Metodyka nauczania w szkole zawodowej

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

METODYKA NAUCZANIA W SZKOLE ZAWODOWEJ

(bibliografia w wyborze za lata 2005-2014)

 

 1. Aktywizować…? : tak! - to takie proste! / Magdalena Mrozkowiak, Jolanta Podłowska. // Edukator Zawodowy. - 2013, marzec, 11
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-ustawiczne/941-aktywizowa-tak-to-takie-proste
 2. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Cz. 1 / Katarzyna Dulińska, Marcin Krause. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 4, s. 17-21
 3. Analiza stanu bezpieczeństwa i higieny uczniów na zajęciach praktycznej nauki zawodu. Cz. 2 / Katarzyna Dulińska, Marcin Krause. // Edukacja dla Bezpieczeństwa. - 2006, nr 5, s. 8-12
 4. BASICON - europejskie podstawy budownictwa / Monika Kuźnicka, Izabela Górecka. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 24-25
 5. Biznes traktujemy poważnie - projekt Ent-teach dla nauczycieli szkół zawodowych. // Edukator Zawodowy. - 2014, marzec, 24
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/projekty-efs/1108-biznes-traktujemy-powaznie-projekt-ent-teach-dla-nauczycieli-szkol-zawodowych
 6. CQAF - wspólne ramy zapewniania jakości w kształceniu zawodowym / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska. // Edukator Zawodowy. - 2006, maj
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/185-187
 7. Czy dydaktyka konstruktywistyczna może być lekarstwem na problemy uczniów i nauczycieli szkół zawodowych? / Alina Karaśkiewicz. // Meritum. - 2009, nr 3, s. 22-28
 8. Czy egzaminy zewnętrzne będą motywowały uczniów techników do przekraczania podstawowych wymagań szkoły? / Włodzimierz Dymek. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 31-33
 9. Czy polskie szkoły potrafią nauczać przedsiębiorczości?/ Amir Jan Fazlagić. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 3, s.19-22
 10. Czym się kierować podczas wyboru przedmiotowego programu nauczania dla zawodu dla zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej uczniów pracowników młodocianych / Bogdan Kruszakin. // Edukator Zawodowy. - 2013, kwiecień, 11
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/955-czym-si-kierowa-podczas-wyboru-przedmiotowego-programu-nauczania-dla-zawodu-dla-zasadniczej-szkoy-zawodowej-ksztaccej-uczniow-pracownikow-modocianych
 11. Czym się kierować przy dopuszczaniu programu nauczania do użytku w szkole / Bogdan Kruszakin. // Edukator Zawodowy. - 2013, kwiecień, 22
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/958-czym-si-kierowa-przy-dopuszczaniu-programu-nauczania-do-uytku-w-szkole
 12. Dualne kształcenie zawodowe w Republice Federalnej Niemiec / Iwona Bolter. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 7, s. 37-42
 13. E-learning w nauczaniu przedmiotów zawodowych : technik telekomunikacji. Cz. 1 / Małgorzata Hamberg. // Edukator Zawodowy. - 2009, kwiecień
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/395-398
 14. E-learning w nauczaniu przedmiotów zawodowych : technik telekomunikacji. Cz. 2 / Małgorzata Hamberg. // Edukator Zawodowy. - 2009, maj
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/399-402
 15. Edukacja emocjonalna w szkole zawodowej / Maria Błażejczyk. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 1, s. 29-30
 16. Elastyczność modułowych programów nauczania a rynek pracy / Janina Rosiak. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 5-7
 17. EQARF…? Metafora - materiał dydaktyczny / Jolanta Podłowska. // Edukator Zawodowy. - 2011, październik
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/650-eqarf-metafora-materia-dydaktyczny
 18. Ewaluacja dwóch typów kształcenia zawodowego w Słowenii / Polona Kelava. //W: Ewaluacja a jakość edukacji : koncepcje, doświadczenia, kierunki praktycznych rozwiązań. / red. Grzegorz Michalski. -  Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 216-240 Sygn. CzytR 238618 ; WypRz 238619
 19. Gramifikacja to nie sensacja - gry edukacyjne w nauczaniu przedmiotów zawodowych / Szymon Konkol. // Edukator Zawodowy. - 2013, czerwiec, 03
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/971-gramifikacjai-to-nie-sensacja-gry-edukacyjne-w-nauczaniu-przedmiotow-zawodowych
 20. Jak edukacja pozaformalna może wspierać kształcenie w szkołach? : wykorzystanie systemu VCC w szkołach technicznych i zawodowych / Edyta Migałka. // Edukator Zawodowy. - 2014, maj, 26
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/1131-jak-edukacja-pozaformalna-moze-wspierac-ksztalcenie-w-szkolach-wykorzystanie-systemu-vcc-w-szkolach-technicznych-i-zawodowych
 21. Jak wspierać rozwój ucznia szkoły zawodowej? / Julian Piotr Sawiński. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 29-32
 22. Język angielski w typowo "użytkowych miejscach" / Elżbieta Grygalewicz. // Języki Obce w Szkole. - 2006, nr 5, s. 138-144
 23. Język angielski zawodowy w szkole / Marzena S. Wysocka. // Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 1, s. 55
 24. Kim chciałbym być - kim będę. Cz. 1 / Małgorzata Bartosiak, Paulina Cichomska-Szpakowska, Remigiusz Żulicki. // Edukator Zawodowy. - 2014, czerwiec, 16
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/poradnictwo-zawodowe/1140-kim-chcialbym-byc-kim-bede-cz-1
 25. Kim chciałbym być - kim będę. Cz. 2 / Małgorzata Bartosiak, Paulina Cichomska-Szpakowska, Remigiusz Żulicki. // Edukator Zawodowy. - 2014, czerwiec, 18
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/poradnictwo-zawodowe/1141-kim-chcialbym-byc-kim-bede-cz-2
 26. Kształcenie modułowe jako nowa forma nauki zawodu - badanie jakościowe w subregionach : raport końcowy. Cz. 1 / Agnieszka Morysińska, Marzena Sochańska-Kawiecka, Edyta Makowska-Belta. // Edukator Zawodowy. - 2013, marzec, 14
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/943-ksztacenie-moduowe-jako-nowa-forma-nauki-zawodu-badanie-jakociowe-w-subregionach-raport-kocowy
 27. Kształcenie modułowe jako nowa forma nauki zawodu - badanie jakościowe w subregionach : raport końcowy. Cz. 2 / Agnieszka Morysińska, Marzena Sochańska-Kawiecka, Edyta Makowska-Belta. // Edukator Zawodowy. - 2013, marzec, 18
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/944-ksztacenie-moduowe-jako-nowa-forma-nauki-zawodu-badanie-jakociowe-w-subregionach-raport-kocowy-cz-ii
 28. Kształcenie zawodowe w aspekcie gospodarki opartej na wiedzy / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 16-19
 29. Kształcenie zawodowe w rok po reformie / Stanisław Szelewa. // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 9, s. 14-17
 30. Kształtowanie kompetencji personalnych i społecznych w szkole zawodowej / Bogusław Śliwerski. // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 3, s. 69-86
 31. Metoda modułowego nauczania kluczem do nowoczesnego kształcenia zawodowego / Henryk Żołubowski, Elżbieta Mastalerz. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 5-7
 32. Metoda projektów a przedmioty zawodowe / Aleksandra Fidziańska. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 9-10
 33. Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych / Witold Nowakowski. - Poznań : Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego, 2006. Sygn. CzytR 232595
 34. Modele dydaktyczne w edukacji zawodowej - porównanie w Europie / Gunter Wiemann. // Pedagogika Pracy. - T. 54 (2009), s. 163-170
 35. Modyfikacja modułowych programów kształcenia zawodowego / Dagmara Kowalik. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 3, s. 90-98
 36. Nacinanie gwintów : (konspekt zajęć z praktycznej nauki zawodu) / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 2, s. 5-6
 37. Nauka zawodu w małopolskich szkołach 2010 - podsumowanie i najważniejsze wnioski / Katarzyna Antończak. // Edukator Zawodowy. - 2011, listopad
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/671-nauka-zawodu-w-maopolskich-szkoach-2010-podsumowanie-i-najwaniejsze-wnioski
 38. Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodach - standard edukacyjny w szkolnictwie zawodowym / Zdzisław Sawaniewicz. // Meritum. - 2012, nr 3, dod. Oświata Mazowiecka, nr 3, s. 26-27
 39. Nowy model kształcenia zawodowego (ogólnopolska kampania "Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru") / Lidia Jastrzębska. // Nowa Szkoła. - 2013, nr 5, s. 3-8
 40. O edukacji internetowej / Janusz Przybył. // Edukator Zawodowy. - 2009, styczeń
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/372-375
 41. Obraz miłości w "Hymnie... św. Pawła z Tarsu : (scenariusz lekcji języka polskiego w I klasie zasadniczej szkoły zawodowej) / Joanna Ziętek. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 4, s. 19
 42. Planowanie i organizacja kształcenia zawodowego według modułowych programów nauczania / Maria Kaczmarek, Jerzy Kropka. // Pedagogika Pracy. - T. 54 (2009), s. 32-41
 43. Po czym poznawać jakość kształcenia zawodowego? / Ewa Kędracka, Jolanta Podłowska. // Edukator Zawodowy. - 2006, czerwiec
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/191-193
 44. Podręczniki XXI wieku / Szymon Konkol. // Edukator Zawodowy. - 2013, kwiecień, 25
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/technologie-informacyjne/960-podrczniki-xxi-wieku
 45. Poziom kompetencji kluczowych uczniów z niepełnosprawnością i pełnosprawnych kończących etap kształcenia zawodowego / Iwona Chrzanowska. // Studia Edukacyjne. - Nr 18 (2011), s. 45-55
 46. Praca z uczniem uzdolnionym / Danuta Nasalska, Danuta Jankowska. // Meritum. - 2009, nr 3, s. 78-81
 47. Problemy polskiego rolnictwa : (scenariusz podsumowującej lekcji geografii w klasie IV technikum - zakres podstawowy) / Izabela Kępska. // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 10, s. 22
 48. Programy nauczania przeznaczone do kształcenia zawodowego. Cz. 1 / Elżbieta Hejłasz. // Edukator Zawodowy. - 2009, wrzesień
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/420-423
 49. Programy nauczania przeznaczone do kształcenia zawodowego. Cz. 2 / Elżbieta Hejłasz. // Edukator Zawodowy. - 2009, wrzesień
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/421-424
 50. Projekt "Dwujęzyczność na przedmiotach zawodowych" / Barbara Półtorak, Magdalena Krzakiewicz-Rospond. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 35-37
 51. Projekt scenariusza zajęć do przedmiotu nauczania Public Relations / Jolanta Podłowska. // Edukator Zawodowy. - 2007, maj
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/255-257
 52. Przegląd środków dydaktycznych przydatnych w nauce zawodu / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 6, s. 20-21
 53. Raport z badania wśród uczniów szkół zawodowych. // Edukator Zawodowy. - 2012, kwiecień
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/986-raport-z-badania-wrod-uczniow-szko-zawodowych
 54. Robotyzacja a potrzeba kształcenia robotyki / Stanisław Flis. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 33-34
 55. Rola pedagoga szkolnego w działaniach systemowych profilaktyki agresji : szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych i podejmowane konsekwencje w stosunku do uczniów w szkole zawodowej / Beata Kohlman. //W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 424-439
  Sygn. CzytR 238958 ; WypRz 238959
 56. Rozkład materiału nauczania w pracowni obróbki ręcznej dla klasy I ZSZ w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych : (wg programu nr 3803/SZ, LZ, SP/MEN/z 6 września 1997) / Henryk Kraszkiewicz. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 2, s. 14
 57. Rządowy program uzdrowienia rynku kształcenia zawodowego w Niemczech / Iwona Bolter. // Nowa Szkoła. - 2007, nr 9, s. 27-34
 58. Scenariusz lekcji powtórzeniowej z pracowni materiałoznawstwa w klasie I Technikum Odzieżowego z zastosowaniem metody "mapa mózgu" / Jadwiga Mościcka-Wróbel. // Edukator Zawodowy. - 2006, maj
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/187-189
 59. Scenariusz lekcji z przedmiotu podstawy rachunkowości i finansów dla uczniów III klasy technikum hotelarskiego / Iwona Kowalczuk-Bekiesza. // Edukator Zawodowy. - 2008, wrzesień
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/350-353
 60. Scenariusz lekcji z zasad rachunkowości dla uczniów I klasy technikum ekonomicznego / Małgorzata Kowalska. // Edukator Zawodowy. - 2007, listopad, 30
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/260-262
 61. Składniki ciasta drożdżowego - proces fermentacji alkoholowej - konspekt / Szymon Konkol. // Edukator Zawodowy. - 2012, marzec
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/725-skadniki-ciasta-drodowego-proces-fermentacji-alkoholowej-konspekt
 62. Standardy kształcenia zawodowego - wyzwania dla systemu dualnego / Igmard Frank, Daniel Schreiber. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 4, s. 115-122
 63. Symulacja komputerowa w nauczaniu przedmiotów elektrycznych w szkołach zawodowych / Stanisław Szabłowski. //W: Dydaktyka informatyki. / pod red. Aleksandra Piecucha. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. - S. 107-116
  Sygn. CzytR 230613 ; WypRz 230614
