Rok 2018 - Jubileusz 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Książki:

 1. Dzieje Polski : 1918-1939 : wybór materiałów źródłowych / red. i oprac. Władysław Andrzej Serczyk. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
  Sygn. WypRz  211923 ; Sygn. CzytR  211922
 2. Historia polityczna Polski 1864-1918 / Henryk Wereszycki. - Wyd. 2 krajowe popr. i rozsz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  Sygn. WypRz 213581 ; Sygn. CzytR  212057
 3. Historia Polski 1914-1939 / Henryk Zieliński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
  Sygn. WypRz 189700 ; Sygn. WypRz 189702-189703 ; Sygn. CzytR 189696
 4. Historia Polski : 1918-1945 / Czesław Brzoza, Andrzej Leon Sowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2009.
  Sygn. WypRz  238642
 5. Historia Polski 1864-1939 / Henryk Zieliński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
  Sygn. WypRz 102039 ; Sygn. WypRz 124402-124403
 6. Historia Polski 1914-2004 / Wojciech Roszkowski. - Wyd. 10 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.
  Sygn. WypRz  229229 ; Sygn. CzytR  228214
 7. Historia Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r / Stanisław Mackiewicz. - London : "Puls", [1992].
  Sygn. WypRz  228818 ; Sygn. CzytR  210778
 8. Historia Polski : od czasów najdawniejszych do 1990 roku / Jerzy Topolski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Kopia", 1994.
  Sygn. WypRz  216846 ;
  Sygn. CzytR    214731 (rok wyd. 1992)
 9. Józef Piłsudski 1867-1935 / Andrzej Garlicki. - Wyd. 1(4). - Kraków : "Znak", 2008.
  Sygn. WypRz  233320
  Sygn. WypRz  209621 (wyd. 2)
  Sygn. CzytR    212665 (wyd. 3)
 10. Józef Piłsudski - legendy i fakty / Daria i Tomasz Nałęcz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986.
  Sygn. WypRz 203006 ; Sygn. CzytR 203005
 11. Idea walki zbrojnej o niepodległość Polski 1864-1907 : koncepcje i próby ich realizacji / Janusz Wojtasik ; Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewskiej. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, [1987].
  Sygn. WypRz 203042
 12. Ignacy Jan Paderewski : zarys biografii politycznej / Marian Marek Drozdowski. - Warszawa : "Interpress", 1979.
  Sygn. WypRz 173532-173533
 13. Ignacy Jan Paderewski : zarys biografii politycznej / Marian Marek Drozdowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Interpress", 1981.
  Sygn. WypRz  184683-184684
 14. Ilustrowany atlas historii Polski / red. Witold Sienkiewicz. - Warszawa : "Demart", 2006.
  Sygn. CzytR  229711
 15. KPN : kulisy, fakty, dokumenty / Marian Reniak ; współpr. Zbigniew Pudysz, Tadeusz Zalewski. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1982.
  Sygn. WypRz 186637
  Sygn. WypRz 192045 (Wyd. 2, 1984r.)
 16. Kronika dziejów Polski / [red. Jadwiga Marcinek]. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 1995.
  Sygn. CzytR 219989
 17. Kultura Drugiej Rzeczypospolitej / Daria Nałęcz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
  Sygn. WypRz  214137 ; WypRz  245157 ; Sygn. CzytR  214136
 18. Listopad 1918 / Janusz Żarnowski. - Warszawa : "Interpress", 1982.
  Sygn. WypRz 187281 ; Sygn. WypRz  187282 ; Sygn. WypRz 186817
 19. Listopad 1918 we wspomnieniach i relacjach / wybór, oprac. i wstęp Piotr Łossowski, Piotr Stawecki. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988.
