Bajkoterapia. Baśnioterapia. Poezjoterapia

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

BAJKOTERAPIA. BAŚNIOTERAPIA. POEZJOTERAPIA
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2002 - 2014

 

WYDAWNICTWA ZWARTE:

 1. Bajka terapeutyczna a kształtowanie się "Ja" głębokiego dziecka w wieku przedszkolnym / Wioletta Polańska.//W: Sztuka jako wsparcie rozwoju. Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2007. - S. 35-48, bibliogr..
 2. Bajka to życie albo z jakiej jesteś bajki : historie zmyślone opatrzone pomocnym komentarzem / Wojciech Eichelberger, Agnieszka Suchowierska. - Warszawa : Jacek Santorski & CO Agencja Wydawnicza, 2008.
  Przemyśl WP 95927
 3. Bajka w twórczym rozwoju i arteterapii / Olga Handford, Wiesław Karolak. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  Przemyśl WP 97957
 4. Bajki i opowiadania w terapii i psychoedukacji dzieci / Anna Niesłuchowska ; il. Ewa Niesłuchowska. - Płock : "Iwanowski", [2005].
  Przemyśl WP 97415
 5. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
  Przemyśl WP 91999
 6. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł. Hanna Dankiewicz. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2003.
  Przemyśl WP 92000
 7. Bajki rymowane w biblioterapii / Agnieszka Łaba. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2012.
  Przemyśl WP 104989
 8. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. - Kraków : "Impuls", 2014. 1J 55712
  Jarosław WJ 55712, Lubaczów WL 49227
 9. Bajki terapeutyczne. Cz. 1 / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Media Rodzina", [2010].
  Lubaczów WL 46788 – 46789
 10. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2003.
  Przemyśl WP 94407
  Jarosław WJ 51102
  Przeworsk WK 45817, 46381
 11. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 1999.
  Przemyśl WP 85832 – 85 833, 94406,
  Jarosław WJ 51076
 12. Bajkoterapia jako metoda wspomagająca rozwój dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych / Jolanta Karbowniczek, Mariusz Grabowski.//W: Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych. Kraków : Impuls, 2010. - S. 207-218.
  Przemyśl WP 102571
  Lubaczów WL 46973
 13. Bajkoterapia : o lękach dzieci i nowej metodzie terapii / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2002.
  Przeworsk WK 44419
  Przemyśl CzP 159.9, WP 93696
 14. Bajkoterapia czyli dla małych i dużych o tym, jak bajki mogą pomagać / [aut. bajek] Krzysztof Ibisz [i in.] ; il. Marcin Piwowarski ; [wstęp, komentarze Katarzyna Klimowicz]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2009.
  Przemyśl WP 99865
 15. Bajkoterapia czyli jak z Guziolkiem tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym (ogólnopolski konkurs literacki pt. Razem z Guziolkiem piszemy bajki : 2007/2008) / red. Katarzyna Szeliga. - Wyd. 2 popr. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Przemyśl WP 102596
  Lubaczów WL 45344 – 45345
 16. Bajkoterapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami emocji / Michalina Drożdżal.//W: Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012. - S. 46-51, bibliogr.
  Przemyśl CzP 376-056.36
  Jarosław WJ 55479
  Przeworsk WK 51063
 17. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", 2009.
  Przemyśl WP 14642/b
  Przeworsk CzK 48581
 18. Baśnie i baśniowość czyli kraina dziecięcego mitu : [praca zbiorowa / pod red. Teresy Bugajskiej]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2000.
