Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli

Rzeszów

Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli
(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Książki:

 1. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 3, Mistrz i uczeń w cyberprzestrzeni / pod red. Macieja Tanasia i Sylwii Galanciak. – Kraków : "Impuls", 2018.
  WypRz 247667 - Rzeszów ; CzytR 247257 – Rzeszów ; BSdzW 47396 – Sędziszów
 2. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / pod red. Józefa Bednarka i Anny Andrzejewskiej. Kraków : "Impuls", 2018.
  CzytR 247278 – Rzeszów ; BMWyp 67536 – Mielec ; BSdzW 47411 - Sędziszów
 3. Cyfrowy tubylec w szkole - diagnozy i otwarcia. T. 1, Współczesny uczeń a dydaktyka 2.0 / red. nauk. Marzenna Nowicka, Joanna Dziekońska. - Toruń : Adam Marszałek, 2018.
  BMWyp 67403 – Mielec ; BKWyp 50196 – Kolbuszowa ; BStWy 38367 – Strzyżów ; BSdzW 47507 – Sędziszów
 4. Człowiek, technologia, media : konteksty kulturowe i psychologiczne / red. nauk. Agnieszka Ogonowska, Grzegorz Ptaszek. Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2015.
  WypRz 243524 – Rzeszów ; BŁWyp 36973 – Łańcut ; BMWyp 66464 – Mielec ; BSdzW 45188 – Sędziszów
 5. Dydaktyczna użyteczność komputerów / red. nauk. Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010.
  BSdzW 40026 – Sędziszów
 6. Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej / red. nauk. Mirosław Z. Babiarz, Karol Bidziński, Alicja Giermakowska. - Kraków : "Impuls", 2016.
  CzytR 245917 – Rzeszów ; BSdzW 46691 – Sędziszów ; BStWy 147 U - Strzyżów
 7. Dziecko w wirtualnej galerii / Małgorzata Anna Karczmarzyk. - Warszawa : "Żak", cop. 2013.
  WypRz 241220 - Rzeszów ; BMWyp 62023 – Mielec ; BLżWy 34192 – Leżajsk
 8. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015.
  WypRz 243600 - Rzeszów ; BStWy 37245 – Strzyżów ; BMWyp 66588 – Mielec
 9. E-nauczyciel przyrody : innowacyjna strategia nauczania i uczenia się przedmiotów przyrodniczych z wykorzystaniem multimediów / Anna Baińska [i in.]. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
  WypRz 241032-241033 - Rzeszów ; CzytR 241031 - Rzeszów ; BŁWyp 37451-37452 – Łańcut
 10. Edukacja dzieci z uszkodzeniem słuchu w społeczeństwie informacyjnym / Jolanta Zielińska. - Toruń : Adam Marszałek, 2005.
  CzytR 229107 - Rzeszów
 11. Edukacja matematyczna a cywilizacja cyfrowa : podmioty kształcenia wobec wyzwań technologii informacyjnych / Joanna Kandzia. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2016.
  CzytR 245324 - Rzeszów
 12. Edukacja na odległość : kodyfikacja pojęć, reguł i procesów / Stanisław Juszczyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2002.
  CzytR 227439 - Rzeszów ; BSdzW 36535 - Sędziszów
 13. Edukacja w czasach cyfrowej zarazy / Paweł Kasprzak, [i in.]. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 ; Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza, 2016.
  WypRz 245253 - Rzeszów ; CzytR 245832 - Rzeszów ; BMWyp 66976 – Mielec ; BSdzW 46347 - Sędziszów
 14. Edukacja wczesnoszkolna : scenariusze lekcji z komputerem, tabletem i nie tylko / [oprac. i red. Eryk Chilmon]. - Wrocław : Presscom, cop. 2015.
  Sygn. WypRz 243898 - Rzeszów
 15. Efektywne wykorzystanie nowych technologii na lekcjach / Howard Pitler, Elizabeth R. Hubbell, Matt Kuhn ; przeł. Patrycja Szmyd. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej, 2015.
