HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

HENRYK SIENKIEWICZ (1846 – 1916) : bibliografia podmiotowa w wyborze

/ na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie /

 

 1. Bartek Zwycięzca / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Książka", [1945].
  Przemyśl WP 44812, 45050
 2. Bartek Zwycięzca / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947.
  Przemyśl WP 44818, 45023
 3. Bartek Zwycięzca / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 17. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1945.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9
  Przemyśl WP 2 ,8, 9, 10, 51200
 4. Bartek Zwycięzca / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 18. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946.
  Przemyśl WP 5
 5. Bartek Zwycięzca / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 19. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946.
  Przemyśl WP 4
 6. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 6. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1986.
  Przeworsk WK 30184
 7. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki ; il. Antoni Uniechowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1967.
  Jarosław WJ 55018
  Przeworsk WK 10699
 8. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wyboru dokonał, wstępem i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 5. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978.
  Jarosław WJ 30679
 9. Baśnie i legendy / Henryk Sienkiewicz ; wybór, wstęp i przypisy: Tomasz Jodełka-Burzecki ; il. Józef Wilkoń. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1973.
  Przemyśl WP 20079
 10. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Jarosław WJ 7891
  Przemyśl WP 51213, 51214, 51271
 11. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4 / z diapozytywów wyd. 1. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
  Przeworsk WK 29630
  Przemyśl WP 70571
 12. Dramaty / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951.
  Jarosław WJ 31001
 13. Dzieła wybrane. 8, Nowele / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1991.
  Przemyśl WP 106254
 14. Dzieła. T. 1, Nowele młodzieńcze / Henryk Sienkiewicz ; wyd. zbior. pod red. Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
  Przemyśl WP 45327
 15. Dzieła. T. 5, Nowele obrazki-przypowieści / Henryk Sienkiewicz ; wyd. zbiorowe pod red. Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
  Przemyśl WP 44778
 16. Dzieła. T. 6, Nowele współczesne / Henryk Sienkiewicz ; wyd. zbiorowe pod red. Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
  Przemyśl WP 44852
 17. Dzieła. T. 44, Listy z podróży i wycieczek / Henryk Sienkiewicz ; wyd. zbiorowe pod red. Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1950.
  Przemyśl WP 44853, 45346
 18. Humoreski z teki Worszyłły / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Alina Nofer. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1952.
  Przemyśl WP 33313, 44874, 45006
 19. Humoreski z teki Worszyłły / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Bogdan Mazan. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  Przeworsk WK 33743
 20. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Wyd. 2 rozszerz. i uzupeł. - Kraków : "Greg", [2009].
  Lubaczów WL 46326
 21. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Renata Brzozowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008.
  Przemyśl WP 96005
 22. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; wstępem opatrzył Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Jarosław WJ 14634
 23. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 31. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 103967
 24. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Jarosław WJ 14635
 25. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 31. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 103968
 26. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 31. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 103969
 27. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 3-4 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 30. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Przemyśl WP 19634
 28. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 4 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 31. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 103970
 29. Krzyżacy : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Czytelnik", 1945.
  Przeworsk WK 289
 30. Krzyżacy : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Lubaczów WL 1857
  Przemyśl WP 2089
 31. Krzyżacy : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. nowe. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przemyśl WP 1997
 32. Krzyżacy : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wydanie nowe ilustrowane. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
  Lubaczów WL 669
 33. Krzyżacy : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; krytyczne przygot. tekstu przeprowadził zespół członków seminarium historii literatury polskiej UJ pod kier. Stanisława Pigonia. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy : "Czytelnik", 1948.
  Przemyśl WP 551
 34. Krzyżacy : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Czytelnik", 1945.
  Przeworsk WK 290
 35. Krzyżacy : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Jarosław WJ 2357
  Przeworsk WK 723
  Lubaczów WL 1858
  Przemyśl WP 2090
 36. Krzyżacy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Katowice : "Aleksandria", cop. 2007.
  Przemyśl WP 241/E/a
  Jarosław WJ 197/CD
 37. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  Jarosław WJ 5388
  Przeworsk WK 3435
 38. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 25. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Jarosław WJ 17419
 39. Krzyżacy. T. 1 /
  Jarosław WJ 35233
 40. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 35. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988.
  Jarosław WJ 45935
 41. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 37. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Przeworsk WK 30833
  Lubaczów WL 33120
 42. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  Przeworsk WK BN 36979
 43. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960.
  Przeworsk WK 3436
  Lubaczów WL 4708
 44. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 25. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Jarosław WJ 17420
 45. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 34. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
  Jarosław WJ 35234
 46. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 35. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1988.
  Jarosław WJ 45936
 47. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 37. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Przeworsk WK 30834
  Lubaczów WL 33121
 48. Krzyżacy. T. 3-4 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990.
  Przeworsk WK BN 36980
 49. Latarnik / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", 2004.
  Lubaczów WL 1692 B
 50. Latarnik / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Krystyna Poklewska. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  Jarosław WJ 45599
 51. Latarnik / Henryk Sienkiewicz. - Białystok : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1994.
  Jarosław WJ 49275
 52. Listy do Mścisława Godlewskiego : (1878-1904) / Henryk Sienkiewicz ; oprac., wstępem i komentarzem opatrzył Edward Kiernicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
  Przemyśl WP 3459, 48558
 53. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. typograf. Jerzy Jaworowski]. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Jarosław WJ 42329
  Przeworsk WK 30703
 54. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz ; [przedm. i oprac. Zdzisława Najdera]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 51233
 55. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 33550
 56. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Przemyśl WP 72254
 57. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Przeworsk WK 36572
 58. Listy. T. 1. Cz. 1, (Marian Albiński-Cyprian Godebski) / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski ; listy oprac. i opatrzyła przyp. Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przeworsk WK 21230
  Przemyśl WP 31774
 59. Listy. T. 1. Cz. 2, (Mścisław Godlewski-Władysław Jabłonowski) / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i biogramy adresatów napisał Julian Krzyżanowski ; listy oprac. i opatrzyła przyp. Maria Bokszczanin. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przeworsk WK 21231
  Przemyśl WP 31775
 60. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 33545
 61. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Przeworsk WK 36573
 62. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 3. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986.
  Przemyśl WP 71733 - 71736
 63. Niewola tatarska : urywki z kroniki szlacheckiej Aleksego Zdanoborskiego / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa [i in.] : Gebethner i Wolff, [1922].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 64. Nowele i opowiadania : lektura z opracowaniem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2008.
  Przeworsk WK 49583
 65. Nowele i opowiadania : lektura z opracowaniem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010.
  Przemyśl WP 102139
 66. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz ; posł. Jan Kott. - Wyd. 15. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przemyśl WP 45053
 67. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz ; [wybór Ewa Ciesielska]. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991.
  Przemyśl WP 90671
 68. Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1948. Przemyśl WP 45002, 48663Nowele wybrane / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 20. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.
  Przemyśl WP 19635
 69. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; ze wstępem Leona Kruczkowskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Przemyśl WP 51458
 70. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Jarosław WJ 9041
  Lubaczów WL 7415
 71. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Jarosław WJ 29225
  Przemyśl WP 26601
 72. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Jarosław WJ 32253
  Przemyśl WP 36182
 73. Nowele. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33190
 74. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowe Instytut Wydawniczy, 1976.
  Przemyśl WP 26602
 75. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przeworsk WK 780
  Przemyśl WP 2148
 76. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Jarosław WJ 9042
  Lubaczów WL 7416
  Przemyśl WP 51272
 77. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Jarosław WJ 29226
 78. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Jarosław WJ 32254
  Przemyśl WP 36183
 79. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Jarosław WJ 12313
 80. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 32128
 81. Nowele. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 32276
 82. Nowele. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Jarosław WJ 29227
  Przemyśl WP 26603
 83. Nowele. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Jarosław WJ 32255
  Przemyśl WP 36184
 84. O literaturze / Orzeszkowa, Sienkiewicz, Prus ; [wyboru dokonał, posł. i przypisami opatrzył Zdzisław Najder]. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
  Przeworsk WK 4420
  Przemyśl WP 31084, 48534, 48535, 49757
 85. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Agnieszka Krawczyk. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2005.
