Historia książki

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

HISTORIA KSIĄŻKI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze.
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

Druki zwarte:

 1. Antyczna książka ilustrowana / Maria Nowicka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
  Przemyśl WP 93548
  Przemyśl WP 39581
  Lubaczów WL 27092
  Lubaczów WL 26076
  Przeworsk WK 22974
  Jarosław WJ 34365
  Przemyśl CzP 002
 2. Bibliotekarstwo powszechne. T. 4, Historia książki i bibliotek oraz ich stan obecny w Polsce / [współred. tomu: Krystyna Remerowa i Aleksandra Szabuniewiczowa]. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1959
  Przemyśl WP 4709
  Jarosław WJ 13651
  Przeworsk WK 3088
  Lubaczów WL 4059
 3. Drzeworytowe książki średniowiecza / Bronisław Kocowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
  Przemyśl WP 25398
  Lubaczów WL 20022
  Przeworsk WK 18766
  Przeworsk WK 18729
  Przemyśl CzP 002
 4. Dzieje książki / Svend Dahl ; red. Bronisław Kocowski ; przekł.[z duń.] Eugeniusz Garbacik, [z niem.] Tadeusz Zapiór, [z fr.] Helena Devechy ; tekst uzup.: dziejami książki słowiańskiej Karol Heintsch, dziejami książki polskiej Aleksander Birkenmajer [i in.]. - Wyd. 1 pol., znacznie rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965
  Jarosław WJ 10087
  Lubaczów WL 8711
  Przemyśl CzP 002
  Przemyśl InfBP 02
  Przeworsk MKsK 002/003
 5. Dziwne historie książki / Zbysław Arct. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969
  Przemyśl WP 45214
  Przeworsk WK 13466
  Jarosław WJ 19910
  Lubaczów WL 13624
  Przemyśl CzP 002
 6. Egzekucja nad książką / Józef Dużyk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968
  Przeworsk WK 1013 B
 7. Gawędy dziadunia : zajmujące opowiadania o najciekawszych odkryciach, wynalazkach i sławnych ludziach. 1 - 3, (Pismo - papier - druk) / napisał Romuald Starkel. - Wyd. 2. - Lwów : Towarzystwo Pedagogiczne, 1886
  Przemyśl Cz1P A/001/008
 8. Historia książki : od glinianych tabliczek po e-booki / Roderick Cave i Sara Ayad ; [tł. Ewa Romkowska]. - Warszawa : "Arkady", 2015
  Przemyśl CzP 002
  Przeworsk MKsK 002/003
  Jarosław CzJ 002
 9. Historia książki i jej funkcji społecznej : wybór tekstów naukowych dla studentów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. Cz. 2 / wybór i oprac. Wacława Szelińska, Maria Konopka. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1986
  Przeworsk WK 31148
 10. I książki mają swoją historię / Bartłomiej Szyndler. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982
  Przemyśl WP 93539
  Przemyśl WP 61421
  Lubaczów WL 28350
  Przeworsk WK 25215
  Jarosław WJ 38812
 11. Jak powstaje książka : z 32 rysunkami / Michał Arct. - Wyd. 2. - Warszawa : M. Arct, 1930
  Przemyśl Cz1P A/63/69
 12. Jak powstaje książka : z 32 rysunkami / Michał Arct. - Wyd. 3. - Warszawa : M. Arct, 1930
  Przeworsk MKsK 11260
 13. Joachima Lelewela bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Bandtke Historja drukarń krakowskich tudzież Historja Bibljoteki Uniw. Jagiell. w Krakowie, a przydany Katalog inkunabulow polskich. T. 1 / Joachim Lelewel. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980
  Przeworsk MKsK 094
  Przemyśl Cz1P 094/096/R
 14. Joachima Lelewela bibljograficznych ksiąg dwoje, w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Bandtke Historja drukarń krakowskich tudzież Historja Bibljoteki Uniw. Jagiell. w Krakowie, a przydany Katalog inkunabulow polskich. T. 2 / Joachim Lelewel. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1980
  Przeworsk MKsK 094
  Przemyśl Cz1P 094/096/R
 15. Krótka historia bibliografii polskiej / Józef Korpała. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986
  Przemyśl WP 93549
  Lubaczów WL 33335
  Przeworsk WK 31358
  Jarosław CzJ 0
  Przemyśl Cz1P 011/017
 16. Krótki zarys historii książki i bibliotek / Józef Grycz. - Wyd. 2 poszerz. / do druku przygotowała Alodia Kawecka-Gryczowa. - Warszawa : Państw. Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1956
  Przeworsk WK 17529
 17. Książeczki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci : z dziejów polskich publikacji dla najmłodszych / Janusz Dunin. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991
