Media społecznościowe w pracy nauczyciela bibliotekarza

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PRACY NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2010 – 2017
/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

Wydawnictwa zwarte:

 1. Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012 : praca zbiorowa / pod red. Zbigniewa Osińskiego i Renaty Malesy. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2013.
  Przemyśl WP 107240
 2. Bibliotekarskie blogi, mikroblogi i fotoblogi jako forma komunikacji zawodowej / Katarzyna Bikowska.// W: Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej : technologia informacyjna w służbie użytkownikowi. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014. - S. 189-208
  Przeworsk WK 52018
 3. Biblioteka w środowisku społecznościowego Internetu : biblioteka 2.0 / Grzegorz Gmiterek. -Warszawa : Wydawnictwo Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2012. Przemyśl WP 107977
 4. Era Facebooka : wykorzystaj sieci społecznościowe do promocji, sprzedaży i komunikacji z Twoimi klientami / Clara Shih . - Wyd. 2. - Gliwice : Wydawnictwo Helion, cop. 2012.
  Przemyśl WP 105053
 5. Facebook jako miejsce promocji bibliotek pedagogicznych / Agnieszka Fluda-Krokos.// W: Miejsce biblioteki pedagogicznej w zmieniającej się przestrzeni edukacji i informacji. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2014. - S. 20-28
  Przemyśl CzP 02
 6. Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży : od teorii do praktyki : poradnik : praca zbiorowa / pod red. Grażyny Lewandowicz-Nosal. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2009.
  Przemyśl CzP 02
  Lubaczów WL 46057
 7. Media społecznościowe bez ściemy : jak kreować markę / Jason Falls, Erik Deckers ; [tł. Izabela Szybilska-Fiedorowicz]. - Gliwice : "Helion", cop. 2013.
  Jarosław WJ 55501
 8. Ściąga dla bibliotekarzy : strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza / oprac. Grażyna Bilska. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
  Przemyśl WP 105268

 

Artykuły z czasopism:

 1. Biblioteka i książka a platformy społecznościowe : na platformie Facebooka / Adam Nowak.// Bibliotekarz. - 2011, nr 9, s. 9-13
 2. Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Bibliotekarz 2.0 - nowoczesność na bazie tradycji / Agnieszka Folga, Joanna Kołakowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 9, s. 20-22.
 3. Bibliotekarz w sieci - czyli co pracownik książki powinien wiedzieć o Internecie / Paweł Blecharz // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 31-33.
 4. Blubbr : „kwizuj" z YouTubem! / Anna Dagmara Pozierak // Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 2, dod. Biblioteka-Centrum Informacji, nr 1, s. 12-14.
 5. Być albo nie być... na Facebooku - oto jest pytanie! / Katarzyna Chojnacka-Musiał.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 3-5
 6. Czy Facebook pomaga w nauce? / Marcin Zaród // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 6, s. 10-11
 7. Dobra strona biblioteki. Kilka rad, jak stworzyć atrakcyjną i funkcjonalną witrynę internetową biblioteki szkolnej / Hanna Bohuszewicz, Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 7-9.
 8. Facebook jako źródło wiedzy bibliotekarza / Izabela Szymańska // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 12, s. 12-13.
 9. Facebook - serwisy społecznościowe okiem praktyka / Ewa Rozkosz // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 9, s. 35-38.
 10. Facebook w edukacji / Sylwia Polcyn-Matuszewska // Remedium. - 2015, nr 1,s. 22-23.
 11. "Książki nawynos" - o strukturze portalu iCzytam / Magdalena Budzyńska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 1, s. 13-15
 12. Kuku, kuku, jestem na fejsbuku, czyli o serwisach społecznościowych jako nowej epoce w rozwoju mediów / Mirosława Grabowska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 5, s. 10-11.
 13. Media społecznościowe a edukacja / Tatiana Kremień // Ruch Pedagogiczny. - 2013, nr 4, s. 173-178.
 14. Media społecznościowe jako źródło informacji bibliograficznej w naukach humanistycznych / Piotr Trafiłowski.// Zagadnienia Informacji Naukowej. - 2016, nr 1 (107), s. 55-66.
 15. Media społecznościowe - narzędzie ucznia cyfrowej szkoły / Emilia Musiał // Nowa Szkoła. - 2013, nr 10, s. 13-20.
 16. Narzędzia TIK? Obecne! : jak mądrze wykorzystać w szkole technologię informacyjno -komunikacyjną / Marzena Tyl //Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 5, s. 5-7.
 17. Ochrona danych osobowych w pracy bibliotekarza. Doświadczenia i praktyka : wykorzystanie prze bibliotekę Facebook'a, YouTub'a oraz formularzy Google w kontekście przepisów o ochronie danych osobowych / Sylwia Czub-Kiełczewska.// Bibliotekarz. - 2016, nr 12, s. 37-39
 18. Pokolenie cyfrowe w bibliotece szkolnej / Bogumiła Staniów // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 2, s.3-7.
 19. Projekt - "Bibliofil Łódzki" na stronie portalu społecznościowego Facebook : refleksje autorki / Joanna Stawińska //Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 6, s. 15-16.
 20. Promocja biblioteki szkolnej w Internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 8-11.
 21. Promocja działań bibliotek na Facebooku / Edyta Kosik.// Bibliotekarz. - 2017, nr 2, s. 8-9
 22. Promocja zasobów polskich bibliotek cyfrowych w mediach społecznościowych / Dorota Bednarczyk, Danuta Murzynowska // Bibliotekarz. - 2011, nr 11, s. 13-16.
 23. Przypnij do tablicy, czyli Pinterest wbibliotece / Filip Dembski // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 10-11.
 24. Spójrz w "Lustro Biblioteki" / Barbara Maria Morawiec // Bibliotekarz. - 2013, nr 10, s. 17-18 
  [Blogi biblioteczne].
 25. TIK w pracy bibliotekarza / Anna Urbaniak // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 7, s. 78-80.
 26. Uczniowie blogują o książkach : nikt nie lubi czytać na siłę // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 3, s. 5-9
 27. W poszukiwaniu nowych form promocji biblioteki szkolnej / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji, nr 1, s. 3-7.
 28. Wideoblog w bibliotece. Dlaczego nie ? / Katarzyna Wilk // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji., nr 1, s. 10-13.

Autor: Agnieszka Biedroń