Zygmunt Krasiński - bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

ZYGMUNT KRASIŃSKI

Bibliografia podmiotowa w wyborze

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

 

 1. Dzieła literackie. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 2. Dzieła literackie. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 3. Dzieła literackie. T. 3 / Zygmunt Krasiński ; wybrał, notami i uwagami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
 4. Irydion / Zygmunt Krasiński ; oprac. Wacław Kubacki. - Wyd. 6 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
 5. Listy do Adama Sołtana / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
 6. Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 7. Listy do Augusta Cieszkowskiego, Edwarda Jaroszyńskiego, Bronisława Trentowskiego. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
 8. Listy do Delfiny Potockiej. T. 1 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 9. Listy do Delfiny Potockiej. T. 2 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 10. Listy do Delfiny Potockiej. T. 3 / oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 11. Listy do Henryka Reeve. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 12. Listy do Henryka Reeve. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; tł. [z fr.] Aleksandry Olędzkiej-Frybesowej ; oprac., wstępem, kroniką i notami opatrzył Paweł Hertz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 13. Listy do Konstantego Gaszyńskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski ; [indeksy zestawiła Halina Sołdaczukowa i Barbara Graboń]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
 14. Listy do Koźmianów / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 15. Listy do ojca / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprz. Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
 16. Listy do różnych adresatów. T. 1 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 17. Listy do różnych adresatów. T. 2 / Zygmunt Krasiński ; zebrał, oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1991.
 18. Listy do Stanisława Małachowskiego / Zygmunt Krasiński ; oprac. i wstępem poprzedził Zbigniew Sudolski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 19. Nie-Boska komedia / Zygmunt Krasiński ; [oprac., posł. i aneksem opatrzył Stefan Treugutt]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1974.
 20. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 1 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, [1922].
 21. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 3 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, [1922].
 22. Pisma Zygmunta Krasińskiego. T. 4 / wyd., objaśnił i wstępem poprzedził Józef Kallenbach. - Warszawa : Wydawnictwo Dzieł Wyborowych M. Haskler, [1922].
 23. Poezje / Zygmunt Krasiński ; wybrał i wstępem poprzedził Marian Bizan. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.
 24. Poezje wybrane [Dokument dźwiękowy] / Zygmunt Krasiński ; recyt. Roman Bacciarelli. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, 1980.
 25. Przedświt / Zygmunt Krasiński ; oprac. Franciszek Walczak. - Brody : Księgarnia Feliksa Westa, 1909.
 26. Psalmy przyszłości : resurrecturis. Cz. 1 , Tekst. Cz. 2, Objaśnienia i przypisy / Zygmunt Krasiński ; oprac. Bogdan Suchodolski. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1930.
 27. Psalmy przyszłości / Zygmunt Krasiński oraz Juliusza Słowackiego Odpowiedź na Psalmy przyszłości / [całość] oprac. Manfred Kridl. - Kraków : nakł. Krakowskiej Spółki Wydawniczej, 1928.
 28. Psalmy przyszłości / Zygmunt Krasiński. - Kraków : "Przełom", 1945.
 29. Sto listów do Delfiny / Zygmunt Krasiński ; wyboru dokonał i wstępem opatrzył Jan Kott. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 30. Wiersze, poematy, dramaty / Zygmunt Krasiński ; wybrał i posłowiem opatrzył Marian Bizan. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
 31. Z sycylijskiej podróży kart kilka / Zygmunt Krasiński. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1983.

 

Autor: Elżbieta Krupa