Jak napisać pracę naukową?

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

Jak napisać pracę naukową?

Wykaz literatury z zakresu ogólnej metodologii pracy naukowej
(w wykazie podano sygnatury tylko przy najnowszych wydaniach
i informacje o tym, że w zbiorach biblioteki wstępują wydania wcześniejsze).

 

 1. Badania empiryczne w teorii wychowania : przewodnik metodologiczny dla magistrantów i dyplomantów / Angelika Paszkiewicz. - Białystok : "eRBe", 1995.
  Sygn.  WypRz  37156 B;  WypRz  37157 B
 2. Badania jakościowe w pedagogice : wywiad narracyjny i obiektywna hermeneutyka / Danuta Urbaniak-Zając, Ewa Kos. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Sygn.  WypRz  240403
 3. Czynności badawcze w psychologii i pedagogice : zarys problematyki / Urszula Jakubowska ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1993.
  Sygn. CzytR  216313
 4. Dydaktyka wobec chaosu pojęć i zdarzeń / Dorota Klus-Stańska. - Warszawa : "Żak", cop. 2010.
  Sygn.  WypRz  235196
 5. Dyplom z Internetu : jak korzystać z Internetu pisząc prace dyplomowe? / Kazimierz Pawlik, Radosław Zenderowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "CeDeWu", 2013.
  Sygn. WypRz  241218
 6. Jak napisać pracę dyplomową : poradnik dla humanistów / Umberto Eco ; przekł. i aneks Grażyna Jurkowlaniec ; wstęp do wydania polskiego Wojciech Tygielski. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2007.
  Sygn.  WypRz 242486; WypRz 242487
 7. Jak pisać prace pisemne i prace badawcze oraz jak zdać egzamin z psychologii / Murray Morison ; przekł. [z ang.] Elżbieta Hornowska. - Poznań : Zysk i S-ka, 1999.
  Sygn. WypRz223524; WypRz  223525
 8. Jak pisać prace uniwersyteckie : poradnik dla studentów / Paul Oliver ; przekł. [z ang.] i posł. Jadwiga Piątkowska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1999.
  Sygn. CzytR 221819;  WypRz 221851
 9. Jak pisać pracę magisterską? : poradnik dla studentów / Maria Węglińska. - Wyd. 7. - Kraków : "Impuls", 2008. (oraz starsze wydania)
  Sygn.  WypRz 234245
 10. Jak przygotować pracę dyplomową lub doktorską : wybór tematu, pisanie, prezentowanie, publikowanie / Gianfranco Gambarelli, Zbigniew Łucki. - Wyd. 3. - Kraków : "Universitas", 1998.
  Sygn. CzytR 220645
 11. Jakość w badaniach jakościowych / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygn.  WypRz 237453
 12. Kompendium wiedzy o technice przygotowania pracy dyplomowej / Leszek Kozioł, Zenon Muszyński. - Tarnów : Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2008.
  Sygn. WypRz 234324
 13. Leksykon dla piszących prace dyplomowe : zawiera 4149 terminów i zwrotów / Kazimierz Borzęcki. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2000.
  Sygn.  CzytR  225750  ; WypRz  225751
 14. Metodyka pisania pracy dyplomowej : skrypt dla studentów / Zdzisław Szkutnik ; Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, cop. 2005.
  Sygn. CzyR 229410;  WypRz  229411
 15. Niezbędnik dyplomanta gospodarki przestrzennej : zdobądź wiedzę, jak z powodzeniem i przyjemnością napisać i obronić pracę dyplomową / Edyta Szafranek, Monika Paradowska, Magdalena Śliwa. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2013.
  Sygn. WypRz241456
 16. O pisaniu pracy magisterskiej na studiach humanistycznych : przewodnik praktyczny / Krzysztof Woźniak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1998.
  Sygn. CzytR 220669; WypRz  220670
 17. Pisanie prac i sztuka ich prezentacji / Przemysław Paweł Grzybowski, Krzysztof Sawicki. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn.  CzytR   235424;  WypRz  235642;  WypRz   238699
