Biblioteka szkolna organizacja i funkcjonowanie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2016
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Biblioteka szkolna

organizacja i funkcjonowanie

(zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Biblioteka i informacja w środowisku współczesnej szkoły / Marcin Drzewiecki ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2001.
  Przemyśl WP 107499
 2. Bibliotekaszkolna - tendencje rozwoju : teoria i praktyka / pod red. Lidii Ippoldt, Haliny Kosętki i Iwony Pietrzkiewicz. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2009.
  Przemyśl WP 101230, Lubaczów WL 47267
 3. Biblioteka szkolna : przewodnik dla bibliotekarza / [aut. Emilia Białkowska, Helena Falkowska, Ignacy Jurewicz] ; pod red. E. Białkowskiej. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
  Przemyśl WP 74685, WP 74691, Jarosław WJ 44232,Lubaczów WL 34185, WL 34186, WL 34187, Przeworsk WK 32947, WK 32948
 4. Biblioteka szkolna dzisiaj / Bogumiła Staniów ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  Lubaczów WL 48028, WL 48029, Przeworsk MKsK 02, Przemyśl CzP 02
 5. Biblioteka we współczesnej szkole / Marcin Drzewiecki. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1991.
  Lubaczów WL 36930, WL 36931
 6. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 1, Organizacja biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1996.
  Przeworsk WK 41466, Jarosław CzJ 02, Lubaczów CzL 38773
 7. Bibliotekarstwo szkolne : teoria i praktyka. T. 2, Praca pedagogiczna biblioteki / Jadwiga Andrzejewska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1996.
  Przeworsk WK 41467, Jarosław CzJ 02, Lubaczów CzL 38774
 8. Biblioteki szkolne : wytyczne IFLA/UNESCO / red. tomu Elżbieta Barbara Zybert; oprac.Tove Pemmer Saetre,Glenys Willars pod auspicjami Sekcji Bibliotek Szkolnych i Centrów Zasobów Informacji. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003.
  Jarosław WJ 1344/b
 9. Edukacja informacyjna w polskiej szkole / Renata Piotrowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2011.
  Lubaczów WL 47730, Przemyśl WP 105042, Przeworsk MKsK 37
 10. Ministerstwo Edukacji Narodowej o bibliotekach / red. i oprac. Wojciech Książek [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2000.
  Jarosław WJ 420/b, WJ 419/b, Lubaczów WL 1273 B, Przeworsk WK 2630 B, Przemyśl CzP 37.091.214
 11. "Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. - Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002.
  Przemyśl WP 92072
 12. Nowa podstawa programowa z pomocą biblioteki szkolnej / Monika Nagowska. - Warszawa : "Sukurs", 2010.
  Jarosław WJ 53808/10d, Przemyśl CzP 37.091.214
 13. Nowe vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Wyd. 5 uzup. i popr. - Warszawa : "Sukurs", 2000.
  Przemyśl WP 107855, Jarosław CzJ 02, Przeworsk MKsK 02, Przemyśl InfBP 02
 14. Poradnik nauczyciela bibliotekarza / Urszula Juhanowicz, Teresa Wejcht, Wojciech Witecki ; pod red. Bohdana Orłowskiego. - Wyd. 2 uzup., stan prawny 15 stycznia 2006 r. - Konstancin : Programowanie Komputerów, 2006.
  Przemyśl WP 15154/b
 15. Poradnik nauczyciela bibliotekarza / Urszula Juhanowicz, Wojciech Witecki ; pod red. Bohdana Orłowskiego. - Stan prawny na dzień 1 czerwca 2005 r. - Konstancin : Programowanie Komputerów, 2005.
  Przeworsk WK 45648, WK 45649, Lubaczów CzL 42239, Przeworsk MKsK 02, Jarosław CzJ 02
 16. Szkolne centrum informacji / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. - Kraków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002.
  Przemyśl WP 92852
 17. Vademecum nauczyciela bibliotekarza / Danuta Saniewska. - Wyd. 6 zm. i rozsz. - Warszawa : "Sukurs", 2003.
  Przemyśl CzP 02
 18. Vademecum skomputeryzowanego nauczyciela bibliotekarza / Mirosława Bogacz. Systemy dla bibliotek szkolnych i kryteria ich oceny / Władysław Marek Kolasa. - Warszawa : "Sukurs", 2005.
  Przemyśl WP 107854
 19. Współczesna biblioteka szkolna / Marcin Drzewiecki ; Biblioteka Narodowa. Instytut Książki i Czytelnictwa. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1980.
  Lubaczów WL 27629, Przeworsk WK 26400, Przemyśl InfBP 02

 

Artykuły z czasopism :

