Rada rodziców, rada szkoły

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Urszula Buczkowska

Przemyśl 2011

Rada rodziców, rada szkoły

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2010

 

Wydawnictwa  zwarte

 1. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. – Warszawa; „Żak”, 2006. – s. 23-27 : Rada rodziców, Rada szkoły   CzP 37(03)
 2. Podstawy prawne i organizacyjne oświaty : prawo oświatowe w zarysie / Danuta Kurzyna-Chmiel. – Wyd. 2, stan prawny na 1 stycznia 2009 r. – Warszawa : Wolters  Kluwer Polska, 2009  CzP 37.014
 3.  Rada szkoły / Marek Mencel. – Kraków : „Impuls”, 2009   WP 102537
 4. Rada szkoły, Rada oświatowa ; przewodnik dla samorządów władz oświatowych, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i uczniów / Bogusław Śliwerski. – Kraków : „Impuls”, 2002   CzP 37.014
 5. Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008  CzP 37.064.1
 6. Zarządzanie placówką oświatową : poradnik nowoczesnego dyrektora / pod red. Katarzyny Krysztofiak. – Warszawa : C. H. Beck, 2009  CzP 37.07

 

Artykuły z czasopism

 1. Autonomia jako cecha współczesnej szkoły / Netta Nowosad, Klaudia Błaszczyk // Nowa Szkoła. – 2005, nr 7, s. 4-7
 2. Budować porozumienie na różnorodności – o radach rodziców : co w trawie piszczy? / Anna Rękawek // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 9, s. 32-34
 3. Dyrektor szkoły a rada rodziców i samorząd szkolny : lekcja 4 rok szkolny 2007/2008 / Irena Dzierzgowska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 12, dod. S. I-VIII
 4. Instytucjonalne współdziałanie rodziców i szkoły w Europie i w Polsce – dawniej i dziś / Ewa Kula  // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2004/2005, nr 2, s. 31-36
 5. Kompetencje organów szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2009, nr 8, s. 42, 45-48
 6. Kompetencje organów szkoły // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 8, s. 42, 44-46, 48-52
 7. Milczenie ojców / Danuta Elsner // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 2, s. 49-50
 8. Osiągnięcia i problemy Rady Szkoły / Stanisław Kumon // Wychowawca. – 2000, nr 9, s. 17-18
 9. Partnerzy czy przeciwnicy / Ewa Miłoszewska – Piontek // Głos Nauczycielski. – 2006, nr 41, s. 6
 10. Po co komu rada rodziców? – ( Rodzice w szkole ) / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. – 2002, nr 1, s. 24-25
 11. Rada rodziców / Anna Rzędowska // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 12, s. 18-19
 12. Rada rodziców w szkole / Jerzy Winczek // Wychowawca. – 2007, nr 9, s. 10-11
 13. Rada szkoły : zmarnowana szansa demokratyzacji? / Marek Mencel // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 3, s. 31-36
 14. Rada szkoły  - czy to historia / Marek Mencel // Wychowawca. – 2001, nr 9, s. 7
 15. Rada szkoły czyli demokracja jak drzewo(?). – Bibliogr. / Marek Mencel // Dyrektor Szkoły, 2004, nr 7/8, s. 84-86
 16. Rady rodziców? Jestem za! / Piotr Janicki // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 2, s. 5-10
 17. Rady rodziców w polskiej szkole / Wojciech Starzyński // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 5, s. 20-24
 18. Rodzice w szkole / Jarosław Kordziński // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 7-10
 19. Rola rady rodziców w szkole / Jerzy Winczek // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 9, s. 7-8
 20. Rola rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej / Marzena Pękowska // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2004/2005, nr 2, s. 26-30
 21. Słaby filar [Rada Rodziców] / Witold Salański // Głos Nauczycielski. – 2001, nr 27, s. 7
 22. Środki finansowe organów wewnętrznych szkoły / Antoni Jeżowski // Dyrektor Szkoły. – 2010, nr 4, s. 14-16
 23. Udział rodziców w realizacji polityki edukacyjnej w krajach Unii Europejskiej / Lidia Wasilewska // Dyrektor Szkoły. – 2001, nr 10, s. 33-34
 24. Udział rodziców w życiu szkoły : (na przestrzeni ostatnich 20 lat) Cz.1 / Jerzy Marek // Nowa Szkoła. – 2010, nr 1, s. 9-17
 25. Uprawnienia organów szkoły : rady pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu szkolnego // Dyrektor Szkoły. – 2006, nr 8, s. 49-57
 26. Z doświadczeń Rady Szkoły / Małgorzata Zwolińska // Wszystko dla Szkoły. – 2002, nr 9, s. 11, 25
 27. Z Radą czy bez Rady // Głos Nauczycielski. – 2001, s. 47, wkł. s. I
 28. Zmieniający się obszar uczestnictwa rodziców w życiu szkoły. – Bibliogr. / Małgorzata Markiewicz // Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. – 2004/2005, nr 2, s. 44-48
 29. Zmieniający się status rodziców uczniów w szkole – a fizyczna edukacja / Maria Brudnik // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2008, nr 8, s. 52-58

Autor: Urszula Buczkowska