Rozmyślanie przemyskie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
Przemyśl 2017
zestawiła Dorota M. Markocka

Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa : tzw. przemyskie -

przemyski zabytek późnośredniowiecznej polszczyzny

zestawienie bibliograficzne w wyborze

za lata 1852-2016

1. Wydania tekstu

 1. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa [Rękopis]. - [Polska], [po 1512].- [426 k.] 852 s. ; 22x15,5 cm.- Znane także jako: Rozmyślanie przemyskie
  Incipit: Poczyna szye Rozmyszlanye o zywoczye Pana Iesusza
  Język tekstu : Jęz. pol.
  Proweniecja: Ławrowski, Jan (1773-1846) ; Biblioteka Kapituły Greckokatolickiej (Przemyśl).
  Oprawa: 16 w., deski i skóra
  BN Rps 8024 II
  https://polona.pl/item/50596360/4/
 2. Chrestomatia staropolska : teksty do roku 1543 / [wybór i oprac.] Wiesław Wydra ; Wojciech Ryszard Rzepka. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984. – S. S. 125-134
  PBW Przemyśl WP 69387, 69388 / CzP 821.162.1(091)
  PBW Jasło JM 46193
  PBW Krosno M 81905, Cz 81904
  PBW Rzeszów WypRz 197472, 197334
  PBW Tarnobrzeg TCz 55553
  PBW Jarosław 1330 /CzJ 821.162.1
  PBW Przeworsk 29126 MKsK 82-82
  PBW Ustrzyki UM 20682
 3. Piśmiennictwo polskie od czasów najdawniejszych aż do roku 1830. T. 3 / z rękopisów i druków zebrawszy, w obrazie literatury polskiej skreślonym przedstawił Wacław Aleksander Maciejowski. – Warszawa : nakładem i drukiem S. Orgelbranda, 1852 - S. 106-112, S. 113-119 (pisownia zmodernizowana); wyd. urywek zaginionego rękopisu Sieniawskiego z 1450 r.
 4. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa : z rękopisu grecko-katol. kapituły przemyskiej / wyd. Aleksander Brückner ; Wydawnictwa Akademii Umiejętności w Krakowie. - Kraków : Akad. Umiejętności, 1907. - [2], 484 s. ; 18 cm.- (Biblioteka Pisarzów Polskich ; nr 54)
 5. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa tzw. Przemyskie : podobizna rękopisu / wydał i wstępem poprzedził Stefan Vrtel-Wierczyński.- Warszawa : nakł. Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, 1952.- XX, 852, [3] s. ; 34 cm.- Faksmile rękopisu ; incipit : Poczyna sye Rozmyslanye o zyuoczye pana iesusa... 21,5x15,5 cm ; pol. 426 k. ; ok. 1495
  PBW Przemyśl GP 36987, 69497 Cz1P 094/096/R
 6. Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład = Transliteration, Transkription, lateinische Vorlagen, deutsche Übersetzung. T. 1 / hrsg. von Felix Keller und Wacław Twardzik.- Freiburg i. Br. : Weiher, 1998. - LVII, [1], 855 s. : il. ; 29 cm.- (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris :fontes et dissertationes ; t. 40 [t. 1]). - ISBN 3-921940-35-4
 7. Rozmyślania przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład = Transliteration, Transkription, lateinische Vorlagen, deutsche Uebersetzung. T. 2 / hrsg.von Felix Keller und Wacław Twardzik. - Freiburg im Breisgau: Weiher, 2000. - XIV, 924 s. : il; 29 cm. - (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris : fontes et dissertationes; t. 42 [t. 2]). - ISBN 3-921940-37-0
 8. Rozmyślanie przemyskie. T. 3, Indices : Indeks pełny wyrazów i form, indeks frekwencyjny, indeks a terg = Indices : Verzeichnis der Worter und Wortformen, Frequenzwörterbuch, Index a tergo / hrsg. von Felix Keller und Wacław Twardzik.- Freiburg im Breisgau: Weiher, 2004. - 548 s. ; 29 cm. - (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris : fontes et dissertationes ; T. 48). - ISBN 3-921940-43-5
 9. Biblioteka Pisarzów Polskich (nr 50-59) [Dokument elektroniczny] : reprodukcja cyfrowa / komentarze do dzieł Alina Cywińska.[Dane tekstowe] - Warszawa : BUW. Sekcja Dokumentów Wtórnych, 2002. - 1 dysk optyczny (CD-ROM) : kolor ; 12 cm. - (Zbiory XIX Wieku Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie ; 12). - Tyt. z ekranu tyt. - Wymagania systemowe: Komputer PC; procesor Pentium; napęd CD-ROM ; 32MB RAM; Windows 95/Windows NT; PCI karta graficzna z 2MB RAM, monitor VGA (co najmniej 256 kolorów), rozdzielczość 800x600.- Zawiera : Ludowika Aryosta Orland szalony. T. 1-3 / Ariosto Ludovico ; przekładania Piotra Kochanowskiego ; wyd. Jan Czubek. Spraua a lekarstua końskie przez Conrada królewskiego kowala doswiadcżone : nowo s pilnosczią przełożone, a napirwey o poznaniu dobrego konia / Conrad królewski kowal ; wyd. Andrzej Berezowski. Rozmyślanie o żywocie Pana Jezusa / z rękopisu grecko-katol. Kapituły Przemyskiej wyd. Aleksander Brückner. Biernata z Lublina Ezop / Biernat z Lublina ; wyd. Ign. Chrzanowski. Catechismus : to jest nauka barzo pozyteczna kazdemu wiernemu krześcijaninowi jako sie ma w zakonie Bożym a w wierze i w dobrych uczynkach sprawować, 1543 r. / wyd. Franciszek Pułaski. Joachima Bielskiego Pieśn nowa o szczęśliwej potrzebie pod Byczyną i Bartosza Paprockiego Odpowiedź / Bielski Joachim ; wyd. Jan Czubek. Pisma Jana Dzwonowskiego / Dzwonowski Jan ; wyd. karol Badecki. Walna wyprawa do Wołoch ministrów na wojnę (1617 r.) / wyd. Karol Badecki.