 18. Piszemy prace naukowe : vademecum dla studentów i doktorantów / Mirosław Krajewski. - Wyd. 2 zm. - Rypin : Dom Wydawniczy Verbum, 2004.
  Sygn. CzytR  228921
 19. Piszę pracę magisterską : poradnik dla autorów akademickich prac promocyjnych (licencjackich, magisterskich, doktorskich) / Krystyna Wójcik. - Wyd. 6. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2002.
  Sygn.  WypRz  226034;  WypRz  2260345
 20. Podstawy metodologii badań do pracy magisterskiej i licencjackiej z pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. - Wyd. 4 rozsz. - Kielce : "Stachurski", 2000.
  Sygn.  WypRz 224529;  WypRz 224530
 21. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa i Janusz Bielcowie. - Wyd. 3 popr. i rozsz. - Kraków : "EJB" ; Międzyzdroje : Arkadiusz Wingert, 2007.
  Sygn.  WypRz  234293 (+wydania wcześniejsze)
 22. Podręcznik pisania prac albo technika pisania po polsku / Ewa i Janusz Bielcowie. - Kraków : "EJB" ; Międzyzdroje : Arkadiusz Wingert, 2000.
  Sygn.  WypRz  223615
 23. Praca dyplomowa na studiach I i II stopnia z nauk społecznych / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sygn. WypRz 235187
 24. Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii : poradnik dla studentów / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : "Impuls", 2015.
 25. Praca magisterska : przewodnik metodyczny dla studentów pedagogiki / Waldemar Dutkiewicz. - Wyd. 3 rozsz. - Kielce : "Strzelec", 1998.
  Sygn.  WypRz  221785 -  221788
 26. Prace magisterskie i licencjackie : wskazówki dla studentów / Andrzej Pułło. - Warszawa : Wydawnictwa Prawnicze PWN, 2000.
  Sygn. CzytR  223570;  WypRz  223571
 27. Prace magisterskie z pedagogiki / Franciszek Bereźnicki. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Sygn. CzytR 232648;  WypRz 232649
 28. Projektowanie badania jakościowego / Uwe Flick ; tł. Paweł Tomanek. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
  Sygn.  WypRz  237030
 29. Przygotowanie pracy dyplomowej z pedagogiki : jak napisać dobrą pracę? : rozwiązania praktyczne, narzędzia badawcze / Stanisław Korczyński. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Sygn. WypRz 244701
 30. Redagowanie prac dyplomowych : wskazówki metodyczne dla studentów / Arkadiusz Dudziak, Agnieszka Żejmo. - Warszawa : "Difin", 2008.
  Sygn. WypRz233176
 31. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych : przewodnik praktyczny / January Weiner. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998.
  Sygn.  CzytR221596
 32. Technika pisania prac dyplomowych / Paweł Pioterek, Barbara Zieleniecka. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Poznań : Wyższa Szkoła Bankowa, 2004.
  Sygn.  CzytR 228083; WypRz 228084
 33. Technika pisania prac licencjackich i magisterskich : zagadnienia wybrane / Waldemar Żebrowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Olsztyn : Olsztyńska Szkoła Wyższa, 2008.
  Sygn.  WypRz 235033
 34. Vademecum autora i wydawcy prac naukowych / Mirosław Krajewski. - Wyd. 2 popr., uzup. i rozsz. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2001.
  Sygn. WypRz  225894

Uwagi

W zestawieniu uwzględniono wyłącznie książki (wydawnictwa zwarte).
Artykułów można szukać w bazie
BIBLIOGRAFIA

W szukaniu podręczników czy poradników pisania prac naukowych z poszczególnych dziedzin nauki należy, wybierając indeks przedmiotowy - wpisać nazwę dziedziny lub grupy nauk z określnikiem, np.:

socjologia - prace dyplomowe
socjologia – metodologia
nauki społeczne – prace dyplomowe
nauki społeczne - metodologia

Rzeszów, 25.01.2016 r.
opracowała: Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa