Autyzm

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1. Analiza różnicująca wybranych zespołów zaburzeń autystycznych : zarys rewalidacji / Jacek Jarosław Błeszyński. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2010.
M 134592

2. Autyzm : epidemiologia, diagnoza i terapia / pod red. Tadeusza Pietrasa, Andrzeja Witusika i Piotra Gałeckiego. - Wrocław : "Continuo", 2010.
M 131575

3. Autyzm : na granicy zrozumienia / red. nauk. Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010.
M 129687

4. Autyzm : od badań mózgu do praktyki psychologicznej / Ewa Pisula. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012.
M 133514

5. Autyzm : przyczyny, symptomy, terapia / Ewa Pisula. - Gdańsk : "Harmonia", 2010. M 129686,
M 131737

6. Autyzm : wyjaśnienie tajemnicy / Uta Frith ; przekł. Mikołaj Hernik, Grzegorz Krajewski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
M 123629

7. Autyzm a niepełnosprawność intelektualna i opóźnienie w rozwoju : skala oceny zachowań autystycznych / Jacek J. Błeszyński. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2011.
Cz 130774

8. Autyzm dziecięcy : zagadnienia diagnozy i terapii / Lucyna Bobkowicz-Lewartowska. - Kraków : "Impuls", 2000.
M 113254

9. Autyzm i AAC : alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się w edukacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek i Anety Wojciechowskiej. - Kraków : "Impuls", 2015.
M 136998

10. Autyzm i dieta : o czym warto wiedzieć / Rosemary Kessick ; [tł. Sylwia Kuchta]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
M 129015

11. Autyzm i zespół Aspergera / Claire Grand ; [przekł. Andrzej Bilik]. - Warszawa : "Studio Emka", 2012.
M 133437

12. Autyzm i zespół Aspergera / Jadwiga Komender, Gabriela Jagielska, Anita Bryńska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009.
M 127405

13. Autyzm od wewnątrz : przewodnik / Hilde De Clercq ; tł z przekł. ang. Krystyna Alicja Sip. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2007.
M 126588

14. Czy moje dziecko ma autyzm? : jak rozpoznać najwcześniejsze oznaki autyzmu / Osnat Teitelbaum, Philip Teitelbaum ; przekł. Sylwia Pikiel. - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2012.
M 132889

15. Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych / Eric Schopler, Margaret Lansing, Leslie Waters ; przeł. [z ang.] Sławomir Mili. - Gdańsk : Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, 1994.
M 105825

16. Dotrzeć do dziecka z autyzmem : jak pomóc dzieciom nawiązywać relacje, komunikować się i myśleć : metoda Floortime / Stanley I. Greenspan, Serena Wieder ; tł. Dominika Braithwaite. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014.
M 136232

17. Dynamika rozwoju chłopca z autyzmem : sześć etapów terapii : jak żyć z chorobą / Hanna Olechnowocz, Felicyta Krawczyk. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012.
M 133088

18. Dzieci z głodującymi mózgami : przewodnik terapii medycznych dla chorób spektrum autyzmu / Jacquelyn McCandless ; przy współudziale: Teresy Binstock [i in. ; tł. Kornel Zdanowski]. - Wyd. 3, 1 w jęz. pol. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2007.
M 129627

19. Dziecko chore : zagadnienia biopsychiczne i pedagogiczne / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej i Barbary Winczury. - Kraków : "Impuls", 2007.
M 121686

20. Dziecko z autyzmem : terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu / Barbara Winczura. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2008.
M 123638

21. Dziecko z autyzmem i zespołem Aspergera w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
M 130994

22. Dziecko zagubione w rzeczywistości : historia autyzmu od czasów baśni o wróżkach, fikcja literacka i rzeczywistość kliniczna / Alfred i Francoise Brauner ; tł. [z fr. ] Tadeusz Gałkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.
M 95841

