Pawlikowscy z Medyki

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Wypożyczalnia
Przemyśl 2016
Zestawiła: Izabela Pelc

PAWLIKOWSCY Z MEDYKI 

DZIEJE MEDYKI I HISTORIA RODU PAWLIKOWSKICH

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism dostępnych w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Dwory i ogrody w dolinie Sanu / Jerzy Piórecki. // W: Ochrona środowiska, walory przyrodnicze i rozwój turystyki w dolinie Sanu. Dynów : Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, 2008. - S. 209-234
  WP 96221
 2. Gminy powiatu przemyskiego : Gmina Medyka / oprac. Zdzisław Szeliga. // W: Samorządność w ponadwiekowym stowarzyszeniu, mieście i powiecie przemyskim : 125-lecie Towarzystwa Przyjaciół Przemyśla i Regionu w 25-lecie polskiej samorządności / kom. red. Anna Nowak [i in.] ; aut. Małgorzata Stadnik [i in.] Przemyśl : Archiwum Państwowe : Towarzystwo Przyjaciół Przemyśla i Regionu, cop. 2015. - S. 148
  CzP 00/09(438-11-13) Premisliana
 3. Jan Gwalbert Henryk Pawlikowski (1891-1962) / Piotr Grzegorczyk. // W: Twórcy i badacze kultury zmarli w latach 1956-1967. Cz. 2 / Piotr Grzegorczyk. Warszawa : Instytut Kultury, 1986. - S. 265
  WP 8448/b
 4. Jan Gwalbert Pawlikowski / Julian Olszak. // W: Spotkania przemyskie. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1988. - S. 77-85
  WP 82077, WP 78393, WP 96141, CzP 00/09(438-11-13)PREMISLIANA
 5. Kielisiński Kajetan Wincenty (1808-1849), malarz akwarelista, rysownik i rytownik / Jerzy Pomian. // W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej. / pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 183-184
  CzP 37(03)
 6. Klucz medycki starostwa przemyskiego w XVI w. / Kazimierz Arłamowski. // W: Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi : [praca zbiorowa] / Zofia Kozłowska-Budkowa, Kazimierz Tymieniecki, Roman Grodecki [i in.]. - Lwów : wydano staraniem uczniów : z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej [i in.], 1931. - S. 133-164
  Cz1P / A/33
 7. Kornel Ujejski w Medyce / Aleksander Żyga. // W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej [T. 1]. Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1969. - S. 173-192
  WP 54737, WP 42921, WP 42922, WP 97284, CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 8. Medyckie tusculum nie tylko poetów / Julian Olszak. // W: Spotkania przemyskie. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1988. - S. 7-29
  WP 82077, WP 78393, WP 96141, CzP 00/09(438-11-13)PREMISLIANA
 9. Pawlikowska Aniela (Lela) (1901-1980), ilustratorka książek, malarka, ostatnia właścicielka Medyki / Marta Trojanowska. // W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej. pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 309
  CzP 37(03)
 10. Pawlikowski Michał Gwalbert Mieczysław Józef (1887-1970), poeta, pisarz i wydawca, kolekcjoner, miłośnik gór / Marta Trojanowska. // W: Słownik biograficzny twórców oświaty i kultury XIX i XX wieku Polski południowo-wschodniej. pod red. Andrzeja Meissnera, Kazimierza Szmyda. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 309
  CzP 37(03)
 11. Wkład Pawlikowskich w życie kulturalne Ziemi Przemyskiej / Mieczysław Krajewski. // W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej [T. 1]. Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1969. - S. 321-344
  WP 54737, WP 42921, WP 42922, WP 97284, CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 12. Ziemiańskie ośrodki życia kulturalnego XV-XX w. w Polsce południowo-wschodniej / Jan Malczewski. // W: Almanach podkarpacki 2000 / red. Janusz Szkutnik, Józef Świeboda ; oprac. graf. Janusz Szkutnik. - Rzeszów : "Akces", 1999. - S. 81-89
  CzP 00/09(438-11-13)PREMYSLIANA
 13. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich : zarys dziejów / Adam Fischer. - Lwów : Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 1927.
  Cz1P A/02.
 14. Dzieje Medyki : zarys monograficzny / Mieczysław Krajewski. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982.
  WP 80609, WP 62244, CzP 00/09(438-11-13)PREMISLIANA
 15. Okna. Ser. 2 / Michał Pawlikowski. - Medyka : nakł. "Biblioteki Medyckiej", 1936.
  Cz1P A/929-051A/Z
 16. Studia z historii społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. Franciszkowi Bujakowi : [praca zbiorowa] / Zofia Kozłowska-Budkowa, Kazimierz Tymieniecki, Roman Grodecki [i in.]. - Lwów : wydano straniem uczniów : z zasiłku Funduszu Kultury Narodowej [i in.], 1931.
  Cz1P A/33
 17. W gminie Medyka / [red. Stanisław Mendelowski]. - Krosno : "Roksana", 2005.
  WP 14363/b, CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 18. Językowo-kulturowy obraz arystokratycznej rodziny polskiej drugiej połowy XIX wieku na podstawie korespondencji familijnej Heleny i Mieczysława Pawlikowskich / Marceli Olma. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2014.
  CzP 811.162.1
 19. Korespondencja i papiery polityczne Jana Gwalberta Pawlikowskiego z lat 1904-1914 / [oprac.] Tomasz Sikorski, Adam Wątor. - Radzymin : "von borowiecky" ; Szczecin : "Minerwa", 2014.
  WP 107558, Cz1P 821.162.1-1/-9
 20. Siedmiu z Halifaxa "J" / Mieczysław Pawlikowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1975.
  WP 22419
 21. Spotkanie : drzeworyty ludowe z kolekcji Józefa Gwalberta Pawlikowskiego zachowanej we Lwowie : [praca zbiorowa] / [pod red. Beaty Skoczeń-Marchewki]. - Kraków : Muzeum Etnograficzne im. Seweryna Udzieli, 2014.
  Cz1P 73/76
 22. Tadeusz Pawlikowski i jego krakowscy aktorzy / Adam Grzymała-Siedlecki ; do druku przygot. Alfred Woycicki. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1971.
  WP 19566, WP 28529, WP 90575
 23. Dama z Medyki i Londynu : Lela Pawlikowska, 1901-1980 : informator wystawy Przemyśl - Kraków - Warszawa, czerwiec 2005 - styczeń 2006 / Marta Trojanowska ; wstęp Mariusz J. Olbromski ; przedm. Anna Sieradzka ; red. i tł. na j. ang. Antoni Sarkady. - Przemyśl : Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, 2005.
  WP 14147/b, WP 15293/b
 24. Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. T. 2, Rękopisy 7326-11930 oraz Katalog rękopisów Biblioteki im. Gwalberta Pawlikowskiego / oprac. zbiorowe pod red. Jadwigi Turskiej ; [oprac. Mieczysław Gębarowicz] ; Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Biblioteka PAN. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.
  Cz1P 011/017

