Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży

Krosno

Wydawnictwa zwarte
 
1.   Agresja – nowe tabu? : dlaczego jest potrzebna nam i naszym dzieciom? / Jesper Juul ; [przekł. Dariusz Syska]. – Podkowa Leśna : „MiND”, 2013    M 135835
2.   Agresja : studium semantyczno-pragmatyczne / Bożena Taras. – Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013  M   134200
3.   Agresja elektroniczna i cyberbullying jako nowe ryzykowne zachowania młodzieży / Jacek Pyżalski. – Kraków : „Impuls”, 2012   M   132568
4.   Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży / Jacek Pyżalski. – Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011 M  130146
5.   Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012   M 132955
6.   Agresja wirtualna vs realna : poglądy i badania / [red. Nauk.] Zdzisław Mach, Dariusz Niedźwiecki. – Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, 2011  M   131303
7.   Cyberprzemoc : jak być bezpiecznym w sieci : ćwiczenia dla dzieci i młodzieży / Vanessa Rogers ; [tł. Sylwia Kuchta]. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2011   M   131532
8.   Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2014  M   137036
9.   Gniewne dziecko / Tim Murphy, Loriann Hoff Oberlin ; przeł. Joanna Majdecka. – Poznań : „Rebis”, 2011   M 131848
10.  Hejterstwo : nowa praktyka kulturowa? : geneza, przypadki, diagnozy/ pod red. Julii   Dynkowskiej [i in.]. – Łódz : Uniwersytet Łódzki, 2017   M  138746
11.  Jak reagować na agresję uczniów? : skuteczne techniki radzenia sobie z problemem / Monika Zielińska. – Gdańsk : „Harmonia Universalis” 2012  M  133446
12.  Klimat szkoły a zachowania agresywne i przemocowe uczniów / Marek Kulesza. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2011  M   130877
13.  Najpierw pomyśl : trening umiejętności radzenia sobie z gniewem i agresją uczniów szkół ponadpodstawowych / Jim Larson. – Warszawa : „Fraszka Edukacyjna”, 2012   M  133078
14.  Nie wolno mnie gnębić! : pierwsza rozmowa o… przemocy rówieśniczej / Maria Trojanowicz-Kasprzak ; [il. Barbara Nowaczyk-Docz]. – Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2013
 M 13374
15.  Nowa procedura Niebieskiej Karty w szkole podstawowej / [kier. Projektu Witold Korczyc]. – Warszawa : Raabe, 2012 M   133530
16.  Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejsu pracy / red. Nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne ; red. Nauk. Pol. Wyd. Małgorzata Gamian-Wilk ; tł. Małgorzata Guzowska. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012  M   133122
17.  Przemoc i mobbing w szkole, w domu, w miejscu pracy / red. nauk. Claire P. Monks, Iain Coyne. - Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, 2012.    M 133122
18.  Przemoc jako przedmiot rozważań i badań / red. Wiesława Sajdek i Jan T. Mróz ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli. – Lublin : Wydawnictwo KUL, 2013  M   135480
19.  Przemoc w filmie : okrucieństwo do przyjęcia / Magdalena Leończuk. – Toruń : „Adam Marszałek”, 2015   M  136860
20.  Przemoc w szkole : metody pracy wychowawczej, przeciwdziałanie, skuteczna interwencja / Tomasz Garstka [i in.]. – Warszawa : Raabe, 2012  Cz 133459
21.  Psychologia agresji : wybrane problemy / Marzanna Farnicka, Hanna Liberska, Dorota Niewiedział. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2016   M   137971
22.  Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej
w Warszawie. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : „Comandor”, 2011 
Cz 131455
23.  Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Rejznera ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP : „Comandor”, 2011  Cz 131455
24.  Techniki socjoterapeutyczne w pracy z dzieckiem agresywnym / Renata Szczepanik, Agnieszka Jaros. – Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2016  M   137661
25.  Uzdrawianie gniewnego mózgu : jak zrozumienie sposobu funkcjonowania mózgu pomaga w sprawowaniu kontroli nad gniewem i agresją / Ronald Potter-Efron ; [przekł. Józef Radzicki]. – Warszawa : „Zielone Drzewo”, 2013  M   135315
26.  Zachowania agresywne dzieci i młodzieży : uwarunkowania oraz możliwości ich przezwyciężania / pod red. Danuty Boreckiej-Biernat. – Warszawa : „Difin”, 2013   M   133764
27.  Zatrzymać mobbing i inne formy przemocy / Barbara Wojewódzka. – Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012   M   135447
 
Wydawnictwa ciągłe
 
1.    Agresja elektroniczna / Joanna Jaworska.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 26-27
2.    Agresja i przemoc w polskich szkołach : perspektywa socjoekologiczna / Jakub Kołodziejczyk, Bartłomiej Walczak.// Ruch Pedagogiczny. - 2015, nr 1, s. 35-47
3.    Agresja i przemoc w środowisku szkolnym w świetle badań pedagogicznych / Edmund Kurowski.// Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 10-17
4.    Agresja w młodym pokoleniu - teoretyczne i empiryczne egzemplifikacje / Ewa Wysocka.// Pedagogika Społeczna. - 2013, nr 2, s. 115-136
5.    Agresja wśród dzieci i młodzieży / Tomasz Nesterak.// Wychowawca. - 2012, nr 5, s. 5-7
6.    Agresywne zachowania uczniów - uwarunkowania związane z funkcjonowaniem dziecka / Małgorzata Tomera.// Życie Szkoły. - 2015, nr 6, s. 18-21
7.    Akty prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy / Anna Puchacz-Kozioł.// Świat Problemów. - 2014, nr 9, s. 8-12
8.    Co z tą agresją : lekcja wychowawcza z pomysłem / Marcin Jaroszewski.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 9, s. 19-21
9.    Dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 24-29
10. Gdy uczeń dręczy ucznia / Adam Krasnosielski.// Charaktery. - 2015, nr 10, s. 42-45
11. Jak działa osoba stosująca przemoc? / Agnieszka Machnowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 5, s. 10-14
12. Jak rozpoznać ofiarę przemocy? / Patrycja Kozera-Mikuła.// Wychowawca. - 2014, nr 3,
 s. 22-26
13. Nauczycielu i lekarzu - reaguj na przemoc! / Renata Durda.// Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 8-10
14. Nieme wołanie ofiary przemocy rówieśniczej / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 4, s. 48-50
15. Pedagog wobec agresji / Barbara Trzos.// Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 17
16. Pokolenie buntu i agresji / Andrzej Zwoliński.// Wychowawca. - 2017, nr 9, s. 5-7
17. Procedura "Niebieskiej Karty" w praktyce szkolnej / Bożena Barszczewska.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 2, s. 56-57
18. Przemoc i agresja w szkole : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Ewelina Czajkowska.// Wychowawca. - 2015, nr 2, s. 27
19. Przemoc i pomoc w ocenie ofiar - najważniejsze wnioski z badań / Katarzyna Łukowska.// Świat Problemów. - 2014, nr 9, s. 30-33
20. Przemoc rówieśnicza w sieci / Beata Humięcka.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 6, s. 54-57
21. Przemoc wobec dzieci - diagnoza zjawiska / Katarzyna Łukowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 5-7
22. Przemoc wobec dzieci - diagnoza zjawiska / Katarzyna Łukowska.// Świat Problemów. - 2015, nr 9, s. 5-7
23. Siedmiu Wspaniałych - dręczenie i przemoc w szkole : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Iwona Bukowska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 6, s. 41-43
24. Wpływ gier komputerowych na rozwój psychiczny uczniów / Małgorzata Łoskot.// Biologia
w Szkole. - 2016, nr 1, s. 36-40


Zbiory multimedialne
 
25. Agresja : słowo jak pięść [Film] / scen. i reż. Tomasz Mucha. - Kraków : Wydawnictwo WAM, 2014. CzM   2016/TV
26. Agresja i przemoc w szkole : [Dokument elektroniczny] przyczyny, reagowanie, zapobieganie. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2015. CzM   313/CDR
27. Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne [Dokument elektroniczny] : podręcznik metodyczny / red. Jacek Pyżalski i Erling Roland. - Łódź : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2011.  CzM   251/CDR
28. Cyberprzemoc i inne zagrożenia w cyfrowym świecie [Dokument elektroniczny] / Katarzyna Romanowska-Gręda. - Poznań : Oficyna MM Wydawnictwo Prawnicze, 2017.
29. Filmowe godziny wychowawcze. cz. 3 [Film] / scen. i reż. Tomasz Mucha. - Kraków : Studio Inigo, 2014. CzM   2015/TV
30. Nóż czyli O problemie agresji wśród nastolatków [Film] / scen., reż. i muz. Dariusz Regucki. - Kraków : "Rafael", 2013. CzM   1858/TV
31. Walka nie kończy się po gongu, czyli Jak pokonać agresję [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2013. CzM   1820/TV

Autor: Krystyna Biernacka