Choroby zawodowe nauczycieli

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Izabela Pelc

Choroby zawodowe nauczycieli

(narząd głosu, wypalenie zawodowe, stres)

 

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000 – 2010


Druki zwarte:

 

 1. Czynniki zabezpieczające nauczyciela przed wypaleniem zawodowym / Sabina Koczoń – Zurek // W: Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 310 – 320      WP   99966

 2. Obciążenie zawodowe nauczycieli i ich skutki zdrowotne / Barbara Woynarowska // W: Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 312 – 316      WP 102038

 3. Problemy zdrowotne nauczycieli i zapobieganie im. Przewlekłe choroby narządu głosu. Zespół wypalenia zawodowego / Barbara Woynarowska // W: Biomedyczne podstawy kształcenia i wychowania : podręcznik akademicki / Barbara Woynarowska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. – S. 317 – 322      WP 102038

 4. Profilaktyka dolegliwości bólowych kręgosłupa w zawodzie pedagoga specjalnego / Jerzy Rottermund,  Anna Klinik // W: Wybrane aspekty pracy z niepełnosprawnymi / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 33 – 43      WP   94374

 5. Przyczyny niepełnosprawności narządu głosu w zawodzie nauczyciela i sposoby zapobiegania im / Mirela Ścigaj// W: Potrzeby osób niepełnosprawnych w warunkach globalnych przemian społeczno-gospodarczych. T. 1 / pod red. nauk. Heleny Ochonczenko i Agnieszki Nowickiej ; Uniwersytet Zielonogórski w Zielonej Górze. - Kraków : "Impuls", 2006. – S. 373 – 379      WP  95624,    CzP 376

 6. Radzenie sobie ze stresem w zawodzie nauczyciela a zdrowie / Helena Wrona - Polańska// W: Psychologia współczesna : oczekiwania i rzeczywistość / pod red. Marii Ledzińskiej, Grażyny Rudkowskiej, Leszka Wrony. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2005. – S. 336 – 343     WP 94006CzP 159.

 7. Stres i syndrom wypalenia w pracy nauczyciela / Zbigniew B. Gaś // W: Doskonalący się nauczyciel : psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nauczycieli / Zbigniew B. Gaś. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001. – S. 24 – 31      CzP   37.091.113/.2

 8. Stres nauczycielski / Jadwiga Michalik-Surówka // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 5, R-St / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2006. – S. 1056 – 1058      CzP   37(03)

 9. Stres w zawodzie nauczyciela / Rudolf Kretschmann [i in.] ; przekł. [z niem.] Joanna Mink. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004     WP   93863

 10. Syndrom wypalenia zawodowego / Marta Świątoniowska // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 6, Su-U / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2007. – S. 83 – 87    CzP   37(03)

 11. Syndrom wypalenia zawodowego nauczycieli – problem indywidualny i społeczny / Dorota Turska // W: Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 287 – 296      WP   99966

 12. Wpływ zmian wynikających z reformy oświaty na poziom stresu w grupie zawodowej nauczycieli / Maria Katarzyna Grzegorzewska // W: Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. – S. 69 – 82      CzP  37.01

 13. Wypalenie zawodowe jako skutek niezaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych nauczycieli / Zuzanna Zbróg // W: Nauczyciel : zawód, powołanie, pasja / red. nauk. Stanisław Popek, Adam Winiarz. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. – S. 297 – 309       WP   99966

 14. Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / pod red. Heleny Sęk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004.    WP 92144

 15. Wypalenie zawodowe u nauczycieli : psychologiczna analiza zjawiska i jego osobowościowych uwarunkowań / Stanisława Tucholska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Wyd. 2 popr. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2009.      WP 101852

 16. Wypalenie zawodowe u nauczycieli. Uwarunkowania i możliwości zapobiegania / Helena Sęk // W: Wypalenie zawodowe : przyczyny i zapobieganie / pod red. Heleny Sęk. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – S. 149 – 167      WP   92144

 17. Zdrowie nauczyciela w sytuacji przemian społecznych i reformy edukacji / Helena Wrona - Polańska // W: : Nauczyciel w świecie współczesnym / pod red. nauk. Bożeny Muchackiej i Mirosława Szymańskiego. - Kraków : "Impuls", 2008. – S. 57 – 67      CzP 37.01

 18. Zespół "wypalania się" u nauczycieli / Ewa Binięda// W: Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / red. nauk. Czesław Kosakowski, Marzenna Zaorska. - Toruń : Wydawnictwo Edukacyjne "Akapit", 2000. - S. 51-56     CzP. 376.1/.3

 


Artykuły z czasopism:

 1. ,,Można zwariować...!'' : o zagrożeniach zdrowia psychicznego nauczycieli /  Jan Tatarowicz. - Bibliogr.  //  Nowa Szkoła. - 2001, nr 8, s. 48-52

 2. Choroba zawodowa. [Cz.] 1  //  Głos Nauczycielski. - 2009, nr 19, dod.  s. 3-4
  Rozpoznanie i orzeczenie choroby zawodowej nauczycieli. Obowiązki pracodawcy. Świadczenia z ubezpieczenia zawodowego

 3. Co stresuje nauczycieli? /  Jacek Pyżalski //  Remedium. - 2008, nr 7/8, s. 6-7
  Problem obciążeń zawodowych nauczyciela w oparciu o badania przeprowadzone w Katedrze Pedagogiki Specjalnej Uniwersytetu Łódzkiego oraz w Instytucie Medycyny Pracy w Łodzi.
 4. F jak frustracja /  Agnieszka Ewa Dębniak. - (Abecadło szkolnych relacji) //  Głos Nauczycielski. - 2008, nr 7, s. 10
  Przyczyny frustracji w zawodzie nauczyciela i jej konsekwencje. Syndrom wypalenia zawodowego

 5. Gdy braknie energii i chęci do pracy... /  Waldemar Kozłowski //  Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 31-35
  Zjawisko wypalenia zawodowego nauczycieli.

 6. Głos w pracy nauczyciela : (propozycja treningowa). Cz. 2 /  Aldona Krasucka // Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 2/3, s. 67-76

 7. Głos w pracy nauczyciela : (propozycja treningu). Cz. 1 /  Aldona Krasucka //  Wychowanie Muzyczne w Szkole. - 2000, nr 1, s. 25-33
  Choroby gardła u nauczycieli

 8. Jedenaste: dbaj o głos /  Marzena Czwarny //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 1, s. 37-39
  Sposoby pielęgnacji głosu w pracy nauczyciela - przykłady ćwiczeń oddechowych i głosowych

 9. Konieczne jest społeczne wsparcie... /  Maja Piotrowska. - Bibliogr.  //  Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 18-25
  Wypalenie zawodowe nauczycieli. Wsparcie społeczne jako jeden ze sposobów zapobiegania

 10. Krakowscy nauczyciele wf szkół podstawowych o ryzyku zawodowym /  Paweł Ochwat // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, [nr] 1, s. 22-25
  Zagrożenia w pracy nauczyciela wychowania fizycznego

 11. Mówimy, ale dlaczego? /  Magdalena Kaszulanis. - (Akademia głosu) //  Głos Nauczycielski. - 2007, nr 45, s. 12
  O ważności głosu w zawodzie nauczyciela

 12. Nauczyciele pracują głosem. [Cz. 1] /  Urszula Kutela, Jolanta Buchacz-Synowiec //  Psychologia w Szkole. - 2004, nr 1, s. 109-113
 13. Nauczyciele pracują głosem. [Cz.] 2 /  Urszula Kuleta, Jolanta Bochacz-Synowiec //  Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 109-120
  Przykłady ćwiczeń, które mogą pomóc w prawidłowym wykonaniu głosu w trakcie aktu mówienia

 14. O wypaleniu zawodowym w szkolnictwie specjalnym /  Teresa Zbyrad //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 41-47
  Przyczyny i mechanizmy wypalenia zawodowego nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych

 15. Obciążenie psychiczne - nowy czynnik chorobotwórczy nauczyciela / Józef Pustelnik //  Lider. - 2006, nr 3, s. 17. – Bibliografia    
                                                                                                                       
 16. Prawidłowa emisja głosu : higiena pracy nauczyciela /  Ewa Gacka, Alicja Wypych. - Bibliogr.  //  Nowa Szkoła. - 2005, nr 4, s. 18-22
  Zasady prawidłowej emisji głosu. Czynniki wywołujące zawodowe schorzenie głosu nauczycieli. Profilaktyka zaburzeń głosu u dzieci

 17. Ryzyko wypalenia w zawodzie nauczyciela /  Stanisława Tucholska //  Psychologia w Szkole. - 2004, nr 2, s. 95-108
  Właściwości roli zawodowej nauczyciela i wskazania specyficznych obciążeń

 18. Stres w pracy nauczyciela /  Ewa Gruszczyńska //  Psychologia w Szkole. - 2005, nr 1, s. 131-136
  Wyjaśnienie pojęcia "stresu". Badania poświęcone zdrowiu nauczycieli oraz satysfakcji z pracy

 19. Syndrom wypalenia się zawodowego a błędy wychowawcze pedagogów specjalnych / Adam Mikrut. - Bibliogr.  // Szkoła Specjalna. - 2003, nr 2, s. 73-82
  Omówienie wyników badań. Jaka jest zależność między syndromem wypalenia się zawodowego i liczbą oraz rodzajem błędów wychowawczych ujawnionych przez pedagogów specjalnych. Stres zawodowy

 20. Syndrom wypalenia zawodowego w zawodzie nauczyciela /  Rafał Cichoński. - Bibliogr.  // Lider. - 2010, nr 5, s. 19-21
  Psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania wyczerpania wśród nauczycieli

 21. Ten zawód się wypala /  Joanna Krzyżanowska-Zbucka ; rozm. przepr. Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 44, s. 5
  Rozmowa z dr Joanną Krzyżanowską-Zbucką, lekarzem z Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie dotycząca schorzeń nauczycieli

 22. Trudności w zawodzie nauczyciela /  Monika Wieczorek //  Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 38-41
  Sytuacje trudne w pracy nauczyciela. Wypalenie zawdowe – profilaktyka

 23. Ubiegamy się o rentę z tytułu choroby zawodowej  //  Głos Nauczycielski. - 2010, nr 31, dod.  s. 3-4
  Podejrzenie i rozpoznanie choroby zawodowej nauczycieli, orzeczenie o chorobie zawodowej, decyzja o przyznaniu renty z tytułu choroby zawodowej i odwołanie od decyzji ZUS.

 24. Work-life balance - jak się bronić przed wypaleniem /  Jadwiga Radwańska //  Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 38-47
  Mechanizmy obronne przed wypaleniem zawodowym nauczycieli

 25. Wstęp do autodiagnozy : kwestionariusz do badania wypalenia zawodowego oraz trudności zawodowych w grupie nauczycieli /  Monika Chorab //  Edukacja i Dialog. - 2010, [nr] 3/4, s. 48-53
  Kwestionariusz może być wykorzystany do badania stopnia zagrożenia syndromem wypalenia zawodowego nauczycieli

 26. Wypalenie zawodowe - mit czy realny problem? /  Janina Zawadowska //  Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 4, s. 9-10
 27. Wypalenie zawodowe nauczycieli /  Violetta Tomal. - Bibliogr.  //  Nowa Szkoła. - 2002, nr 8, s. 18-24
  Przyczyny, skutki, rozmiary zjawiska i sposób radzenia sobie z tym problemem

 28. Wypalenie zawodowe nauczycieli wychowania fizycznego - a wypadkowość szkolna / Małgorzata Ostrowska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 5, s. 13-18
  Zależność zwiększonej liczby wypadków szkolnych od psychologicznych uwarunkowań utraty tożsamości zawodowej. Na podstawie badań przeprowadzonych wśród nauczycieli szkół w Bydgoszczy

 29. Wypalenie zawodowe wychowawców /  Tomasz Polkowski //  Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 29-35
  Dotyczy wychowawców w domach dziecka

 30. Wypaleniu zawodowemu można zapobiec /  Karolina K. Walczykowska //  Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 17-20
  Monotonia pracy zawodowej.

 31. Z badań nad wypaleniem zawodowym nauczycieli wychowania fizycznego /  Katarzyna Pec. - Bibliogr.  //  Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2005, [nr] 6/7, s. 28-33
  Próba zdiagnozowania poziomu wypalenia zawodowego i jego komponentów (wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji i obniżonego pozucia dokonań osobistych) u ciechanowskich nauczycieli wf.

 32. Zachowanie uczniów podczas lekcji a wypalanie się nauczycieli wychowania fizycznego /  Maria Brudnik. - Bibliogr.  // Kultura Fizyczna. - 2008, nr 7/8, s. 23-28
  Analiza struktury wypalenia zawodowego nauczycieli wychowania fizycznego

 33. Zadbaj o głos /  Joanna Tomczyk. - Bibliogr.  //  Życie Szkoły. - 2007, nr 7, s. 40-43
  Czynniki decydujące o prawidłowym posługiwaniu się głosem przez nauczycieli. Przykłady ćwiczeń oddechowych i fonacyjnych

 34. Zespół wypalenia zawodowego u nauczycieli /  Monika Poświatowska, Ewa Styrnik //  Wychowawca. - 2006, nr 10, s. 24
  Pojęcie, przyczyny i fizyczne objawy zespołu wypalenia zawodowego

Autor: Izabela Pelc