Pedagogika społeczna (bibliografia w wyborze 2015-2019)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia


Pedagogika społeczna
(bibliografia w wyborze 2015-2019)

Książki:

 1. Aktywność opiekuńczo-wychowawcza wobec współczesnych wyzwań / redakcja Andrzej Łuczyński, Ilona Gumińska-Sagan. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2016.
  Sygn. BMWyp 67216
 2. Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak [i in.]. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015.
  Sygn. CzytR 244991 
 3. Edukacja i praca człowieka implikacjami dla pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak i [ in.]. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015.
  Sygn. CzytR 245323
 4. Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 1, Idee - koncepcje / pod red.nauk. Marii Czerepaniak-Walczak, Joanny Madalińskiej-Michalak, Bogusława Śliwerskiego. - Kraków : "Impuls", cop. 2018.
  Sygn. CzytR 246962
 5. Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T. 2, Koncepcje - praktyki / pod red.nauk. Wiolety Danilewicz, Jerzego Nikitorowicz, Mirosława Sobeckiego. - Kraków : "Impuls", cop. 2018.
  Sygn. CzytR 246963
 6. O pedagogice społecznej i jej rozwoju : wybrane zagadnienia : wybór tekstów z badań własnych / Mariusz Cichosz. - Kraków : "Impuls", 2016.
  Sygn. CzytR 245382
 7. Opieka jako kategoria wychowawcza : metody i formy stymulacji dzieci i młodzieży w rodzinie i środowisku lokalnym / pod red. nauk. Urszuli Grucy-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016.
  Sygn. CzytR 245825, BMWyp 67123, BSdzW 46702, BŁWyp 37598
 8. Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016.
  Sygn. WypRz 246107, BŁWyp 37600, BMWyp 67177, CzytR 245936
 9. Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017.
  Sygn. CzytR 246305, BMWyp 67240, BKWyp 50008
 10. Pedagogika i profilaktyka społeczna : nowe wyzwania, konteksty, problemy / red. nauk.  Mariusz Z. Jędrzejko, Adam Szwedzik. - Milanówek : Centrum Profilaktyki Społecznej - Oficyna Wydawnicza von Velke ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2018.
  Sygn. BKWyp 50409, BKWyp 50408, CzytR 247717
 11. Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. - Łódz : Uniwersytet Łódzki, 2015.
  Sygn. CzytR 243793
 12. Rodzina w obliczu współczesnych zagrożeń i przemian społeczno-kulturowych / red. nauk. Marta Petrykowska, Dariusz Sarzała. - Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, 2015.
  Sygn. WypRz 245001
 13. Rodzinne zasoby w pedagogice społecznej i praktyce psychopedagogicznej / Marta Kulesza. - Warszawa : "Difin", 2017.
  Sygn. WypRz 245947, BMWyp 66991, BMWyp 67065, BSdzW 46618, BSdzW 46414, CzytR 245823
 14. Szkoła i rodzina w środowisku lokalnym : teoria i praktyka / red. nauk. Alina Szczurek-Boruta, Barbara Chojnacja-Synaszko, Aleksandra Gancarz. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016.
  Sygn. CzytR 247178, BKWyp 50214
 15. Uczenie się i rodzina : perspektywa andragogiczna / Ewa Przybylska, Danuta Wajsprych. - Warszawa : "CeDeWu", 2018.
  Sygn. WypRz 247389
 16. Wspomaganie procesu pomyślnego starzenia się u ludzi starych : między powinnością a profesją / Agata Chabior. - Kraków : "Impuls", 2017.
  Sygn. WypRz 246618, BStWy 38066, BŁWyp 37695, BLżWy 35365, BMWyp 67383
 17. Zagrożone człowieczeństwo. T. 3, Od źródeł zagrożeń i patologii do profilaktyki i wsparcia / pod red. nauk. Andrzeja Olubińskiego i Moniki Suskiej-Kuźmickiej. - Kraków : "Impuls", 2015.
  Sygn. WypRz 245673, BSdzW 46492

 

 Artykuły: 