  Sygn. WypRz  208128
 20. Listopadowe dni - 1918 : kalendarium narodzin II Rzeczypospolitej / Piotr Wróbel. - Warszawa : "Pax", 1988.
  Sygn. WypRz 207459 ; Sygn. WypRz 208025
 21. Losy Polaków w XIX-XX w. : studia ofiarowane Profesorowi Stefanowi Kieniewiczowi w osiemdziesiątą rocznicę Jego urodzin / [kom. red. Barbara Grochulska, Jerzy Skowronek]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
  Sygn. CzytR 204918
 22. Marsz, marsz Polonia : pieśni, z którymi szliśmy do niepodległości / wybór i oprac. Wacław Panek. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1988.
  Sygn. CzytR 208058
 23. Marszałek Józef Piłsudski (1867-1935) / tekst Marek Gałęzowski. - [Warszawa] : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, 2013.
  Sygn. WypRz  241189
 24. Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2, 1914-1939. [Cz.] 1 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990.
  Sygn. CzytR  212549
 25. Najnowsza historia polityczna Polski. T. 2, 1914-1939. [Cz.] 2 / Władysław Pobóg-Malinowski. - Gdańsk : "Graf", 1990.
  Sygn. CzytR  212550
 26. Najnowsze dzieje Polski : 1914-1983 / Antoni Czubiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
  Sygn. WypRz  205585-205888 ; Sygn. CzytR  205584
 27. Niepodległość i tradycje narodowe : w 50 rocznicę odbudowy państwowości polskiej / Henryk Jabłoński. - Warszawa : [b. w.] 1968.
  Sygn. WypRz 104458
 28. Niepodległość i tradycje narodowe : w 60 rocznicę odbudowy państwowości polskiej / Henryk Jabłoński. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1978.
  Sygn. WypRz 168378
 29. O kształt odrodzonej : walka o granice / Janusz Osica. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.
  Sygn. WypRz 168395
 30. Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [i in.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
  Sygn. WypRz  236563
 31. Od niepodległości do niepodległości : historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [i in.]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2011.
  Sygn WypRz 239306
 32. Od rządów ludowych do przewrotu majowego : zarys dziejów politycznych Polski 1918-1926 / Andrzej Ajnenkiel. - Wyd. 5. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986.
  Sygn. WypRz 202546 ; Sygn. WypRz 198899-198901
 33. Odbudowa państwa polskiego : 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
  Sygn. CzytR 169331 ;
  Sygn. WypRz 198899-198901 (Wyd. 3)
 34. "Ojczyzną był język i mowa..." : kultura polska a odbudowa niepodległości w 1918 r / Janusz Żarnowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.
  Sygn. WypRz  168420
 35. Opinia publiczna we Francji wobec sprawy polskiej w latach 1914-1918 / Wiesław Śladkowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
  Sygn. WypRz  153411
 36. Ostatnie lata Polski niepodległej / Paweł Wieczorkiewicz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
  Sygn. WypRz  214150 ; Sygn. CzytR  214149
 37. Pamiętnik z lat wojny 1915-1918 / Stanisław Dzierzbicki ; słowem wstępnym poprzedził Janusz Pajewski; przypisy oprac. Danuta Płygawko; tekst przygot. do dr. z rękopisu Tomasz Jodełka-Burzecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Sygn. WypRz 189958-189959
 38. Pamiętniki Polaków 1918-1978 : antologia pamiętnikarstwa polskiego. T. 1, Druga Rzeczpospolita 1918-1939 / wstęp Józef Chałasiński, Jan Szczepański ; wybór i oprac. Bronisław Gołębiowski, Mieczysław Grad, Franciszek Jakubczak. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1982.
  Sygn. WypRz  190016 ;  Sygn. WypRz  190019
 39. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej / Andrzej Garlicki. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  Sygn. WypRz  211560 ; Sygn. CzytR  211559
 40. Pierwsze piętnastolecie Polski niepodległej : zarys dziejów politycznych / Adam Próchnik [nazwa] (Henryk Swoboda) [pseud.]. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1957.
  Sygn. WypRz  53850
 41. Pięćdziesiąt lat : 1918-1968 / Konstanty Grzybowski ; z przedmową Kazimierza Opałka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977.
  Sygn. WypRz  164049
 42. Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908-1918 / Jan Molenda. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980.
