Matura 2011 - przedmioty matematyczno-przyrodnicze

Tarnobrzeg

Matematyka (liczby i ich zbiory, funkcje, analiza matematyczna, rachunek prawdopodobieństwa) - wybór literatury

 1. "Zdam maturę z matematyki"! : zbiór zadań do obowiązkowj matury z matematyki
  (z rozwiązaniami) : poziom podstawowy : praca zbiorowa / pod kierunkiem Katarzyny Sikory ; [zespół aut. Katarzyna Sikora i in.]. - Katowice : "Miła", 2010, sygn. TG 98747
 2. Geometria na maturze : twierdzenia i wzory, zadania, odpowiedzi / Tomasz Gronek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007, sygn. TG 93648
 3. Matematyka - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Małgorzata Ludwikowska, Marcin Krawczyk. - Gdynia : "Operon", 2005, sygn. TG 86750
 4. Matematyka - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Małgorzata Ludwikowska, Marcin Krawczyk. - Gdynia : "Operon", 2005, sygn. TG 86798
 5. Matematyka - Nowa Matura. Cz. 1, Zagadnienia teoretyczne wraz z przykładami : poziom podstawowy i rozszerzony / Ryszard Bartłomiejczyk, Artur Nowoświat. - Gliwice : "C.K.A.", 2005, sygn. TG 86628
 6. Matematyka - Nowa Matura. Cz. 2, 1001 zadań z pełnymi rozwiązaniami i komentarzami : poziom podstawowy i rozszerzony / Ryszard Bartłomiejczyk, Artur Nowoświat. - Gliwice : "C.K.A.", 2005, sygn. TG 86627
 7. Matematyka - zbiór zadań maturalnych : [poziom podstawowy i rozszerzony] / zbiór oprac. Witold Stachnik. - Kraków : "Omega", 2010, sygn. TG 98726
 8. Matematyka : [poziom podstawowy i rozszerzony] / Jacek Człapiński, Jadwiga Uss. - Kraków : "Omega", 2007, sygn. TG 94658, 94659
 9. Matematyka : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Marzena Orlińska. - Gdynia : "Operon", 2008, sygn. TG 94852
 10. Matematyka : obowiązkowa matura / Adam Włodzimierz Miziołek. - Warszawa : "Eremis", 2010, sygn. TG 97259
 11. Matematyka : vademecum maturalne 2008 / Maria Borowska, Anna Jatczak. - Gdynia : "Operon", 2007, sygn. TG 91242
 12. Matematyka : vademecum maturalne 2009 / Maria Borowska, Anna Jatczak. - Gdynia : "Operon", 2006, sygn. TG 95086
 13. Matematyka : vademecum maturzysty / Marceli Piekarz [i in.]. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008, sygn. TG 94619
 14. Matematyka : zadania, testy i arkusze maturalne* : liceum - poziom podstawowy
  i rozszerzony / Eugeniusz Jakubas. - Bielsko-Biała : "ParkEdukacja" ; Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010, sygn. TG 97436
 15. Matematyka : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, arkusze egzaminacyjne / Irmina Herburt, Anna Olszańska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004, sygn. TP 2085
 16. Matematyka : zbiór zadań maturalnych : 1002 zadania z pełnymi rozwiązaniami
  i komentarzami / Artur Nowoświat, Ryszard Bartłomiejczyk. - Gliwice : "C.K.A.", 2008 ygn. TG 94125
 17. Matematyka 2006 r : oryginalne arkusze egzaminacyjne CKE, odpowiedzi i komentarze / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro,
  2006, sygn. TB 2360
 18. Materiały do matury 2001 : testy : przedmioty obowiązkowe: język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język niemiecki, język rosyjski : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000, sygn. TG 81214
 19. Matura : matematyka : repetytorium z matematyki dla maturzystów / Ewa Oczkoś. - Warszawa : "Telbit", 2007, sygn. TG 94128
 20. Matura 2005 - matematyka : zbiór zadań : poziom podstawowy / Jacek Dymel, Renata Olma. - Kraków : "Idea", 2004, sygn. TG 86784
 21. Matura 2005 - matematyka : zbiór zadań / Jacek Dymel, Katarzyna Piórek. - Kraków : "Idea", 2004, sygn. TG 85954
 22. Matura 2006 : zestaw wybranych wzorów matematycznych : materiały pomocnicze opracowane dla potrzeb egzaminu maturalnego i dopuszczone jako pomoce egzaminacyjne przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. - Gliwice : "C.K.A.", 2006,sygn. TB 2369
 23. Matura z matematyki 2010 - ... : poziom podstawowy i rozszerzony. Cz. 1 / Andrzej Kiełbasa. - Warszawa : "2000", 2009, sygn. TG 96495, 96496
 24. Matura z matematyki 2010 - ... : poziom podstawowy i rozszerzony. Cz. 2 / Andrzej Kiełbasa, Piotr Łukasiewicz. - Warszawa : "2000", 2009, sygn. TG 96497, 96498
 25. Matura z matematyki od roku 2010 : praca zbiorowa / pod red. Alicji Cewe i Haliny Nahorskiej. - Gdańsk : "Podkowa", 2009, sygn. TG 96494, 98783, 98784, 98785
 26. Matura z matematyki od roku 2010 / Alicja Cewe [i in.]. - Gdańsk : "Podkowa", 2010
  sygn. TG 98780, 98781, 98782
 27. Obowiązkowa matura z matematyki 2010 : zakres podstawowy / Kinga Gałązka, Maria Borowska. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96888, 96902
 28. Obowiązkowa matura z matematyki 2011 : zakres podstawowy / Kinga Gałązka. - Gdynia : "Operon", 2010, sygn. TG 98522
 29. Sztuka rozwiązywania zadań maturalnych i egzaminacyjnych z matematyki : zbiór zadań dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Wojciech Liszka, Zbigniew Powązka. - Kraków : "Idea", 2004, sygn. TG 86782
 30. Testy - powtórki przed obowiązkową maturą z matematyki : praca zbiorowa / pod red. Marzeny Litke. - Katowice : "Miła", 2010, sygn. TG 98727
 31. Zbiór testów maturalnych : (zgodnych ze standardami obowiązującymi od 2008 roku) / Dorota Masłowska [i in.]. - Toruń : "Aksjomat", 2008, sygn. TG 92241, 93647
 32. Zbiór zadań i testów maturalnych do obowiązkowej matury z matematyki : (zgodnych ze standardami obowiązującymi od 2010 roku) / zespół red. Dorota Masłowska [i in.]. - Toruń : "Aksjomat", 2009, sygn. TG 95231, 96227, 96228
 33. Zbiór zadań z geometrii płaszczyzny dla szkół średnich / Aleksander Śnieżek, Paweł Tęcza. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996,  sygn. TG 76593
 34. 250 zadań z elementarnej teorii liczb / Wacław Sierpiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG  61753, 61754
 35. Dzieje liczby czyli Historia wielkiego wynalazku / Georges Ifrah ; przeł. [z fr.] Stanisław Hartman. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990, sygn. TG 68637
 36. Elementarna teoria liczb / Wacław Marzantowicz, Piotr Zarzycki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89940
 37. Elementy arytmetyki teoretycznej / Jerzy Słupecki, Katarzyna Hałkowska, Krystyna Piróg-Rzepecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980, sygn. TG 39793, 39794, 40231, 40232
 38. Liczby i algorytmy. Cz. 1 / Krystyna Dałek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 62421, 62422, 62423
 39. Liczby i algorytmy. Cz. 2 / Krystyna Dałek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1988, sygn. TG 65290, 65291, 65292
 40. Liczby i zmienne zespolone : zajęcia fakultatywne w grupie matematyczno-fizycznej / Witold Janowski, Jerzy Kaczmarski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn.TG 59987, 59988, 60129
 41. Opowieści z dziejów liczb / Stefan Kulczycki ; wg rękopisu pozostawionego przez Autora przygot. do wyd. dr. Stefan Straszewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 24514
 42. Opowieści z dziejów liczb / Stefan Kulczycki ; wg rękopisu pozostawionego przez Autora przygot. do wyd. dr. Stefan Straszewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1975, sygn. TG 20394
 43. Pojedynek z podzielnością : wybór zadań : A5-8 oraz I-II 7.16 / Kinga Gałązka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, sygn. TP 316
 44. Teoria liczb / Władysław Narkiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. TG 69635
 45. Teoria liczb / Władysław Narkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003,
  sygn. TG 89974
 46. Wstęp do teorii liczb / Wacław Sierpiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1987, sygn. TG 61308, 61309
 47. Funkcje zespolone / Franciszek Leja ; wraz z dodatkiem Józefa Siciaka Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006
 48. sygn. TG 90134
 49. Funkcje zespolone / Franciszek Leja ; z dodatkiem Józefa Siciaka Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976
 50. sygn. TG 24061, 24062
 51. Funkcje zespolone / Franciszek Leja ; z dodatkiem Józefa Siciaka Wstęp do teorii funkcji analitycznych wielu zmiennych. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977
 52. sygn. TG 29123, 29124, 29125, 29126
 53. Rachunek różniczkowy : funkcje jednej zmiennej / Kazimierz Kuratowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 25816
 54. Rachunek różniczkowy : funkcje jednej zmiennej / Kazimierz Kuratowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, sygn. TG 32345, 32346, 32347
 55. Rachunek różniczkowy : funkcje wielu zmiennych / Roman Sikorski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 28229, 28230, 28231, 34226
 56. Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje jednej zmiennej / Kazimierz Kuratowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG93637, 93638
 57. Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje jednej zmiennej / Kazimierz Kuratowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, sygn. TG 21422
 58. Rachunek różniczkowy i całkowy : funkcje wielu zmiennych / Roman Sikorski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, sygn. TG 16965, 17940
 59. Szeregi nieskończone : zajęcia fakultatywne w grupie matematyczno-fizycznej / Tadeusz B. Iwiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974, sygn. TG 19484, 19485
 60. Wykresy funkcji i relacji / Ewa Terka, Małgorzata Żołnierczuk. - Tarnobrzeg : Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2003, sygn. TI 2986
 61. Zadania z analizy matematycznej. [T]. 2, Funkcje jednej zmiennej - rachunek różniczkowy / Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 88477, 88478
 62. Zbiór zadań z funkcji analitycznych / Jan Krzyż. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, sygn. TG 17377
 63. Zbiór zadań z funkcji analitycznych / Jan Krzyż. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, sygn. TG 20927, 20928
 64. Analiza matematyczna : funkcje wielu zmiennych / Andrzej Birkholc. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 58139, 58140, 58188
 65. Analiza matematyczna : powtórzenie, ćwiczenia i zbiór zadań / Mirosław Grabowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1997, sygn. TCz 82250
 66. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław : GiS, 2008, sygn. TG 94678, 94679
 67. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław : GiS, 2002, sygn. TG 83400
 68. Analiza matematyczna 1 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław : GiS, 2001, sygn. TG 83402
 69. Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław : GiS, 2002, sygn. TG 83399
 70. Analiza matematyczna 1 : przykłady i zadania / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław : GiS, 2001, sygn. TG 83401
 71. Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław : GiS, 2008, sygn. TG 94682, 94683
 72. Analiza matematyczna 2 : definicje, twierdzenia, wzory / Marian Gewert, Zbigniew Skoczylas. - Wrocław : GiS, 2002, sygn. TG 83397, 83398
 73. Analiza matematyczna dla licealistów : podręcznik / Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002, sygn. TP 1183
 74. Analiza matematyczna dla licealistów : zbiór zadań / Krzysztof Kłaczkow, Marcin Kurczab, Elżbieta Świda. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2002, sygn. TP 1184
 75. Zadania z analizy matematycznej. [T]. 1, Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe / Wiesława J. Kaczor, Maria T. Nowak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 88475, 88476
 76. Zadania z analizy matematycznej. Cz. 1, Liczby rzeczywiste, ciągi i szeregi liczbowe / Wiesława Kaczor, Maria Nowak. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1996, sygn. TG 76773
 77. Algebra i geometria analityczna w zadaniach / Henryk Arodź, Krzysztof Rościszewski. - Kraków : "Znak", 2005, sygn. TG 93616
 78. Geometria analityczna : podstawy teorii i zbiór zadań z rozwiązaniami / Zbigniew Radziszewski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, sygn. TG 87636
 79. Geometria analityczna w zadaniach / E. Kącki, D. Sadowska, L. Siewierski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. TG 72187, 72188
 80. Geometria analityczna w zadaniach / Edward Kącki, Danuta Sadowska, Lucjan Siewierski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, sygn. TG 20510
 81. Zbiór zadań z geometrii analitycznej / Zbigniew Radziszewski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1996, sygn. TG 78449
 82. Rachunek prawdopodobieństwa dla leniwych : zbiór zadań dla uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów / Włodzimierz Łenski, Andrzej Patkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1996, sygn. TG 75584, 75611
 83. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach / W[łodzimierz] Krysicki [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. 75027, 75028
 84. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1, Rachunek prawdopodobieństwa / Włodzimierz Krysicki [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG61214, 61215
 85. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Cz. 1, Rachunek prawdopodobieństwa / W. Krysicki [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. TG 72256
 86. Zbiór zadań z kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa dla szkół średnich / Jerzy Ligman. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976, sygn. TG 23477, 23478

Multimedia

 1. Matematyka na 6+ [Dokument elektroniczny] : gimnazjum, liceum : nowa matura. - Warszawa : "Edgard", cop. 2006, sygn. TPŁW 236
 2. Matura 2004 [Dokument elektroniczny] : testy sprawdzające z 6 przedmiotów. - Gdańsk : "Aidem Media", 2002, sygn. TPŁW 105

 

Fizyka

 

 1. Czytaj i myśl : zderzenia literatury z fizyką / Stanisław Jakubowicz [i in.]. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2007, sygn. TG 91844, 92732
 2. Fizyka : poziom podstawowy i rozszerzony / Andrzej Melson, Wojciech Śpionek. - Kraków : "Omega", 2007, sygn. TG 93996
 3. Fizyka : zbiór zadań maturalnych / Barbara Górska [i in.]. - Kraków : "Omega", cop. 2004
  sygn. TG 85972
 4. Fizyka i astronomia - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Małgorzata M. Wojciechowska. - Gdynia : "Operon", 2005, sygn. TG 86796
 5. Fizyka i astronomia - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Małgorzata M. Wojciechowska. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TG86752
 6. Fizyka i astronomia : matura 2007 : testy dla maturzysty : zakres podstawowy
  i rozszerzony / Małgorzata M. Wojciechowska. - Gdynia : "Operon", 2006, sygn TG91913
 7. Fizyka i astronomia : matura 2010 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Małgorzata M. Wojciechowska, Jadwiga Unieszowska. - Gdynia : "Operon", 2009,
  sygn. TG 96886
 8. Fizyka i astronomia : vademecum maturalne 2008 / Izabela Chełmińska, Lech Falandysz. - Gdynia : "Operon", 2007, sygn. TG 91241
 9. Fizyka i astronomia : vademecum maturalne 2010 / Izabela Chełmińska, Lech Falandysz. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96887
 10. Fizyka i astronomia : vademecum maturalne 2011 / Izabela Chełmińska, Lech Falandysz. - Gdynia : "Operon", 2010, sygn. TG 98430
 11. Fizyka. T. 1 / David Halliday, Robert Resnick ; [z ang. tł. Wojciech Ratyński, Teresa Kaniowska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983,
  sygn. TG 51145, 51262
 12. Fizyka. T. 1 / Robert Resnick, David Halliday ; [tł. z ang.] Teresa Kaniowska, Wojciech Ratyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 74104
 13. Fizyka. T. 1 / Robert Resnick, David Halliday ; przeł. Wojciech Ratyński i Teresa Kaniowska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. 72115, 72116
 14. Fizyka. T. 2 / David Halliday, Robert Resnick ; [przeł. z ang. Teresa Kaniowska i Wojciech Ratyński]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 74556
 15. Fizyka. T. 2 / David Halliday, Robert Resnick ; [tł. z ang.] Teresa Kaniowska, Wojciech Ratyński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, sygn. TG 54150, 53897
 16. Fizyka. T. 2 / David Halliday, Robert Resnick ; [tł. z ang.] Teresa Kaniowska, Wojciech Ratyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1996, sygn. TG 76915
 17. Fizyka. T. 2 / David Halliday, Robert Resnick. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. TG 72118
 18. Informator maturalny od 2005 roku z fizyki i astronomii / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003, sygn. TG 84624
 19. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 2000, sygn. TG 81597
 20. Podstawy fizyki. 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł. Mirosław Łukaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TCz 86452
 21. Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł. Mirosław Łukaszewski, Włodzimierz Komar, Rafał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TCz 86453
 22. Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł. Zygmunt Ajduk, Marek Jaworski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003,
  sygn. TCz 86454
 23. Podstawy fizyki. 4 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł. Jerzy Prochorow, Rafał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003,
  sygn. TCz 86455
 24. Podstawy fizyki. 5 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker ; z jęz. ang. tł. Adam Babiński, Rafał Bożek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TCz 86456
 25. Podstawy fizyki : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia na kierunkach przyrodniczych i akademiach medycznych : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Persony. - Warszawa : "Medyk", 2005, sygn. TG 91209
 26. Zbiór zadań z fizyki i astronomii : przenaczony dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Jacek Białek, Leszek Grochal. - Kraków : "Idea", 2004,
  sygn. TG 85960

Mechanika

 1. Feynmana wykłady z fizyki. T. 1.1, Mechanika : Szczególna teoria względności / Richard Phillips Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Linzee Sands ; przekł. z ang. Ryszard Gajewski [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 82053
 2. Feynmana wykłady z fizyki. T. 2, Cz. 2 / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands ; [z jęz. ang. tł. Andrzej Lenda, Stanisław Bażański, Zofia Birula-Białynicka]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, sygn. TG 27373, 27378
 3. Feynmana wykłady z fizyki. T. 3, Mechanika kwantowa / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 82055
 4. Feynmana wykłady z fizyki. T. 3, Mechanika kwantowa / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Mathew Sands ; [z jęz. ang. tł. Andrzej Pindor, Waldemar Gorzkowski, Andrzej Szymacha]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974,
  sygn. TG 20122, 27374, 27379
 5. Mechanika dla niemechaników / Roman Bąk, Alojzy Stawinoga. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2009, sygn. TG 95757
 6. Fizyka matematyczna. T. 3, Mechanika kwantowa atomów i cząsteczek / Walter Thirring ; [tł. z ang.] Zygmunt Ajduk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986,
  sygn.TG 59925
 7. Mechanika kwantowa - o czym to jest ? / Grzegorz Białkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989, sygn. TG 66918, 66919
 8. Mechanika kwantowa / Bronisław Średniawa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. TG 66095
 9. Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TG 82653
 10. Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 88270
 11. Mechanika techniczna : zbiór testów / Franciszek Ruchała. - Warszawa ; Łódź : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1998, sygn. TG 78702
 12. Mechanika teoretyczna / Wojciech Rubinowicz i Wojciech Królikowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1995, sygn. TG 75407
 13. Powtórka z fizyki : mechanika, materia i ciepło / Jadwiga Holas. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1995, sygn. TG 75508
 14. Repetytorium z fizyki : mechanika i termodynamika / Jerzy Bronisław Brojan. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993, sygn. TG 72127
 15. Wstęp do mechaniki kwantowej / Richard L. Liboff ; [z ang. tł. Janina Jedlińska-Rećko, Perła Kacman]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 62277
 16. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej / Józef Giergiel, Tadeusz Uhl. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 70859
 17. Zbiór zadań z mechaniki ogólnej / Michał E. Niezgodziński, Tadeusz Niezgodziński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TG 88348

Budowa materii

 1. Struktura materii : przewodnik encyklopedyczny / [aut. Hans-Joachim Bar i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, sygn. TG 43597, 43807, 43808
 2. Struktura wewnętrzna materiałów / Zbigniew Strugalski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981, sygn. TG 46351
 3. Tajemnice atomu : (o istocie materii) : z 57 figurami i 32 tablicami zawierającymi 74 rycin / William Bragg ; przeł. Karol Szlenkier. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [b. r.]
  sygn. TG 42659
 4. Zagadkowy świat : historia wszechświata, budowa materii, cywilizacje kosmiczne, hipotezy, teorie, przypuszczenia / Andrzej Donimirski. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986, sygn. TG 59621

