ABC komunikacji i coachingu

Krosno

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2006-2018

Wydawnictwa zwarte
 
1.     Body logistic system: [poradnik trenera] / Katarzyna Matella. - Toruń: "Literat", [2014]
 
M  135875
 
2.     Coaching: zarabianie przez rozmawianie, nowa ścieżka kariery dla ludzi, którzy lubią ludzi / Amanda Vickers, Steve Bavister; [tł. Marcin Kowalczyk]. - Gliwice: "Helion", cop. 2007
 
M  122525
 
3.     Coaching czyli Restauracja osobowości: jak odkryć tajemnice szczęściarzy i potem uzyskiwać jeszcze lepsze rezultaty? / Maciej Bennewicz. - Warszawa: G+J Gruner + Jahr Polska, 2008
 
SM  51671
 
4.     Coaching i mentoring: jak rozwijać największe talenty i osiągnąć lepsze wyniki / [Richard Luecke]; przeł. Katarzyna Dryńska. - Warszawa:  
"MT Biznes", cop. 2006
 
 
  M  120217
 
5.     Coaching line: nowe wyzwania dla kadr, menedżerów i dla Ciebie  / Henryk Szmidt. - Rzeszów: "Fosze", 2012
 
 
  UM  26385
 
6.     Czym (nie) jest coaching: prawdy i mity o coachingu / Monika Zubrzycka-Nowak, Katarzyna Rybczyńska, Sylwia Monostori. - Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
 
 
 SM  51683
 
7.     Globalny coaching: podejście zintegrowane / Philippe Rosinski.  
- Warszawa: "New Dawn", 2011
 
SM  51684
 
8.     Jak skutecznie prowadzić warsztaty z zakresu komunikacji: praca metodą aktywizującą przeżywanie / Friedemann Schulz von Thun ; [tł. Magdalena Jałowiec-Sawicka]. - Kielce: "Jedność", 2012
 
 
  JM  72960
 
9.     Kompetencje coachingowe nauczycieli: jak rozwijać potencjał ucznia  
w szkole / Lilianna Kupaj, Wiesława Krysa. - Warszawa: Wolters Kluwer, 2014
 
M  135541
 
10.      Komunikacja interpersonalna / Adam Zimnol. - Brzezia Łąka: "Poligraf", 2012
 
M   133744
 
11.      Komunikacja interpersonalna / Joann Baney; przeł. Wojciech Jędruszek.  
- Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009
 
 
  M   127811
 
12.      Komunikacja interpersonalna i masowa: wybrane teorie i praktyki  
/ Mirosława Wawrzak - Chodaczek. - Warszawa: "Impuls", 2017
 
 
  LM  30774
 
13.      Komunikacja interpersonalna w Internecie / Magdalena Miotk-Mrozowska. - Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2009
 
M  131614
 
14.      Komunikacja kluczem do integracji: przewodnik dla nauczyciela  
/ Katarzyna Kobylacka-Sikora. - Grudziądz: Urząd Miejski [i in.], 2012
 
 
  M  135732
 
15.      Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności  
/ S. P. Morreale, B. H. Spitzberg, K. J. Barge; przekł. [z ang.] Paweł Izdebski, Aleksandra Jaworska, Dorota Kobylińska; red. nauk. Urszula Jakubowska. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
 
LM  29631
 
16.      Komunikacja, (po)rozumienie, obecność społeczna / red. nauk. Małgorzata Biedroń, Mirosława Wawrzak-Chodaczek. - Toruń: Adam Marszałek, 2012
 
 
  M  133447
 
17.      Komunikacja w pracy: o sztuce skutecznego porozumiewania się  
- klienci, współpracownicy, zarząd: metody, które sprawdzają  
się w praktyce / Katarzyna Flont. - Wrocław: "Astrum", 2010
 
M  129809
 
18.      Komunikacja w pracy z dziećmi i młodzieżą: wprowadzenie do pedagogiki społecznej / Pat Petrie; przekł. Joanna Gilewicz. - Poznań: "Zysk i S-ka", 2013
 
 
  M  133900
 
19.      Komunikacja w terapii / Herschel Knapp; przeł. Magdalena Trzcińska.  
- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 
M  126206
 
20.      Komunikacja w zespole wirtualnym / Tomasz Stefaniuk. - Warszawa: "Difin", 2014
 
 
  M  135616
 
 
21.      Komunikowanie się w środowisku szkolnym i pozaszkolnym: nowe trendy i obszary / red. nauk. Marzena Okrasa, Wojciech J. Maliszewski, Marian Fiedor. - Toruń: "Adam Marszałek"; Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
 
M  137351
 
22.      Mosty zamiast murów: podręcznik komunikacji interpersonalnej / red. nauk. John Stewart; [tł. z ang. Jacek Suchecki i in.]. - Wyd. 4, dodr. 4. 
- Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010
 
JM  72223
 
23.      Niewerbalna komunikacja interpersonalna: doskonalenie przez trening  
/ Wiesław Sikorski. - Warszawa: "Difin", 2011
 
