Czytelnictwo uczniów szkół ponadgimnazjalnych i młodych dorosłych (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Książki:
1.      Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Warszawa :Łódź : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Uniwersytet Łódzki, 2015.
Sygn. CzytR 244039; WypRz 244040
2.      Bunt czytelników : proza inicjacyjna netgeneracji / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2010.
Sygn. CzytR 236311; WypRz 235052
3.      Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. WypRz 246371
4.      Książka i młody czytelnik : zbliżenia, oddalenia, dialogi : studia i szkice / Grzegorz Leszczyński, Michał Zając. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2013.
Sygn. CzytR 242210; WypRz 241737
5.      Książki pierwsze, książki ostatnie? : literatura dla dzieci i młodzieży wobec wyzwań nowoczesności / Grzegorz Leszczyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
Sygn. CzytR 239560; WypRz 239114
6.      Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013.
Sygn. CzytR 242130
7.      Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece / pod red. Anny Marii Krajewskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116
8.      Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.
Sygn. CzytR 246389; WypRz 246390
9.      Przyjemność i odpowiedzialność w lekturze : o praktykach czytania literatury w szkole : konstatacje, oceny, propozycje / Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", 2009.
Sygn. CzytR 233921
10.  W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015.
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613
11.  Wychowanie przez czytanie / Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska. - Warszawa : "Świat Książki", 2010.
Sygn. CzytR 235940; WypRz 235786
 
Artykuły:
12.  Będę pisać o książkach... - książkowa blogosfera i jej młodzi twórcy / Agnieszka Maroń // W: W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, S. 23-47. 
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613
13.  Bibliotekarze czytają książki, młodzież też czyta / Robert Kościelny // Poradnik Bibliotekarza 2018, nr 2, s. 13-15.
14.  Blogujący w bibliotece : blog w promocji czytelnictwa i biblioteki / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole 2017, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 6-9. 
15.  Chłopcy coraz częściej wykluczają się z kultury czytelniczej - trendy w postawach czytelniczych nastolatków / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 1, s. 4-7. 
16.  Co czytają licealiści? / Anna Dymmel, Jolanta Krajka // Biblioteka w Szkole 2003, nr 9, s .5.
17.  Czytają czy nie? : o preferencjach czytelniczych krakowskich nastolatków / Dominik Borowski // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, S. 147-158. 
Sygn. CzytR 244039; WypRz 244040
18.  Czytania jak na lekarstwo. Możliwa recepta na niski poziom czytelnictwa wśród nastoletnich chłopców : refleksja wokół projektu "Boys Reading" / Michał Wróblewski, Anna Zatora // W: Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017, S. 121-138. 
Sygn. CzytR 246389; WypRz 246390
19.  Czytanie dla przyjemności - jego miejsce w czasie zabawy nastolatków / Zofia Zasacka // W: Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. Toruń : "Adam Marszałek", 2011, S. 95-116. 
Sygn. CzytR 243477; WypRz 243478
20.   Czytanie (nie tylko) lektur szkolnych - dobrodziejstwo czy udręka? / Iwona Morawska // Język Polski w Liceum 2014/2015, nr 1, s. 21-36.
21.  Czytelnictwo młodzieży / Zofia Zasacka // Bibliotekarz 2011, nr 1, s. 13-20.
22.  Czytelnictwo wśród młodzieży / Ewa Zabielska // Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 3, s. 4-8. 
23.  Czytelnicy zaangażowani : jak rozbudzać motywacje czytelnicze dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka // W: Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? : o tendencjach w krzewieniu kultury czytelniczej młodego pokolenia Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017, S. 107-119. 
Sygn. CzytR 246389; WypRz 246390
24.  Czytelnik, nawigator, podróżnik? Młody odbiorca literackich hipertekstów / Anna Adamczuk-Stęplewska // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013, S. 27-51. 
Sygn. CzytR 242130
25.  Dziecięcy i młodzieżowi czytelnicy książek / Zofia Zasacka // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 5, s. 9-13. 
