Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży

Krosno

DRUKI ZWARTE

1. Aspiracje a rzeczywistość edukacyjno - wychowawcza w okresie przeobrażeń strukturalnych państwa / pod red. Pawła Tyrały.
- Rzeszów : WSP, 1997
/ KK 110 018/

2. Aspiracje edukacyjno-zawodowe uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Natalia Bednarczyk-Jama. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych,2008
/ JK 70 937/


3. Aspiracje życiowe młodzieży pogranicza / Piotr Długosz. - Kraków : "Impuls", 2009
/ KK 126 958, LK 28 605 /

4. Aspiracje życiowe młodzieży stojącej u progu dorosłości / Kinga Musialska. - Kraków : "Impuls", 2008
/ KK 126959, LK 28 591/

5. Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 1, A - F. - Warszawa : Wydawnictwo Akademickie "Żak", 2003 . - S. 202-205
/ Czytelnia/

6. Edukacyjne tendencje XXI wieku w dialogu i perspektywie / red. nauk. Anna Karpińska. - Białystok : Trans Humana Wydawnictwo
Uniwersyteckie, 2005. - S. 283-295
/ KK 119 164 /

7. Migracje zarobkowe polskiej młodzieży : badania i analizy / oprac. red. Elżbieta Nowicka ; Urząd Komitetu Integracji Europejskiej.
Departament Analiz Ekonomicznych i Społecznych. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2004
/ Czytelnia /

8. Młodzież wobec przyszłości / Mieczysław Gulda. - Gdańsk : [Uniwersytet Gdański], 1990 / KK 102 757 /
9. (Nie)realne marzenia? : aspiracje życiowe młodzieży z osiedli byłych PGR-ów / Ewa Sikora. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
2006
/ JK 70 869 /

10. Pedagogika społeczna : o aspiracjach, jakości i sensie życia / Mirosław Jan Dyrda ; Akademia Podlaska. Wydział Humanistyczny, Siedleckie
Towarzystwo Naukowe. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra - JR, 2009
/ 128 127, SK 60 079 /

11. Rodzina i mikrostruktury społeczne w socjologicznym lustrze / red. nauk. Anna Wachowiak. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski,
2007. – s. 51 – 64
/ KK 122 683 /

12. Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży / Edyta Mianowska. - Kraków : "Impuls", 2008
/ KK 124 771, SK 50 503/

13. Zawód, praca, kariera : wybrane aspekty szkolnego systemu doradztwa zawodowego wobec wyzwań europejskiego rynku pracy / oprac.
Sławomir Solecki ; Artur Grzesik. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005
/ SK 60 161 /


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Becker – Pestka D. : Plany edukacyjno-zawodowe młodych gdańskich sportowców. - // Edukacja. - 2006, nr 1, s. 58-68
2. Becker – Pestka D. : Wykształcenie w oczach młodzieży. - Bibliogr. // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 12-13
3. Bednarczyk - Jama N. : Aspiracje edukacyjno-zawodowe w kontekście realiów rynku pracy // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2006, nr 1, s. 58-63
4. Bogaj M. : Przemiany aspiracji edukacyjnych młodzieży (1945-2004)// Edukacja. - 2005, nr 3, s. 38-45
5. Chrobak St. : Pedagogika pytań // Wychowanie na Co Dzień. - 2002, nr 1, s. 28-29
6. Dominiak M. : Poczucie kontroli a osiągnięcia szkolne i aspiracje edukacyjne dorastających // Ruch Pedagogiczny. - R. 77, nr 5/6 (2006), s. 81-91
7. Dyrda B., Piekoszewska M. : Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów zdolnych. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 3, s. 14-19
8. Dziewiecki M. : Odkryć pragnienia // Wychowawca. - 2006, nr 1, s. 13
9. Guzik A. : Funkcje planów życiowych w okresie dorastania
psychospołecznego młodzieży // Pedagogika Społeczna. - 2006, nr 1, s. 43-56
10. Hajduk E. : Kulturowe uwarunkowania procesu socjalizacji. - Bibliogr. // Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja. - 2002, nr 3, s. 29-46
11. Herudziński R. : Plany zawodowe uczniów powiatu bełchatowskiego w świetle badań ankietowych // Nowa Edukacja Zawodowa. - 2005, nr 4, s. 35-37
12. Klimkowska K. : Wartość edukacji wyższej w percepcji studentów studiów niestacjonarnych [aspiracje edukacyjne] // Edukacja. - 2007, nr 4, s. 76-80
13. Leszczyńska D. : Cele i dążenia uczniów klas maturalnych oraz motywy wyboru dalszej drogi życiowej : na podstawie badań przeprowadzonych w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku // Wychowawca . -
2005 , nr 1 , s. 14-15
14. Lewowicki T. : Aspiracje - szkic o kłopotach metodologicznych i dążeniach młodzieży // Przegląd Humanistyczny. - 2002, nr 4, s. 1-9
15. Malec A., Lipiec M. : Aspiracje życiowe młodzieży wiejskiej // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 5, s. 51-54
16. Napora E., Gwizd K. : Aspiracje młodzieży wiejskiej // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 31-33
17. Migas A. : Aspiracje życiowe i bariery osób z niepełnosprawnością motoryczną. Raport z badań // Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2007, nr 3, s. 52-75
18. Ostałowska D. : Dokąd zmierzają? : dążenia życiowe współczesnej młodzieży // Nowa Szkoła. - 2008, nr 6, s. 44-45
19. Piekoszewska M. : Podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowej przez młodzież gimnazjalną. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2008, nr 9, s. 19-23
20. Porożyński H. : Aspiracje edukacyjno-zawodowe młodzieży gimnazjalnej przed wejściem Polski do Unii Europejskiej // Edukacja. - 2004, nr 1, s. 45-51
21.Romanek D. : Odważni czy bezradni wobec własnej przyszłości?. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2008, nr 3, s. 51-54
22. Smolarek J. : Wpływ rodziny na marzenia dzieci // Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2008, nr 1, s. 20-22
23. Smoleń M., Tylek D. : Młodzież uprawiająca sport walki - jej nauka, czas
wolny i aspiracje życiowe // Lider. - 2002, nr 3, s. 17-18
24. Szymański M. : Aktywność młodzieży w zmieniającej się rzeczywistości // Nowa Szkoła. - 2007, nr 5, s.12-18
25. Tomczak J. : O aspiracjach młodzieży wiejskiej // Polityka Społeczna. -
2003, nr 3, s. 37-38
26. Wojtczak D. : Aspiracje życiowe i edukacyjne młodzieży wiejskiej // Praca Socjalna. - 2007, [nr] 1, s. 53-73
27. Wołk M. : Aspiracje edukacyjne uczniów szkół średnich a ich miejsce zamieszkania. - Bibliogr. // Nowa Szkoła. - 2006, nr 1, s. 44-51
28. Wolk M. : Aspiracje po polsku // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 61-65
Hierarchii wartości oraz aspiracje współczesnej młodzieży polskiej.
29. Wróblewska W. : Dynamika aspiracji edukacyjnych studentów // Ruch Pedagogiczny. - 2004, nr 1/2, s. 48-61
30. Zawada A. : Aspiracje edukacyjne młodzieży z rodzinnych domów dziecka a aspiracje ich rówieśników wychowujących się w rodzinach biologicznych : analiza porównawcza. - Bibliogr. // Wychowanie na Co Dzień. - 2007, nr 7/8,
s. 34-37
Autor: Krystyna Biernacka