Jestem zdolny

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte

 1. Dwa światy : ruch dyrektywny i niedyrektywny jako wizualizacja - odkrywanie - poznawanie / Katarzyna Krasoń, Grażyna Szafraniec. - Kraków : "Impuls", 2002, sygn. TG85044
 2. Dyrektor i szkoła, wspomaganie rozwoju ucznia / red. nauk. Krzysztof Polak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2001, sygn. TG82347
 3. Dzieci zdolne / Mirosława Partyka. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, sygn. TG87615
 4. Inteligencja emocjonalna a uzdolnienia twórcze i funkcjonowanie szkolne młodzieży / Irena Przybylska. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007, sygn. TG91494, TG95294
 5. Jak nie tracić głowy w szkole : o zdolności do nauki i zaburzeniach uczenia się / Mel Levine ; przeł. [z ang.] Beata Horosiewicz. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2004, sygn. TG86192
 6. Jak rozpoznać uzdolnione dziecko : poradnik dla rodziców / Franz J. Monks, Irene H. Ypenburg ; tł. Monika Sochacka. - Kraków : "WAM", 2007, sygn. TG92553
 7. Konstelacje zdolności : typy inteligencji a kreatywność / Maciej Karwowski. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG95325
 8. Modele opieki nad dzieckiem zdolnym : materiały z I i II Forum Wymiany Doświadczeń Osób Pracujących z Dziećmi Zdolnymi, Warszawa, maj 1998, maj 1999 / pod red. Mirosławy Partyki. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej, 2000, sygn. TG87617
 9. Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka : (szkic monograficzny) / pod red. nauk. Adama Stankowskiego. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008, sygn. TG94533
 10. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG92246
 11. Odkrywanie zdolności dziecka : koncepcja wielorakich inteligencji w praktyce przedszkolnej i wczesnoszkolnej / Iwona Czaja-Chudyba. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005, sygn. TG87660
 12. Osiągnięcia uczniów zdolnych / Andrzej E. Sękowski. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, cop. 2000, sygn. TCz 80858, TG80859
 13. Psychologia zdolności : współczesne kierunki badań / red. nauk. Andrzej Edward Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, sygn. TG85865
 14. Rozwijanie wielorakich zdolności człowieka : wybrane zagadnienia / red. Małgorzata Suświłło. - Toruń : Adam Marszałek, 2009, sygn. TG95299, TG95300
 15. Syndrom Nieadekwatnych Osiągnięć jako niepowodzenie szkolne uczniów zdolnych. - Kraków : "Impuls", 2000, sygn. TG82213
 16. Szkolny system wspierania zdolności : jak rozpoznawać i rozwijać dziecięce uzdolnienia / Iwona Fechner-Sędzicka. - Toruń : "Aker", [2003], sygn. TG87214
 17. Teoria i praktyka edukacji uczniów zdolnych / red. Wiesława Limont. - Kraków : "Impuls", 2004, sygn. TG86203, TCz86590
 18. Trening twórczości / Edward Nęcka [oraz] Jarosław Orzechowski, Aleksandra Słabosz, Błażej Szymura. - [Wyd. 4]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, sygn. TG87982
 19. Twoje dziecko jest inteligentne : jak poznać i rozwijać jego umysł / Dawna Markova, Anne Powell ; przeł. z ang. Marta Lewandowska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", cop. 2006, sygn. TG89078
 20. Twoje dziecko jest zdolne : wychowanie przykładem / Erika Landau ; tł. Tadeusz Szafrański. - Warszawa : "Pax", 2003, sygn. TG86220
 21. Umiejętności manualne dzieci w wieku 5-7 lat / Beata Grabowska. - Kraków : "Petrus", cop. 2009, sygn. TG93612
 22. Wspieranie rozwoju ucznia i nauczyciela / Krystyna Wojda, Małgorzata Szybalska, Jan Chojnacki. - Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2005 r. - Warszawa : "ABC", cop. 2005, sygn. TG88975
 23. Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w edukacji wczesnoszkolnej : teoria i praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Stańczak. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2008, sygn. TG93613
 24. Wybrane podmiotowe i środowiskowe korelaty karier edukacyjnych / Kazimierz Kotlarski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2006, sygn. TG90875
 25. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 1, Zdolności i stymulowanie ich rozwoju / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG88555
 26. Wybrane zagadnienia edukacji uczniów zdolnych. T. 2, Uczeń, nauczyciel, edukacja / pod red. nauk. Wiesławy Limont i Joanny Cieślikowskiej. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG88556
 27. Zabawy ze sztuką : podręcznik metodyczny dla nauczycieli : praca z dzieckiem uzdolnionym, wrażliwym lub nieśmiałym w małych grupach : grupy wiekowe: 5-7 lat i 9-13 lat (ponad 100 tematów plastycznych) / Anna Kalbarczyk. - Kraków : "Impuls", 2005, sygn. TG87275
 28. Zdolny maluch / Richard C. Woolfson. - Warszawa : "Muza", 2002, sygn. TG83891
 29. Zdolny uczeń : metody planowania samodzielnej nauki : poczucie własnej skuteczności ucznia / B. J. Zimmerman, S. Bonner, R. Kovach ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008, sygn. TG94430
 30. Zjawiska niepowodzeń szkolnych uczniów zdolnych : rozpoznawanie i przeciwdziałanie / Beata Dyrda. - Kraków : "Impuls", 2007, sygn. TG92167

Artykuły z czasopism

 1. Czy mamy system opieki dla uczniów wybitnie uzdolnionych? / Janusz Abramczyk // Nowa Szkoła. - 2003, nr 5, s.18-22
 2. Dlaczego geniusze mają słabe stopnie? / Magdalena Marzec // Psychologia w Szkole. - 2008, nr 3, s.101-110
 3. Dlaczego należy pomagać najlepszym uczniom? / Piotr Jarząbek // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 1, s.35-40
 4. Dzieci zdolne wymagają troski / Anna Chaber-Dądala // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 26-30
 5. Dziecko zdolne w szkole - prawda czy mit? / Paulina Szachniuk-Albowicz // Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 6, s.20-21
 6. Inwestycja w uczniowskie talenty / Klemens Stróżyński // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s.14-18
 7. Jak w przedszkolu wychowywać zdolne dzieci? / Cecylia Mirela Nawrot // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s.51-53
 8. Kształcenie uczniów uzdolnionych / Ryszarda E. Bernacka // Remedium. - 2002, nr 10, s.10-11
 9. Kto odkryje mój talent? / Renata Gut // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 1, s.17-20
 10. Międzynarodowe zrozumienie przez wspólną edukację / Arkadiusz Żukiewicz // Nowa Szkoła. - 2004, nr 1, s.29-32
 11. Młode talenty : warto wspierać uzdolnionych uczniów, inspirować ich do dalszej pracy, ułatwiać im zaistnienie w lokalnym środowisku / Jolanta Wawoczny // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 2, s.2
 12. Młodzież uzdolniona informatycznie / Sławomir Szaruga // Dyrektor Szkoły. - 2004, nr 12, s.61
 13. Nie przegap uzdolnień / Ryszarda Ewa Bernacka // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s.99-108
 14. Pomagamy uzdolnionym dzieciom wiejskim / Anna Kurasz // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s.46-48
 15. Pomóc zdolnemu / Agnieszka Hłobił // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s.44-46
 16. Praca z dzieckiem zdolnym / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2008, nr 2, s.45-49
 17. Praca z uczniem zdolnym / Anna Piechal // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 3, s.27-30
 18. Praca z uczniem zdolnym / Daniela Maj // Geografia w Szkole. - 2009, nr 2, s.48-51
 19. Praca z uczniem zdolnym / Irena Lewicka, Kazimierz Olejniczak // Wychowawca. - 2006, nr 1, s.14-1
 20. Praca z uczniem zdolnym / Małgorzata Słyk // Życie Szkoły. - 2000, nr 4, s.206-207
 21. Praca z uczniem zdolnym na lekcjach historii / Melania Sobańska-Bondaruk, Radosłąw Lolo // Wiadomości Historyczne. - 2004, nr 1, s.42-51
 22. Przekonania o własnym talencie : a sukcesy edukacyjne nastolatków // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 5, s.26-27
 23. Przyspieszenie rozwoju talentów w reformującej się oświacie / Erwin Gondzik // Nauczyciel i Szkoła. - 2000, nr 2, s.144-147
 24. Specyfika i przyczyny Syndromu Nieadekwatnych Osiągnięć Szkolnych uczniów w świetle literatury pedagogiczno-psychologicznej / Beata Dyrda // Chowanna. - 1999, t. 1-2, s.24-39
 25. Uczeń zdolny- dobrodziejstwo czy problem? / Beata Krzywda // Edukacja i Dialog. - 2004, nr 2, s.51-55
 26. Uczniowie uzdolnieni / Jolanta Sporniak // Życie Szkoły. - 2003, nr 4, s.202-205
 27. Zdolności twórcze uczniów - jak je wspierać? / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 1, s.13-15

 

 

Autor: PBW Tarnobrzeg