Edukacja zdrowotna

Tarnobrzeg

Artykuły z czasopism

 1. Aktywność fizyczna - ważny element w terapii cukrzycy / Ewa Buczkowska, Urszula Mazur // Lider. - 2006, nr 2, s.3-4
 2. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s.32-35
 3. Aktywność ruchowa dzieci w czasie wolnym / Katarzyna Sępowicz-Buczko // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 4, s.32-35
 4. Aktywność ruchowa i racjonalne żywienie podstawą zdrowia i kondycji fizycznej nauczycieli i uczniów / Elżbieta Minczakiewicz // Lider. - 2000, nr 3, s.5-9
 5. Aktywność ruchowa ucznia a edukacja komunikacyjna / Filip Bąk // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2000, nr 2-3, s.59-62
 6. Autorytet - od afirmowanej zależności do emancypacji w obszarze zdrowia człowieka / Agnieszka Zalewska-Meler // Lider. - 2006, nr 10, s.29-30
 7. Cele i modele szkoły promującej zdrowie w różnych krajach Europy / Barbara Woynarowska, Katarzyna Stępniak // Edukacja. - 2002, nr 4, s.76-90
 8. Chcemy być szkołą promującą zdrowie / Agata Szlęk-Sitkiewicz, Monika Ślusarczyk // Lider. - 2002, nr 7-8, s.27-30
 9. Co będzie z edukacja zdrowotną? / Maria Sokołowska // Remedium. - 2006, nr 4, s.6-9
 10. Co ma wspólnego edukacja fizyczna z edukacją / Henryk Grabowski // Kultura Fizyczna. - 2000, nr 1-2, s.5-8
 11. Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur // Lider. - 2006, nr 1, s.6-8
 12. Czy promocja zdrowia może integrować środowisko szkolne ? / Krystyna Piątek, Krystyna Walkowiak // Lider.- 2001, nr 9, s.7-8
 13. Ćwiczenia oddechowe w leczeniu zachowawczym bocznym skrzywień kręgosłupa / Jacek Wilczyński // Lider. - 2000, nr 7-8, s.25-27
 14. Ćwiczenia relaksacyjne na lekcjach wf w klasach I-III / Lucyna Trzeciak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s.35-36
 15. Ćwiczenia śródlekcyjne dla uczniów kl. I-VI szkoły podstawowej / Agnieszka Mielczarek // Lider. - 2006, nr 6, s.25-26
 16. Ćwiczenia śródlekcyjne i przerwy międzylekcyjne / Robert Gilarski // Ergo. - 2005, nr 10, s.31-34
 17. Ćwiczenia w wodzie / Kinga Klaś // Remedium. - 2002, nr 10, s.13
 18. Diagnoza w doświadczeniach Szkół Promujących Zdrowie / Maria Sokołowska // Remedium. - 2005, nr 9, s.8-9
 19. Dlaczego musimy doprowadzić do innego traktowania kultury fizycznej przez społeczeństwo?; ponieważ my wiemy, a reszta powinna się dowiedzieć / Henryk Papiernik // Lider. - 2005, nr 6, s.3-4
 20. Działalność szkoły promującej zdrowie na rzecz współpracy ze środowiskiem lokalnym / Edyta Obodyńska // Lider. - 2005, nr 9,s.10-12
 21. Dzieci dzieciom - klasy VI organizują imprezę sportowo-rekreacyjną dla klas III / Justyna Rybus // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 5, s.15-20
 22. Edukacja dla zdrowia / Barbara Woynarowska // Lider. - 2000, nr 3, s.10-12
 23. Edukacja nauczycieli dla krajoznawstwa i turystyki oraz wychowania zdrowotnego w szkole / Kazimierz Denek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 5, s.4-7
 24. Edukacja prozdrowotna - program autorski do realizacji w gimnzjum / Agnieszka Barańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2003, nr 12, s.36-39
 25. Edukacja prozdrowotna : konspekt zajęć / Anna Jankowska // Chemia w Szkole. - 2003, nr 3, s.166-168
