Logopedia

Krosno


Wydawnictwa zwarte

1.    100 tekstów do ćwiczeń logopedycznych / Ewa Małgorzata Skorek. - Wyd. 8. - Gdańsk : "Harmonia", 2015. SM   54037
2.    Afazja a interakcja : tekst, metatekst, kontekst / Jolanta Panasiuk. - Wyd. 2. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2013. M   135018
3.    Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej / Zdzisław Marek Kurkowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, cop. 2013. M   134534
4.    Biomedyczne podstawy logopedii / red. nauk. Stanisław Milewski, Jerzy Kuczkowski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014. M   136881,  JM   73237
5.    Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych. Cz. 1, Jak rozpoczynać i kończyć rozmowę? / Magdalena Bury, Sylwia Filipczak, Katarzyna Gozdek, Katarzyna Milczanowska, Edyta Stachowicz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016. UM   27362
6.    Ćwiczenia sprawności komunikacyjnych. Cz. 2, Jak rozmawiać z ludźmi? / Magdalena Bury, Sylwia Filipczak, Katarzyna Gozdek, Katarzyna Milczanowska, Edyta Stachowicz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2016. UM   27363
7.    Diagnoza i terapia logopedyczna osób z niepełnosprawnością intelektualną : teoretyczne determinanty problemu / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2012. BM   37238, LM   30714, M   133276,  SM   52866,  UM   26531
8.    Dokumentowanie terapii logopedycznej / Maciej Gibiński, Agnieszka Bzdyk-Gibińska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. M   137485, SM   53894
9.    Gdzie dzwoniec dzwoni i pluszcz się pluszcze : wiersze króciutkie i trochę dłuższe / Kalina Jerzykowska ; il. Marianna Jagoda-Mioduszewska. - Wyd. 2. - Łódź : Literatura, 2016. UM   27367
10. Głos, język, komunikacja. [T.] 2 / red. nauk. Agnieszka Myszka i Ewa Oronowicz-Kida. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2015. M   137466
11. Głos, język, komunikacja. [T.] 3 / red. nauk. Agnieszka Myszka i Ewa Oronowicz-Kida. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. M   138476
12. Historyjki logopedyczne z ćwiczeniami artykulacyjnymi / Maciej Kloc. - Wyd. 2. - Gdańsk : "Harmonia", 2013. JM   73600
13. Jak zachęcić 2-latka do mówienia? : logopedyczny poradnik dla rodziców / Marzena Bekus-Richane. - Kraków : "Impuls", 2015. JM   73788
14. Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki / red. nauk. Stanisław Grabias, Jolanta Panasiuk, Tomasz Woźniak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. M   138787
15. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2012.  BM   37187,  M   133788,  SM   53209
16. Logopedia : wybrane aspekty historii, teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012. BM   36891, SM   52663, UM   26847, LM   29864.
17. Logopedia artystyczna / red. nauk. Barbara Kamińska, Stanisław Milewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. JM   73935, M   137757
18. Logopedia międzykulturowa / red. nauk. Ewa Czaplewska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2018.  M   139142
19. Logopedyczne opozycje głoskowe / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2012. BM   37678
20. Logopedyczny wiersz pajdialny / Maria Ostasz, Mirosław Michalik. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2016.   JM   74005
21. Materiał wyrazowo-obrazkowy do utrwalania poprawnej wymowy głosek t, d, m, mi, n, ni, (ń). 9 / Grażyna Krzysztoszek, Małgorzata Piszczek. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2014. BM   37891
22. Medycyna w logopedii : terapia, wspomaganie, wsparcie : trzy drogi - jeden cel / red. nauk. Jacek Jarosław Błeszyński. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013.  M   133684,  SM   53403
23. Metodologia badań logopedycznych z perspektywy teorii i praktyki / red. nauk. Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015.  M   136607, SM   53938,  UM   27050
24. Mówię płynnie : ćwiczenia do terapii jąkania / Iweta Kozłowska. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. LM   30721, M   138537
25. Mutyzm wybiórczy : poradnik dla rodziców, nauczycieli i specjalistów / Maria Bystrzanowska. - Kraków : "Impuls", 2017. LM   30776
26. NLP w logopedii / Harald Panknin, Urban Elsasser ; przekł. Magdalena Wojdak-Piątkowska. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2013. BM   37361, M   133791, LM   30025
