Dojrzałość szkolna

Krosno


Wydawnictwa zwarte

1. Badanie gotowości szkolnej / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Warszawa: "Nowa Era", 2010.
Cz 128215; LM 28798

2. Badanie gotowości szkolnej: materiały dla nauczyciela / Hanna Derewlana, Beata Wosińska. - Wyd. 3. - Warszawa: "Nowa Era", 2012.
SM 52604

3. Czy moje dziecko osiągnęło dojrzałość szkolną?: zawiera praktyczne teksty / Frauke Meinders-Lucking, Susanne Loy; [przeł. z jęz. niem. Edyta Brudnik]. - Kielce: "Jedność", 2009.
BM 34919; JM 71087; LM 28441; M 126461

4. Diagnoza dziecka rozpoczynającego naukę w klasie pierwszej / Iwona Rokicińska. - Wyd. 2. - Gdańsk: "Harmonia", 2011.
BM 36700; Cz 133439

5. Diagnoza gotowości dziecka do podjęcia nauki szkolnej: przewodnik metodyczny / Elżbieta Marek, Katarzyna Nadrowska. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010.
BM 35435; Cz 129060; LM 29371; SM 52349

6. Diagnoza gotowości szkolnej pięciolatka / Beata Krysiak, Krystyna Zielińska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2011.
Cz 135847

7. Diagnoza gotowości szkolnej sześciolatka / Anna Kałużny. - Warszawa: Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza, cop. 2012.
Cz 135848

8. Diagnoza przedszkolna gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole / Iwona Wąsik, Lucyna Klimkowska. - Gdańsk: "Harmonia", 2011.
BM 36430; Cz 131780; LM 29227; SCz 52122; UM 26200

9. Diagnoza wstępna dziecka rozpoczynającego naukę w klasie 1: materiały dla nauczyciela / Ewa Czech. - Warszawa: "Edukacja Polska", cop. 2009.
Cz 11572/B

10. Dziecko u progu szkoły: dojrzałość szkolna dzieci a ich gotowość do nauki / Leokadia Wiatrowska, Halina Dmochowska. - Kraków: "Impuls", 2013.
LM 30120; M 134370; UM 26661

11. Dziecko w szkolnej rzeczywistości: założony a rzeczywisty obraz edukacji elementarnej / pod red. Haliny Sowińskiej. - Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011.
Cz 130876

12. Edukacja elementarna w teorii i praktyce / pod red. Janiny Uszyńskiej-Jarmoc i Andrzeja Cichockiego. - Białystok: "Trans Humana", 2012.
BM 37145; M 135176

13. Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności: praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych; Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: "Impuls", 2013.
Cz 134171; SM 53066; UM 26636

14. Edukacja to więcej niż uczenie się: przedszkole i szkoła w dialogu / pod red. Andreasa Neidera; z jęz. niem. przeł. Michał Głażewski. - Kraków: "Impuls", 2009.
LM 28690; M 127164; UM 25922

15. Emocjonalno-społeczne uwarunkowania dojrzałości szkolnej: praca zbiorowa / pod red. Jacka Kazimierza Zabłockiego i Wojciecha Brejnaka. - Warszawa: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008.
M 127004

16. Jak ocenić dojrzałość dziecka do nauki?: Rozwojowe Testy Przesiewowe INPP oraz Program Ćwiczeń Integrujących INPP dla szkół / Sally Goddard Blythe; il. Luca Papp; tł. Magdalena Macińska. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
BM 36905; LM 30018; M 134400

17. Mały uczeń w szkole / pod red. Anety Jegier. - Gdańsk: "Harmonia", 2010.
M 129156

18. Między przedszkolem a szkołą: rozważania o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole / Danuta Waloszek. - Warszawa: "Żak", 2014.
LM 30289; M 135798; UM 26848

19. Moje dziecko w szkole: poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
BM 34529; JM 70682; LM 28132; M 126592; SM 51159; UM 25186

20. Nauczycielska diagnoza gotowości do podjęcia nauki szkolnej: jak prowadzić obserwację dzieci, interpretować wyniki i formułować wnioski / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Kraków: "Bliżej Przedszkola", 2011.
BM 36750; M 133621

21. O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej: "Comandor", 2010.
JM 71844; M 130547

22. Przygotowanie przedszkolaka do szkoły / Beata Nadolna. - Poznań: Drukarnia i Księgarnia Św. Wojciecha, 2009.
M 127605

23. Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Marzena Buchnat. - Leszno: Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego, 2013.
JM 73269; M 135537