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. "Lamus" w tece redakcyjnej Michała Pawlikowskiego / Jan Musiał. // Rocznik Przemyski. - T. 45 (2009), z. 3, s. 97-105
 2. "Lula" z Medyki - Pogrzeb Marii Ludwiki Pawlikowskiej / Mariusz Gumienny. // Czas Medycki. - 2008, nr 1, s. 13
 3. Archiwum domowe Pawlikowskich : historia i stan obecny / Ewa Malicka. // Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 4, Historia, s. 254-264
 4. Blask medyckiego "Wersalu" / tekst Izabela Fac ; fot. Krzysztof Zieliński. // Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 3 (22) maj-czerwiec, s. 6-11
 5. Czy poglądy Jana Gwalberta Pawlikowskiego są nadal aktualne? / Piotr Dąbrowski. // Aura. - 2014, nr 2, s. 21-24
 6. Dlaczego Pawlikowscy z Medyki? Kilka refleksji osobistych / Waldemar Wiglusz. // Rocznik Przemyski. - T. 46, z. 4 (2010), s. 247-250.
 7. Dziedzic Medyki przyjacielem Norwida / Krzysztof Neuberg. // Rocznik Przemyski. - T. 26 (1988), s. 65-88
 8. Językowy obraz relacji rodzinnych utrwalony w listach Mieczysława i Heleny Pawlikowskich / Marceli Olma. // Rocznik Przemyski. - T. 47 (2011), z. 2, s. 71-90
 9. Historia uprawy jabłoni / Grzegorz Poznański. // Biuletyn Informacyjny TPN w Przemyślu. - 2002 [dr. 2003], nr 7, s. 72-78
 10. Historyczny sad owocowy w Medyce / Grzegorz Poznański. // Rocznik Przemyski. - T. 45 (2009), z. 5, s. 117-128 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 11. Jan Gwalbert Pawlikowski - prekursor ekologii par excellence / Kamila Musiatowicz. // Przyroda Polska. - 2010, nr 6, s. 36
 12. Jan Gwalbert Pawlikowski : na 25 rocznicę śmierci / Julian Olszak. // Rocznik Przemyski. - T. 10 (1965), s. 325-335
 13. Jan Gwalbert Pawlikowski i jego koncepcja prawnej ochrony przyrody / Wojciech Radecki. // Aura. - 2013, nr 12, s. 21-22
 14. Kasper Pawlikowski w Medyce, Przemyślu i Lwowie / Waldemar J. Wiglusz. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 5/6 (2007/2008), s. [305]-312
 15. Kolekcjonerstwo Józefa Gwalberta Pawlikowskiego (1793-1852) / Dorota M. Markocka. // Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 4, Historia, s. 273-282
 16. Kontrowersje wokół przejęcia medyckiej kolekcji Pawlikowskich przez Zakład Narodowy imienia Ossolińskich / Beata Długajczyk. // Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 4, Historia, s. 265-272
 17. Lela i Michał Pawlikowscy - Ostatni Medyceusze / Gerard Szczygieł. // Rocznik Przemyski. - T. 46, z. 4 (2010), s. 251-254
 18. Listy Marii Konopnickiej do Wandy Młodnickiej ze zbiorów Archiwum Domowego Pawlikowskich / oprac. Monika Jaglarz. // Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej. - R. 61 (2011), s. 153-169
 19. Lwowskie marzenie skrystalizowane w medyckiej rzeczywistości / Bąkowska Alina, Kamila Kozłowska. // Czas Medycki. - 2008, nr 2 , s. 22-23
