Współpraca rodziców z przedszkolem oraz przedszkola z rodzicami (rodzice a przedszkola)

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

  

 

Współpraca rodziców z przedszkolem
oraz przedszkola z rodzicami

(rodzice a przedszkola)

 

Książki

 1. Mam czas dla dziecka : pedagogika waldorfska dla najmłodszych : propozycja alternatywnej kultury wychowania w domu, przedszkolu i w żłobku / Barbara Kowalewska ; wstęp Bogusław Śliwerski. - Kraków : "Impuls", 2011
  Sygn. CzytR   238671
 2. Moje dziecko w szkole : poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008
  Sygn. CzytR  232597,  WypRz 232598,  WypRz  233456
 3. Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009
  Sygn. WypRz 233889
 4. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Comandor", 2010.
  Sygn. CzytR 235612
 5. Pracuję z sześciolatkiem : poradnik dla nauczycieli i rodziców / Elżbieta Waszkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996.
  Sygn.  CzytR 218816
 6. Rodzice w przedszkolu : organizacja spotkań, wskazówki do prowadzenia rozmów, scenariusze zabaw i uroczystości / [red. Elżbieta Czerwińska-Klemke]. - Warszawa : Raabe, 2012.
  Sygn.  WypRz   239731
 7. Współpraca przedszkola z rodzicami / Antonina Sawicka. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991.
  Sygn. CzytR 213131,  WypRz  213132,  WypRz 213133

 

Artykuły

 1. Angażowanie rodziców w życie przedszkola / Jolanta Sambok, Jolanta Machulik.
  WSPÓŁTW.: Machulik, Jolanta. // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 6, s. 26
 2. Babcia, dziadek i ja / Jolanta Bot. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s.43-45
 3. Czarodziejskie klucze / Iwona Orzechowska, Agnieszka Wołek. // Wychowanie w przedszkolu. – 2005, nr 9, s. 43-45
 4. Dialog z rodzicami / Jolanta Andrzejewska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 2, s. 115-119
 5. Dom - przedszkole, poszukiwanie form współpracy / Regina Dąbrowska. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 7, s.430-431
 6. Logopeda rodzicom przedszkolaków / Jolanta Wilk. // Nowe w Szkole. - 2001/02, nr 1, s.4
 7. Mamo, tato, pobaw sie ze mną! / Lidia Kulas. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s.491-492
 8. Moja rodzina / Urszula Wojtecka. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 2, s. 90-94
 9. Niepowodzenia we współpracy nauczycieli z rodzicami - samospełniająca się przepowiednia? / Inetta Nowosad. //W: Dziecko : sukcesy i porażki. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 192-200
  Sygn. CzytR   230691
 10. O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków / Maja Dobkowska. // Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s.108-112
 11. O potrzebie współdziałania z rodzicami / Renata Kopek.  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s.37-39
 12. Partnerstwo nauczycieli i rodziców ma szczeblu edukacji przedszkolnej / Andrzej W. Janke.  // Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 7/8, s. 38-39
 13. Pedagogiczny model komunikacji językowej w procesie optymalizowania współdziałania nauczyciela z rodzicami uczniów / Elżbieta Gaweł-Luty. //W: Komunikowanie społeczne w edukacji. Toruń : Adam Marszałek, 2006. - S. 267-273
  Sygn.  CzytR   229895, WypRz  229896
 14. Pikniki z rodzicami / Aleksandera Flajszer. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s.51-52
 15. Pracownik : partnerska rodzina / Karolina Łącka-Bakun. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 9, s.52-53
 16. Rola mężczyzny w wychowaniu dziecka w wieku przedszkolnym / Marianna Styczyńska. //W: Dziecko : sukcesy i porażki. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S. 263-270
  Sygn. CzytR   230691
 17. Wiosenne spotkanie z rodzicami / Ewa Guzik.//  Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 3, s.53-54
 18. Wspieranie rozwoju dziecka poprzez współpracę nauczyciela z rodziną / Jolanta Andrzejewska. //W:  Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole. – Lublin : UMCS, 2005. – s.113- 124
  Sygn. CzytR 229379
 19. Zajęcia otwarte dla rodziców : stres czy dobrodziejstwo? / Jadwiga Daniek – Salawa.//Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 53-55
 20. Zapraszamy rodziców na owocową sałatkę / Zofia Tyrek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 8, s.492-493
 21. Znaczenie epizodów wspólnego zaangażowania dla rozwoju małego dziecka / Ewa Arciszewska. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 7, s.28-32

Związane z tym tematem hasła przedmiotowe do szukania w katalogach bibliotecznych to:

 • Rada rodziców
 • Rodzice - a szkolnictwo
 • Rodzice - a przedszkola
 • Wychowanie przedszkolne - metody
 • Współdziałanie – szkolnictwo
 • Stosunki interpersonalne – szkolnictwo

 

Rzeszów, 11.10.2013 r.
Opracowała Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa