Eutanazja

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacji Bibliograficznej i Czytelni

oprac. Elżbieta Krupa

 

EUTANAZJA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

Druki zwarte:

 

 1. Bioetyka : najważniejsze problemy / Tadeusz Ślipko. - Kraków : "Petrus", 2009.

  WP 97962

 2. Bioetyka i prawa człowieka / Wojciech Bołoz. - Warszawa : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2007

  CzL 43475

  CzJ 179

 3. Bioetyka. 1, Medycyna na granicach życia / Kazimierz Szewczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.

  WP 100916

 4. Eutanazja : prawo do życia, prawo do wolności / pod red. Barbary Chyrowicz. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2005.

  CzP17

 5. Eutanazja : śmierć z wyboru? / Ryszard Fenigsen. - Wyd. 3. - Poznań : "W Drodze", 2002.

  WP 94041

 6. Eutanazja / Nicolas Aumonier, Bernard Beignier, Philippe Letellier ; przeł. [z fr.] Ewa Burska. - Warszawa : "Pax", 2003.

  WP 92298

 7. Eutanazja czy życie aż do końca ? / Lucien Israel ; przeł. [z fran.] Andrzej Wojciechowski. - Wyd. 2. - Kraków : "WAM", 2008.

  WP 97790

 8. Eutanazja i wspomagane samobójstwo na świecie : studium prawnoporównawcze / Małgorzata Szeroczyńska. - Kraków : "Universitas", cop. 2004.

  WP 93623

 9. Spór o eutanazję / Tomasz Pietrzykowski. - Katowice : "Sonia Draga", 2007.

  WP 94430

 

 

Artykuły z czasopism dostępne w PBW:

 

 1. Aby pogrzeb odbył się przed urlopem / Robert Nęcek // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2009, nr 217, s. A15

 2. Czy eutanazja uleczy systemy emerytalne? / Grzegorz Górny, Maciej Bodasiński // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 159, s. A8

 3. Czy konstytucja zezwala na testament życia / Piotr Winczorek // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2008, nr 286, s. A15

 4. Eutanazja: legalizacja możliwa, lecz prawnie skomplikowana i społecznie wątpliwa / Piotr Góralski // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 67, s. C4

 5. Eutanazja - naruszone przymierze między chorym a lekarzem / Ryszard Fenigsen // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 54, s. A8

 6. Eutanazja: nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia dla podwyższenia sankcji / Piotr Góralski // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 130, s. C6

 7. Eutanazja stanęła w naszych drzwiach / Ewa K. Czaczkowska // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2005, nr 51, s. A9

 8. Człowiek nie może decydować : sprawa Terri Schiavo / Wojciech Chudy// RZECZPOSPOLITA (W3). - 2005, nr 75, s. A11

 9. Konstytucyjne zagłodzenie / Tomasz Orłowski // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2009, nr 34, s. A14

 10. Kres życia w wybranych kontekstach / Kazimiera Nowak - Lipińska, Róża Pawłowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 4/5, s. 43-46

 11. Moralny szantaż cierpieniem / Tomasz P. Terlikowski // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 48, s. A8

 12. Nasz strach przed umieraniem / Ewa K. Czaczkowska // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2009, nr 256, s. A8-A9

 13. Od poczęcia do naturalnej śmierci : potrzeba wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka / Antoni Zięba. // WYCHOWAWCA. - 2006, nr 10, s. 28-29

 14. Pełzająca eutanazja / Piotr Semka // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2009, nr 47, s. A12-A13

 15. Popsute życie na śmietnik / Aleksandra Rybińska // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 77, s. A7,A9

 16. Powrót do barbarzyństwa / Aleksandra Rybińska // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 187, s. A12

 17. Problemy etyczne, nie religijne / Robert Nęcek // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2008, nr 290, s. A15

 18. Problem eutanazji z punktu widzenia psychologa / Teresa Świrydowicz // CZASOPISMO PSYCHOLOGICZNE. - 2007, nr 2, s. 147 – 155

 19. Sedno dyskusji o eutanazji / Paweł Łuków. // NOWE KSIĄŻKI. - 2006, nr 6, s. 28-29

 1. Serce śmierci / Barbara Czerska // POLITYKA. - 2007, nr 29, dod. s. 21-23

 2. Świętość życia / Wanda Półtawska // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 3, s. 6-9

 3. To podstawowe ludzkie prawo : sprawa Terri Schiavo / Ireneusz Krzemiński // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2005, nr 75, s. A11

 4. W wolnych krajach ludzie sami decydują, kiedy umierać / Jan Hartman // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2007, nr 51, s. A8

 5. Wartość życia / Marek Dziewiecki // WYCHOWAWCA. - 2005, nr 3, s. 5-6

 6. Wybawienie ze stanu biologicznego trwania / Bogdan Dziobkowski // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2009, nr 37, s. A14-A15

 

 

Inne:

 

 1. Apologia morderstwa / Adam Wielomski // MYŚL POLSKA. - 2007, nr 11, s. 19

 2. Błaganie o śmierć / Violetta Ozminkowski // NEWSWEEK POLSKA. - 2011, nr 22, s. 34-36

 3. Brytyjczycy oglądali śmierć Craiga Ewerta / Renata Kim // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2008, nr 289, s. 11

 4. Chcę, żeby mój syn Krzysio umarł. To dla niego najlepsze / Barbara Jackiewicz ; rozm. przepr. Renata Kim, Katarzyna Świerczyńska // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 50, dod. Magazyn Dziennika, s. 2-3

 5. Cień i półcień : czy można być liberalnym katolikiem? / Ewa Polak-Pałkiewicz // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2008, nr 290, s. 10-11

 6. Cierpienie przerasta chorych i ich bliskich / Jacek Łuczak ; rozm. przepr. Katarzyna Świerczyńska // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 47, s. 11.

 7. Czy da się obronić życie? / Jerzy Bajda // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2008, nr 278, s. 15

 8. Czy "dobra śmierć" jest dobra? / Magdalena Środa // GAZETA WYBORCZA. - 2008, nr 75, s. 26-27

 9. Czy zabito Eluanę, czy jej ciało? / Marek Safjan ; rozm. przepr. Ewa Siedlecka // GAZETA WYBORCZA. - 2009, nr 37, s. 21

 10. Dobre życie, a nie dobra śmierć / Józef Bojko ; rozm. przepr. Beata Łabutin // GAZETA WYBORCZA. - 2009, nr 48, s. 16-17

 11. Doktor Śmierć / Marek Rybarczyk // NEWSWEEK POLSKA. - 2008, nr 44, s. 46-47

 12. Doktorzy śmierć / Eliza Michalik // GAZETA POLSKA. - 2005, nr 19, s. 16-17

 13. Dwie porażki "postępu" : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz // NAJWYŻSZY CZAS!. - 2011, nr 6, s. XXIX-XXX

 14. Dwie rocznice : w cieniu i w świetle / Jerzy Bajda // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2006, nr 85, s. 8-9

 15. Dzień dobry, czy pan zabija? : euroeutanazja / Katarzyna Surmiak-Domańska // GAZETA WYBORCZA. - 2008, nr 116, dod. Duży Format nr 19, s. 2-5

 16. Dziewięćdziesiąt pomysłów prezydenta : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz // NAJWYŻSZY CZAS!. - 2007, nr 51/52, s. XXIV-XXV

 17. Eluana nie umarła, została zabita, a my się z tym nie zgadzamy / Edmund Kowalski // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 35, s. 9

 18. Eutanacja / Mariusz Cieślik, Grzegorz Górny // WPROST. - 2005, nr 13, s. 70-74

 19. Eutanazja, czyli właściwie co? / Tomasz Stawiszyński // NEWSWEEK POLSKA. - 2009, nr 13, s. 70-71

 20. Eutanazja i wspomagane samobójstwo na początku XX wieku / Krzysztof Poklewski-Koziell // PAŃSTWO I PRAWO. - 2004, nr 12

 21. Eutanazja - kompromis to fikcja / Bogumił Łoziński // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 59, s. 20

 22. Eutanazja po polsku / Mirosław Błach // NAJWYŻSZY CZAS!. - 2007, nr 4, s. XI-XII

 23. Eutanazja to nie jedyna odpowiedź na ból umierania / Halina Bortnowska // GAZETA WYBORCZA. - 2007, nr 106, s. 21

 24. Gdzie jesteśmy jako Kościół? / Javier Lozano Barragán ; rozm. przepr. Jolanta Tomczak // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2007, nr 48, s. 3

 25. Gdy komórka zasłania duszę / Katarzyna Hejke // GAZETA POLSKA. - 2005, nr 14, s. 19-20

 26. Hiszpańska rewolucja we Włoszech / Małgorzata Brączyk // PRZEGLĄD. - 2007, nr 7, s. 29-31

 27. Holenderskie prawo o eutanazji na tle kontrowersji wokół przedmoiotu / Krzysztof Poklewski-Koziełł // PAŃSTWO I PRAWO. - 2002, nr 1