 20. Materiały z sesji "Medyccy Medyceusze : jubileusz 200-lecia twórczej obecności rodu Pawlikowskich z Medyki w ziemi przemyskiej" / Mariusz J. Olbromski. // Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 4, Historia, s. 229-232 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 21. Medyccy Medyceusze : 200 lat obecności rodziny Pawlikowskich w Medyce i ziemi przemyskiej 1809-2009 : wystawa w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej / Marta Trojanowska. // Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 4, Historia, s. 283-298
 22. Medyka : miejscowości Ziemi Przemyskiej [ cz. ] 4 / Dariusz Hop. // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 11, s. 38-39
 23. Medyka dzisiaj i w przyszłości / Gerard Szczygieł. // Rocznik Przemyski. - T. 46, z. 4 (2010), s. 299-302.
 24. Medyka w okresie Powstania Styczniowego / Tomasz Kowal. // Czas Medycki. - 2008, nr 1, s. 12
 25. Michał Pawlikowski (2 III 1887 - 16 XI 1970) / Julian Olszak. // Rocznik Przemyski. - T. 27 (1990), s. 411-415
 26. Moja rodzinna Medyka / Kasper Pawlikowski. // Rocznik Przemyski. - T. 46 (2010), z. 4, Historia, s. 233-246
 27. Mozart w Przemyślu?!! : Pawlikowscy a muzyka / Jerzy Zajączkowski. // Nasz Przemyśl. - 2005, nr 5(8) maj, s. 34-35
 28. Ojciec polskiej ekologii / tekst Izabela Fac ; fot. Wikimedia Commons. // Skarby Podkarpackie. - 2010, nr 4 (23) lipiec-sierpień, s. 30-32
 29. Organy w kościołach parafialnych w miejscowościach Medyka, Miżyniec, Mościska oraz Pnikut w XVII-XX w. / Michał Waśkiewicz. // Kresy Południowo-Wschodnie. - R. 2, z. 1 (2004), s. 161-176
 30. Pałac w Medyce / Ryszard Tłuczek. // Niedziela: edycja przemyska. - R.45, 2002, nr 3(408), s. I-II
 31. Pawlikowscy z Medyki - dwieście lat później / Waldemar Wiglusz. // Nasz Przemyśl. - 2010, nr 1, s. 8-9
 32. Pawlikowscy z Medyki wobec powstania styczniowego 1863-1864 / Bartosz Jakubowski. // Rocznik Przemyski. - T. 50 (2014), z. 3, Historia, s. 117-144
 33. Pawlikowscy z Medyki... 200 lat medyckich słowików. Cz. 1 / Gerard Szczygieł. // Czas Medycki. - 2008, nr 0-1, s. 6-7
 34. Pawlikowscy z Medyki... 200 lat medyckich słowików. Cz. 2 / Gerard Szczygieł. // Czas Medycki. - 2008, nr 2, s. 7-8
 35. Pawlikowscy z Medyki... 200 lat medyckich słowików. Cz. 4 / Gerard Szczygieł. // Czas Medycki. - 2008, nr 4, s. 9-10
 36. Portrety męża Michała i autoportrety jako część spuścizny artystycznej Leli Pawlikowskiej (1901-1980) / Marta Trojanowska. // Rocznik Przemyski. - T. 50 (2014), z. 3, Historia, s. 203-214
 37. Wincentego Lutosławskiego listów kilka do Jana Gwalberta Pawlikowskiego : przyczynek do dziejów recepcji późnej twórczości Juliusza Słowackiego / Jan Musiał. // Rocznik Przemyski. - T. 49 (2013), z. 2, Literatura i język, s. 3-11
 38. Zwyczaje żywieniowe i upodobania kulinarne w rodzinie Pawlikowskich : (na podstawie korespondencji prywatnej) / Marceli Olma. // Rocznik Przemyski. - T. 49 (2013), z. 2, s. 13-36

 

Czasopismo „Lamus”

Lamus / red. Michał Pawlikowski ; kier. artyst. Feliks Jasieński. - Lwów : Alfred Altenberg : Jakub Mortkowicz, 1908-1913.

Przemyśl R.1 (1908/1909). – Z. 1-4 (Zima 1908 –Jesień 1909). – 623 s.

Przemyśl R.2 (1909/1910). – Z. 5-8 (Zima 1909/1910 –Jesień 1910). – 535 s.

Przemyśl R.3 (1911/1912). – Cz. 1-2. -319 s.

Przemyśl R.4 (1912/1913). – Cz. 1-2. -352 s.

 

Autor: Izabela Pelc