  Przemyśl WP 96039
 86. Ogniem i mieczem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2008.
  Przemyśl WP 103362
 87. Ogniem i mieczem : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przeworsk WK 889
 88. Ogniem i mieczem : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Lubaczów WL 6983
 89. Ogniem i mieczem : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przeworsk WK 890
 90. Ogniem i mieczem : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Lubaczów WL 6984
 91. Ogniem i mieczem [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Katowice : "Aleksandria", cop. 2008.
  Przemyśl WP 201/E/a
  Jarosław WJ 202/CD
 92. Ogniem i mieczem. [T.] 1 / Henryk Sienkiewicz ; il. Stanisław Rozwadowski. - Warszawa : "Świat Książki", 1995.
  Przemyśl WP 100415
 93. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do dr. Tomasz Jodełka ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Przeworsk WK 10470
  Przemyśl WP 14735, 51226
 94. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przemyśl WP 12329
 95. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; wstępem opartrzył Samuel Sandler ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Przemyśl WP 44867
 96. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; wstępem opartrzył Samuel Sandler ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 44815, 51451
 97. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst na podst. wyd. 2 popr. przez aut., z uwzględnieniem rpsu i wyd. 1 przygot. do dr. Tomasz Jodełka-Burzecki ; oprac. graf. il. Jerzy Jaworowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Przemyśl WP 44790
 98. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Lubaczów WL 8495
 99. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 51210, 51249
 100. Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
  Przeworsk WK 32933
 101. Ogniem i mieczem. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1986.
  Przemyśl WP 71732
 102. Ogniem i mieczem. [T.] 2 / Henryk Sienkiewicz ; il. Stanisław Rozwadowski. - Warszawa : "Świat Książki", 1995.
  Przemyśl WP 100416
 103. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do druku Tomasz Jodełka ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Przeworsk WK 10471
  Przemyśl WP 51227
 104. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przemyśl WP 12330
 105. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; wstępem opartrzył Samuel Sandler ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 44819, 51452
 106. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego ; tekst na podst. wyd. 2 popr. przez aut., z uwzględnieniem rpsu i wyd. 1 przygot. do dr. Tomasz Jodełka-Burzecki ; oprac. graf. il. Jerzy Jaworowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Przemyśl WP 14736, 44791
 107. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Lubaczów WL 8496
 108. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 44792, 51224
 109. Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
  Przeworsk WK 32934
 110. Opowiadania / [Dokument dźwiękowy] Henryk Sienkiewicz. - [B. m.] : "Aleksandria", 2006.
  Jarosław WJ 203/CD
 111. Pan Wołodyjowski / [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Katowice : "Aleksandria", cop. 2007.
  Przemyśl WP 203/E/a
 112. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2004.
  Lubaczów WL 46342
 113. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; przygot. do dr Lucyna Michalska i Maria Skalska. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983.
  Przeworsk WK 26183
  Przemyśl WP 89585
 114. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; [przygot. do dr. na podst. rpsu, pierwodr. i wyd. 1 Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
