Zbigniew Herbert (1924 – 1998). Bibliografia podmiotowa w wyborze

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Wypożyczalnia
Przemyśl 2018
Zestawiła: Izabela Pelc

Zbigniew Herbert (1924 – 1998)
Bibliografia podmiotowa w wyborze
na podstawie księgozbioru PBW oraz filii w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 1. 89 wierszy : wybór i układ Autora / Zbigniew Herbert. - Kraków : "a5", 1998.
  Przeworsk WK 45248
  WK 40662
 2. Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Warszawa : "Czytelnik", 1962.
  Jarosław WJ 9017
 3. Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2004.
  Przeworsk WK 48667
 4. Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Wyd. 3 popr. - Lublin : "Test", 1991.
  Przeworsk WK 36965
 5. Barbarzyńca w ogrodzie / Zbigniew Herbert. - Wyd. 6 przejrz. i popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
  Przeworsk WK 40749
 6. Dramaty / Zbigniew Herbert ; wstęp i przypisy Jacek Kopciński ; oprac. tekstów i nota edytorska Grzegorz Wroniewicz. - Warszawa : Towarzystwo "Więź", cop. 2008.
  Przemyśl WP 98862
  Przeworsk WK 48316
 7. Dramaty / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  Przeworsk WK 14267
 8. Dramaty / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
  Przeworsk WK 40750
  WK 40751
 9. Elegia na odejście / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
  Przeworsk WK 40742
 10. Epilog burzy / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1998.
  Przeworsk WK 40743
  Lubaczów WL 38616
 11. Herbert nieznany : rozmowy / Zbigniew Herbert ; [zebrał i oprac. do druku Henryk Citko]. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, 2008.
  Przemyśl WP 98028
 12. Hermes, pies i gwiazda / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
  Przemyśl WP 84633
  Jarosław WJ 48173
  Przeworsk WK 40746
 13. Król mrówek : prywatna mitologia / Zbigniew Herbert ; il. autor ; wyd. Ryszard Krynicki. - Kraków : "a5", 2001.
  Przemyśl WP 87718
 14. Labirynt nad morzem / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Fundacja Zeszytów Literackich, cop. 2000.
  Przeworsk WK 44857
 15. Martwa natura z wędzidłem / Zbigniew Herbert. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1993.
  Przemyśl WP 90818
 16. Napis / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
  Przemyśl WP 83598
  Przeworsk WK 40745
  Lubaczów WL 40650
 17. Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994.
  Przemyśl WP 81313
  Przeworsk WK 38515
 18. Pan Cogito / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996.
  Lubaczów WL 46341
 19. Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert. - Wyd. 1 krajowe. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1992.
  Przemyśl WP 90205
  WP 90206
  WP 90285
  Przeworsk WK 37544
 20. Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert. - Wyd. 3 krajowe. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995.
  Jarosław WJ 47864
 21. Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze / Zbigniew Herbert. - Wyd. 3 krajowe. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
  Przeworsk WK 40747
 22. Rovigo / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995.
  Jarosław WJ 47863
  Przeworsk WK 39231
  WK 39263
 23. Selected Poems = Poezje wybrane / Zbigniew Herbert ; transl. by John and Bogdana Carpenter [i in..] ; sel. by Tomasz Kunz ; afterword by John and Bogdana Carpenter. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2000.
  Przeworsk WK 41825
 24. Selected Poems = Poezje wybrane / Zbigniew Herbert ; transl. by John and Bogdana Carpenter [i in..] ; sel. by Tomasz Kunz ; afterword by John and Bogdana Carpenter. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2007.
  Przemyśl WP 96055
 25. Struna światła / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1994.
  Przemyśl WP 82213
 26. Struna światła / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
  Przeworsk WK 40748
 27. Studium przedmiotu / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1995.
  Przemyśl WP 83066
  Jarosław WJ 47831
  Przeworsk WK 39232
  WK 39264
 28. Studium przedmiotu / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997.
  Przeworsk WK 40744
 29. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. [T. 1] / Zbigniew Herbert ; [zebr., przedm. i notami opatrzył Paweł Kądziela]. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Towarzystwo "Więź", 2008.
  Przemyśl WP 99817
 30. Węzeł gordyjski oraz inne pisma rozproszone 1948-1998. [T. 2] / Zbigniew Herbert ; [zebr., przedm. i notami opatrzył Paweł Kądziela]. - Wyd. 2 rozsz. i popr. - Warszawa : Towarzystwo "Więź", 2008.
  Przemyśl WP 99818
 31. Wiersze wybrane / Zbigniew Herbert ; wybór i oprac. Ryszard Krynicki. - Kraków : "a5", 2004.
  Przeworsk WK 44982
 32. Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert. - Warszawa : "Czytelnik", 1971.
  Przemyśl WP 25575
 33. Wiersze zebrane / Zbigniew Herbert. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1982.
  Przemyśl WP 63658
  Jarosław WJ 39992
  Przeworsk WK 26243
 34. Wybór wierszy / Zbigniew Herbert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Przemyśl WP 64507
  Przeworsk WK 26588
  Lubaczów WL 30113

Autor: Izabela Pelc