 26. Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej / Beata Gonerka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 5, s.50-52
 27. Edukacja prozdrowotna : ścieżka edukacyjna dla szkoły podstawowej : cz. 1 / Beata Gonerka // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 3, s.58-60
 28. Edukacja prozdrowotna w gimnazjum // Nowa Szkoła. - 2002, nr 9, s.40-43
 29. Edukacja prozdrowotna w szkole : materiały informacyjno-metodyczne / Barbara Woynarowska // Lider. - 2000, nr 2, s.12-17
 30. Edukacja zdrowotna : podstawy teoretyczne / Krystyna Dudkiewicz // Życie Szkoły. - 2004, nr 2, s.67-72
 31. Edukacja zdrowotna a edukacja szkolna / Tomasz Grad // Kultura Fizyczna. - 2006, nr 1-2, s.25-2
 32. Edukacja zdrowotna i szkolny program profilaktyki – szanse i ograniczenia / Maria Sokołowska // Remedium.- 2004, nr 4, s.6-7
 33. Edukacja zdrowotna w programie kształcenia kl. IV szkoły podstawowej / Jolanta Derbich, Luiza Kalbarczyk // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne.- 2004, nr 5, s.29-32
 34. Ewolucja koncepcji i modelu szkoły promującej zdrowie w Europie / Barbara Woynarowska, Katarzyna Stępniak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s.3-7
 35. Fitness w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej / Żywilla Brańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 6-7, s.8-9
 36. Higiena kręgosłupa w dzieciństwie - sprawna starość / Mirosława Krause // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 8-9, s.16-18
 37. Jak dbamy o zdrowie? / Joanna Kawalec // Edukacja i Dialog. - 2002, nr 6, s.54-57
 38. Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie / Maria Sokołowska // Remedium. - 2002, nr 7-8, s.12-14
 39. Jędrzeja Śniadeckiego "O fizycznym wychowaniu dzieci" - recepcja i znaczenie / Marian Bukowiec // Kultura Fizyczna. - 2005, nr 9-10, s.1-4
 40. Kompetencja nauczyciela w sytuacjach trudnych / Joanna Cieślikowska // Wychowanie na co Dzień.- 2004, nr 2, s.16-17
 41. Koordynacja programu wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie / Jadwiga Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka. - 2001, nr 7-8, s.102-105
 42. Lekcja otwarta z wychowania zdrowotnego – realizowana w ramach lekcji wychowania fizycznego / Iwona Wilkowska // Lider.- 2002, nr 3, s.9-11
 43. Marketing imprez rekreacyjnych jako promocja szkoły / Ewa Fronczek // Lider. - 2006, nr 12, s.20-21
 44. Metody oddziaływania wychowawczego w edukacji fizycznej / Janusz Bielski // Lider. - 2005, nr 5, s.3-5
 45. Młodzi w edukacji zdrowotnej / Maria Sokołowska // Remedium. - 2003, nr 5, s.8-9
 46. Mój dekalog zdrowia / Bożena Stankiewicz // Lider. - 2006, nr 10, s.10-12
 47. Najważniejsze to dbać o zdrowie : scenariusz inscenizacji wystawianej w Szkole Podstawowej w Czuryłach / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2006, nr 4, s.54-56
 48. Nauczyciel promujący zdrowie w szkole i w rodzinie / Joanna Karczewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 5, s.15-19
 49. Niektóre problemy edukacji zdrowotnej w lekcjach wychowania fizycznego / Gabriela Karkoszka, Alicja Wołyńska-Ślężyńska, Jan Ślężyński // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 8-9, s.24-28
 50. Ocena stanu wiedzy młodzieży szkolnej w zakresie żywienia oraz zdrowego trybu życia / Urszula Ochała, Emil Ochała // Lider. - 2005, nr 4, s.26-27
