Asertywność

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Dojrzewanie do asertywności / Joanna Rajang. – Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008
PBW JK 71051

2. Trening asertywności w kształceniu pedagogicznym / Teresa Zubrzycka-Maciąg. – Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007
PBW JK 70194, 70301

3. Jak być asertywnym? : trening / Randy J. Paterson ; tł. Ewa Borówka. – Gliwice : „Helion”, 2007
PBW JK 70742

4. Asertywność : sięgaj po to, czego chcesz, nie raniąc innych / Robert E. Alberti, Michale L. Emmos ; przekł. [ z ang.] Maciej Adam Michalski. – Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005
PBW JK 69686

5. Aby być sobą : wprowadzenie do analizy transakcyjnej / Rudiger Rogoll ; przeł. Antoni Tomkiewicz. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989
PBW JK 53750

6. Jak być sobą / Władimir Lewi ; [z ros. Przeł. Roman Zawadzki]. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981
PBW JK 40887, 40888

ARTYKUŁY Z CZASOPISM
7. Asertywność w bibliotece / Lidia Bit-Nowak // Poradnik Bibliotekarza. – 2007, nr 6, s. 28-31
8. Biblioteka publiczna jako asertywna organizacja / Jolanta Sobielga // Bibliotekarz. - 2007, nr 2, s. 16-18
9. Czy pytamy glinę jakim chce być garnkiem? / Dorota Czakon // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 6, s. 31-38
10. Porozumiewanie się dorosłego z dzieckiem / Andrzej Twardowski // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 6, s. 5-12
11. Kategoria: orientacja na wynik / Agnieszka Grudzień // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 6, s. 44-49
12. Asertywność – sposób na agresję : scenariusze zajęć / Bożena Kukiełka // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 10, s. 23
13. Poczucie własnej wartości / Marta Surdyn // Edukacja i Dialog. – 2004, nr 5, s.30-36
14. Asertywność gimnazjalisty / Piotr Skowronek // Język Polski w Gimnazjum. – 2000/2001, nr 2, s. 90-93
15. Asertywność po polsku / Wioletta Maćkała, Aldona Kozieł // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7-8, s. 22-23
16. Asertywność w konwersacji jako komponent sprawności komunikacyjnej dziecka / Barbara Jacennik // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2001, nr 3-4, s. 163-175
17. Jak odmawiać łagodnie, stanowczo i bez lęku / Agnieszka Kozak // Życie Szkoły. – 2004, nr 1, s. 19-23
18. Asertywność w praktyce pedagogicznej / Teresa Zubrzycka–Maciąg. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 1, s.26-29
19. O asertywności w szkole / Mirosław Choina // Nowa Szkoła. – 2001, nr 7, s. 20-24
20. Oblicze współczesnej szkoły – poziom agresywności i asertywności nauczycieli / Alicja Gorący, Jacek Mroziki // Kultura Fizyczna. – 2003, nr 11-12, s. 5-7
21. Percepcja siebie i własnych relacji interpersonalnych przez wychowanków internatu / Iwona Czerniec. – Bibliogr. // Opieka Wychowanie Terapia. – 2002, nr 4, s. 5-11
22. Rozwijanie asertywności u dzieci i młodzieży / Teresa Zubrzycka-Maciąg // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 38-42
23. Zachowania asertywne w pracy nauczyciela. Cz.1 / Barbara Lis. – Bibliogr. // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 3, s. 5-7
24. Zachowania asertywne w pracy nauczyciela. Cz.2 / Barbara Lis // Wychowanie Techniczne w Szkole. – 2005, nr 4, s.21-24
25. Zajęcia psychoedukacyjne „Nasze spotkania” / Alicja Cieszyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 2, s. 43-44
26. Myślę nie, mówię nie / Ryszard Błyszczyk // Lider. – 2005, nr 1, s. 30
27. Interakcja oparta na wzajemnym porozumieniu / Wiesław Andrukowicz // Edukacja i Dialog. – 1998, nr 6, s. 32
28. Trening asertywności / Zbigniew Zaborowski // Opieka Wychowanie Terapia. – 1997, nr 3, s. 30-32
29. Szkoła ma uczyć, jak powinno się rozmawiać / Jarosław Michalski, Berta Strycharska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 9, s.22-24
30. Komunikacja międzyludzka (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Jarosław Michalski, Berta Strycharska // Nowa Szkoła. – 1997, nr 9, s. 35-36
31. Asertywność: skuteczność w porozumiewaniu się / Hanna Hamer // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 1994, nr 5, s. wkł. 6-13
32. Jak rozmawiamy ze sobą / Mariola Jąder // Wychowanie w Przedszkolu. – 1997, nr 10, s. 625
33. Nauka asertywności w szkole / Bożena Muraszko // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. – 1996, nr 1, s. 21
34. W trosce o emocjonalną niezależność / Anna Kubin // Edukacja i Dialog. – 2007, nr 5, s. 30-35
35. Komunikacja interpersonalna w szkole / Zofia Okoń // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1, s. 50-53
36. Trening interpersonalny w klasie / Magdalena Matuszczak // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 1. s.56-57
37. Asertywność, czyli koniec gry / Lidia Bit // Poradnik Bibliotekarza. – 1999, nr 12, s. 29-30

Autor: Beata Szczepanik