10 lat Polski w Unii Europejskiej

Przemyśl

Katarzyna Rudnicka
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Przeworsku

 

10 lat Polski w Unii Europejskiej

zestawienie bibliograficzne książek za lata 2005-2014

 

 1. 4 lata członkostwa Polski w UE : bilans kosztów i korzyści społeczno-gospodarczych / [zespół aut. Jakub Wiśniewski i in.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, cop. 2008.
  WK 48479; WJ 53124; WP 97445
 2. Administracja i polityka : europejska administracja publiczna / pod red. Roberta Wiszniowskiego. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2005.
  CzJ 35
 3. Administracyjno-prawne aspekty realizacji wspólnej polityki rolnej w Polsce / Marcin Szewczak. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  WJ 52268, WJ 53624
 4. Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski na tle Unii Europejskiej / red. nauk. Hanna Godlewska-Majkowska. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa. Oficyna Wydawnicza, cop. 2013.
  WL 49125
 5. Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI wieku / Marek Leszczyński. - Warszawa : "Difin", 2011.
  WK 50387; WJ 54516; WL 47575; WP 104560
 6. Budżet dla Unii Europejskiej po 2013 roku : implikacje dla Polski / pod red. nauk. Elżbiety Kaweckiej-Wyrzykowskiej ; Katedra Integracji Europejskiej im. J. Moneta, Kolegium Gospodarki Światowej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2008.
  WP 97431
 7. Członkostwo Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem Polski / Anna Doliwa-Klepacka, Zbigniew M. Doliwa-Klepacki. - Białystok : "Temida 2", 2008.
  WP 102692
 8. Doświadczenia społeczne dwóch lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej : praca zbiorowa / pod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007.
  WK 47639; WJ 53436; WP 14413/b, WP 14414/b
 9. Edukacja w Polsce wobec wyzwań konkurencyjności Unii Europejskiej / red. nauk. Wiesław Bokajło i Aldona Wiktorska-Święcka. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.
  WL 45360
 10. Europeistyka w zarysie / red. nauk. Alojzy Z. Nowak, Dariusz Milczarek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
  WK 47468, MKsK 06; WJ 51619/10d; WL 43141, WL 43142; WP 98299
 11. Europejski wymiar edukacji w świetle projektu OBSER - Erasmus : polscy studenci w uczelniach Europy / pod red. Stefanii Szczurkowskiej, Mariusza Łopacińskiego. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2007.
  WJ 52057; WP 95900
 12. Finanse i bankowość : teoria i praktyka / Adam Dmowski, Janusz Sarnowski, Dariusz Prokopowicz. - Warszawa : "Difin", 2008.
  WK 47844; WL 44937
 13. Fundusze unijne : szansa na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw / Rafał Kasprzak. - Gliwice : "Helion", 2009.
  WP 105738
 14. Globalizacja a rozwój : szanse i wyzwania dla Polski / red. nauk. Galia Chimiak, Marcin Fronia. - Warszawa : "Scholar", 2012.
  WK 50872; WP 105069
 15. Globalizacja i integracja europejska : szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki : praca zbiorowa / pod red. Juliusza Kotyńskiego. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005.
  WP 95296
 16. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia rynku wewnętrznego / red. nauk. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2009.
  WP 100654
 17. Gospodarka Polski w Unii Europejskiej w latach 2004-2006 : wybrane zagadnienia / red. nauk. Henryk Bąk, Grażyna Wojtkowska-Łodej. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2007.
  CzJ 339.9
 18. Gra o Europę : negocjacje akcesyjne Polski z Unią Europejską / Sergiusz Trzeciak. - Warszawa : Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 2010.
  WP 102082
 19. Graniczna obsługa ruchu osobowego i towarowego w Unii Europejskiej : (wybrane aspekty) / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. - Warszawa : "AlmaMer" 2008.
  CzP 351/354
 20. Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. - Warszawa : "AlmaMer", 2007.
  WJ 51989/10d; WP 96556
 21. Integracja Polski z Unią Europejską / Arkadiusz Domagała. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2008.
  WK 48071; WP 95533
 22. Kontrasty migracyjne Polski : wymiar transatlantycki / Krystyna Iglicka. - Warszawa : "Scholar", 2008.
  WP 98330
 23. Koordynacja polityk unijnych w Polsce / red. nauk. Renata Mieńkowska-Norkiene ; Instytut Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski - Warszawa : "Aspra-Jr", 2009.
  WP 102945
 24. Korzyści i koszty wprowadzenia euro przez Polskę w świetle doświadczeń Słowacji / pod red. Jerzego Kitowskiego. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  WP 102901
 25. Ład ekonomiczny w demokratycznym państwie / Tadeusz Teofil Kaczmarek. - Warszawa : "Difin", cop. 2007.
  WK 46606
 26. Media publiczne : początek końca czy nowy początek / Karol Jakubowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007.
  WJ 51595/10d, CzJ 316.7; WL 43461, WL 43599; WP 94439, WP 94868
 27. Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej / oprac. Paweł Kaczmarczyk, Marek Okólski. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Analiz i Strategii : współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, 2005.
  WK 48487, WK 48488
 28. Modele rozwoju gospodarczego dla Polski w dobie integracji europejskiej i globalizacji / Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka (red.). - Warszawa : "CeDeWu", 2009.
  WJ 54548
 29. Monitor Europejski / [red. Elżbieta Majewska, Maria Anna Łabędzka ; współpr. Elżbieta Nowicka, Julia Zawistowska]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
  WJ 970/b
 30. Na progu IV Rzeczypospolitej : myśli o historii i przyszłości / Marcin Masny. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005.
  WJ 50851; WP 92635
 31. Nauczanie języków obcych - Polska a Europa / red. nauk. Hanna Komorowska. - Warszawa : "Academica", cop. 2007.
  WL 43986
 32. Ochrona granic i obsługa ruchu granicznego / Aleksander Maksimczuk, Leszek Sidorowicz. - Warszawa : "LexisNexis", 2007.
  CzJ 341; CzP 34
 33. Ochrona środowiska w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podkarpackiego na tle doświadczeń europejskich : konferencja dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnychWyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu. - Przemyśl : Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania, 2006.
  WL 1936 B-1938 B; WP 14686/b
 34. Pakiet klimatyczno-energetyczny : analityczna ocena propozycji Komisji Europejskiej / [oprac. red. Elżbieta Nowicka]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej. Departament Polityki Integracyjnej, 2008.
  WJ 53013, WJ 53014; WL 46242, WL 46243; WP 101319, WP 101320
 35. Państwo i rynek w gospodarce Unii Europejskiej / red. nauk. Zdzisław Bombera, Henryk Szczerbiński, Jerzy Telep. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008.
  WP 97845
 36. Pierwszy rok członkostwa Polski w Unii Europejskiej w ocenie społecznej : praca zbiorowapod red. Elżbiety Skotnickiej-Illasiewicz. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
  WK 48492; WJ 1158/b; WP 14097/b, WP 14409/b
 37. Podręcznik zarządzania projektami miękkimi w kontekście Europejskiego Funduszu Społecznego / [ zespół red. Małgorzata Bonikowska i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym, 2006.
  WK 3733 B
 38. Polityka ekonomiczna : współczesne wyzwania / red. nauk. Mirosława Klamut. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  CzP 33
 39. Polityka gospodarcza Polski po akcesji do Unii Europejskiej / pod red. nauk. Stanisława Zięby, Eugeniusza Mazurkiewicza ; [aut. poszczeg. rozdz. Eugeniusz Mazurkiewicz et al.]. - Warszawa : "AlmaMer", 2007.
  MKsK 33
 40. Polityka kohezji i konwergencja gospodarcza regionów Polski oraz krajów Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Sławomir I. Bukowski. - Warszawa : "Difin", 2011.
  WP 104176
 41. Polityka pieniężna Polski : orientacje i uwarunkowania / Romuald Poliński, Janusz Biernat. - Warszawa : AlmaMer Szkoła Wyższa, 2013.
  WP 106306
 42. Polityka społeczna w Polsce i w świecie / Julian Auleytner. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP ; "Elipsa", 2011.
  WP 103837
 43. Polityka spójności Unii Europejskiej a proces zmniejszania dysproporcji w rozwoju gospodarczym Polski / Dorota Murzyn. - Warszawa : C. H. Beck, 2010.
  WJ 54453/10d
 44. Polityka wzrostu gospodarczego w Polsce i w Unii Europejskiej : polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy / J. L. Bednarczyk, S. I. Bukowski, W. Przybylska-Kapuścińska (red.). - Warszawa : "CeDeWu", 2008.
  WP 98130
 45. Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej : problemy tożsamości i adaptacji / red. nauk. Stanisław Bieleń. - Warszawa : "Difin", 2010.
  WJ 53938; CzP 32
 46. Polska i Europa Środkowa : demokratyzacja, konsolidacja i EUropeizacja / red. nauk. Ewa Nowak, Rafał Riedel. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  WP 103194
 47. Polska, Niemcy, Europa : pamięci profesora Piotra Dobrowolskiego / pod red. Jana Iwanka. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008.
  WP 100128
 48. Polska, Niemcy, Ukraina w Europie : Europa w okresie przemian oraz nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa i współpracy / pod red. Włodzimierza Bonusiaka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  WP 101276
 49. Polska polityka imigracyjna a rynek pracy / Maciej Duszczyk ; Instytut Polityki Społecznej. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : Aspra-JR, 2012.
  MKsK 33; CzL 48501; WP 105974
 50. Polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia w perspektywie politologicznej i medialnej / [red. nauk.] Cezary Żołędowski ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr": Uniwersytet Warszawski. Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2012.
  WP 105215
