Motyw stereotypu biblioteki oraz bibliotekarza w literaturze, filmie i serialach telewizyjnych

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

 

MOTYW STEREOTYPU BIBLIOTEKI ORAZ BIBLIOTEKARZA

W LITERATURZE, FILMIE I SERIALACH TELEWIZYJNYCH.

Zestawienie bibliograficzne dokumentów elektronicznych.

 

 1. Biblioteka i bibliotekarz inaczej / oprac. Izabela Wielgus, Joanna Wawrzecka, Jolanta Pulikowska, Marta Błeszyńska // Śląska Biblioteka Cyfrowa [on-line]. [dostęp 25 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://sbc.katowice.pl/dlibra/doccontent?id=8399&from=pubindex&dirids=48&lp=265

  Streszczenie: prezentacja o wizerunku biblioteki w filmie i literaturze oraz o bibliotekach świata – tradycja i nowoczesność.
   
 2. Biblioteka magiczna — wyzwanie nierealne? / Joanna Polok // Biuletyn EBIB [on-line]. 2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_polok.pdf

  Streszczenie: Artykuł dotyka jednego z najważniejszych przymiotów biblioteki, czyli magiczności. Motyw biblioteki jako miejsca magicznego obecny jest zarówno w literaturze, jak i w filmie czy sztuce. Każdy, kto kocha książki i czytanie, mówi o trudnej do zdefiniowania magii biblioteki. Magiczność rozumieć można na wiele sposobów. Można ją też różnorako wykreować w swojej bibliotece. Autorka proponuje przykładowe działania budujące w użytkownikach świadomość magii biblioteki, niezależnie od jej walorów.
   
 3. Biblioteka w filmie / Agata Szczotka – Sarna [koordynator projektu] // Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich [on-line]. [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.sbp.pl/bibliofilm/biblioteka%20w%20filmie

  Streszczenie: „Biblioteka w filmie" - przewodnik przybliżający filmowe wizerunki i sceny związane z bibliotekarstwem. Zawiera m.in. katalog filmów, scen filmowych wraz z opisami, linkami, komentarzami do wizerunku bibliotekarzy i bibliotek w kinie.
   
 4. Bibliotekarz. Stereotyp czy wizerunek? / Piotr Marcinkowski // W: Tradycja i nowoczesność bibliotek akademickich, Rzeszów-Czarna (Poland), 1-3 June 2005. [dostęp 24 marca 2014], Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/7083/1/stereotyp.pdf

  Streszczenie: Obraz bibliotekarza w kinie i literaturze jest zróżnicowany, jednak zazwyczaj, niestety, odpowiada powszechnemu stereotypowi. Bibliotekarze postrzegani są jako postaci staroświeckie, nudne, zgryźliwe i bezbarwne. Aby to zmieniać, należy przeprowadzać konsekwentną kampanię promowania pozytywnego wizerunku. Należy udowodnić, że budowanie społeczeństwa informacyjnego bez bibliotek i bibliotekarzy nie będzie możliwe.
   
 5. Biblioteki i bibliotekarze w polskich filmach oraz serialach telewizyjnych / Agnieszka Wójcik // Biuletyn EBIB [on-line]. - 2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_wojcik.pdf

  Streszczenie: Artykuł przedstawia dotychczasowe publikacje zawierające motyw biblioteki i bibliotekarza w filmie. Zaprezentowano jedenaście polskich filmów i sześć seriali telewizyjnych, w których pojawiają się biblioteki oraz ich pracownicy.
   
 6. Biblioteki w literaturze i filmie / Agnieszka Wójcik // Biuletyn EBIB [on-line].- 2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_wojcik.pdf

  Streszczenie: Artykuł przedstawia dotychczasowe publikacje zawierające motyw biblioteki i bibliotekarza w filmie. Zaprezentowano jedenaście polskich filmów i sześć seriali telewizyjnych, w których pojawiają się biblioteki oraz ich pracownicy.
   
 7. Dawno, dawno temu, w odległej Galaktyce... Wizerunek bibliotek, bibliotekarzy i archiwów w świecie Gwiezdnych Wojen George'a Lucasa / Aleksandra Sidło // Biuletyn EBIB [on-line]. -2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_sidlo.pdf

  Streszczenie: Kreować i zmieniać wizerunek biblioteki można na wiele sposobów — także poprzez ukazanie go w pozytywnym świetle w literaturze oraz w filmie, który zobaczą na całym świecie miliony widzów. Taką rolę pełni saga Gwiezdnych Wojen stworzona przez George'a Lucasa. Zagłębiając się w zawiłości fabuły, wyłania się futurystyczny, ale niezwykle ciekawy obraz tak bibliotek, jak i pracujących w nich Rycerzy Jedi zwanych bibliotekarzami i archiwistami. Warto się przyjrzeć, jak funkcjonowały archiwa i biblioteki dawno, dawno temu w odległej galaktyce...
   
 8. Jak nas widzą... /Caroline Ashen // Biuletyn EBIB [on-line]. - 2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_ashen.pdf 

  Streszczenie
  : Autorka próbuje odpowiedzieć na pytania: kim są bibliotekarze, co ich wyróżnia, jak są postrzegani przez czytelników i ludzi niezwiązanych z bibliotekami, jaki obraz bibliotekarzy kształtuje film i literatura.
   