  Przeworsk WK 2766 B
 19. Baśnie w przedszkolu : bajkoterapia w pracy z dziećmi / Cordula Pertler, Reinhold Pertler ; [przekł. z jęz. niem. Joanna Procek]. - Kielce : "Jedność", cop. 2012.
  Przemyśl WP 104992
 20. Baśń w terapii i wychowaniu / red. nauk. Szymon Kawalla, Ewa Lewandowska-Tarasiun, Jan Wiktor Sienkiewicz. - Warszawa : "Trio", cop. 2012.
  Przeworsk WK 50926
  Lubaczów WL 48644
 21. Baśnie w wychowaniu i terapii dziecka / Anna Tychmanowicz.//W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 422-429, bibliogr.
  Przemyśl WP 101351
  Przeworsk WK 49085
  Lubaczów WL 46380 - 46381
 22. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2011.
  Przemyśl WP 103534
  Jarosław WJ 54779
  Przeworsk WK 50856
  Lubaczów WL 47344 – 47345
 23. Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni. T. 1 / Bruno Bettelheim ; przeł. [z ang.] i przedmową opatrzyła Danuta Danek. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.
  Przemyśl WP 68226, 95028, CzP 82.0
  Jarosław WJ 41402
  Przeworsk WK 28285 - 28287
  Lubaczów WL 31469, 31471, 34181
 24. Cudowne i pożyteczne : o znaczeniach i wartościach baśni. T. 2 / Bruno Bettelheim ; przeł. [z ang.] i przedmową opatrzyła Danuta Danek. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1996.
  Przemyśl WP 68227, 68229, 95029, CzP 82.0
  Jarosław WJ 41403
  Przeworsk WK 28286
  Przeworsk WK 28288
  Lubaczów WL 31470, 31472, 34182
 25. "Czarodziejski pyłek", czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przeworsk WK 3604 B, 48275
 26. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : "Klanza", 2005.
  Przemyśl CzP 373.3.046-021.64
 27. Historia Guziolka czyli Jak tworzyć i wykorzystywać bajki i opowiadania w biblioterapii oraz rozwoju aktywności twórczej dziecka w wieku przedszkolnym : poradnik dla dzieci, rodziców i nauczycieli / Katarzyna Szeliga ; [rys. Agata Fuks]. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Przemyśl CzP 159.9
 28. Mała Zuzia / Helena Wrona ; il. Wojciech Górski. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
  Przeworsk WK 3544 B
 29. Mamo, boję się szkoły / Giovanna Ramera ; wprow. Maria Teresa Zattoni ; konsult. meryt. Maria Molicka ; tł. [z włosk.] Ryszard Zajączkowski. - Kraków : "WAM", cop. 2007.
  Lubaczów WL 44184
 30. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 / pod red. nauk. Anny Guzy i Danuty Krzyżyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
  Przemyśl CzP 376-056.36
  Jarosław WJ 55479
  Przeworsk WK 51063
 31. Rodzina misiów / Helena Wrona ; il. Wojciech Górski. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2005.
  Przeworsk WK 3543 B
 32. Scenariusze przedstawień teatralnych dla dzieci / Agnieszka Kusza. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2011.
  Przemyśl WP 104785
  Jarosław WJ 54906
  Przeworsk WK 50987
  Lubaczów WL 48245, CzL 48108
 33. Walory wynikające z odmienności : bajka terapeutyczna, psychoedukacyjna w specjalistycznych świetlicach dla dzieci / Agnieszka Sołbut.// W: Patriotyzm i nacjonalizm : ku jakiej tożsamości kulturowej? Kraków : "Impuls", 2013. - S. 365-379.
  Przemyśl WP 106929, 107096
  Lubaczów WL 49054
 34. Wspomaganie rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym : program rewalidacji indywidualnej / Mirosław Zalewski. - Toruń : "Akapit", 2011.
  Przemyśl WP 14818/b
  Lubaczów WL 48224 – 48225
 35. Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 2007.
  Przeworsk WK 48244

