ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

ADD –zespół zaburzeń koncentracji uwagi
(bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. ADHD/ADD : jak pomóc dziecku ogarnąć chaos / Cheryl R. Carter ; tł. z jęz. ang. Karolina Kraczkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.
  WypRz 239047
 2. Dar uczenia się : sprawdzona nowa metoda korekcji ADD, problemów z matematyką i pisaniem odręcznym / Ronald D. Davis, Eldon M. Braun ; przeł. [z ang.] Monika Hartman. - Poznań : Zysk i S-ka, cop. 2006.
  WypRz 229852, CzytR 229851
 3. Dziecko z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej ADHD i ADD / Barbara Konstanty Ignaciuk. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2018.
  WypRz 247346
 4. Koncentracja uwagi : zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w przedszkolu / Dorota Skiba. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017.
  CzytR 247738
 5. Kot zdejmuje buty : propozycje zabaw wspierających spokój i koncentrację / Ingrid Biermann ; [przekł. z niem. Edyta Panek]. - Kielce : "Jedność", 2006.
  WypRz 231482
 6. Procesy uwagi i hamowania reakcji u dzieci z ADHD z perspektywy rozwojowej neuropsychologii klinicznej / Aneta Rita Borkowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
  CzytR 232655
 7. Uważność i psychoterapia / red. Christopher K. Germer, Ronald D. Siegel, Paul R. Fulton ; tł. Małgorzata Cierpisz ; przedm. do wyd. pol. Paweł Holas. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015.
  CzytR 243710

 

Artykuły

 1. Charakterystyka zachowań uczniów z zaburzeniami koncentracji uwagi / Irena Sosin.// Gazeta Szkolna. - 2009, nr 48, s. 18
 2. Ćwiczenia na pobudzenie koncentracji uwagi / Marek Szurawski.// Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 14-15
 3. Ćwiczenie koncentracji / Katarzyna Droga.// Głos Pedagogiczny. - 2011, styczeń, s. 22-25
 4. Dar uważności na co dzień / Natalia Knap.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 1, s. 108-115
 5. Dziecko z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi - najważniejsze problemy oraz sposoby postępowania / Joanna Skibska.// W: Edukacja małego dziecka. T. 4, Konteksty rozwojowe i wychowawcze : praca zbiorowa. - Cieszyn : Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego ; Kraków : "Impuls", 2013. - S. 145-165
  CzytR 240717
 6. Edukacja dziecka z zaburzeniami uwagi / Marzena Dżuman.// Meritum. - 2009, nr 2, s. 39-43, bibliogr.
 7. Funkcjonowanie uwagi u dzieci w wieku wczesnoszkolnym : grupy ryzyka / Anna Nowotnik.// Edukacja. - 2012, nr 1, s. 87-102
 8. Geneza i źródło emocji jako czynniki modulujące obszar uwagi/ Kamil Imbir.// Roczniki Psychologiczne. - T. 16, nr 2 (2013), s. 263-286
 9. Gry i zabawy dla dzieci z trudnościami w koncentracji / Paulina Ilska.// Remedium. - 2015, nr 7-8, s. 40-41
 10. Jak obudzić uwagę - o zaburzeniach koncentracji / Anna Perlińska-Supeł, Katarzyna Klimek-Michno ; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 8, s. 4-6
 11. Jak wzmocnić koncentrację? / Joanna Przemyślańska.// Wychowawca. - 2011, nr 2, s. 13-14
 12. Mindfulness w psychoterapii - cz. I / Benedykt K. Peczko.// Remedium. - 2009, nr 4, s. 22-23
 13. Mindfulness w psychoterapii - cz. II / Benedykt K. Peczko.// Remedium. - 2009, nr 7/8, s. 42-43
 14. Najbardziej rozkojarzone dziecko w grupie, czyli problemy z koncentracją uwagi / Anna Jankowska.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 19-21
 15. Nauczanie uważności w terapii / Susan M. Pollak.// W: Uważność i psychoterapia. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2015. - S. 167-181
 16. Niedostosowanie społeczne dzieci z syndromem deficytu uwagi i nadruchliwości (DUN) / Mieczysław Dudek.//W: Młodzież wobec współczesnych zagrożeń. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2003. - S. 94-104, bibliogr.
  CzytR 228038
 17. Niegrzeczne czy z dysfunkcją uwagi? : dlaczego niektóre dzieci nie wypełniają poleceń i co zrobić, by to zmienić / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 8, s. 14
 18. Skupmy się! : zaburzenia koncentracji i uwagi u uczniów / Dorota Zając.// Głos Pedagogiczny. - 2018, nr 1, s. 48-50
 19. Sposób na problemy z koncentracją i skupieniem / Małgorzata Warzkiewicz.// Doradca Nauczyciela Przedszkola. - 2013, nr 12, s. 54-57
 20. Syndrom ADD : o dzieciach bujających w obłokach / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 12, s. 44-46
 21. Trudności w funkcjonowaniu uwagi - szersza perspektywa / Justyna Cieślińska.// Remedium. - 2016, nr 5, s. 12-14
 22. Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci. Cz. 1 / Kaja Chojnacka.// Remedium. - 2018, nr 7-8, s. 14-15
 23. Trudności w koncentrowaniu uwagi u dzieci. Cz. 2 / Kaja Chojnacka.// Remedium. - 2018, nr 11, s. 10-12
 24. Uwaga na (nie)uwagę! / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 39, s. 16
 25. Uwaga, Uwaga! : czyli jak wspomagać koncentrację u przedszkolaka / Dorota Pietrzyk.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 3, s. 48-51
 26. Wspomaganie koncentracji u dziecka / Anna Meslin.// Życie Szkoły. - 2018, nr 3, s. 28-32
 27. Zaburzenia koncentracji uwagi / Edyta Szczepkowska.// Życie Szkoły. - 2017, nr 7, s. 27-32
 28. Zaburzenia koncentracji uwagi u dziecka / Irena Sosin.// Gazeta Szkolna. - 2009, nr 19/20, s. 25
 29. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi / Arthur D. Anastopoulos, E. PaigeTemple, Stephanie D. Shaffer.//W: Psychoterapia poznawcza w teorii i praktyce. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - S. 462-485, bibliogr.
  CzytR 232308

 

 

 

Rzeszów, 18.03.2019 r.

oprac. Małgorzata Smulska

na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska