Adam Mickiewicz (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

ADAM MICKIEWICZ (1798 – 1855) : bibliografia podmiotowa w wyborze
/ na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie /

 1. Artykuły Pielgrzyma Polskiego / Adam Mickiewicz ; [z przedm. Władysława Mickiewicza]. - Wyd. 2. - Paryż : Księg. Luxemburgska, [1866].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 2. Bajki / Adam Mickiewicz ; il. Ludwik Maciąg. - Warszawa : Nasza Księgarnia, 1951.
  Przemyśl WP 108264
 3. Ballady : wybór / Adam Mickiewicz ; il. Jan Marcin Szancer ; red. Izabella Korsak. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1955.
  Przemyśl WP 91697
 4. Ballady, bajki, wiersze / Adam Mickiewicz ; wyboru dokonała Anna Adamiak ; zilustrował i oprac. graf. Antoni Boratyński. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984.
  Przeworsk MKsK 82-1
  Przemyśl WP 89655
 5. Ballady i romanse / Adam Mickiewicz ; oprac. Tomasz Macios. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008.
  Przemyśl WP 95928, 95929
 6. Ballady i romanse : lektura z opracowaniem / Adam Mickiewicz ; oprac. Tomasz Macios. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009.
  Przemyśl WP 101337
 7. Dekabryści : [wybór pism] / przeł. [z ros.] Stanisława Bórska ; oprac. i wstępem opatrzył Henryk Batowski. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.
  Przeworsk WK BN 6354
  Przemyśl WP 47961BN
 8. Dziadów część III / Adam Mickiewicz ; oprac. Zofia Stefanowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1969.
  Przemyśl WP 43350, 52587
 9. Dziadów część III / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952.
  Przemyśl WP 42679
 10. Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. Maria Cieśla-Korytowska. - Kraków : "Universitas", 1998.
  Przeworsk WK 42187
  Przemyśl WP 85544, 91898
 11. Dziady / Adam Mickiewicz ; oprac. Wojciech Rzehak ; il. Jolanta Adamus Ludwikowska. - Kraków : "Greg", 2005.
  Przemyśl WP 101832
 12. Dziady / Adam Mickiewicz ; [posł. Maciej Krassowski]. - Warszawa : "Elipsa", 1999.
  Przemyśl WP 106399
 13. Dziady / Adam Mickiewicz ; przypisy i uwagi o tekstach Stanisław Pigoń; posł. Zofia Stefanowska. - Warszawa : "Czytelnik", 1970.
  Przemyśl WP 15520
  Przemyśl WP 91704
 14. Dziady : część II : lektura z opracowaniem / Adam Mickiewicz ; oprac. Agnieszka Nożyńska - Demianiuk. - Poznań : "Ibis", 2014.
  Przemyśl WP 107060
 15. Dziady : poema : upiór ; [Dziady]. cz. 2, cz. 4, Widowisko. cz. 1 / Adam Mickiewicz ; posł. opatrzyła Anna Klubowna ; przypisy Janiny Rosnowskiej. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1952.
  Przemyśl WP 46705, 49784, 50453, 50466
 16. Dziady wileńskie / Adam Mickiewicz ; oprac. Józef Kallenbach. - Wyd. 4. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  Przemyśl Cz1P BN S1
 17. Dziady. Cz. 1, 2 i 4 / Adam Mickiewicz. - Kraków : "Przełom", 1946.
  Przemyśl WP 79252
 18. Dziady. Cz. 3 / Adam Mickiewicz ; posłowie i przypisy Janina Wieczerska-Zabłocka. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  Jarosław WJ 41126
  Przeworsk WK 28358, 28359, 28431
  Przemyśl WP 99711, 102788
 19. Dzieła poetyckie / Adam Mickiewicz; wyd. i objaśnił Tadeusz Pini. - Wydanie piąte zupełne, z portretami i podobiznami autografów poety. - Nowogródek : Komitet Mickiewiczowski, 1933.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 20. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 3, Utwory dramatyczne / wyd. i objaśnił Tadeusz Pini. - Lwów : H. Altenberg, [po 1911].
  Przemyśl Cz1P 821.162.1-1/-9
 21. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 4, Pisma literackie / oprac. Tadeusz Pini. - Lwów : H. Altenberg, [1898].
  Przemyśl Cz1P 821.162.1-1/-9
 22. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 5, Literatura słowiańska : rok pierwszy / wydał i objaśnił Tadeusz Pini. - Lwów : H. Altenberg, [1911].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9 A/Z
 23. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 6, Literatura słowiańska : rok drugi / wydał i objaśnił Tadeusz Pini. - Lwów : H. Altenberg, [1911].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9 A/Z
 24. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 7, Literatura słowiańska : rok trzeci / wydał i objaśnił Tadeusz Pini. - Lwów : H. Altenberg, [1913].
  Przemyśl Cz1P 821.162.1-1/-9
 25. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 8, Literatura słowiańska : rok czwarty / Adam Mickiewicz ; wydał i objaśnił Maryan Reiter. - Lwów : H. Altenberg, [1913].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9 A/Z
 26. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 9, Pisma polityczne / Adam Mickiewicz ; wydał i objaśnił Tadeusz Pini. - Lwów : H. Altenberg, [1913].
  Przemyśl Cz1P 821.162.1-1/-9
 27. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 10, Listy i przemówienia / Adam Mickiewicz ; wydał i objaśnił Maryan Reiter. - Lwów : H. Altenberg, [1913].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9 A/Z
 28. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 11, Listy i przemówienia / Adam Mickiewicz ; wydał i objaśnił Maryan Reiter. - Lwów : H. Altenberg, [1913].
  Przemyśl Cz1P 821.162.1-1/-9
 29. Dzieła wszystkie Adama Mickiewicza. T. 12, Listy i przemówienia / Adam Mickiewicz ; wydał i objaśnił Maryan Reiter. - Lwów : H. Altenberg, [1913].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9 A/Z
 30. Dzieła wszystkie. T. 1. Cz. 1, Wiersze 1817-1824 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
  Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
  Lubaczów WL 14897
  Przemyśl WP 90866
 31. Dzieła wszystkie. T. 1. Cz. 2, Wiersze 1825-1829 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
  Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
  Lubaczów WL 16255
  Lubaczów WL 16304
  Przemyśl WP 17913, 90867
 32. Dzieła wszystkie. T. 1. Cz. 3, Wiersze 1829-1855 / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
  Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
  Przemyśl WP 59333
 33. Dzieła wszystkie. T. 1. Cz. 4, Wiersze, uzupełnienia i materiały / Adam Mickiewicz ; oprac. Czesław Zgorzelski ; poezje Mickiewicza w kompozycjach muzycznych oprac. Kornel Michałowski ; pod red. Konrada Górskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.
  Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
  Przeworsk WK 32492
  Lubaczów WL 34031
  Przemyśl WP 90868
 34. Dzieła wszystkie. T. 2, Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
  Przeworsk MKsK 82-1/-9(081)A/Z
  Przemyśl WP 55778
  Przemyśl WP 90865
 35. Grażyna / Adam Mickiewicz ; wstęp napisała Janina Budzyńska. - Wyd. 5. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
  Przemyśl WP 49976
 36. Grażyna : podobizna autografu oraz wydań : wileńskiego z r. 1823, petersburskiego z roku 1829 i paryskiego z r. 1838 / Adam Mickiewicz ; wstęp oprac. Konrad Górski ; do dr. przygot. Stefan Vrtel-Wierczyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
  Przemyśl WP 50372
 37. Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz ; oprac. Zygmunt Kaczanowski ; wstępem opatrzył Kazimierz Budzyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949.
  Przemyśl WP 3758/b, 52710
 38. Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz ; w oprac. Jerzego Starowicza. - Wyd. 2. - Kraków : "Książnica Powszechna", 1946.
  Przemyśl WP 11, 12
 39. Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz ; w oprac. Stefana Papée. - Kraków : Księgarnia Stefana Kamińskiego, [1945].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 40. Grażyna : powieść litewska / Adam Mickiewicz ; z wstępem Józefa Tretiaka i objaśn. Henryka Życzyńskiego. - Wyd. 2. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  Przemyśl Cz1P BN S1
 41. Grażyna : powieść litewska / przez Adama Mickiewicza ; z ilustracjami Antoniego Zaleskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979.
  Przemyśl Cz1P 094/096/R
 42. Grażyna / przez Adama Mickiewicza ; wg autografu znajdującego się w posiadaniu Konstantego hr. Przeździeckiego wydał W. A. Bruchnalski. - Lwów : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1889.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 43. Kobieto! Boski diable / Mickiewicz, Słowacki, Norwid ; wybór i wstęp Maria Józefacka; [il. Stanisław Bałdyga, Zofia Kopel-Szulc, Jerzy Kostka]. - Lublin : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
  Przeworsk WK 33470
  Lubaczów WL 34463, 34464
  Przemyśl WP 75518
 44. Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz ; oprac. Stefan Chwin. - Wyd. 3 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991.
  Przeworsk MKsK 82-1
  Przeworsk WK BN 37432
  Przemyśl WP 82037 - 82038BN, 90075 - 90079BN, 90363 - 90364BN, 91051BN, 97756BN
 45. Konrad Wallenrod / Adam Mickiewicz ; wstępem opatrzył Zdzisław Libera. - Wyd. 7. - Warszawa : "Czytelnik", 1972.
  Przemyśl WP 46704
 46. Konrad Wallenrod : lektura z opracowaniem / Adam Mickiewicz ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009.