27. Opieka logopedyczna w przedszkolu : profilaktyka, diagnoza, terapia / Katarzyna Węsierska. - Toruń : "Akapit", 2013. JM   73215, M   135103
28. Podręczny leksykon logopedyczny / Ulrike Franke ; przekł. Marian Leon Kalinowski. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2014.  Cz   136314
29. Pokaż mi mój mały świat : historyjki obrazkowe dla dzieci z autyzmem, opóźnionym rozwojem mowy i niedosłuchem / Magdalena Maniecka. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. BM   37779, LM   30612
30. Programowanie języka w terapii logopedycznej : na przykładzie rozwoju języka dzieci niesłyszących / Zdzisława Orłowska-Popek. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2017. BM   38123
31. Przyczyny zaburzeń artykulacji zlokalizowane w układzie obwodowym / Ewa Jeżewska-Krasnodębska. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2017. Cz   139078
32. Przygody Mimków : pomoc logopedyczna do terapii opóźnionego rozwoju mowy / Iweta Kozłowska. - Gdańsk : Wydawnictwo Harmonia, 2016. BM   37953
33. SLI i inne zaburzenia językowe : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Grażyna Krasowicz-Kupis. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012. BM   36895, M   133347
34. Surdologopedia : teoria i praktyka / red. nauk. Ewa Muzyka-Furtak. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2015. BM   37641, M   137243
35. Teksty z ćwiczeniami wspomagającymi rozwój mowy i języka dziecka : zeszyt logopedyczny / Dorota Rumieńczyk. - Wyd. 5. - Kraków : "Impuls", 2016. UM   27392
36. Terapeutyczne wierszyki dźwiękonaśladowcze / Elżbieta Szwajkowska, Witold Szwajkowski. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.   BM   37108
37. Terapia logopedyczna różnicowania artykulacji głosek sz-s, s-ś, sz-ś : scenariusze zajęć / Romana Sprawka. - Gdańsk, "Harmonia", 2012. BM   37508
38. Vademecum logopedyczne : dla studentów pedagogiki / Krystyna Błachnio. - Wyd. 4. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2012.   JM   72890,  M   133596
39. Wczesna interwencja logopedyczna / red. nauk. Katarzyna Kaczorowska-Bray, Stanisław Milewski. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. Cz   138016
40. Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015.   BM   37686, M   137099, UM   27376,   LM   30601
41. Wczesna interwencja w logopedii / red. nauk. Jacek J. Błeszyński, Ditta Baczała. - Gdańsk : Harmonia Universalis, 2015. BM   37686, M   137099, UM   27376,   LM   30601
42. Wieloaspektowość diagnozy i terapii logopedycznej / pod red. Katarzyny Kokot. - Wrocław : "Atut" - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2012. M   133040
43. Wokół problematyki zaburzeń mowy : z doświadczeń polskich i słowackich / pod red. Jagody Cieszyńskiej, Piotra Sobolewskiego, Danuty Grzesiak-Witek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2013.
44. Wokół problemów wychowania i kształcenia dzieci najmłodszych / red. Kazimierz Denek, Aleksandra Kamińska, Piotr Oleśniewicz ; Wyższa Szkoła Humanitas. - Sosnowiec : "Humanitas", 2015. JM   73651
45. Wprowadzenie do logopedii / Grażyna Gunia, Viktor Lechta ; [tł. tekstów Viktora Lechty Teresa Włodarczyk]. - Wyd. 2. - Kraków : Oficyna Wydawnicza "Impuls", 2012. SM   53393
46. Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej / red. nauk. Danuta Pluta-Wojciechowska, Barbara Sambor. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. JM   74110, M   139152, UM   27398
47. Wybrane zagadnienia z teorii i praktyki logopedycznej / red. Ewa Małgorzata Skorek, Katarzyna Barbara Kochan. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2013. M   135274
48. Zabawy logopedyczne na cztery pory roku : scenariusze do zajęć grupowych dla dzieci w wieku przedszkolnym / Dorota Krupa, Jolanta Pszczółka. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2014. BM   37432, SM   53945
49. Zaburzenia artykulacji spółgłosek u dzieci rozpoczynających naukę szkolną / Ewa Jeżewska-Krasnodębska. - Kraków : "Impuls", 2017. M   138568
50. Zaburzenia komunikacji pisemnej / red. nauk. Aneta Domagała, Urszula Mirecka. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. Cz   138569
51. Zacznij od samogłoski : samogłoska w logopedii artystycznej / Bogumiła Toczyska. - Gdańsk : "Harmonia", 2016.  JM   73835

