Biblioterapia cz. II

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. Elżbieta Krupa

 

BIBLIOTERAPIA / Cz. II /

 

Zestawienie bibliograficzne w wyborze - do 2013 roku

 

Zebrane pozycje dostępne są w BPW w Przemyślu i/lub filii w Jarosławiu,

Lubaczowie lub Przeworsku

 

 

Druki zwarte:

 

 1. "Czarodziejski pyłek", czyli metafora i bajka we wspomaganiu rozwoju małego dziecka : przykładowe bajki o charakterze terapeutycznym z zakresu akceptacji i tolerancji drugiego człowieka oraz niwelowania lęków i obaw towarzyszących małym dzieciom : przykładowe scenariusze zajęć do wykorzystania w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym / Agnieszka Jaszczyk, Beata Kochaniak. - Kraków : "Impuls", 2006.
 2. Arteterapia : narodziny idei, ewolucja teorii, rozwój praktyki / Wita Szulc. - Warszawa : "Difin", 2011.
 3. Arteterapia : od rozważań nad teorią do zastosowań praktycznych / red. Wiesław Karolak, Barbara Kaczorowska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2011.
 4. Bajki terapeutyczne dla dzieci / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", 1999.
 5. Bajki terapeutyczne. Cz. 2 / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", 2003.
 6. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett ; przekł. Małgorzata Trzebiatowska. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 7. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett ; przekł.  Hanna Dankiewicz. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011.
 8. (Bez)radność wychowania...? : praca zbiorowa / red. Zbigniew Marek ; Magdalena Madej-Babula. - Kraków : "Ignatianum", 2007
 9. Biblioteka a niepełnosprawność w rodzinie : materiały z konferencji "Rola biblioteki w edukacji czytelniczej i wychowaniu w rodzinach osób niepełnosprawnych", Muszyna k. Krynicy, 15-17 IX 2002 / red. t. Janusz Nowicki. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2003.
 10. Biblioteka w procesie rewalidacji dzieci niepełnosprawnych / Józef Szocki. - Warszawa : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1985.
 11. Biblioterapia : z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki. T. 2 / red. Małgorzata Fedorowicz i Tomasz Kruszewski. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2007.
 12. Biblioterapia dla klas IV-VI szkoły podstawowej / Marta Franaszczuk-Truszkowska. - Gdańsk : "Harmonia", 2006.
 13. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", 2011.
 14. Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych / Tomasz Kruszewski. - Toruń : "Akapit", 2006.
 15. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / red. Ewelina J. Konieczna. - Kraków : "Impuls", 2006.
 16. Biblioterapia w szkole : poradnik dla bibliotekarzy / Irena Borecka. - Legnica : Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 1998.
 17. Co czytać, aby łatwiej radzić sobie w życiu, czyli Wprowadzenie do biblioterapii / Irena Borecka, Lidia Ippoldt ; Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu. - Wrocław : "Silesia", 1998.
 18. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : "Klanza", 2005.
 19. Czy mogę pogłaskać psa? / Elżbieta Zubrzycka . - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 20. Czytelnictwo chorych / Wanda Kozakiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 1968.
 21. Diagnostyczna i terapeutyczna funkcja biblioteki szkolnej : materiały konferencji, 25-26 września 2003 r / red. Stefan Kubow. - Wrocław : Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2003.
 22. Dręczyciel w klasie / Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 23. Joasia i wilk / Ted Lobby ; przekł. Elżbieta Zubrzycka. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
 24. Korekcyjna funkcja biblioterapii / Zbigniew Skorny, Józef Szocki, Stanisław Zawistowski. - Wrocław : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1988.
 25. Krucha jak lód / Jodi Picoult ; przeł. Michał Juszkiewicz - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2010.
 26. Literatura piękna a zdrowie psychiczne / Wanda Krzemińska. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973.
 27. Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / red. Alicja Ungeheurer-Gołąb, Małgorzata Chrobak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012.
 28. Pogranicza - literatura, teatr i psychiatria : polsko-niemiecki bilans badań naukowych i doświadczenia praktycznego /  red. Anna Radzik. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2001.
 29. Przeciw przemocy w szkole : literatura biblioterapeutyczna / Elżbieta Szefler. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2010.
 30. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
 31. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008.
 32. Terapia w resocjalizacji. Cz. 1, Ujęcie teoretyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak", 2009.
 33. Terapia w resocjalizacji. Cz. 2, Ujęcie praktyczne / red. Andrzej Rejzner, Paweł Szczepaniak. - Warszawa : "Żak", 2009.
 34. Terapia Wielkiego Ładu / Maria D. Gostyńska . - Kraków ; Wrocław : Wydawnictwo Literackie, 1984.
 35. Współczesna rzeczywistość w wybranych problemach społecznych / red. Grażyna Durka. - Kraków : "Impuls", 2010
 36. Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem / red. nauk. Ewa Pisula,  Dorota Danielewicz . - Kraków : "Impuls", 2010.
 37. Zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych / Anna Kozłowska. - Warszawa : "Żak", 2007.
 38. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011. 

Artykuły z czasopism:

 

 1. "Każdy z nas jest inny" : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Edyta Lachowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 10, s. 39 - 41
 2. "Komputer nie jest realnym światem" : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii w klasie piątej z zastosowaniem komputera / Lilla Pietrzykowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 5, s. 31 - 32
 3. "Wiosenna bajka" - warsztaty z elementami biblioterapii / Anna Dziełak, Anita Bałas // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2012, nr 4, s. 41 - 43
 4. "Z Franklinem pod namiot" - zajęcia czytelnicze z elementami biblioterapii / Tomasz Kruszewski, Justyna Pałka // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2012, nr 6, wkładka s. I-IV, bibliogr.
 5. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 5, s. 20-21
 6. Anoreksja - wróg nr 1 nastolatek : zajęcia biblioterapeutyczne / Jolanta Pytel // BIBLIOTEKA - SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 3, s. 14 - 15
 7. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / Beata Hoffmann // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2012, nr 10, s. 24-28
 8. Bajki pomagają dzieciom oswoić lęk / Jadwiga Lubowiecka // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2011, nr 5, s. 12 - 17
 9. Baśnioterapia w rehabilitacji dzieci upośledzonych umysłowo / Małgorzata Cichoń - Piasecka // SZKOŁA SPECJALNA. - 2005, nr 1, s. 53-58
 10. Baśniowa terapia / Maria Molicka // PSYCHOLOGIA W SZKOLE. - 2005, nr 4, s. 63-71
 11. Baśniowe przygody uczą życia / Katarzyna Och // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 3, s. 62-65
 12. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi cz. I / Maria Molicka // REMEDIUM. - 2005, nr 2, s. 10-11
 13. Baśń i bajka w terapii dzieci z zaburzeniami depresyjnymi cz. II / Maria Molicka // REMEDIUM. - 2005, nr 4, s. 8-9
 14. Biblioteka szkoły specjalnej miejscem rewalidacji i wyrównywania szans edukacyjnych / Maria Wałach // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2006, nr 6, s. 7 - 12
 15. Biblioterapia - wybór literatury / Gertruda Kmiecik, Katarzyna Rudnicka // PRZEWORSKIE FORUM OŚWIATOWE. - 2009, nr 13, s. 46-48
 16. Biblioterapia / Olga Chmielewska // ŻYCIE SZKOŁY. - 2005, nr 10, s. 29-31
 17. Biblioterapia : szkolenie dla nauczycieli / Mariola Świerczyńska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 12, s. 13-15
 18. Biblioterapia : terapia i wychowanie przez czytanie / Sylwia Gallos // ŻYCIE SZKOŁY. - 2013, nr 2, s. 8-10
 19. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2009, nr 3/4, s. 26-33
 20. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 6, s. 12 - 14
 21. Biblioterapia w ICIM / Katarzyna Pytlakowska // BIBLIOTEKA - CENTRUM INFORMACJI. - 2011, nr 2, s. 14 - 16
 22. Biblioterapia w pracy domu dziecka / Sonia Labryga // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 8, s. 36-37
 23. Biblioterapia w pracy gdyńskiej biblioteki / Renata Rzepecka - Stenka // BIBLIOTEKARZ. - 2010, nr 5, s. 14 - 16
 24. Biblioterapia w pracy z grupą / Katarzyna Chojnacka // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2005, nr 2, s. 23-26
 25. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // PROBLEMY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE. - 2010, nr 8, s. 35-47
 26. Co to znaczy opiekować się kimś? : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 11, s. 11-12
 27. Cyberbiblioterapia - o wadach nowoczesnego kształcenia / Tomasz Kruszewski // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2008, nr 3, s. 6-8
 28. Czy każdy może być radosny? : zajęcia biblioterapeutyczne / Mariola Sitarz, Anna Rogalska - Saramak, Katarzyna Pielak // BIBLIOTEKA - SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 6, s. 15
 29. Czytelnictwo a biblioterapia / Małgorzata Czerwińska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 8, s. 70 - 72
 30. Dobro i zło - odwieczna walka : propozycja zajęć dla sześciolatków / Violetta Maklakiewicz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2009, nr 3, wkładka s. V-VII
 31. Dzieci lubią wiersze / Sławomir Krzyśka // EDUKACJA I DIALOG. - 2007, nr 5, s. 21 - 23
 32. Igła do cerowania. Czyli dobrze mieć poczucie własnej wartości : scenariusz baśnioterapii / Katarzyna John // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12, s. 14 - 15
 33. Ja też coś potrafię : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Krystyna Janeczko - Witkowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 10, s. 41 - 42
 34. Jak radzić sobie ze złością? : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Adam Lubos // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 10, s. 19
 35. Jak ważny jest przyjaciel? : scenariusz zajęć z elementami biblioterapii dla uczniów przedszkola i szkoły podstawowej / Edyta Lachowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2011, nr 7-8, s. 51 - 52
 36. Każdy z nas jest wyjątkowy : program zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Maria Chachuła // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 11, s. 8-10
 37. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras - Mastalerz // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 6, s. 36 - 39
 38. Kiedy muszę nauczyć się żyć - biblioterapia dzieci niepełnosprawnych intelektualnie / Lidia Ippoldt // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 3, s. 33 - 37
 39. Kropla, ale wartościowa ... / Magdalena Gogulska - Dębska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 7-8, s. 16 - 19
 40. Książka - zabawka w biblioterapii / Aldona Klein // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2011, nr 1, s. 27 - 28
 41. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii / Jolanta Pawłowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2012, nr 6, s. 9 - 10
 42. Książka prostuje kręte ścieżki życia : program biblioterapeutyczny dla uczniów klas V i VI szkoły podstawowej / Grażyna Gajek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 4, s. 10-12
 43. Książka w działalności resocjalizacyjnej / Jolanta Mikołajczyk // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 11, s. 21 - 22
 44. Książki leczą / Anna Sadowska, Grażyna Sobieska - Szostakiewicz // MERITUM. - 2008, nr 2, s. 55-58
 45. Księżniczka : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klas 0-I szkoły podstawowej / Emilia Wyględowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 9, s. 14-15
 46. Lektury (nie)obowiązkowe / Monika Sówka - Cychner // BIBLIOTEKA - SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2010, nr 4, s. 36 - 38
 47. Metoda Radlińskiej i biblio(bajko)terapia w szkole / Kinga Anna Gajda // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 7 - 19
 48. Miejsce Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego w tworzeniu polskiej biblioterapii / Lidia Ippoldt // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2013, nr 1, s. 10 - 12
 49. My i świat, który nas otacza : program czytelniczo - wychowawczy z elementami profilaktyki / Gabriela Gmerek - Bieniek, Barbara Kozałowska, Magdalena Kroczek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 2, s. 13 - 17
 50. Nagromadzenie emocji, czyli co czujemy w obliczu straty / Emilia Zdziubany // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2012, nr 1/2, wkładka s. I-V, bibliogr.
 51. Niezgoda rujnuje, zgoda buduje. Scenariusz zajęć dla klasy V szkoły podstawowej : o rozwiązywaniu konfliktów między uczniami za pomocą tekstu biblioterapeutycznego (Mit o Demeter i Korze) / Magdalena Jamka // WYCHOWAWCA. - 2010, nr 3, s. 26-28
 52. O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo - WYCHOWAWCZE. - 2011, nr 8, s. 21-29
 53. O walorach i ograniczeniach bajkoterapii jako metody pracy pedagogicznej / Marcin Wlazło // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2012, nr 1/2, s. 24-28, bibliogr.
 54. Obsługa osób niepełnosprawnych : doświadczenia WiMBP w Gdańsku / Krystyna Redman // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 9, s. 8 - 13
 55. Oswajać lęki / Iwona Bukowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2009, nr 9, s. 33 - 38
 56. Otchłań złości : scenariusz spotkania / Renata Rzepecka - Stenka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2011, nr 10, s. 20
 57. Otworzyć świat wartości : przyznanie certyfikatu Towarzystwa Biblioterapeutycznego Monice Lach / SJ [Sebastian Jasiński] // GAZETA PRZEMYSKA. - 2013, nr 6(31) 5 luty, s. 15
 58. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla dzieci / Kinga Anna Gajda // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2011/2012, nr 2, s. 102 - 109
 59. Pedagogiczny dramat terapeutyczny dla młodzieży / Kinga Anna Gajda // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2011/2012, nr 3, s. 100 - 106
 60. Podróż do Krainy Radości : scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Jolanta Pawłowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2012, nr 6, s. 11
 61. Pokonywanie słabości : konspekt zajęć z biblioterapii / Krystyna Janeczko - Witkowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 9, s.39 - 40
 62. Poradzę sobie ze złością : konspekt zajęć biblioterapeutycznych dla uczniów klasy III szkoły podstawowej / Mariola Halicka // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2006, nr 10, s. 18-19