2. Wydawnictwa zwarte

 1. Apokrifičeskìe motivy vostočnoslavânskoj "narodnoj Biblii" : k voprosu o lokal'nych versiâh i tipologičeskih parallelâh / Ol'ga Belova, Andrej Moroz.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 77-94
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 2. Do spisu źródeł "Rozmyślania przemyskiego" / Dorota Rojszczak. //W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego, Romana Mazurkiewicza. - Instytut Języka Polskiego PAN : Wydawnictwo Lexis, 2007. - S. 276-284. - ISBN 978-83-89425-39-3
 3. Edycja fryburska „Rozmyślania przemyskiego” a obraz składni polszczyzny XV wieku / Olga Stramczewska.//W: Badania diachroniczne w Polsce : pamięci profesora Witolda Stefańskiego (1953-2013) = Diachronic studies in Poland : in memory of Professor Witold Stefański (1953-2013) / pod red. Dawida Lipińskiego i Krzysztofa Tomasza Witczaka. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015.- S. 213-225. - (Acta Universitatis Lodziensis.Studia Indogermanica Lodziensia. Supplementary Series ; vol. 4). - ISBN 978-83-7969-961-2
  http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/handle/11089/17823
 4. Emocyjność prozopopei dialogowych w apokryfie z Przemyśla / Leszek Tymiakin.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 171-185
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 5. Grupa imienna w "Rozmyślaniu przemyskim" : opis stylistyczno-składniowy określeń osób [Rękopis]/ Tomasz Mika ; Zakład Historii Języka Polskiego IFP UAM.- Poznań ; Luboń : UAM, 2000.- 304, IX k. ; 31 cm.- Bibliogr. k. I-IX.- Praca doktorska. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 2000.- Promotor : prof. dr hab. Zdzisława Krążyńska
 6. Historyczny i kodykologiczny opis rękopisu / Wiesław Wydra. //W: Rozmyślanie przemyskie : transliteracja, transkrypcja, podstawa łacińska, niemiecki przekład = Transliteration, Transkription, lateinische Vorlagen, deutsche Übersetzung. T. 1 / hrsg. von Felix Keller und Wacław Twardzik.- Freiburg i. Br. : Weiher, 1998. - S. XXXVIII-LV.- (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris ; t. 40 [t. 1]). - ISBN 3-921940-35-4
 7. Interpunkcja transkrypcji : znad "Rozmyślania przemyskiego" / Olga Stramczewska. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2014. - 151 s. : il. ; 21 cm.- (Młoda Polonistyka ; 4). - Bibliogr. s. 133-140. Indeks. - Streszcz. ang. - Praca magisterska wyróżniona I nagrodą XII ed. Konkursu o Nagrodę im. Czesława Zgorzelskiego w kategorii literaturoznawczej. – ISBN 978-83-7702-910-7
 8. Jak pisano "Rozmyślanie przemyskie" / Dorota Rojszczak-Robińska.- Poznań : Wydawnictwo Rys, 2012. - 301 s. ; 22 cm. - Bibliogr. s. 285-297. - Streszcz. ang. - ISBN 978-83-60517-93-2
 9. Kanon wiedzy o "Rozmyślaniu przemyskim" / Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska.//W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 13-24
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 10. Kilkanaście dalszych uzupełnień do "Rozmyslania przemyskiego" / Roman Mazurkiewicz. //W: Amoenitates vel lepores philologiae / pod red. Romana Laskowskiego, Romana Mazurkiewicza. - Instytut Języka Polskiego PAN : Wydawnictwo Lexis, 2007. - S. 198-201. - ISBN 978-83-89425-39-3
  http://www.academia.edu/8563218/Kilkana%C5%9Bcie_dalszych_uzupe%C5%82nie%C5%84_do_%C5%BAr%C3%B3de%C5%82_Rozmy%C5%9Blania_przemyskiego_
 11. Kresowizmy w "Rozmyślaniu przemyskim": pisownia i wymowa samogłosek średnich [e], [o] / Roman Laskowski, Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław Twardzik. //W: Studia nad Polszczyzną Kresową. - T. 10, 2001.- S. 189-215
 12. Łacińskie źródła "Rozmyślania przemyskiego" / Tadeusz Dobrzeniecki. //W: Średniowiecze : studia o kulturze. T. 4 / red. Julian Lewński. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. - S. 196-521
  PBW Nisko NG 14170
  PBW Przemyśl WP 33179, 91529
  PBW Jarosław WJ 19284
  PBW Krosno M 17191
  PBW Lesko LM 10124
  PBW Rzeszów WypRz 109094, 139462
 13. Łacińskie źródła "Rozmyślania przemyskiego" : pytania, problemy, perspektywy / Dorota Rojszczak-Robińska ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.//W: Staropolskie spotkanie językoznawcze. 1, Jak badać teksty staropolskie/ red. Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Stramczewska. - Poznań : Wydawnictwo Rys, 2015. - S. 135-154