 51. Odczucie zaspokojenia potrzeby ruchu u dzieci klas trzecich szkoły podstawowej w środowisku wiejskim / Jacek Dzwolak // Lider. - 2006, nr 2, s.5-6
 52. Ojczyste źródła promocji zdrowia / Maciej Demel // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2001, nr 8/9, s.9-13
 53. Pakiet edukacyjny "Moja sprawność i zdrowie" wychowanie fizyczne inaczej / Bogumiła Przysiężna // Lider. - 2002, nr 12, s.3
 54. Profilaktyczny program zachowań prozdrowotnych uczniów klas I - VI szkoły podstawowej / Małgorzata Pawlak // Lider. - 2001, nr 11, s.11-14
 55. Program edukacji prozdrowotnej / Elżbieta Ugrynowicz // Życie Szkoły. - 2004, nr 3, s.168-174
 56. Program edukacji prozdrowotnej dla uczniów klas I-III / Elżbieta Ugrynowicz // Lider. - 2002, nr 7-8, s.10-11
 57. Program ścieżki prozdrowotnej w publicznym gimnazjum Nr 1 w Brzegu Dolnym / Teresa Zygmunt // Lider. - 2006, nr 2, s.18
 58. Promocja zdrowia rodziny - orientacja na wartości / Maria Trawińska // Lider. - 2006, nr 1, s.18-20
 59. Szkoła promująca zdrowie / Kazimiera Podczaszy // Dyrektor Szkoły. - 2002, nr 6, s.29-32
 60. Szkoły Promujące Zdrowie / Jadwiga Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka.- 2000, nr 6, s.41-42
 61. Szkoły promujące zdrowie w województwie podkarpackim / Jadwiga Kaźmierczyk // Oświata Podkarpacka. - 2001, nr 1, s.9-10
 62. Ścieżka edukacyjna: edukacja prozdrowotna / Beata Brodziak // Lider. - 2001, nr9, s.14-16
 63. W zdrowym ciele, zdrowy duch! - promocja zdrowia w mojej grupie / Beata Jakubiak // Lider. - 2006, nr 1, s.29
 64. Wpływ ćwiczeń hathajogi na integracyjny komponent zdrowia / Monika Michalska // Lider. - 2004, nr 2, s.20-23
 65. Wybrane zachowania zdrowotne uczniów średnich szkół technicznych / Maria Gacek // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, nr 4,s.9-11
 66. Wychowanie fizyczne i sport jako czynniki determinujace zdrowie w edukacji zdrowotnej / Aleksandra Bulas // Lider. - 2000, nr 1, s.11-15
 67. Wychowanie fizyczne i zdrowotne w edukacji / Tadeusz Maszczak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 2-3, s.54-55
 68. Wychowanie zdrowotne na wf / Aleksander Kumorkiewicz // Nowe w Szkole. - 2003, nr 6, s.1113-
 69. Wychowanie zdrowotne w perspektywie choroby, cierpienia, sensu życia / Marianna Barlak // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2000, nr 1, s.28-32
 70. Zdrowa szkoła / Maria Sokołowska // Remedium. - 2002, nr 6, s.4-6
 71. „Zdrowo i bezpiecznie" - program edukacji prozdrowotnej klas I-III / Elżbieta Romaniuk, Maria Gancewska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 12, s.8-9
 72. Zielone sale gimnastyczne / Kazimierz Pieńkos, Karolina Sawicka, Marcin Krauze // Aura. - 2002, nr 5, Dodatek ekologiczny dla szkół nr 92, s.1-5
 73. Znaczenie edukacji prozdrowotnej w młodszym wieku szkolnym / Joanna Lewandowska-Magiera // Lider. - 2006, nr 6, s.11
 74. Żyję zdrowo - nałogom mówię nie : scenariusz zajęć profilaktycznych / Renata Czerwińska, Monika Pacewicz // Lider. - 2005, nr 2, s.12
 75. „Żyj zdrowo i bezpiecznie" - program edukacji prozdrowotnej klas III / Agata Aleksandrowicz, Marzenna Grabowska-Wójcik, Małgorzata Pawłowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2004, nr 10, s.28-32

 

Pozycje książkowe

 1. Aktywność fizyczna potrzebą twórczego życia : monografia / pod red. Janusza Czerwińskiego. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa , 2004
 2. Anoreksja od A do Z : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Scholar", 2005
 3. Bieganie : sposób na zdrowe życie / Jerzy Maciantowicz, Paweł Nowak. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2002
 4. Biomedyczne podstawy wychowania zdrowotnego / Mirosław Janiszewski. - Radom : Politechnika Radomska, 1996
 5. Ciało i zdrowie człowieka w nowoczesnym systemie wychowania fizycznego / Andrzej Krawański. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003
 6. Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6-11- letnich w rodzinie / Czesław Lewicki. - Wyd. 2. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005
 7. Dziecko i jego środowisko : wyzwania pediatrii w XXI wieku - problemy zdrowotne dzieci w wieku szkolnym / pod red. Andrzeja Steciwko, Donaty Kurpus I Lucyny Sochockiej . - Wrocław : "Continuo", 2010.
 8. Edukacja ekologiczna i prozdrowotna / Wiktoria Sobczyk. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2003
 9. Edukacja zdrowotna seniorów i osób przewlekle chorych / Elzbieta Kościńska.- Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
 10. Edukacja prozdrowotna : przewodnik dla nauczycieli gimnazjum / Krzysztof Zajączkowski. - Kielce : "Jedność", 2001.
 11. Edukacja zdrowotna : systemowa analiza zagadnień / Czesław Lewicki. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006.
 12. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy IV w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000].
 13. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy V w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000].
 14. Kim jestem, kim mogę być? : poradnik wychowawczo-dydaktyczny ścieżek edukacyjnych dla klasy VI w szkole podstawowej / Barbara Bleja-Sosna, Maria Składanowska. - Toruń : "Bea-Bleja", [2000].
 15. Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego : podręcznik dla nauczycieli wychowania fizycznego i studentów studiów pedagogicznych / Janusz Bielski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
 16. O stresie inaczej : wykorzystanie modelu synektycznego w edukacji zdrowotnej / Izabella Maria Łukasik. - Kraków : "Impuls", 2005.
 17. Pedagodzy wobec wartości zdrowia / Anna Gaweł. - Kraków : Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2003.
 18. Podstawy psychologii zdrowia / pod red. Grażyny Dolińskiej-Zygmunt. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2001.
 19. Postępy promocji zdrowia : przegląd międzynarodowy / Jerzy B. Karski. - Warszawa : "CeDeWu", 2006.
 20. Praca opiekuńczo-wychowawcza w szkole i innych instytucjach oświatowych / pod red. Czesława Kępskiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005. 
 21. Praktyka i teoria promocji zdrowia : wybrane zagadnienia / Jerzy Bohdan Karski. - Warszawa : "CeDeWu", 2003.
 22. Profilaktyka w środowisku lokalnym : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Świątkiewicz. - Warszawa : Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, 2002.
 23. Program nauczania - żyj zdrowo : przykład zintegrowania wychowania fizycznego z higieną i ochroną środowiska w klasach licealnych / Alicja Kopecka ; Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego. - Tarnobrzeg : ODP, 2000.
 24. Promocja zdrowia i profilaktyka uzależnień : przewodnik nauczyciela szkoły podstawowej i gimnazjum : ścieżka międzyprzedmiotowa / Hanna Jakubowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydaw. Szkolne PWN, 2001.
 25. Promocja zdrowia w klasach IV-VI : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski ; [red. Wojciech Śliwerski]. - Kraków : "Impuls", 2003.
 26. Promocja zdrowia w kulturze fizycznej : kryteria dobrej praktyki / Lesław Kulmatycki. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2003.
 27. Promowanie zdrowia : podręcznik dla studentów wychowania fizycznego i zdrowotnego / Henryk Kuński. - Wyd. 2 uzup.. - Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2000.
 28. Rosnę zdrowo : antologia tekstów do edukacji zdrowotnej w szkole podstawowej / wybór i oprac. Małgorzata Kaliszewska. - Bielsko-Biała : "Kleks", 2000.
 29. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003.
 30. Szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych "Żyj zdrowo i szczęśliwie" / Barbara Anioł [i in.]. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
 31. Szkoła promująca zdrowie : doświadczenia dziesięciu lat : poradnik dla koordynatorów i zespołów promocji zdrowia szkolnych, lokalnych i wojewódzkich / pod red. Barbary Woynarowskiej i Marii Sokołowskiej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej, 2000.
 32. Ścieżki edukacyjne w szkole podstawowej dla klas IV-VI / Maria Pacholska [i in.].- Poznań : „Arka”, 2001
 33. Tajemnice zdrowia : człowiek a środowisko / Krystyna Bonenberg. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2000.
 34. Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej : stan i oczekiwania : materiały z konferencji naukowej, Kamień Śląski, 25-26 wrzesnia 2000 r. / red. nauk. Barbara Woynarowska, Marian Kapica ; Instytut Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Opolskiego, Katedra Biomedycznych Podstaw Rozwoju i Wychowania Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zdrowotnej, 2001.
 35. W stronę socjologii zdrowia / red. Włodzimierz Piątkowski i Anna Titkow. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
 36. Wychowanie zdrowotne i promocja zdrowia : (wybrane zagadnienia) / red. nauk. Józef F. Kubica. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, sygn.87246
 37. Wychowanie zdrowotne w edukacji matematycznej dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Cezary Stypułkowski, Renata Flis. - Kraków : "Impuls", 2003.
 38. Wychowanie zdrowotne w nauczaniu przedmiotowym : propozycje metodyczne dla nauczycieli / Cezary Stypułkowski. - Kraków : "Impuls", 2002
 39. Zachowania zdrowotne młodzieży : uwarunkowania podmiotowe i rodzinne / Magdalena Zadworna-Cieślak, Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : Difin", 2011.
 40. Zdrowie człowieka i jego edukacja gerontologiczna : praca zbiorowa / pod red. Marii Kuchcińskiej. - Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2004.
 41. Zdrowie i choroba : perspektywa socjologiczna / red. nauk. Włodzimierz Piątkowski, Włodzimierz A. Brodniak. - Tyczyn : Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 2005.
 42. Zdrowie i szkoła / pod red. Barbary Woynarowskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2000.
 43. Zdrowie w aspekcie pedagogiki społecznej / Ewa Syrek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2000.
 44. Zdrowie w edukacji elementarnej : wprowadzenie do konstruowania programów autorskich / red. nauk. Danuta Skulicz. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2004.
 45. Zintegrowane (holistyczne) podejście  do człowieka i zdrowia : program autorski : wychowanie do zdrowia w rodzinie, szkole i świecie / Ewa Danuta Białek.- Warszawa :Instytut Psychosyntezy, 2011

 

Filmy

 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna [Kaseta video] / reż. i scen. Jan Klim. ; scen. Krzysztof Panufnik. - Warszawa : "Nauka" Studio Filmów Edukacyjnych, 1993. - 1 kaseta VHS (51 min) : dźw., kolor. - Zawiera: Zasłabnięcie ; Zadławienie ; Oparzenie; Ukąszenie przez żmiję ; Atak padaczki ; Utrata przytomności ; Oddech zastepczy ; Oddech zastępczy z masażem serca ; Opatrywanie ran ; Ciało obce w ranie ; Krwawienia ; Uraz głowy ; Uraz klatki piersiowej ; Uraz brzucha ; Złamanie ; Wstrząs; Uważaj (kompleks hieny) ; Wypadki drogowe, sygn. V523
 2. Wielkie żarcie [Kaseta video] : edukacja prozdrowotna, biologiczna, historyczna : wiedza o kulturze : telewizyjne programy dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / scen. Tomasz Domański ; reż. Jerzy Sobociński ; wyst. Marian Opania. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz. [VHS] (125 min) : dźw., kolor. - Zawiera: Wielkie żarcie, czyli pieczeń a'la Neanderthal; Wielkie żarcie czyli bryja z bobem i śledzie rycerskie; Wielkie żarcie, czyli kapłon we flaszy i inne frykasy; Wielkie żarcie, czyli chateaubriand aux pommes de terre; Wielkie żarcie, czyli hamburger z frytkami, sygn. V588
 3. Zdrowo i odlotowo [Kaseta video] : edukacja prozdrowotna : wiedza o społeczeństwie: wiedza o kulturze : telewizyjne audycje dla szkół podstawowych i gimnazjów / scen. i realiz. Barbara Abramowska, Dariusz Begiej. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. - 1 kas. wiz. [VHS] (200 min) : dźw., kolor. - (Powszechna Wideoteka Edukacyjna). - Zawiera: Gdzie jest centrum dowodzenia; Biegam, więc jestem; Jak smakuje zdrowie; Świat pełen wad; Co wynika z ryzyka; Ludzie, którym się chce; Ćwiczenia z mózgiem; Problem z głowy; Świat dla każdego, sygn. V584

Autor: PBW Tarnobrzeg