  Przemyśl WP 100973
 47. Konrad Wallenrod : powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich / Adam Mickiewicz ; oprac. Zygmunt Kaczanowski ; wstępem opatrzył Kazimierz Budzyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1949.
  Przeworsk WK 3135
  Przemyśl WP 50454
 48. Konrad Wallenrod : powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1967.
  Przemyśl WP 52876
 49. Korybut książę Nowogródka (Grażyna) : podobizna autografu ze zbiorów Przezdzieckich / Adam Mickiewicz ; wydał Julian Krzyżanowski. - Warszawa : nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1950.
  Przemyśl Cz1P 821.162.1-1/-9A/Z
 50. Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; oprac. Zofia Stefanowska. - Wyd. 5 zm. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
  Jarosław WJ 12793/BN/M, 12794/BN/M
  Przeworsk WK BN 5490
  Przemyśl WP 48015BN , 48223BN, 90874BN
 51. Listy, dedykacje, notaty nie objęte wydaniem książkowym / Adam Mickiewicz ; zebrał i oprac. Stanisław Pigoń. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
  Jarosław WJ 8957, 15976
  Przeworsk WK 7325
  Lubaczów WL 7292
  Przemyśl WP 7932
  Przemyśl WP 52589
 52. Listy. Cz. 1 / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; t. oprac. Stanisław Pigoń]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29376
 53. Listy. Cz. 2 / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; t. oprac. Stanisław Pigoń]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29377
 54. Listy. Cz. 3 / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; t. oprac. Stanisław Pigoń i Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Jarosław WJ 35449
  Przemyśl WP 29378
 55. Literatura słowiańska : kurs pierwszy : półrocze I / Adam Mickiewicz ; przeł. Leon Płoszewski ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; tekst i objaśnienia przygot. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29370
 56. Literatura słowiańska : kurs pierwszy : półrocze II / Adam Mickiewicz ; przeł. Leon Płoszewski ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; tekst i objaśnienia przygot. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29371
 57. Literatura słowiańska : kurs drugi / Adam Mickiewicz ; przeł. Leon Płoszewski ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; tekst i objaśnienia przygot. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29372
 58. Literatura słowiańska : kurs trzeci i czwarty / Adam Mickiewicz ; przeł. Leon Płoszewski ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; tekst i objaśnienia przygot. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29373
 59. Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuskim. T. 3, Rok trzeci, 1842-1843 / Adam Mickiewicz ; tł. Feliks Wrotnowski. - Wyd. 3, nowo popr. - Warszawa : Jan Konstanty Żupański, 1865.
  Przemyśl Cz1P A/821(091)
 60. Miej serce / Adam Mickiewicz ; wstęp Barbara Riss. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1998.
  Przemyśl WP 106233
 61. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : "Greg", 2011.
  Przemyśl WP 104917
 62. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Wyd. 32 (dodr.). - Warszawa : "Czytelnik", 1984.
  Przemyśl WP 89685
 63. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 / Adam Mickiewicz ; z il. M. E. Andriollego. - Łódź : A. F. Mittler, [1928].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 64. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; il. Tadeusza Gronowskiego. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1950.
  Przemyśl Cz1P 821.162.1-1/-9
 65. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Zofia Stefanowska. - Wyd. 4 popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  Przemyśl WP 19963
  Przemyśl WP 19965
 66. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1 / przez Adama Mickiewicza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  Przeworsk MKsK 82-1
  Przemyśl Cz1P 094/096/R
 67. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 2 / przez Adama Mickiewicza ; [posłowie napisał Janusz Odrowąż-Pieniążek]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  Przeworsk MKsK 82-1
  Przemyśl Cz1P 094/096/R
 68. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008.
  Przemyśl WP 96046
 69. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 4 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
  Lubaczów WL 6101
  Przemyśl WP 26471BN
 70. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Zofia Stefanowska. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
  Jarosław WJ 18351/BN/M
  Przemyśl WP 54540
 71. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 5 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
  Lubaczów WL 11169
  Przemyśl WP 47952BN
 72. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 5 zm., rzut 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
  Przemyśl WP 12777BN, 47950BN, 47951BN, 47954BN, Cz1P BN S 1
 73. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 6. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
  Przemyśl WP 17607BN
 74. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; il. Michał Elwiro Andriolli. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982.
  Cz1P 821.162.1-1/-9
 75. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. - Kraków : "Spes", cop. 1998.
  Przemyśl WP 99665
 76. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Agnieszka Sabak. - Kraków : "Skrzat", 2009.
  Przemyśl WP 101009
  Przemyśl WP 259/E/a
 77. Pani Twardowska : ballada / Adama Mickiewicza ; z ilustracyami A[ntoniego] Zaleskiego, wykonanemi na miedzi przez S[tanisława] Łukomskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1979.