  Przeworsk WK 27766
 115. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Lubaczów WL 8500
 116. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 44781, 51211
 117. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Przemyśl WP 51225
 118. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przemyśl WP 12334
 119. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Jarosław WJ 19117
  Przemyśl WP 14335, 51228
 120. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 53555
 121. Pan Wołodyjowski : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Jarosław WJ 2440
  Przeworsk WK 888
 122. Pan Wołodyjowski : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Jarosław WJ 12319
 123. Pan Wołodyjowski [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Agora", cop. 2007.
  Jarosław WJ 205/CD
 124. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 1. Szkice węglem ; Janko muzykant ; Stary sługa, Hania. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 125. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 2, Hania (dokończenie). - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 126. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 3, Listy z podróży. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/z
 127. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 6, Listy z podróży. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 128. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 7, Bez dogmatu. Cz. 1. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 129. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 7, Bez dogmatu. Cz. 2. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 130. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 9, Bez dogmatu. Cz. 3. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 131. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 10, Bez dogmatu. Cz. 4. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 132. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 11, Bez dogmatu. Cz. 5. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 133. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 12, "Jamioł" ; Organista z Ponikły ; Listy z Rzymu, Wenecyi i Paryża ; Komedya z pomyłek ; Sachem. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1899.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 134. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 13, Legenda żeglarska ; Bartek zwycięzca ; Sielanka ; Z wrażeń włoskich. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 135. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 14, Przez stepy ; Orso. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 136. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 16, Rodzina Połanieckich. Cz. 2. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 137. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 17, Rodzina Połanieckich. Cz. 3. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 138. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 18, Rodzina Połanieckich. Cz. 4. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 139. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 19, Rodzina Połanieckich. Cz. 5. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 140. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 20, Rodzina Połanieckich. Cz. 6. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 141. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 21, Rodzina Połanieckich. Cz. 7. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 142. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 22, Rodzina Połanieckich. Cz. 8. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 143. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 23, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela ; Za chlebem - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 144. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 24, Latarnik ; Niewola tatarska ; Wspomnienia z Maripozy ; Czyja wina? - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 145. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 25, Ta trzecia ; Wyrok Zeusa ; U źródła. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 146. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 26, Pójdźmy za nim ; Lux in tenebris lucet ; Bądź błogosławiona ; Listy do Zoli ; Wycieczka do Aten. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 147. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 27. Listy z Afryki. Cz. 1. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 148. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 28. Listy z Afryki. Cz. 2. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 149. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 29. Listy z Afryki. Cz. 3. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1901.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 150. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 30, Quo vadis. Cz. 1. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 151. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 31, Quo vadis. Cz. 2. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z Dostępna Na miejscu
 152. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 32, Quo vadis. Cz. 3. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 153. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 33, Quo vadis. Cz. 4. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1/-9A/Z
 154. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 34, Quo vadis. Cz. 5. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 155. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 35, Quo vadis. Cz. 6. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1900.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 156. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 36, Na jedna kartę. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1902.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 157. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 37, Żórawie ; Sen ; Muszę wypocząć ; Na Olimpie ; Na jasnym brzegu. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1902.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 158. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 47, Mieszaniny literacko-artystyczne. Cz. 1 / z przedm. Ignacego Chrzanowskiego. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1902.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 159. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 48, Mieszaniny literacko-artystyczne. Cz. 2 / z przedm. Ignacego Chrzanowskiego. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1902.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 160. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 49, Krzyżacy. Cz. 1. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 161. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 50, Krzyżacy. Cz. 2. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 162. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 51, Krzyżacy. Cz. 3. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 163. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 52, Krzyżacy. Cz. 4. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 164. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 53, Krzyżacy. Cz. 5. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 165. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 54, Krzyżacy. Cz. 6. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 166. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 55, Krzyżacy. Cz. 7. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 167. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 56, Krzyżacy. Cz. 8. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 168. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 57, Krzyżacy. Cz. 9. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9
 169. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 58, Chwila obecna. Cz. 1. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 170. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 59, Chwila obecna. Cz. 2. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 171. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 60, Chwila obecna. Cz. 3. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1903.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 172. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 70, Pan Wołodyjowski. Cz. 1. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1904.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/09A/Z
 173. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 71, Pan Wołodyjowski. Cz. 2. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1904.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 174. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 72, Pan Wołodyjowski. Cz. 3. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1904.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 175. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 73, Pan Wołodyjowski. Cz. 4. - Warszawa : Redakcya Tygodnika Illustrowanego, 1904.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 176. Pisma Henryka Sienkiewicza. T. 77, Pisma ulotne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1905.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 177. Pisma wybrane. T. 5, Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Przemyśl WP 26878
 178. Pisma wybrane. T. 5, Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33191
 179. Pisma wybrane. T. 6, Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Przemyśl WP 26879
 180. Pisma wybrane. T. 6, Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33192
 181. Pisma wybrane. T. 7, Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Przemyśl WP 31819
 182. Pisma wybrane. T. 7, Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33193
 183. Pisma wybrane. T. 8, Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Przemyśl WP 31820
 184. Pisma wybrane. T. 8, Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33194
 185. Pisma wybrane. T. 9, Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 31821
 186. Pisma wybrane. T. 9, Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33195
 187. Pisma wybrane. T. 10, Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 33549
 188. Pisma wybrane. T. 10, Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33600
 189. Pisma wybrane. T. 11, Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 33548
 190. Pisma wybrane. T. 12, Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Jarosław WJ 29228
  Przemyśl WP 26600
 191. Pisma wybrane. T. 12, Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 33196
 192. Pisma wybrane. T. 14, Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 33546
 193. Pisma wybrane. T. 14, Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Jarosław WJ 49286
  Przeworsk WK 33598
 194. Pisma wybrane. T. 15, Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 33547
 195. Pisma wybrane. T. 15, Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Jarosław WJ 49287
  Przeworsk WK 33599
 196. Pisma wybrane. T. 17, W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Przeworsk WK 36574
 197. Poezje. T. 1 / Marya Konopnicka ; oprac. Jan Czubek ; słowo wstępne Henryka Sienkiewicza. - Wyd. zupełne, krytyczne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1915].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 198. Poezje. T. 2 / Marya Konopnicka ; oprac. Jan Czubek ; [słowo wstępne Henryka Sienkiewicza]. - Wyd. zupełne, krytyczne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1915].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 199. Poezje. T. 3 / Marya Konopnicka ; oprac. Jan Czubek ; [słowo wstępne Henryka Sienkiewicza]. - Wyd. zupełne, krytyczne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1915].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 200. Poezje. T. 4 / Marya Konopnicka ; oprac. Jan Czubek ; [słowo wstępne Henryka Sienkiewicza]. - Wyd. zupełne, krytyczne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1915].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 201. Poezje. T. 6 / Marya Konopnicka ; oprac. Jan Czubek ; [słowo wstępne Henryka Sienkiewicza]. - Wyd. zupełne, krytyczne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1915].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 202. Poezje. T. 7 / Marya Konopnicka ; oprac. Jan Czubek ; [słowo wstępne Henryka Sienkiewicza]. - Wyd. zupełne, krytyczne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1915].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 203. Poezje. T. 8 / Marya Konopnicka ; oprac. Jan Czubek ; [słowo wstępne Henryka Sienkiewicza]. - Wyd. zupełne, krytyczne. - Warszawa : Gebethner i Wolff, [1916].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 204. Potop / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2003.
  Lubaczów WL 45921
 205. Potop / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2008.
  Lubaczów WL 46448
 206. Potop / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Marcin Majsner, Anna Popławska. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : "Greg", 2012.
  Przemyśl WP 104860
 207. Potop : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przeworsk WK 891
 208. Potop : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przeworsk WK 892
 209. Potop : powieść. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przeworsk WK 10474
 210. Potop : powieść. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Jarosław WJ 12318
 211. Potop [Dokument dźwiekowy] / Henryk Sienkiewicz. - Katowice : "Aleksandria", 2007.
  Przemyśl WP 202/E/a
  Jarosław WJ 207/CD
 212. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 51453
 213. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Przeworsk WK 10472
  Przemyśl WP 44796
 214. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przemyśl WP 12331
 215. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Jarosław WJ 19698
  Przemyśl WP 44793
 216. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [tekst na podst. wyd. z 1966 r. pod red. J. Krzyżanowskiego oprac. przez L. Michalską i M. Skalską]. - Wyd. 11 (opracowanie szkolne drugie). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Przemyśl WP 65039
 217. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; [teksty oprac. pod kier. Juliana Krzyżanowskiego ; wstęp i przypisy Samuel Sandler]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.