 28. Holendrzy chcą ułatwiać śmierć wszystkim smutnym starcom / Maciej Domagała // POLSKA (METROP. WARSZ.). - 2010, nr 64, s. 12

 29. Jak bohatersko ratować życie / Sławomir Sierakowski // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 36, s. 18

 30. Jak ja pana kocham i jak nienawidzę / Bogusław Maciejewski ; rozm. przepr. Krystyna Bochenek, Dariusz Kortko // GAZETA WYBORCZA. - 2006, nr 112, dod. Duży Format nr 19, s. 12-13

 31. Katolik wobec niesprawiedliwego prawa / Arkadiusz M. Czaja // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2008, nr 284, s. 12

 32. Kazus Eluany Englaro / Edmund Kowalski // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 45, s. 6

 33. Kiedy wolno przerwać leczenie : debata o eutanazji / Carlo Maria Martini ; tł. Ewa Redas // GAZETA WYBORCZA. - 2007, nr 94, s. 31

 34. Kiedy wolno zabić? / Szymon Hołownia // NEWSWEEK POLSKA. - 2007, nr 10, s. 112

 35. Kolejny bubel Gowina / Krzysztof Lubczyński // TRYBUNA (Wyd. 3). - 2008, nr 280, s. 1

 36. Koniec długiego snu Eluany / Sylwia Wysocka // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 38, dod. Magazyn Dziennika, s. 6

 37. Kultura śmierci / Rémi Fontaine ; rozm. przepr. Franciszek L. Ćwik // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2008, nr 41, s. 9

 38. Ludzie w śpiączce też żyją, tylko inaczej / Katarzyna Świerczyńska // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2008, nr 288, s. 14

 39. Mam tylko głowę : sytuacja skrajna / Józef Krzyk, Jacek Madeja // GAZETA WYBORCZA. - 2007, nr 48, dod. Duży Format nr 8, s. 6-7

 40. Miłosierdzie wyklucza zabijanie / Tomasz P. Terlikowski // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 36, s. 18

 41. Mit eutanazji : już 37 proc. Polaków chce, by lekarze uśmiercali pacjentów na życzenie / Aleksandra Postoła // WPROST. - 2007, nr 42, s. 86-87

 42. Mord w klinice "Spokój" : Włochy / Olgierd Domino // NAJWYŻSZY CZAS!. - 2009, nr 8, s. XXV-XXVII

 43. Na tropach kryzysu / Jerzy Bajda // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2007, nr 248, s. 18-19

 44. Najtrudniejsza decyzja / Waldemar Piasecki // PRZEGLĄD. - 2009, nr 12, s. 25-26

 45. Nic nie powstrzyma eutanazji? : z notatnika europejskiego agitatora / Bogdan Dobosz // NAJWYŻSZY CZAS!. - 2011, nr 4, s. XXVII-XXVIII

 46. Nie bawmy się lekarzami / Marian Filar // GAZETA WYBORCZA. - 2007, nr 89, s. 26-27

 47. Nie jestem gotowa by umrzeć. Wciąż wysysam życie do szpiku / Damian Whitworth ; tł. Konrad Godlewski // POLSKA (METROP. WARSZ.). - 2010, nr 67, dod. The Times, s. VII

 48. Nie można zabijać na życzenie / Marek Safjan ; rozm. przepr. Ewa Siedlecka // GAZETA WYBORCZA. - 2007, nr 48, s. 18

 49. Nie zamykamy drogi / Dariusz Kłeczek ; rozm. przepr. Magdalena M. Stawarska // NASZ DZIENNIK (Wyd. 3). - 2007, nr 53, s. 5

 50. Nowa ludzkość / Jan Maria Jackowski // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 138, s. 10-11

 51. Nowe prawa czy nowe zagrożenia dla człowieka? / Elio Sgreccia ; rozm. przepr. Włodzimierz Rędzioch // NIEDZIELA (A). - R. 48, nr 33 (2005), s. 10-11

 52. O zabawach w Pana Boga / Amin Rahim, Tomasz Krakowski, Magdalena Galek ; rozm. przepr. Katarzyna Surmiak-Domańska // GAZETA WYBORCZA. - 2009, nr 135, dod. Duży Format nr 22, s. 12-13

 53. O życiu decyduje mózg / Paulina Nowosielska // PRZEGLĄD. - 2005, nr 13, s. 52-53

 54. Obamomania nad Sekwaną : z notatnika unijnego agitatora / Bogdan Dobosz // Najwyższy Czas!. - 2008, nr 46, s. XXVI-XXVII

 55. Oddech syna / Katarzyna Świerczyńska // WPROST. - 2010, nr 8, s. 22-23

 56. Ofensywa śmierci / Franciszek L. Ćwik, Waldemar Maszewski // NASZ DZIENNIK (Wyd. 3). - 2008, nr 81, s. 8

 57. Oswoić Polaków ze standardami / Jolanta Szymanek-Deresz ; rozm. przepr. Eliza Olczyk // RZECZPOSPOLITA (W3). - 2009, nr 126, s. A8

 58. Pacjent, choroba i ja : na marginesie dyskusji o eutanazji - po co są lekarze?/ Kornel Gibiński; rozm. przepr. Anna Mateja // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2007, nr 10, s. 5

 59. Panowie cudzej śmierci / Eliza Michalik, Jarosław Grzędowicz // GAZETA POLSKA. - 2005, nr 14, s. 16-18

 60. Pociąg do śmierci / Piotr Cywiński // WPROST. - 2011, nr 3, s. 54-55

 61. Początkowy i końcowy okres ludzkiego życia w unijnym prawodawstwie / Jan Szafraniec // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2007, nr 73, s. 4

 62. Podanie o śmierć / Małgorzata Szczepańska-Piszcz // PRZEGLĄD. - 2009, nr 31, s. 18-19

 63. Podróż po śmierć / Joanna Kowalska-Iszkowska // NEWSWEEK POLSKA. - 2006, nr 8, s. 66-67

 64. Pokusa osądu : po śmierci Terri Schiavo / Barbara Chyrowicz // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2005, nr 16, s. 22

 65. Polityka i śmierć / Zbigniew Szawarski // GAZETA WYBORCZA. - 2007, nr 101, s. 21

 66. Powrót sporu o Eluanę : włoska debata o eutanazji / Joanna Bątkiewicz-Brożek // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2010, nr 8, s. 17

 67. Pozwólcie mi odejść / Artur Zawisza // PRZEGLĄD. - 2010, nr 7, s. 6-11

 68. Prawo do eutanazji / Jan Hartman ; rozm. przepr. Maciej Nowicki // NEWSWEEK POLSKA. - 2010, nr 7, s. 34-36

 69. Prawo do śmierci / Zbigniew Szawarski // PRZEGLĄD. - 2005, nr 27, s. 56-57

 70. Prawo do śmierci / Tomasz Stawiszyński // NEWSWEEK POLSKA. - 2008, nr 42, s. 78-81

 71. Prawo nie może przyzwalać na zabijanie / Jarosław Gowin ; rozm. przepr. Klara Klinger // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 46, s. 10-11

 72. Prawo życia aż do końca / Małgorzata Matuszak // GAZETA POLSKA. - 2009, nr 7, s. 11

 73. Prawo do życia i do śmierci... / Agnieszka Zakrzewicz // TRYBUNA (Wyd. 3). - 2009, nr 32, s. 6

 74. Pytania Eluany : testament życia / Adam Boniecki, Jan Hartman, Andrzej Zoll ; rozm. przepr. Michał Olszewski, Artur Sporniak // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2009, nr 8, s. 3-5

 75. Recepty na zabijanie / Katarzyna Woynarowska // NIEDZIELA (A). - 2009, nr 45, s. 12-13

 76. Rozważanie o głowie : testament życia / Jacek Baczak // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2009, nr 8, s. 5

 77. Rząd musi ratować się przed kryzysem ucieczką do przodu / Bronisław Komorowski ; rozm. przepr. Piotr Zaremba, Anna Wojciechowska // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 64, s. 18-19

 78. Rzeź niewiniątek / Olgierd Domino // NAJWYŻSZY CZAS!. - R. 16, nr 42 (2005), s. XVIII-XIX

 79. Sumienie cenniejsze niż władza : Luksemburg / Olgierd Domino // NAJWYŻSZY CZAS!. - 2008, nr 50, s. XXVII-XXIX

 80. Symbol zmagań o kulturę życia : co najmniej milion Amerykanów poparło projekt ustanowienia Dnia Terri Schiavo / Mariusz Bober// NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2006, nr 79, s. 12

 81. Sześć pytań o Terri / Sławomir Zagórski // GAZETA WYBORCZA (WAW). - 2005, nr 76, s. 18-19

 82. Szkoła umierania / Rafał Kostrzyński // PRZEKRÓJ. - 2008, nr 44, s. 72-77

 83. Śmierć należy do życia / Jan Paweł II ; oprac. Katarzyna Hejke // GAZETA POLSKA. - 2005, nr 16, s. 11

 84. Śmierć na życzenie - holenderski Rubikon / Jacek Pawlicki // GAZETA WYBORCZA. - 2006, nr 245, s. 14-15

 85. Śmierć po śmierci / Małgorzata Brączyk // PRZEGLĄD. - 2009, nr 7, s. 26-28

 86. Świtaj: Nie przekraczajmy granicy / Janusz Świtaj ; rozm. przepr. Barbara Stefańska // POLSKA (METROP. WARSZ.). - 2010, nr 66, s. 8

 87. Teresa Schiavo / Janusz Korwin-Mikke // NAJWYŻSZY CZAS!. - R. 16, nr 15 (2005), s. XII-XIII

 88. To Bóg jest Panem naszego życia i śmierci / Piotr Krakowiak ; rozm. przepr. Agnieszka Niewęgłowska // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2007, nr 73, s. 10

 89. Tradycyjny czy partnerski model rodziny? / Jan Szafraniec // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2007, nr 54, s. 10

 90. Trochę lepsza śmierć / Przemysław Szubartowicz // PRZEGLĄD. - 2008, nr 51, s. 6-8

 91. Trzeba dodać odwagi posłom / Magdalena M. Stawarska // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2007, nr 74, s. 1, 5

 92. Tusk chce rozmawiać o eutanazji / Anna Monkos // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 56, s. 1

 93. Tydzień dwudziesty drugi : Wielka Brytania: spory o wczesne wcześniaki / Teresa Stylińska // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2006, nr 48, s. 7

 94. Tylnymi drzwiami : Belgia: spór o "klinikę śmierci" / Marek Orzechowski // TYGODNIK POWSZECHNY. - 2011, nr 6, s. 29

 95. Ukąszenie senator Szyszkowskiej / Dariusz Hybel // NAJWYŻSZY CZAS!. - R. 16, nr 9 (2005), s. XVIII-XIX

 96. Umierał, a ja myślałem, czy zdjęcia będą dobre / Renata Kim // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2008, nr 297, dod. Magazyn Dziennika, s. 6-7

 97. Umieranie w cieniu eutanazji / Jan Hartman ; rozm. przepr. Krystyna Bochenek, Dariusz Kortko // GAZETA WYBORCZA. - 2007, nr 48, dod. Duży Format nr 8, s. 7

 98. Umrzeć po szwajcarsku / Marek Rybarczyk // PRZEKRÓJ. - 2006, nr 3, s. 32-37

 99. W dyskusji o eutanazji kluczowe jest, co na ten temat mówią lekarze / Edward Ignaczk // POLSKA (METROP. WARSZ.). - 2010, nr 149, dod. Forum, s. V

 100. W Polsce jest eutanazja. Odbywa się bez rozgłosu / Jan Hartman ; rozm. przepr. Katarzyna Świerczyńska // DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 46, s. 11

 101. W sprawie aborcji i eutanazji nie można iść na kompromis / Raymond Leo Burke ; rozm. przepr. Włodzimierz Rędzioch // NIEDZIELA (A). - R. 48, nr 1 (2005), s. 8

 102. Wyszedł na wolność by służyć śmierci / Olgierd Domino// NAJWYŻSZY CZAS!. - 2007, nr 29/30, s. LIV

 103. Zabójcza maszyneria / Ingolf Schmid-Tannwald ; rozm. przepr. Bogusław Rąpała // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2010, nr 162, s. 12

 104. Zamek śmierci Hartheim / Adam Cyra // NASZ DZIENNIK (Wyd. 2). - 2009, nr 70, s. 12

 105. Zanegowanie prawa miłości jest zanegowaniem prawa wolności / Edmund Kowalski // NASZ DZIENNIK (Wyd. 3). - 2009, nr 38, s. 6-7

 106. Zbrodnia czy wybawienie : refleksje po śmierci Eluany / Kazimierz Szałata // NIEDZIELA (A). - 2009, nr 10, s. 20-21

 107. Zliberalizujmy prawo do aborcji i eutanazji / Jacek Hołówka ; rozm. przepr. Paulina Nowosielska // PRZEGLĄD. - 2005, nr 5, s. 16-18

 108. Żyć za wszelką cenę ... / Weronika Chańska ; rozm. przepr. Leszek Konarski // PRZEGLĄD. - 2010, nr 7, s. 12-14

 

Autor: Elżbieta Krupa