Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego

w Przemyślu

opr. Marta Głogowska, Izabela Pelc

Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży.
Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu oraz filiach
(Jarosław, Lubaczów, Przeworsk)


Druki zwarte:

 1. Bóg, honor i Ojczyzna w recepcji współczesnej młodzieży - refleksje pedagoga / Anna Przecławska // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4, [Ku demokracji poprzez edukację] Gdańsk : GWP, 2007 S. 73-94.
  Przemyśl WP 102250, WP 96652
  Przeworsk WK 47603
  Lubaczów WL 44686
  Jarosław WJ 52553
 2. Czy z Polski możemy być dumni? / Jerzy Pilikowski, Katarzyna Pawłowska, Alicja Grzegorczyk.- Kraków : "Rubikon" 2007.
  Lubaczów WL 44288
  Lubaczów WL 43812
 3. Dwudziestolecie międzywojenne. T. 24, Wychowanie w szkole i w domu / Iwona Kienzler. -Warszawa : Edipresse Polska : Bellona 2014.
  Przemyśl WP 107663 GP - 107663
 4. Dziecko w świecie wielkiej i małej Ojczyzny / Kazimierz Denek, Bronisława Dymara, Wiesława Korzeniowska. - Kraków : "Impuls" 2009.
  Przeworsk WK 48587
  Lubaczów WL 45711
  Lubaczów WL 45710
  Przemyśl WP 100835
 5. Jak chować nasze młode ? / Aleksander Bocheński. - Warszawa : "Pax" 1989.
  Przeworsk WK 36307
  Jarosław WJ 47060
  Lubaczów WL 36175
  Lubaczów WL 36176
 6. Jestem "inny", tzn. jaki? Wychowanie patriotyczne w teorii i praktyce edukacji międzykulturowej / Katarzyna Stankiewicz // W: Tożsamość teorii wychowania, Kraków : "Impuls", 2011 S. 287-298.
  Lubaczów WL 50884
  Jarosław WJ 57057
 7. Kształtowanie postaw patriotycznych dzieci w edukacji wczesnoszkolnej / Danuta Żebrowska // W: Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek. Toruń : Adam Marszałek, 2012 S. 229-251.
  Lubaczów WL 48480
  Przeworsk WK 51131
  Jarosław WJ 55316
  Przemyśl WP 105935
 8. Myśl wychowania narodowego w Galicji okresu autonomii : twórcy i idee / Joanna Falkowska. -Toruń : Adam Marszałek cop. 2013.
  Przemyśl CzP 37(091)
 9. Nieznośny ciężar kompleksów : uwagi o wychowaniu patriotycznym z przeszłością w tle / Marcin Kula // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4, [Ku demokracji poprzez edukację] Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008 S. 29-35.
  Przemyśl WP 102250, WP 96652
  Przeworsk WK 47603
  Lubaczów WL 44686
  Jarosław WJ 52553
 10. Ogólne prawidłowości wychowania patriotycznego uczniów w szkole / Ferdynand Iniewski. -Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1985.
  Jarosław WJ W42331
  Jarosław WJ 42333
  Przeworsk WK 30601
  Lubaczów WL 32754
  Lubaczów WL 32755
  Przemyśl WP 72051
  Przemyśl WP 72052
 11. Patriotyzm w szkole i przez szkołę... / Grzegorz Gołaszewski // W: Patriotyzm w szkole i przez szkołę... / Grzegorz Gołaszewski // W: Twórczość w szkole : rzeczywiste i możliwe aspekty zagadnienia / Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011 S. 225-237.
  Jarosław WJ 54326
  Przemyśl WP 103711
 12. Póki my żyjemy : inscenizacje patriotyczne dla szkoły podstawowej i gimnazjum / [red. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon" 2006.
  Lubaczów WL 44220
  Lubaczów WL 44221
  Lubaczów WL 44222
 13. "Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / Agnieszka Kania. - Kraków : "Universitas" cop. 2015.
  Przeworsk WK 52831
 14. Rodzaje patriotyzmu. Czy i jak osobiste doświadczenia oraz wychowanie różnicują postawy narodowe? / Krystyna Skarżyńska // W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 4, [Ku demokracji poprzez edukację] Gdańsk : GWP, 2007 S. 55-72.
  Przemyśl WP 102250, WP 96652
  Przeworsk WK 47603
  Lubaczów WL 44686
  Jarosław WJ 52553
 15. Tożsamość narodowa i suwerenność państwa a integracja europejska / red. Tadeusz Guz, Ryszard Mazurkiewicz, Ryszard Tłuczek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  Jarosław WJ 53638
 16. Wartości, rodzina, szkoła : patriotyzm na co dzień i od święta : materiały z konferencji na temat edukacji patriotycznej i obywatelskiej Kraków : 8 czerwca 2010 roku / pod red. Wojciecha Balińskiego. - Kraków : Księgarnia Akademicka : 2010.
  Jarosław WJ 54228
 17. Wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym : elementy teorii i praktyki. T. 2, Naród, ojczyzna, patriotyzm, państwo, pokój / Krystyna Chałas, Stanisław Kowalczyk. - Lublin ; Kielce : "Jedność" 2006.
  Przeworsk WK 46760
  Jarosław WJ 50979
  Przemyśl WP 93868
 18. Wychowanie patriotyczne : pedagogika - polityka bezpieczeństwa - polityka historyczna / pod red. Konrada Henninga. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna 2017.
  Jarosław WJ 56711
 19. Wychowanie patriotyczne młodzieży / Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Zakład Wychowania Obronnego. - Bydgoszcz : "Arcanus" 1995.
  Przemyśl WP 110228
 20. Wychowanie patriotyczne w szkołach Komisji Edukacji Narodowej / Kalina Bartnicka. - Warszawa : "Żak" 1998.
  Jarosław WJ 49032
  Przeworsk WK 43574
  Jarosław WJ 24631
  Przemyśl WP 42965
 21. Wychowanie patriotyczne w szkole / Eugenia Anna Wesołowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1988.
  Przeworsk WK 35428
  Lubaczów WL 35877
  Lubaczów WL 35878
  Lubaczów WL 35879
  Przemyśl WP 78382
  Przemyśl WP 78381
  Przemyśl WP 78380
  Jarosław WJ 46162
  Jarosław WJ 46160
  Jarosław WJ 46161
 22. Wychowanie patriotyczne w szkole podstawowej i gimnazjum : praca zbiorowa / pod red. Barbary Kowalińskiej. - Gdańsk : "Harmonia" 2007.
  Przemyśl CzP 37.035
  Przeworsk WK 46783
  Przeworsk WK 46784
  Lubaczów WL 44071
  Lubaczów WL 44070
 23. Wychowanie do patriotyzmu / pod red. Waldemara Janigi. - Przemyśl :Rzeszów : Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej ; Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006.
  Przeworsk WK 49343
  Przemyśl WP 104655, GP 93484 CzP 37.03
 24. Z problematyki wychowania patriotycznego w przedszkolu / Antonina Sawicka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1988.
  Przeworsk WK 5178
  Przemyśl WP 80246
  Jarosław WJ 45945 Jarosław WJ 45946
  Przeworsk WK 35180
  Przeworsk WK 35179