23. Dziwne, niepojęte : autystyczne dziecko / Carl H. Delacato ; tł. [z ang.] Monika Główczak. - Warszawa : Fundacja "Synapsis", 1995.
M 106902

24. Kiedy mózg pracuje inaczej : ADHD, alkoholizm, autyzm, deja-vu, dysleksja, leworęczność, słuch absolutny, pamięć fotograficzna, sezonowe zaburzenie afektywne, synestezja / Allen D. Bragdon, David Gamon; przekł. [z ang.] Liliana Okupniak. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2006.
M 120290

25. Kompleksowe wspomaganie rozwoju uczniów z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi / red. nauk. Joanna Kossewska. - Kraków : "Impuls", 2009.
M 127173

26. Logopedia : teoria zaburzeń mowy / red. nauk. Stanisław Grabias, Marek Kurkowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2012.
M 133788

27. Małe dziecko z autyzmem : [diagnoza i terapia] / Ewa Pisula. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
M 118472

28. Metoda wczesnego startu dla dziecka z autyzmem (ESDM) : jak wykorzystać codzienne aktywności, aby pomóc dzieciom tworzyć więzi, komunikować się i uczyć / Sally J. Rogers, Geraldine Dawson, Laurie A. Vismara ; tł. Anna Owsiak. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. M 136219

29. Możliwości komunikacyjne dzieci autystycznych / Katarzyna Markiewicz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2004.
M 116977

30. Mózg autystyczny : podróż w głąb niezwykłych umysłów / Temple Grandin, Richard Panek ; tł. Krzysztof Mazurek ; konsult. Kinga Wołoszyn, Mateusz Hohol. - Kraków : Copernicus Center Press, 2016.
M 137507

31. Myślenie obrazami oraz inne relacje z mojego życia z autyzmem / Temple Grandin ; [tł. z ang. Marta Klimek-Lewandowska i Dominika Lewandowska]. - Warszawa : Fundacja "Synapsis" : "Fraszka Edukacyjna", 2006.
M 121121

32. Nie każdy jest Rain Manem / Anna Teluk-Lenkiewicz. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
M 129424

33. Niedyrektywność i relacja : terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu / [red. nauk. Anna Prokopiak]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" ; Lublin : Fundacja Alpha, 2014.
M 137695

34. Psychiatria dzieci i młodzieży / pod red. Ireny Namysłowskiej ; aut. Wanda Badura-Madej [i in.]. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2011.
Cz 134695

35. Psychopatologia / Robert Meyer ; przekł. Paweł Holas, Małgorzata Palczewska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
M 119584

36. Pytaj i opowiadaj : jak być rzecznikiem własnych potrzeb oraz ujawniać swoją diagnozę? : poradnik dla osób ze spektrum autyzmu / pod red. Steven M. Shore'a ; przedm. Temple Grandin ; [przekł. Karolina Przewłoka]. - Szczecin : Krajowe Towarzystwo Autyzmu. Oddział, 2008. M 136184

37. Rodzice dzieci z autyzmem / Ewa Pisula. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
M 132902

38. Rodzinne, edukacyjne i psychologiczne wyznaczniki rozwoju / pod red. nauk. Marty Bogdanowicz i Małgorzaty Lipowskiej, - Kraków ; "Impuls", 2008.
M 126695

39. Spektrum zaburzeń autystycznych : przewodnik dla początkujących : podstawowe informacje dla rodziców i pedagogów / Paul G. Taylor ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2011.
M 131536

40. Szansa na życie [Film]. - Warszawa : Wytwórnia Filmowa "Dydakta", [2009].
CzM 1097/TV

41. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith ; słowo wstępne Jo-Anne Seip ; tł. [z ang.] Olga Frączak-Faure. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.
Cz 126587

42. Świry, dziwadła i Zespół Aspergera : przewodnik użytkownika dorastania / Luke Jackson ; przedmowa Tony Attwood ; [tł. z ang. Ewa Niezgoda]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2005.
M 119063

43. Terapia grupowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : rozwijanie kompetencji i umiejętności społecznych / Albert J. Cotugno ; [tł. Joanna Jedlińska]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2010.
M 131539

44. Uczymy się dawać sobie radę z trudnymi zachowaniami / Gay Waters ; il. Fiona Bleach ; tł. Anna Szostak. - [Warszawa] : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", [2008].
M 11477/B

45. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole : poradnik dla organizatorów działań, dla terapeutów oraz dla rodziców / pod red. Teresy Serafin. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2005.
M 134243

46. Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem / red. Małgorzata Gambin i Ewa Łukowska ; opieka nauk. Ewa Pisula. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009.
M 129230

47. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / pod red. nauk. Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz. - Kraków : "Impuls", 2005.
M 120111

48. Zrozumieć zwierzęta : wykorzystanie tajemnic autyzmu do rozszyfrowania zachowań zwierząt / Temple Grandin, Catherine Johnson ; tł. Krzysztof Puławski. - Poznań : "Media Rodzina", 2011.
M 132318

Wydawnictwa ciągłe

1. Autyzm - problem wciąż nieznany / Małgorzata Błądek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 16-20
2. Autyzm a terapia behawioralna / Justyna Ryszewska-Banko, Barbara Grzyb.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2014, nr 3, s. 144-163
3. Autyzm : czy wszystko o nim wiemy? / Anna Waligórska, Michał Waligórski.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 134-140
4. Autyzm jako wynik zaburzeń we wczesnych etapach rozwoju człowieka / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2011, nr 5, s. 6-7
5. Autyzm u dziecka : jak go rozpoznać? / Anna Szczypczyk.// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 10, s. 20-21
6. Biologiczne oblicze autyzmu / Agnieszka Regulska.// Wszechświat. - 2015, nr 10-12, s. 255-258
7. Biologiczne uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 24-25
8. Blaski indywidualnego nauczania ucznia dotkniętego autyzmem / Anna Bąk-Średnicka.// Języki Obce w Szkole. - 2011, nr 4, s. 75-80
9. Chłopcy z domku z kart / Jerzy Czerwiński.// Charaktery. - 2010, nr 6, s. 110-113
10. Czego błędy jednych, mogą nauczyć drugich? / Elżbieta M. Minczakiewicz.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 105-110
11. Diagnoza autyzmu u małego dziecka - implikacje do pracy w rodzinie / Andrzej Wolski.// Rewalidacja. - 2010, z. 2, s. 24-44
12. Dlaczego on tak ciągle się kołysze i macha rękami? : stereotypowe zachowania ruchowe w autyzmie / Barbara Winczura.// Rewalidacja. - 2012, nr 2, s. 4-25, bibliogr.
13. Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu wyzwaniem dla rodziców i wychowawców / Paulina Gołaska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 14-19
14. Dziecko autystyczne w klasie : autyzm dziecięcy i zespół Aspergera - fakty i mity / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 19, s. 12
15. Dziecko z autyzmem : szansa w "Intens Word" / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s. 44-47
16. Dziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym / Marta Perekitko.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 4, s. 61-62
17. Jak przygotować dziecko autystyczne do nauki szkolnej? / Katarzyna Patyk.// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 1-2, s. 72-76
18. Jak uczyć dzieci z autyzmem rozumieć myśli, uczucia i intencje innych ludzi? Implikacje terapeutyczne dla teorii umysłu / Barbara Winczura.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 29-47
19. Kompetencje społeczne rodzeństwa osób z autyzmem / Dorota Danielewicz, Jarosław Rola.// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 32-41
20. Kwestionariusz do oceny kompetencji emocjonalno-społecznych (KOKE-S) wysoko funkcjonujących autystów i dzieci z zespołem Aspergera. Cz. 1 / Maria Piszczek.// Rewalidacja. - 2010, nr 1, s. 48-63
21. Mali odkrywcy bliżej emocji / Agnieszka Rynkiewicz.// Charaktery. - 2014, nr 11, s. 70-73
22. Metody i formy pracy z uczniem autystycznym / Katarzyna Patyk.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 2, s. 19-28
23. Na niebiesko dla autyzmu! / Anna Gajda, Weronika Płocka, Magdalena Świder.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 4, s. 29
24. Obserwacja i ustalenie celów priorytetowych pracy terapeutycznej z Jankiem / Jakub Praciak.// Rewalidacja. - 2012, nr 1, s. 99-104
25. Psychospołeczna sytuacja rodziny dziecka z autyzmem - etapy adaptacji do niepełnosprawności dziecka / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 4, s. 258-266
26. Psychospołeczne koncepcje uwarunkowania autyzmu / Marzena Górecka, Tomasz Hanć.// Remedium. - 2010, nr 5, s. 6-7
27. Skąd się bierze autyzm? / Agnieszka Kępczyńska.// Wiedza i Życie. - 2015, nr 11, s. 58-63
28. System terapii dzieci autystycznych Princeton Child Development Institute w USA / Katarzyna Hamerlak.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 1, s. 36-38
29. Świadomość zespołu wypalenia zawodowego u nauczycieli dzieci autystycznych / Marta Pągowska.// Szkoła Specjalna. - 2012, nr 3, s. 175-183
30. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 2 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2010, z. 2, s. 45-58
31. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca. Cz. 3 / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2011, z. 1, s. 50-63
32. Terapia niedyrektywna autystycznego chłopca / Felicyta Krawczyk.// Rewalidacja. - 2010, z. 1, s. 64-76
33. Toruński przykład integracji szkolnej dzieci z autyzmem / Jolanta Rubiniec.// Edukacja i Dialog. - 2013, nr 11/12, s. 62-65
34. Uczeń autystyczny na lekcjach języka polskiego / Patrycja Woźniak.// Wychowawca. - 2014, nr 1, s. 26-27
35. Uczeń autystyczny na lekcji języka obcego / Beata Wiechuła-Napiórkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2010, nr 3, s. 94-97
36. Wczesna diagnoza dziecka z zespołem Aspergera / Sylwia Błaszczyk-Kowalska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 10, s. 42-45
37. We mgle nadziei / Nancy Shute.// Świat Nauki. - 2010, nr 11, s. 66-71
38. Wsparcie rodziny dziecka z autyzmem w systemie edukacji / Elżbieta Marczewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 3, s. 32-37
39. Współwystępowanie autyzmu i zespołu Downa - kontrowersje i trudności diagnostyczne / Paulina Gołaska.// Remedium. - 2012, nr 11, s. 24-25
40. Wykorzystanie programu komputerowego "Z Tosią przez pory roku" w pracy z autystycznym chłopcem / Sabina Synowiec.// Rewalidacja. - 2011, nr 2, s. 70-79
41. Zaburzenia komunikacji w autyzmie - podstawowe trudności diagnozy i terapii logopedycznej / Elżbieta Sadowska.// Poradnik Językowy. - 2011, z. 9, s. 36-51
42. Zaburzenia ze spektrum autyzmu - przegląd teorii / Paulina Gołaska.// Remedium. - 2011, nr 10, s. 6-7
43. Zachowania trudne u dzieci z zaburzeniami mowy i języka - wykorzystanie w pracy terapeutycznej technik behawioralnych / Izabela Antos.// Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 2, s. 57-64
44. Zastosowanie komunikacji alternatywnej i wspomagającej w pracy z dzieckiem z autyzmem - z doświadczeń młodego nauczyciela / Magdalena Cychowska.// Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 375-379
45. Życie w innej przestrzeni... o psychospołecznej sytuacji rodzin dotkniętych autyzmem / Iwona Wendreńska.//W: Współczesna rodzina. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2011. - S. 211-229, bibliogr..

Autor: Elżbieta Słowik