26.  Homo (non) legens? : uczeń współczesnej szkoły średniej jako czytelnik / Michał Friedrich // Polonistyka 2013, nr 6, s. 10-14.
27.  Jak rozbudzać motywacje czytelnicze dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka // Biblioteka w Szkole 2017, nr 1, s. 6-9.
28.  Jak zachęcać uczniów szkół średnich do czytania? / Maciej Chojnacki // Edukacja i Dialog 2016, nr 3-4, s. 30-34.
29.  Jakie książki polecają maturzyści? / Grażyna Straus // Poradnik Bibliotekarza 2002, nr 5, s. 6-8.
30.   Książki na papierze i ekranie w życiu codziennym nastolatków / Zofia Zasacka // W: Biblioteki i książki w życiu nastolatków / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich ; Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015, S. 91-108. 
Sygn. CzytR 244039; WypRz 244040
31.  Między przeszłością a współczesnością : problemy w wychowaniu do czytelnictwa dzieci i młodzieży / Iwonna Michalska // Ruch Pedagogiczny 2015, nr 3, s. 131-137.
32.  Młodzieżowe trendy czytelnicze – od Harry`ego Pottera” po „Igrzyska śmierci” // W: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017, S. 221-239.
Sygn. WypRz 246371
33.  Najpierw trzeba "chcieć czytać" : studenci zachęcają licealistów do lektury / Anna Janus-Sitarz //W: Szkolna lektura bliżej teraźniejszości Kraków : "Universitas", 2011, S. 273-286.
Sygn. CzytR 237230; WypRz 238790
34.  Nastolatki i książki - najnowsze wyniki badania czytelnictwa / Zofia Zasacka // Biblioteka w Szkole 2018, nr 5, s. 4-7.
35.  Nastolatki i książki - od czytania codziennego do unikania / Zofia Zasacka // Edukacja 2012, nr 2, s. 20-35.
36.  Nie taki diabeł straszny jak go malują? Literatura audialna w kontekście szans i zagrożeń dla rozwoju czytelnictwa współczesnej młodzieży / Karolina Albińska // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013, S. 183-219. 
Sygn. CzytR 242130
37.  (Nie)czytanie licealistów polskich i francuskich / Barbara Borowicz // Polonistyka 2009, nr 10, s. 39-44.
38.  O efektach aktywizacji czytelniczej młodych - na przykładzie fan fiction i pisania sztafetowego w sieci / Daria Jankowiak // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013, S. 53-67.
Sygn. CzytR 242130
39.  O przyjemności płynącej z grozy..., czyli dlaczego młodzież czyta i ogląda horrory / Anita Has-Tokarz //W: Homo creator czy homo ludens? Toruń : "Adam Marszałek", 2008, S. 332-344.
Sygn. CzytR 234058
40.  Opowieści, które zabierają gdzieś indziej, czyli kilka uwag o czytaniu i lekturach dzieci i młodzieży / Agnieszka Kruszyńska // Meritum 2016, nr 2, s. 19-25.
41.  Panorama czytelnictwa młodzieży francuskiej w epoce cyfrowej / Stanisława Kurek-Kokocińska // W: W kręgu kultury czytelniczej dzieci i młodzieży / red. nauk. Mariola Antczak, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015, S. 193-203.
Sygn. CzytR 244612; WypRz 244613
42.  Polskie nagrody literackie jako promocja czytelnictwa wśród młodzieży / Kamil Kościelniak // Poradnik Bibliotekarza 2012, nr 4, s. 6-8.
43.  Praktyki czytelnicze na ekranie - wyniki badania czytelnictwa dzieci i młodzieży / Zofia Zasacka // Edukacja 2015, nr 2, s. 68-84.
44.  Preferencje wartości a zainteresowania czytelnicze nastolatek / Wiesław Talik // Psychologia Rozwojowa T. 10, nr 4 (2005), s. 151-159.
45.  Problemy współczesnych nastolatków w powieściach Marty Fox "Iza Anoreczka", i "Iza Buntowniczka" / Edyta Wójcicka // Język Polski w Liceum 2015/2016, nr 1, s. 86-95.
46.  Rycerz, błazen, szaleniec : literackie strategie "męskiego dyskursu" w prozie dla młodych czytelników / Grzegorz Leszczyński  //W: Między dzieciństwem a dorosłością : młodzież w bibliotece Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012, S. 53-79.
Sygn. CzytR 239115; WypRz 239116
47.  System motywacyjny czytelnictwa w szkole ponadgimnazjalnej / Halina Skrzydlewska, Elżbieta Kalisz // Biblioteka w Szkole 2002, nr 3, s. 15.
48.  Szkolna apteka literacka, czyli kilka sposobów zachęcania młodzieży do czytania : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów gimnazjów i szkoły ponadgimnazjalnej / Lidia Ippoldt // Biblioteka w Szkole 2016, nr 3, s. 23. 
49.  Szkolne kanony literatury oraz środowiskowe powszechniki i mody, czyli wybory i preferencje lekturowe młodzieży licealnej / Grażyna Straus // Przegląd Humanistyczny 2002, nr 4, s. 107-120.
50.  Szyfr Szekspira - biblioteczny escape room / Joanna Klechowska, Emilia Siedlarek-Kotlicka, Marcin Laskowski // Biblioteka w Szkole 2017, nr 12, s. 24-25.
51.  Światy hermetyczne : jedna trzecia Polaków od 15. roku życia nie czyta niczego - ani książek, ani prasy / Halina Drachal // Głos Nauczycielski 2016, nr 42, s. 13.
52.  Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży / Bożena Śliwiak // Kwartalnik Edukacyjny 2017, nr 4, s. 87-91.
53.  W klimacie horroru : co czytają nasi uczniowie poza obowiązkową lekturą szkolną? / Halina Drachal // Głos Nauczycielski 2014, nr 45, s. 8. 
54.  WolneLektury.pl - kolejna szansa na powrót uczniów do roli czytelników? / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum 2010/2011, nr 3, s. 62-67.
55.  Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży / Marzena Tyl // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 3, s. 4-6.
56.  Wpływ nowych technologii na kulturę literacką dzieci i młodzieży : rekonesans badawczy / Michał Rogoż // W: O tym, co Alicja odkryła... : w kręgu badań nad toposem dzieciństwa i literaturą dla dzieci i młodzieży / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak, Michała Rogoża. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, 2015, S. 405-413.
Sygn. CzytR 244997; WypRz 244998
57.  Wspólne pisanie książki : twórczość metodą wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski 2015, nr 37, s. 12.
58.  YAsna strona mocy, czyli książki dla młodych dorosłych na planie pierwszym / Michał Zając // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 7-8, s. 4-13.
59.  Z lekturą do internetu - czyli jak (na)uczyć czytać e-generację? / Agnieszka Pawelec  // W: Media a czytelnicy : studia o popularyzacji czytelnictwa i uczestnictwie kulturowym młodego pokolenia / red. nauk. Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2013, S. 89-109.
Sygn. CzytR 242130
60.  Zainteresowania czytelnicze uczniów szkół średnich / Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz // Bibliotekarz 2005, nr 5, s. 19-24.
61.  Zaproszenie do lektury z wirtualnego świata / Anna Podemska-Kałuża // Polonistyka 2017, nr 5, s. 25-29. 
62.  Zestaw lektur : fabryka analfabetów / Grzegorz Leszczyński // W: Nowoczesność w polonistycznej eduk@cji : pytania, problemy, perspektywy / pod red. Anny Pilch, Magdaleny Trysińskiej. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013, S. 101-118. 
Sygn. CzytR 242616; WypRz 242550
Uwaga: Wszystkie pozycje wymienione w bibliografii są dostępne w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Autor: Renata Kozłowska