Artykuły z czasopism:
 1. Biel i czerwień", czyli o kształtowaniu postaw patriotycznych w edukacji wczesnoszkolnej (na przykładzie wybranych pakietów edukacyjnych) / Maria Sobieszczyk // Nowa Szkoła 2014, nr 4, s. 39-44
 2. Chcę patriotyzmu normalnego / Jerzy Wolny // Głos Nauczycielski 2007, nr 18/19, s. 11.
 3. Czas honoru i spokoju / Andrzej Paczkowski ; rozm. przepr. Anna Raczyńska //Edukacja i Dialog 2013, nr 7/8, s. 22-25.
 4. Czy jesteśmy patriotami? : (na podstawie badań wśród uczniów szkół podstawowych) / Janina Mazur // Wychowawca 2005, nr 4, s. 5-7.
 5. Czy lekcje wychowania patriotycznego są potrzebne? / Zenona Rondomańska // Wychowanie Muzyczne w Szkole 2007, nr 1, s. 5-16, bibliogr..
 6. Czy można uczyć historii w przedszkolu? / Ewa Knap //Wychowanie w Przedszkolu 2009, nr 11, s. 46-47.
 7. Czy patriotyzmu można nauczyć / Renata Zamojska-Reszke // Życie Szkoły 2007, nr 5, s. 44-45.
 8. Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska? : (o potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka) / Mariusz Menz // Wiadomości Historyczne 2006, nr 5, s. 40-45.
 9. Dumny patriota / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa 2006, nr 5, s. 2 - 7.
 10. Edukacja patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości / Jadwiga Jastrząb [i in.] // Wychowanie na co Dzień 2005, nr 9, dod. s. I-III.
 11. Edukacja patriotyczno-historyczna / Anna Klimowicz // Dyrektor Szkoły 2016, nr 4, s. 60-63.
 12. Gimnazjaliści wobec wartości narodowych / Iwona Morawska, Małgorzata Latoch-Zielińska // Polonistyka 2011, nr 9, s. 18-23.
 13. Godło i hymn narodowy : znaczenie symboli narodowych w codziennym życiu każdego Polaka // Wychowanie w Przedszkolu 2016, nr 4, s. 58.
 14. Jak kształtować patriotyzm? / Ewa Wiercińska-Banaszczyk, Piotr Janicki // Dyrektor Szkoły 2008, nr 6, s. 24-25.
 15. Jak uczyć patriotyzmu w XXI wieku, 70 lat po II wojnie światowej? / Stanisław Bortnowski // Polski w Praktyce 2012, nr 5, s. 10-14.
 16. Jak wychować patriotę? : kilka refleksji po V Ogólnopolskim Zjeździe Nauczycieli Regionalistów / Małgorzata Gryń-Chlebicka // Język Polski w Szkole IV-VI 2007/2008, nr 4, s. 100-103.
 17. Jaką świadomość patriotyczno - obronną reprezentuje nasza młodzież / Stanisław Hładki // Edukacja dla Bezpieczeństwa 2006, nr 4, s. 7 - 17.
 18. Jestem Polakiem! / Joanna Kozubek // Wychowanie w Przedszkolu 2017, nr 6, s. 12-19.
 19. Kto pyta nie błądzi... : czyli, co z tym patriotyzmem w XXI wieku! / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog 2008, nr 1, s. 6-7.
 20. Lekcja patriotyzmu / Monika Rosłan // Wychowanie w Przedszkolu 2009, nr 2, s. 54-55.
 21. Lekcje patriotyzmu - na nowo odczytane... / Mariusz Malinowski // Edukacja i Dialog 2007, nr 7, s. 14-15.
 22. Muzyka w służbie Ojczyźnie - ważny element edukacji wczesnoszkolnej / Irena Chyła-Szypułowa // Nauczanie Początkowe 2007/2008, nr 1, s. 16-22.
 23. Nasz kłopot z patriotyzmem / Zbigniew Marecki // Edukacja i Dialog 2013, nr 7-8, s. 18-21.
 24. Nauczanie i wychowanie do patriotyzmu : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan // Wszystko dla Szkoły 2008, nr 10, s. 19-20.
