„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza w zbiorachPedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Rzeszów

PEDAGOGOCZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
w RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

 

„Pan Tadeusz” i o „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza
w zbiorach
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

 

 

W roku 2012, w 200 lat po ostatnim zajeździe na Litwie - odbywało się w całej Polsce narodowe czytanie poematu wieszcza. Prezentujemy zestawienie bibliograficzne pokazujące bogactwo zbiorów naszej Biblioteki na ten temat. Szczególnej uwadze polecamy pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” oraz inne XIX - wieczne wydania dzieła, a także cenne wydania albumowe z ilustracjami Michała Elwiro Andriollego, Tadeusza Gronowskiego, Józefa Wilkonia i Marka Szyszko. W zestawieniu znalazły się opisy pozycji odszukanych za pomocą katalogów kartkowych. Dotyczy to wielu wydań samego dzieła oraz opracowań na jego temat (zarówno tych samoistnych wydawniczo jak i artykułów). Zainteresowani tematem znajdą także dużo materiałów w postaci fragmentów rozproszonych w opracowaniach dotyczących ogólnie Adama Mickiewicza i jego twórczości oraz epoki romantyzmu.

O „Panu Tadeuszu”, czyli bibliografia przedmiotowa

Książki

 1. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" : komentarz do tekstu poematu w wydaniu "Macierzy Polskiej" / oprac. Piotr Chmielowski. - Brody : Feliks West, 1902.
  Sygn. WypRz   135521,  WypRz   135718
 2. Adam Mickiewicz "Pan Tadeusz" / oprac. Jan Z. Brudnicki. - Warszawa : "Jota", 1990.
  Sygn.  WypRz   33287 B
 3. Adam Mickiewicz : „Pan Tadeusz” / Stanisław Tarnowski. – Brody : Księg. Feliksa Westa, 1905.
  Sygn. WypRz 84318 M
 4. Arcydzieło poezji polskiej Adama Mickiewicza „Pan Tadeusz” : studium krytyczne / Walery Gostomski. – Wyd. 2. – Warszawa : Arkonia, 1898.
  Sygn. WypRz  103197 M
 5. Badania statystyczne nad słownictwem : na materiale „Pana Tadeusza” /  Jadwiga Sambor. -  Wrocław : Ossolineum, 1969.
  Sygn. CzytR 109070,  WypRz 109071
 6. Gogol O "Panu Tadeuszu" / Zofia Szmydtowa. – Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1973.
  Sygn. WypRz   19071 B
 7. Gospodarstwo soplicowskie : rolnictwo w "Panu Tadeuszu" / Marian Wachowski. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957.
  Sygn. CzytR   16485,  WypRz 110467,  WypRz 110468
 8. "Hajże na Soplicę !" / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1990.
  Sygn. WypRz  211837
 9. Humor w „Panu Tadeuszu” : szkic estetyczny / D. Zgliński. – Warszawa:  Lesman i Świszczowski, 1883.
  Sygn. WypRz 9694 B M
 10. Inscenizacja Pana Tadeusza Adama Mickiewicza : ułożona w dziewięciu odsłonach / Kazimierz Missona. – Kraków : I Koło T.S.L. [1934].
  Sygn. WypRz 1303 M
 11. Metodyczny rozbiór "Pana Tadeusza" w formie pytań / Tadeusz Czapczyński. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1921.
  Sygn. WypRz   52177 M
 12. Mickiewicz jako kolorysta / Stanisław Witkiewicz. – Warszawa : Instytut Wydawniczy „Biblioteka Polska”, 1946.
  Sygn. WypRz   30472
 13. O formie prawdziwej "Pana Tadeusza" / Kazimierz Wyka. – Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Sygn. WypRz 38034, WypRz 38035
 14. O nazwach mówienia w "Panu Tadeuszu": suplement leksykograficzny do stylu Adama Mickiewicza / Stefan Reczek . -  Rzeszów, 1964.
  Sygn. WypRz 74317
 15. O „Panu Tadeuszu” / Stanisław Tarnowski ; do druku przysposobił Stanisław Pigoń . – Wyd. 2. – Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1922.
  Sygn. WypRz 100046, CzytR  78096
 16. O „Panu Tadeuszu” książce budującej / Juljusz Kleiner. – Wyd. - 2. – Lwów : Zakład Nar. im Ossolińskich, 1926.
  Sygn. WypRz  39519 M, 1293.
 17. „Pan Tadeusz” : poemat humorystyczny / Zygmunt Szweykowski. – Poznań : PZWS, 1949.
  Sygn. CzytR 11473, WypRz  94306, WypRz  94307
 18. „Pan Tadeusz” : prawda i legenda / Wiesław Kot. - Poznań : "G&P", 1999
  Sygn. WypRz  222802
 19. „Pan Tadeusz” : rozbiór szczegółowy / oprac. Stanisław Rossowski. - Lwów : nakł. K. S. Jakubowskiego, 1929.
  Sygn. CzytR   46875,  WypRz 70906 M,  WypRz 1662
 20. "Pan Tadeusz" : studia o poemacie / Kazimierz Wyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Sygn. CzytR   65947,  WypRz   65951,  WypRz   65953,  WypRz   65955
 21. "Pan Tadeusz" : studia o tekście / Kazimierz Wyka ; Polska Akademia Nauk. Instytut Badań Literackich. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Sygn. CzytR   65948,  WypRz   65950,  WypRz   65952,  WypRz   65954,  WypRz   65956
 22. „Pan Tadeusz” : wzrost, wielkość i sława / Stanisław Pigoń. – Warszawa : Kasa im. Mianowskiego, 1934.
  Sygn. CzytR  1409
 23. „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza : studium estetyczno-literackie / Henryk Biegeleisen. – Warszawa : Paprocki, 1884.
  Sygn.  WypRz  30248 M
 24. „Pan Tadeusz” jako książka szkolna / Ryszard Skulski. - Lwów : Towarzystwo Nauczycieli Szkół Średnich i Wyższych, 1935.
  Sygn. CzytR   42056,  WypRz   164724
 25. "Pan Tadeusz" Mickiewicza a romans Waltera Scotta / Konstanty Wojciechowski. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1919.
  Sygn.  CzytR   54891
 26. Pan Tadeusz czyli Jeszcze Polska nie zginęła / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  Sygn.  CzytR   28007 B,  WypRz   28008 B
 27. Prolegomena do "Pana Tadeusza" / S. Windakiewicz. – Kraków : Gebethner i Spółka,  1918.
  Sygn. WypRz 70327
 28. Realia Mickiewiczowskie. [T.] 2, Wpadam do Soplicowa / Leonard Podhorski-Okołów. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Sygn.  WypRz   15266,  WypRz   52606
 29. Rozbiór Pana Tadeusza jako zagadnienie nowej metody : ćwiczenia i teoria / Bronisław Poletur. – Warszawa : Biblioteka Naukowa, [ok. 1925].
  Sygn. WypRz 8959 B M
 30. Słownictwo opisów przyrody w "Panu Tadeuszu" wobec tradycji oświecenia i pseudoklasycyzmu : (na prawach rękopisu) / H. Turska. – Warszawa, 1955.
   Sygn. WypRz   13230 B                   
 31. Spór Horeszków z Soplicami : studium z dziedziny problematyki prawnej "Pana Tadeusza" / Stefan Breyer. - Warszawa : Wydawnictwo Prawnicze, 1955.
  Sygn. WypRz   13965
 32. Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, epilogu Pana Tadeusza / Jarosław Maciejewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967.
  Sygn. CzytR   93983,  WypRz    94192 - 194
 33. Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza / przez Z. Hugona. - Poznań :  "Tygodnik Wielkopolski", 1873.
  Sygn. CzytR   154701
 34. Wpływ przeżyć chłopięcych. Na obrazy ostatnich dwu ksiąg „Pana Tadeusza” oraz o święceniu ziół a Matkę Boską Zielną / Józef Rostafiński. – Kraków : PAU, 1922.
  Sygn.  WypRz 16603 B M
 35. Wprowadzenie w "Pana Tadeusza" / Stanisław Pigoń ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.
  Sygn. CzytR   15815 B,  WypRz   15816 B,  WypRz   15817 B
 36. Za co powinniśmy kochać Pana Tadeusza? : odczyt  popularny wygłoszony w Warszawie, w Uniwersytecie Ludowym Polskiej Macierzy Szkolnej w roku 1907 / Ignacy Chrzanowski.- Wyd. 3. –Warszawa: Gebethner i Wolf, [1908].
  Sygn. WypRz  19579 B M
 37. Za co powinniśmy kochać "Pana Tadeusza"? / Ignacy Chrzanowski. - Warszawa, 1908.
  Sygn. CzytR 16207 B
 38. Za co powinniśmy kochać "Pana Tadeusza"? / Ignacy Chrzanowski. – Wyd. 10 przejrz.  - Warszawa, 1937.
  Sygn. WypRz 16300 B M
 39. Ze studiów nad tekstem „Pana Tadusza” : trzy notatki / Stanisław Pigoń. – Kraków : Towarzystwo Miłośników Książki, 1928. – 45, [3] s.
  Sygn. CzytR 6235 B, 19488 B M

 

Artykuły

 1. „Historia szlachecka” czyli baśń / Julian Przyboś // W: Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. - Wyd. 4. - Warszawa : "Rytm", 1998. – s. 51-115.
  Sygn.  WypRz   226401
 2. „Pan Tadeusz” Kazimierza Wyki / Julian Przyboś// W: Czytając Mickiewicza / Julian Przyboś. - Wyd. 4. - Warszawa : "Rytm", 1998. – s. 268- 287.
  Sygn.  WypRz   226401
 3. „Pan Tadeusz" rzuca nam wyzwanie, czyli jak "młodszym rzeczy trudniejsze tłumaczyć" / Maria Hernasowa, Stefan Inglot, Janina Różanowska // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 1, s. 7 – 31.
 4. Burzliwe dzieje rękopisu Pana Tadeusza-cz. II / Barbara Lekarczyk-Cisek // Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 56-60.
 5. Czy "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza jest dziełem romantycznym? / Marian Tatara // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. – s. 176- 197.
  Sygn.  WypRz   197407, WypRz   197409, WypRz   197410
 6. Damskie strategie czyli Mickiewicza i Prusa zdanie o kobietach / Danuta Górniak // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 51 – 56
 7. Dwie Zosie Mickiewicza : ("Świat" 1890) / Józef Tretiak // W: Szkice literackie. Seria 1 / Józef Tretiak. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1896. - S. 287-315.
  Sygn.  WypRz   197407, WypRz   197409, WypRz   197410
 8. Eko - Pan Tadeusz, czyli oblicze polskiej wsi początku XXI wieku : historia w XII księgach pisana wierszem / Zofia Sugier // Ekoświat. - 2006, nr 5, s. 14-18
  [scenariusz przedstawienia]
 9. Gminna opowiastka lub hermeneutyka własnego istnienia / Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Poprawa // W: Mickiewicz czyli Wszystko : z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem rozmawia Adam Poprawa / Jarosław Marek Rymkiewicz, Adam Poprawa. - Warszawa : "Open", 1994. - s. 153- 177.
  Sygn. WypRz 216385
 10. Jacek Soplica - Robak : rekapitulacja- zakończenie / Michał Waligóra // W: Za duchem wieszcza (kilka nowych myśli o Mickiewiczu) / Michał Waligóra. - Kołomyja : nakł. Księgarni Michała Żyborskiego, 1911. – 231-285.
  Sygn. WypRz   127988 M
 11. Język opisów przyrody w „Panu Tadeuszu” wobec tradycji polskiego klasycyzmu / Halina Turska // W : O języku Adama Mickiewicza : studia / red. Zenon Klemensiewicz ; pomoc nauk. red. Jadwiga Rużyło-Pawłowska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959. – s. 185 – 320.
  Sygn. WypRz   71716, WypRz   54769, WypRz   28526, WypRz   28525
 12. Karczma Jankiela / Zdzisław Kepiński // W: Mickiewicz hermetyczny / Zdzisław Kępiński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980. – s. 335-384.
  Sygn. WypRz   176696, WypRz   176697,  WypRz   176698
 13. Kariera Panatadeuszowego "matecznika" / Silvano de Fanti // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 4, s. 173-183.
 14. Kryteria oceny adaptacji filmowej : analiza zagadnień na przykładzie "Pana Tadeusza" Ryszarda Ordyńskiego (1928) i Andrzeja Wajdy (1999) / Agnieszka Ogonowska // Ruch Literacki. - 2005, nr 6, s. 603-620
 15. Magia „Pana Tadeusza” / Stefania Zahorska // W: Mickiewicz żywy : książka zbiorowa / wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ; [red. Herminia Naglerowa ; rys. Zygmunt Turkiewicz]. - Londyn : B. Świderski, 1955. – s. 84-96.
  Sygn. WypRz   135374
 16. Mickiewiczowski konkurs czytelniczo - przyrodniczy / Dobrochna Błażejczak // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 16.
 17. Moje spotkanie z poematem "Pan Tadeusz" / Wojciech Przesławski // Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 57 – 59.
 18. Monolog wewnętrzny Telimeny / Michał Głowiński // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 4, s. 41-54.
 19. Nowe uwagi o rymach z „ó” w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza / Monika Szpiczakowska // Język Polski. - 2010, nr 2, s. 99-106.
 20. Na marginesach „Pana Tadeusza” : (sztuka plastyczna a gatunkowa wieloaspektowość „Pana Tadeusza” ) /  Stefania Skwarczyńska // W: Mickiewiczowskie "powinowactwa z wyboru" / Stefania Skwarczyńska. - Warszawa : "Pax", 1957.  – s. 601- 664.
  Sygn. CzytR   18587,  WypRz  102965
 21. O kojącej roli "Pana Tadeusza" / Marian Tatara // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. – s. 99 -121.
  Sygn. CzytR   207480,  WypRz   207482- 485,  WypRz   219682
 22. O komedii w „Panu Tadeuszu” / Kazimierz Wyka // W: Szkice literackie i artystyczne. T. 2 / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956. – s. 303-323.
  Sygn. WypRz   71693,  WypRz   117684,  WypRz   118028,  WypRz   138948
 23. O pewnych użyciach form czasu przeszłego w Panu Tadeuszu Adama Mickiewicza / Monika Szpiczakowska // Język Polski. - 2012, z. 2, s. 126-131.
 24. O starych wiekach w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza / Małgorzata Turczyn // W: Dojrzewanie do pełni życia : starość w literaturze polskiej i obcej / pod red. Stefana Kruka, Elżbiety Flis-Czerniak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006. - s. 187-195.
  Sygn.   CzytR   230743
 25. Obrazy nieba i ziemi w „Panu Tadeuszu” / Józef Tretiak // W: : Kto jest Mickiewicz : sześć szkiców / Józef Tretiak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. – s. 93-128.
  Sygn. WypRz   117631, WypRz   30101
  Linki url:  http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=32154
 26. Odwrót od profetyzmu i jego nawrót : „Pan Tadeusz” oraz „Zdania i uwagi” / Wiktor Weintraub // W: Poeta i prorok : rzecz o profetyzmie Mickiewicza / Wiktor Weintraub. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982. – s. 309- 330.
  Sygn. CzytR   187918, WypRz   187919-922
 27. Opowieść rzetelna czy nierzetelna ? : o manipulacjach jezykowych na podstawie fragmentów Pana Tadeusza A. Mickiewicza / Halina Zdanowska // Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 1, s. 26-30
 28. Pan Tadeusz / Józef Kallenbach // W: Adam Mickiewicz. T. 2 / Józef Kallenbach. – Poznań : Wielkopolska Księgarnia Nakładowa Karola Rzepeckiego, 1918. – s. 146- 220.
  Sygn. WypRz  51130, WypRz 51131, WypRz  52077, WypRz 52078
 29. Pan Taduesz / Karel Krejci  // W : Wybrane studia slawistyczne : kultura, literatura, folklor / Karel Krejci ; [przekł. z czes. Ewa Maria Hunca]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – s. 210-236.
  Sygn. WypRz   128471
 30. Pan Tadeusz  / Maria Dernałowicz // W: Adam Mickiewicz / Maria Dernałowicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985.  – s. 295 – 331.
  Sygn. CzytR   197378,  WypRz   197381
 31. Pan Tadeusz / Stanisław Windakiewicz // W: Adam Mickiewicz : życie i dzieła / S[tanisław] Windakiewicz. - Kraków, 1935. – s. 187 – 222.
  Sygn. WypRz 85529
 32. Pan Tadeusz : szkolny konkurs wiedzy / Marta Poniedziałek // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 5, s. 18-19.
 33. Pan Tadeusz przez uczniów filmowany / Ewa Obara-Grączewska // W: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego / pod red. Gertrudy Wichary. - Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - s. 76-80.
  Sygn.  CzytR   228468
 34. Pan Tadeusz w kręgu ideowym  Ksiąg i „Pielgrzyma  / Konrad Górski // W: Mickiewicz : artyzm i język / Konrad Górski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. - s. 160 – 188.
  Sygn. CzytR   162936, WypRz   162937