Ciepło i termodynamika

 1. Feynmana wykłady z fizyki. T. 1, Cz. 2 / Richard P. Feynman, Robert B. Leighton, Matthew Sands ; [z jęz. ang. tł. Teresa Buttler i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, sygn. TG 19202, 27371, 27376
 2. Feynmana wykłady z fizyki. T. 1.2, Optyka ; Termodynamika ; Fale / R. P. Feynman, R. B. Leighton, M. Sands. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TCz 82054
 3. Fizyka dla dociekliwych. Cz. 3, Cząsteczki i energia / Eric M. Rogers ; tł. [z ang.] Stefan Żukotyński, Jędrzej Śniatycki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986,
  sygn. TG 58974
 4. Fizyka dla dociekliwych. Cz. 3, Cząsteczki i energia / Eric M. Rogers ; tł. [z ang.] Stefan Żukotyński, Jędrzej Śniatycki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976,
  sygn. TG 22631
 5. Kurs fizyki. T. 1, Mechanika, podstawy fizyki cząsteczkowej i termodynamiki / B. Jaworski
  [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, sygn. TG 53736
 6. Kurs fizyki. T. 1, Mechanika, podstawy fizyki cząsteczkowej i termodynamiki / B. Jaworski
  [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 38143
 7. Kurs fizyki. T. 2, Elektryczność i magnetyzm / B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska ; przeł.z ros. Andrzej Suski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976,
  sygn. TG 22964, 22967, 22970
 8. Kurs fizyki. T. 2, Elektryczność i magnetyzm / B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska ; [przeł. z ros. Andrzej Suski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979,
  sygn. TG 38973, 38974, 38975
 9. Termodynamika : repetytorium / Jadwiga Salach. - Kraków : "Zamiast Korepetycji", 1991,
  sygn. TG 69835, 69836
 10. Termodynamika / Bogumił Staniszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, sygn. TG 48668
 11. Termodynamika / Jan Szargut. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975,
  sygn. TG 21432, 21433
 12. Termodynamika / Stanisław Mac. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979, sygn. TG 36713, 36714
 13. Termodynamika techniczna / Jan Szargut. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, sygn. TG 86961
 14. Termodynamika techniczna / Stefan Wiśniewski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980, sygn. TG 40889, 41342
 15. Wykłady z termodynamiki z przykładami zadań. Cz. 1, Procesy termodynamiczne / Witold Szewczyk, Jerzy Wojciechowski. - Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica, 2007, sygn. TG 96528, 96529, 96530

Elektromagnetyzm

 1. Efekty elektromagnetyczne w stałych ciałach odkształcalnych / Witold Nowacki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Podstawowych Problemów Techniki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 49287
 2. Elektromagnetyzm / Aniela Wolska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972, sygn. TG 17683
 3. Pola i ruch / Waldemar Gorzkowski, Andrzej Szymacha. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, sygn. TG 52006, 52005, 52184, 76400
 4. Pola i ruch / Waldemar Gorzkowski, Andrzej Szymacha. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn. TG 59803, 72476
 5. Wykłady z fizyki. T. 2, Elektryczność i magnetyzm, Fale, Optyka / I. W. Sawieliew. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 73860

Optyka

 1. Fale, cząstki, atomy : książka pomocnicza dla uczniów i nauczycieli / Aleksandra Blinowska, Jan Blinowski, Waldemar Gorzkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn. TG 59966
 2. Kurs fizyki. T. 3, Procesy falowe, Optyka, Fizyka atomowa i jądrowa / B. Jaworski, A. Dietłaf ; [przeł. z ros. Barbara Klein-Szymańska, Barbara Pierzchalska, Krzysztof Wiśniewski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974, sygn. TG 22764
 3. Kurs fizyki. T. 3, Procesy falowe, Optyka, Fizyka atomowa i jądrowa / B. Jaworski, A. Dietłaf ; [z ros. przeł. Barbara Klein-Szymańska, Barbara Pierzchalska, Krzysztof Wiśniewski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, sygn. TG 45573
 4. Kurs fizyki. T. 3, Procesy falowe, Optyka, Fizyka atomowa i jądrowa / B. Jaworski, A. Dietłaf ; [z ros. przeł. Barbara Klein-Szymańska, Barbara Pierzchalska, Krzysztof Wiśniewski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, sygn. TG 54407
 5. Kurs fizyki. T. 3, Procesy falowe, Optyka, Fizyka atomowa i jądrowa / B. Jaworski, A. Dietłaf ; [z ros. przeł. Barbara Klein-Szymańska, Barbara Pierzchalska, Krzysztof Wiśniewski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 38976, 38977, 38978
 6. Kurs fizyki. T. 3, Procesy falowe, Optyka, Fizyka atomowa i jądrowa / B. Jaworski,
  A. Dietłaf ; [przeł. z ros. Barbara Klein-Szymańska, Barbara Pierzchalska, Krzysztof Wiśniewski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, sygn. TG 22965, 22968, 22971
 7. Optyka falowa / Jan Petykiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986,
  sygn. TG 58264, 58422
 8. Słownik fizyczny : optyka i akustyka / oprac. Marek Drabikowski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1991, sygn. TG 86970
 9. Wstęp do optyki i fizyki ciała stałego / Tadeusz Stacewicz, Andrzej Witowski, Jerzy Ginter. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2002, sygn. TG 87241
 10. Wstęp do optyki kwantowej / C.C. Gerry, P.L. Knight ; z jęz. ang. tl. Mirosław Łukaszewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 91783

Teoria względności

 1. ABC teorii względności / Bertrand Russel ; wstęp Peter Clark ; przeł. Zdzisław Markiewicz. - Warszawa : Fundacja Aletheia, 2000, sygn. TG 81254
 2. Albert Einstein / Leopold Infeld ; [przekł. autoryz. z ang. Ryszard Gajewski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, sygn. TG 52320, 53069
 3. Albert Einstein / Leopold Infeld ; [przekł. autoryz. z ang. Ryszard Gajewski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 35387, 35388
 4. Einstein dla początkujących / Joseph Schwartz ; il. Michael McQuinnes ; przeł. z ang. Marzena i Andrzej Reichowie. - Warszawa : "Alfa", 1988, sygn. TG 64525
 5. Ogólna teoria względności / J. Foster, J. D. Nightingale ; [z ang. tł. Stanisław Lipiński ; red. nauk. Wojciech Kopczyński]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985,
  sygn. TG 55817
 6. Pola i ruch / Waldemar Gorzkowski, Andrzej Szymacha. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984, sygn. TG 52005, 52006, 52184, 76400
 7. Pola i ruch / Waldemar Gorzkowski, Andrzej Szymacha. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986, sygn. TG 59803, 72476
 8. Teoria względności. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980,
  sygn. TG 39867, 39868

Fizyka jądrowa

 1. 130 pytań z fizyki jądrowej / Józefa Dąbrowska ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny. - Włocławek : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994, sygn. TI 2719
 2. Budowa jądra atomowego / C. Sharp Cook ; przeł. z [ang.] Tomasz Hofmokl, Magdalena Kądziołko-Hofmokl. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967,
  sygn. TG 12554
 3. Fizyka jądrowa / Theo Mayer-Kuckuk ; [z niem. tł. Marcin Kubiak]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TCz 50402
 4. Fizyka jądrowa / Theo Mayer-Kuckuk ; [z niem. tł. Marcin Kubiak]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 60610
 5. Jądro atomu / Piotr Decowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984,
  sygn. TG 53700, 54124
 6. Jądro atomu / Piotr Decowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989,
  sygn. TG 66212
 7. Laboratorium fizyki jądrowej / Janusz Araminowicz, Krystyna Małuszyńska, Marian Przytuła. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984, sygn. TG 53680
 8. Metody doświadczalne fizyki jądrowej / J. B. A. England ; [z ang. tł. M. Kicińska-Habior
  i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, sygn. TG 43440, 43679
 9. Promieniowanie jest wśród nas / Ryszard Szepke. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988, sygn. TG 67517
 10. Twórcy nauki o promieniotwórczości / Józef Hurwic. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, sygn. TG 67916
 11. Wstęp do fizyki jądra atomowego i cząstek elementarnych : wykłady / Ewa Skrzypczak, Zygmunt Szefliński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 74381

Układ słoneczny

 1. Atlas Układu Słonecznego NASA / Ronald Greeley, Raymond batson ; przeł. Andrzej S. Pilski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999, sygn. TCz 80377
 2. Dialog o dwu najważniejszych układach świata : ptolemeuszowym i kopernikowym / Galileo Galilei ; przekł. [z wł.] Edward Ligocki ; przedm. Mieczysław Brahmer. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962, sygn. TG 16926
 3. Narodziny i rozwój Układu Słonecznego / Olgierd Wołczek. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979, sygn. TG 37530, 37531
 4. Planeta Ziemia / [red. Jerzy Milenband ; tł. z ang. Mieczysław Kozłowski]. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1962, sygn. TG 7929
 5. Planety widziane z bliska / Leszek Czechowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985,
  sygn. TG 54912, 55222, 55221
 6. Posłańcy Kosmosu / Petr Jakes ; [z czes. tł. Nonna Bakun-Czubarow]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986, sygn. TG 58212
 7. Tajemnice milczących miliardów / Krystyna Nawara. - Warszawa : "Iskry", 1983,
  sygn. TG 50795
 8. Układ słoneczny / John A. Wood ; [z ang. tł. Jan Mietelski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 51766
 9. Układ Słoneczny / V. G. Demin ; [z ros. przeł. Czesław Krepski]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972, sygn. TG 16928

Wszechświat

 1. Wszechświat / [red. t. Małgorzata Królikowska-Sołtan, Andrzej M. Sołtan]. - Kraków : "Opres", 2000, sygn. TCz 81785
 2. Wszechświat cząstek / E. Okonow, G. Wardenga ; [z ros. przeł. Ewa Skrzypczak]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, sygn. TG 23106
 3. Wszechświat i ewolucja / Zbigniew Dworak, Zbigniew Sołtys, Marek Żbik. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989, sygn. TG 66938, 67908, 67937
 4. Wszechświat inflacyjny : w poszukiwaniu nowej teorii pochodzenia kosmosu / Alan H. Guth ; przeł. Ewa L. Łokas i Bogumił Bieniok. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2000,
  sygn. TG 81631
 5. Wszechświat widziany z pokładu satelitów / Jan Mergentaler. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981, sygn. TG 44521

Multimedia

 1. Czas, przestrzeń, materia [Dokument elektroniczny] / kolegium redakcyjne Danuta Borowska-Mostafa [i in.] ; red. Wojciech Baturo [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TPŁW 53
 2. Fizyka [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2008, sygn. TPŁW182
 3. Wszechświat [Dokument elektroniczny] / kolegium redakcyjne Danuta Borowska-Mostafa
  [i in.] ; red. Wojciech Baturo [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TG 41
 
Chemia

 

 1. Chemia - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Berecka Jadwiga [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TG 86755
 2. Chemia - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Berecka Jadwiga [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2005, sygn. TG 86794
 3. Chemia : [poziom podstawowy i rozszerzony] / Beata Kupis, Anna Lewandowska,
  Wiesława Zewald. - Kraków : "Omega", 2008, sygn. TG 93896
 4. Chemia : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Małgorzata Krzeczkowska, Aleksander Mizera. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008,
  sygn. TG 94371
 5. Chemia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne, standardy wymagań : zakres podstawowy
  i rozszerzony / Krzysztof Maciej Pazdro, Piotr Kosztołowicz. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 1961
 6. Chemia : vademecum maturalne 2008 / Stanisława Hejwowska. - Gdynia : "Operon", 2007,
  sygn. TG 91788, 91957
 7. Chemia : vademecum maturalne 2010 / Stanisława Hejwowska. - Gdynia : "Operon", cop. 2009, sygn. TG 96893, 97070
 8. Chemia : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Andrzej Persona, Jarosław W. Dymara. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, cop. 2004, sygn. TP 2100
 9. Chemia : zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami : poziom podstawowy i rozszerzony 2002-2009. T. 1 / Dariusz Witowski. - Wyd. 2. - Rzeszów : "Nowa Matura", 2009,
  sygn. TG 97609, 97610
 10. Chemia : zbiór zadań otwartych wraz z odpowiedziami : poziom podstawowy i rozszerzony 2002-2009. T. 2 / Dariusz Witowski. - Rzeszów : "Nowa Matura", 2009,
  sygn. TG 97611, 97612
 11. Chemia 2006 r : oryginalne arkusze egzaminacyjne CKE, odpowiedzi i komentarze / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro,
  2006, sygn. TB 2363
 12. Chemia od A do Z : repetytorium : matura / Marzenna Klimaszewska. - Warszawa : "Kram", 2007, sygn. TG 97233
 13. Chemia od A do Z : repetytorium : pytania testowe / Marzenna Klimaszewska, Jadwiga Turło. - Warszawa : "Kram", 2005, sygn. TG 97234
 14. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 2000, sygn. TG 81597
 15. Nowa matura - chemia : zadania : ponad 500 zadań maturalnych, metody rozwiązywania zadań krok po kroku, informacje o sposobie oceniania / Małgorzata Krzeczkowska. - Warszawa : "Park", 2009, sygn. TG 98079, 98080
 16. Repetytorium maturzysty : chemia / [Iwona Król]. - Kraków : "Greg", 2009, sygn. TG 95624

Chemia organiczna

 1. Zbiór zadań otwartych z chemii / [aut. Elżbieta Krala i in. ; red. Krystyna Chreptowicz, Iwona Oborska]. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002, sygn. TB 2002, 2003
 2. Analiza ilościowa związków organicznych / Bogusław Bobrański ; rozdział 4 napisał Edmund Kozłowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979,
  sygn. TG 37974
 3. Chemia organiczna : krótki kurs / Harold Hart, Leslie E. Craine, David J, Hart ; koordynator tł. Marek Gniazdowski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1999,
  sygn. TG 80171
 4. Chemia organiczna : krótki kurs / Harold Hart, Leslie E. Craine, David J, Hart ; koordynator tł. Marek Gniazdowski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006,
  sygn. TCz 89935
 5. Chemia organiczna : repetytorium z chemii / Arnold Arni ; tł. [z niem.] Jerzy Kuryłowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TG 74609
 6. Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd ; tł. zbiorowe z ang. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998,
  sygn. TG 79188
 7. Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów / Susan McMurry ; z ang. przeł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93897
 8. Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów / Susan McMurry ; z ang. przeł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 89936
 9. Chemia organiczna : właściwości chemiczne i spektroskopowe związków organicznych / Czesław Wawrzeńczyk. - Wrocław : Akademia Rolnicza, 1997, sygn. TG 79080
 10. Chemia organiczna / Bogusław Bobrański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, sygn. TG 71141
 11. Chemia organiczna / Ewa Białecka - Florjańczyk, Joanna Włostowska. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005, sygn. TG 89929
 12. Chemia organiczna / Przemysław Mastalerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 77501, 57744
 13. Chemia organiczna. Cz. 1 (rozdziały 1-18) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. TG 81173
 14. Chemia organiczna. Cz. 1 (rozdziały 1-5) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TG 84978
 15. Chemia organiczna. Cz. 1 (rozdziały 1-5) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 89930
 16. Chemia organiczna. Cz. 2 (rozdziały 19-31) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. TG 81174
 17. Chemia organiczna. Cz. 2 (rozdziały 6-12) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TG 84979
 18. Chemia organiczna. Cz. 2 (rozdziały 6-12) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 89931
 19. Chemia organiczna. Cz. 3 (rozdziały 13-18) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TG 84980
 20. Chemia organiczna. Cz. 3 (rozdziały 13-18) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 89932
 21. Chemia organiczna. Cz. 4 (rozdziały 19-26) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004, sygn. TG 84981
 22. Chemia organiczna. Cz. 4 (rozdziały 19-26) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 89933
 23. Chemia organiczna. Cz. 5 (rozdziały 27-31) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TG 84982
 24. Chemia organiczna. Cz. 5 (rozdziały 27-31) / John McMurry ; z ang. tł. W. Boczoń, H. Koroniak, J. Milecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 89934
 25. Chemia organiczna. T. 1 / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd ; tł. zbiorowe
  z jęz. ang. [Wiesław Antkowiak i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  sygn. TG 93898
 26. Chemia organiczna. T. 2 / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd ; tł. zbiorowe
  z jęz. ang. [Wiesław Antkowiak i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008 sygn. TG 93899
 27. Laboratorium chemii organicznej : techniki pracy i przepisy bhp / praca zbiorowa pod red. Piotra Kowalskiego - Wyd 1, Warszawa : Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 2008,
  sygn. TG 94111
 28. Mechanizmy reakcji organicznych / Richard A. Jackson ; z jęz. ang. tł. Władysław Boczoń, Henryk Koroniak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 91712,
 29. Podręcznik chemii organicznej / Przemysław Mastalerz. - Wrocław : Wydawnictwo Chemiczne, 1996, sygn. TG 77016
 30. Podręcznik chemii organicznej / Przemysław Mastalerz. - Wrocław : Wydawnictwo Chemiczne, 1998, sygn. TG 78446
 31. Preparatyka organiczna / Arthur I. Vogel ; tł. z ang. Jadwiga Deles [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984, sygn. TG 54716, 54872
 32. Preparatyka organiczna / Arthur Israel Vogel ; z ang. przeł. Maria Bukowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2006, sygn. TG 94273, 94274
 33. Testy z chemii dla licealistów i kandydatów na studia : chemia organiczna / Jadwiga Walkowiak. - Warszawa ; Poznań : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1998, sygn. TG 78189

Chemia nieorganiczna

 1. Chemia nieorganiczna : podstawy / F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, Paul L. Gaus ;
  tł. z ang. Jerzy Kuryłowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995,
  sygn. TG 75314
 2. Chemia nieorganiczna : podstawy / F. Albert Cotton, Geoffrey Wilkinson, Paul L. Gaus ;
  z ang. tł. Jerzy Kuryłowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998,
  sygn. TG 78451
 3. Chemia nieorganiczna : podstawy teoretyczne / A. F. Williams ; z ang. tł. Andrzej Kuczumow, Marek Majdan, Stanisław Radzki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 58649, 58865
 4. Chemia nieorganiczna / P. A. Cox ; przekł. [z ang.] Zbigniew Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TG 84966
 5. Chemia nieorganiczna / P. A. Cox ; przekł. Zbigniew Zawadzki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89955
 6. Chemia ogólna nieorganiczna / Tadeusz Drapała. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 59979, 60099, 85288
 7. Chemia ogólna nieorganiczna z zadaniami / Tadeusz Drapała. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 1997, sygn. TG 77153
 8. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii nieorganicznej : podręcznik dla studentów chemii / pod red. Zbigniewa Hubickiego. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008,
  sygn. TG 93930
 9. Podstawy chemii nieorganicznej. 1 / Adam Bielański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 94902, 94903
 10. Podstawy chemii nieorganicznej. 2 / Adam Bielański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009, sygn. TG 94900, 94901
 11. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 1 / Adam Bielański - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 73871
 12. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 1 / Adam Bielański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, sygn. TG 78800
 13. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 2 / Adam Bielański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 73872
 14. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 2 / Adam Bielański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, sygn. TG 78801
 15. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 3 / Adam Bielański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 73873
 16. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 3 / Adam Bielański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, sygn. TG 78802
 17. Zbiór zadań z chemii nieorganicznej : dla szkół średnich / Zofia Matysikowa, Feliks Karczyński, Tadeusz Bąk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992,
  sygn. TG 71133
 18. Zwięzła chemia nieorganiczna / J. D. Lee. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 72290

Multimedia

 1. Nauczanie dwujęzyczne [Dokument elektroniczny] : zeszyt ćwiczeń = Bilingualer Fachunterricht : Arbeitshefte / [konsult. Barbara Kujawa ; red. Joanna Gospodarczyk]. - Warszawa : Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2007, sygn. TPŁW 173, 174

 

Biologia

 