  Sygn. WypRz 244345 - Rzeszów ; WypRz 243925 - Rzeszów ; CzytR 243924 - Rzeszów ; BŁWyp 37420 -37421 – Łańcut ; BLżWy 34798-34799 – Leżajsk ; BStWy 37339-37340 – Strzyżów ; BKWyp 49573-49574 – Kolbuszowa ; BSdzW 45629-45630 – Sędziszów ; BMWyp 66523- 66524 – Mielec ; BLżWy 34715 – Leżajsk
 16. Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych / Paweł Topol. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013.
  BSdzC 43353 – Sędziszów
 17. Gotowość nauczycieli do stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych / Wojciech Czerski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
  CzytR 246368 - Rzeszów ; BSdzW 46780 - Sędziszów
 18. Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej / Agnieszka Siemińska-Łosko. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2006.
  BŁWyp 33071 - Łańcut
 19. Komputer i Internet w pracy nauczyciela / Włodzimierz Jabłoński, Janusz Wacławiak, Stanisław Wszelak. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2003.
  CzytR 227859 - Rzeszów
 20. Komputer w edukacji gimnazjalno-licealnej / praca zbiorowa pod red. Sergo Kuruliszwili. - Warszawa : "Scholar", 2011.
  WypRz 243865 - Rzeszów ; BMWyp 60276 – Mielec
 21. Komputerowa edukacja uczniów z zaburzeniami w czytaniu i pisaniu / Stanisław Juszczyk, Wojciech Zając. Katowice : "Śląsk", 1997.
  WypRz 225590 - Rzeszów ; WypRz 225505 - Rzeszów
 22. Komputery w edukacji : od przedmiotu do metody kształcenia / Grażyna Penkowska. - Gdańsk ; Sopot : Uniwersytet Gdański, 2009.
  BSdzW 39383 – Sędziszów
 23. Koniec epoki kredy / Aleksandra Pezda. - Warszawa : "Agora", 2011.
  CzytR 237458 - Rzeszów ; BSdzW 40964 - Sędziszów
 24. Kształtowanie wartości dydaktycznych i wychowawczych w procesie edukacji matematycznej z wykorzystaniem technik multimedialnych / Joanna Kandzia. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WypRz 239055 - Rzeszów
 25. Media, edukacja, kultura : w stronę edukacji medialnej / red. nauk. Wojciech Skrzydlewski, Stanisław Dylak. ; Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Rzeszowski, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium. - Poznań ; Rzeszów : Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych, 2012.
  BMWyp 61505 – Mielec
 26. Media w edukacji : poglądy, zastosowania, społeczne spostrzeganie / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewowicki. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.
  CzytR 235609 - Rzeszów
 27. Metodologiczne podstawy badań empirycznych w informatyce : (jako przedmiocie nauczania - uczenia się oraz technologii informacyjnej wspomagającej : nauczanie innych przedmiotów, diagnozę i terapię pedagogiczną i logopedyczną oraz zarządzanie edukacją) / Stanisław Juszczyk. - Kraków : "Impuls", 1998.
  CzytR 222838 - Rzeszów ; BStWy 30094 – Strzyżów
 28. Metodyka edukacji techniczno-informatycznej / Henryk Noga. - Kraków :  Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
  CzytR 235714 – Rzeszów ; BStWy 34633 – Strzyżów ; BMWyp 59936 – Mielec ; BSdzW 39478 – Strzyżów
 29. Młodzież, rówieśnicy i nowe media : społeczne funkcje technologii komunikacyjnych w życiu nastolatków / Hanna Tomaszewska. - Warszawa : "Żak", 2012.
  WypRz 238946 - Rzeszów
 30. Multimedia w kształceniu / Józef Bednarek. - Wyd. 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  BLżWy 31806 - Leżajsk
 31. Multimedialne kompetencje nauczycieli / Aleksander Piecuch. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
  BStWy 35795 – Strzyżów ; BMWyp 61192 - Mielec
 32. Multimedialne materiały dydaktyczne : projektowanie i wykorzystanie w edukacji techniczno-informatycznej / Eunika Baron-Polańczyk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006.