 1. Biblioteczna przestrzeń w szkole / Jolanta Laskowska. // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 4, s. 5-8
 2. Biblioteka - szkolne centrum innowacji / Mirosława Bogacz. // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 3. Biblioteka szkolna - biblioteką jakości : (na przykładzie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Wołominie) / Hanna Zarazińska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 1, s. 13-17, bibliogr.
 4. Biblioteka szkolna w międzynarodowych wytycznych i aktach prawnych / Dorota Grabowska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 11, s. 3- 8
 5. Biblioteki szkolne w Polsce - podstawy prawne / Dorota Grabowska. // Bibliotekarz. - 2011, nr 5, s. 1-6
 6. Biblioteki szkolne w ustawie o bibliotekach / Jan Ciechorski. // Bibliotekarz. - 2012, nr 2, s. 26-28
 7. Biblioteki szkolne wobec e-wykluczenia / Tomasz Kruszewski. // Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 4/5, s. 24-26, bibliogr.
 8. Biblioteki szkolne i pedagogiczne w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 2, s. 3-6
 9. Co zrobić z książkami wycofanymi z biblioteki szkolnej / Bożena Widła. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 26
 10. Dobra strona biblioteki : kilka rad jak stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną witrynę internetową biblioteki // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 7-9
 11. Formy pracy i oferta edukacyjna biblioteki szkolnej / Jolanta Augustyn, Elżbieta Kazimierska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 11, s. 33-35
 12. Funkcjonowanie bibliotek szkolnych w obliczu nowej podstawy programowej / Beata Czyżewska. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2010, nr 1, s. 26-29
 13. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w praktyce / Anna Żarów. // Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 11, s. 3-4
 14. Jak bibliotekę szkolną przemienić w prawdziwe centrum informacji ? / oprac. Anna Rękawek. // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 12, s. 37-41
 15. Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? / Piotr Figura. / Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 9-10
 16. Jak wypromować bibliotekę? / Elżbieta Rafińska. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 5-9
 17. Jeszcze raz o UKD w bibliotekach szkolnych / Adam Stopa. // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 10, s. 6-8
 18. Karty czytelnika / Agnieszka Wojciechowicz. // Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 1, s. 16-17
 19. Kolejny raz o odpowiedzialności materialnej / Juliusz Wasilewski. // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s.2
 20. Lokale i wyposażenie bibliotek szkolnych - marzenia a rzeczywistość / Danuta Brzezińska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 12, s. 3-7
 21. Magia "klikania", czyli jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? / Renata Sowada. // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 3, s. 32-34
 22. Meble w bibliotece : przepisy dotyczące wyposażenia bibliotek w meble i urządzenia / Katarzyna Wójtowicz. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 4, s. 14
 23. Miejsce, rola i zadania współczesnej biblioteki szkolnej : w świetle przepisów prawnych i dokumentów programujących pracę biblioteki / Elżbieta Wójcicka. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 4-7
 24. Niezbędne we współczesnej szkole: Szkolne Centrum Informacji / Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2010, nr 1, s. 4-11
 25. Nowa podstawa programowa a biblioteka szkolna / Urszula Juhanowicz. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 5, s. 35-38
 26. Nowa rola szkolnych bibliotek / Jaroslaw Kordziński. // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 70-73
 27. O odkurzaniu regulaminów w bibliotekach szkolnych / Izabela Tumas. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s. 5-7
 28. O odpowiedzialności materialnej nauczyciela bibliotekarza za mienie szkoły / Bolesław Howorka. // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 2-5
 29. Pożyczone nie kradzione : o kłopotach z bibliotecznymi dłużnikami. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 12-13
 30. Regulacje prawne bibliotek szkolnych / Maria Wilczyńska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s. 15-16
 31. Regulamin biblioteczny - zbędny formalizm czy porządkowa konieczność? / Joanna Erenc, Agata Kyzioł. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2009, nr 3, s. 28-32
 32. Regulamin biblioteki szkolnej na wesoło / Katarzyna Chojnacka-Musiał. // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 3, s. 20-21
 33. Reklama, promocja, propaganda, marketing, public realtions : czy tego potrzeba bibliotece szkolnej? / Danuta Brzezińska. // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 3-6
 34. Rola biblioteki / Agnieszka Zych. // Życie Szkoły. - 2006, nr 2, s. 41-43
 35. Rola biblioteki w kreowaniu wizerunku szkoły / Elżbieta Pawełka. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 9, s. 4-5
 36. Schemat UKD : propozycja zgodna z najnowszymi tablicami UKD P058. // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s.13-15
 37. Skontrum - to nie jest trudne / Urszula Juhanowicz, Agata Kyzioł. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. 2008, nr 2, s. 21
 38. Skontrum z Excelem : jeszcze raz / Barbara Milewska. // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 3-5
 39. Standardy pracy biblioteki szkolnej. // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 9, s. 45-48
 40. Standaryzacja bibliotek szkolnych w polskich warunkach / Małgorzata Fedorowicz-Kruszewska. // Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 6, s. 13-15, bibliogr.
 41. Systemy informatyczne w bibliotekach szkolnych : wspomaganie szkół i placówek oświatowych / Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała. // Bibliotekarz. - 2016, nr 2, s. 9-12
 42. Szkolna biblioteka - miejsce dla nowoczesnego człowieka : kilka uwag polonisty o roli biblioteki szkolnej w edukacji uczniów Pokolenia Y / Iwona Skrzypczyk-Gałkowska. // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 2, s. 9-13
 43. Szkolne biblioteki w świetle aktualnych przepisów prawnych / Hanna Sokołowska. // Bibliotekarz. - 2008, nr 11, s. 2-7
 44. Święta biblioteczne okazją do promocji bibliotek / Mariola Antczak, Paulina Krzewicka. // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 7-8, s. 13-26
 45. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk. // Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, s. 14-15
 46. Użytkownicy bibliotek szkolnych / Agata Arkabus. // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 9-14
 47. Warsztat informacyjny bibliotek szkolnych / Jolanta Przybylska. // Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 2, s. 24-29

 

Autor: Urszula Buczkowska