  Przeworsk WK 684
 218. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 44868, 51250
 219. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
  Przeworsk WK 27718
  Przemyśl WP 89725
 220. Potop. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
  Przemyśl WP 86135
 221. Potop. T. 1. Cz. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  GL 48419 Lubaczów WL 48419
 222. Potop. T. 1. Cz. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  GL 48420 Lubaczów WL 48420
 223. Potop. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska ; oprac. graf. Jerzy Jaworowski]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
  Przemyśl WP 51202
 224. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 51454
 225. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Lubaczów WL 8498
 226. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; red. Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Jarosław WJ 19699
  Przeworsk WK 10473
  Przemyśl WP 44797
 227. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; [tekst na podst. wyd. z 1966 r. pod red. J. Krzyżanowskiego oprac. przez L. Michalską i M. Skalską]. - Wyd. 11 (opracowanie szkolne drugie). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Przemyśl WP 65040
 228. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przemyśl WP 12332
 229. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 51251, 51273
 230. Potop. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Przemyśl WP 44798
 231. Potop. T. 2. Cz. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  Lubaczów WL 42970, 42971, 48421
 232. Potop. T. 2. Cz. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  Lubaczów WL 42972
 233. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 51455
 234. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; il. Jan Marcin Szancer. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 51201, 51252
 235. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do dr. Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1966.
  Przemyśl WP 44799
 236. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przyg. do druku Lucyna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Lubaczów WL 8499
 237. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [red. Julian Krzyżanowski ; przygot. do dr. Luna Michalska i Maria Skalska]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Jarosław WJ 19702
  Przemyśl WP 44795
 238. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; [tekst na podst. wyd. z 1966 r. pod red. J. Krzyżanowskiego oprac. przez L. Michalską i M. Skalską]. - Wyd. 11 (opracowanie szkolne drugie ). - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Przemyśl WP 65041
 239. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz ; wyd. pod red. Juliana Krzyżanowskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przemyśl WP 12333
 240. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Jarosław WJ 2439
 241. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984.
  Przeworsk WK 27720
  Przemyśl WP 89726
 242. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1997.
  Przemyśl WP 86137
 243. Potop. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. nowe. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.
  Przeworsk WK 686
 244. Potop. T. 3. Cz. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  Lubaczów WL 42974, 42975, 48423
 245. Potop. T. 3. Cz. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  Lubaczów WL 42976, 42977, 48424
 246. Przez stepy ; W krainie złota / Henryk Sienkiewicz ; il. Maciej Buszewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980.
  Jarosław WJ 35406
  Przemyśl WP 56572
 247. Publicystyka : krytyka, studia i wrażenia literackie i artystyczne. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; wyd. Ludwika Bernackiego. - Lwów : nakł. Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1937.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 248. Publicystyka : krytyka, studia i wrażenia literackie i artystyczne. T. 3-4 / Henryk Sienkiewicz ; wyd. Ludwika Bernackiego. - Lwów : nakł. Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1937, 1939.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 249. Publicystyka : krytyka, studia i wrażenia literackie i artystyczne. T. 5-6 / Henryk Sienkiewicz ; wyd. Ludwika Bernackiego. - Lwów : nakł. Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1937.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 250. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 17. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1968.
  Przeworsk WK 12815
 251. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 25. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Jarosław WJ 39959
  Przeworsk WK 26184
 252. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 26. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
  Przeworsk WK 28911
  Lubaczów WL 31905
 253. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - [Wyd. 27 popr.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Jarosław WJ 42051
  Przemyśl WP 89579
 254. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Andrzej Heidrich. - Wyd. 29. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Jarosław WJ 46496
 255. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; oprac. graf. Jerzy Jaworski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Przemyśl WP 26581
 256. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz ; wstęp napisał Julian Krzyżanowski ; przypisy i aneks oprac. Tomasz Jodełka-Burzecki. - Wyd. 4 [właśc. 24]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.
