolnego! / Magdalena Goetz.
  Głos Nauczycielski. - 2014, nr 32-33, s. 12

 

 

 

Rzeszów, dn. 15.11.2018r.
Autor: Agnieszka Ziętala, Alina Daniel

Autor: Alina Daniel, Agnieszka Ziętala