 63. Porozmawiajmy o .. - przewodnik po książkach na tematy trudne / Agnieszka Sikorska - Celejewska // BIBLIOTEKA - SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2010, nr 4, s. 32 - 35
 64. Portret seniora : warsztaty biblioterapeutyczne / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 1, s. 41 - 42
 65. Program biblioterapii dla ucznia z nauczaniem indywidualnym / Elżbieta Jasiak // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12, s. 11 - 13
 66. Program biblioterapeutyczny - oswajanie starszaków : część pierwsza / Agata Widzowska - Pasiak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 1, s. 34 - 36
 67. Program biblioterapeutyczny - oswajanie straszaków : część druga / Agata Widzowska - Pasiak // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 2, s. 35 - 39
 68. Program edukacyjny on - line "Opowieści z Pacynkowa" - bawi i uczy
 69. Przeciw wykluczeniu / Grażyna Ziaja // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2013, nr 2, s. 18
 70. Przygoda na końskim grzbiecie / Bogusława Arkuszyńska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2011, nr 11, s. 38 - 41
 71. Rola baśni w życiu dziecka / Izabela Rudnicka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 4, dodatek "Świat książki dziecięcej" s. 1 - 3
 72. Rola biblioteki w edukacji czytelniczej osób starszych / Katarzyna Dettlaff - Lubiejewska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 6, s. 3 - 7
 73. Rozejrzyj się, nie jesteś sam! : Scenariusz zajęć biblioterapeutycznych / Teresa Kajl-Jankowska // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2008, nr 12, s. 17
 74. Rozmowa z innymi : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12, s. 7
 75. Rozmowa z samym sobą : scenariusz biblioterapeutyczny / Renata Gromek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 12, s. 6 -7
 76. Są takie ogrody : program terapeutyczny dla seniorów / Irena Borecka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 6, s. 29 - 32
 77. Sprawcza moc baśni / Agnieszka Chmura // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 6, s. 38-41
 78. Święto Bajki - scenariusz zajęć dla dzieci / Agnieszka Pejkowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 5, s. 39 - 41
 79. Techniki psychoterapii stosowane w szkole / Wiesław Sikorski // EDUKACJA I DIALOG. - 2009, nr 9 - 10, s. 48 - 50
 80. Terapeutyczna rola biblioteki szkolnej / Beata Nowaczyk // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 3, s. 14-15
 81. Terapeutyczne aspekty poezji / Sławomir Maciej Krzyśka // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 8, s. 61 - 66
 82. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie / Marcin Jurczyk // OPIEKA WYCHOWANIE TERAPIA. - 2011, nr 9, s. 33-35
 83. Terapia bajką / Jolanta Bot // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 5, s. 53 - 56
 84. Walka z kompleksami : zajęcia biblioterapeutyczne : scenariusz nagrodzony w konkursie / Agnieszka Sikorska - Celejewska // BIBLIOTEKA - SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2008, nr 4, s. 14 -16
 85. Warsztat bajarza / Dorota Skotnicka // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2010, nr 5, s. 30 - 32
 86. Warsztat biblioterapeuty / Maria Widerowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2008, nr 1, s. 34 - 37
 87. Ważkie treści opowieści / Steven Killick, Neil Frude, tł. Agnieszka Chrzanowska, Aleksander Król // CHARAKTERY. - 2009, nr 10, s. 36 - 39
 88. Wizyta na Zielonym Wzgórzu : zajęcia czytelnicze dla uczniów VI klasy szkoły podstawowej / Ewa Gajcy // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 4, s. 32 - 33
 89. Wykorzystanie fragmentów powieści Josteina Gaardera do tworzenia warsztatów biblioterapeutycznych / Magdalena Cyrklaff // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2007, nr 6, wkładka s. I-III
 90. Wykorzystanie poezji dziecięcej w biblioterapii na przykładzie wiersza "Rupaki" Danuty Wawiłow / Barbara Borowiec // NAUCZANIE POCZĄTKOWE. - 2006/2007, nr 2, s. 45 - 55
 91. Wykorzystanie technik biblioterapeutycznych w pracy biblioteki szkolnej / Alina Deszczka // PRZEWORSKIE FORUM OŚWIATOWE. - 2009, nr 13, s. 44-46
 92. Zajęcia kółka czytelniczego a bibliotrapia / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 10, s. 17
 93. Zajęcia plastyczno - techniczne, zabawy, konkursy z tytułem literackim / Justyna Bździuch // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2007, nr 2, s. 36 - 38
 94. Zastosowanie komputera w biblioterapii : współpraca między terapeutą i informatykiem w bibliotece dziecięco - młodzieżowej / Violeta Trella, Katarzyna Wojciechowska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2005, nr 7

Autor: Elżbieta Krupa