  Lubaczów WL 29550
 257. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Cyklady, 1997.
  Lubaczów WL 47306
 258. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Świat Książki", 1997.
  Przemyśl WP 99666
 259. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Zielona Sowa", 1997.
  Przemyśl WP 100414
 260. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 15. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Jarosław WJ 8710
 261. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 19. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  Jarosław WJ 23316
 262. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 32129
 263. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1996.
  Jarosław WJ 48665
  Lubaczów WL 38733
  Przemyśl WP 86248
 264. Quo vadis : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Jarosław WJ 2355
  Przeworsk WK 725
  Lubaczów WL 1856
  Przemyśl WP 2088
 265. Quo vadis : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955.
  Jarosław WJ 12320
 266. Quo vadis : powieść z czasów Nerona / Henryk Sienkiewicz ; il. Wiesława Kowal. - Kraków : "Skrzat", 2010.
  Przemyśl WP 102201
 267. Quo vadis : powieść z czasów Nerona. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947.
  Jarosław WJ 249, 250
 268. Quo vadis [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2006.
  Przemyśl WP 223/E/a
 269. Quo Vadis. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  Lubaczów WL 42978, 42979, 48425
 270. Quo vadis. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : CIL Polska - Kolekcje, 2000.
  Lubaczów WL 40239, 40240, 40241
 271. Quo vadis. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Rzeszów : "R-press", [2004].
  Lubaczów WL 42980, 42981, 48426
 272. Quo vadis. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : CIL Polska - Kolekcje, 2000.
  Lubaczów WL 40242, 40243, 40244
 273. Quo vadis. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Przemyśl WP 44784
 274. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
  Przeworsk WK 2939
 275. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4 powojenne. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963.
  Jarosław WJ 8051
  Przemyśl WP 42394
 276. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Jarosław WJ 42336
  Lubaczów WL 32843
 277. Rodzina Połanieckich. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Przemyśl WP 44779, 51259
 278. Rodzina Połanieckich. T. 3 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1958.
  Przemyśl WP 44780, 51260
 279. Rok 1656 / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1951.
  Lubaczów WL 3896
 280. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. plastyczne Jacek Tybur]. - Wyd. 6. - Szczecin : "Glob", 1986.
  Jarosław WJ 42269
  Lubaczów WL 32656
  Przemyśl WP 71725
 281. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; [posł. i przypisami opatrzył Tomasz Jodełka-Burzecki]. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 32806
 282. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; [posł. opatrzył Tomasz Jodełka]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Przemyśl WP 44908, 44909, 51237
 283. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; [posł. opatrzył Tomasz Jodełka]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.
  Przemyśl WP 83292
 284. Stary sługa ; Hania ; Selim Mirza / Henryk Sienkiewicz ; [posł. opatrzył Tomasz Jodełka]. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.
  Przeworsk WK 5162
 285. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i przypisy Bogdan Mazan. - Wyd. 2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  Jarosław WJ 44703
  Lubaczów WL 48762
 286. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Zielona Sowa", [1997].
  Lubaczów WL 39950
 287. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Książka", 1948.
  Przemyśl WP 491, 492
 288. Szkice węglem / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. nowe. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.
  Przemyśl WP 44813
 289. Szkice węglem : sztuka w 4 odsłonach / Henryk Sienkiewicz ; na podstawie noweli udramatyzował Stanisław Średnicki. - Warszawa : "Książka", 1948.
  Lubaczów WL 724
 290. Szkice węglem : opowiadania / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1967.
  Lubaczów WL 46626
 291. Ta trzecia / Henryk Sienkiewicz ; il. Elżbieta Zawadzka-Rejment. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969.
  Przemyśl WP 45033, 45052, 51261
 292. W kręgu trylogii : Niewola tatarska, Na polu chwały, Zagłoba swatem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : CIL Polska - Kolekcje, 2000.
