Hazard

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

HAZARD

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2016
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach
w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Człowiek i uzależnienia / red. nauk. Mariusz Jędrzejko, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ; Warszawa : "Aspra-Jr", 2010
  Jarosław WJ 54842
  Przemyśl WP 105027
  Przeworsk MKsK 613
 2. Dewiacyjne aspekty współczesnego świata : przejawy, zapobieganie, terapia / pod red. Małgorzaty Prokosz. - Toruń : Adam Marszałek, 2004
  Jarosław WJ 50490
  Przemyśl CzP 376.5
 3. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014
  Lubaczów WL 49043
  Przeworsk WK 51892
  Jarosław WJ 55562
  Jarosław WJ 55588
  Przemyśl CzP 613/614
  Przeworsk MKsK 613/614
 4. Gry i hazard : uzależnienia dzieci w okresie dorastania / Mark Griffiths ; przekł. [z ang.] Anna Sawicka-Chrapkowicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
  Przemyśl WP 12486/b
  Przemyśl WP 14193/b
  Lubaczów WL 41852
  Lubaczów WL 41853
  Lubaczów WL 41854
  Lubaczów WL 41774
  Przeworsk WK 45043
  Przeworsk WK 46527
  Jarosław WJ 50971
  Jarosław WJ 51040
  Jarosław WJ 54090
 5. Hazard / Iwona Niewiadomska, Małgorzata Brzezińska, Bernadeta Lelonek. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2005
  Jarosław WJ 51434
  Jarosław WJ 51990
 6. Hazard : historia, zagrożenia i drogi wyjścia / pod red. Bohdana T. Woronowicza. - Poznań : "Media Rodzina", 2012
  Lubaczów WL 48487
 7. Jak walczyć z uzależnieniami? / Andrzej Augustynek. - Warszawa : "Difin", 2011
  Jarosław WJ 54841
  Przemyśl WP 105096
 8. Patologiczny hazard : poradnik dla osób grających niebezpiecznie, zagrożonych schorzeniem, ich rodzin oraz terapeutów / Aleksandra Derwich-Nowak. - Warszawa : "Difin", 2010
  Jarosław WJ 53793
  Przeworsk WK 50475
 9. Patologie komunikowania w Internecie : zagrożenia i skutki dla dzieci i młodzieży / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2011
  Przeworsk WK 50476
  Przemyśl CzP 316
 10. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  Lubaczów WL 44676
  Lubaczów WL 44486
  Lubaczów WL 44487
  Przemyśl CzP 316
  Przeworsk MKsK 316
 11. Psychologia ekonomiczna. [Cz. 1-2] / red. Tadeusz Tyszka ; [tł. Aleksandra Szymków-Sudziarska, Justyna Falkowska-Olszewska, Krzysztof Przybyszewski]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004
  Przemyśl CzP 159.9
 12. Psychopatologia / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003
  Przeworsk WK 45049
  Przeworsk WK 44442
  Przemyśl WP 93932
  Przemyśl CzP 616
 13. Stawić czoło uzależnieniom : alkohol, nikotyna, narkotyki, hazard / Charly Cungi ; wstęp Ovide Fontaine ; przeł. [z fr.] Agata Tomaszewska ; il. Charly Cungi. - Warszawa : "Pax", 2007
  Przemyśl WP 98176
  Jarosław WJ 52336/10d
  Jarosław CzJ 613.81
 14. Uzależnienia : geneza, terapia, powrót do zdrowia / Bohdan T. Woronowicz. - Poznań : "Media Rodzina" ; Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
  Jarosław WJ 52853
  Jarosław WJ 53954
  Jarosław WJ 55457
  Lubaczów WL 45803
  Przemyśl CzP 613/614
  Przeworsk MKsK 61
  Lubaczów CzL 45802
 15. Uzależnienia behawioralne : terapia i profilaktyka / Magdalena Rowicka. - Warszawa : Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii : Fundacja Praesterno, 2015
  Przemyśl WP 108436
 16. Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014
  Przemyśl WP 107920
  Lubaczów WL 49782
 17. Uzależnienia w praktyce klinicznej : zagadnienia diagnostyczne / pod red. Barbary Bętkowskiej- Korpała ; Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009
  Przemyśl WP 101297
 18. Uzależnienie od czynności : mit czy rzeczywistość? / Nina Ogińska-Bulik. - Warszawa : "Difin", 2010
  Przeworsk WK 50659
  Jarosław WJ 54840
 19. W sieci hazardu / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "Petrus", 2011
  Jarosław WJ 54597
 20. Współczesne determinanty profilaktyki i resocjalizacji nieletnich / red. nauk. Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010
  Przemyśl CzP 376-058.53
 21. Zaburzenia uprawiania hazardu i inne tak zwane nałogi behawioralne / red. nauk. Bogusław Habrat ; aut. Mateusz Gola [i in.]. - Warszawa : Instytut Psychiatrii i Neurologii, 2016
  Przemyśl WP 110839
 22. Zagrożenia ładu społecznego. [2] / Brunon Hołyst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014
  Przemyśl CzP 316
  Jarosław CzJ 35
  Lubaczów CzL 49304
  Przeworsk MKsK 35

 

Dokumenty elektroniczne:

 1. Hazard [Film] : moja wielka wygrana. - Warszawa : Lissner Studio, 2013
  Przemyśl WP 556/E/fe

 

Artykuły z czasopism:

 1. Aktywność hazardowa dorastającej młodzieży /Stanisława Tucholska// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2008, nr 5, s. 14-20, bibliogr
 2. Aktywność hazardowa młodzieży szkolnej /Tucholska Stanisława // Kwartalnik Pedagogiczny . - 2011, nr 4, s. 179-201
 3. Badania naukowe a praktyka terapeutyczna : odrębne ścieżki czy wspólna droga? / Bernadeta Lelonek-Kuleta // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2012, nr 1, s. 18-22
 4. Czy chrześcijanom wolno brać udział w grach losowych lub hazardowych? /Wyrostkiewicz Michał // Katecheta. - 2009, nr 12, s. 19-22
 5. Diagnoza patologicznego hazardu - czyli nikt nie rodzi się hazardzistą / Barbara Wojewódzka // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia 2008, nr 6, s. 21 - 25
 6. Dzieci i młodzież w sieci / Kaliszewska-Czeremska Katarzyna// Remedium. – 2012, nr 7/8, s. 6-7
 7. Dylematy moralne w pracy z uzależnionymi od hazardu/ Stepulak Zdzisław Marian// Remedium. - 2011, nr 7/8, s. 50-51
 8. E-hazard - nowe zagrożenie, nowe wyzwanie // Remedium. – 2011, nr 11, s. 13
 9. Gram, bo muszę : przymus czynności, czyli uzależnienia behawioralne / Goetz Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 47, s. 14
 10. Gram, bo to wciąga : uzależnienia behawioralne: hazard, siecioholizm, pracoholizm, zakupoholizm... / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 32-33, s. 34
 11. Hazard - uwarunkowania uzależnienia / Louis Weigele ; rozm. przepr. Małgorzata Zembowicz // Remedium.- 2011, nr 11, s. 10-1
 12. Hazard – wyzwaniem dla profilaktyki / Woronowicz Bohdan T. // Remedium. – 2011, nr 11, s. 1-3
 13. Hazard online wśród dzieci i młodzieży/ Maryl- Wójcik Małgorzata, Wójcik Szymon // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 9, s. 18-27
 14. Hazard patologiczny - choroba czy artefakt? / Bernadeta Lelonek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2006, nr 4, s. 15 - 18
 15. Hazard w Cleveland / Ryszard Romaniuk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2010, nr 4, s. 14 - 16
 16. Hazard w okresie adolescencji / Kaczmarek Kinga, Van Laere Karolina // Remedium. – 2012, nr 6, dod. s. 4-7
 17. Hazardzista wierzy w cud / Małgorzata Brzezińska // Charaktery.- 2005, nr 9, s. 39 - 41
 18. Jak rozpoznać i zdiagnozować hazard problemowy u młodzieży? /Jarczyńska Jolanta // Wychowanie na co Dzień. – 2012, nr 9, s. 12-17
 19. Jak rozpoznać osobę uzależnioną od hazardu? / oprac. Red. // Remedium. – 2011, nr 11, s. 2
 20. Kiedy zakupy stają się nałogiem /Muller Astrid // Charaktery. - 2009, nr 11, s. 42-45
 21. Ludzie są najważniejsi / Węgrzecka-Giluń Janina // Remedium. – 2015, nr 7/8, s.10-14
 22. Młodzi hazardziści : stopnień zagrożenia uzależnieniem od hazardu polskiej młodzieży oraz przykłady działań profilaktycznych /Kielian Andrzej // Katecheta. – 2015, nr 11, s. 5-17
 23. Młodzież i hazard /Malczewski Artur // Remedium. – 2011, nr 11, s. 8-9
 24. Mózg hazardzisty / Ferris Jabr // Świat Nauki.- 2013, nr 12, s. 20-21
 25. Na uzależnienia behawioralne : scenariusze zajęć profilaktycznych na temat hazardu dla uczniów szkoły podstawowej / Laere Karolina van // Remedium. – 2014, nr 6, dod. s. 4-8
 26. Nałogowy hazard / Prajsner Mira // Remedium. – 2012 , nr 6, dod. s. 1-3
 27. Nałogowy hazard jako przykład uzależnienia o charakterze niesubstancjalnym / Hoffman Beata // Nowa Szkoła. – 2010, nr 2, s. 34-41
 28. Nasze doświadczenia / Agnieszka Duda-Kubik // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 1, s. 16-18
 29. Nie igraj z hazardem / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 6, s. 13
 30. Oczekiwania uzależnionego gracza rozpoczynającego proces terapii : [Cz. 3] / Bernadeta Lelonek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2007, nr 5, s. 31 - 34
 31. Ofiary jednorękich bandytów / Lelonek Bernadeta // Charaktery. – 2009, nr 12, s. 30-33
 32. Początek drogi - kiedy uzależniony hazardzista trafia do specjalisty : [Cz. 2 ] / Bernadeta Lelonek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2007, nr 3, s. 32 - 35
 33. Pojęcie pokusy nadużycia w opiece zdrowotnej / Joanna Mucha // Polityka Społeczna.- 2008, nr 3, s. 9 - 12
 34. Polacy i hazard / Wójcik Magda // Remedium. – 2010, nr 3, s. 20
 35. Polacy i hazard –wyzwania w obszarze edukacji, badań i terapii / Prajsner Mira // Remedium. – 2011, nr 11, s. 4-6
 36. Postępowanie egzekucyjne – podstawy / Lipski Ernest // Świat Problemów. – 2013, nr 2, s. 38-42
 37. Powiedz „Stop” / Sochocki Marcin J.// Remedium. – 2013, nr 2, s. 26-27
 38. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Ruman Natalia // Wychowawca. – 2013, nr 9, s. 10-13
 39. Proces zdrowienia nałogowego gracza / Wojewódzka Barbara // Świat Problemów. - 2012, nr 11, s. 30-34
 40. Profilaktyka w działalności wychowawczej / Natalia Maria Ruman // Wychowawca.- 2013, nr 9, s. 10-11
 41. Program terapeutyczno-edukacyjny dla osób z uzależnieniami behawioralnymi i ich rodzin / Junger Agata // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2014, nr 1, s. 39-45
 42. Proszę pani, ja muszę grać / Anna Gnich, Marianna Urbanek // Charaktery 2016, nr 10, s. 46-49
 43. Psychospołeczne uwarunkowania uzależnienia od zakupów / Hoffman Beata // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.- 2012, nr 8, s. 35-41
 44. Rola impulsywności, lęku oraz poczucia własnej skuteczności u osób uprawiających hazard problemowo / Golińska Lucyna // Alkoholizm i Narkomania. – 2014, nr 4, s. 325-331
 45. Różne spojrzenia na jedno zaburzenie : uzależnienie od grania hazardowego w świetle teorii psychologicznych / Bernadeta Lelonek // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2006, nr 6, s. 26 - 31
 46. Scenariusze zajęć profilaktycznych na temat hazardu dla uczniów szkoły podstawowej / Laere Karolina van // Remedium. – 2014, nr 6, s. 4-7
 47. Specyfika procesu grupowego u osób uzależnionych od hazardu / Leszek Sagadyn // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2013, nr 1, s. 11-13
 48. Specyfika relacji terapeutycznej u osób uzależnionych od hazardu / Leszek Sagadyn // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2012, nr 5, s. 9-11
 49. System pomocy osobom uzależnionym od hazardu / oprac. Prajsner Mira // Remedium. – 2011, nr 11, s. 13-15
 50. To nie jest kaprys... / Węgrzecka-Giluń Janina // Remedium. – 2011 nr 11, s. 22-23
 51. Uzależnienie od hazardu - specyfika, przyczyny, terapia / Hoffman Beata // Problemy Opiekuńczo Wychowawcze.– 2012, nr 7, s.23-30
 52. W sidłach hazardu / Szymański Mirosław // Nowa Szkoła. - 2010, nr 2, s. 3
 53. Wizja "władzy" / Ryszard Romaniuk // Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia.- 2010, nr 5, s. 30 - 31
 54. Wyjść na zero : hazard /Grun Sebastian // Charaktery. – 2015, nr 8, s. 46-49
 55. Zaburzenia hazardowe - rozpowszechnianie, oferta terapeutyczna, dostępność leczenia i predyktory podjęcia leczenia : przegląd literatury / Wieczorek Łukasz, Dąbrowska Katarzyna // Alkoholizm i Narkomania. – 2015, nr 1, s. 37-57
 56. Zachowania ryzykowne w nowej odsłonie: hazard w okresie adolescencji / Kaczmarek Kinga Maria // Remedium. – 2014, nr 6, s. 1-3
 57. Zanim przegrają życie / Goetz Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 40, s. 10
 58. Zła aktywność / Drachal Halina // Głos Nauczycielski. – 2012, nr 41, s. 11
 59. Żeby wygrać, trzeba nie grać /Lelonek-Kuleta Bernadeta // Charaktery. – 2011, nr 11, s. 84-87

 

Autor: Elżbieta Krupa