 51. Polska w handlu światowym / Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009.
  WK 49191
 52. Polska w strukturach Unii Europejskiej : doświadczenia-oczekiwania-wyzwania / red. Maria Marczewska-Rytko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  CzL 46859; WP 102167
 53. Polska w Unii Europejskiej : doświadczenia pierwszego roku członkostwa / [red. Rafał Hykawy]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
  WK 48493; WJ 969/b; WL 42221; WP 13603/b
 54. Polska w Unii Europejskiej : dynamika konwergencji ekonomicznej / red. nauk. Jan Jakub Michałek, Włodzimierz Siwiński, Mieczysław Socha ; aut. Michał Brzozowski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  WP 94824
 55. Polska w Unii Europejskiej : wybrane aspekty polityki bezpieczeństwa w działalności edukacyjno-wychowawczej / pod red. Zbigniewa Kwiasowskiego i Magdaleny Campion. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2013.
  WP 106637
 56. Polska w Unii Europejskiej : wyzwania, możliwości, ograniczenia / red. nauk. Dorota Kowalewska, Renata Podgórzańska. - Toruń : "Ece", 2013.
  WP 107014
 57. Rozwój regionu Podkarpacia po akcesji Polski do Unii Europejskiej / red. nauk. Jan Chojka, Jolanta Pakulska. - Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009.
  CzP 33
 58. Rynek pracy w Polsce i w Unii Europejskiej / Jolanta M. Szaban. - Warszawa : "Difin", 2013.
  CzP 33
 59. Rynek pracy w Polsce w dobie integracji europejskiej i globalizacji / red. Marian Noga, Magdalena Kinga Stawicka. - Warszawa : "CeDeWu", 2009.
  WK 48743; WJ 54852; WL 45401; WP 100090, WP 102546
 60. Rynek pracy w Polsce w procesie integracji z Unią Europejską : aspekty makroekonomiczne i regionalne / pod red. Zenona Wiśniewskiego i Edwarda Dolnego. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2008.
  CzP 33
 61. Spójność ekonomiczno-społeczna regionów Unii Europejskiej. T. 2, Spójność ekonomiczno-społeczna w Polsce / red. Bartosz Jóźwik, Piotr Zalewa ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Instytut Ekonomii i Zarządzania. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
  WP 102889
 62. Świat, Europa, Polska : teoria i praktyka z perspektyw racjonalnych wyborów ekonomicznych / Eugeniusz M. Pluciński. - Bydgoszcz ; Kraków : "Branta", 2008.
  WL 45155; CzP 33
 63. Transformacja edukacji w Polsce na tle dążeń do integracji europejskiej : Tezy - poszukiwania - stan - perspektywy / Małgorzata Schneider. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2005.
  WK 46849
 64. Transport : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.
  CzL 42150
 65. Transport : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król. - Wyd. 4 zm., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  MKsK 656; CzJ 656
 66. Transport : praca zbiorowa / pod red. Włodzimierza Rydzkowskiego i Krystyny Wojewódzkiej-Król. - Wyd. 4 zm., 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  CzP 654/658
 67. Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej : bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej - Polska na tle regionu : 1 maja 2004 r. - 1 maja 2007 r / aut. Agnieszka Bielska (red.) i in. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2007.
  WK 47647, WK 48500; WJ 53125; WP 14415/b
 68. Unia Europejska : społeczne i gospodarcze aspekty integracji / red. nauk. Zdzisław Biegański, Jerzy Jackowicz. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008.
  CzP 33
 69. Wieś i rolnictwo w procesie zmian : szanse rozwojowe rolnictwa w przestrzeni europejskiejpod red. nauk. Stanisławy Sokołowskiej i Anny Bisagi ; Uniwersytet Opolski. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2008.
  WJ 52262/10d
 70. Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej / Stanisław Szumski. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, cop. 2007.
  WK 46626; WJ 52313, CzJ 339.923:061.1; WP 94924, CzP 33
 71. Zmiany w handlu zagranicznym Polski z Unią Europejską w okresie realizacji stowarzyszenia w ramach Układu Europejskiego (1992-2003) / aut. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska [i in.]. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2005.
  WK 48505; WJ 1157/b; WP 14098/b, 14410/b
 72. Zmiany w polskiej edukacji w okresie globalizacji, integracji i transformacji systemowej / Andrzej Ćwikliński. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2005.
  WP 93271, CzP 37.014
 73. Znaczenie orzecznictwa w systemie źródeł prawa : prawo europejskie a prawo krajowe : XIII Niemiecko-Polskie Kolokwium Prawników Administratywistów, Rostock 17-20 września 2003 roku : referaty i głosy w dyskusji / pod red. Bogdana Dolnickiego. - Bydgoszcz ; Katowice : "Branta", 2005.
  WP 93063, WP 93064
 74. Zrastanie się Europy : wschodnie rubieże Unii Europejskiej / red. naukowa Andrzej Skrzypek ; Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2006.
  WK 46859

Autor: Katarzyna Rudnicka