24. Sześciolatki w szkole: poradnik dla rodziców i nauczycieli dzieci sześcioletnich / Dorota Smoleń, Karolina Piękoś. - Kraków: Centrum Edukacyjne Bliżej Przedszkola, 2013.
BM 37193; LM 30072; M 134515; SM 52995; UM 26642

25. W trosce o udany start: ocena gotowości dziecka do rozpoczęcia nauki szkolnej: poradnik dla nauczycieli i rodziców / Małgorzata Kwaśniewska, Wiesława Żaba-Żabińska. - Kielce : MAC Edukacja - Grupa Edukacyjna, cop. 2008.
M 133467

26. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla dzieci, które rozpoczną naukę w szkole: podstawy psychologiczne i pedagogiczne oraz zabawy i sytuacje zadaniowe sprzyjające intensywnemu wspomaganiu rozwoju umysłowego i kształtowaniu ważnych umiejętności / Edyta Gruszczyk-Kolczyńska, Ewa Zielińska. - Warszawa: "Edukacja Polska", 2009.
Cz 126523; LM 28587; SM 52654

Wydawnictwa ciągłe

1. Aktywność poznawcza dziecka / Jolanta Andrzejewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2014, nr 7, s. 5-9
2. Chwila zadumy nad sześciolatkiem / Jerzy Kopeczek.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2009, nr 4, s. 49-55
3. Czy zabieramy dzieciństwo sześciolatkom? / Hanna Liberska, Mirosława Matuszewska.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 4, s. 97-105
4. Dobry start - czyli o trudnej adaptacji szkolnej / Ewa Jonakowska.// Życie Szkoły. - 2012, nr 8, s. 32-34
5. Dojrzałość emocjonalna dzieci sześcioletnich do podjęcia nauki / Aleksandra Skowrońska.// Życie Szkoły. - 2009, nr 7, s. 13-18
6. Dziecko sześcioletnie w szkole... / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 61-62
7. Dziecko u progu edukacji przedszkolnej: różne aspekty adaptacji / Iwona Konopka, Lidia Pielaszek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, dod. s. 7-12
8. Dziecko zawsze na pierwszym miejscu / Dominika Malkus-Jankowska; rozm. przepr. Małgorzata Stańczyk.// Życie Szkoły. - 2014, nr 6, s. 4-7
9. Głos psychologa dziecięcego w sprawie edukacji szkolnej 6-latka / Ewa Czownicka.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 6, s. 44-46
10. Gotowość dzieci czy gotowość szkoły?: kilka refleksji na marginesie dyskusji o 6-latkach / Małgorzata Żytko.// Meritum. - 2013, nr 2, s. 2-7
11. Gotowość szkolna sześciolatka / Aleksandra Jagła.// Życie Szkoły. - 2013, nr 7, s. 4-6
12. Jak pomóc dziecku w dobrym starcie do szkoły? / Bożena Janiszewska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 9, s. 18-25
13. Kompetencje dziecka na progu szkoły określone nową podstawą programową / Małgorzata Kwaśniewska.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 2, s. 69-80
14. Pierwszoklasista w szkole / Gertruda Zając.// Wychowawca. - 2014, nr 6, s. 10-11
15. Problematyka dojrzałości szkolnej dziecka / Patrycja Kozera-Mikuła.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 12-20
16. Samodzielność dziecka a jego gotowość do nauki / Bogumiła Ogrodowczyk.// Meritum. - 2013, nr 2, s. 23-27
17. Szczególne zadania nauczyciela po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Lidia Kowalczyk.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 21-27
18. Sześciolatek w szkole / Jan Łysek.// Nauczyciel i Szkoła. - . - 2012, nr 2, s. 43-55
19. Sześciolatek w szkole / Krystyna Dąbek.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 5-10, bibliogr.
20. Sześciolatek w szkolnej ławce : oczami praktyka / Joanna Sałasińska-Andruszkiewicz.// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 14-16
21. Sześciolatki muszą czuć się w szkole bezpiecznie / Ewa Kagan; rozm.przepr. Tomasz Wosk// Życie Szkoły. - 2014, nr 2, s. 10-13
22. Wiek startu szkolnego a osiągnięcia w nauce w okresie wczesnoszkolnym / Krzysztof Konarzewski.// Edukacja. - 2013, nr 4, s. 5-19
23. Wsparcie dziecka w procesie adaptacji rozwojowej / Renata Michalak.// Życie Szkoły. - 2009, nr 3, s. 10-15
24. Zróżnicowany rozwój uczniów po obniżeniu wieku obowiązku szkolnego / Mirosław Z. Babiarz.// Nauczanie Początkowe. - 2013/2014, nr 4, s. 7-11

Autor: Małgorzata Kasza