Wisława Szymborska - życie i twórczość

Tarnobrzeg

 1. Człowieki kamień. W. Szymborska „Rozmowa z kamieniem” / Alicja Krawczyk // Język Polski w Szkole Średniej.- 1997/98, nr 1, s. 54-60

 2. Dwa spotkania  z Rubensem - Różewicz i Szymborska / Seweryna Wysłouch //  Polonistyka. - 2007, nr 6, s.6-11
 3. Dyliżansem (ze Słowackim, Szymborską i innymi pasażerami) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany //  Polonistyka. - 2009, nr 11, s.22-26
 4. Dziewczynka w kodzie poetyckim Szymborskiej / Barbara Gronek //  Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 2, s.7-17
 5. Dziwna planeta i dziwni na niej ci ludzie.... : scenariusz poetycko-muzyczny poświęcony poezji Wisławy Szymborskiej / Barbara Wanda Jachimczak //  Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s.25-28
 6. Dziwny jest ten świat : o poezji Wisławy Szymborskiej / Dorota Mazurek //  Język Polski w Szkole - Gimnazjum. - 2000/2001, nr 1, s.79-87
 7. Gry ironiczne : (w szkolnej lekturze wierszy Szymborskiej: "Pogrzeb", "Urodziny", "Jarmak cudów") / Zofia Budrewicz, Maria Sienko //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 486-490
 8. Igraszki słowne Wisławy Szymborskiej / Iwona Grodź // Polonistyka.- 2003, nr 10, s. 20-22

 9. Koniec i początek - interpretacja wiersza / Mieczysław Inglot //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 472-475
 10. Kot i śmierć / Katarzyna Kuczyńska // Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 482-485
 11. Motyw śmierci w późnej poezji Wisławy Szymborskiej / Marek Bernacki //  Polonistyka. - 2006, nr 8, s.26-31
 12. Niepodległość myśli / Ewa Wiegandt // Polonistyka.- 1995, nr 10, s. 655-657

 13. O rybie w wierszu Wisławy Szymborskiej / W. Śliwiński // Język Polski.- 1997, nr 1, s. 6-10

 14. Obserwacje Wniebowzietej Sowy,czyli jak Wisława Szymborska tłumaczy przyrodę / Michał Jasieński //  Biologia w Szkole. - 2006, nr 5, s.24-29
 15. Odrobina humoru na lekcji  - poezja Wisławy Szymborskiej / Zofia Wachowiak //  Język Polski w Szkole Średniej. - 1997/1998, nr 1, s.86-87
 16. Piszę, więc jestem - nie bezbronna... : o Noblu dla Szymborskiej w Niemczech i w Szwajcarii / Judith Arlt //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s.461-464
 17. Powtórka z Szymborskiej / Anna Legeżyńska //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 452-457
 18. Prospekt Wisławy Szymborskiej, czyli diabeł oswojony / Marta Musiatewicz //  Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 1, s.30-40
 19. Sto pociech - wizerunek człowieka: ironiczny czy nostalgiczny? / Agata Wójtowicz //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 477-482
 20. Szymborskiej poetycki dialog ze sztuką obrazu / Wojciech Pelczar //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 466-472
 21. Szymborskiej rozumienie poezji / Lidia Dziedzic //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 475-477
 22. Tyle naraz "święta" ze wszystkich stron świata : o Szymborskiej w Szwecji / Małgorzata Anna Packal~'en //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 457-461
 23. Wielkie odkrycie małych światów : ("Muzeum", "Urodziny") / Wiesława Wantuch //  Polonistyka. - 1997, nr 8, s. 490-494

 

Wydawnictwa zwarte

 1. Chwila / Wisława Szymborska. - Kraków : "Znak", 2002, sygn.. TG 83598
 2. 4 x Nobel / pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich. - Warszawa : "Stentor", 2002, sygn. TG 84310, NG 48059, SG 46743
 3. Człowiek wobec Boga i świata w poezji : antropologiczne motywy w twórczości Adama Mickiewicza, Cypriana Norwida, Wisławy Szymborskiej / Kazimierz Świegocki. - Warszawa : "Pax", 2006, sygn. TG 90155, NG 50190, SG 49438
 4. Dziko rosnące rośliny użytkowe / Jakub Mowszowicz ; tablice wykonała z natury Hanna Rembertowicz-Szymborska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990, sygn. SG 34115
 5. Herbert, Szymborska, Różewicz : studia stylistyczne Teresa Skubalanka. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008, sygn. SG 52273
 6. Milczenie słowa : o poezji Wisławy Szymborskiej / Dorota Wojda. - Kraków : "Universitas", 1996, sygn.. SG 41925
 7. Nothing twice : selected poems / Wisława Szymborska ; selected and. transl. [from Pol.] by Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh ; afterword by S. Barańczak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997, sygn.. NG 49166
 8. Nie ma rozpusty większej niż myślenie : o poezji Wisławy Szymborskiej / Anna Węgrzyniakowa. - Katowice : Towarzystwo Zachęty Kultury, [1997], sygn.TG 77018
 9. O podróżach w czasie / Czesław Miłosz ; wybór, oprac. i wstęp Joanna Gromek. - Wyd. 2. - Kraków : "Znak", 2010, sygn. SG 55293
 10. O poezji Wisławy Szymborskiej : (opracowanie szkolne) / Bogdan Zeler. - Katowice : "Książnica", 1996, sygn. NG 43392
 11. O poezji Wisławy Szymborskiej : świat w stanie korekty / Wojciech Ligęza. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2001, sygn. TG 83828
 12. Obmyślam świat czyli O poezji Wisławy Szymborskiej / pod red. S. Żaka. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1998, sygn. TCz 79005
 13. Poeci czterech pokoleń / Artur Sandauer. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977, sygn.. SG 17543, NG 30488
 14. Poezje" Wisławy Szymborskiej"/ oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2006,sygn. TBCz2491
 15. Poezje / Wisława Szymborska ;przedm. Jerzego Kwiatkowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970, sygn. SG 7181
 16. Poszukiwanie (kon)tekstów dla edukacji : migracje słowa i obrazu / red. nauk. Agnieszka Zalewska-Meler. - Toruń : "Akapit", 2011, sygn. TG 100313
 17. Radość czytania Szymborskiej : wybór tekstów krytycznych / oprac. Stanisław Balbus i Dorota Wojda ; [red. Jerzy Illg]. - Kraków : "Znak", 1996, sygn. NG 43614, SG 38740
 18. Syzyf poezji w piekle współczesności : rzecz o Wisławie Szymborskiej / Aneta Wiatr. - Warszawa : "Kram", 1996, sygn. TCz 76429, TG 76430, NG 43358, SG 38250
 19. Świat poetycki Wisławy Szymborskiej / Jan Majda. - Kraków : "Impuls", 1996,sygn. TG 76606, NG 43393, SG 38579
 20. Świat ze wszystkich stron świata : o Wisławie Szymborskiej / Stanisław Balbus. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996, sygn. TCz 77017
 21. Tak lekko było nic o tym nie wiedzieć : Szymborska i świat / Małgorzata Baranowska. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1996, sygn.. NG 43643
 22. Wiersze wybrane / Wisława Szymborska. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964, sygn.. NG 7520
 23. Wiersze wybrane / Wisława Szymborska ; wybór i układ autorki. - Wyd. nowe uzup. - Kraków : "a5", 2010, sygn. TG 98744, SG 55865
 24. Wisława Szymborska / Anna Legeżyńska. - Poznań : "Rebis", 1996, sygn.. NG 43251, TCz 76425, SG 38249
 25. Wybór wierszy / Wisława Szymborska ; il. Mieczysław Wasilewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979, sygn. TG 36909, NG 32621
 26. Zmysł udziału : wybór wierszy / Wisława Szymborska ; grafiki Barbara Gawdzik-Brzozowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2006, sygn. TG88712
 27. Życie na poczekaniu / Wisława Szymborska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1996, sygn. TG 76989, SG 38938

 

Multimedia

 1. Wisława Szymborska [Dokument dźwiękowy]. [CD] 1-4 / Wisława Szymborska ; tekst Joanna Szczęsna, Anna Bikont ; red. Dariusz Fedor.- Warszawa: "Agora", 2010 sygn. TPłC-218

Autor: PBW Tarnobrzeg