Nagrody i kary w wychowaniu

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka  w Przemyślu

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2011

Zestawiła: Urszula Buczkowska

 

Nagrody i kary w wychowaniu

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2011

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", 2000.
  WP 87362
 2. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 2, G-Ł / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2003. – s. 529-550 : Kara
  CzP 37(03)
 3. Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson ; tł. [z ang.] Krzysztof Kruszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  WP 87113
 4. Kara cielesna w świetle Biblii / Janusz Tarnowski // W: Bici biją / red. nauk. Jadwiga Bińczycka ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego. - Warszawa : "Żak", [2001]. – s. 34-43
  WP 11781/b
 5. Kary i nagrody stosowane przez nauczycieli wobec dzieci w młodszym wieku szkolnym / Izabela Bieńkowska // W: Dziecko w kręgu wychowania / red. Bogusława Jodłowska. - Kraków : "Impuls", 2002. – s. 175-187
  WP 87976
 6. Kary stosowane przez rodziców w percepcji uczniów szkół podstawowych / Małgorzata Rozenbajgier // W: Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin /pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007. - s. 403-421, bibliogr.
  CzP 316
 7. Nagrody i kary / Aleksander Kamiński // W : Encyklopedia pedago­giczna / pod red. Wojciecha Pomykało. - Warszawa : Fundacja Innowacja, 1993. - S. 405-408
 8. Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum / Dorota Sikora. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  WP 102282
 9. Od walenia po łapach do zmarszczenia brwi, czyli o środkach dyscyplinujących w szkole / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009.
  WP 99804
 10. Teoria wychowania w zarysie / Mieczysław Łobocki. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 37.01

 

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. 101 sposobów, by pochwalić dziecko / Ewa Wojtych // Psychologia w Szkole. - 2006, nr 4, s. 133-138
 2. Bić albo nie bić, oto jest pytanie… / Tomasz Bilicki // Wychowanie na co Dzień. – 2000, nr 12, s. 29-30
 3. Chwalić, ale za co? : motywacyjne aspekty pochwał / Waldemar Kozłowski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 14-18
 4. Czemu winne niewinne klapsy? / Paweł Karpowicz // Charaktery. - 2008, nr 11, s. 26-29
 5. Czy kary są koniecznym składnikiem wychowania? / Maria Narczewska // Wychowanie na co Dzień. – 2001, nr 9, s. 18-20, bibliogr.
 6. Czy możliwe jest wychowanie bez kar? / Krzysztof Cipora // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 126-131
 7. Do głowy przez plecy / Jerzy Besala // Polityka. – 2003, nr 22, s. 64-66
 8. Dobrocią czy siłą? / Sylwia Palka // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 20-22
 9. Inaczej niż stosując kary / Włodzimierz Aleksandrowski // Świat Problemów. – 2001, nr 2, s. 38-39
 10. Kara cielesna w świetle Biblii / Janusz Tarnowski // Niebieska Linia. – 2000, nr 5, s. 3-5
 11. Kara i nagroda / Marzanna Krajewska // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 3, s. 61-66
 12. Kara i nagroda w wychowaniu / Zofia Olender // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 14-15
 13. Kara i nagroda w wychowaniu : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Paulina Ablewicz, Beata Moll-Kowalska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 10, okł. s. 3
 14. Karać czy tolerować? / Leszek Pawelski // Nowe w Szkole. – 2002, nr 9, s. 19-22
 15. Karanie uczniów w dawnej szkole / Grażyna Pyla // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 10-11, bibliogr.
 16. Karcenie dzieci w polskim ustawodawstwie / Agnieszka Olszewska // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 23-26
 17. Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 115-124, bibliogr.
 18. Kary i nagrody w wychowaniu / Wanda Dawlud // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 7, s. 61-65
 19. Kary w rodzinie pochodzenia i prokreacyjnej / Grażyna Mendecka // Niebieska Linia. - 2005, nr 1, s. 13-15
 20. Klaps pedagogiczny? / Ewa Augustyn // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 6, s. 10-11
 21. Kochani i ośmieszani / Maria Janukowicz // Edukacja i dialog. – 2008, nr 10, s. 54-61
 22. Krzywdzenie dzieci - piętno społeczne? / Ewa Jarosz // Chowanna. - T. 1 (2010), s. 61- 76, bibliogr.
 23. Metoda karania w pedagogice humanistycznej / Elwira Krupowicz // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 67-72
 24. Mroczny powiew przeszłości : historia krzywdzenia dzieci / Ewa Jarosz // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 19-22
 25. "Myślałam, że mi serce pęknie" - refleksje rodziców stosujących kary fizyczne wobec dzieci / Monika Sajkowska // Chowanna. - T. 1 (2010), s. 79-87
 26. Nagana jako edukacyjny akt mowy / Justyna Nicpoń // Polonistyka. – 2001, nr 6, s. 333-338
 27. Nagroda i kara w wychowaniu / Anna Korycka // Nowa Szkoła. – 2003, nr 8, s. 59-60
 28. Nagrody bardziej niż kary... / Anna Maj // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 22
 29. Nagrody i kary / Gertruda Zając // Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 61-62
 30. Nagrody i kary : rady dla rodziców... i nie tylko / Gertruda Zając // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 12-13
 31. Nakazy – Zakazy – Kary / Danuta Popławska // Wychowawca. – 2003, nr 3, s. 20-21
 32. Nie bijmy, aby nie bili / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 3-9
 33. Nie ma wychowania bez dyscypliny / Ksawera Łaszczewska // Edukacja i dialog. – 2003, nr 9, s. 20-24
 34. Nieczułość sumienia / Karolina Sobczyńska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2000, nr 3, s. 35-40
 35. Nieoceniona moc oceniania / Przemysław Bąbel // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 21-30
 36. O karze / Burrhus Frederic Skinner // Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 125-126
 37. O wychowaniu bez kar i nagród / Sławomir Trusz // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 75-83
 38. Pochwała pochwały / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. – 2008, nr 6, s. 5
 39. Pomagać w rozwoju / Jarosław Kordziński // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 8-9
 40. Prawne aspekty karcenia dzieci / Radosław Krajewski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 5, s. 41-42
 41. Przykład ze Szwecji / Monika Ksieniewicz // Niebieska Linia. - 2009, nr 1, s. 27- 29
 42. Psychologia karania i nagradzania w praktyce wychowawczej/ Wiesław Sikorski // Opieka Wychowanie Terapia. – 1999, nr 4, s. 28-33
 43. Rola nagród i kar w powstawaniu zjawiska samospełniającego się proroctwa w klasie szkolnej / Sławomir Trusz // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr  3, s. 99-121, bibliogr.
 44. Różdżką Duch Święty dzieci bić radzi / Dariusz Łukasiewicz // Polityka. - 2006, nr  25, s. 78, 80
 45. Społeczne postrzeganie przemocy w wychowaniu rodzinnym / Jolanta Maćkowicz // Niebieska Linia. - 2010, nr 1, s. 7-11
 46. Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci / oprac. Bogusław Prajsner // Remedium. – 2001, nr 12, wkł. Pomarańczowe Forum, s. VIII
 47. Trudna sztuka nagradzania / Irena Wielowiejska-Comi // Remedium. – 2002, nr 11, s. 12
 48. Trzeba wybierać pomiędzy metodami wychowawczymi / Marta Gątarska // Wychowawca. – 2000, nr 7/8, s. 28-30
 49. Ukarać czy nagrodzić? / Alicja Heleniak // Wychowawca. – 2003, nr 5, s. 12-13
 50. Wielka szkodliwość kar / Jan Szkolny // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 1, s. 19-20
 51. Wychowanie do odpowiedzialności. Cz. 1 / Aleksandra Karasowska // Remedium. - 2009, nr 9, s. 4-5
 52. Wychowanie jest sztuką : nagroda i kara / Renata Kostkiewicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 49-52
 53. Wzmacnianie pozytywne a "pomnażanie nauki" / Maria Kwiatkowska-Ratajczak // Polonistyka. – 2000, nr 2, s. 98-102
 54. Wzmocnij mnie, a zmienię się / Przemysław Bąbel // Charaktery. - 2006, nr 11, s. 30-32
 55. Zanim przyłożysz… / Barbara Pietkiewicz // Polityka. – 2005, nr 3, s. 3-6, 10

Autor: Urszula Buczkowska