Wydawnictwa multimedialne

1.    Masaż logopedyczny [Film] / scen. i koment. Elżbieta Stecko. - Warszawa : ES, 2012. CzM   1751/TV

Artykuły z wydawnictw ciągłych

1.    Bajka terapeutyczna w logopedii / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2014, nr 1, s. 30-34
2.    Dom pełen dźwięków. Zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 5, s. 37
3.    Dotychczasowe możliwości kształcenia logopedów w Polsce / Marzenna Zaorska.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 3-8
4.    Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z korowo uwarunkowanych zaburzeń mowy - podstawy teoretyczne i implikacje dla nauczycielskiej praktyki / Marlena Kurowska.// Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 28-44
5.    Interpretacja historycznojęzykowa rozwoju mowy polskich dzieci / Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Iza Matusiak-Kempa.// Język Polski. - 2015, z. 5, s. 457-465
6.    Język w diagnozowaniu umysłu : terapia logopedyczna a poznawcza i interakcyjna funkcja języka / Stanisław Grabias.// W: Współczesne tendencje w diagnozie i terapii logopedycznej. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2017. - S. 35-63
7.    Kaczuszki łakomczuszki : scenariusz grupowych zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 26-28
8.    Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 7-8, s. 26-27
9.    Kącik logopedyczny / Katarzyna Patalan.// Bliżej Przedszkola. - 2018, nr 3, s. 26-27
10. Kontrola słuchowa a jąkanie : rola Metody Tomatisa w terapii niepłynności mówienia / Joanna Ratyńska.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 6, s. 16-17
11. Logodydaktyka w edukacji : o wychowaniu mądrego i szczęśliwego człowieka / Iwona Opiełka-Majewska.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 2, s. 14-15
12. Logopeda - wzorzec i rola terapeuty w procesie wczesnej edukacji / Katarzyna Pardej.// Szkoła Specjalna. - 2016, nr 5, s. 371-382
13. Logopedia w ruch? Tak! / Anna Karaś.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 33-35
14. Logopedyczna bajka terapeutyczna : nowa forma wsparcia rozwoju dzieci z rodzin wielojęzycznych, wielokulturowych / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 39-43
15. Logopedyczne aspekty przyswajania języka przez dzieci niewidome / Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray.// Poradnik Językowy. - 2015, z. 5, s. 31-44
16. Logopedyczne zabawy dla przedszkolaków / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 11, s. 60-62
17. Logorytmika w rozwoju przedszkolaka / Katarzyna Sadowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 19-23
18. Lubię, gdy pada deszcz : scenariusz zajęć dla cztero-, pięciolatków / Anna Karaś// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 4, s. 52-53
19. Mądre dziecko / Iwona Majewska-Opielka.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 9, s. 5
20. Morze szepce w muszelce : scenariusz zajęć logopedycznych dla pięcio- i sześciolatków / Elżbieta Sicińska.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7-8, s. 114-115
21. Norma wzorcowa w wymowie. Wyzwania dydaktyczne / Iwona Sołtys.// Poradnik Językowy. - 2016, z. 6, s. 49-60
22. Nowe formy rehabilitacji neurologopedycznej jako odpowiedź na nowe formy farmakoterapii w chorobie Alzheimera / Ewa Wolańska.// Poradnik Językowy. - 2017, z. 6, s. 39-52
23. Nowe techniki płynnego mówienia / Julie Cohen.// Charaktery. - 2014, nr 12, s. 48-51
24. Opóźnienia w rozwoju mowy a afazja rozwojowa w praktyce logopedycznej / Marlena Kurowska.// Poradnik Językowy. - 2017, z. 6, s. 15-26
25. Podstawy teoretyczne diagnozy i terapii logopedycznej pacjentów z uszkodzeniami / dysfunkcjami układu pozapiramidowego / Olga Jauer-Niworowska, Danuta Emiluta-Rozya.// Poradnik Językowy. - 2017, z. 6, s. 7-14
26. Pomarańczowa Lilijka / Dorota Bełtkiewicz.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 43-48
27. Postępowanie logopetyczne w przypadku afazji / Jolanta Panasiuk.// W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 869-918
28. Postępowanie logopetyczne w przypadku alalii i niedokształcenia mowy o typie afazji / Jolanta Panasiuk.// W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 309-3462015Wyświetl
29. Postępowanie logopetyczne w przypadku pragnozji / Jolanta Panasiuk.// W: Logopedia : standardy postępowania logopedycznego : podręcznik akademicki. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - S. 919-954
30. Powtórz jeszcze raz... / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 12, s. 16-19
31. Profilaktyka logopedyczna / Aneta Romanowska, Katarzyna Kruszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 42-45
32. Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu : komunikacja - jedna z najważniejszych potrzeb człowieka / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 59-64
33. Profilaktyka logopedyczna w wychowaniu przedszkolnym / Dorota Lipiec, Agnieszka Woźniak.// Wychowanie na co Dzień. - 2015, nr 3, s. 3-7
34. "R" czy "l" : terapia dziecka z rotacyzmem w wieku przedszkolnym / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6,s. 58-61
35. Rodzaje zaburzeń komunikacji językowej oraz sposoby wspomagania dzieci z zaburzeniami języka i mowy przez nauczycieli, we współpracy z logopedami / Agnieszka Zarzycka-Kożuszek.// Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 3, s. 13-27
36. Rokowania dotyczące rozwoju mowy i języka u dzieci z zaburzeniami uwarunkowanymi uszkodzeniami i/lub dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego / Marlena Kurowska.// Poradnik Językowy. - 2015, z. 5, s. 18-30
37. Seplenienie się nie zmieni, gdy terapii nie docenisz / Joanna Czapla// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 3 [właśc. nr 1], s. 56-60
38. Sześciolatek u logopedy / Marzena Polek.// Nauczanie Początkowe. - 2016/2017, nr 1, s. 82-88
39. Terapia logopedyczna dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Małgorzata Mróz.// Wychowawca. - 2016, nr 12, s. 14-15
40. Totek czy kotek, todut czy kogut? : kappacyzm, gammacyzm częsty problem przedszkolaków / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 9, s. 61-64
41. Urodziny myszki sprytki : scenariusz grupowuch zajęć logopedycznych / Dorota Rzepecka.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 2, s. 28-30
42. W ogródku dziadka Felka : scenariusz zajęć logopedycznych dla pięcio- i sześciolatków / Elżbieta Sicińska.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7-8, s. 105-107
43. Wakacyjne zabawy logopedyczne - mamo, tato pobawmy się razem / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 6, s. 58-64
44. Wilorakie zastosowanie programu "Bambikowe Logoprzygody" : w profilaktyce i terapii zaburzeń mowy i języka / Marzena Walkowiak// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 6, s. 52-53
45. Wskazania do terapii logopedycznej dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi / Krystyna Błachnio.// W: Nieznane? Poznane : zaburzenia rozwojowe u dzieci z rzadkimi zespołami genetycznymi i wadami wrodzonymi. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2013. - S. 217-222
46. Wskazówki logopedyczne / Magdalena Bocheńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, s, 48-49
47. Wspomaganie komunikacji językowej i interakcji społecznych ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego / Katarzyna Pardej.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 4, s. 8-16
48. Wspomaganie rozwoju dziecka : propozycje ćwiczeń / Agata Gładowicz-Bojarska.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 5, s. 24-29
49. Wspomaganie rozwoju komunikacji i odżywiania dziecka z rzadką chorobą genetyczną / Teresa Kaczan.// W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 311-318
50. Wstępna diagnoza i zabawy logopedyczne w przedszkolu / Joanna Czapla.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 7, s. 52-56
51. Wybrane zagadnienia terapii dziecka z zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji / Małgorzata Modelska.// W: Dzieci o specjalnych potrzebach komunikacyjnych : diagnoza - edukacja - terapia. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 301-309
52. Z dbałości o piękną mowę i wymowę przedszkolaków / Dorota Rzepecka.// Bliżej Przedszkola. - 2016, nr 7-8, s. 18-19
53. Zabawy logopedyczne / Magdalena Bocheńska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 51
54. Zabawy z piłką : scenariusz zajęć dla cztero-, pięciolatków / Anna Karaś.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 11, s. 36-38
55. Zaburzenia funkcji językowych w chorobach i zespołach otępiennych. Rola i cele logopedii wieku podeszłego / Ewa Wolańska.// Poradnik Językowy. - 2015, z. 5, s. 67-82
56. Zasady postępowania logopedycznego w wypadku dzieci z rozszczepem podniebienia i wargi / Natalia Siudzińska.// Poradnik Językowy. - 2017, z. 6, s. 27-38
57. Zbiór logopedycznych wierszy pajdialnych "Chrząszcz brzmi w trzcinie" Krzysztofa Kiełbasińskiego / Kinga Michalska.// Guliwer. - 2017, nr 3, s. 47-54
58. Zrównoważone listy zdaniowe jako narzędzie w praktyce logopedycznej / Katarzyna Bieńkowska, Natalia Siudzińska, Marzena Stępień.// Poradnik Językowy. - 2014, nr 10, s. 55-67, bibliogr.

Lokalizacja:
 
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Anna Sebastiańska