Prawo autorskie w szkole

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

 

Prawo autorskie w szkole

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2015

 

Druki zwarte:

 1. Autor i prawo do autorstwa / Marlena Jankowska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
 2. Biblioteki cyfrowe : praca zbiorowa / pod red. Małgorzaty Janiak, Moniki Krakowskiej i Marii Próchnickiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012
 3. Dobra intelektualne : problemy międzynarodowej ochrony / Leonard Łukaszuk. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009.
 4. Ochrona wiedzy a kapitał intelektualny organizacji / red. nauk. Wiesław Kotarba ; aut. Marcin Kotarba [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006.
 5. Ochrona własności intelektualnej / Grzegorz Michniewicz. - Warszawa : C. H. Beck, 2010.
 6. Ochrona własności intelektualnej : podstawowe akty prawa krajowego i międzynarodowego / Janusz Merski, Jerzy Szmigrodzki. - Stan prawny na dzień 1 listopada 2007. - Warszawa : "AlmaMer", 2007.
 7. Prawne podstawy działalności kulturalnej / Joanna Hołda, Zbigniew Hołda, Dorota Ostrowska. - Kraków : "Zakamycze", 2005.
 8. Prawo autorskie / Janusz Barta, Ryszard Markiewicz. - Wyd. 2, stan prawny na 25 sierpnia 2010 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2010.
 9. Prawo autorskie i prasowe wraz z indeksem rzeczowym / red. Aneta Flisek. - Wyd. 15, stan prawny styczeń 2012 r. - Warszawa : C.H. Beck, 2012.
 10. Prawo autorskie i prawa pokrewne : komentarz / pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza. - 5 wyd., Stan prawny: 30 kwietnia 2011 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2011.
 11. Prawo autorskie i prawa pokrewne / Rafał Golat. - Wyd. 7 zaktual. - Warszawa : C. H. Beck, 2011.
 12. Prawo autorskie i prawa pokrewne : zarys wykładu / Maria Poźniak-Niedzielska, Jerzy Szczotka, Marek Mozgawa ; pod red. Marii Poźniak-Niedzielskiej. - Stan prawny na 30 września 2006 r. - Bydgoszcz : "Branta", 2007.
 13. Prawo autorskie w pracy bibliotekarza / Bolesław Howorka. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2012.
 14. Prawo autorskie w szkole. - Warszawa : Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów, 2010.
 15. Prawo mediów / Janusz Barta [i in.] ; pod red. Janusza Barty, Ryszarda Markiewicza, Andrzeja Matlaka. - Wyd. 2. - Warszawa : "LexisNexis", 2008.
 16. Prawo mediów / pod red. Joanny Sieńczyło-Chlabicz. - Warszawa : LexisNexis Polska, 2013.
 17. Prawo własności intelektualnej : repetytorium / Mariusz Załucki (red.). - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2010.
 18. Przewodnik z zakresu własności intelektualnej / Katarzyna Sas, Jolanta Woźniak. - Warszawa : Media Regionalne, 2010.
 19. Reklama : aspekty prawne / red. nauk. Monika Namysłowska ; aut. Joanna Adamczyk [i in.]. - Stan prawny na 1 stycznia 2012 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2012.
 20. Szkoła w dobie Internetu / red. nauk. Andrzej Nowak, Katarzyna Winkowska-Nowak, Ludmiła Rycielska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
 21. Wolna kultura / Lawrence Lessig ; wstęp Edwin Bendyk ; tł. Przemek Białokozowicz [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2005.
 22. Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie / pod red. Franciszka Kozaczuka. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010
 23. Zagadnienia prawa własności intelektualnej / pod red. Andrzeja Matlaka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2007.
 24. Zastosowanie konstrukcji pól eksploatacji w dziedzinie umów prawa autorskiego dotyczących utworów audiowizualnych / Piotr Ślęzak. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007.
 25. Zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi i pokrewnymi po zmianach ustawowych / red. nauk. Krzysztof Lewandowski. - Poznań : Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, 2011.

 

Artykuły z czasopism:

 1. Autorskie prawa majątkowe a praktyka ich stosowania / Lucjan Biliński// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 4, s. 12-15
 2. Bibliografia od kuchni... czyli potyczki bibliografa : o bibliografii, cenzurze i wolności... słowa / Ewa Domek// Bibliotekarz. - 2015, nr 3, s. 37-41
 3. Biblioteka cyfrowa i prawo autorskie / Bolesław Howorka// Bibliotekarz. - 2006, nr 10, s. 7-11
 4. Bibliotekarze nie okradają twórców / Bolesław Howorka// Bibliotekarz. - 2014, nr 12, s. 42-46
 5. Biblioteki uczelni oraz ich pracownicy wobec prawa autorskiego / Bolesław Howorka// Bibliotekarz. - 2010, nr 9, s. 7-10
 6. Co wolno bibliotece? : o art. 28 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Bolesław Howorka// Bibliotekarz. - 2006, nr 3, s. 13-16
 7. Czy można wypożyczać i kopiować filmy do użytku domowego? : prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 12, s. 13
 8. Dekoracje przedszkolne a utwory pracownicze / Dariusz Skrzyński// Bliżej Przedszkola. - 2015, nr 2, s. 16-17
 9. Dni Prasy, Książki, Biblioteki i Praw Autorskich w naszej szkole / Ewa Dunin-Wilczyńska// Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 9, s. 16-18
 10. DOI jako standard dokumentów elektronicznych i jego wykorzystanie przez CrossRef, stowarzyszenie wydawców / Elżbieta Jankowska// Bibliotekarz. - 2007, nr 7/8, s. 21-23
 11. Dozwolony użytek chronionych utworów w znowelizowanej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych / Bolesław Howorka// Bibliotekarz. - 2005, nr 2, s.15-22
 12. Dramat to czy kryminał ? : ktoś oferuje "parasol licencyjny" - lepiej sprawdź, zanim zapłacisz / Piotr Skura// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 19, s.7
 13. Dyskusja nad przyszłością WIPO / oprac. Barbara Szczepańska// Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 6, s. 12 - 13
 14. Dzieła osierocone : palące problemy, propozycje rozwiązań / Barbara Szczepańska// Bibliotekarz. - 2008, nr 4, s. 7-10
 15. Dzieła osierocone wychodzą z cienia / Lidia Geringer de Oedenberg// Bibliotekarz. - 2012, nr 6, s. 4-6
 16. Elektroniczne przesyłanie utworów przez biblioteki / Rafał Golat// Bibliotekarz. - 2011, nr 12, s. 31 - 32
 17. Film jako ilustracja: nowe prawo autorskie- nowy ból głowy dla szkół / Piotr Skura// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 21, s. 6
 18. Historia książki i praw autorskich : projekt uroczystości bibliotecznej / Teresa Kasza// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 12-13
 19. Jak korzystać z cudzych tekstów w publikacji / Klemens Stróżyński// Nowa Szkoła. - 2006, nr 6, s.4-7
 20. Kradzież myśli, kradzież słów / Klemens Stróżyński.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 5, s.12-15
 21. Książka w 2014 roku - dyskusje i wydarzenia / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 4-8
 22. Książkowe świętowanie : Od Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich do Dnia Bibliotekarza / Donata Gierszewska// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 22
 23. Kwestie prawne w prowadzeniu mediateki / Lucjan Biliński// Bibliotekarz. - 2009, nr 1, s. 31
 24. Lekcja na ekranie : film zamiast wykładu-zbędna rozrywka czy przydatne narzędzie pracy? Magdalena Goetz// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 21, s.10
 25. Łupią, ale kupią / Bartek Chaciński// Polityka. - 2012, nr 6, s. 20-22
 26. Materiały kartograficzne w działalności bibliotek : (aspekty prawne) / Rafał Golat// Bibliotekarz. - 2007, nr 11, s. 20-21
 27. Mentalny defekt / Krzysztof Raczyński// Edukacja i Dialog. - 2010, nr 9/10 , s. 60-61
 28. Nie ma seansu za darmo : noc filmowa może szkołę drogo kosztować, nawet kilka tysięcy złotych / Piotr Skura// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 13, s. 5
 29. Niepełnosprawni artyści jako podmiot praw autorskich / Anna Romaniuk// Szkoła Specjalna. - 2011, nr 1, s. 63-67
 30. Niewolnicy sieci / Adam Grzeszak// Polityka. - 2012, nr 6, s. 40-43
 31. Nowe zasady odpowiedzialności cywilnej z zakresu prawa własności intelektualnej / Rafał Golat// Bibliotekarz. - 2007, nr 12, s. 21-22
 32. O możliwościach nieodpłatnego wykorzystywania materiałów z Internetu / Sylwia Twardo// Języki Obce w Szkole. - 2009, nr 4, s. 95-102