 1. (Nie)widzialność pedagogiki naukowej i praktycznej / Bogusław Śliwerski. // W: Ku życiu wartościowemu : idee - koncepcje - praktyki. T. 1, Idee - Koncepcje / red. Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak, Bogusław Śliwerski. Kraków : "Impuls" 2018 S. 51-74. 
  Sygn. CzytR 246962
 2. [Edukacja, partycypacja, zmiana w doświadczeniach i wyobrażeniach działaczy lokalnych (animatorów społecznych) - recenzja] / Mikołaj Winiarski. // Pedagogika Społeczna 2015, nr 1, s. 261-269. 
 3. "Niepamięć" i wynikające z niej implikacje dla pedagogów społecznych / Wioleta Danilewicz. // Pedagogika Społeczna 2017, nr 4, s. 103-115. 
 4. "Spropagowany" pedagog społeczny jako uczony w przestrzeni politycznych konfrontacji / Bogusław Śliwerski. // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 S. 13-29. 
  Sygn. CzytR 246305
 5. Animacja społeczno-kulturalna w obszarze pedagogiki społecznej : rozwój koncepcji / Mariusz Cichosz. // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 81-92. 
  Sygn. WypRz 246107, CzytR 245936, BŁWyp 37600, BMWyp 67177
 6. Animacja w przestrzeni ulicy jako kreacja zmiany / Jolanta Sokołowska. // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 212-223.
 7. Czy możliwa jest pedagogika środowiskowa? / Wojciech Sroczyński. // W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice / pod red. Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 S. 241-254. 
  Sygn. CzytR 245393
 8. Doświadczenia miejsca w przestrzeni globalnej - perspektywa pedagogiczna / Wioleta Danilewicz. // Pedagogika Społeczna 2016, nr 1, s. 81-93. 
 9. Dwie pedagogiki / Tadeusz Pilch.  // Pedagogika Społeczna 2015, nr 1, s. 197-205. 
 10. Dzieci w Polsce - najbiedniejsza grupa społeczna / Barbara Smolińska-Theiss. // Pedagogika Społeczna 2016, nr 4, s. 77-95. 
 11. Funkcja społeczna organizacji i stowarzyszeń społecznych : uwagi pedagoga społecznego / Elżbieta Skoczylas-Namielska. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 257-268. 
  Sygn.CzytR 243793 
 12. Kategoria "środowisko" w badaniach nad rodziną w polskiej pedagogice społecznej - tradycja i nowe kierunki / Marta Wiatr.  // Pedagogika Społeczna 2015, nr 2, s. 101-110. 
 13. Ku autonomii wychowawcy / Lucyna Telka.  // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 S. 107-124. 
  Sygn. CzytR 246305
 14. Ku przyszłości bez przeszłości? : przyczynek do dyskusji o edukacji historycznej w kontekście dyscyplinaryzacji pedagogiki społecznej / Arkadiusz Żukiewicz.  // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 121-133. 
  Sygn. CzytR 243793
 15. Ludzka solidarność - między indywidualizmem a wspólnotą / Barbara Kromolicka.  // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 189-202. 
  Sygn. CzytR 243793
 16. Meandry polskiej zinstytucjonalizowanej socjologii wychowania / Jerzy Modrzewski. // Studia Edukacyjne 2015, nr 35, s. 55-83. 
 17. Młodzież i przemiany kultury współczesnej (konstrukcje kontroli, wolności rozproszenia) / Zbyszko Melosik// W: Ku życiu wartościowemu : idee - koncepcje - praktyki. T. 1, Idee - Koncepcje / red. Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak, Bogusław Śliwerski. Kraków : "Impuls" 2018 S. 146-174. 
  Sygn. CzytR 246962
 18. Możliwości metodologiczne w badaniach problemów społecznych : perspektywa partycypacyjna / Marcin Gierczyk, Dagmara Dobosz.  // Pedagogika Społeczna 2016, nr 2, s. 151-165.
 19. O pedagogice społecznej na świecie / Jerzy Szmagalski. // Pedagogika Społeczna 2018, nr 2, s. 135-156. 
 20. O potrzebie sporu o historię najnowszą myśli pedagogicznej w Polsce / Lech Witkowski. // W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T 2, Koncepcje - Praktyki / Kraków : "Impuls", 2018 S. 15-36. 
  Sygn. CzytR 246963
 21. O poznańskiej (i nie tylko) pedagogice społecznej / Agata Matysiak-Błaszczyk, Ewa Włodarczyk, Jerzy Modrzewski / // Studia Edukacyjne Nr 39 (2016), s. 97-111. 
 22. Obywatelstwo w społeczeństwie ryzyka a paradygmat pedagogiki społecznej / Ewa Bielska. // Pedagogika Społeczna 2016, nr 2, s. 47-59. 
 23. Optymizm i pesymizm - dwie orientacje życia indywidualnego i dwie strategie budowania świata społecznego / Tadeusz Pilch. // Pedagogika Społeczna 2016, nr 4, s. 9-25. 