  Przemyśl WP 93749
 18. Książka : najpotężniejszy przedmiot naszych czasów zbadany od deski do deski / Keith Houston ; przeł. Paweł Lipszyc. - Kraków : "Karakter", 2017
  Przeworsk WK 53016
  Jarosław WJ 56764
 19. Książka dla wszystkich / Feliks Korniszewski. - Genewa : Wszechświatowy Komitet Y.M.C.A., 1943
  Przemyśl Cz1P A/001/008
 20. Książka i literatura na poziomie szkoły podstawowej / Kazimierz Budzyk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1949
  Przemyśl WP 40289
  Przemyśl WP 3997/b
 21. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu / Karol Głombiowski, Helena Szwejkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971
  Przemyśl WP 93558
  Przeworsk WK 15085
  Jarosław WJ 21357
 22. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu / Karol Głombiowski, Helena Szwejkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
  Przemyśl WP 64475
  Jarosław WJ 40284
  Lubaczów WL 29918
 23. Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu : [skrypt dla studentów uniwersytetów] / Karol Głombiowski, Helena Szwejkowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980
  Przemyśl WP 56182
  Przeworsk WK 36492
  Jarosław WJ 35265
  Przemyśl CzP 002
 24. Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej / Edward Potkowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984
  Przemyśl WP 67418
  Jarosław WJ 41206
  Lubaczów WL 31062
  Przemyśl InfBP 77616
  Przeworsk MKsK 002/003
  Przemyśl CzP 002
 25. Książka się rozwija / Anna Świderkówna, Maria Nowicka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970
  Przemyśl WP 55546
  Przeworsk WK 14729
  Lubaczów WL 14496
  Lubaczów WL 15108
  Przemyśl CzP 002
 26. Książka w starożytności : z 24 ilustracjami w tekście / Jerzy Manteuffel. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947
  Przemyśl WP 55330
  Lubaczów WL 287
  Lubaczów WL 174
  Lubaczów WL 3901
  Przeworsk WK 2882
  Przeworsk WK 2883
  Przeworsk WK 2884
  Przemyśl CzP 002
 27. Książka w świecie utopii / Andrzej Dróżdż. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2006
  Przeworsk WK 46875
 28. Moja historia czytania / Alberto Manguel ; przeł. [z ang.] Hanna Jankowska. - Warszawa : "Muza", 2003
  Przemyśl WP 89003
 29. O ikonografii świeckiej doby humanizmu : tematy - symbole – problemy . - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
  Przemyśl WP 29859
 30. Od papirusu do bibliobusu : książka o książce / Celestyn Kwiecień. - Katowice : "Śląsk", 1960
  Jarosław WJ 15234
  Jarosław WJ 5683
  Jarosław WJ 5292
  Przeworsk WK 3570
  Lubaczów WL 5054
  Lubaczów WL 4715
  Przemyśl CzP 002
 31. Poligrafia książki / Jan Kuglin. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964
  Przemyśl WP 55344
  Przeworsk WK 7806
  Jarosław WJ 10116
  Jarosław WJ 9517
  Lubaczów WL 8098
 32. Przyjaźń z książką : zarys wiadomości o książce, prasie, technice i higienie pracy umysłowej oraz o samokształceniu, uzupełniony wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli klas V-VII / Feliks Przyłubski. - Katowice : Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1959
  Jarosław WJ 13656
  Lubaczów WL 4198
  Lubaczów WL 4199
  Przeworsk WK 3110
 33. Przypadki jej królewskiej mości książki / Ludwik Gocel. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963
  Przemyśl WP 33735
  Przemyśl WP 12632
  Przeworsk WK 6438
  Jarosław WJ 8122
  Lubaczów WL 6580
 34. Rocznik Biblioteki Narodowej = The National Library Yearbook. R. 3 / [red. Alodia Kawecka-Gryczowa i in.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1967
  Przemyśl Cz1P Czas./R
 35. Rocznik Biblioteki Narodowej = The National Library Yearbook. R. 4 / [kom. red. Aldona Gryczowa i in.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1968
  Przemyśl Cz1P Czas./R
 36. Rocznik Biblioteki Narodowej = The National Library Yearbook. R. 8 / [kom. red. Aldona Gryczowa i in.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1972
  Przemyśl Cz1P Czas./R
 37. Rocznik Biblioteki Narodowej = The National Library Yearbook. R. 10 / [kom. red. Aldona Gryczowa i in.]. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1974