 25. Niemodny patriotyzm - edukacja dla bezpieczeństwa młodzieży w środkach masowej informacji / Urszula Zimińska // Edukacja dla Bezpieczeństwa 2005, nr 4, s. 41-47.
 26. Niepodległość? A co ja z tego mam? : zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska // Biblioteka w Szkole 2018, nr 5, s. 12-13.
 27. O patriotyczne wychowanie / Mieczysław Albert Krąpiec // Wychowawca 2008, nr 11, s. 6-7.
 28. O wychowanie ku wartościom narodowo-patriotycznym w edukacji szkolnej / Barbara Jaśniewicz // Meritum 2016, nr 3, s. 7-11.
 29. O wychowaniu patriotycznym inaczej / Janina Osewska // Dyrektor Szkoły 2009, nr 11, s. 23-25.
 30. Patriotyzm - tak, ale... / Grzegorz Gołaszewski // Język Polski w Liceum 2006/2007, nr 3, s. 10-21.
 31. Patriotyzm dzisiaj? / Urszula Kłusek // Wychowawca 2010, nr 11, s.15.
 32. Patriotyzm jutra jako inicjatywa edukacyjna / Bogdan Urbanek // Nowa Szkoła 2017, nr 8, s. 8-14.
 33. Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Agnieszka Kania // Edukacja 2016, nr 1, s. 89-101.
 34. Patriotyzm nowego człowieka / Piotr Mazur // Wychowanie na co Dzień 2010, nr 4/5, s. 8-12.
 35. Patriotyzm w dzisiejszej szkole / Teresa Zawisza-Chlebowska // Polski w Praktyce 2012, nr 3, s. 17-22.
 36. Pieśni patriotyczne w edukacji dzieci / Katarzyna Rogozińska // Nauczanie Początkowe 2007/2008, nr 1, s. 23-28.
 37. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia M. Ruman // Wychowanie na co Dzień 2012, nr 6, s. 20-27.
 38. Przy ognisku o patriotyzmie (felieton) / Wojciech Żmudziński // Wychowawca 2008, nr 11, s. 11.
 39. Refleksje o historii i patriotyzmie : ojczyzna, globalizacja - przewartościowania XXI w. / Hanna Wójcik-Łagan // Wiadomości Historyczne 2006, nr 2, s. 50-57.
 40. Rola historii w kształtowaniu postaw patriotycznych współczesnej młodzieży / Barbara Kubis // Wiadomości Historyczne 2011, nr 1, s. 16-26.
 41. Rzecz o wychowaniu patriotycznym - przykłady dobrej praktyki / Antonina Telicka-Bonecka // Meritum 2016, nr 3, s. 86-91.
 42. Wartości patriotyczne w literaturze dla dzieci młodszych / Marek Kątny // Nauczanie Początkowe 2007/2008, nr 1, s. 7-15.
 43. Współczesna odmiana patriotyzmu / Jacek Chmielewski // Edukacja i Dialog 2006, nr 4, s. 6-9.
 44. Współczesny patriota - kto to taki? : czy więc pojęcie patriotyzmu w zmieniających się realiach społeczno-politycznych ma w ogóle rację bytu? / Lucyna Bagińska // Polski w Praktyce 2012, nr 3, s. 30-32.
 45. Współczesny patriotyzm : kocham Polskę nowocześnie / Zdzisław Hofman // Edukacja i Dialog 2013, nr 7/8, s. 12-13.
 46. Wychowanie patriotyczne a treści programowe i proces nauczania zintegrowanego / Irena Stańczak // Nauczanie Początkowe 2007/2008, nr 1, s. 35-41.
 47. Wychowanie patriotyczne w praktyce / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła 2006, nr 8, s. 4-5.
 48. Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Urszula Tokarska // Wychowawca 2016, nr 11, s. 18-20.
 49. Wychowanie patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 4, s. 17-22.
 50. Wzorzec patriotyzmu potrzebny od zaraz / Ferdynand Froissart // Wychowawca 2006, nr 1, s. 17.

Autor: Marta Głogowska, Izabela Pelc