 24. Partycypacja społeczna dzieci i młodzieży - analiza dyskursu wykluczenia społecznego / Anita Gulczyńska. // Pedagogika Społeczna 2017, nr 1, s. 175-198. 
 25. Pedagog społeczny w ujęciu profesor Heleny Radlińskiej / Arkadiusz Żukiewicz.  // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 S. 33-67. 
  Sygn. CzytR 246305, BMWyp 67240, BKWyp 50008
 26. Pedagog społeczny w ujęciu profesor Ireny Lepalczyk / Ryszarda Czerniachowska. // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 S. 93-104. 
  Sygn. CzytR 246305, BMWyp 67240, BKWyp 50008
 27. Pedagog społeczny w ujęciu profesora Aleksandra Kamińskiego / Rafał Dłużyński. // W: Pedagog społeczny : teoria i praktyka działalności społecznej / pod red. Arkadiusza Żukiewicza. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2017 S. 69-91. 
  CzytR 246305
 28. Pedagogika i życie wartościowe : etos prawdy i odpowiedzialności / Joanna Madalińska-Michalak. // W: Ku życiu wartościowemu : idee - koncepcje - praktyki. T. 1, Idee - Koncepcje / red. Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak, Bogusław Śliwerski. Kraków : "Impuls" 2018 S. 29-50.
  Sygn. CzytR 246962
 29. Pedagogika społeczna w obliczu zmiany społecznej - kapitał społeczny jako narzędzie budowania ładu i przeobrażania środowiska / Danuta Lalak. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 177-187. 
  Sygn. CzytR 243793
 30. Pedagogika społeczna wobec fundamentalnych kategorii aksjologicznych / Tadeusz Pilch. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 155-166. 
  Sygn. CzytR 243793
 31. Pedagogika społeczna z perspektywy oświaty dorosłych / Olga Czerniawska. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 279-284. 
  Sygn. CzytR 243793
 32. Photovoice w badaniach i działaniach społecznych / Ewa Jarosz, Marcin Gierczyk. // Pedagogika Społeczna 2016, nr 2, s. 167-181. 
 33. Podstawy teoretyczne reintegracji społecznej i zawodowej / Arkadiusz Żukiewicz. // Ruch Pedagogiczny 2015, nr 3, s. 109-114. 
 34. Podwójne oblicze kryzysu / Anna Cyran. // Remedium 2017, nr 4, s. 22-23. 
 35. Polska (nie)tolerancja : fundamenty - objawy - konsekwencje dla pedagogiki społecznej / Tadeusz Pilch.  // W: Pedagogika w społeczeństwie - społeczeństwo w pedagogice / pod red. Agaty Matysiak-Błaszczyk i Ewy Włodarczyk. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2016 S. 179-192. 
  Sygn. CzytR 245393
 36. Pomiedzy społecznym a publicznym - nowa przestrzeń edukacji i refleksji / Bohdan Skrzypczak.  // Pedagogika Społeczna 2016, nr 3, s. 9-36. 
 37. Poradnicze praktyki jako performatywny projekt Kto? Kiedy? W jakim celu? / Elżbieta Siarkiewicz. // W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T 2, Koncepcje - Praktyki / red. Wioleta Danilewicz, Jerzy Nikitorowicz, Mirosław Sobecki. Kraków : "Impuls", 2018 S. 357-371. 
  Sygn. CzytR 246963
 38. Potencjał naprawczy rodziny w świetle zintegrowanego modelu zasobów / Paulina Forma. // W: Wybrane problemy współczesnej rodziny / red. nauk. Anna Przygoda. Toruń : " Adam Marszałek ", 2017 S. 233-248. 
  Sygn. CzytR 247396
 39. Praca i rola pedagoga ulicy i streetworkera z odwołaniem do komunikacji społecznej i mediów / Katarzyna Bocheńska-Włostowska. W: Zraniony duch i zagrożone ciało : resocjalizacja XXI wieku w perspektywie interdyscyplinarnej / red. nauk. Mariusz Kuskowski, Katarzyna Bocheńska-Włostowska. Kraków : "Impuls", 2016 S. 181-194. 
 40. Profesor Irena Lepalczyk : Jej zainteresowania i myślenie o pedagogice społecznej / Ryszarda Czerniachowska. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 135-138. 
  Sygn.CzytR 243793
 41. Przemiany w systemie opieki i wsparcia rodziny z dziećmi. Perspektywa paradygmatu familiocentrycznego / Jarosław Przeperski.  // Pedagogika Społeczna 2017, nr 2, s. 135-150. 
 42. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : zarys stanowiska społeczno-pedagogicznego / Ewa Marynowicz-Hetka.  // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 15-25.
  Sygn. CzytR 243793
 43. Ruch społeczny jako czynnik rewitalizacji : (analiza w kontekście założeń pedagogiki społecznej) / Ewa Bielska.  // Chowanna T. 1 (2015), s. 19-29. 
 44. Społeczno-pedagogiczna koncepcja sił Heleny Radlińskiej. Przeszłość dla teraźniejszości i przyszłości służby społecznej / Arkadiusz Żukiewicz. // Niepełnosprawność i Rehabilitacja 2017, nr 4, s. 78-90. 
 45. Szkoła środowiskowa. Koncepcja pedagogiczna w objęciach polityki / Danuta Uryga.  // Pedagogika Społeczna 2015, nr 4, s. 33-53.
 46. Środowiskowe uwarunkowania życia i rozwoju człowieka w perspektywie pedagogiki społecznej / Zbigniew Babicki. // W: Człowiek i jego współczesne problemy kontekstami pedagogiki pracy i pedagogiki społecznej / Barbara Baraniak [i in.]. Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015 S. 107-134. 
  Sygn. CzytR 244991
 47. Tożsamości (nie)wartościowe w kontekście bogactwa kultur / Jerzy Nikitorowicz.  // W: Ku życiu wartościowemu : idee - koncepcje - praktyki. T. 1, Idee - Koncepcje / red. Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak, Bogusław Śliwerski. Kraków : "Impuls" 2018 S. 111-124. 
  Sygn. CzytR 246962
 48. Trialektyka jako logika pedagogiki społecznej / Maria Mendel. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 57-75.
  Sygn. CzytR 243793
 49. Upowszechnianie wzorców środowiskowej mobilizacji w dobie obecnej : (determinizm ekspertów a ryzyko polityczne XXI wieku) / Andrzej Radziewicz-Winnicki.  // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 s. 167-176. 
  Sygn. CzytR 243793
 50. Uwagi o uwarunkowaniach profesjonalnej postawy pedagoga społecznego / Bohdan Cyrański. // W: Akademickie kształcenie pedagogów w procesie zmiany : perspektywy teoretyczne i doświadczenia absolwentów / red. nauk. Danuta Urbaniak-Zając, Jacek Piekarski. Kraków : "Impuls", 2015 S. 77-95. 
  CzytR 243683
 51. Wartości preferowane przez asystentów rodzin a cechy społeczno-demograficzne / Marta Czechowska-Bieluga, Ewa Domarecka. // Praca Socjalna 2017, nr 1. s. 113-122.
 52. Wartość heterogenicznej kultury w kreowaniu eklektycznej tożsamości : ku rewitalizacji i rozwojowi ekstensji międzykulturowości / Jerzy Nikitorowicz.  // W: Ku życiu wartościowemu : idee, koncepcje, praktyki. T 2, Koncepcje - Praktyki/ Kraków : "Impuls", 2018 S. 105-122. 
  Sygn. CzytR 246963
 53. Wybrane problemy kształcenia na studiach pedagogicznych - w nawiązaniu do pracy "Problem kształcenia pracowników społecznych" pod redakcją Ireny Lepalczyk Danuta Urbaniak-Zając. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 99-120. 
  Sygn. CzytR 243793
 54. Wychowanie do człowieczeństwa : uwagi po Nicei / Zbigniew Kwieciński. // W: Ku życiu wartościowemu : idee - koncepcje - praktyki. T. 1, Idee - Koncepcje / red. Maria Czerepaniak-Walczak, Joanna Madalińska-Michalak, Bogusław Śliwerski. Kraków : "Impuls" 2018 S. 23-27. 
  Sygn. CzytR 246962
 55. Wykluczenie ekonomiczne i polityczne polskiej młodzieży w okresie transformacji ustroju i globalizacji / Marcin Płoski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2016, nr 3, s. 3-11. 
 56. Wzajemność w relacji pomocy - perspektywa teoretyczna / Halina Guzy-Steinke. // Pedagogika Społeczna 2015, nr 4, s. 21-32. 
 57. Z(dez)integrowanie społeczeństwa - istota zjawiska i problemu w perspektywie strukturalno-funkcjonalnej / Jerzy Modrzewski.  // Pedagogika Społeczna 2017, nr 4, s. 15-36. 
 58. Zapomniane dzieci. Samobójstwo rodzica i jego wpływ na potomstwo : zadanie dla szkolnej pedagogiki społecznej / Ulrich Paetzold. // Pedagogika Społeczna 2015, nr 3, s. 201-215. 
 59. Zróżnicowanie kulturowe jako impuls rozwoju pedagogiki społecznej / Marek Jędrzejewski. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2015, nr 4, s. 3-10. 
 60. Związki pedagogiki społecznej z medycyną : początki i nie(?)liczne kontynuacje / Dorota Wolska-Prylińska.  // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 269-278.
   Sygn. CzytR 243793
 61. Źródła i współczesność akademickiej formacji pedagoga społecznego / Bohdan Cyrański. // W: Pedagogika społeczna : wstępy i kontynuacje / pod red. Ewy Marynowicz-Hetki, Elżbiety Skoczylas-Namielskiej. Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2015 S. 89-98.

Ibuk Libra:
 
  79. Pedagog społeczny / Red. Arkadiusz Żukiewicz. [baza danych online] : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2017 [dostęp: 18 03 2019]. Dostęp w Ibuk Libra: https://libra.ibuk.pl/book/178320.
 

 

 

Rzeszów, 04.03.2019 r.
opracowała Dorota Lichota

 

 

 

Autor: Dorota Lichota