 1. Anatomia człowieka. T. 1, Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie / Adam Bochenek, Michał Reicher ; napisał Michał Reicher ; współaut. T. Bilikiewicz, St. Hiller,
  E. Stołyhwo ; przer. i uzup. E. Sieńkowski [i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2007, sygn. TG 93836, 93837
 2. Anatomia człowieka. T. 1, Anatomia ogólna, kości, stawy i więzadła, mięśnie / Adam Bochenek, Michał Reicher ; napisał Michał Reicher ; współaut. TBilikiewicz, St. Hiller,
  E. Stołyhwo ; przer. i uzup. E. Sieńkowski [i in.] ; t. 5 pod red. Wiesława Łasińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006, sygn. TG 89196, 91378, 91877
 3. Anatomia człowieka. T. 3, Układ naczyniowy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; [t. 3] napisał Adam Bochenek ; przer. i uzup. Stanisław Hiller [i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006,
  sygn. TG 89198, 91879
 4. Anatomia człowieka. T. 4, Układ nerwowy ośrodkowy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; napisali Józef Markowski, Olgierd Narkiewicz ; współaut. Stanisław Hiller, Janina Hurynowicz, Michał Reicher ; przer. i uzup. Wiesław Łasiński, Olgierd Narkiewicz, Zofia Zegarska ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2004, sygn. TG 89199, 91880
 5. Anatomia człowieka. T. 4, Układ nerwowy ośrodkowy / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 4 napisali Józef Markowski, Olgierd Narkiewicz ; współaut. Stanisław Hiller, Janina Hurynowicz, Michał Reicher ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 1993, sygn. TCz 72626
 6. Anatomia człowieka. T. 5, Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / Adam Bochenek, Michał Reicher ; t. 5 napisali F[ranciszek] Kryształowicz [ i in.] ; współaut. I[gnacy] Abnramowicz [ i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1989, sygn. TCz 68812
 7. Anatomia człowieka. T. 5, Układ nerwowy obwodowy, układ nerwowy autonomiczny, powłoka wspólna, narządy zmysłów / Adam Bochenek, Michał Reicher ; [t. 5] napisali F[ranciszek] Krzyształowicz [i in.] ; współaut. I[gnacy] Abramowicz [i in.] ; przer. i uzup. J[ózef] Jordan [ i in.] ; pod red. Wiesława Łasińskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2006, sygn. TG 89200
 8. Anatomia i fizjologia człowieka / Aleksander Michajlik, Witold Ramotowski. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007, sygn. TG 91882
 9. Anatomia i fizjologia człowieka / Janina Chlebińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1986, sygn. TG 58507, 58504, 58503, 58506
 10. Anatomia i fizjologia człowieka / Janina Chlebińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1990, sygn. TG 72446, 72447
 11. Anatomia i fizjologia człowieka : książka pomocnicza dla uczniów liceów (kandydatów na akademie medyczne i uniwersytety) / Waldemar Lewiński. - Rumia : "Operon", 2001,
  TP 1004
 12. Anatomia funkcjonalna narządu ruchu człowieka / Adam Gąsiorowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2006, sygn. TG 90374, 91566
 13. Anatomia porównawcza kręgowców. Cz. 1 / pod red. H[enryka] Szarskiego ; [aut. Zygmunt Grodziński i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 60303
 14. Anatomia porównawcza kręgowców. Cz. 2 / pod red. H[enryka] Szarskiego ; [aut. Zygmunt Grodziński i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 60304
 15. Anatomia roślin / Edmund Malinowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968, sygn. TG 12807, 13550
 16. Anatomia zwierząt. T. 1 cz. 1, Aparat ruchowy / Kazimierz Krysiak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61645
 17. Anatomia zwierząt. T. 1 cz. 2 i 3, Aparat ruchowy / Kazimierz Krysiak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61646
 18. Atlas anatomii : ciało człowieka : budowa i funkcjonowanie / Peter Abrahams ; z ang. przeł. Maria Kaczorowska, Sławomir Kaczorowski. - Warszawa : Świat Książki - Bertelsmann Media, 2008, sygn. TG 98788
 19. Atlas anatomii człowieka : układowy i topograficzny. T. 1, Kończyny górne i dolne / Rolf Bertolini, Gerald Leutert. - [Lublana] : "Mladinska Knjiga" ; [Szczecin] : "Glob", 1990,
  sygn. TCz 69184
 20. Atlas anatomii człowieka : układowy i topograficzny. T. 2, Tułów i trzewa / Rolf Bertolini, Gerald Leutert. - [Lublana] : "Mladinska Knjiga" ; [Szczecin] : "Glob", 1990
  sygn. TCz 69185
 21. Atlas anatomii człowieka : układowy i topograficzny. T. 3, Głowa i szyja, mózg, rdzeń kręgowy i narządy zmysłów / Rolf Bertolini, Gerald Leutert. - [Lublana] : "Mladinska Knjiga" ; [Szczecin] : "Glob", 1990, sygn. TCz 69186
 22. Atlas anatomii człowieka / Adam Zborowski - Kraków : Firma Wydawniczo-Handlowa AZ, 2007, sygn. TCz 94581
 23. Atlas anatomii człowieka. T. 1, Nauka o kościach, nauka o mięśniach / Mieczysław Stelmasiak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1966,
  sygn. TG 15225
 24. Atlas anatomii człowieka. T. 1, Nauka o kościach, nauka o stawach i więzadłach, nauka o mięśniach / Ferenc Kiss, Janos Szentagothai ; [z niem. tł. Stanisław Pniewski]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979, sygn. TG 36649
 25. Atlas anatomii człowieka. T. 1, Nauka o kościach, nauka o stawach i więzadłach, nauka o mięśniach / Ferenc Kiss, Janos Szentagothai ; [z niem. tł. Stanisław Pniewski]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975, sygn. TG 20823
 26. Atlas anatomii człowieka. T. 2, Nauka o trzewach, gruczoły dokrewne, serce / Ferenc Kiss, Janos Szentagothai ; [z niem. tł. Stanisław Pniewski]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975, sygn. TG 20824
 27. Atlas anatomii człowieka. T. 2, Nauka o trzewach, gruczoły dokrewne, serce / Ferenc Kiss, Janos Szentagothai ; [z niem. tł. Stanisław Pniewski]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979, sygn. TG 36650
 28. Atlas anatomii człowieka. T. 2, Tułów, narządy wewnętrzne, kończyna dolna / Sobotta ; oprac. przez R. Putza i R. Pabsta ; przy współpr. Renaty Putz ; [tł. i red. nauk.: Witold Woźniak, Kazimierz S. Jędrzejewski]. - / oprac. przez Witolda Woźniaka i Kazimierza S. Jędrzejewskiego. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, 2008, sygn. TG 93728
 29. Atlas anatomii człowieka. T. 2. Cz. 1 i 2, Nauka o trzewach, Nauka o naczyniach krwionośnych / Mieczysław Stelmasiak, Jerzy Osemlak. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981, sygn. TG 44580, 44579
 30. Atlas anatomii człowieka. T. 3, Układ nerwowy, angiologia, narządy zmysłów / Ferenc Kiss, Janos Szentagothai ; [z niem. tł. Stanisław Pniewski]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975, sygn. TG 20825
 31. Atlas anatomii człowieka. T. 3, Układ nerwowy, angiologia, narządy zmysłów / Ferenc Kiss, Janos Szentagothai ; [z niem. tł. Stanisław Pniewski]. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1979, sygn. TG 36651
 32. Atlas anatomii człowieka. T.1, Głowa, szyja, kończyna górna / Sobotta ; oprac. przez R. Putza i R. Pabsta ; przy współpr. Renaty Putz ; [tł. i red. nauk.: Witold Woźniak
  i Kazimierza S. Jędrzejewski]. - / oprac. przez przez Witolda Woźniaka i Kazimierza S. Jędrzejewskiego. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2008, sygn TG 93727
 33. Biochemia roślin. T. 2, Metabolizm wtórny / Jerzy Kączkowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985, sygn. TG 56300
 34. Biochemia roślin. T. 2, Metabolizm wtórny / Jerzy Kączkowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. TG 71709
 35. Biologia komórki roślinnej. T. 1, Struktura / red. nauk. Przemysław Wojtaszek, Adam Woźny, Lech Ratajczak - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 94725
 36. Biologia komórki roślinnej. T. 2, Funkcja / red. nauk. Przemysław Wojtaszek, Adam Woźny, Lech Ratajczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 94726
 37. Biologia : 520 zadań kontrolnych, zgrupowanych w różne działy tematyczne, modele odpowiedzi i sposób oceniania, kolorowe tablice do powtórki wybranych zagadnień / Hanna Skrzypczak, Magdalena Sobkowiak, Gabriela Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2007, sygn. TG 91651
 38. Biologia : niezbędnik maturzysty, zestawy maturalne, modele odpowiedzi / Małgorzata Bekas [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2007, sygn. TG 91655
 39. Biologia : poradnik maturzysty : [zakres podstawowy i rozszerzony] / Beata Jancarz, Marzanna Wikiera. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2005, sygn. TP 2185
 40. Biologia : poziom podstawowy i rozszerzony / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, Krystyna Olechnowicz-Gworek, Maria Wilk. - Kraków : "Omega", 2008, sygn. TG 93874
 41. Biologia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony / Maria Kowalczyk, Jadwiga Filipska. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004
  sygn. TP 2063
 42. Biologia : testy maturzysty : testy, modele odpowiedzi / Piotr Kawa. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010, sygn. TG 97333
 43. Biologia : vademecum maturalne / Ewa Holak [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2006,
  sygn. TG 90386
 44. Biologia : vademecum maturalne 2008 / Ewa Holak [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2007,
  sygn. TG 91791, 91960
 45. Biologia : vademecum maturalne 2010 / Tomasz Falkowski [i in.]. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96891, 97480
 46. Biologia : zadania testowe / Aleksandra Duda-Chodak. - Kraków : "Znak", 2004,
  sygn. TG 88020
 47. Biologia : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Andrzej Czubaj [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, cop. 2004, sygn. TP 2091
 48. Biologia : zbiór zadań maturalnych : poziom podstawowy / Małgorzata Jagiełło, Ewa Urbańska. - Kraków : "Omega", cop. 2004, sygn. TG 87387
 49. Biologia : zbiór zadań maturalnych / Grażyna Skirmuntt, Krzysztof Skirmuntt, Izabela Wieczorek. - Gdynia : "Operon", 2003, sygn. TP 1996
 50. Biologia 2006 r : oryginalne arkusze egzaminacyjne CKE, odpowiedzi i komentarze / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2006, sygn. TB 2361
 51. Biologiczne i medyczne podstawy rozwoju i wychowania. Cz. 2 / pod red. Andrzeja Jaczewskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 79195
 52. Botanika / Adam Pałczyński, Zbigniew Podbielkowski, Benon Polakowski ; pod red. B. Polakowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 73468
 53. Botanika. T. 1, A-G / [red. nauk. Alicja i Jerzy Szweykowscy ; Stanisław Balcerkiewicz
  i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna" ; Kraków : "Albatros", 2005, sygn. TCz 88103
 54. Botanika. T. 1, Morfologia / Alicja Szwejkowska, Jerzy Szweykowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TG 84938
 55. Botanika. T. 1, Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, sygn. TG 71270
 56. Botanika. T. 1, Morfologia / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. TG 83174, 83175
 57. Botanika. T. 2, Systematyka / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. TG 71724
 58. Botanika. T. 2, Systematyka / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997, sygn. TG 77108
 59. Botanika. T. 2, Systematyka / Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. TG 83176, 83177
 60. Botanika : zadania testowe, odpowiedzi, wyjaśnienia / Henryk Wiśniewski. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993, sygn. TG 72064
 61. Cykle rozwojowe roślin / Irena Rejment-Grochowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 51324
 62. Człowiek ; Opis ciała ludzkiego / Rene Descartes ; z fr. przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Andrzej Bednarczyk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, sygn. TG 67277, 67315
 63. Czynniki rozwoju człowieka : wstęp do ekologii człowieka : praca zbiorowa / pod red.
  [i wstęp] Napoleona Wolańskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61165, 61166, 61008, 61009, TCz 61167
 64. DNA : tajemnica życia / James D. Watson oraz Andrew Berry ; tł. [z ang.] Joanna
  i Przemysław Turkowscy. - Warszawa : "CIS" : "W.A.B.", 2005, sygn. TG 94596,
  TCz 97334
 65. Dzieje człowieka od jego początków do IV tysiąclecia p.n.e. / Ian Tattersall ; przeł. Ewa Krystyna Suskiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2010, sygn. TG 98165
 66. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 1, Wrażliwość na czynniki środowiska i biologiczne zmiany przystosowawcze / Napoleon Wolański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 90414
 67. Ekologia człowieka : podstawy ochrony środowiska i zdrowia człowieka. T. 2, Ewolucja
  i dostosowanie biokulturowe / Napoleon Wolański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 90415
 68. Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Ewa Pyłka-Gutowska. - Warszawa : "Oświata", 2001, sygn. TG 83147
 69. Ekologia z ochroną środowiska : przewodnik / Ewa Pyłka-Gutowska. - Warszawa : "Oświata", 2001, sygn. TG 83154
 70. Ekologia, ochrona środowiska : wybór testów z egzaminów wstępnych na akademie medyczne i kierunki przyrodnicze / Andrzej Persona, Anna Jachewicz, Anna Woźniakowska. - Włocławek : "Expol", 1996, sygn. TG 76993
 71. Ekologia, środowisko, przyroda : 507 pytań testowych / Tomasz Umiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, sygn TG 79458, 83144, 83163
 72. Ewolucjonizm : co warto wiedzieć / Burton S. Guttman ; tł. Jerzy Klag. - Gliwice : Centrum Kształcenia Akademickiego CKA, 2008, sygn. TG 92545
 73. Fizjologia roślin / Alicja Szweykowska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2004, sygn. TG 83441, 83440
 74. Fotograficzny atlas anatomii człowieka / Chihiro Yokochi, Johannes W. Rohen, Eva Lurie Weinreb ; przeł. Agnieszka Andrzejczak-Sobocińska ; red. nauk. Ryszard Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2006, sygn. TCz 98171
 75. Genetyka : książka pomocnicza dla kandydatów na akademie medyczne i uniwersytety / Waldemar Lewiński. - Rumia : "Operon", 2001, sygn. TP 1005
 76. Genetyka : wszystkie niezbędne informacje zebrane w jednym miejscu / Grzegorz Nalepa. - Gliwice : "Helion", cop. 2006, sygn. TG 96139, 96140
 77. Genetyka : zadania, odpowiedzi, komentarze / Henryk Wiśniewski. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992, sygn. TG 71497
 78. Genetyka / Andrzej Joachimiak. - Kraków : "Korona", 1999, sygn. TG80451
 79. Geny i dna / Richard Walker ; słowo wstępne Steve Jones. Richard Walker ; słowo wstępne Steve Jones ; [przekł. Jakub Miąskiewicz]. - Warszawa : "Samp", 2004, sygn. TG 97340
 80. Geny i ludzie : [biologia XXI wieku, skazani na nowotwory ?, kto naprawdę odkrył wirusa AIDS] / Andrzej Jerzmanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994, sygn. TG 73398, 73399
 81. Historia zwierząt kręgowych / Henryk Szarski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990, sygn. TG 69654, 75023, 75024, 69654
 82. Jak ocalić planetę : vademecum dla młodzieży / Debbie Silver, Bernadette Valley ; tł. z ang. Iwona Zimnicka ; il. i układ graf. Agnieszka Welik. - Warszawa : Fundacja "Ekologia
  i Zdrowie", 1992, sygn. TG 72665, 83276
 83. Język genów : poznawanie zasad dziedziczenia / Paul Berg i Maxine Singer ; przeł.[z ang.] Magdalena Waśniewska-Brzeska, Jan Brzeski. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997,
  sygn. TCz 79916
 84. Kompendium z wybranych działów biologii : dla kandydatów na wyższe uczelnie / Grażyna Kolber-Berezowska. - Kraków : "ZamKor", 2002, sygn. TG 90553
 85. Komórka - jej budowa i ruch / Wszechnica Polskiej Akademii Nauk. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, sygn. TG 62248, 62249
 86. Komórka - żywe laboratorium / Wanda Byczkowska-Smyk ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980,
  sygn. TG 43655, 43404, 43654
 87. Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Lubomira Burchardt [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999,
  sygn. TG 81303, TCz 79438
 88. Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Lubomira Burchardt [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001,
  sygn. TG 83137
 89. Kompendium wiedzy o ekologii / pod red. Jana Strzałko i Teresy Mossor-Pietraszewskiej ; aut. Lubomira Burchardt [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003,
  sygn. TG 84939
 90. Kronika Ziemi / [oprac. całości zespół pod kier. Mariana B. Michalika ; oprac. redakcyjne tekstów zespół tł. z niem., red. pod kier. Bogdana Neya]. - Warszawa : "Kronika", 1992,
  sygn. TCz 73706
 91. Mały atlas anatomiczny / Ryszard Aleksandrowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, sygn. TG 86174, 87989
 92. Mały atlas anatomiczny / Witold Sylwanowicz. - Ryszard Aleksandrowicz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1990, sygn. TG 68929, 68930
 93. Mały atlas anatomiczny / Witold Sylwanowicz. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1975, sygn TG 23210, 23211
 94. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 2000, sygn. TG 81597
 95. Matura 2005 - biologia : zbiór zadań / Krystyna Grzybowska-Mnich, Henryk Lach. - Kraków : "Idea", 2004, sygn. TG 85955
 96. Mechanizmy ewolucji / Henryk Szarski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989, sygn. TG 66448, 66703, 66704
 97. Metabolizm / Bernard Korzeniewski. - Rzeszów : "Erem-Fosze", 1995, sygn. TG 75629
 98. Nowa matura z biologii : maturalne zadania testowe / Andrzej Folwaczny [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999, sygn. TG 79139
 99. O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego czyli O utrzymaniu się doskonalszych ras w walce o byt / Karol Darwin ; przedm. i koment. January Weiner ; tekst pol. na podst. przekł. Szymona Dicksteina i Józefa Nusbauma ; oprac.: Joanna Popiołek i Małgorzata Yamazaki. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2009, sygn. TG 96180
 100. Ochrona przyrody / Ewa Symonides. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2008,
  sygn. 92750, 94179
 101. Ochrona środowiska przyrodniczego / Bożena Dobrzańska, Grzegorz Dobrzański, Dariusz Kiełczewski ; red. nauk. Grzegorz Dobrzański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TG 93399
 102. Podstawy biologii komórki roślinnej : praca zbiorowa / pod red. Adama Woźnego, Jana Michejdy i Lecha Ratajczaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001, sygn. TG 82763
 103. Powietrze, zanieczyszczenia, klimat : wybór 100 [stu] testów z olimpiad wiedzy ekologicznej dla szkół średnich w latach 1991 - 1993. Cz.1 ; oprac. Małgorzata Wójcik ; Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. - Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1997, sygn. TI 2869
 104. Przed egzaminem z biologii : genetyka / [oprac. Małgorzata Baczyńska]. - Poznań : "Geminus-Res", 1992, sygn. TG 70430
 105. Rozwój biologiczny człowieka / Napoleon Wolański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983, sygn. TG 50932, 50933, 56419
 106. Rozwój biologiczny człowieka. Cz. 1 / Napoleon Wolański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 59741, 59943
 107. Rozwój biologiczny człowieka. Cz. 2 / Napoleon Wolański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 59742, 59944
 108. Struktura i metabolizm komórek roślinnych / J. L. Hall, T. J. Flowers, R. M. Roberts ; przekł. zb. z [ang.] pod red. Aliny Kacperskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982, sygn.TG 49022
 109. Tajemnicze choroby współczesnego świata : nowe zagrożenia : wirusy, bakterie, zarazki / Pete Moore ; przeł. Zofia Szachnowska. - Warszawa : "Bellona", 2009, sygn. TG 95249
 110. Tajemnice ciała : atlas anatomiczny z elementami fizjologii, histologii, cytologii i genetyki / [red. merytor. Kinga Stachowiak ; il. Elżbieta Buczkowska i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", 2009, sygn. TG 96698
 111. Testy z fizjologii organizmów i elementów anatomii człowieka / Paweł Hoser. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997, sygn. TG 76863
 112. Testy z biologii dla licealistów i kandydatów na studia : genetyka i ewolucjonizm / Teresa Mossor-Pietraszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997, sygn. TG 77491
 113. Testy z biologii dla licealistów i kandydatów na studia : genetyka i ewolucjonizm / Teresa Mossor-Pietraszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 74179,  74180, 74181, 77748
 114. Zadania testowe z biologii dla liceów i techników : kształcenie w zakresie podstawowym. Cz. 1, Anatomia i fizjologia człowieka / Teresa Mossor-Pietraszewska, Ryszarda Stachowiak. - Poznań : "eMPi2", 2004, sygn. TG 86039
 115. Zarys anatomii człowieka : (kompendium) / Adam Krechowiecki. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1968, sygn. TG 13551
 116. Zdasz maturę z biologii : komórka, tkanka...organizm / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, Krystyna Olechnowicz-Gworek. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 1999,
  sygn. TG 86715
 117. Zdasz maturę z biologii : wirusy, bakterie...człowiek / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, Krystyna Olechnowicz-Gworek. - Łódź : "Piątek Trzynastego", 2001, sygn. TG 86716

Multimedia

 1. Biologia [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2008, sygn. TPŁW 225
 2. Człowiek [Dokument elektroniczny] / kolegium redakcyjne Danuta Borowska-Mostafa ; red. Wojciech Baturo [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001,
  sygn. TPŁW 45
 3. Ekologia [Dokument elektroniczny] : słownik szkolny / tekst : Halina Hłuszyk
  i Alina Stankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999,
  sygn. TPŁW 5
 4. Gatunek i jego środowisko [Dokument elektroniczny] : multimedialny program komputerowy / [kier. projektu Józef Banaszak]. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008, sygn. TPŁW244
 5. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 1-2 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 36
 6. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 3-4 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 37
 7. Historia naturalna Polski [Film]. [CD] 5-6 / scen. i reż. Sławomir Swerpel. - Gdańsk : Akademicka Telewizja Edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, sygn. TDVD 38
 8. Matura 2004 [Dokument elektroniczny] : testy sprawdzające z 6 przedmiotów. - Gdańsk : "Aidem Media", 2002, sygn. TPŁW 105
 9. Życie [Dokument elektroniczny] / kolegium redakcyjne Danuta Borowska-Mostafa [i in.] ; red. Wojciech Baturo [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TPŁW 43

 

Geografia

 

 1. Geografia - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Korba, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia : "Operon", 2004, sygn. TG 86753
 2. Geografia - Nowa Matura 2005 : testy dla ucznia liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakresy podstawowy i rozszerzony / Jarosław Korba, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia : "Operon", 2005, sygn. TG 86795
 3. Geografia : matura 2009 : poziom podstawowy i rozszerzony : testy dla maturzysty / Dorota Plandowska, Jolanta Siembida, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia : "Operon", 2008,
  sygn. TG 94853
 4. Geografia : poziom podstawowy i rozszerzony / Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek. - Kraków : "Omega", 2008, sygn. TG 94004
 5. Geografia : sprawdziany, arkusze egzaminacyjne : zakres podstawowy i rozszerzony / Wojciech Janicki, Jolanta Rodzoś. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2004, sygn. TP 2064
 6. Geografia : vademecum maturalne / Janusz Stasiak, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia : "Operon", 2006, sygn. TG 90420
 7. Geografia : vademecum maturalne 2008 / Janusz Stasiak, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia : "Operon", 2007, sygn. TG 91789, 91958
 8. Geografia : vademecum maturalne 2010 / Janusz Stasiak, Zbigniew Zaniewicz. - Gdynia : "Operon", 2009, sygn. TG 96896
 9. Geografia / Teresa Wieczorek. - Kraków : "Omega", 2009, sygn. TG 95248
 10. Geografia 2006 r : oryginalne arkusze egzaminacyjne CKE, odpowiedzi i komentarze / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 2006, sygn. TB 2362
 11. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 2000, sygn. TG 81597
 12. Matura 2005 - geografia : zbiór zadań / Adam Majcherek, Wojciech Podkówka. - Kraków : "Idea", 2004, sygn. TG 85959
 13. Nowa matura - geografia : zadania : struktura i forma egzaminu, zasady oceniania, przykłady zadań z rozwiązaniami, zadania z mapami, zadania do samodzielnego rozwiązania, modele odpowiedzi, schemat oceniania : poziom podstawowy i rozszerzony / Marcin Gut. - Bielsko-Biała : "Park", 2006, sygn. TG 88534
 14. Repetytorium maturzysty : geografia / [Agnieszka Łękawa]. - Kraków : "Greg", 2009,
  sygn. TG 94918
 15. Zbiór zadań z geografii dla maturzystów / Barbara Lewandowska-Szwarc, Anna Mrula. - Poznań : "eMPi2", 2001, sygn. TG 86040

Atlasy, encyklopedie, słowniki

 1. Afryka / [red. t. Adam Jelonek, Florian Plit]. - Kraków : "Opres", 1999, sygn. TCz 80413
 2. Ameryka Południowa / [red. t. Adam Jelonek, Andrzej Bonasewicz]. - Kraków : "Opres", 1997, sygn. TCz 80414
 3. Ameryka Północna / [red. t. Adam Jelonek, Maria Soja]. - Kraków : "Opres", 2000,
  sygn. TCz 80521
 4. Australia, Oceania, Antarktyda / [red. t. Adam Jelonek, Maria Soja]. - Kraków : "Opres", 1997, sygn. TCz 80412
 5. Azja / [red. t. Janusz Gudowski, Andrzej Lisowski]. - Kraków : "Opres", 2000,
  sygn. TCz 81784
 6. Europa / aut. t. Małgorzata Bajgier-Kowalska [i in.]. - Kraków : "Opres", 1998,
  sygn. TCz 80799
 7. Geografia - człowiek i jego działalność / Danuta Licińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, sygn. TCz 79503
 8. Geografia : spojrzenie na Ziemię i środowisko / red. t. Magdalena Bogucka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TCz 84964
 9. Geografia : świat i Polska : słownik szkolny / [zespół aut. pod kier. Jana Kądziołki]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992, sygn. TCz 71387
 10. Geografia fizyczna / Joanna Angiel, Ludwik Kaszowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995, sygn. TP 1119
 11. Geografia świata. [1], Środowisko przyrodnicze / [red. Janusz Puskarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94006
 12. Geografia świata. [2], Społeczeństwo i gospodarka / [red. Janusz Puskarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008, sygn. TCz 94005
 13. Geograficzny atlas świata / red. atlasu Zofia Cukierska ; oprac. i red. map Zofia Cukierska
  [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 1994, sygn. TK 26
 14. Geograficzny atlas świata. T. 1 / red. prowadzący Zofia Cukierska ; oprac. i red. map Zofia Cukierska [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1987, sygn. TK 23
 15. Geograficzny atlas świata. T. 2 / red. prowadzący Zofia Cukierska ; oprac. i red. map Zofia Cukierska [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1989, sygn. TK 24
 16. Polityczny atlas świata / do druku przygot. zespół : Halina Kowalczyk [i in.] ; Jan Łysek (red. naczelny). - Warszawa : RSW "Prasa-Książka-Ruch", 1989, sygn. TK 29
 17. Polska : podręczny leksykon geograficzny / Jerzy Kwiatek, Teofil Lijewski. - Toruń : "Troja", 1993, sygn. TCz 72635
 18. Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych : praca zbiorowa / pod red. Jana R[omualda] Olędzkiego ; aut. plansz M[arian] Aparta [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. TG 64800
 19. Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych : praca zbiorowa / pod red. Jana R[omualda] Olędzkiego ; aut. plansz M[arian] Aparta [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. TG 64965
 20. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski / [red. nauk. Maria Irena Mileska ; oprac. red. Małgorzata Boczyńska i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983,
  sygn. TG 51205, 51330
 21. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski / [red. prowadzący Iwona Swenson]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, sygn. TCz 80532
 22. Słownik geograficzny / [aut. Piotr Migoń i in.]. - Wrocław : "Europa", 2005,
  sygn. TCz 90184
 23. Słownik szkolny : państwa świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Mołdawy ; aut. Ryszard Chruściak [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992,
  sygn TCz 71388
 24. Słownik szkolny : terminy geograficzne / Jan Flis. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1991, sygn. TCz 70834
 25. Szkolny słownik geograficzny / Jan Flis. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne
  i Pedagogiczne, 1985, sygn. TG 54769
 26. Świat : atlas geograficzny / oprac. Wydawnictwo Kartograficzne Mapy Ścienne Beata Piętka ; red. nacz. Jan Bednarczyk ; kartograf Alina Głód. - Katowice : "Mapy Ścienne" Beata Piętka, 2007, sygn. TCz 13
 27. Wielkie rzeki Azji i Australii / red. Bożena Zasieczna. - Warszawa : "Muza", 1992,
  sygn TCz 70206
 28. Wielkie rzeki Europy. T. 1 / red. Bożena Zasieczna. - Warszawa : "Muza", 1992,
  sygn. TCz 70207
 29. Wielkie rzeki Europy. T. 2 / red. Bożena Zasieczna. - Warszawa : "Muza", 1992,
  sygn TCz 70456

Geografia astronomiczna

 1. Narodziny Ziemi : delikatna atmosfera, rozpad i powstanie skał / [z. oprac. przez Daniela Pajaud ; tł. z fr. Elżbieta Sadowska]. - Warszawa : "BGW", 1991, sygn. TCz 73155
 2. Słońce-Ziemia / Jan Mergentaler. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1978
  sygn. TG 34077, 34078, 34079
 3. Słońce-Ziemia / Jan Mergentaler. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1993
  sygn. TG 73323
 4. Tajemnice Ziemi / Wiktor Niedzicki ; [oprac. graf. Stefan Jackowski]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985, sygn. TG 55399, TCz 55400
 5. Ziemia / [autor koncepcji szczegółowej tomu Adam Jelonek ; red. Zdzisława Otałęga]. - Kraków : "Opres", 2001, sygn. TCz 82964
 6. Ziemia jakiej nie znamy / Wiktor Niedzicki, Piotr Roniewicz, Michał Szulczewski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986, sygn. TG 59958
 7. Żywe oblicze Ziemi / Wojciech Stankowski. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 26118, 26119

Geografia fizyczna świata

 1. Geografia : spojrzenie na Ziemię i środowisko / red. t. Magdalena Bogucka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TCz 84964
 2. Geografia fizyczna części świata : (zarys fizjograficzny) / Jan Mityk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, sygn. TG 20905, 20906, 20907
 3. Geografia fizyczna części świata : (zarys fizjograficzny) / Jan Mityk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 25620
 4. Geografia fizyczna części świata : (zarys fizjograficzny) / Jan Mityk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, sygn. TG 29229, 29230
 5. Geografia fizyczna części świata : (zarys fizjograficzny) / Jan Mityk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979, sygn. TG 37839, 38331
 6. Geografia fizyczna części świata : (zarys fizjograficzny) / Jan Mityk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986, sygn. TG 60187
 7. Geografia fizyczna części świata. Cz. 1, Europa / Zdzisław Czeppe, Jan Flis, Rodion Mochnacki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, sygn. TG 5358
 8. Geografia fizyczna części świata. Cz. 2, Kraje i morza pozaeuropejskie / Zdzisław Czeppe, Jan Flis, Rodion Mochnacki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959,
  sygn. TG 5603, 12924
 9. Geografia fizyczna części świata. Cz. 2, Kraje i morza pozaeuropejskie / Zdzisław Czeppe, Jan Flis, Rodion Mochnacki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960,
  sygn. TG 7074
 10. Geografia fizyczna ogólna / Stanisław Kalesnik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961, sygn. TG 7382
 11. Geografia fizyczna ogólna / Stanisław Kalesnik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, sygn. TG 9578
 12. Geografia fizyczna świata / Jerzy Makowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 88685
 13. Geograficzne badania środowiska przyrodniczego / red. nauk. Andrzej Richling ; aut. Witold Lenart [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 90135
 14. Kompleksowa geografia fizyczna / Andrzej Richling. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, sygn. TG 70699
 15. Lądy i oceany : zarys geografii fizycznej świata / Bolesław Augustowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964, sygn. TG 10613, 10614
 16. Lądy i oceany : zarys geografii fizycznej świata / Bolesław Augustowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975, sygn. TG 21274, 21275
 17. Metody badań geografii fizycznej / Tadeusz Bartkowski. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977, sygn. TG 28572, 28573
 18. Metody szczegółowych badań geografii fizycznej : praca zbiorowa / pod red. Andrzeja Richlinga. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993, sygn. TG 72055, 72056
 19. Ogólna wiedza o Ziemi : (geografia fizyczna ogólna) / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn.TG 15118, 15119
 20. Podstawy geografii fizycznej / Stanisław Kalesnik ; [z ros. tł. Stanisław Lipko]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975, sygn. TG 21363
 21. Podstawy geografii fizycznej / Stanisław Kalesnik ; tł. z ros. Stanisław Lipko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973, sygn. TG 18476, 18477
 22. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976, sygn. TG 27388, 27389
 23. Wstęp do geografii fizycznej / Jan Flis. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969, sygn. TG 14795, 14796, 38737, TCz38736

Geografia społeczno – ekonomiczna świata

 1. Geografia ekonomiczna : świat i Polska / Ireneusz Michałków. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002, sygn. TG 86309
 2. Geografia ekonomiczna świata / Zbigniew Dobosiewicz, Tadeusz Olszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994, sygn. TG 72647, 72837
 3. Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli ; [aut.] Jacek Brdulak
  [i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2005, sygn. TG 89236
 4. Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, sygn. TG 78640, 79756
 5. Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003,  sygn. TG 86226, TCz 83968
 6. Geografia społeczna / Stanisław Otok. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, sygn. TG 61715
 7. Geografia społeczna miast : zróżnicowania społeczno-przestrzenne / Grzegorz Węcławowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003, sygn. TCz 84575
 8. Geografia społeczno-ekonomiczna : dla kandydatów na wyższe uczelnie / Roman Domachowski. - Warszawa : "Oświata", 1997, sygn. TCz 77030
 9. Globalizacja a rozwój : wybrane zagadnienia geografii społeczno-gospodarczej świata / Mirosława Czerny. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 87896
 10. Przemiany we współczesnej gospodarce światowej : praca zbiorowa / pod red. nauk. Ewy Oziewicz ; [aut. Anna B. Kisiel-Łowczyc i in.]. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006, sygn. TG 88181
 11. Współczesna gospodarka światowa : główne centra gospodarcze / pod red. Bogumiły Muchy-Leszko. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005,
  sygn. TG 87882, 90773

Geografia fizyczna Polski

 1. Geografia fizyczna Polski / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978, sygn. TG 34005, 34006
 2. Geografia fizyczna Polski / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980, sygn. TG 42007, TCz 42008
 3. Geografia fizyczna Polski / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988, sygn. TG 63604, 63741, 63742
 4. Geografia fizyczna Polski / red. nauk. Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006, sygn. TG 89511
 5. Geografia fizyczna Polski / red. nauk. Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005, sygn. TG 88684
 6. Geografia fizyczna Polski / Stanisław Lencewicz i Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964, sygn. TG 10028, 10029
 7. Geografia Polski : krainy geograficzne / Anna Dylikowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973, sygn. TG 18030
 8. Geografia Polski : mezoregiony fizyczno-geograficzne / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994, sygn. TG 73814, 74930, TCz 73808
 9. Geografia Polski : środowisko przyrodnicze / red. nauk. Leszek Starkel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991, sygn. TG 70492, 71897
 10. Geografia Polski. Cz. 1, Środowisko geograficzne i gospodarka człowieka / Józef Barbag, Anna Dylikowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968,
  sygn. TG 13797, 13798
 11. Geografia regionalna Polski / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998, sygn. TG 79809
 12. Geografia regionalna Polski / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. TCz 80478
 13. Kotlina Sandomierska / Zbigniew Głowaciński, Stefan Michalik. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979, sygn. TG 36050, TCz 36049
 14. Rozwój środowiska fizyczno-geograficznego Polski / Wojciech Stankowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981, sygn. TG 44373, 44374

Geografia społeczno – ekonomiczna Polski

 1. Dziedzictwo polskiej przestrzeni : geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich / Andrzej Piskozub. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987, sygn. TG 61284
 2. Geografia ekonomiczna / pod red. Kazimierza Kucińskiego. - Kraków : Wolters Kluwer Polska, 2009, sygn. TG 96517, 96518
 3. Geografia ekonomiczna / Władysław Skrzypczak. - Warszawa : "Efekt", 1999,
  sygn. TG 82729
 4. Geografia ekonomiczna dla kandydatów na studia / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1990, sygn. TG 68955, 68956
 5. Geografia ekonomiczna Polski : makroregiony gospodarczo-planistyczne / Zdzisław Batorowicz, Andrzej Suliborski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983, sygn. TG 51478, 51479
 6. Geografia ekonomiczna Polski : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Domańskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989, sygn. TG 66945, 66946, 67114
 7. Geografia ekonomiczna Polski : ujęcie regionalne / Zdzisław Batorowicz, Andrzej Suliborski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993,
  sygn. TG 72379, 72380
 8. Geografia ekonomiczna z rozszerzoną geografią fizyczną / Władysław Skrzypczak. - Warszawa : "Efekt", 2002, sygn. TCz 82856
 9. Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994, sygn. TG 72298, 72299
 10. Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998, sygn. TG 79140, 79755, 80080
 11. Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, sygn. TCz 82134
 12. Geografia Polski : społeczno-ekonomiczna / Stanisław Leszczycki, Ryszard Domański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, sygn. TG 74928
 13. Geografia Polski : społeczno-ekonomiczna / Stanisław Leszczycki, Ryszard Domański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992, sygn. TG 71135
 14. Geografia społeczno-gospodarcza Polski / red. nauk. Henryk Rogacki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007, sygn. TG 91600
 15. Przestrzeń i społeczeństwo współczesnej Polski : studium z geografii społeczno-gospodarczej / Grzegorz Węcławowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TG 82896
 16. Repetytorium z geografii gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001, sygn. TCz 82133
 17. Repetytorium z geografii gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1999, sygn. TG 79754

Turystyka

 1. Dzieje turystyki w Polsce / Jerzy Gaj. - Warszawa : "AlmaMer", 2006, sygn. TG 89817
 2. Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985, sygn. TG 57181, 57182, 57338
 3. Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008, sygn. 94007, 94745
 4. Organizacja turystyki w Polsce / Leszek Butowski. - Warszawa ; Lublin : Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza, 2004, sygn. TCz 87903
 5. Osobliwości Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, najdziwniejszych, znanych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego / Stanisław Kłos. - Rzeszów : "Libra", 2002, sygn. TG 83913, TCz 83501
 6. Polska : geografia atrakcji turystycznych / Zygmunt Kruczek. - Kraków : "Proksenia", 2007
  sygn. TG 90704
 7. Regionalne aspekty rozwoju turystyki / pod red. Grzegorza Gołembskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1999, sygn. TCz 80526
 8. Rola turystyki w rozwoju gospodarczym obszarów wiejskich i leśnych / red. nauk. Mieczysław Sirko, Janusz Bek. - Stalowa Wola : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2006
  sygn. TG 90523
 9. System informacji a ruch turystyczny / Janusz Merski, Jan Paweł Piotrowski. - Warszawa : "AlmaMer", 2008, sygn. TG 95855
 10. Szlaki wodne delty Wisły / Marek Sperski. - Warszawa : Zakład Wydawniczo-Propagandowy PTTK, 1981, sygn. TG 46635
 11. Turystyka i polityka turystyczna a rozwój : między starym a nowym paradygmatem / Marek W. Kozak ; Euroreg. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych. Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : "Scholar", 2009, sygn. TG 95640
 12. Turystyka w parkach krajobrazowych / red. Zygmunt Wnuk i Maria Ziaja ; Zakład Ekologii
  i Ochrony Przyrody w Turystyce. Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009,
  sygn. TG 97212, 97213
 13. Wpływ turystyki na rozwój regionalny kraju i jej rola w integracji europejskiej / Janusz Merski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004, sygn. TG 97197

Euroregiony

 1. Euroregiony : mosty do Europy bez granic / pod red. Włodzimierza Malendowskiego, Mariana Szczepaniaka. - Warszawa : "Elipsa", 2000, sygn. TG 81008
 2. Euroregiony pogranicza niemiecko-francuskiego i niemiecko-polskiego w procesie integracji europejskiej Piotr Solarz ; [Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie]. - Warszawa : "Vizja Press & IT", 2009, sygn. TG 95696
 3. Regiony przygraniczne w warunkach zewnętrznych granic Unii Europejskiej / red. nauk. Jerzy Sikorski. - Białystok : Uniwersytet w Białymstoku, 2005, sygn. TG 95656

Multimedia

 1. Budowa i ewolucja Ziemi [Dokument elektroniczny] / [tekst, wybór il. oraz układ materiału Ryszard Krzysztof Borówka ; red. prow. Dariusz Szpilt oraz Hanna Zaborowska]. - Przeźmierowo : "Impresja", cop. 1998, sygn. TPŁW 131
 2. Geografia [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, sygn. TPŁW 17
 3. Geografia [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia / Adam Bodzioch ; oprac. komputerowe Wojciech Czarnecki, Renata Kupczyk, Robert Wieczorek. - Poznań : SuperMemo World, cop. 1991-2003, sygn. TPŁW 129
 4. Geografia [Dokument elektroniczny] : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na studia. - Poznań : SuperMemo World : cop. 1991-2008, sygn. TPŁW 183
 5. Kontynenty [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001, sygn. TPŁW 36
 6. Na południe od Sahary [Dokument elektroniczny] / kolegium redakcyjne Danuta Borowska-Mostafa [i in.] ; red. Wojciech Baturo [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 2002, sygn. TPŁW 56
 7. Państwa świata [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. TPŁW 26
 8. Podkarpackie - ekologicznie i gościnnie [Film] ; Podkarpackie - w zgodzie z naturą / scen.
 9. i realiz. Jacek Szarek ; współprac. Dorota Sowa, Anna Tomczyk ; zdj. Arkadiusz Gruszka [i in.]. - Rzeszów : Telewizja Polska, Oddział w Rzeszowie, 2007, sygn. TDVD 354, 374, 375
 10. Polska [Dokument elektroniczny] : encyklopedia PWN. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, sygn. TPŁW 73
 11. Polska 2000 [Dokument elektroniczny] / red. nacz. Bartłomiej Kaczorowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000, sygn. TPŁW 23
 12. Szkolny atlas Polski [Dokument elektroniczny] / [oprac. multimedialne "Ambient Multimedia"]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999, sygn. TPŁW 52
 13. Ziemia [Dokument elektroniczny] / kolegium redakcyjne Danuta Borowska-Mostafa [i in.] ; red. Wojciech Baturo [i in.]. - Warszawa ; Wrocław : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001,
  sygn. TPŁW 38
 14. Wspaniałości przyrodnicze Europy [Film]. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, ok. 2006, sygn. TDVD 88

 

Autor: PBW Tarnobrzeg