 33. O powoływaniu się na źródła : lekcja biblioteczna / Iwona Włodarska// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2010, nr 5, s. 12 - 13
 34. Oprogramowanie komputerowe w edukacji / Dariusz Skrzyński// Meritum. - 2008, nr 4, s. 98-102
 35. Organizacja zdalnego dostępu do licencjonowanych elektronicznych zasobów informacji w bibliotekach polskich uczelni wyższych / Karina Nabiałczyk// Przegląd Biblioteczny. - 2007, z.2, s.221-232
 36. Otwarte materiały edukacyjne - podstawowe kwestie prawne / Krzysztof Siewicz// Meritum. - 2012, nr 4, s. 88-93
 37. Pokazy filmowe w bibliotece : fakty i mity wg Motion Picture Licensing Company / Sebastian Karolik// Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 12 s. 18-20
 38. Pokazy filmowe w bibliotece / Sebastian Karolik// Bibliotekarz. - 2012, nr 9, s. 46 - 47
 39. Pokolenie Ctrl+C, Ctrl+V / Magdalena Szpunar// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 11/12, s. 66-74, bibliogr.
 40. Polskie prawo autorskie w szkole i bibliotece : ( po harmonizacji przepisów z dyrektywami Unii Europejskiej ) / Bolesław Howorka// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 2-3
 41. Polskie prawo autorskie w szkole i bibliotece : (po harmonizacji przepisów z dyrektywami Unii Europ ejskiej) / Bolesław Howorka// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 2-3
 42. Praca habilitacyjna oraz doktorat w bibliotece. A co z pracą dyplomową studenta? / Bolesław Howorka// Bibliotekarz. - 2014, nr 5, s. 45-47
 43. Prawa autorskie do artykułu w czasopiśmie naukowym / Bolesław Howorka// Bibliotekarz. - 2006, nr 5, s. 14-17
 44. Prawa autorskie / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2012, nr 5, s. 60-62
 45. Prawa (nie tylko) autorskie / Dorota Janczak// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 5, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 6-8
 46. Prawda oparta na kłamstwach : z dr. hab. Markiem Wrońskim, rzecznikiem rzetelności naukowej, rozmawia Anna Raczyńska / Marek Wroński// Edukacja i Dialog. - 2012, nr 9/10, s. 52-55
 47. Prawne aspekty prowadzenia szkolnej strony internetowej / Dariusz Skrzyński// Meritum. - 2014, nr 4, s. 80-85
 48. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 8 - 0
 49. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 5, s. 6 - 8
 50. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 10 - 11
 51. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 11 - 13
 52. Prawnik odpowiada / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 1, s. 9 - 10
 53. Prawo autorskie a technologia informacyjna - krótki przewodnik dla nauczycieli / Dorota Janczak// Meritum. - 2006, nr 1, s. 52-57
 54. Prawo autorskie a udostępnianie książek naukowych i dydaktycznych / Lucjan Biliński// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 1, s.9-12
 55. Prawo autorskie, czyli... zasady korzystania z wizerunku różnych osób / Dariusz Skrzyński// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s.5-8
 56. Prawo autorskie : konspekt zajęć dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Jadwiga Woźniak// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 17-18
 57. Prawo autorskie nie musi być nudne / Karolina Miozga, Jolanta Stelmach// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s.14-15
 58. Prawo autorskie oraz domena publiczna (scenariusz zdalnej lekcji z zakresu informatyki z wykorzystaniem środowiska Adobe Connect w szkole ponadgimnazjalnej / Dominik Mirosław Piotrowski// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 3, wkładka, s. VII-VIII
 59. Prawo autorskie w Internecie / Katarzyna Kosińska-Polańska.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 48-51
 60. Prawo autorskie w Internecie / Kinga Szczerba.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 2, s. 78-79
 61. Prawo autorskie w kontekście bibliotek tradycyjnych i cyfrowych : okiem nie-prawnika / Jacek Włodarski.// Biblioteka : szkolne centrum informacji. - 2011, nr 5, s. 32-35
 62. Prawo autorskie w praktyce oświatowej / Dariusz Skrzyński.// Doradca Dyrektora Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 54-57
 63. Prawo autorskie w praktyce szkolnej nauczyciela / Dariusz Skrzyński.// Doradca Dyrektora Szkoły. -2013, nr 5, s. 16-20