 35. Pan Tadeusz w literaturze czeskiej / Karel Krejci  // W: Wybrane studia slawistyczne : kultura, literatura, folklor / Karel Krejci ; [przekł. z czes. Ewa Maria Hunca]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. – s. 349-364.
  Sygn. WypRz   128471
 36. Pewien "Pan Tadeusz" - postrach gimnazjalistów / Agnieszka Kastelik-Herbuś // Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 68-78
  [propozycje zajęć do pracy z lekturą]
 37. Poemat szlachecki / Joanna Knaflewska // W: Adam Mickiewicz / Joanna Knaflewska. - Poznań : Podsiedlik-Raniowski i Spółka, [2000]. – s. 54 – 57.
  Sygn. WypRz   226757
 38. Poeta wśród prawników : o Panu Tadeuszu / Maria Zarębina // Język Polski. - Kraków, 1999. - 2000, nr 5, s. 380-381.
 39. Poezja i prawda w "Panu Tadeuszu" / Kazimierz Wyka // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974.
  Sygn. CzytR   145776,  WypRz   145778,  WypRz   146046
 40. Poloneza czas zacząć / Beata Niklewicz // Język Polski w Gimnazjum. - 2010/2011, nr 4, s. 43 – 49
 41. Psychologia pomysłu „Pana Tadeusza” : (pogadanka) / Zygmunt Wasilewski // W: Śladami Mickiewicza : szkice i przyczynki do dziejów romantyzmu / Zygmunt Wasilewski. - Lwów : Towarzystwo Wydawnicze, 1905. – s. 101-129.
  Sygn. WypRz   103209 M
 42. Robak wojskowy i cywilny / Tadeusz Boy- Żeleński // W: O Mickiewiczu / Tadeusz Boy-Żeleński. - Warszawa : "Czytelnik", 1949.- s. 215-229.
  Sygn. WypRz   29246, WypRz   52049
 43. Rodowód Telimeny / Stanisław Dobrzycki ; wybór i oprac. Jacek Kolbuszewski // W: Z historii literatury polskiej / Stanisław Dobrzycki ; wybór i oprac. Jacek Kolbuszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. – s.396 – 419.
  Sygn. WypRz   202965,  WypRz   202966
 44. Sąd na Polską w „Panu Tadeuszu”  / Stanisław Pigoń // W: Zawsze o Nim : studia i odczyty o Mickiewiczu / Stanisław Pigoń. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960. – s. 122-136.
  Sygn. CzytR   32549, WypRz   32550,  WypRz   32551,  WypRz   52590,  WypRz   52591
 45. Styl życia mieszkańców Soplicowa / Antonina Solarczyk // Wychowawca. - 2005, nr 12, s. 18-19
  [konspekt lekcji dla uczniów gimnazjum]
 46. Tło historyczne w „Panu Tadeuszu” / Józef Tretiak // W: Kto jest Mickiewicz : sześć szkiców / Józef Tretiak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921. – s. 79-92.
  Sygn. WypRz   117631, WypRz   30101
  Linki url:  http://kpbc.umk.pl/dlibra/doccontent?id=32154
 47. Uwagi o „Panu Tadeuszu”  / Józef Wittlin // W: Mickiewicz żywy : książka zbiorowa / wydana staraniem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie ; [red. Herminia Naglerowa ; rys. Zygmunt Turkiewicz]. - Londyn : B. Świderski, 1955. – s. 38- 49.
  Sygn. WypRz   135374
 48. W poetyce kresu, czyli o zachodzie słońca w Soplicowie i Milanówku / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 35-45
 49. W Soplicowie jak w domu / Dorota Zimoń // Jęz. Pol. Gimnaz. - 2004/2005, nr 3, s. 37-42
  [projekt pod hasłem "W Soplicowie jak w domu"]
 50. Wiadomości o drugiej części „Pana Tadeusza”  / Stanisław Pigoń// W:  Zawsze o Nim : studia i odczyty o Mickiewiczu / Stanisław Pigoń. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1960. – s. 137-142.
  Sygn. CzytR   32549, WypRz   32550,  WypRz   32551,  WypRz   52590,  WypRz   52591
 51. Wirtualne grzybobranie / Agnieszka Harasimik // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 88 - 95
 52. Z dziejów szkolnej recepcji "Pana Tadeusza" / Czesław Kłak // Nowa Polszczyzna. - 2005, nr 5, s. 37-42
 53. Zagadkowe oblicza bohaterów "Pana Tadeusza" : konkurs czytelniczy dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dobrochna Błażejczyk // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 19