 64. Synteza wiedzy i umiejętności pracy z wykorzystaniem poznanych narzędzi oraz środków TI : (korelacja przedmiotów : technologia informacyjna, hotelarstwo i ekonomika zakładu hotelarskiego) / Monika Konieczny, Beata Gierczak. // Kwartalnik Edukacyjny. - 2008, nr 4, s. 112-120
 65. Szkolny zestaw programów nauczania w szkole zawodowej / Bogusława Wojtczak. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 81-84
 66. Szkoła zawodowa miejscem rozwoju zdolności ucznia / Małgorzata Stańczak. //W: Uczeń wobec szans i zagrożeń edukacyjnych XXI wieku. / pod red. Haliny Gajdamowicz. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2010. – S. 167-178
  Sygn. CzytR 238809
 67. Teoretyczne podstawy dydaktyki zawodowej / Natalia Michailovna Aleksandrova. // Pedagogika Pracy. - T. 53 (2008), s. 15-20
 68. Transfer wiedzy z branży do szkół / Leszek Morąg. // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2013, nr 9, s. 15-19
 69. Transfer wiedzy zawodowej w szkolnictwie a rola nowoczesnych mediów branżowych / Szymon Konkol. // Edukator Zawodowy. - 2014, kwiecień, 02
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/technologie-informacyjne/1111-transfer-wiedzy-zawodowej-w-szkolnictwie-a-rola-nowoczesnych-mediow-branzowych
 70. "Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich" - propozycja dla edukacji zawodowej / Sławomir Piwowarczyk. // Meritum. - 2014, nr 2, s. 57-62
 71. Twój zawód : twoja przyszłość? : raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010. Cz. 1. // Edukator Zawodowy. - 2010, maj
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/490-twoj-zawod-twoja-przyszo-raport-z-badania-uczniow-ostatnich-klas-szko-zawodowych-20092010-cz-i
 72. Twój zawód : twoja przyszłość? : raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2009/2010. Cz. 2. // Edukator Zawodowy. - 2010, maj
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/archiwum/491-twoj-zawod-twoja-przyszo-raport-z-badania-uczniow-ostatnich-klas-szko-zawodowych-20092010-cz-ii
 73. Twój zawód : twoja przyszłość? : raport z badania uczniów ostatnich klas szkół zawodowych 2011/2012. // Edukator Zawodowy. - 2012, lipiec
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/ksztalcenie-zawodowe/803-twoj-zawod-twoja-przyszo-raport-z-badania-uczniow-ostatnich-klas-szko-zawodowych-20112012
 74. Uczniowie ostatnich klas warszawskich szkół zawodowych / JAC// Remedium. - 2010, nr 10, s. 24-25
 75. Walidacja efektów uczenia się w kształceniu zawodowym / Maria Kaczmarek, Dagmara Kowalik. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2010, nr 4, s. 54-63
 76. Własny czy cudzy? - program nauczania dla zawodu / Agnieszka Pfeiffer. // Meritum. - 2012, nr 2, dod. Oświata Mazowiecka, nr 2, s. 21-23
 77. Współpraca szkół zawodowych ze środowiskiem biznesu : od teorii do dobrej praktyki / Aleksandra Kulpa-Puczyńska. // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2012, nr 4, s. 77-85
 78. Wykorzystanie narzędzi komputerowych w procesie nauczania-uczenia się statystyki w średnich szkołach ekonomicznych / Bernard Sozański, Marta Ślączka, Danuta Probola. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 5, s. 33-35
 79. Wykorzystanie narzędzi komputerowych w procesie nauczania-uczenia się statystyki w średnich szkołach ekonomicznych - ocena eksperymentalnego programu nauczania / Bernard Sozański, Marta Ślączka, Danuta Probola. // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 6, s. 32-34
 80. Wykresy momentów gnących i sił tnących w belkach : (lekcja utrwalająca) / Aleksandra Fidziańska. // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 2, s. 23-24
 81. Zawody z przyszłością / Marta Łuczak. // Edukator Zawodowy. - 2011, wrzesień
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/poradnictwo-zawodowe/637-zawody-z-przyszoci-marta-uczak
 82. Zintegrowane nauczanie języka obcego na przykładzie eTwinning i CLIL. Praktyczne wykorzystanie technik i narzędzi ICT w nauce języka obcego / Ewa Rułan. // Edukator Zawodowy. - 2012, grudzień
  http://edukator.koweziu.edu.pl/index.php/technologie-informacyjne/910-zintegrowane-nauczanie-jzyka-obcego-na-przykadzie-etwinning-i-clil-praktyczne-wykorzystanie-technik-i-narzdzi-ict-w-nauce-jzyka-obcego

 

Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz publikacji na wortalu internetowym Edukator Zawodowy (http://edukator.koweziu.edu.pl).

 

Rzeszów, 24 listopada 2014 r.
oprac. Irena Niemczak

Autor: Irena Niemczak