  Przemyśl Cz1P Czas./R
 38. Rosyjska sztuka samizdatu / Rimma i Walerij Gierłowinowie ; [tł. z ros. A. Cieszkowska]. - Warszawa : Centrum Sztuki Współczesnej, 1990
  Przemyśl WP 82474
 39. Silva Rerum : series nova, wychodzi, jak jest gotowa / redagują sowiźrzały, co Warszawy nie widziały, niech im sprzyja łaska boska i wolna (choć goła) Rzeczpospolita Krakowska ; [sylwę niniejszą wydumał, zebrał i przygotował Tadeusz Ulewicz przy współdziałaniu przyjacielsko-krytycznym Władysława Berbelickiego ; układ graf. [...] Janusz Bruchnalski i Lech Przybylski]. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981
  Przemyśl CzP 008
 40. Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951
  Przemyśl CzP 002
 41. Sztuka i książka / Janina Wiercińska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
  Przemyśl WP 77189
  Przemyśl WP 72301
  Jarosław WJ 44970
  Przeworsk WK 31597
  Lubaczów WL 33143
  Przemyśl CzP 02
  Przeworsk MKsK 655
 42. Tekst jako uobecnienie : szkic z dziejów myśli o piśmie i książce / Juliusz Domański. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kęty : "Antyk", 2002
  Przemyśl CzP 82(091)
 43. Wiadomości o książce / Kazimierz Budzyk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961
  Przeworsk WK 4434
  Lubaczów WL 6220
  Lubaczów WL 5683
 44. Wiadomości o książce i innych materiałach bibliotecznych / Edward Kossuth. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1955
  Przemyśl WP 55335
 45. Wiedza o książce / Władysława Wasilewska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966
  Przeworsk WK 10115
  Przeworsk WK 10116
 46. Wokół książki : wiadomości o książce : technika biblioteczna : samokształcenie / Feliks Przyłubski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
  Przemyśl WP 23552
  Przemyśl WP 55479
  Jarosław WJ 27341
  Jarosław WJ 27342
  Przeworsk WK 19494
  Lubaczów WL 21095
  Przemyśl CzP 002
 47. Z dziejów i techniki książki / Józef Grycz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1951
  Przemyśl WP 78419
  Przeworsk WK 15605
  Przemyśl InfBP 45198
  Przemyśl CzP 02
 48. Z dziejów nauki o książce / Krzysztof Migoń. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
  Przemyśl WP 58821
  Przemyśl WP 93553
  Lubaczów WL 27079
  Lubaczów WL 26388
  Przeworsk WK 23561
  Jarosław WJ 35705
  Przemyśl CzP 002
 49. Z książką do ludzi / Stefan Sosnowski ; rys. Włodzimierz Lewiński. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Harcerskie, 1960
  Przemyśl WP 1510/b
 50. Z książką przez stulecia / oprac. Wanda Andrusiak, Helena Karabin ; drzeworytami ozdobiła Irena Kuran-Bogucka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1960
  Przemyśl WP 5627
  Jarosław WJ 16317
  Lubaczów WL 5118
  Przeworsk CzK 01
 51. Zamieszkać w Bibliotece / Jan Tomkowski. - Wyd. 2 rozsz. - Ossa : "Dom na Wsi", 2008
  Przemyśl WP 100063
 52. Zarys dziejów książki / Barbara Bieńkowska, Halina Chamerska. - Warszawa : Centrum Ustawicznego Kształcenia Bibliotekarzy, 1987
  Przemyśl WP 81132
  Przemyśl WP 75109
  Przemyśl WP 75110
  Lubaczów WL 34401
  Lubaczów WL 34402
  Przeworsk WK 33313
  Przemyśl CzP 002
  Przemyśl InfBP 02
  Jarosław CzJ 002
  Przeworsk MKsK 002/003
 53. Zarys dziejów książki i księgarstwa / Czesław Ożarzewski. - Wyd. 2. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1965
  Przemyśl WP 51037
  Przemyśl WP 9548
  Jarosław WJ 10429
  Lubaczów WL 9118
  Lubaczów WL 9161
  Lubaczów WL 9264
 54. Zarys wiedzy o książce dla bibliotekarza / Ksawery Świerkowski. - Warszawa : Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1957
  Przemyśl CzP 002
 55. Zarys wiedzy o książce dla bibliotekarza / Ksawery Świerkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1958
  Przemyśl WP 3804
  Jarosław WJ 15539
  Jarosław WJ 3861
  Jarosław WJ 3862
  Jarosław WJ 3858
  Lubaczów WL 3121
  Lubaczów WL 3122
  Przeworsk WK 2202
  Przemyśl ICIM 02
 56. Życie książki / Jan Muszkowski. - Wyd. 2 ilustr. i rozsz. - Kraków : "Wiedza-Zawód-Kultura", 1951
  Przemyśl WP 78418
  Jarosław WJ 4160
  Jarosław WJ 1363
  Lubaczów WL 14830
  Przeworsk MKsK 002/003
  Przemyśl CzP 002
  Przemyśl InfBP 02

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Książki, które wstrząsnęły światem. [Cz. 2] [Film] / aut. filmów i katalogu Wojciech Ziembicki. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1997
  Przemyśl WP 141/KV

 

Artykuły z czasopism:

 1. Biblia paryska : z dziejów dawnej książki... / Jacek Soszyński // Edukacja i Dialog 2013, nr 5-6, s. 64-67
 2. Drama w bibliotece : (historia książki) / Alina Deszczka // Przeworskie Forum Oświatowe 2001, nr 3, s. 67-68
 3. Jak to z książką było : montaż słowno-muzyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów / Anna Białas, Beata Jankowska // Biblioteka w Szkole 2007, nr 3, s. 25-27
 4. Konferencja nt. "Historia książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych / Alicja Lipińska // Bibliotekarz 2005, nr 9, s. 25-27
 5. Książka ma swoją historię / Grażyna Chrząstowska, Lidia Kubot // Poradnik Bibliotekarza 2006, nr 2, s. 37-40
 6. Książka naukowa w Polsce w latach 1991-2005 : tendencje rozwojowe / Małgorzata Korczyńska-Derkacz // Zagadnienia Informacji Naukowej 2006, nr 2, s. 91-108
 7. Książka o książkach / hl [Hubert Lewkowicz] // Gazeta Przemyska 2014, nr 16 (22 IV), s. 9
 8. Książka tradycyjna czy multimedialna? : (scenariusz lekcji bibliotecznej w gimnazjum lub w klasie I LO) / Barbara Michałek // Wszystko dla Szkoły 2006, nr 12, s. 15-16
 9. Nurt pięknej książki w Polsce : konteksty historyczne /Anna Boguszewska // Poradnik Bibliotekarza 2013, nr 3, wkładka Świat Książki Dziecięcej, s. 4-6
 10. O tym jak kunszt druku zawędrował do Polski / Dorota Pietrzkiewicz // Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 2, s. 17-21
 11. O tym jak mieszczanie uprawiali drukarstwo w Warszawie / Dorota Pietrzkiewicz // Poradnik Bibliotekarza 2014, nr 5, s. 13-17
 12. Sześć i pół wieku z książką : Jubileusz / Krzysztof Kaleta // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 5, s. 22-25
 13. Władza i książka - dawniej i później / Bogdan Klukowski // Poradnik Bibliotekarza 2013, nr 12, s. 23-25
 14. Złodziej ksiąg / Rafał Jaworski // Mówią Wieki 2005, nr 8, s. 28-32

 

Autor: Elżbieta Krupa