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE:

 1. Bajarz / bajarka opowiada... / Dorota Mrozek // Polonistyka. – 2011, nr 2, s. 50–53
 2. Bajka, bajkoterapia, wychowanie... / Marta Pytka // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2002, nr 4, s. 38–42
 3. Bajka czy opowiadanie / Katarzyna Szeliga ; rozm. przepr. Emilia Mela.// Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 18-21
 4. Bajka o chłopcu, który zmieniał postacie / Joanna Karasowska-Płotek.// Remedium. - 2013, nr 6, s. 10-12
 5. Bajka o księżniczce / Joanna Karasowska-Płotek, Aleksandra Karasowska.// Remedium. - 2013, nr 2, s. 11-13
 6. Bajka o Zuzi / Zuzanna Karasowska-Płotek.// Remedium. - 2014, nr 2, s. 20-22
 7. Bajka terapeutyczna / Aleksandra Karasowska, Joanna Karasowska.// Remedium. - 2012, nr 10, s. 24-25
 8. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / Beata Hoffmann.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 24-28
 9. Bajka terapeutyczna „O małej wiewiórce” / Elżbieta Sobolewska, Magdalena Masłoń // Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce. – 2008, nr 1/2, s. 113–114
 10. Bajka w pracy z dziećmi / Lucyna Markowicz // Świetlica w Szkole. – 2009, nr 3, s. 21
 11. Bajki dzieciom / Aleksandra Raźniak.// Życie Szkoły. - 2007, nr 8, s. 30-36
 12. Bajki nie-bajki i bajkoterapia / Wita Szulc.// Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 5-11
 13. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka. - Bibliogr. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 12-[17]
  [Przyczyny, rodzaje i sposoby łagodzenia lęku u dzieci w wieku przedszkolnym. Bajki terapeutyczne jako narzędzie wspomagające prawidłowy rozwój emocjonalno-moralny dzieci.]
 14. Bajki szczególne, bajki terapeutyczne / Ewa Kramarczyk.// Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 10-13
 15. Bajki terapeutyczne i ich rola / Kamila Budzyńska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 8-9
 16. Bajki terapeutyczne w pracy z dziećmi / Genowefa Surniak.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 1, dod. Świat książki dziecięcej s. 1-2
 17. Bajki w wychowaniu fizycznym / Teresa Zygmunt.// Lider. - 2009, nr 10, s. 26-27
 18. Bajkoterapia / Jadwiga Bibrzycka.// Świetlica w Szkole. - 2009, nr 1, s. 16
 19. Bajkoterapia / Marta Niedźwiecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 11, s. 60
 20. Bajkoterapia w szkole podstawowej / Renata Gromek.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 5-6
 21. Bajkowy, dziecięcy świat... / Anna Krajewska // Bliżej Przedszkola. – 2010, nr 6, s. 74–75
 22. Baśnie w profilaktyce zagrożeń / Maria Lipka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 38-40
 23. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń-Piasecka.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 1, s. 53-58
 24. Baśniowa terapia / Maria Molicka.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 4, s. 63-71
 25. Baśniowe prawdy życia : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I / Hanna Trochimowicz, Mirosława Szczęsna // Biblioteka w Szkole. – 2003, nr 5, s. 11–12
 26. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 62-65
 27. Baśniowe spotkania w pracy rewalidacyjnej z dziećmi o obniżonych możliwościach intelektualnych / Ewa Lejowska, Jan Fedczak.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 9-12
 28. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 1 / Maria Molicka.// Remedium. - 2005, nr 2, s. 10-11
 29. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi. Cz. 2 / Maria Molicka.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 8-9
 30. Baśń w rozwoju dziecka a sposób wykorzystania jej w reklamie / Jadwiga Kwiek // Edukacja Medialna. – 1999, nr 4, s. 20–23
 31. Biblioterapia / Olga Chmielewska.// Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 29-31
 32. Brzydkie kaczątko : scenariusz zajęć / Elżbieta Smajdor // Biblioteka w Szkole. – 2006, nr 9, s. 18–19
 33. Co mam ci szepnąć byś zakwitł? : przez bajkę do potrzeb dziecka / Marta Mytko.// Życie Szkoły. - 2013, nr 11, s. 12-13
 34. Czarodziejska lampa Aladyna : zajęcia inspirowane bajką / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 28-30
 35. Dobro i zło – odwieczna walka : propozycja zajęć dla sześciolatków / Violetta Maklakiewicz //Wychowanie na co Dzień. – 2009, nr 3, dod. s. V–VII
 36. Dziecko w świecie baśni, bajek i bajeczek / Beata Bielska // Bliżej Przedszkola. – 2011, nr 3, s. 67–71
 37. Frant z Czubkiem : warsztaty baśnioterapii : zajęcia o poczuciu własnej wartości. Na podstawie tekstu Charles'a Perraulta / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 18-19
 38. Gdy potwor się śni : jak pomoc dzieciom w zasypianiu?. - Bibliogr. /Agnieszka Bisz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 10, s. 42-46
  [Przyczyny trudności w zasypianiu u dzieci w wieku przedszkolnym. Leki spowodowane nadmiarem wrażeń i emocji. Terapeutyczne sposoby oswajania dziecięcej grozy - wykorzystanie wierszy: "Dom" Jerzego Ficowskiego, "Nocna straszaki" Marcina Przewoźnika, "potwór" Doroty Gellner, "Czarny lew" Danuty Wawiłow.]
 39. Godzina baśni : program dla I etapu edukacyjnego (klasy I-III szkoły podstawowej) / Barbara Banach, Halina Maciocha.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 5, s. 15-22
 40. Haiku - słowa - motyle, słowa - kropelki rosy, słowa - szum strumyka : Przykład poezjoterapii / Grażyna Gajek.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 13-14
 41. Igła do cerowania czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15
 42. Inscenizacja baśni – szanse i zagrożenia / Thomas Schwinger ; tł. Dorota Sadowska // Pedagogika Społeczna. – 2006, nr 2, s. 116–129
 43. Jak Gucio oswoił Strach / Joanna Polaszczyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 1, s. 36-37
 44. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
 45. Kochamy mimo odmienności : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 12, s. 16
 46. Konik polny i biedronki : scenariusz przedstawienia na motywach bajki Ezopa / Joanna Fonfara - Gręziak.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 27
 47. Królestwo wiatru i inne bajki / Halina Pawłowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 7, s. 31-[32]
  [Pisanie bajek przez dzieci i nauczyciela jako forma pracy z dziećmi w przedszkolu (m.in. pisanie bajki, wykonywanie dekoracji rysunkowej do utworu, informowanie rodziców o dziele). Walory wychowawcze, dydaktyczne i estetyczne.]
 48. Księżniczka na ziarnku grochu, czyli o prawdzie w życiu : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 14-15
 49. Lecznica dla duszy / Katarzyna Szeliga // Życie Szkoły. - 2007, nr 10, s. 22-27
 50. Matematycznie o poezjoterapii / Sławomir M. Krzyśka.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 4, s. 54-56
 51. Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole / Kinga Anna Gajda.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 7 - 19
 52. Moc baśni, moc opowieści. Baśń w profilaktyce przemocy w rodzinie / Marta Szymanek.// Niebieska Linia. - 2011, nr 2, s. 4-6
 53. Na niepowodzenia w szkole - magiczna moc bajkoterapii : scenariusz zajęć z wykorzystaniem "Bajki o mróweczce" Marii Molickiej / Grażyna Gajek.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 5, s. 15-16
 54. Nie taki mrok straszny / Małgorzata Wróbel.// Wychowanie w Przedszkolu. 2010, nr 10, s. 48-49
 55. Niwelowanie lęków u dzieci – propozycja zajęć w przedszkolu / Joanna Bawoł // Wychowanie na co Dzień. – 2010, nr 1/2, dod. s. VI–VIII
 56. O Łaciatym Słoniu : Scenariusz przedstawienia na podstawie adaptacji bajki ks. Bogusława Zemana / Bronisława Drewnik, Beata Skucha-Skrzyńska.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 26-29
 57. O Tygrysku, który nie panował nad swoją siłą - cz. I / Joanna Karasowska, Aleksandra Karasowska.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 24-25
 58. O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej / Marcin Wlazło.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 1/2, s. 24-28
  [Geneza i istota biblioterapii. Bajkoterapia a terapeutyczne właściwości baśni. Baśnie i bajki wobec "pułapek izonomii rozwojowej".]
 59. Poezjoterapia wzbogaca duchowo / Sławomir M. Krzyśka / Edukacja i Dialog. – 2004, nr 9, s. 66 - 69
 60. Pomysły interpretacyjne a wartości (na przykładzie baśni) / Ewa Świąc.// Chowanna. - 2009, T. 1, s. 43-54
 61. Program edukacyjny on - line "Opowieści z Pacynkowa" - bawi i uczy : [ rozm. przepr. Ewa Przepiórzyńska ] / Katarzyna Klimowicz, Monika Staniszewska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 7, s. 14-15
 62. Propozycje literatury wspierającej : zestawienie bibliograficzne / Oprac. Lilla Pietrzykowska // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s. 29-31
 63. Przeciw wykluczeniu : przykład pracy metodą projektu z wykorzystaniem biblioterapii / Grażyna Ziaja // Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 2, s. 18
  [Relacja z realizacji projektu - gimnazjalnego wolontariatu Klubu Ośmiu na zajęciach biblioterapeutycznych wśród osób z upośledzeniem umysłowym.]
 64. Przypadek „brzydkiego kaczątka” / Kinga Anna Gajda // Język Polski w Szkole IV–VI. –2010/2011, nr 1, s. 18–27
 65. Rola bajki w wychowaniu i rozwoju dziecka / Katarzyna Gromek-Segit.// Wychowawca. - 2014, nr 9, s. 16-19
 66. Rola baśni w życiu dziecka / Izabela Rudnicka // Poradnik Bibliotekarza. – 2008, nr 4, s. 1–3 (dod. Świat książki dziecięcej)
 67. Rzecz o poezjoterapii / Sławomir Maciej Krzyśka.// Opieka. Wychowanie. Terapia. – 2004, nr 1-2 (57-58), s. 42-43
 68. Smocze humory / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 2, s. 28-30
 69. Sprawcza moc baśni / Agnieszka Chmura.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 38-41
 70. Świat baśni i wyobraźni dziecięcej w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Srebro, Katarzyna Wójcik // Nauczanie Początkowe. – 2006/2007, nr 3, s. 7–11
 71. Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 61 - 66
 72. Terapia bajką / Jolanta Bot.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s. 53-56
 73. Tosia strojnisia : bajka psychoedukacyjna dla dzieci, które grymaszą podczas ubierania się / Agnieszka Borowiecka.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 9, s. 18-19
 74. W krainie bajek / Elżbieta Buczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 6, s. 48-49
 75. W świecie bajek / Beata Sobowleska.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 1, s. 14
 76. W świecie bajek i baśni / Elwira Skurka // Życie Szkoły. – 2013, nr 2, s. 34–35
 77. Ważkie treści opowieści / Steven Killick, Neil Frude, tł. Agnieszka Chrzanowska, Aleksander Król.// Charaktery. - 2009, nr 10, s. 36 - 39
 78. Wiosenna wycieczka - zabawy dla przedszkolaków / Beata Bielska.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 3, s. 28-35
 79. Wykorzystanie do celów terapeutycznych metaforycznych znaczeń bajki o "Czterech muzykantach z Bremy" /Wita Szulc.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2006, nr 2, s. 48-54
 80. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec// Nauczanie Początkowe : kształcenie zintegrowane. - 2006/2007, nr 2, s. 45-55
 81. Z wizytą w krainie bajek z literką "B" / Beata Wańtowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 70-71
 82. Zaczarowana dorożka / Ewa Stadtmuller, Marzena Astramowicz.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 1, s. 72
 83. Zastosowanie bajek w pracy profilaktycznej wychowawcy / Lidia Wawryk, Krzysztof Grala.// Wychowanie na co Dzień. - 2013, nr 1-2, wkł. s. I-III
 84. Złodziejaszki (bajka dydaktyczna) / Katarzyna Sikorska-Więckowska.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 24
 85. Złotowłosa w domku misiów : zajęcia inspirowane bajką / Edyta Kaczanowska.// Bliżej Przedszkola. - 2014, nr 3, s. 36-38
 86. Żabi list : bajka ekologiczna / Agnieszka Tomalka-Sadownik.// Życie Szkoły. - 2008, nr 6, s. 33-37

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE:

 1. Bajki terapeutyczne / [Dokument dźwiękowy]. Maria Molicka ; czyta Agnieszka Geinert - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2012. Przeworsk WK 94 DO
  Lubaczów WL 409 SL
 2. Bajki terapeutyczne [Dokument dźwiękowy]. CD 1-4 / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2007.
  Przemyśl WP 339/E

 

Autor: Agnieszka Biedroń