 

„Pan Tadeusz”, czyli bibliografia podmiotowa

Książki

 1. Dzieła. T. 4, Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz. – Warszawa : Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”,  1955.
  Sygn. WypRz 117896
 2. Dzieła Adama Mickiewicza. T. 3, Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; wydał Henryk Biegieleisen . – Lwów : Księgarnia Polska, 1893.
  Sygn. WypRz 151114 M
 3. Dzieła wszystkie. T. 4, Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
  Sygn.  CzytR   110552
 4. Utwory wybrane. [T] 4, Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz. – Warszawa : „Czytelnik”, 1957.
  Sygn. WypRz 33620, WypRz 33625, WypRz 33630, WypRz 43033
 5. Pan Tadeusz : podobizna rękopisów / Adam Mickiewicz ; [wstęp Tadeusz Mikulski]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.
  Sygn.  CzytR   128565
 6. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Warszawa : "Czytelnik", 1985.
  Sygn.  WypRz   204327
 7. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Wyd. 32 (dodr.). - Warszawa : "Czytelnik", 1984.
  Sygn. WypRz   200989
 8. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz ; oprac. Konrad Górski. - Wyd. 6 (2 w tym oprac.). - Warszawa : "Czytelnik", 1982.
  Sygn. WypRz   232134
 9. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza-B, 1998.
  Sygn.  WypRz   234359
 10. Pan Tadeusz / Adam Mickiewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
  Sygn.  WypRz   77025
 11. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 – 1812 / Adam Mickiewicz ; z il. T. Gronowskiego. – Warszawa : „Książka i Wiedza”, 1950.
  Sygn. WypRz 9075 M
 12. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 / Adam Mickiewicz ; z il. M. E. Andriollego. - Warszawa : "Arkady", 1959.
  Sygn. CzytR   28516,  WypRz   118070
 13. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. – Warszawa : ”Czytelnik”, 1963.
  Sygn. WypRz   59083
 14. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. - Wyd. 24. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
  Sygn. WypRz   208198
 15. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; z il. Józefa Wilkonia. - Warszawa : "Arkady", 1973.
  Sygn.  CzytR   135790
 16. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1 [ 2] / przez Adama Mickiewicza. – Paryż : Jełowicki, 1834.
  Sygn. WypRz  113156 M
 17. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 1 : reprodukcja pierwodruku / przez Adama Mickiewicza ; [posłowie napisał Janusz Odrowąż-Pieniążek]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
  Sygn.  WypRz   183066
 18. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem. T. 2 : reprodukcja pierwodruku / przez Adama Mickiewicza ; [posłowie napisał Janusz Odrowąż-Pieniążek]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
  Sygn.  WypRz   183067
 19. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z r. 1811 i 1812, we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz. – Paryż : Księgarnia Luksemburska ;  Kraków :  Księgarnia Gebethnera i Spółki, 1878.
  Sygn. WypRz 117229 M
 20. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 9. - Wrocław : Zakład Narodowy im.
  Ossolińskich, 1982.
  Sygn. WypRz   189863
 21. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. – Pittsburgh : Rada Polonii Amerykańskiej, 1945.
  Sygn. WypRz 117165 M
 22. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 8. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
  Sygn.  WypRz   178046
 23. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 5 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1967.
  Sygn. CzytR   96885
 24. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 5 zm., rzut 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
  Sygn.  WypRz   102760
 25. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 4 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962.
  Sygn. WypRz   52517,   WypRz   52520
 26. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; oprac. Stanisław Pigoń. - Wyd. 3 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.
  Sygn. WypRz   26280,  WypRz   26281, WypRz   26857, WypRz   26696
 27. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem / Adam Mickiewicz ; [z il. Marka Szyszko]. - Warszawa : "Elipsa", 1998.
  Sygn. CzytR   221600

 

Dokumenty audiowizualne

 1. Pan Tadeusz [Film] / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010.
  Sygn.  AudRz   537
 2. Pan Tadeusz [Film] / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska [i in.]. - Warszawa : "Mediaprofit", 2006.
  Sygn. AudRz   144
 3. Pan Tadeusz [Film] / reż. Andrzej Wajda ; zdj. Paweł Edelman ; muz. Wojciech Kilar ; scenogr. Alan Starski ; wyk. Bogusław Linda, Daniel Olbrychski, Grażyna Szapołowska [i in.]. - Warszawa : "Vision", [2000].
  Sygn.  AudRz   92
 4. Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie [Dokument dźwiękowy] : historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem : zapis 14-godzinnego spektaklu "Maraton z Panem Tadeuszem", 22 marca 1998, Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego / Adam Mickiewicz ; reż. nagrań Andrzej Solczak ; wyk. Gustaw Holoubek [i in.] ; solo na rogu Wiesław Grochowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2000].
  Sygn. AudRz   1


Rzeszów, 05.04.2016

opracowała Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa