Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
INFORMATORIUM BIBLIOGRAFICZNE

 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
(Bibliografia w wyborze 2013-2016)

 

 

Książki:

 

1.Edukacja małego dziecka. T. 7, Przemiany rodziny i jej funkcji : praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Aleksandry Minczanowskiej. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2015.

Sygn. CzytR   243692

 

2. Rodzice, nauczyciele, media : kto ponosi odpowiedzialnośc za wychowanie i edukację dzieci? / red. nauk. Aneta Jegier. - Warszawa : "Difin", 2013.

Sygn. CzytR  240703

 

3. Rozwijanie poczucia własnej wartości u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Lewandowska-Kidoń, Danuta Wosik-Kawala. - Wyd. 2. uzup. i popr. - Kraków : "Impuls", 2015.

Sygn. WypRz  243796

 

Artykuły:

 

4. Aksjologia świata dziecięcego, czyli o potrzebie edukacji medialnej w nowoczesnej szkole / Joanna Budkiewicz-Żeberska, Magdalena Trysińska.// W: Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji : pytania, problemy, perspektywy. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013. - S. 221-240.

Sygn.  CzytR  242616 ;    WypRz  242558

 

5. Aksjologiczne implikacje dla profilaktyki społecznej / Anna Knocińska.// W: Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych. Toruń : "Akapit", 2013. - S. 237-249.

Sygn. CzytR  241469

 

6. Alternatywa dla konsumpcjonizmu / Barbara Maciejewska.// Wychowawca. - 2014, nr 5, s. 24-25

 

7. Chrześcijańska inspiracja w poszukiwaniu wartości ważnych egzystencjalnie w procesie wychowania do wartości / Mariusz Sztaba.// Katecheta. - 2013, nr 10, s. 3-16

 

8. Co jest dobre, a co złe? : o rozwoju dziecięcej moralności / Karolina Morawska.// Życie Szkoły. - 2015, nr 4, s. 22-25

 

9. Codzienność szkolna na scenie - scena w szkolnej codzienności / Kinga Sobieszczańska.// Wyzwania szkolnej codzienności : Challenges of School Everyday Life. Kraków : Ignatianum" , "WAM". - S. 177-191.

Sygn. CzytR   244881

 

10. Człowiek wobec wartości / Barbara Trzos.// Wychowawca. - 2013, nr 9, s. 7-9

 

11. Dlaczego wartości? / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 1-2, s. 20

 

12. Dobry, odpowiedzialny, pomocny - jak Juan zaopiekował się pestką : scenariusz zajęć dla dzieci pięcio-, sześcioletnich w oparciu o program edukacyjny Wartość Życia oraz narzędzia myślowe TOC / Izabella Grabowska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 9, s. 58-60

 

13. Ideał wychowawczy - wsparcie czy zagrożenie dla aksjologii rodziny / Ryszard Skrzypniak.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 137-151

 

14. Ile warte są wartości? / Dominika Stadnicka-Strzembosz.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 5-7

 

15.Każdy jest ważny : konspekt zajęć dla uczniów nauczania zintegrowanego / Dominika Kapłańska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 31

 

16. Konflikty wartości w zarządzaniu szkołą / Tomasz Garstka.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 12, s. 32-35

 

17. Kryzys odpowiedzialności pedagoga / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 16-17

 

18. Kryzys wartości w okresie adolescencji / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 20-22

 

19. Kultura fizyczna w kategoriach wartości / Janusz Bielski.// Kultura Fizyczna. - 2011, nr 9-12, s. 1-6

 

20. Logodydaktyka w szkole / Iwona Majewska-Opiełka.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 71-73

 

21. Mając w myślach świat / Dominika Stadnicka-Strzembosz.// Wychowawca. - 2016, nr 7-8, s. 8-9

 

22. Media w służbie człowiekowi / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2015, nr 11, s. 5-7

 

23. Między wartościami : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 9, s. 59-61

 

24. Misja wychowawcy w procesie samowychowania / Grażyna Stanek-Czerny.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 25-26

 

25. Moim zdaniem / Marek Jakubowski.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 1-2, s. 26-28

 

26. Nauczyciel wobec zmiany kulturowej a poszukiwanie prawdy o dobru w kontekście myśli Karola Wojtyły / Beata Ecler-Nocoń.// Chowanna. - T. 2 (2013), s. 119-129

 

27. Normy i zasady społeczne w grupie przedszkolnej / Małgorzata Warzkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2015, nr 5, s. 2-6

 

28. Nowa ideologia : czego chcą od dzieci / Krzysztof Niewiadomski, Natalia Ejtminowicz.// Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 12-15

 

29. O potrzebie wychowania do wartości / Martyna Strembska-Kozieł.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 8-10

 

30. O strukturze ontologicznej i aksjologicznej pedagogiki społecznej - w poszukiwaniu wartości / Mariusz Cichosz.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 3, s. 12-15

 

31. O wartościach / Danuta Bula.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 27-29

 

32. O wychowaniu do wolności : między bliskością a autonomią : myśli (prawie) nieuczesane / Anna I. Brzezińska.// W: Edukacja, uniwersytet, oświata dorosłych : studia z pedagogiki ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Przyszczypkowskiemu. Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2014. - S. 81-97.

Sygn. CzytR   242023

 

33. O zagrożeniach świata zamkniętego w jednoznacznych opozycjach na podstawie gimnazjalnych wypowiedzi interpretacyjnych / Grażyna B. Tomaszewska.// Edukacja. - 2015, nr 2, s. 58-67

 

34. Pedagogika pomyślnej egzystencji jako reaktywowanie postawy afirmacji życia w kulturze europejskiej / Alicja Żywczok.// W: Edukacja alternatywna na rzecz demokratyzacji procesu kształcenia. Kraków: "Impuls", 2014. - S. 145-162.

Sygn. CzytR   243741

 

35. Podaruj dziecku "BYĆ" / Anna Maria Zawadzka.// Charaktery. - 2015, nr 8, s. 72-75

 

36. Pomysł na religię / Łukasz Czerchawski.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 59-61

 

37. Porządek praw i wartości / Jacek Urban.// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 13-15

 

38. Praca podstawową kategorią pedagogogiki pracy i jej aksjologizm / Barbara Baraniak.// W: Myśl o wychowaniu : teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - S. 96-106.

Sygn. CzytR   243157

 

39. Przewartościowanie - polska edukacja po 1989 r. / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 8, s. 21-23

 

40. Przyjaźń jako wartość w ocenie dzieci / Małgorzata Kwaśniewska, Justyna Cedro.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 3, s. 36-49

 

41. Radość życia, czyli przedmiot, którego nie ma / Tomasz Kozłowski.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 76-82

 

42. Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje / red. nauk. Wojciech Muszyński. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015.

 

43. Rodzina nadal najwyższą wartością? : kierunki przemian współczesnej rodziny / Monika Lewicka.// W: Rodzina jako wartość : wzory - modele - redefinicje. Toruń : "Adam Marszałek, 2015. - S. 38-49.

Sygn.  CzytR   243879

 

44. Rola rodziny w kształtowaniu systemu aksjologicznego młodzieży / Agnieszka Stysiał.// W: Familiologia XXI wieku : wyzwania i oczekiwania. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2014. - S. 82-101.

Sygn. CzytR   243530 ; WypRz   243137

 

45. Rozważania o wolności / Jacek Urban.// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 13-15

 

46. Szacunek dla drugiego człowieka / Dominika Wojtek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 5, s. 44-45

 

47. Szanse wyboru dróg życiowych / Katarzyna Dobrochowska-Łopuch.// Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 5-7

 

48. Szkoła przestrzenią kształtowania dziecięcego obrazu wartości / Justyna Ryszewska-Banko.// W: Szkoła - kultura - środowisko lokalne. Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - S. 176-187.

Sygn. CzytR   245043

 

49. Tradycyjna rodzina ormiańska : o wartościach ponad wszystko / Rubina Khachatryan.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11-12, s. 35-38

 

50. Uczciwość jak woda / Zbigniew Krajewski.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 16-17

 

51. Wartości - sumienie - wychowanie / Bogumiła Ewertowska.// Wychowawca. - 2013, nr 12, s. 12-14

 

52. Wartości młodzieży amerykańskiej, hinduskiej i fińskiej a wartości młodzieży polskiej / Barbara M. Kaja, Beata Hołtyń.// W: Małżeństwo, rodzina, rozwód. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2013. - S. 30-53.

Sygn.  CzytR   240650

 

53. Wartości uznawane przez młodzież / Krystyna Osada.// Nowa Szkoła. - 2013, nr 9, s. 46-52

 

54. W stronę wartości w wychowaniu / Justyna Mielnik.// Wychowawca. - 2014, nr 4, s. 23-25

 

55. Wartości preferowane przez młodzież / Katarzyna Sygulska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 22-24

 

56. Wartości w pracy wychowawczej / Anna Walska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 14-15

 

57. Wolność miarą godności człowieka / Maria Madejowa.// Wychowawca. - 2013, nr 4, s. 5-8

 

58. Wpływ globalizacji na proces wychowania (kilka uwag o zjawisku) / Hanna Sommer, Hubert Sommer.// W: Myśl o wychowaniu : teorie i zastosowania edukacyjne. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - S. 107-117.

Sygn. CzytR   243157

 

59. Współczesny nauczyciel wobec problemu autorytetu : studium porównawcze na podstawie badań uczniów i studentów pedagogiki / Renata Brzezińska.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 4-5, s. 10-16

 

60. Wychowanie do odpowiedzialności / Miłosz Studziński.// Wychowawca. - 2016, nr 7-8, s. 5-7

 

61. Wychowanie do wolności i odpowiedzialności / Magdalena Goetz.// Emocje. - 2013, nr 1, s. 8-11

 

62. Wychowanie jako poszukiwanie wartości / Urszula Solińska.// Wychowawca. - 2015, nr 12, s. 18-21

 

 

 

Opracowano na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

 

 

Rzeszów, dnia 27.07.2016 r.
oprac. Bożena Osetkowska-Zajdel

 

 

Autor: Bożena Osetkowska - Zajdel