Gender

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2015
Zestawiła: Lilianna Żywutska

GENDER
Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995 - 2015

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Ciało w kulturze i nauce / red. Beata Ziółkowska, Anna Cwojdzińska i Mariusz Chołody. - Warszawa : "Scholar", 2009.
  Jarosław WJ 53169, Przemyśl WP 101345
 2. Encyklopedia gender : płeć w kulturze / red. Monika Rudaś-Grodzka [i in.]. - Warszawa : Czarna Owca, 2014.
  Jarosław CzJ 316
 3. Gender : perspektywa antropologiczna. T. 1, Organizacja społeczna / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
  Przemyśl CzP 316
 4. Gender : perspektywa antropologiczna. T. 2, Kobiecość, męskość, seksualność / pod red. nauk. Renaty E. Hryciuk i Agnieszki Kościańskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
  Przemyśl CzP 316
 5. Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. - Kraków : "Nomos", 2011.
  Jarosław WJ 55574
 6. Historia zwyczajnych kobiet i zwyczajnych mężczyzn : dzieje społeczne w perspektywie gender / pod red. Dobrochny Kałwy i Tomasza Pudłockiego ; [Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Przemyślu, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie]. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska ; Towarzystwo Przyjaciół Nauk, [2007].
  Przemyśl WP 102600
 7. Kobieta i mężczyzna w zawodzie nauczycielskim / pod red. nauk. Roberta Fudali i Mirosława Kowalskiego ; Uniwersytet Zielonogórski. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Lubaczów WL 44168
 8. Kobiety - feminizm - demokracja : wybrane zagadnienia z seminarium IFiS PAN z lat 2001-2009 / pod red. Bogusławy Budrowskiej. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2009.
  Przemyśl WP 101489, Jarosław WJ 54409
 9. Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo / Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran ; red. nauk. Zbyszko Melosik ; tł. [z ang.] Agnieszka Gromkowska-Melosik. - Wyd. 1 – 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008.
  Jarosław WJ 53860, Przeworsk WK 48117
 10. Komunikacja niewerbalna : płeć i kultura : wybór zagadnień / Ewa Głażewska, Urszula Kusio. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
  Lubaczów WL 48440, Przemyśl WP 106750
 11. O Gender i innych potworach / Magdalena Środa ; il. Izabela Madeja. - Warszawa : Czarna Owieczka, cop. 2014.
  Jarosław WJ 55701
 12. Płeć / Harriet Bradley ; przeł. [z ang.] Ewa Chomicka. - Warszawa : "Sic!", 2008.
  Przemyśl WP 96491
 13. Płeć i szkoła : od edukacji rodzajowej do pedagogiki rodzaju / Mariola Chomczyńska-Rubacha. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011. Przemyśl WP 103639
 14. Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią / Eugenia Mandal. - Wyd. 2 zm. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2004.
  Przemyśl WP 93088, Jarosław CzJ 159.923
 15. Podróże między kobiecością a męskością / red. nauk. Aneta Chybicka, Natasza Kosakowska-Berezecka, Paulina Pawlicka. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Przemyśl WP 106812
 16. Przemiany seksualności / red. Marta Kaczorek, Krzysztof Stachura. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009.
  Przemyśl WP 102002
 17. Pułapka gender : karły kontra orły : wojna cywilizacji / Marzena Nykiel. - Kraków : "M", cop. 2014.
  Przeworsk WK 51936
 18. Tożsamość polskich kobiet : ciągłość, zmiana, konteksty / Anna Titkow. - Warszawa : Instytut Filozofii i Socjologii PAN, 2007.
  Przemyśl CzP 316
 19. W kręgu gender / red. nauk. Eugenia Mandal. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007.
  Przemyśl WP 100201
 20. Women's spaces : class, gender and the club : an anthropological study of the transitional process in Poland / Monika Baer. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2003.
  Przemyśl WP 89152
 21. Wychowanie a role płciowe : program edukacyjny / Dorota Pankowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Przemyśl WP 95726
 22. Zagadnienia małżeństwa i rodzin w perspektywie feministyczno-genderowej / pod red. Krystyny Slany. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2013.
  Przemyśl WP 106149, Jarosław WJ 55269

 

Artykuły z czasopism:

 

 1. Asertywność w bibliotece : bibliotekarki i bibliotekarze - praca w perspektywie gender. [Cz. 3] / Lidia Nowak // Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 9, s. 35-38
 2. Bez granic? Cz. 1 / Barbara Smoter // Remedium. - 2014, nr 2, s. 1-3
 3. Bez granic?. : Cz. 2 / Barbara Smoter // Remedium. - 2014, nr 3, s. 8-9
 4. Byle nie gender / Joanna Orzechowska // Polityka. - 2014, nr 10, s. 51-53
 5. Co to jest ten gender? / Magdale Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 47, s. 14
 6. Czy chłopiec może bawić się lalką, a dziewczynka koparką? : rozważania o "Innych" i o... równości / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 4, s. 10-19
 7. Gender (rodzaj) i druga szansa - feministyczne kontrowersje wokół edukacji dorosłych / Lucyna Kopciewicz // Edukacja Dorosłych. - 2004, nr 1/2, s. 35-53
 8. Gender - edukacja (nie) wrażliwa na płeć / Martyna Strembska-Kozieł // Wychowawca. - 2015, nr 5, s. 27-29
 9. Gender - kłamstwo feministek / Joanna Bątkiewicz-Brożek. // Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 16-17
 10. Gender a sprawa polska / Magdalena Nowicka. // Wiedza i Życie. - 2014, nr 3, s. 58-62
 11. Gender, czyli przedszkole demokracji / Peter Moos ; rozm. przepr. Ewa Kaleta. // Psychologia w Szkole. - 2014, nr 3, s. 82-86
 12. Gender : Fragment 11. rozdziału książki "12 sposobów na supermózg" / John Medina // Edukacja i Dialog. - 2010, nr 3/4, s. 26-33
 13. Gender w krainie chłopaków / Marcin Teodorczyk. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 2, s. 62-64
 14. Gender w kulturze fizycznej - wybrane problemy płci psychiczno-kulturowej / Andrzej Malinowski. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 10, s. 38-39
 15. "Gender" w pracy z kobietą doświadczającą przemocy / Irena Sosnowska. // Praca Socjalna. - 2010, nr 6, s. 118-125
 16. Genderowe ruchy społeczne we współczesnej Polsce / Katarzyna Wojnicka // W: Gender w społeczeństwie polskim. Kraków : "Nomos", 2011. - S. 174-195 Jarosław WJ 55574
 17. Geny czy wychowanie? : jak kształtują się role płciowe / Agnieszka Pasternak. // Bliżej Przedszkola. - 2010, nr 10, s. 16-19
 18. Ideologia gender / Józef Augustyn. // W: Sztuka relacji międzyludzkich : miłość, małżeństwo, rodzina. / pod red. Józefa Augustyna. Kraków : "WAM", 2014. - S. 565-571 Przemyśl WP 107643, Lubaczów WL 49083, Przeworsk WK 51658, Jarosław WJ 55696
 19. Koncepcja gender a wzrost gospodarczy / Dariusz Stankiewicz. // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 3-4, s. 33-36
 20. Kto się boi gender? : zaostrza się spór zwolenników i przeciwników edukacji równościowej / Magdalena Kaszulanis. // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 2, s. 8-9
 21. Kultura a zdrowie seksualne Polaków. Cz. 1 / oprac. Anna Czerwińska. // Remedium. - 2009, nr 9, s. 14-15
 22. Kultura a zdrowie seksualne Polaków. Cz. 2 / oprac. Anna Czerwińska. // Remedium. - 2009, nr 10, s. 13-14
 23. Mniejsze różnice / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 3, s. 6-7
 24. Na tropie gender / Magdalena Kaszulnis // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 6, s. 8
 25. Nowa ideologia : czego chcą od dzieci / Krzysztof Niewiadomski, Natalia Ejtminowicz // Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 12-15
 26. Pedagogika rodzaju (gender) / Agnieszka Gromkowska-Melosik. //W: Pedagogika. T. 4, Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji. / red. nauk. Bogusław Śliwerski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2010. - S. 199-207 Lubaczów WL 46857, Jarosław WJ 53819/10d, Przemyśl WP 102287, Przeworsk WK 51875
 27. Polityka równego statusu kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej a równość płci w polskim systemie edukcyjnym / Elżbieta Górnikowska-Zwolak // Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 2, s. 173-197
 28. Psychologia, czyli ideologia gender? / Tomasz Garstka. // Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 52-55
 29. Seksualizacja dziewcząt a sprzyjające jej współczesne zjawiska społeczne / Anna Szymanik // W: Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku. / pod red. nauk. Hanny Liberskiej, Alicji Maliny, Doroty Suwalskiej-Barancewicz. Warszawa : "Difin", 2014. - S. 198-207 Przemyśl CzP 316, Lubaczów CzL 49167, Przeworsk WK 51914
 30. Sprawa nie jest błaha / Maria Fortuna-Sudor // Wychowawca. - 2014, nr 3, s. 18-19
 31. Świat według gender / Beata Fiszer // Niebieska Linia. - 2008, nr 5, s. 3-6
 32. Tematyka gender i queer w ujęciu edukacji międzykulturowej / Jakub B. Bączek //W: Społeczne uwarunkowania edukacji międzykulturowej : 20 lat Zakładu i Katedry Pedagogiki Ogólnej 1989-2009 : praca zbiorowa. T. 1, Konteksty teoretyczne. Toruń : Adam Marszałek, 2009. - S. 284-290 Przemyśl WP 100771
 33. To tylko kwestia czasu... / Jarosław Mańka // Wychowawca. - 2015, nr 5, s. 21-23
 34. Walcz z gender i płać / Piotr Skura // Głos Nauczycielski. – 2014, nr 14, s. 6
 35. Women’s Studies, Gender Studies oraz studia feministyczne w Danii / Lykke Nina, Sorensen Anne Scott // Kwartalnik Pedagogiczny. - 1995, nr 1/2, s. 375-387
 36. Wybrane katolickie i protestanckie elementy płci kulturowej (gender) w stereotypie roli kobiety / Monika Węgierek // Kwartalnik Pedagogiczny . - 1995, nr 1-2, s. 179-197
 37. Zamieszanie wokół pojęcia „gender” / Wywiad z prof. Dr hab. Małgorzatą Fuszerą // Remedium. – 2014, nr 5, s 10-12

 

Autor: Lilianna Żywutska