 14. Maryja, Jezus, Bóg w „Rozmyślaniu przemyskim”: o nazywaniu osób / Tomasz Mika.- Poznań : Wydawnictwo WiS, 2002. - (Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych, Seria Językoznawcza, nr 17)
 15. Nowo znalezione źródła łacińskie do tomu II / Roman Mazurkiewicz. //W: Rozmyślanie przemyskie. T. 3, Indices : Indeks pełny wyrazów i form, indeks frekwencyjny, indeks a terg = Indices : Verzeichnis der Worter und Wortformen, Frequenzwörterbuch, Index a tergo / hrsg. von Felix Keller und Wacław Twardzik.- Freiburg im Breisgau: Weiher, 2004. – S. 544-546. - (Monumenta Linguae Slavicae Dialecti Veteris : fontes et dissertationes ; T. 48). - ISBN 3-921940-43-5
 16. O pewnym osobliwym zapisie imienia Judasz w "Rozmyślaniu przemyskim" i o tym, co z tego zapisu wynikać może / Roman Laskowski, Wacław Twardzik. //W: Munuscula linguistica : in honorem Alexandrae Cieślikowa oblata / [komitet red. Kazimierz Rymut i in.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Języka Polskiego.- Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, 2006. - S. 247–256
 17. O sposobach tłumaczenia Nowego Testamentu w "Rozmyślaniu przemyskim" / Mariusz Leńczuk.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 123-131
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 18. O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną : rozprawa śliczna i podziwienia godna / Wacław Twardzik ; Instytut Języka Polskiego. Polska Akademia Nauk.- Kraków : IJP PAN, 1997.- 95, [1] s. ; 24 cm. - ISBN 83-85579-69-9
 19. Ojcze nasz w "Rozmyślaniu przemyskim" / Dorota Masłej.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 133-141
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 20. Piłat w "Rozmyślaniu przemyskim": przygotowanie do analizy stylistycznej tekstu / Dorota Rojszczak. //W: Leksykalno-stylistyczne zjawiska w polszczyźnie ogólnej / red. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rychter. - Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2007. - S. 75-84. – ISBN 978-83-89682-12-3
 21. Powtórzenia semantyczne w "Rozmyślaniu przemyskim" / Joanna Duska.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 187-198
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 22. Proza polska XIV-XV wieku / Tadeusz Witczak.//W: Literatura Średniowiecza. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990. - S. 113-127. – ISBN 83-01-09688-8
  PBW Tarnobrzeg TG 69139, 69140
  PBW Nisko NG 40291
  PBW Stalowa Wola SG 34667,35347
  PBW Przemyśl WP 90150,90204,90522,94266,94267
  PBW Przeworsk WK 37543,37407/MKsK821.162.1(091)
  PBW Lesko LM 25923,25924
  PBW Jasło JM 52773,52774
  PBW Krosno M 101560
  PBW Strzyżów BStWy 28987
  PBW Dębica BDWyp 33574,33575,33995,33996, BDCzy 33576
  PBW Rzeszów WypRz 212565, CzytR 212563
 23. Prefiksalne derywaty czasownikowe w "Rozmyślaniu przemyskim" / Andrzej Sieradzki. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM, 2004.- 238, [1] s. : err. ; 24 cm. - (Filologia Polska / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, nr 85). - ISBN 83-232-1425-5
 24. Refleksy "Rozmyślania przemyskiego" w folklorze pogranicza polsko-ukraińskiego : analiza motywiczna / Jerzy Bartmiński.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 43-75
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 25. Rektyfikacja czy nowa lekcja zapisu "przytrzconymy" w "Rozmyślaniu przemyskim"? / Zofia Wanicowa.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 199-201
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 26. „Rozmyślanie przemyskie” a „Vita rhythmica” : korzystanie z łacińskich konstrukcji gramatycznych / Marta Siwińska.//W: Juwenalia historycznojęzykowe / [red. tomu Karolina Borowiec, Dorota Masłej, Olga Ziółkowska]. - Poznań : Wydawnictwo Rys, 2005. - S. 113–132. - ISBN 978-83-63664-98-5
 27. "Rozmyślanie przemyskie" a "Żywot Pana Jezu Krysta" Baltazara Opeca : prolegomena do studiów nas źródłami obu tekstów [referat] / Rafał Wójcik, Wiesław Wydra. ; Zakład Historii Języka Polskiego. Instytut Filologii Polskiej UAM, I Konferencja „Staropolskie spotkanie językoznawcze : Jak badać teksty staropolskie, Poznań, dniach 14-15 maja 2014 r.
