Wychowanie patriotyczne w szkole (bibliografia w wyborze 2015-2019)

Rzeszów

Wychowanie patriotyczne w szkole
(bibliografia w wyborze 2015-2019)

Książki:

 1. Dylematy polskiego nacjonalizmu: powrót do tradycji czy przebudowa narodowego ducha / Bogumił Grott. - Warszawa: "von borowiecky", 2015.
  Sygn. WypRz 244952
 2. Ja patriota: psychologia patriotyzmu / Jolanta Szczurkowska.- Warszawa : "Difin", 2016.
  Sygn. WypRz 245343
 3. Kto się boi prawdy?: walka z cywilizacją chrześcijańską w Polsce / Barbara Stanisławczyk. - Warszawa: Fronda PI, 2015.
  Sygn. WypRz 244223
 4. "Polak młody" na lekcjach języka polskiego : edukacja polonistyczna a kształtowanie poczucia tożsamości narodowej / Agnieszka Kania. - Kraków : "Universitas", 2015.
  Sygn. WypRz 244861
 5. Polskość jest przywilejem: antologia publicystyki patriotycznej / Ewa Barańska-Jamrozik [i in. ; koncepcja, wybór tekstów i dobór ilustracji Leszek Sosnowski ; redakcja Jolanta Sosnowska, Adam Sosnowski]. - Kraków: "Biały Kruk",  2016.
  Sygn. WypRz 245699
 6. Wychowanie patriotyczne: pedagogika - polityka bezpieczeństwa - polityka historyczna / pod red. Konrada Henninga.- Łódź: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2017.
  Sygn. WypRz 245890 

Artykuły:

 1. " Dziecko w świecie trudnych słów / Bartosz Wojciechowski.// Wiadomości Historyczne. - 2015, nr 6, s. 27-30.
 2. Edukacja patriotyczna: dobre praktyki / Jacek Stec.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 2, s. 6-9.
 3. Edukacja patriotyczno-historyczna / Anna Klimowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 4, s. 60-63.
 4. Jak nauczać patriotyzmu? : scenariusz uroczystości szkolnych pt. "Katyń - Ocalić od zapomnienia..." / Jolanta Krucka.// Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 3, s. 27-28
 5. Niepodległość? A co ja z tego mam?: zajęcia na temat niepodległości i współczesnego patriotyzmu / Barbara Polińska.// Biblioteka w Szkole. - 2018, nr 5, s. 12-13.
 6. Odzież patriotyczna w szkołach: czy można zabronić ją nosić? / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2016, nr 10, s. 52-54.
 7. Odzież patriotyczna w szkołach: czy można zabronić uczniom ja nosić? / Magdalena Goetz.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2017, nr 1, s. 54-57.
 8. Pamięć / Jacek Wojtysiak.// Charaktery. - 2015, nr 11, s. 94-95.
 9. Patrioci czy postpatrioci / Tomasz Kozłowski.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 72-74.
 10. Patriotyzm a globalizacja: cykl zajęć kółka czytelniczego / Katarzyna John.// Biblioteka w Szkole. - 2016, nr 4, s. 26-27
 11. Patriotyzm na lekcjach języka polskiego w gimnazjum / Agnieszka Kania.// Edukacja. - 2016, nr 1, s. 89-101.
 12. Polskość w szkołach za granicą / Włodzimierz Kaleta.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 82-85.
 13. Postawy patriotyczne uczniów zaboru pruskiego przełomu XIX i XX wieku w świetle literatury pamiętnikarskiej i beletrystycznej / Czesław Galek.// Przegląd Historyczno-Oświatowy. - 2016, nr 3-4, s. 73-86.
 14. "Przeszłość jest to dziś, tylko cokolwiek dalej" : scenariusz z okazji Narodowego Święta Niepodległości / Alicja Grzegorczyk.// Wychowawca. - 2016, nr 10, s. 30-31.
 15. Rdzeń wychowania szkolnego / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2019, nr 7, s. 52-58
 16. Tadeusz Kościuszko - człowiek wolności : scenariusz z okazji Roku Kościuszki / Patrycja Winzer.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, s. 29-33.
 17. W kręgu śpiewów patriotycznych / Stanisław Zając.// Wiadomości Historyczne. - 2016, nr 2, s. 27-31
 18. Współczesny patriotyzm / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 11, s. 20-24; 26-27.
 19. Wychowanie patriotyczne w rodzinie / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 18-20.
 20. Wychowanie patriotyczne w szkole / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 4, s. 17-22.
 21. Wzrastanie w wartościach narodowych i chrześcijańskich : program lekcji wychowawczych dla szkoły ponadgimnazjalnej lub III klasy gimnazjum / Elżbieta Ciemięga.// Wychowawca. - 2017, nr 6, s. 30-35.
 22. Zajęcia w sieci współpracy "Regionalizm - patriotyzm jutra" / Iwona Jóźwiak.// Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 2, s. 37-40.

 

Rzeszów, 05.11.2019 r.
oprac. Bożena Osetkowska-Zajdel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

Autor: Bożena Osetkowska-Zajdel