  Przemyśl Cz1P 094/096/R
 78. Pisma estetyczno - krytyczne / Adam Mickiewicz ; oprac. Henryk Życzyński. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924.
  Przemyśl CzP BN S1
 79. Pisma prozą. Cz. 1, Pisma filomatyczne, estetyczno-krytyczne, opowiadania / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; pisma fr. przeł. Artur Górski ; tekst i uwagi o tekstach przygotował Leon Płoszewski ; objaśnienia oprac. Zofia Ciechanowska]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29367
 80. Pisma prozą. Cz. 2, Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego ; Pisma polityczne z lat 1832-1835 / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; pisma fr. przeł. Artur Górski ; t. oprac. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29368
 81. Pisma prozą. Cz. 3, Pisma historyczne ; Wykłady lozańskie / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; wykłady lozańskie zrekonstruował i przeł. Jerzy Kowalski ; pisma historyczne fr. przeł. Artur Górski ; t. oprac. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29369
 82. Pisma różne / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i inl. ; pisma fr. przeł. Artur Górski ; t. oprac. oraz parafrazy z Emersona przeł. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29375
 83. Poezje / Adam Mickiewicz ; il. Andrzej Heidrich. - Warszawa : "Czytelnik" 1955.
  Przemyśl WP 33320
 84. Poezje. T. 1, Wiersze młodzieńcze ; Ballady i romanse ; Wiersze do r. 1824 / Adam Mickiewicz ; wybór, wstęp i objaśnienia Józef Kallenbach. - Wyd. 3. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1928].
  Przemyśl Cz1P BN S1
 85. Powieści poetyckie / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; tekst oraz uwagi o tekstach przygot. Leon Płoszewski]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29364
 86. Powieści poetyckie ; Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego / Adam Mickiewicz ; oprac. graficzne Wojciech Freudenreich. - Wyd. 1 w tej edycji. - Warszawa : "Czytelnik", 1992.
  Jarosław WJ 48005
  Przemyśl WP 91844
 87. Powrót taty ; Pani Twardowska / Adam Mickiewicz ; il. Tomasz Borowski. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Wydawców Książek, 1988.
  Przemyśl WP 76773
 88. Sonet polski : wybór tekstów / wstępem i objaśn. zaopatrzył Władysław Folkierski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1925.
  Przemyśl Cz1P BN S1
 89. Sonety krymskie / Adam Mickiewicz. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.
  Lubaczów WL 20515
  Przemyśl WP 24382
 90. Tłumaczenia / Adam Mickiewicz. - Lwów : Księgarnia Polska A. D. Bartoszewicza, [1885].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 91. To lubię / Adam Mickiewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1984.
  Przeworsk WK 27883
  Przemyśl WP 89694 - 89696
 92. Trybuna Ludów / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; tł. Leon Płoszewski, Artur Górski ; objaśnienia oprac. Adam Mauersberger]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29374, 46802
 93. Utwory dramatyczne / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; teksty przygot. Wacław Borowy i Eugeniusz Sawrymowicz ; dodatek krytyczny oprac. Leon Płoszewski i Eugeniusz Sawrymowicz] - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29365
 94. Wacława dzieje : poema / Stefan Florian Garczyński ; [przedm. Adam Mickiewicz]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
  Przeworsk WK 17961
  Przemyśl WP 20455
 95. Wiersze / Adam Mickiewicz ; [kom. red. Julian Krzyżanowski i in. ; teksty przygot. Wacław Borowy i Eugeniusz Sawrymowicz ; dodatek krytyczny oprac. Leon Płoszewski i Eugeniusz Sawrymowicz]. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.
  Przemyśl WP 29363
 96. Wybór pism / Adam Mickiewicz ; [red. odp. : Danuta Drabikowska, Irena Orlewicz]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1951.
  Przemyśl WP 49748
 97. Wybór poezji / Adam Mickiewicz ; oprac. Józef Spytkowski. - Kraków : M. Kot, 1947.
  Przemyśl WP 26698
 98. Wykłady o literaturze słowiańskiej : wygłoszone w Kolegium francuskim w Paryżu w latach 1840-1841. T. 1-3 / Adam Mickiewicz ; przekład Feliksa Wrotnowskiego. - Lwów : "Słowo Polskie", 1900.
  Przemyśl Cz1P A/ 821(091)
 99. Wykłady o literaturze słowiańskiej : wygłoszone w Kolegium francuskim w Paryżu w latach 1840-1841. T. 4-7 / Adam Mickiewicz ; przekład Feliksa Wrotnowskiego. - Lwów : "Słowo Polskie", 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821(091)

 

Autor: Agnieszka Biedroń