Prawa człowieka

Tarnobrzeg

„Każdy człowiek ma prawo, by szanowane było jego życie i godność, które stanowią dobra nienaruszalne” [Jan Paweł II]


Prawa człowieka - zestawienie bibliograficzne w wyborze

10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
 
Data związana jest z rocznicą podpisania w 1948 roku przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka - dokumentu, który stał się źródłem międzynarodowych aktów chroniących prawa człowieka. Każdy z nas powinien móc swobodnie głosić swoje poglądy i opinie bez względu na ich treść i formę. Nikt nie ma prawa traktować nas w nieludzki sposób i poniżać. Tymi zasadami kierowali się obrońcy praw człowieka na całym świecie.
 
Wydawnictwa zwarte:
 
 1. Bezpieczeństwo państwa a wolność jednostki : wybrane aspekty prawne i polityczne / red. nauk. Marcin Jastrzębski, Tomasz Kuczur. - Toruń : Adam Marszałek 2013 sygn. NG 57020
 2. Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2009 sygn. TG 96293
 3. Bioetyka i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007 sygn. TCz 90990
 4. Bunt barbarzyńców : 105 pytań o przyszłość naszej cywilizacji / Wojciech Roszkowski. - Kraków : Biały Kruk 2020 sygn. TG 112745
 5. Czarna kobieta, biały kraj / Waris Dirie ; z ang. [!] przeł. Marta Koszutska. - Warszawa : "Świat Książki" 2012 sygn. TG 102121
 6. Dylematy praw człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. - Toruń : Adam Marszałek 2008 sygn. TG 95396
 7. Ethos w życiu publicznym / Ewa Nowak, Karolina M. Cern. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 2008 sygn. SG 50708, TG 92078
 8. Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności / red. Aneta Flisek. - Warszawa : C. H. Beck 2010 sygn. NG 53377
 9. Izby wytrzeźwień a prawa człowieka / red. nauk. Teresa Gardocka, Jacek Sobczak. - Toruń : "Adam Marszałek" 2013 sygn. TG 103484, NG 56018
 10. Każdy człowiek ma prawa : ilustrowana deklaracja praw człowieka dla dzieci przygotowana na podstawie Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Narodów Zjednoczonych / wstęp Mary Robinson ; [tł. Anna Czechowska]. - Warszawa : "G+J RBA" 2009 sygn. TCz 97719, SCz 56360 sygn. TG 96534
 11. Kontakty z ludźmi "Innymi" jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji / pod red. Bogumiły Kosek-Nitek i Danuty Raś. - Katowice : Uniwersytet Śląski 2007 sygn. TG 93281
 12.  Ochrona praw człowieka w Radzie Europy i w Unii Europejskiej / Grażyna Michałowska. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne cop. 2007 sygn. TCz 90960, SCz 51015  
 13. Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie / Grzegorz Janusz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2011 sygn. NG 54744, TG 99977
 14.  Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej : wybrane zagadnienia / red. nauk. Agnieszka Florczak. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2009 sygn. TG 103183, NG 52082
 15. Pokój, bezpieczeństwo i prawa człowieka w teorii i praktyce edukacyjnej / red. nauk. Tadeusz Jałmużna, Ryszard Rosa. - Łódź : Wyższa Szkoła Informatyki 2006 sygn. TG 94784
 16. Prawa człowieka / Wojciech Brzozowski, Adam Krzywoń, Marcin Wiącek. - Warszawa : Wolters Kluwer 2019 sygn. SG 62731
 17. Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2009 sygn. SG 52755, NG 56618, TG 95609
 18. Prawa człowieka : zarys wykładu / Joanna Hołda [i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer 2014 sygn. TG 105515, NG 57128, SG 60282
 19. Prawa człowieka a handel kobietami i młodymi ludźmi w Europie : przybornik edukacyjny = Der Der Handel mit Frauen und Jungen Menschen Europäische Dimensionen einer Menschenrechtsverletzung = Diritti Umani e Tratta di Donne Giovani in Europa . - Warszawa : La Strada - Fundacja przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu 2007 sygn. TG 96628
 20.  Prawa człowieka a stosunki międzynarodowe / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. - Toruń : Adam Marszałek cop. 2006 sygn. TG 90211
 21. Prawa człowieka i ich granice / Wiktor Osiatyński ; przekł. Sergiusz Kowalski. - Kraków : "Znak" 2011 sygn. NG 56617
 22. Prawa człowieka i systemy ich ochrony : zarys wykładu / Mariusz Jabłoński, Sylwia Jarosz Żukowska. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski 2010 sygn. SG 54438
 23. Prawa człowieka w edukacji globalnej - źródła, wiedza, praktyka : materiały dla nauczycieli / [aut. Karolina Kudyba, Małgorzata Wojnarowska]. - Kraków : Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak 2012 sygn. TG 103834, NG 56369
 24. Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2008 sygn. TG 93504, NG 52547
 25. Prawa człowieka w zarysie / Paweł Kuczma. - Polkowice : Dolnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Techniki 2011 sygn. SG 56612
 26. Prawa i wolności I i II generacji / pod red. Agnieszki Florczak i Bartosza Bolechowa. - Toruń : Adam Marszałek 2006 sygn. TG 90901
 27. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Mareka Chmaja ; [poszczeg. rozdz. napisali Małgorzata Augustyniak i in.]. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska 2008 sygn. TG 94971, TG 92790, SG 51631
 28. Wolności i prawa jednostki oraz ich gwarancje w praktyce / pod red. Leszka Wiśniewskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe 2006 sygn. TG 89880
 29. Zakładki : przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka / aut. i red. Ellie Keen, Mara Georgescu ; red. merytor. Rui Gomes. - Warszawa : [Fundacja im. Steafana Batorego] 2015 sygn. TG 109992

  Artykuły z czasopism: 

 30. Bierna strona państwa : brak reakcji na przemoc jako naruszenie praw człowieka / Kamila Zimoń.// Niebieska Linia. - 2013, nr 3, s. 19-
 31. Czynności operacyjne policji a prawa człowieka / Dariusz Groth.// W: Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak.. - Toruń : "Adam Marszałek", 2017. - S. 442-447
 32. Deklaracja Praw Seksualnej WHO, sierpień 2002 tłumaczenie prof. Zbigniew Lew-Starowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 2, s. 35
 33. Edukacja o tolerancji i prawach człowieka / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 10, s. 58-59
 34. Buntownicy czy apostołowie wolności? : Prusy i Niemcy wobec powstania listopadowego / Piotr Szlanta.// Mówią Wieki. - 2018, nr 9, s. 46-49
 35. Jaka jest wartość życia / Tomasz Garstka.// Głos Nauczycielski. - 2015, nr 14-15, s. 22
 36. Nauka tolerancji i poszanowania / Agnieszka Straszewska.// Sygnał. - 2019, nr 1, s. 21-23
 37. Nowe trendy w zwalczaniu przemocy wobec osób LGBT / Krzysztof Śmieszek.// Niebieska Linia. - 2012, nr 2, s. 22-24
 38. Prawa człowieka  scenariusz zajęć / Agnieszka Mróz.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 1, s. 18-19
 39. Prawa człowieka w Polsce i na świecie / Genowefa Dąbrowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 1, s. 7-8
 40. Prawa osób starszych a zjawisko marginalizacji społecznej / Maria Łuszczyńska. - 2019.// Praca Socjalna. - 2019, nr 5, s. 127-153
 41. Prawa wyborcze osób z niepełnosprawnością intelektualną - sprzeczność Konstytucji RP z międzynarodowym standardem praw człowieka / Małgorzata Szeroczyńska.// Szkoła Specjalna. - 2015, nr 3, s. 223-228
 42. Sztywno, równo i posłusznie... / Kacper Radzki. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2019/2020, nr 2, s. 31-44
 43. W obronie praw człowieka / Cecylia Kuta.// Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2017, nr 3, s. 102-111
 44. Wolność religijna jako niezbywalne prawo naturalne / Arleta Hrehorowicz.// Wychowawca. - 2016, nr 3, s. 27-28
 45. 4Zrób akcję, edukuj! : 10 grudnia obchodzimy Dzień Praw Człowieka, Co warto zrobić w szkole? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 48, s. 14


Autor: BP Tarnobrzeg