M  132012
 
24.      Perswazja i manipulacja w pracy z uczniem / Ewa Przygońska. - Toruń: "Adam Marszałek", 2015
 
M  137121
 
25.      Rozwiązywanie konfliktów poprzez porozumienie bez przemocy: Marshall B. Rosenberg w rozmowie z Gabriele Seils / Marshall  
B. Rosenberg; przeł. [z niem.] Barbara Wyczesany. - Warszawa:  
Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2008
 
M  124083
 
26.      Szkoła wspólnych działań: czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017
 
Cz  138464
 
27.      Tak! 60 sekretów nauki perswazji / Noah J. Goldstein, Steve J. Martin, Robert B. Cialdini ; przekł. Michał Lipa. - Wyd. zaktualiz. - Warszawa: MT Biznes, 2017
 
M  138793
 
 
28.      Współczesne gry komunikacyjnojęzykowe / Izabela Łuc. - Katowice: Uniwersytet Śląski, 2010
 
M  130686
 
29.      Wychowanie do osobistego rozwoju: pomysły na lekcje rozwijające kompetencje miękkie i umiejętności osobiste wśród dzieci i młodzieży. Cz. 2 / Katarzyna Skolimowska, Marzena Kud. - Warszawa:  
"Difin", 2018
 
M  139153
 
30.      Zacznij od siebie!: sztuka efektywnej komunikacji / Wojtek Grad.  
- Warszawa: "Poltext", cop. 2011.
 
M  132206
 
  
Wydawnictwa ciągłe
 
1.     Akceptuj bliźniego i siebie samego / Aneta Paszkiewicz // Psychologia  
w Szkole. - 2010, nr 4, s. 67-75
 
2.     Blog jako przestrzeń wymiany informacji / Mariusz Trojnar // Edukacja.  
- 2010, nr 2, s. 104-111, bibliogr.
 
3.     Bogactwo relacji międzyosobowych / Magdalena Kapias // Wychowawca. - 2017, nr 12, s. 26-28
 
4.     Coaching - trzeba umieć się uczyć... / Artur Brzeziński // Nowa Szkoła.  
- 2013, nr 9, s. 35-36
 
5.     Coaching a psychoterapia - podobieństwa i różnice / Benedykt K. Peczko // Remedium. - 2011, nr 2, s. 22-23
 
6.     Coaching, czy doradztwo zawodowe? / Anna Grygorcewicz, Sylwia Prawdzik; rozm. przepr. Agnieszka Ciereszko // Doradca Zawodowy.  
- 2014, nr 2, s. 22-26
 
7.     Coaching grupowy: podobne wyzwania, różne perspektywy  
/ Ewa Marchwińska // Doradca Zawodowy. - 2014, nr 4, s. 23-26
 
8.     Coaching i mentoring - pożyteczna moda / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 31-34
 
9.     Coaching jako forma wsparcia rozwoju uczniów / Małgorzata Sidor-Rządkowska // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 28-31
 
10.      Coaching, mentoring czy consulting? / Dariusz Pomianowski // Emocje.  
- 2011, nr 3, s. 19-22
 
11.      Coaching w pracy nauczyciela / Lidia Pokrzycka // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 45-49
 
12.      Czytanie emocji / Paula Pilarska // Psychologia w Szkole. - 2013, nr 2,  
s. 23-29
 
13.      Dialog w mentoringu / Wioletta Junik // Kwartalnik Pedagogiczny.  
- 2012, nr 4, s. 95-106
14.      Jak rozmawiać ze współpracownikami - komunikacja interpersonalna / Beata Bryś // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 7, s. 32-34
 
15.      Jeszcze jeden lajk / Maciej Żurek // Charaktery. - 2016, nr 11, s. 50-53
 
16.      Kłopoty z komplemantami / Danuta Bula // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2010/2011, nr 4, s. 74 - 77
 
17.      Kompetencje europejskich mentorów i tutorów / Jolanta Religa // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2014, nr 2, s. 36-45
 
18.      Komunikacja bez przegranych / Violetta Kruczkowska // Psychologia  
w Szkole. - 2011, nr 2, s. 41-47
 
19.      Lekcje mediacji / Wioletta Król-Terelak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 9, s. 12-13
 
20.      Postaw na siebie! / Iwona Majewska-Opiełka ; rozm. przepr. [red.] // Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 8-11
 
21.      Pożeracze "lajków" / Suzana Flores ; rozm. przepr. Daria Grabda // Charaktery. - 2017, nr 9, s. 34-35
 
22.      Psychospołeczne aspekty komunikacji / Ewa Mażul // Niebieska Linia.  
- 2016, nr 4, s. 16-18
 
23.      Sekrety dobrej współpracy / Marzena Frąckowiak // Wychowanie  
w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 20-24
 
24.      Sposoby poprawiania jakości komunikacji interpersonalnej / Beata Bochnia //. - 2012, nr 1, s. 36-39
 
25.      Strategie i techniki OK / Magdalena Pater // Meritum. - 2015, nr 1,  
s. 19-24
 
26.      Transformacja sposobu komunikowania się pokolenia X, Y, Z: bilans zysków i strat / Magdalena Wasylewicz // Nowa Szkoła. - 2017, nr 1, s. 10-17
 
27.      Wsparcie coacha w procesie rozwoju zawodowego / Anna Piętoń // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2017, nr 1, s. 147-157
 
28.      Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk // Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 54-57

Autor: Małgorzata Kasza