  Sygn. WypRz  176412-176414
 43. Polityczne uwarunkowania narodzin Drugiej Rzeczypospolitej : (listopad 1918 - styczeń 1919) / Norbert Michta. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980.
  Sygn. WypRz  177168-177169 ; Sygn. WypRz 177167
 44. Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 1 / Roman Dmowski ; przedm. do obecnego wydania i koment. opatrzył Tomasz Wituch. - Warszawa : "Pax", 1988.
  Sygn. WypRz  208361
 45. Polityka polska i odbudowanie państwa. T. 2 / Roman Dmowski ; koment. opatrzył Tomasz Wituch. - Warszawa : "Pax", 1988.
  Sygn. WypRz 208362
 46. Polska dwudziestego wieku : 1914-1994 / Jerzy Topolski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1994.
  Sygn. WypRz 216802-216803
 47. Polska dwudziestego wieku : 1914-1999 / Jerzy Topolski. - Wyd. 4 uzup. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1999.
  Sygn. WypRz  223095 ; Sygn. WypRz 223094 ; Sygn. CzytR 223093
 48. Polska - losy państwa i narodu / Henryk Samsonowicz [i in.]. - Warszawa : "Iskry", 1992.
  Sygn. WypRz 215189 ;
  Sygn. CzytR   218237 (wyd. 2)
 49. Polska niepodległa 1918-1939 / red. Janusz Żarnowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
  Sygn.  WypRz 195127 ; Sygn. CzytR 195126
 50. Polska odrodzona 1918-1939 : państwo, społeczeństwo, kultura / pod red. Jana Tomickiego. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988.
  Sygn. WypRz  208593
 51. Polska odrodzona : społeczne i polityczne aspekty rozwoju odrodzonego państwa polskiego : rozprawy i studia / Antoni Czubiński. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1982.
  Sygn. WypRz  183686-183687
 52. Polska w Europie i świecie 1918-1939 / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. - Wyd. 2 zm. i uzup. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984.
  Sygn. WypRz 194319-194321 ; Sygn.  CzytR  194318
 53. Polska w latach 1918-1939 : wybór tekstów źródłowych do nauczania historii / pod red. Wojciecha Wrzesińskiego ; oprac. Krzysztof Kawalec, Leonard Smołka, Włodzimierz Suleja. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.
  Sygn. WypRz 201297 ; Sygn. WypRz  201300-201301
 54. Polska w pierwszej wojnie światowej / Jerzy Holzer, Jan Molenda. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973.
  Sygn. WypRz 139053
 55. Powstanie II Rzeczypospolitej : wybór dokumentów 1866-1925 / pod red. Haliny Janowskiej i Tadeusza Jędruszczaka ; wstęp T. Jędruszczak ; dok. zebrali i oprac. H. Janowska [ i in.] ; przygot. w Instytucie Historii PAN [Polskiej Akademii Nauk]. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
  Sygn. WypRz 196100
 56. Powstanie Wielkopolskie 1918-1919 / Marian Olszewski ; [aut. fotogramów oryg. Józef Barankiewicz i in. ; oprac. graf. Zbigniew Kaja]. - Wyd. 2 przejrz. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1968.
  Sygn. WypRz 105971
 57. Rok 1918 / Włodzimierz T. Kowalski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1978.
  Sygn. WypRz 169310-169312
 58. Rok 1918 : we wspomnieniach mężów stanu, polityków i wojskowych / wybrał i oprac. Jan Borkowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Sygn. WypRz 204833 ; Sygn. WypRz 230966
 59. Sen o władzy : inteligencja wobec niepodległości / Daria Nałęcz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1994.
  Sygn. WypRz  217171-217172
 60. Siedemdziesiąta rocznica odzyskania niepodległości i wybuchu Powstania Wielkopolskiego : materiały z konferencji, odbytej 13-14 grudnia 1988 r. w UAM w Poznaniu / pod red. Tadeusza Kotłowskiego. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 1992.