  BStWy 32545 - Strzyżów ; BKWyp 46026 – Kolbuszowa ; BMCzy 56920 – Mielec
 33. Multimedialne wspomaganie kształcenia matematycznego / Anna Rybak. - Opole : "Nowik", 2016.
  WypRz 245372 - Rzeszów ; BSdzW 45969 - Sędziszów
 34. Nowe media i technologie cyfrowe w kształceniu polonistów : analiza form i metod stosowania nowych mediów i technologii cyfrowych w akademickim kształceniu polonistów na przykładzie Serwisu Edukacji Interaktywnej Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu / Mirosław Wobalis. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2017.
  WypRz 247260 – Rzeszów
 35. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Warszawa : "Impuls", 2017.
  WypRz 246978 – Rzeszów
 36. Nowe media w edukacji / red. nauk. Tadeusz Lewowicki, Bronisław Siemieniecki. - Toruń : Adam Marszałek, 2012.
  CzytR 240326 - Rzeszów
 37. Nowe technologie informacyjne w edukacji : niekoniecznie "cyfrowa demencja" / Joanna Adamkiewicz. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.
  WypRz 245038 - Rzeszów ; WypRz 245268 (2016 r.) - Rzeszów ; CzytR 245379 - Rzeszów ; BKWyp 49820 – Kolbuszowa
 38. Nowe technologie w edukacji dla bezpieczeństwa : kształcenie w paradygmacie społeczeństwa informacyjnego i jego przyszłość / Małgorzata Gawlik-Kobylińska. - Łódź : "Rozpisani.pl", cop. 2016.
  BŁWyp 37597 - Łańcut
 39. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011.
  WypRz 236541 - Rzeszów ; CzytR 236540 - Rzeszów ; BMWyp 60151 , BMCzy 60150 – Mielec ; BKWyp 48095 – Kolbuszowa
 40. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, %a Kraków : "Impuls", 2004.
  BStWy 31877 - Strzyżów
 41. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. - Wyd. 2. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Kraków : "Impuls", 2005.
  CzytR 229170 - Rzeszów ; BLżWy 30888-30889 – Leżajsk ; BŁWyp 32687 – Łańcut
 42. Poradnik dla projektujących kursy e-learningowe / Wiesław Przybyła, Magdalena Ratalewska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.
  WypRz 240673 - Rzeszów ; CzytR 240672 - Rzeszów
 43. Pozwólmy dzieciom grać : o wykorzystaniu gier planszowych w edukacji matematycznej / Renata Korolczuk, Małgorzata Zambrowska. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, cop. 2014.
  WypRz 243670 - Rzeszów
 44. Projekt : "Akademia kompetencji kluczowych - program rozwoju uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski Wschodniej" : raport szkoleniowy / [oprac. Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Maszyn Matematycznych]. - Warszawa : Instytut Maszyn Matematycznych, 2012.
  WypRz 241702 - Rzeszów ; BLżWy 33940 – Leżajsk ; BSdzW 42235 – Sędziszów ; BStWy 36231 – Strzyżów ; BMWyp 61577 – Mielec
 45. Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji / pod red. nauk. Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2018.
  WypRz 247458 - Rzeszów ; BKWyp 50261 – Kolbuszowa
 46. Szkoła w perspektywie XXI wieku : teraźniejszość - przyszłość.  2, Nowe technologie i perspektywy przemian w procesach edukacyjnych / pod red. Sławomira Kozieja. - Kielce : Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, 2009.
  Sygn. BMWyp 59457 – Mielec ; BSdzW 39900 – Sędziszów
 47. Technologie informacyjne w poznawaniu wiedzy matematyczno-przyrodniczej / pod red. Marii Kozielskiej. - Toruń : Adam Marszałek, 2010.
  CzytR 235827 - Rzeszów
 48. Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela : nowe wyzwania edukacyjne / pod red. Jacka Migdałka i Anny Stolińskiej. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2011.