 9. Obraz bibliotek więziennych, ich pracowników oraz czytelnictwa więźniów w utworach literackich i filmie / Urszula Drogomirecka // Biuletyn EBIB [on-line]. - 2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_drogomirecka.pdf

  Streszczenie: Ostatnio w Polsce, jak i za granicą, panuje moda na poszukiwania w literaturze pięknej motywów książki, biblioteki i bibliotekarza. Artykuł skupia się na bibliotekach więziennych, prezentując ich obraz, wizerunek ich pracowników oraz czytelnictwa więźniów zawarty w utworach literackich oraz, poszerzając obszar poszukiwań, także w filmie. Podczas pracy nad artykułem wykorzystano metodę badań dokumentów oraz analizę treści tychże, biorąc „pod lupę" 12 pozycji filmowych oraz 14 pozycji literackich.
   
 10. Read or Die - bibliofile w animacji / Małgorzata Kaczorowska // Biuletyn EBIB [on-line]. – 2004, nr 4 (55). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/55/kaczarowska.php 

  Streszczenie: Japoński przemysł filmów animowanych - znanych na świecie jako anime - rozmachem i rozmiarem produkcji dorównuje Hollywood. Każdego roku powstają setki produkcji mniej i bardziej ambitnych. Nie zabrakło wśród nich i wątku bibliofilskiego - w 2001 roku ujrzała światło dzienne trzyodcinkowa seria pod wdzięcznym tytułem Read or Die, oparta na mandze (komiksie) pod tym samym tytułem.
   
 11. Szczerozłotymi literami / Aneta Kowalska // Biuletyn EBIB [on-line]. - 2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_kowalska.pdf

  Streszczenie: W artykule przedstawiono bibliotekę pojawiającą się w powieści Siekierezada albo zima leśnych ludzi Edwarda Stachury oraz w jej filmowej adaptacji w reżyserii Witolda Leszczyńskiego. W powieści i filmie napotykamy kwestie ciekawe z punktu widzenia bibliotekarza. Dla autorki stanowią one inspirujące źródło skojarzeń, które można odnieść do obecnej sytuacji czytelniczej w Krakowie. Zaprezentowano przykłady krakowskich czytelniczych akcji.
   
 12. Ta książka go zabiła — książki w filmach Romana Polańskiego / Milena M. Śliwińska // Biuletyn EBIB [on-line]. - 2012, nr 4 (131). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/131/131_sliwinska.pdf

  Streszczenie: Artykuł jest próbą rekonstrukcji motywu książki w pełnometrażowych filmach Romana Polańskiego. Wśród kinowych obrazów, w których wykorzystana jest książka znajdują się Dziewiąte wrota oraz Autor widmo. Książka w tych filmach jest swoistym kodem, zagadką, której rozszyfrowanie, złamanie gwarantuje wiedzę wyjątkową — rozpracowanie siatki szpiegowskiej lub zstąpienie do piekieł. Książka w kinematografii R. Polańskiego jasno określa także jego filmowych bohaterów — to pisarze, bibliofile, antykwariusze, księgarze, naukowcy, pasjonaci historii sztuki.
   
 13. Wizerunek bibliotekarza w wybranych współczesnych utworach literackich / Anna Delimat // Podkarpackie Studia Biblioteczne [on-line]. – 2012, nr 1). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://psb.ur.edu.pl/wizerunek-bibliotekarza-w-wybranych-wspolczesnych-utworach-literackich

  Streszczenie: Artykuł poświęcony jest wizerunkowi bibliotekarza we współczesnych utworach literackich: „Kod Leonarda da Vinci" D. Browna, „Prowincja" B. Kosmowskiej, „Do rana daleko" M. Fox, „Love story" E. Segala, „Terapia Pauliny P." R. Sadaja, „Smak świeżych malin" I. Sowy, „Weronika postanawia umrzeć" P. Coelho oraz „Noce w Rodanthe" N. Sparksa i „Bidul" M. Maślanki. Dokonano analizy źródeł literatury pod kątem występowania motywu bibliotekarza oraz jego stereotypowego postrzegania. Przedstawiono także przykłady promowania pozytywnego wizerunku bibliotekarza w literaturze współczesnej.
   
 14. Wizerunek medialny bibliotekarza / Piotr Marcinkowski // W: Working meeting of Polish Librarian Association, Wrocław, 14 December 2005. [dostęp 25 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://eprints.rclis.org/6973/1/wizerunek.pdf

  Streszczenie: prezentacja multimedialna przedstawiająca motyw bibliotekarza w literaturze, filmie oraz reklamie.
   
 15. Zawód bibliotekarza w ujęciach komediowych / Bożena Bogdańska // Biuletyn EBIB [on -line]. – 2012, nr 5 (132). [dostęp 24 marca 2014]. Dostępny w Internecie: http://www.nowyebib.info/images/stories/numery/132/132_bogdanska.pdf

  Streszczenie: Artykuł przedstawia obraz bibliotekarza i biblioteki zaczerpnięty ze skeczów i przedstawień kabaretów polskich i zagranicznych. Ukazano w nim, jak postrzegana jest biblioteka, bibliotekarz, jego rola w pracy z czytelnikiem, zachowanie czytelnika w zetknięciu z wymaganiami i zasadami stawianymi przez bibliotekarza.

Autor: Agnieszka Biedroń