  Sygn. WypRz  214401
 61. Spory o II Rzeczpospolitą : ewolucja poglądów publicystyki i historiografii polskiej na temat przyczyn odbudowy i znaczenia niepodległego państwa dla narodu polskiego / Antoni Czubiński. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Poznań : Instytut Zachodni, 1988.
  Sygn. WypRz  208503
 62. Stany Zjednoczone a odrodzenie Polski : polityka Stanów Zjednoczonych wobec sprawy polskiej i Polski w latach 1916-1919 / Jacek Ryszard Wędrowski ; Instytut Historii PAN. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980
  Sygn. WypRz 176442
 63. Teraz będzie Polska : wybór z pamiętników z okresu I wojny światowej / wstęp, oprac. i przypisy Andrzej Rosner. - Warszawa : "Pax", 1988.
  Sygn. WypRz 207460
 64. Trudna niepodległość : rozważania o gospodarce Polski 1918-1939 / Zbigniew Landau, Jerzy Tomaszewski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1978.
  Sygn. WypRz 165327
 65. U źródeł niepodległości Polski : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Walichnowskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
  Sygn. WypRz 176905 ; Sygn. CzytR 176904
 66. W kręgu polskich doświadczeń historycznych XIX i XX w : studia / Zygmunt Mańkowski. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
  Sygn. WypRz 200375-200376
 67. Walka zbrojna o niepodległość Polski w latach 1905-1918 / Wacław Lipiński ; [przedm. Jan Molenda]. - Warszawa : "Wolumen", 1990.
  Sygn. CzytR  212543
 68. Wizje niepodległości / Andrzej Zakrzewski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983.
  Sygn. WypRz  189182-189183
 69. Wokół sprawy polskiej Paryż-Lozanna-Londyn 1914-1918 / Janusz Pajewski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970.
  Sygn. WypRz 115486-115487
 70. Wspomnienia powstańców wielkopolskich / wyboru dokonali i wstępem opatrzyli Lesław Tokarski i Jerzy Ziołek ; [przedm. Władysław Markiewicz]. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1970.
  Sygn. WypRz 119873
 71. Wygrać Polskę : 1914-1918 / Tomasz Schramm. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  Sygn. WypRz 210809 ; Sygn. CzytR 210808
 72. Z badań nad wpływem i znaczeniem rewolucji rosyjskich 1917 roku dla ziem polskich / pod red. Henryka Zielińskiego. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
  Sygn. WypRz 142804
 73. Z dziejów Drugiej Rzeczypospolitej / Olgierd Terlecki. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985.
  Sygn. WypRz 199844
 74. Za Waszą i naszą wolność / Marian Zgórniak. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987.
  Sygn. WypRz 206959 ; Sygn. CzytR 206958
 75. Zerwane pęta : usunięcie okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 roku / Piotr Łossowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Sygn. WypRz 202282


Artykuły:

 1. 11 Listopada : scenariusz uroczystości szkolnej / Anna Maj
  // Wychowawca. - 2006, nr 11, s. 28
 2. 11 Listopada : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę / Barbara Mazur
  // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 36-38
 3. 11 Listopada - Święto Niepodległości : scenariusz montażu słowno-muzycznego / Beata Szulc
  // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 10, s. 17-18
 4. 11 Listopada - Święto Niepodległości : (scenariusz uroczystości) / Joanna Ziętek
  // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 6, s. 21-24
 5. A było to tak... : Narodowe Święto Niepodległości / Natalia Petrynka-Szymańska
  // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 10, s. 35-37
 6. A gdy wolności przyszedł czas... : montaż publicystyki i poezji poświęcony rocznicy Niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak
  // Biblioteka w Szkole. - 1991, nr 9, s. 10-12
 7. A mury runą : (scenariusz akademii z okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Lucyna Maryniak
  // Wychowawca. - 1999, nr 10, s. 38-42
 8. Aby Polska była Polską : scenariusz słowno-muzyczny w rocznicę odzyskania niepodległości / Beata Kubiec, Monika Olejarska
  // Wszystko dla Szkoły. - 2002, nr 10, s. 17-19
 9. Apel z okazji Święta Niepodległości - szkolna nuda czy intelektualne przeżycie? : (scenariusz) / Mirosława Domżalska
  // Wiadomości Historyczne. - 2002, nr 2, s. 118-121
 10. Bóg - Honor - Ojczyzna : scenariusz uroczystości z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Renata Ciesielska, Maria Grajek, Małgorzata Tomczak
  // Wychowawca. - 2007, nr 11, s. 16-19
 11. Dla ciebie, kraju... : scenariusz apelu / Danuta Giewartowska
  // Poradnik Bibliotekarza. - 1991, nr 3, s. 18-20
 12. Dobro Ojczyzny : scenariusz akademii z okazji Dnia Niepodległości / Anna Pasiowiec
  // Wychowawca. - 2005, nr 11, s. 20-21
 13. Droga do niepodległości : program wieczornicy w rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Wojciech Hausner
  // Wychowawca. - 1995, nr 10, s. 14-15
 14. Droga do wolności : (scenariusz widowiska) / Bożena Stróżyńska, Klemens Stróżyński
  // Nowa Szkoła. - 2006, nr 8, s. 6-13
 15. Edukacja patriotyczna kanwą terapii pedagogicznej na przykładzie Święta Odzyskania Niepodległości [konspekt zespołowych zajęć z terapii językowej] / Jadwiga Jastrząb, Angelika Cedro, Małgorzata Zaleska
  // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 9, wkładka s. I-III
 16. Feniks : montaż słowno-muzyczny z okazji rocznicy Niepodległości : (przeznaczony do realizacji w szkole średniej) / Barbara Wanda Jachimczak
  // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 7/8, s. 16-18
 17. Hołd bohaterskim przodkom : scenariusz inscenizacji na Święto Niepodległości Polski / Irena Kopf
  // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 24-27
 18. Idea Niepodległej Ojczyzny : Muzeum Polskie w Rapperswilu / Teresa Dziurzyńska
  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 10, s. 12-15
 19. Jak tu prawdę o Polsce powiedzieć... : montaż słowno-muzyczny : (adresowany wyłącznie do klas starszych szkoły średniej) / Barbara Wanda Jachimczak
  // Biblioteka w Szkole. - 1992, nr 7/8, s. 12-15
 20. Już ją widzieli idącą... : widowisko z okazji Święta 11 Listopada / Barbara Urbańska, Piotr Piecha
  // Wychowawca. - 1996, nr 10, s.25-27
 21. Kamienie historii : apel z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Agnieszka Sołtysik, Małgorzata Zagórska
  // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2009, nr 4, s. 36-46
 22. Kiedy myślę... Ojczyzna [scenariusz imprezy z okazji Święta Niepodległości] / oprac. Magdalena Bliźniak
  // Gazeta Szkolna. - 2005, nr 38, s. 23
 23. Kto ty jesteś? / Beata Szurowska
  //Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 9, s. 23-25
 24. Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewelina Bladoszewska
  // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32
 25. Lekcja historii : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Ewa Bladoszewska
  // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 31-32
 26. Literatura wobec niepodległości / Danuta Marszałkowska
  // Polonistyka. - 1988, nr 3, s. 179-188
 27. Modlitwa polskiego żołnierza : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości : poświęcony żołnierzom walczącym o wolność : przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak
  // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 9, s. 24-26
 28. Mój kraj, moja miejscowość : [scenariusz zajęć z okazji Dnia Niepodległości] / Danuta Kręcisz
  // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 10, s. 45-47
 29. Myśląc - Ojczyzna" : (montaż literacko-muzyczny) / Krystyna Ryniak
  // Wychowawca. - 2000, nr 10, s. 34-35
 30. Narodowe Święto Niepodległości : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Marta Katarzyna Malinowska
  // Poradnik Bibliotekarza. - 2014, nr 11, s. 41-44
 31. Naród jest, aby był : scenariusz na rocznicę odzyskania niepodległości Polski / Anna Chojnacka
  // Wychowawca. - 2011, nr 11, s. 26-28
 32. Nasz dom, nasz kraj : scenariusz widowiska niepodległościowego / Grażyna Michalik
  // Wychowawca. - 2002, nr 11, s. 24-25
 33. Nie tylko akademia, czyli garść pomysłów na uczczenie 11 listopada / Justyna Jędrzejak // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 10, s. 14-17
 34. Niepodległość - gra i życie : scenariusz apelu przeznaczonego dla II etapu edukacyjnego / Dorota Bielawska
  // Wychowawca. - 2017, nr 10, s. 28-31
 35. Niepodległa w grze : zorganizuj grę miejską (terenową) z okazji 100-lecia niepodległości / Karol Baranowski
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 4-9
 36. Niepodległość? A co ja z tego mam? : zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 12-13
 37. Niepodległość - gra o życie : scenariusz apelu przeznaczonego dla II etapu edukacyjnego / Dorota Bielawska
  // Wychowawca. - 2017, nr 10, s. 28-31
 38. Niepodległość to sprawiła, że wolną jest Ojczyzna... : scenariusz z okazji Święta Odzyskania Niepodległości / Renata Drewniak
  // Katecheta. - 2004, nr 10, s. 45-48
 39. Nowa formuła wychowania patriotycznego [scenariusz Święta Niepodległości] / Maria Filippowicz
  // Wszystko dla Szkoły. - 2003, nr 10, s. 12-13
 40. O niepodległości w bibliotece : wolność / Agnieszka Olejarz
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 34-36
 41. Obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości : scenariusz programu artystycznego / Agnieszka Lisowska
  // Gazeta Szkolna. - 2004, nr 40, s. 18
 42. Ojczyzna jest naszą matką : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 27-29
 43. Ojczyzna moja : (scenariusz inscenizacji z okazji Narodowego Święta Niepodległości) / Agnieszka Maj
  // Nauczanie Początkowe. - 2001/2002, nr 1, s. 41-45
 44. Ojczyzno ma tyle razy... : scenariusz przedstawienia teatralnego z okazji Święta Niepodległości dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Dariusz Bralski
  // Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 22-24
 45. Opowiedz mi, dziadku : scenariusz z okazji rocznicy odzyskania niepodległości / Marzanna Makaryk, Ewa Rozmysłowska-Rypuła
  // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 9, s. 28-31
 46. Polacy mają w sobie instynkt wolności... : scenariusz słowno-muzyczny z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodległości / Barbara Wanda Jachimczak
  // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9, s. 26-27
 47. Polska droga do wolności : scenariusz z okazji Święta Niepodległości / Ewa Rzepska
  // Wszystko dla Szkoły. - 2004, nr 9, s. 17-19, 20
 48. Polskie pieśni patriotyczne w okresie dążenia Polaków od odzyskania niepodległości Ojczyzny (edukacja patriotyczna) / Joanna Put
  // Forum Nauczycieli. - 2011, nr 2, s. 51-59
 49. „Póki my żyjemy” : (apel np. z okazji Dnia Niepodległości 11 listopada) / Agnieszka Olczak
  // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 26-28
 50. Prymas Wyszyński w perspektywie zmagań o niepodległość / Jan Żaryn
  // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2011, nr 10, s. 30-36
 51. „Przyszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej", Cyprian Kamil Norwid : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk
  // Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 30-31
 52. Pytasz się, synu, gdzie jest i jaka? : program poetycko-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Krystyna Barańska
  // Poradnik Bibliotekarza. - 1999, nr 10, s.30-32
 53. Rok 1918 : scenariusz uroczystości szkolnej / Lesława Szczerkowska
  // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 9, s. 25-27
 54. Rota - pieśń niepodległości : powstanie - przemiany - funkcja społeczna / Andrzej Romanowski
  // Pamiętnik Literacki. - 1987, z. 2, s. 229-262
 55. Scenariusz przedstawienia z okazji Święta Niepodległości / Małgorzata Jakubowska
  // Życie Szkoły. - 2007, nr 9, s. 50-52
 56. Scenariusz sesji naukowej przygotowanej na 11 XI - Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę / Anna Chochowska
  // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 10, s. 16-18
 57. Scenariusz uroczystości z okazji Święta Niepodległości / Maria Szpunar-Jura
  // Biblioteka w Szkole. - 2001, nr 9, s.29-31
 58. Scenariusze
  // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 9, s. 18-19
 59. Szkolne obchody stulecia niepodległości / Jacek Królikowski
  // Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 76-79
 60. Śladami ojców niepodległości : pomysł na grę miejską (szkolną) / Karol Baranowski
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 12
 61. Ślady Święta Niepodległości w naszym mieście (akademia szkolna) / Anna Gorlewska, Monika Rotmańska
  // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7-8, s. 9-10
 62. Śpiewamy pieśni patriotyczne / Zdzisława Samul
  // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 19
 63. Święto niepodległości / Bogumiła Woźniak
  // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 7-8, s. 12-13
 64. Święto Niepodległości Polski : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy 1 gimnazjum / Elżbieta Utig
  // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 27
 65. Święto Niepodległości : program dla klas 1-3 szkoły podstawowej / Katarzyna Nowak-Kwiatkowska
  // Wychowawca. - 2010, nr 11, s. 24-25
 66. Święto Niepodległości Polski : konspekt lekcji wychowawczej dla klasy 1 gimnazjum / Elżbieta Utig
  // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 27
 67. Święto Niepodległości - scenariusz / Janina Niemiec, Violetta Żukowska.
  // Życie Szkoły. - 2000, nr 9, s.566-568
 68. Święto Odzyskania Niepodległości : scenariusz uroczystości / Anna Konopka, Remigiusz Rudolf
  // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 7-8, s. 27-29
 69. Ta, co nie zginęła : montaż słowno-muzyczny z okazji Święta Niepodległości / Ewa Zając
  // Wychowawca. - 2014, nr 11, s. 34-35
 70. Teatr Wolnej Myśli „Pod Białym Orłem” : scenariusz spektaklu teatralnego z okazji Święta Niepodległości / Witold Pelka
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 37-41
 71. Testament po... Józefie Piłsudskim : (propozycja metodyczna dla klasy 6] [z okazji rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości] / Izabela Macheta-Kornaś
  // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2004/2005, nr 2, s. 73-78
 72. Tęsknota niejedno ma imię... : 94. rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę : scenariusz teatralny dla uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych / Maria Mojzesowicz
  // Wychowawca. - 2012, nr 11, s. 28-30
 73. Uroczysty dzień [Święto Odzyskania Niepodległości] / Jowita Czyż
  // Wychowawca. - 2013, nr 11, s. 30-31
 74. Warsztaty z okazji 11 listopada - Dnia Niepodległości / Piotr Ulatowski
  // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 10, s. 41-43
 75. Wolna i niezależna : scenariusz uroczystości z okazji odzyskania przez Polskę niepodległości / Bożena Szurlej-Duda, Bożena Wiśniewska
  // Wychowawca. - 2004, nr 11, s. 24-26
 76. Wolna Polska : scenariusz dla uczniów szkoły podstawowej lub klas gimnazjalnych z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Anna Kostrzewa
  // Wychowawca. - 2008, nr 11, s. 20-21
 77. Wolność kocham i rozumiem [scenariusz uroczystości z okazji święta niepodległości] / Aldona Kopinke, Tomasz Szymkiewicz
  // Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 10, s. 13-14
 78. Z niepodległą o zwycięstwo! : historyczna potyczka dla czterech drużyn / Monika Simonjetz
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 30-33
 79. Zaginiony rozkaz Piłsudskiego : plan gry miejskiej dotyczącej odzyskania niepodległości / Karol Baranowski
  // Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 4, s. 10-11

Rzeszów, 24.09.2018 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie
Autor: Alina Daniel