  BSdzW 40599 – Sędziszów
 49. Uczymy dzieci programowania : przyjazny przewodnik po programowaniu w Pythonie / Bryson Payne ; [przekł. Maciej Baranowski, Witold Sikorski]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018.
  BKWyp 50180 - Kolbuszowa
 50. Współczesne konteksty edukacyjne technologii informacyjnej / pod red. Doroty Siemienieckiej. - Toruń : Adam Marszałek, 2009.
  CzytR 234436 - Rzeszów

 

Artykuły:

 

 1. Aktywna tablica – najczęstsze błędy / Karolina Antkowiak. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 3, dodatek „Nowe Technologie”, s. 6-8
 2. Analiza danych z pomocą TIK / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 4, s. 54-57
 3. Aplikacje (prawie) filmowe w bibliotece : Animoto, Slajdzik, Dvolver / Katarzyna Chojnacka-Musiał. // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 2, s. 14-17
 4. Aplikacje mobilne jako narzędzie edukacji cyfrowej / Elżbieta Pryłowska-Nowak. // Geografia w Szkole. – 2017, nr 6, s. 42-46
 5. Co dalej z cyfrową szkołą? / Anna Jakubiec. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 1, s. 13-14
 6. Cyfrowe kompetencje pokolenia sieci / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 12, s. 50-53
 7. Cyfrowe notatki / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 5, s. 46-49
 8. Dydaktyka cyfrowa w szkole zrównoważonego rozwoju / Aleksander Piecuch, Elżbieta Sałata, Jana Depešová. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2017, nr 4, s. 73-83
 9. EDpuzzle, czyli nauka poprzez aktywne oglądanie filmów / Magdalena Brewczyńska. // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 2, s. 7-10
 10. Edutainment – rozrywkowa edukacja / Anna Puścińska. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 5, s. 58-61
 11. Fotografia w chmurze – Flickr / Anna Szeląg. // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 2, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 1, s. 11-12
 12. Gadżety i multimedia w służbie wychowania fizycznego / Krzysztof Kultys. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. – 2018, nr 4, s. 22-25
 13. Gazeta szkolna jako forma promocji szkoły i biblioteki / Alina Grabna. // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 5, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 2, s. 13-14
 14. Internetowe portale filmowe jako pomoc w bibliotecznej edukacji filmoznawczej / Adrian Uljasz. // Poradnik Bibliotekarza. – 2017, nr 6, s. 34-35
 15. Jak dotrzeć z gazetką do wielu czytelników? / Bożena Boryczka. // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 5, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 2, s. 3-9
 16. Jak wykorzystywać otwarte zasoby edukacyjne? / Lidia Pokrzycka. // Nowa Szkoła. – 2016, nr 7, s. 46-49
 17. Komputer i Internet jako współczesne medium dydaktyczne / Marek Hallada.//W: Media w wychowaniu chrześcijańskim. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010. - S. 695-705
 18. Lekcja na wyciągnięcie myszki : cyberprzestrzeń na „godzinach polskiego” / Anna Podemska-Kałuża. // Polonistyka. – 2016, nr 2, s. 22-25
 19. Matematyka w wirtualnym świecie / Paweł Stacewicz.// EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2013, nr 27, s. 17-18
 20. Materiały dydaktyczne dostępne dla uczniów z niepełnosprawnościami / Jacek Zadrożny.// Meritum. - 2016, nr 4, s. 12-17
 21. Motywacja i multitablice / oprac. Joanna Wojciechowicz-Bednarek.// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 38-41
 22. Narzędzia dla nauczycieli XXI wieku – wybrane przykłady / Sylwia Polcyn-Matuszewska. // Remedium. – 2016, nr 3, s. 16-17
 23. Narzędzia TIK a komunikacja tekstowa / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 11, s. 48-51
 24. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem elektronicznych książeczek / Ewa Palka. // Język Polski w Gimnazjum. – 2017/2018, nr 3, s. 49-81
 25. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem narzędzia Padlet / Ewa Palka. // Język Polski w Liceum. – 2016/2017, nr 4, s. 34-49
 26. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org. (cz. 1) / Ewa Palka. // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 3, s. 23-45
 27. Nauczanie i uczenie się z wykorzystaniem platformy LearningApps.org. (cz. 2) / Ewa Palka. // Język Polski w Gimnazjum. – 2016/2017, nr 4, s. 21-33
 28. Nauczycielskie sieciowanie i doświadczenia z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych / Agata Arkabus, Anna Płusa. // Edukacja i Dialog. – 2016, nr 1/2, s. 62-67
 29. Nauczycielskie strony internetowe / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 9, s. 54-56
 30. Nauka o czasie na czasie. Propozycje wykorzystania serwisu flightradar24 / Jagna Hałaczek. // Geografia w Szkole. – 2016, nr 1, s. 31-33
 31. Nauka programowania od klasy pierwszej / Ewa Stolarczyk. // Życie Szkoły. – 2017, nr 7, s. 10-14
 32. Nauka przez zabawę. Bezpłatne aplikacje internetowe dla nauczycieli / Lidia Pokrzycka. // Nowa Szkoła. – 2016, nr 8, s. 49-52
 33. Nowe technologie a indywidualizacja nauczania / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły.- 2016, nr 4, s. 47-49
 34. Nowe technologie w praktyce / Karolina Antkowiak. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 5, dod. Nowe Technologie, s. 12-13
 35. "Nowoczesne techniki" w kształceniu historycznym / Jan Chańko.// Wiadomości Historyczne. - 2011, nr 3, s. 39-43
 36. Odwrócona lekcja. Przykłady aplikacji do wykorzystania / Anna Szeląg. // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 11, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 4, s. 9-10
 37. Papierowa armia z komputera, czyli technologia zaprzyjaźniona z papierem / Magdalena Brewczyńska. // Biblioteka w Szkole. – 2016, nr 7/8, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 3, s. 8-10
 38. Po co komu technologia informacyjna w szkole? / Marek Konieczniak.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9-10, s. 56-59
 39. Polska szkoła w cyfrowym peletonie? / Włodzimierz Kaleta. // Dyrektor Szkoły. – 2016, nr 6, dod. „Nowe Technologie”, s. 4-6
 40. Pomoc TIK dla uczniów z dysfunkcjami / Karolina Zioło-Pużuk. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 5, s. 44-47
 41. Praca domowa 2.0 / Alicja Pacewicz. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 3, dodatek „Nowe Technologie”, s. 4-5
 42. Program "Cyfrowa Szkoła" / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 213-225
 43. Programy komputerowe jako pomoc w nauczaniu dziecka autystycznego – doświadczenia i propozycje / Marian Skibiński. // Meritum. – 2016, nr 4, s. 52-55
 44. pl : stwórz interaktywny test online / Marzena Jarocka. // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 5, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 2, s. 11-13
 45. Quizizz – aplikacja do tworzenia interaktywnych testów / Marzena Jarocka. // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 11, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 4, s. 14-16
 46. Rety, co się dzieje? Karta pracy, zagubione okulary – One Note szybko nam pomoże / Michał Grześlak. // Meritum. – 2016, nr 4, s. 90-91
 47. Rozszerzona rzeczywistość jako nowoczesne techniczno-informatyczne narzędzie dydaktyczne / Tomasz Warchoł.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2015, nr 4, s. 50-57
 48. Storytelling w wersji cyfrowej / Magdalena Brewczyńska. // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 7/8, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 3, s. 3-5
 49. Stosowanie infografik na lekcji / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 6, s. 58-59
 50. Szkoła na miarę XXI wieku / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 72-74
 51. Środki dydaktyczne pożądane przez cyfrowych tubylców / Dariusz Stanuchowski.// W: Edukacja i/a mózg : mózg a/i edukacja. - Kraków : "Impuls", 2016. - S.79-92
 52. Tablica interaktywna w praktyce nauczyciela / Agnieszka Bugdalska.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, dod. Nowe Technologie, s. 14-16
 53. Tabletowe wspomaganie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Zyta Czechowska, Jolanta Majkowska. // Meritum. – 2016, nr 4, s. 68-83
 54. Technologie cyfrowe w szkołach czyli polska edukacja w dobie cyfryzacji : dyskurs uczniowski a dyskurs nauczycielski / Marlena Plebańska, Małgorzata Sieńczewska, Aleksandra Szyller. // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 11/12, s. 61-72
 55. Technologie zwiększające dostępność elektronicznych edukacyjnych materiałów matematycznych dla osób z dysfunkcją wzroku / Brzostek-Pawłowska Jolanta, Dariusz Mikułowski, Marek Pilski. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. – 2016, nr 1, s. 115-123
 56. Telefon komórkowy : wróg czy sprzymierzeniec polonistyki? / Barbara Matusiak. // Polonistyka. – 2017, nr 2, s. 10-13
 57. TIK w podstawie programowej / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 3, s.42-45
 58. Utopia Wisławy Szymborskiej czytana przez „cyfrowych tubylców” / Anna Podemska-Kałuża. // Polonistyka. – 2017, nr 3, 28-33
 59. Użycie Skype’a w edukacji / Karolina Zioło-Pużuk. // Dyrektor Szkoły. – 2018, nr 4, s. 50-52
 60. W trzeci wymiar, z GeoGebrą / Magdalena Żołnierczyk. // Matematyka. – 2018, nr 3, s. 49-51
 61. Warsztat małego artysty – facebookowe inspiracje dla nauczycieli / Sylwia Polcyn-Matuszewska. // Remedium. – 2016, nr 4, s. 22-23
 62. Webinaria w szkole / Sylwia Polcyn-Matuszewska. // Remedium. – 2017, nr 4, s. 30-31
 63. WebQuest – innowacyjna i nowoczesna metoda nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych technologii / Iwona Micorek. // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2016, nr 11 (76), s. 54-57
 64. WebQuest w pracy dydaktycznej i wychowawczej / Mariola Tracz. // Geografia w Szkole. – 2016, nr 5, s. 35-37
 65. Wirtualna Redakcja – świetny sposób na zaangażowanie uczniów w szkolne dziennikarstwo / Ewa Mackiewicz. // Biblioteka w Szkole. – 2018, nr 5, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 2, s. 26-27
 66. Wirtualny spacer i webquest – metody usprawniające proces uczenia się / Elwira Litaszewska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2016, nr 8, s. 16-23
 67. Wizualne opowieści w Adobe Spark, czyli jak zwizualizować życie biblioteki / Anna Szeląg. // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 11, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 4, s. 13-14
 68. Współczesne narzędzia nauczyciela geografii / Elżbieta Pryłowska-Nowak.// Geografia w Szkole. - 2013, nr 6, s. 20-24
 69. Wykorzystanie narzędzi technologicznych do tworzenia własnych materiałów do pracy / Ewa Ostarek. // Życie Szkoły. – 2018, nr 4, s. 38-42
 70. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania / Lidia Pokrzycka. // Nowa Szkoła. – 2017, nr 5, s. 45-48
 71. Wykorzystanie technologii interaktywnych / Dorota Janczak. // Dyrektor Szkoły. – 2017, nr 2, s. 55-57
 72. Wyzwania edukacyjne w kontekście aktywności człowieka w przestrzeni cyfrowej / Józef Bednarek. // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 1/2, s. 49-55
 73. Zalety stosowania ćwiczeń interaktywnych w przedszkolu / Roman Lorens.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 3, s. 43-49
 74. Zaprezentuj zdjęcia w My Album / Bożena Boryczka. // Biblioteka w Szkole. – 2017, nr 11, dod. Biblioteka – Centrum Informacji nr 4, s. 17-18
 75. Zaprogramuj lekcje informatyki / Katarzyna Kołakowska, Magdalena Bielska, Izabela Judycka. // Edukacja i Dialog. – 2017, nr 1/2, s. 25-29

 

Rzeszów, dn. 22.03.2019 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel