Fryderyk Chopin: życie i twórczość

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2010
Zestawiła: Lilianna Żywutska

FRYDERYK CHOPIN : ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1909 - 2010


Druki zwarte:

 

 1. Chopin : życie i twórczość. T. 2, Pierwsze lata w Paryżu, George Sand 1831-1844 / Ferdynand Hoesick. - Kraków : Polskie Towarzystwo Muzyczne, 1965.   WP  45328,   WP  9143
 2. Chopin / Adam Zamoyski ; przeł. [z ang.] Halina Sołdaczukowa. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.WP  69413
 3. Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 3. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1966.  WP   91399,  WP  53576
 4. Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 5. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1983.  WP   64513
 5. Chopin / Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 7. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1987.  WP   81942
 6. Chopin / oprac. Władysław Dulęba. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1975.  WP   24398
 7. Chopin a muzyka europejska = Chipin and the European music. 1 / [red. Karol Musioł]. - Katowice : Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna, 1977.  WP  31871
 8. Chopin i jego ziemia = Chopin i ego rodina = Chopin and the land of his birth = Chopin et son pays natal = Chopin und seine Heimat / zdjęcia Andrzej Zborski ; tekst Józef Kański. - Warszawa : "Interpress", 1975.  WP  23003
 9. Chopin i literaci warszawscy / Franciszek German ; Towarzystwo im. Fryderyka Chopina. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, cop. 1960.   WP  5535
 10. Chopin i Szymanowski w literaturze dwudziestolecia międzywojennego / Józef Opalski. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1980. WP  40495
 11. Chopin na obczyźnie : dokumenty i pamiątki / zebr. Maria Mirska i Władysław Hordyński ; uzup. i zred. Jadwiga Ilnicka. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1965.  Cz1P   78
 12. Chopin w kraju rodzinnym / Zofia Jeżewska. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1985.   WP   69649,   WP   69650,   WP  70225
 13. Chopin żywy w swoich listach i w oczach współczesnych / oprac. Adam Czartkowski i Zofia Jeżewska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.  WP   33348
 14. Film o młodym Chopinie : problemy twórcze, realizacja, fakty i dokumenty / Jerzy Giżycki. - Warszawa : Filmowa Agencja Wydawnicza, 1953. WP   2235
 15. Fryderyk / Tadeusz Łopalewski ; [il. Leopold Buczkowski]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1962.  WP   51887
 16. Fryderyk / Tadeusz Łopalewski. - Wyd. 2. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1970.  WP   45341
 17. Fryderyk Chopin : Żelazowa Wola - Warszawa / Jan Prosnak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1977.  WP   1604/b
 18. Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska. - Wyd. [4] nowe uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.  WP   45500
 19. Fryderyk Chopin / Adam Czartkowski, Zofia Jeżewska. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.  WP   58202
 20. Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. - Wyd. 4. - Warszawa : "Interpress", 1979.  WP   39126
 21. Fryderyk Chopin / Zofia Jeżewska. - Wyd. 5. - Warszawa : "Interpress", 1985.  WP   69143
 22. Fryderyk Chopin 1810-1849 : poradnik bibliograficzny / Jan Z. Brudnicki ; Biblioteka Narodowa. Instytut Bibliograficzny. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1965.  WP   8986,   WP   8987
 23. Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne : przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty / Marceli Antoni Szulc ; [wstęp Danuty Idaszek]. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1986. WP   71737
 24. Fryderyk Chopin natchnieniem poetów : w setną rocznicę śmierci / oprac. Krystyna Kobylańska ; przedm. Stanisława Ryszarda Dobrowolskiego ; Instytut Fryderyka Chopina w Warszawie. - Warszawa : W. Galster i S-ka, 1949. WP   61757
 25. Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie : antologia / zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1959.  WP   5600
 26. Kompozytorzy polscy o Fryderyku Chopinie : antologia / zredagował i wstępem opatrzył Mieczysław Tomaszewski. - Wyd. 2. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964.  WP   54496
 27. Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi. T. 1 / oprac. Krystyna Kobylańska ; teksty fr. przeł. Julia Hartwig. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.  WP   58612
 28. Korespondencja Fryderyka Chopina z George Sand i z jej dziećmi. T. 2 / oprac. Krystyna Kobylańska ; teksty fr. przeł. Julia Hartwig. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.   WP  58613
 29. Korespondencja Fryderyka Chopina z rodziną / teksty oprac. oraz wstępem i koment. opatrzyła Krystyna Kobylańska ; [teksty fr. przeł. Izabela Rogozińska ; indeks dzieł muzycznych zestawiła Krystyna Kobylańska ; indeks osób zestawiła Barbara Graboń]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972.  WP  101765
 30. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 1 / Fryderyk Chopin ; zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.   WP   61765
 31. Korespondencja Fryderyka Chopina. T. 2 / Fryderyk Chopin ; zebrał i oprac. Bronisław Edward Sydow. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.  WP   61766
 32. Kształt miłości / Jerzy Broszkiewicz. - Wyd. 11. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1982.   WP   59963
 33. Kształt miłości / Jerzy Broszkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : "Czytelnik", 1953. WP   43967
 34. Kształt miłości / Jerzy Broszkiewicz. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1955.   WP   43933
 35. Kształt miłości / Jerzy Broszkiewicz. - Wyd. 9. - Warszawa : "Czytelnik", 1972.  WP   52575
 36. Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 1 / Janina Siwkowska ; [oprac. graf. Stefan Bernaciński]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986.  WP   72713
 37. Nokturn czyli Rodzina Fryderyka Chopina i Warszawa w latach 1832-1881. T. 2 / Janina Siwkowska ; [oprac. graf. Stefan Bernaciński]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988. WP   77964, WP   77474
 38. O romantycznej syntezie sztuk : Delacroix, Chopin, Baudelaire / Juliusz Starzyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.  Cz1P   7.01
 39. Ostatni koncert / oprac. reżyserskie i przypisy Bronisław Nycz ; oprac. scenograficzne Eugeniusz Bożyk. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965.  WP   53486
 40. Pisma muzyczne / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1958.  WP   54514
 41. Pisma muzyczne / Jarosław Iwaszkiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1983.  WP   66266
 42. Przeboje mistrzów / Janusz Cegiełła. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1981.  WP   59281
 43. Przeboje mistrzów / Janusz Cegiełła. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1987.  WP   74359,  Cz1P   78
 44. Romantyczni kochankowie : Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin, Artur Grottger / Józef Ratajczak. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1989.  WP   88508
 45. Sonaty Chopina / Józef M. Chomiński. - Kraków : Towarzystwo im. Fryderyka Chopina : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1960.  WP   5293
 46. Spór o "listy" Chopina do Delfiny Potockiej / Jerzy Maria Smoter. - Wyd. 2 poszerz. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976.   WP   27211
 47. Śladami Chopina / Maria Horodyska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1960. WP   5309,   WP   5310
 48. Tydzień w Antoninie : opowieść o Chopinie / Gustaw Bojanowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1960.  WP   42106
 49. Uczczenie pamięci autora Anhellego : (przemówienie podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Juliuszowi Słowackiemu w sali "Domu Polskiego" w Czerniowcach) / Bolesław Adam Baranowski. - Czerniowce : [b.w., 1909].  Cz1P  A/821.162.1(091)
 50. Warszawskim szlakiem Chopina / Zofia Jeżewska. - Warszawa : Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, 1979.   WP   38651
 51. Wielka gra : rzecz o Konkursach Chopinowskich / Jerzy Waldorff. - Warszawa : "Iskry", 1980.   WP  56849
 52. Wielka gra : rzecz o konkursach Chopinowskich / Jerzy Waldorff. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Warszawa : "Iskry", 1985.  WP  69961
 53. Wiersze o Chopinie : antologia i bibliografia / zebrał i oprac. Edmund Słuszkiewicz ; przedm. Julian Przyboś. - Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964.   WP   51203,  WP  44898
 54. Wokół dziesięciu Konkursów Chopinowskich / Stefan Wysocki. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1982. WP   61711, WP   61712
 55. Wybór listów / Fryderyk Chopin ; oprac. Zdzisław Jachimecki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.   Cz1P   BN S 1
 56. Żelazowa Wola / Adam Kaczkowski ; słowo wstępne Jarosław Iwaszkiewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1985.  WP  69694
 57. Życie Chopina / Kazimierz Wierzyński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.   WP   35859

 


Artykuły z czasopism:

 1. „Byłem u Ciebie w te dni Fryderyku…”, czyli Norwid o Chopinie: montaż słowno -muzyczny do realizacji w szkole średniej / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 6, s. 23 – 27
 2. 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina : scenariusz wystawy / Anita Bałas, Anna Dziełak //  Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 6, s. 34 – 35
 3. Chopin / Danuta Kuncewicz – Dygała // Biblioteka w Szkole. 2000, nr 1, s. 4 – 5
 4. Chopina@ wyławianie z sieci : lekcja biblioteczna / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian //  Biblioteka - Szkolne  Centrum Informacji. - 2010, nr 3, s. 14
 5. Chopin i Bach . Uwagi o substancjalnej koncepcji formy / Bohdan Pociej // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1999, nr 2, s. 51 – 57
 6. Chopin nasz współczesny -po stu pięćdziesięciu latach / Barbara Smolińska – Zielińska // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 1998, nr 5, s. 195 - 200
 7. Dzieciństwo Chopina / Barbara Smolińska - Zielińska //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 2, s. 9 – 16
 8. Fryderyk Chopin : geniusz, dandys, człowiek z towarzystwa / Manula Kalicka // Polityka.- 2010, nr 1, s. 20 - 23
 9. Fryderyk Chopin  - Polak znany na całym świecie ( scenariusz zajęć świetlicowych) / Hanna  Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. – 2007, nr 10 s. 20 – 21
 10. Fryderyk Chopin – życie, twórczość i tradycja: scenariusz lekcji muzyki dla klasy II gimnazjum wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej / Mirosława Pomichowska // Wszystko dla Szkoły. – 2004, nr 6, s. 11
 11. Fryderyk Chopin / Irena Szypułowa // Nauczanie Początkowe. – 1989/1990, nr 6, s. 587 – 589
 12. Fryderyk Chopin 2010 / Janusz Mechanisz //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 16 – 18
 13. Fryderyk Chopin i jego demoniczny "anioł stróż" / Maria Cyran //  Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 3, s. 40 – 50
 14. Fryderyk Chopin. Kalendarium życia i twórczości / Tomasz Szymański // Wszystko dla Szkoły. – 1999, nr 4, s. 20
 15. Fryderyk Chopin nas zaciekawił / Beata Musielak //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 47 – 48
 16. Hasło: CHO, PIN: 2010 : scenariusz spektaklu / Witold Pelka //  Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 26 – 29
 17. Kapelusze z głowy panowie – oto geniusz: śladami sławnych Polaków – Fryderyk Chopin / Danuta Kuncewicz – Dygała // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 1, s. 4 -5
 18. Kolekcja Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Roku Chopinowskim / Mariusz Wrona //  Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 5, s. 3 – 6
 19. Lekcja z Chopinem i jego muzyką w klasie szóstej / Grażyna Wiśniewska // Język Polski w Szkole dla kl. IV – VI. – 2000/2001, nr 1, s. 49 – 65
 20. Muzyka Chopina i poezja Słowackiego: propozycja lekcji integracyjnych w klasie VI szkoły podstawowej / Dorota Gał // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2000, nr 4, s. 136 – 140
 21. Muzyka Fryderyka Chopina w recepcji dziecięcej / Irena Chyła - Szypułowa // Nauczanie Początkowe. – 2008/2009, nr 4, s. 48 – 54
 22. Nastrój malowany muzyką / Henryka Zrobek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2002, nr 2, s. 86 – 87
 23. Obecność Chopina w życiu Polaków / Stefan Bednarek // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 1, s. 4 – 8
 24. O literackich objaśnieniach, tytułach i komentarzach do utworów Chopina / Janusz Mechacisz // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 7 – 17
 25. Odkrywając rodzimość Fryderyka Chopina / Jarosław Chaciński //  Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2004, nr 4, s. 231 – 234
 26. Pierwiastki narodowe w muzyce Chopina: konspekt lekcji muzyki przeprowadzonej w pracowni komputerowej: klasa IV szkoły podstawowej / Zbigniew Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 1, s. 20
 27. Projekt jako metoda nauczania na lekcjach poświęconych twórczości J. Słowackiego i F. Chopina / Dorota Gał // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000/2001, nr 2, s. 13 – 18
 28. Recepcja postaci i twórczości Chopina we współczesnym społeczeństwie polskim / Barbara Pabian // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2010, nr 2, s. 4 - 12
 29. Rodem Warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel : scenariusz wieczoru poetycko – muzycznego z okazji 150. rocznicy śmierci Fryderyka Chopina / Lidia Leksowska, Iwona Supronowicz // Biblioteka w Szkole. – 1999, nr 6, s. 13 – 15
 30. Słuchając muzyki Chopina : scenariusz słowno - muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak //  Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 29 – 31
 31. Szkolny konkurs wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina / Anna Zientalska //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2009, nr 5, s. 12 – 13
 32. W obrazach Jerzego Dudy Gracza brzmi muzyka Chopina / Renata Gozdecka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. – 2005, nr 5, s. 67 -69
 33. Wędrówki Fryderyka po kraju / Jolanta Przybylska //  Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 2, s. 4 – 11
 34. Wędrówki śladami Fryderyka Chopina / Lidia Kołodziej //  Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 3, s. 41 – 42
 35. Wielka muzyka Chopina : (montaż literacko – muzyczny) / Maria Anders // Wychowawca. – 1999, nr 5, s. 26 - 27

Autor: Lilianna Żywutska