 64. Prawo autorskie w przedszkolu. Cz. 1 / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 24-26
 65. Prawo autorskie w przedszkolu. Cz. 2 / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 24-25
 66. Prawo autorskie w szkole, czyli ...legalne korzystanie z programów komputerowych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 4, s.8-11
 67. Prawo autorskie w szkole, czyli... objaśnianie podstawowych pojęć / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 12, s. 8-10
 68. Prawo autorskie w szkole, czyli... publiczne odtwarzanie i wykonywanie utworów / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 3, s. 8-10
 69. Prawo autorskie w szkole, czyli... szczególne uprawnienia instytucji oświatowych / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s.6-9
 70. Prawo autorskie w szkole, czyli... zasady eksploatacji internetu / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s.8-11
 71. Prawo autorskie w szkole, czyli ... zasady korzystania z wizerunku różnych osób / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 5 - 8
 72. Prawo autorskie w szkole, czyli... zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów przez biblioteki (tzw. przywilej biblioteczny) / Dariusz Skrzyński.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 10-12
 73. Prawo do nieodpłatnego korzystania z utworu w zakresie własnego użytku osobistego / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2005, nr 12, s. 11-18
 74. Przesyłanie zdigitalizowanych artykułów na prośbę użytkownika za pośrednictwem Internetu / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2012, nr 4, s. 11-16
 75. Publikowanie w sieci zgodne z prawem / Dorota Janczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 2, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 14-16
 76. Publikujemy zgodnie z prawem / Dorota Janczak.// Biblioteka - Centrum Informacji. - 2009, nr 3, s. 9 - 11
 77. Quod lege non prohibitum, licitum est / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2014, nr 3, s. 43-48
 78. Refleksje bibliotekarza prawnika : o własnym użytku osobistym / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2015, nr 5, s. 43-47
 79. Respektowanie przepisów prawa autorskiego przez biblioteki / Lucjan Biliński.// Bibliotekarz. - 2008, nr 10, s. 32-33
 80. Skanowanie zbiorów bibliotecznych / Bolesław Howorka.// Bibliotekarz. - 2013, nr 11, s. 46-47
 81. Stare fotografie w kontekście prawa autorskiego / Jacek Włodarski.// Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 30 - 32
 82. Szczególne uwarunkowania wypożyczania filmów / Rafał Golat.// Bibliotekarz. - 2010, nr 6, s.27-28
 83. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2011 : Konferencja prasowa BUW-ie / [J.Ch.).// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 6, s. 16-17
 84. Udostępnianie książek mówionych w bibliotekach / Krystyna Kuźmińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 6, s. 13 - 14
 85. Wizerunek i tajemnica korespondencji : (kontekst umowny) / Rafał Golat.// Bibliotekarz. - 2007, nr 7-8, s.23-25
 86. Wojna światów / Edwin Bendyk.// Polityka. - 2012, nr 5, s. 12-14
 87. Wydruk w bibliotece plików PDF i udostępnianie zawartych w nich dokumentów a prawo autorskie / Lucjan Biliński.// Bibliotekarz. - 2007, nr 2, s. 34 - 35
 88. Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego / Dorota Janczak.// Biblioteka - Centrum Informacji. - 2011, nr 4, s. 9 - 10
 89. Wykorzystanie wizerunku autora do promocji wystawy / Krystyna Kuźmińska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 7-8, s. 21
 90. Wykorzystanie wizerunku postaci fikcyjnych przez przedszkole / Agnieszka Rolbiecka.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 1-2, bibliogr.
 91. Wystawy organizowane przez biblioteki a prawa autorskie / Rafał Golat.// Bibliotekarz. - 2010, nr 7-8, s. 44 - 45
 92. Zastrzeżenia praw autorskich a kserowanie materiałów bibliotecznych / Rafał Golat.// Bibliotekarz. - 2009, nr 11, s. 28 - 29
 93. Zgodnie z prawem : publikowanie danych osobowych uczniów, nauczycieli i innych pracowników / Dariusz Skrzyński.// Wszystko dla Szkoły. - 2012, nr 2, s.18-20

 

Autor: Elżbieta Krupa