  Lubaczów WL 40238
 293. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; il. Jerzy Srokowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959.
  Przeworsk WK 2825
 294. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Aleksandra Domańska. - Warszawa : Egmont , 2001.
  Lubaczów WL 45925
 295. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", [2003?].
  Przemyśl WP 105851
 296. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", cop. 2008.
  Przemyśl WP 98219
 297. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. graf. Marek Szyszko]. - Warszawa : "Elipsa", 1999.
  Przemyśl WP 93422
 298. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Zielona Sowa", 2007.
  Przemyśl WP 105437
 299. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1949.
  Lubaczów WL 114
 300. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978.
  Przemyśl WP 33544
 301. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 34. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Przemyśl WP 25080
 302. W pustyni i w puszczy : lektura z opracowaniem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Jadwiga Rolińska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009.
  Przemyśl WP 101054
 303. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Jarosław WJ 2380
  Przeworsk WK 781
 304. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 31. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1970.
  Jarosław WJ 20920
 305. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 36. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 31480
 306. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 39. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981.
  Przemyśl WP 61087
 307. W pustyni i w puszczy : powieść / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 41, dodr. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Jarosław WJ 42888
  Przemyśl WP 71730
 308. W pustyni i w puszczy : z rycinami / Henryk Sienkiewicz ; [ryciny Szymon Kobyliński]. - Wyd. 32. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
  Przemyśl WP 18429
 309. W pustyni i w puszczy : z rycinami / Henryk Sienkiewicz ; [ryciny Szymon Kobyliński]. - Wyd. 42. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
  Przeworsk WK 28737
  Przemyśl WP 89812
 310. W pustyni i w puszczy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz ; czyta Wojciech Bartoszek. - Katowice : "Aleksandria", cop. 2006.
  Jarosław WJ 210/CD
 311. Wiersze i inne drobne utwory / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1951.
  Jarosław WJ 31000
 312. Wiry : powieść. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów : nakł. Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1932.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 313. Wiry : powieść. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Lwów : nakł. Zakład Narodowy im. Ossolińskich ; Warszawa : Gebethner i Wolff, dr. 1932.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 314. Wspomnienie z Maripozy / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947.
  Przemyśl WP 3761/b
 315. Wspomnienie z Maripozy ; Jamioł ; Organista z Ponikły / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 8. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946.
  Przemyśl WP 224
 316. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Alina Nofer. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
  Przeworsk WK 3230
 317. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Lubaczów WL 48766
 318. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1982.
  Przemyśl WP 60612
 319. Wybór nowel / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.
  Przeworsk WK 30187
  Przemyśl WP 71726 - 71728
 320. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Lubaczów WL 25094
 321. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 2 skr. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.
  Jarosław WJ 32971/BN/S
  Przeworsk WK BN 30189
  Przemyśl WP 89914BN
 322. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 3 skr. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988.
  Przeworsk WK BN 33524
  Przemyśl WP 75322BN
 323. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 4. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1992.
  Przemyśl WP 90129BN - 90131BN
 324. Wybór nowel : Szkice węglem, Jamioł, Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Za chlebem, Latarnik, Sachem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska ; il. Jacek Siudak. - Kraków : "Greg", 2007.
  Lubaczów WL 45675
 325. Wybór nowel : Szkice węglem, Jamioł, Janko Muzykant, Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela, Za chlebem, Latarnik, Sachem / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska ; il. Jacek Siudak. - Kraków : "Greg", 2008.
  Lubaczów WL 45592
 326. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk. - Kraków : "Greg", 2006.
  Jarosław WJ 52759
 327. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 14. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946.
  Lubaczów WL 1952 B
 328. Za chlebem / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1947.
  Przemyśl WP 45004
 329. Za chlebem / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 14. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1945.
  Przemyśl WP 13
 330. Za chlebem / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1953.
  Przemyśl WP 3313/b

 

 

Autor: Agnieszka Biedroń