 28. Rozmyślanie przemyskie : apokryf z przełomu XV i XVI wieku / Kasper Świerzowski.//W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej [T. 1]. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1969. - S. 7-16
  PBW Brzozów BM 13347
  PBW Dębica BDWyp 13731
  PBW Jarosław CzJ82 1226
  PBW Kolbuszowa BKWyp 14055
  PBW Krosno M 17670, M 19378
  PBW Lubaczów WL 13711
  PBW Łańcut BŁWyp 9181
  PBW Mielec BMWyp 14933, BMWyp 52723
  PBW Przemyśl WP 14602-14603,WP 31831,WP 42921-42922,WP 54737,WP 59085-59086,CzP 00/09(438-11-13)Premisliana GP 31092
  PBW Przeworsk WK 14362
  PBW Rzeszów WypRz 112560, WypRz 112561,WypRz 112562, WypRz 112563, CzytR 112559
  PBW Sanok SM 18054,SM 18789
  PBW Sędziszów BSdzW 14894, BSdzW 16186-16187, BSdzW 16907
  PBW Strzyżów BStWy 9402
  PBW Ustrzyki UM 7346
 29. "Rozmyślanie przemyskie" jako źródło ikonograficzne kwatery ofiarowania Maryi Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza w Krakowie / Władysław Smoleń.- [B.m.w. : b.n.w.], 1960.- S. 123-143, [8] k. tabl. ; 25 cm. - Odb.: Pamiętnik Literacki. R. 51, 1960, z. 3
 30. "Rozmyślanie przemyskie" jako kontekst dla innych staropolskich apokryfów : przed nową edycją "Rozmyślań dominikańskich" / Olga Stramczewska.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 157-169
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 31. "Rozmyślanie przemyskie" - losy zabytku językowego i jego wykorzystanie w leksykografii / Bożena Sieradzka-Baziur.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 203-212
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 32. "Rozmyślanie przemyskie" na tle apokryfów Nowego Testamentu / Marek Starowieyski.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 25-34
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 33. "Rozmyślanie przemyskie" : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa ; [tł. streszcz. na jęz. ang. Aleksandra Szczypa]. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - 221 s. ; 24 cm.- ISBN 978-83-62116-10-2
  PBW Przemyśl/ CzP 00/09(438-11-13)Premisliana nr inw. GP 111509
 34. "Rozmyślanie przemyskie" w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich / Aleksander Naumow. //W: Studia Historycznojęzykowe. 1 / red. Marian Kucała, Zdzisława Krążyńska. - Kraków : Instytut Języka Polskiego PAN, 1994. - S. 133-139
 35. "Rozmyślanie przemyskie" - zbieżności południowosłowiańskie (perspektywa folklorystyczna) / Krzysztof Wrocławski.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 111-121
 36. Różnice kompozycyjno-stylistyczne w paralelnych fragmentach "Rozmyślania przemyskiego" i "Żywota Pana Jezu Krysta..." Baltazara Opeca : (wydanie Hieronima Wietora z 1522 r.) / Dorota Kołodziej.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 143-155
  PBW Przemyśl GP 111509 / CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 37. Słowo z perspektywy twórcy "Rozmyślania przemyskiego" - tłumacza, kompilatora, autora, teologa / Dorota Rojszczak-Robińska. //W: Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. T. 4 / red. Alicja Pstyga. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2012. - S. 291-299. – ISBN 978-83-7326-878-4
 38. Staropolskie pasje : "Rozmyślanie przemyskie", "Sprawa chędoga", "Karta Rogawskiego" : źródła - język - fabuła / Dorota Rojszczak-Robińska. - Poznań : Wydawnictwo Rys, 2016. - 414 s. ; 21 cm. - ISBN 978-83-63664-90-9
 39. Stylistyczne ukształtowanie składni imiennej w „Rozmyślaniu przemyskim”: rekonesans badawczy / Tomasz Mika. //w: Studia historycznojęzykowe III/ red. Kazimierz Rymut, Wojciech Ryszard Rzepka. - Kraków : Wydawnictwo Instytutu Języka Polskiego PAN, 2000. - S. 229–240
  Rzeszów CzytR 225815
 40. Trudne miejsca "Rozmyślania przemyskiego" : problem glos / Dorota Rojszczak-Robińska. //W: Zbliżenie : literatura - kultura - język - translatoryka / red. Irena Fijałkowska-Janiak. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011. - S. 213-220. – ISBN
  978-83-7326-790-9
 41. Tytuły w „Rozmyślaniu przemyskim”. Część I – struktura / Tomasz Mika. // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji, Gniezno, 15-17 kwietnia 2002 / red. Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz Węcławski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2004. - S. 309–317. – ISBN 83-88176-45-5
 42. Tytuły w „Rozmyślaniu przemyskim”. Część II – stylistyczne ukształtowanie / Tomasz Mika. // W: Język religijny dawniej i dziś. : materiały z konferencji, Gniezno, 3–5 czerwca 2004 / red. Stanisław Mikołajczak, ks. Tomasz Węcławski. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 52–61. – ISBN 83-88176-70-6
 43. Ukrains'kij kontest Rozmyślania przemyskiego / Vasil' Ìvaškìv.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 35-42
  PBW Przemyśl GP 111509 / CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 44. W poszukiwaniu czeskiego kontekstu "Rozmyślania przemyskiego" : "Rozmyślanie przemyskie" a "Život Krista Pána" : rekonesans / Karolina Borowiec.// W: Rozmyślanie przemyskie : świadectwo średniowiecznej kultury religijnej / pod red. Jerzego Bartmińskiego, Artura Timofiejewa. - Przemyśl : Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska, 2016. - S. 95-109
  PBW Przemyśl GP 111509 CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 45. Warstwy stylistyczne "Rozmyślania przemyskiego" / Zdzisława Krążyńska. //W: Język polski - historia i współczesność / red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski. - Poznań : Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1995. - S. 45-52. – ISBN 83-7063-112-6
 46. Wpływ języka staroukraińskiego na średniowieczną polszczyznę kresową: Rozmyślanie przemyskie / Roman Laskowski, Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław Twardzik.//W: Ukraina : między językiem a kulturą / pod red. Bożeny Zinkiewicz-Tomanek, Adama Fałowskiego ; [Uniwersytet Jagielloński. Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej]. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2004. - S. 49–58. – (Studia Ruthenica Cracoviensia ; 1). - ISBN 83-242-0315-X
 47. Źródła "Rozmyślania przemyskiego / Dorota Rojszczak-Robińska. //W: Jak pisano "Rozmyślanie przemyskie" / Dorota Rojszczak-Robińska.- Poznań : Wydawnictwo Rys, 2012.- S. 21-87. - ISBN 978-83-60517-93-2
 48. Ze składni "Rozmyślania przemyskiego" / Zdzisława Krążyńska.//W: Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. T. 2, Materiały III Kolokwium Językoznawczego, Skrzynki 13-16 września 1993/ pod red. Mirosławy Białoskórskiej i Aleksandry Belchnerowskiej. - Szczecin : Wydaw. Naukowe US, 1995.- S. 285-292 . -(Materiały, Konferencje - Uniwersytet Szczeciński, 1232-5848 ; nr 40). - ISBN 83-86745-26-6 (t. 2)
 49. Złe postaci biblijne w „Rozmyślaniu przemyskim” : problemy z odczytaniem średniowiecznego tekstu / Dorota Rojszczak-Robińska. //W: Czterogłos polonistyczny = Polonisticky čtyřhlas : zeszyt z warsztatów polonistycznych = Sbornik z polonistickeho workshopu / red. Petra Zavrelova, Marie Kratochvilova. - Ołomuniec : VUP, 2005. - S. 67-75

3. Wydawnictwa ciągłe

 1. Analiza statystyczna słownictwa "Rozmyślania przemyskiego" / Mirosława Białoskórska.//Slavia Occidentalis. - T. 65 (2008), s. 11-36
 2. Apokryf w literaturze dawnej i współczesnej – próba zestawienia / Marta Irzyk. //Tekstura. – T. 1 (2013) , s. 75-86
  www.apcz.pl/czasopisma/index.php/Tek/article/download/Tek.2013.007/2883
 3. Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim" : archaiczne formy 2. i 3. os. lp. czasu teraźniejszego "si" 'jesteś' i jeść, je" 'jest' / Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław B. Twardzik. // Język Polski. - R. 77, 1997, z. 4-5, s. 298-302
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 4. Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim" : archaiczne formy part. praet. act. I typu "przeszed, kupiw, liwz" 'przyszedłszy, kupiwszy, liznąwszy' / Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław B. Twardzik. //Język Polski. - R. 79, 1999, z. 1-2, s. 35-46
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 5. Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim" : "byszę i inne stare formy słowa pisiłkowego w trybie warunkowym / Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław B. Twardzik. //Język Polski. - R. 76, 1996, z. 4-5, s. 321-327
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 6. Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim" : formy z aorystycznym 'by' (3.os. lp. czasownika "być") / Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław B. Twardzik. // Język Polski. - R. 77, 1997, z. 1, s. 41-46
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 7. Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim" : pierwotne postaci bezokoliczników "rzecy", "wybawici" / Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław B. Twardzik. // Język Polski. - R. 77, 1997, z. 2, s. 102-111
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 8. Archaizmy fleksyjne w "Rozmyślaniu przemyskim": prawdopodobna forma 2. i 3. os. im. trybu rozkazującego "będzicie" / Wojciech Ryszard Rzepka, Wacław B. Twardzik. //Język Polski. - R. 76, 1996 , z. 2-3, s. 97-102
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 9. Archaizmy w tekście "Rozmyślania przemyskiego" / Aldona Przyborska. //Poradnik Językowy. - 2000, z. 9, s. 29-36
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./P
 10. Czy naprawdę potrzebne było nowe wydanie "Rozmyślania przemyskiego" / Wacław Twardzik.// Pamiętnik Literacki. - R. 101, 2010, z. 2, s. 197-206
 11. Filologiczne wydanie "Rozmyślania przemyskiego" a czeski " Život Krista Pána" / Karolina Borowiec. // LingVaria. - 2015, nr 2, s. 179-192
 12. Fleksja i składnia liczebników w "Rozmyślaniu przemyskim" : łączliwość z rzeczownikiem. Cz. 1, Liczebniki główne "dwa" - "cztery" / Alina Kępińska. // Poradnik Językowy. - 2005, z. 3, s. 15-30
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./P
 13. Fleksja i składnia liczebników w "Rozmyślaniu przemyskim" : łączliwość z rzeczownikiem. Cz. 2, Liczebniki główne "pięć" - "dziesięć", zbiorowe "dwoj" - "dziesięcioro" oraz wielorakie "dwojaki" - "czworaki" / Alina Kępińska. // Poradnik Językowy. - 2005, z. 5, s. 33-50
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./P
 14. Glosy w "Rozmyślaniu przemyskim" / Wacław Twardzik. //Teksty Drugie. – 1994, nr 3, s. 155-165
 15. Glosy w "Rozmyślaniu przemyskim" : wyniki analizy formalnej i perspektywy badań / Agata Gesner. //Kwartalnik Językoznawczy. - 2011, z. 3, s. 89-96
 16. Grupy apozycyjne w "Rozmyślaniu przemyskim" / Piotr Zbróg.// Język Polski. - 2008, nr 2, s. 105-115
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 17. Historyczne i kodykologiczne uwagi o rekopisie "Rozmyślania przemyskiego" / Wiesław Wydra. // Rocznik Przemyski. - T. 39 (2003), z. 1, s. 3-11
 18. Jak zagadkowe cztery tytuły rozdziałów w „Rozmyślaniu przemyskim” pozwalają wyobrażać sobie jego zagubiony autograf? / Tomasz Mika, Wacław Twardzik. //W: Schnittpunkt Slavistik: Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag (hrsg. v. Irina Podtergera, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht Verlag, Unipress Bonn). Przedruk // Język Polski. – R. 91, 2011, z. 5, s. 321–334
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 19. Jeszcze jeden kresowizm w „Rozmyślaniu przemyskim” : imiesłów czynny "chciąc" / Wojciech R. Rzepka, Wacław B. Twardzik.// Język Polski - R. 88, (2008), z. 4-5, s. 348-352
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 20. Językowy obraz Żydów w pasyjnej części "Rozmyślania przemyskiego" / Ewa Woźniak. //Rocznik Przemyski. - T. 39 (2003), z. 1, s. 13-34
 21. Kontekst patrystyczny "Rozmyślania przemyskiego" : wokół Judasza / Dorota Rojszczak.//Poznańskie Studia Teologiczne. - T. 18, 2005, s. 261-278
 22. Kształtowanie się kategorii męsko-i niemęskoosobowości w "Rozmyślaniu przemyskim" / Alina Kępińska. //Prace Filologiczne. - T. 48, 2003, s. 281-323
 23. Maryja w "Rozmyślaniu przemyskim" / Zdzisława Krążyńska, Tomasz Mika.//Studia Warmińskie. - T. 35 (1998)[wyd. 2001], Cz. 1, z. 1, s. 31-46
 24. Mianownikowe konstrukcje składniowe z liczebnikiem w "Rozmyślaniu przemyskim" / Alina Kępińska. // Prace Filologiczne. - T. 49, 2004, s. 207-236
 25. Miejsce wydarzenia a determinacja czasu - "stante pede" / Krystyna Pisarkowa. //Prace Filologiczne. - T. 46, 2001, s. 483-487 (dot. znaczenia i funkcji przysłówka "natychmiast")
 26. "O łotrze przeklęty, o zdrajca niewierny, o wilku chwatający"... : zwroty do postaci w "Rozmyślaniu przemyskim" jako inny obszar tekstu... / Dorota Rojszczak-Robińska.// Terminus : półrocznik poświęcony tradycji klasycznej w kulturze nowożytnej. - 2010, z. 2, s. 63-79
  https://books.google.pl/books?id=aQEQI-u1TewC&pg=PA75&lpg=PA75&dq=rozmy%C5%9Blanie+przemyskie&source=bl&ots=UxHto1NHZb&sig=fRi1aoUk_5RDYr77xlteW60OjoQ&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwje7d6L_uTTAhXnJsAKHaeCDEA4HhDoAQhaMAk#v=onepage&q=rozmy%C5%9Blanie%20przemyskie&f=false
 27. O niegodnym postępku apostołów w czasie pojmania Jezusa, czyli jeszcze jeden staropolski aoryst "Byszę" / Wacław Twardzik. //Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings. - T. 7, 2001, s. 155-160 (dot. fragmentu pasyjnego z rozdziału 432)
  Polemika: Uwagi polemiczne / Ewa Dptuchowa, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa. //Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings. - T. 7, 2001, s. 161-163
 28. O powiązaniu analizy stylistycznej i źródłoznawczej : znad „Rozmyślania przemyskiego” / Dorota Rojszczak-Robińska. // Slavia Occidentalis. - T. 71, 2014, z. 1, s. 123-144
  http://pressto.amu.edu.pl/index.php/so/article/view/6714
 29. O "Rozmyślaniu przemyskim" : konferencja w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu / Hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Tomasz Bielański.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 24 (17 VI), s. 3
 30. O uważniejszym aniżeli dotychmiast tekstu staropolskiego czytaniu i jakie z niego pożytki płyną rozprawa śliczna i podziwienia godna / Wacław Twardzik. //Teksty Drugie. - 1997, nr 4, s. 131-145 (nt. ortografii staropolskiej i pracy edytora tekstów staropolskich...)
 31. O wężach, żmijach i jaszczurkach w literaturze polskiego średniowiecza, a osobnie o jednem robaczku albo wężu przez jadu / Roman Mazurkiewicz. //Teksty Drugie. - 2003, nr 1, s. 157-172 (Język "Romyślania przemyskiego")
 32. Onomastyka w "Rozmyślaniu przemyskim" / Maria Malec .// Polonica . - T. 22-23 (2003), s. 345-390
 33. Pierwsze / Najstarsze : [cykl prezentacji z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski organizowany przez Bibliotekę Narodową]. [Cz. 5], "Rozmyślanie przemyskie" - najstarsza książka napisana po polsku // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 5, s. 32
 34. Podmiot szeregowy w "Rozmyślaniu przemyskim" / Piotr Zbróg.// Język Polski. - 2007, nr 1, s. 48-54
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 35. Problemy z „Rozmyślaniem przemyskim” : formułowanie sądów ogólnych a wielowarstwowość średniowiecznego tekstu / Tomasz Mika. // LingVaria. - 2015, nr specjalny, s. 87–104
 36. Rozdział z polskiej dialektologii historycznej: nagłos zaimka "wszytek" i podobnych w „Rozmyślaniu przemyskim” / Wacław Twardzik. // Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica. - 2008, nr 3, s. 341-345
 37. "Rozmyślanie przemyskie" jako źródło ikonograficzne kwatery ofiarowania Maryi ołtarza mariackiego Wita Stwosza w Krakowie / Władysław Smoleń. // Pamiętnik Literacki. - 1960, z. 3, s. 123-143
  http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3-s123-143/Pamietnik_Literacki_czasopismo_kwartalne_poswiecone_historii_i_krytyce_literatury_polskiej-r1960-t51-n3-s123-143.pdf
 38. "Rozmyślanie przemyskie" w kontekście apokryfów cerkiewnosłowiańskich / Aleksander Naumow.// Teksty Drugie. – 1994, nr 3, s. 165-174
 39. Różnice w interpretacji składni zabytku a interpretacja transkrypcji na przykładzie "Rozmyślania przemyskiego" / Olga Stramczewska ; Zakład Historii Języka Polskiego UAM.// Roczniki Humanistyczne KUL. - T. 62, 2014, z. 6, s. 161-171
  http://czasopisma.tnkul.pl/index.php/rh/article/view/1322/1438
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./R(2014/6 Językoznawstwo)
 40. Samogłoski nosowe w "Rozmyślaniu przemyskim". Cz. 1 / Roman Laskowski, Wacław Twardzik. //Język Polski. - R. 85, 2005, z. 3, s. 171-184
  http://mbc.malopolska.pl/dlibra/plain-content?id=34443
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 41. Samogłoski nosowe w Rozmyślaniu przemyskim". Cz. 2 / Roman Laskowski, Wacław Twardzik.//Język Polski. - R. 85, 2005, z. 4, s. 257-267
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 42. Samogłoski nosowe w "Rozmyślaniu przemyskim". Cz. 3 / Roman Laskowski, Wacław Twardzik.//Język Polski. - R. 85, 2005, z. 5, s. 366-377
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 43. "Siedzi i dzierży klusię" : najważniejszy polski apokryf średniowieczny wciąż czeka na wydanie w kraju / Tomasz Mika ; rozm. przepr. Jarosław Borowiec. //Tygodnik Powszechny. - 2005, nr 52, s. 2
  http://tygodnik2003-2007.onet.pl/0,1302445,druk.html
 44. Spójniki "a" ora "i" w "Rozmyślaniu przemyskim" / Zdzisław Krążyńska, Wacław Twardzik. //Slavia Occidentalis. - T. 51, 1994 [dr. 1995], s. 49-63
 45. Średniowieczne słownictwo domowe i rodzinne. Cz. 1, Wyrazy, wyrażenia i zwroty związane z narodzinami, pielęgnacją i wychowaniem małego dziecka znajdujące się w tekście "Rozmyślania przemyskiego" / Barbara Taras. // Prace Filologiczne. - T. 41, 1996, s. 275-281
 46. Święty Augustyn w "Rozmyślaniu przemyskim" / Dorota Rojszczak.// Podteksty. - 2007, nr 3 www.podteksty.eu
 47. Tekst "Rozmyślania przemyskiego" jako tkanina semantyczna i składniowa / Krystyna Pisarkowa. // Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze. - T. 26, 2001, s. 169-178
 48. Teologia w służbie językoznawstwa : nowe perspektywy w badaniach nad najstarszymi polskimi tekstami / Dorota Rojszczak-Robińska, ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań.// LingVaria. - R. 9, 2014, nr 2, s. 115-122
 49. Transkrypcja "Rozmyślania przemyskiego" a sposób myślenia o składni tekstu / Olga Stramczewska. // Slavia Occidentalis. - T. 70, 2013, [z.] 1, s. 115-133
 50. Uwagi na temat imiesłowów nieodmiennych w "Rozmyślaniu przemyskim" / Joanna Senderska. //Polonica. - T. 26-27 (2006), s. 287-298
 51. W poszukiwaniu genezy tytułów w "Rozmyślaniu przemyskim" / Tomasz Mika, Dorota Rojszczak-Robińska, Olga Ziółkowska.// Język Polski. - 2016, z. 1, s. 7-23
  PBW Przemyśl Cz1P Czas./J
 52. W stronę badań słowiańskich kontekstów staropolskich apokryfów. (1), O czeskiej podstawie fragmentu "Rozmyślania przemyskiego" / Karolina Borowiec ; Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.// Slavia Occidentalis. - T. 72, 2015, [z.] 1, s. 7-25
 53. Wpływ języka staroukraińskiego na późnośredniowieczny język polski południowo-wschodniego pogranicza : "Rozmyślanie przemyskie" / Roman Laskowski, Wojciech Rzepka, Wacław Twardzik. // Ukrains'ka mova. - 2012, nr 4, s. 66-81
 54. Wyobrażenie Chrystusa w "Rozmyślaniu przemyskim" / Krystyna Pisarkowa.// Znak. - 2002, nr 4, s. 98 – 112

4. Opracowania w zasobach internetu

 1. Aktualności : Rozmyślanie przemyskie – pokaz z cyklu Pierwsze/Najstarsze : Dodano: 15.03.2016 12:21 / Biblioteka Narodowa [dostęp : 10.05.2017]
  http://bn.org.pl/aktualnosci/1090-rozmyslanie-przemyskie.html
 2. „O Jezusie i Maryji czcienie”, czyli Rozmyślanie przemyskie w oczach historyka języka : wykład [film] / Izabela Winiarska- Górska ; Biblioteka Narodowa.- Biblioteka Narodowa - 65 min. : dźw., kolor.
  https://www.youtube.com/watch?v=16X7-6Qk5J0
 3. Rozmyślanie przemyskie / oprac. Tomasz Mika i Dorota Rojszczak-Robińska ; fragm.. tekstu w transkrypcji Wacława Twardzika.// Staropolska-on line : średniowiecze. – S. 1-28 [dostęp : 10.05.2017]
  http://staropolska.pl/sredniowiecze/biblia_i_apokryfy/rozmyslanie_01.html
 4. Rozmyślanie przemyskie //Wikipedia : wolna encyklopedia on-line [dostęp : 10.05.2017]
  https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozmy%C5%9Blanie_przemyskie
 5. Rozmyślanie przemyskie / Naum. Dodano /12.04.2012//Eduteka.pl [Dostęp : 10.05.2107]
  http://www.eduteka.pl/doc/rozmyslanie-przemyskie

 

Autor: Dorota M. Markocka