Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
W RZESZOWIE
WYPOŻYCZALNIA

 

Interwencja psychologiczna w sytuacjach kryzysowych/Interwencja kryzysowa w rodzinie i szkole

KSIĄŻKI

 1. Interwencja kryzysowa / James L. Greenstone, Sharon C. Leviton. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005. - 147 s.
  CzytR 230296 ; WypRz 230297
 2. Interwencja kryzysowa : pomoc w kryzysach psychologicznych / Dorota Kubacka-Jasiecka. - Warszawa : Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2010. - 657, [3]
  CzytR 235259
 3. Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - 319 s.
  CzytR 227860
 4. Od systemu terapeutycznego do interwencji / red. nauk. Łukasz Kaczmarek, Anna Słysz, Emilia Soroko. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006. - 183 s
  CzytR 229401
 5. Podręcznik teorii dla nauczycieli praktyki w pracy socjalnej / Joyce Lishman (wybór). - Warszawa : "Interart", 1996.
  WypRz 237862, CzytR 237859
 6. Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa / pod red. Ireny Kurlak, Andrzeja Gretkowskiego. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - 343 s.
  CzytR 235439 ; WypRz 233777
 7. Przemoc w rodzinie : interwencja kryzysowa i psychoterapia / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000. - 116, [1] s.
  CzytR 224240
 8. Psychologiczna interwencja w sytuacjach kryzysowych / Andrzej Lipczyński. - Warszawa : "Difin", 2007. - 118 s.
  CzytR 231374, WypRz 231544
 9. Strategie interwencji kryzysowej : pomoc psychologiczna poprzedzająca terapię / Richard K. James, Burl E. Gilliland. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006. - 804 s.
  CzytR 230369
 10. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych / wybór i oprac. Wanda Badura-Madej. - Katowice : "Śląsk", 1999. - 209, [3] s.
  WypRz 237994

ARTYKUŁY

 1. ABC interwencji kryzysowej / Ewa Miturska.// Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 5-8
 2. Bezpośrednio i telefonicznie - dla świadków i ofiar / Justyna Rzytki-Sroka.// Niebieska Linia. - 2011, nr 5, s. 13-15
 3. Child Helpine International : historia, cele oraz najważniejsze obszary podejmowanych działań / Marta Lewandowska.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 19-25
 4. Działania interwencyjne w sytuacjach kryzysowych / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 1, s. 54-55
 5. Działanie w obliczu sytuacji kryzysowej okiem pedagoga / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 12, s. 50-53
 6. Dzieciom z pomocą / Elżbieta Szadura-Urbańska.// Niebieska Linia. - 2016, nr 4, s. 31-32
 7. Etyczne problemy pomagania rodzinie / Krystyna Ostrowska.//W: O etyce służb społecznych : praca zbiorowa. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, 2010. - S. 191-198
  CzytR 236362
 8. Etyka w ewaluacji i interwencji psychologicznej za pośrednictwem internetowym / Bogdan Pietrulewicz.// W: Internet w psychologii - psychologia w Internecie. - Toruń : Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", 2014. - S. 339-342
  CzytR 241948
 9. Ewaluacja europejskiego programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych "Fred goes net" / Dawid Chojecki.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2011, nr 1, s. 4-7
 10. Granice interwencji w rodzinie / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2017, nr 1, s.
 11. Hostele dla ofiar przemocy - nadzieja a rzeczywistość / Ewa Bilska.// Niebieska Linia. - 2012, nr 4, s. 25-28
 12. Hostele dla ofiar przemocy - nadzieja i rzeczywistość / Ewa Bilska.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2012, nr 3/4, s. 53-60
 13. Instytucjonalne formy pomocy dziecku i rodzinie / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2010, nr 7/8, s. 36-39
 14. Interwencja kryzysowa / Dorota Kubacka-Jasiecka.//W: Psychologia kliniczna. T. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. - S. 244-272
  CzytR 239236 ; WypRz 238899
 15. Interwencja kryzysowa / Elżbieta Leśniak.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 55-71
  WypRz 237994
 16. Interwencja kryzysowa jako metoda pomocy chorym somatycznie / Sylwia Kluczyńska.// W: Pomoc psychologiczna chorym somatycznie : wybrane zagadnienia. - Warszawa : "Difin", 2016. - S. 185-203
  CzytR 245653
 17. Interwencja kryzysowa / James L. Greenstone, Sharon C. Leviton. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
 18. Interwencja kryzysowa w doświadczeniu terapeuty - jak to się zmieniło w ciągu trzydziestu lat / Marek Ignaczak.// Świat Problemów. - 2012, nr 7, s. 12-16
 19. Interwencja kryzysowa w przypadku zachowań samobójczych / Wanda Badura-Madej, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 175-191
  WypRz 237994
 20. Interwencja kryzysowa w sytuacji przemocy między małżonkami / Lidia Chylewska-Barakat, Mouta Barakat.//W: Psychologia kliniczna i psychologia zdrowia : wybrane zagadnienia. - Poznań : Wydawnictwo Fundacji Humaniora, 2001. - S. 71-86
  CzytR 225881
 21. Interwencja kryzysowa w szkole - kryzys sytuacyjny / Maria Budnik.// Forum Oświatowe. - 2010, t. 2, s. 49-65
 22. Interwencja kryzysowa w szkole (1) / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 3, s. 38-45
 23. Interwencja kryzysowa w szkole (2) / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 4, s. 56-67
 24. Interwencja kryzysowa w szkole (3) : sytuacje kryzysowe szkoły / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 50-54
 25. Interwencja kryzysowa w szkole (4) : elementy interwencji kryzysowej / Jarosław Jagieła.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 2, s. 150-158
 26. Interwencja Kryzysowa w Telefonie Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116111 / Konrad Ambroziak.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 44-58
 27. Interwencja kryzysowa wobec młodzieży o skłonnościach samobójczych / Aneta Sylwia Baranowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 24-30 2015
 28. Interwencja kryzysowa z perspektywy psychosocjokulturowego paradygmatu kryzysu / Dorota Kubacka-Jasiecka.//W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 146-175
  Sygn. CzytR 227860
 29. Interwencja pedagogiczna w pracy z dzieckiem i rodziną : kontekst środowiskowy / Katarzyna Segiet.// W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016. - S. 467-479
  WypRz 246107, CzytR 245936
 30. Jesteśmy potrzebni / Tadeusz Pulcyn.// Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 16-18
 31. Kampanie społeczne telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży - przykłady z Polski i ze świata / Urszula Krowicka.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 87-97
 32. Każdy telefon jest dla nas tak samo ważny / Lucyna Kicińska ; rozm. przepr. Anna Przybył.// Głos Pedagogiczny. - 2017 nr 3, s. 9-14
 33. Koło ratunkowe w kryzysie / Joanna Cichla.// Niebieska Linia. - 2013, nr 4, s. 24-26
 34. Kręgi na wodzie / Mariusz Wilk.// Emocje. - 2011, nr 6, s. 10-11
 35. Kryzys i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży / Małgorzata Talarczyk.// W: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. - S. 373-383
  CzytR 247401
 36. Kryzys ucznia - co powinien wiedzieć i zrobić pedagog? Znaczenie kompetencji z zakresu interwencji kryzysowej w pracy pedagogicznej / Hanna Stępniewska-Gębik, Roma Kwiecińska.// Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 2, s. 103-116
 37. Kryzysy - jak sobie z nimi radzić / Katarzyna Pankowska-Koc.// Emocje. - 2011, nr 2, s. 28-31
 38. Kryzysy i interwencja kryzysowa w terapii dzieci i młodzieży / Wanda Badura-Madej.// W: Psychiatria dzieci i młodzieży. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, cop. 2012. - S. 575-594
 39. Kryzysy małżeńskie : diagnoza i interwencja kryzysowa / Elżbieta Leśniak, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 103-113
  WypRz 237994
 40. Mediacje szkolne - szansą czy utopią? / Włodzisław Kuzitowicz // Gazeta Szkolna. - 2010, nr 8, s. 1, 4
 41. Metoda "Spotkania Rodzinne" jako szansa dla rodziny w sytuacji problemowej / Ewa Dybowska.//W: Wybrane zagadnienia pedagogiki rodziny. - Kraków : "Ignatianum" ; "WAM", 2010. - S. 319-331
  WypRz 247095, WypRz 236422, CzytR 236421
 42. Młodzieżowy Telefon Zaufania / Katarzyna Botko.// Wychowawca. - 2010, nr 7/8, s. 22-23
 43. Model i standardy diagnozy posttraumatycznych zaburzeń rozwojowych u dzieci / Leszek Drozdowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 8, s. 17-30
 44. Modele ośrodków interwencji kryzysowej / Elżbieta Leśniak.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 73-81
  WypRz 237994
 45. Możliwości wykorzystania elementów interwencji kryzysowej w pracy policji / Małgorzata Wysocka-Pleczyk.//W: Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość : X-lecie działalności psychologów policyjnych : materiały pokonferencyjne. - [Warszawa] : Komenda Główna Policji, 2007. - S. 119-147
  WypRz 232754, CzytR 232753
 46. Narodziny interwencji kryzysowej / Krzysztof Sarzała // Niebieska Linia. - 2006, nr 1, s. 8-10
 47. Narkotyki i co dalej? : pomoc dzieciom i młodzieży z problemem uzależnień i ich rodzinom / Łukasz Kołomański.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 247-255
  WypRz 233777, CzytR 235439
 48. Oferta pomocy telefonicznej i online Fundacji Dzieci Niczyje / Lucyna Kicińska.// Świat Problemów. - 2016, nr 2, s. 14-17
 49. Ogólnopolskie szkolenie dyżurnych telefonów zaufania / Aneta Zdunek.// Świat Problemów. - 2008, nr 8, s. 34-36
 50. Ona chciała się zabić! : o próbie samobójczej w szkole i roli interwencji kryzysowej / Katarzyna Koszewska.// Emocje. - 2012, nr 2, s. 43-47
 51. Podstawowe pojęcia teorii kryzysu i interwencji kryzysowej / Wanda Badura-Madej.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 15-31
  WypRz 237994
 52. Podstawy pomocy psychologicznej / Helena Sęk, Anna Izabela Brzezińska.//W: Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - S. 735-784
 53. Pokonywanie barier i wyrównywanie szans w sytuacjach kryzysowych / Katarzyna Błaszczuk.// W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 501-514
  CzytR 240267
 54. Pomagamy, bo lubimy ludzi / Maria Jarep.// Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 24-26
 55. Pomoc i interwencja w rodzinie - dwie strony medalu / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2014, nr 7-8, s. 33-35
 56. Pomoc, opór, interwencja : krótko o pomaganiu / Jacek Dąbrowski.// Emocje. - 2012, nr 5, s. 23-25
 57. Pomoc przez telefon / Marta Ziemska.// Głos Nauczycielski. - 2008, nr 49, s. 8
 58. Pomoc psychologiczna w kryzysie psychicznym - spojrzenie z perspektywy logoterapii / Piotr Szczukiewicz.//W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 264-283
  CzytR 227860
 59. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzinie i dziecku przewlekle choremu / Andrzej Gretkowski.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 211-231
  WypRz 233777, CzytR 235439
 60. Pomoc psychologiczna w kryzysie psychicznym - spojrzenie z perspektywy logoterapii / Piotr Szczukiewicz // W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości / red. Dorota Kubacka-Jasiecka, Krzysztof Mudyń. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - s. 264-283
  CzytR 227860
 61. Pomoc w sytuacjach kryzysowych / Sylwia Kluczyńska.// W: Psychologia rozwoju i podstawy pomagania : teoria, ćwiczenia, praktyka. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2012. - S. 143-162
  WypRz 240942, WypRz 240698, CzytR 240697
 62. Poradnictwo psychologiczne i doradztwo edukacyjno-zawodowe młodzieży - profilaktyka i interwencja w efektywnej pomocy / Marcin Narecki.// W: Pomoc jako zachowanie prospołeczne / red. Teresa Zbyrad, Bogdan Krempa. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2012. - S. 475-487
  CzytR 240267
 63. Potrzeba wsparcia i efekty superwizji dla pracowników telefonicznych linii pomocowych / Justin McMamara, Robyn M. Gillies.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 59-73
 64. Potrzeba zapomnienia : Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111 / Lucyna Kicińska.// Niebieska Linia. - 2010, nr 5, s. 28-30
 65. Pozostawieni samym sobie : raport z Wakacyjnego Telefonu Zaufania 2009 Grupy Edukatorów Seksualnych "Ponton".// Gazeta Szkolna. - 2009, nr 43, s. 10-11
 66. Praca z osobą zagrożoną samobójstwem / Magdalena Goetz.// Niebieska Linia. - 2016, nr 4, s. 6-9
 67. Praca z rodzicami w sytuacjach kryzysowych / Ewa Dybowska, Zofia Reyzz-Rubini, Katarzyna Wojtanowicz.// W: Pedagog i pracownik socjalny wobec wyzwań współczesności / red. nauk. Anna Błasiak, Ewa Dybowska, Norbert Pikuła. - Kraków : Akademia Ignatianum : Wydawnictwo WAM, 2012. - S. 197-217
  CzytR 240280
 68. Pracownik socjalny wobec zjawiska przemocy w rodzinie / Beata Szluz.//W: Przemoc : konteksty społeczno-kulturowe. T. 1, Społeczne i psychologiczne aspekty zjawiska. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007. - S. 190-201
  CzytR 235733
 69. Praktyczne wskazania do diagnozy i interwencji kryzysowej w przypadku osób po doznanym urazie / Wiesław Sikorski.//W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 176-193
  CzytR 227860
 70. Problematyka utraty, osierocenia i żałoby w praktyce interwencji kryzysowej / Wanda Badura-Madej.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 157-174
  WypRz 237994
 71. Procedura szkolnej interwencji profilaktycznej - dobra praktyka zbudowana na współpracy szkoły z rodzicami / Magdalena Wardyńska -Ziółek.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 3, s. 87-95
 72. Profilaktyka i interwencja kryzysowa w zachowaniach suicydalnych / Sylwester Bębas.//W: Zachowania przestępcze : przyczyny i zapobieganie. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 557-567
  CzytR 236426
 73. Profilaktyka selektywna : program wczesnej interwencji "FRED GOES NET" / Robert Rejniak.// Problemy Narkomanii : Biuletyn. - 2009, nr 2, s. 95-102
 74. Przemoc w rodzinie : diagnoza i interwencja kryzysowa / Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 115-144
  WypRz 237994
 75. Psychosocjokulturowy model interwencji kryzysowej w praktyce pracy socjalnej. Możliwości zastosowania / Sabina Pawlas-Czyż // W: Praca socjalna wobec nowych obszarów wykluczenia społecznego : modele teoretyczne, potrzeby praktyki / red. nauk. Kazimiera Wódz, Sabina Pawlas-Czyż. - Toruń : "Akapit", 2008. - s. 109-120
  CzytR 232379
 76. Punkty konsultacyjne i telefony zaufania w systemie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania przemocy w rodzinie / Agnieszka Czerkawska-Kopiel.// Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 5-7
 77. Raport z ewaluacji programu wczesnej interwencji wobec młodych użytkowników substancji psychoaktywnych "Fred goes net" / Elżbieta Stawecka, Dawid Chojecki.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2012, nr 4, s. 8-10
 78. Raport z wakacyjnego telefonu zaufania grupy edukatorów "Ponton" / oprac. Romuald Tejszerski.// Gazeta Szkolna. - 2010, nr 42, s. 10-11
 79. Rodzicielska interwencja kryzysowa / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. - 2011, wrzesień, s. 28-29
 80. Rodzina dysfunkcyjna : XII Konferencja Jesienna Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej / Barbara Skurzyńska.// Świat Problemów. - 2010, nr 12, s. 18-20
 81. Rodziny w kryzysie : diagnoza i interwencja kryzysowa / Elżbieta Leśniak, Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 83-101
  WypRz 237994
 82. Rola dramy w kształtowaniu modelowej postawy wobec ofiary gwałtu / Piotr Passowicz.//W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 230-250
  CzytR 227860
 83. Rola Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w rozwiązywaniu kryzysów wieku dziecięco-młodzieżowego / Barbara Szmyd.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 115-124
  WypRz 233777, CzytR 235439
 84. Rola psychologicznej interwencji w kryzysie wywołanym przez chorobę somatyczną i hospitalizację / Piotr Słowik.//W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 194-214
  CzytR 227860
 85. Rozpoznanie sytuacji kryzysowej w rodzinie / Sabina Pawlas-Czyż // Praca Socjalna. - 2008, nr 6, s. 32-42
 86. Rozważania o interwencji w rodzinie. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2012, nr 5, wkładka, s. 18-19
 87. Rozważania o interwencji w rodzinie. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek.// Remedium. - 2012, nr 7/8, s. 36-37
 88. Samotne bezdomne matki - specyfika sytuacji i pomocy / Danuta M. Piekut-Brodzka.//W: Pomoc dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria, historia, praktyka : praca zbiorowa. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2008. - S. 51-58
  WypRz 233777, CzytR 235439
 89. Skuteczność lokalnych rozwiązań systemowych / Marta Sowińska-Kantor, Sebastian Mazgaj.// Świat Problemów. - 2011, nr 2, wkładka, s. V-VII
 90. "Słowa leczą" / Tomasz Femiak.// Remedium. - 2015, nr 6, s. 22-23
 91. Służby społeczne w oczach osób doświadczających przemocy / Ewa Bilska.// Niebieska Linia. - 2012, nr 3, s. 28-31
 92. Strategie interwencji kryzysowej w kontekście założeń Unii Europejskiej i polskich regulacji prawnych / Maria Januszewska-Warych.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 121-1
 93. Strategie kognitywno-behawioralne interwencji psychologicznej w kryzysach / Ryszard Stach, Anna Stach-Borejko.//W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 251-263
  CzytR 227860
 94. Sytuacje kryzysowe w szkole / Katarzyna Koszewska, Małgorzata Taraszkiewicz // Gazeta Szkolna. - 2006, nr 47/48, s. 10,19
 95. Sztuka zarządzania konfliktami : mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2012, marzec, s. 4-7
 96. Telefon dzwoni bez przerwy : działalność Poradni Telefonicznej dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116 123 / Maria Jarco, Magdalena Chemycz.// Niebieska Linia. - 2010, nr 6, s.25-27
 97. Telefon zaufania - miejsce profesjonalnej pomocy psychologicznej / Katarzyna Łukowska.// Świat Problemów. - 2016, nr 2, s. 11-13
 98. Telefon Zaufania - wsparcie bliźniego czy profesjonalna pomoc? / Magdalena Maja Sztenke.// Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 168-175
 99. Telefon zaufania dla dzieci : cztery funkcje telefonicznego pomagania / Monika Jaroszewska.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 26-32
 100. Telefony zaufania dla dzieci i młodzieży / SOC.// Remedium. - 2009, nr 6, s. 12
 101. To się dzieje tu i teraz : właściwa reakcja w sytuacji zagrożenia / Małgorzata Łoskot // Głos Pedagogiczny. - 2010, nr 1, s. 4-7
 102. Tradycyjne i innowacyjne formy interwencji społecznej / Elżbieta Bielecka.// Pedagogika Społeczna. - 2010, nr 2, s. 7-28
 103. Trauma z empatii : o wtórnym zespole stresu pourazowego / Magdalena Goetz.// Niebieska Linia. - 2011, nr 2, s. 10-12
 104. Traumatyczne wydarzenia życiowe : diagnoza i interwencja kryzysowa / Wanda Badura-Madej.//W: Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej : poradnik dla pracowników socjalnych. - Warszawa : "Interart", 1996. - S. 145-155
  WypRz 237994
 105. Trudne rozmowy, trudne tematy - dylematy dyżurnych telefonów zaufania / Adam Kłodecki.// Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 14-15
 106. Tworzenie sieci Centrów Pomocy Rodzinie skoncentrowanych na wczesnej interwencji , Irlandia Północna, Wielka Brytania.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 2, s. 111-124
 107. Wczesne wspomaganie jako szansa optymalizacji funkcjonowania dzieci z utrudnieniami w rozwoju / Kinga Kuszak.//W: Wybrane problemy psychospołecznego funkcjonowania dzieci i młodzieży z utrudnieniami w rozwoju : nowe perspektywy - nowe wyzwania. - Poznań : Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I, 2011. - S. 19-38
  CzytR 239630
 108. Wolontariusz w telefonie zaufania dla dzieci : porównanie programów wolontariackich realizowanych w 3 krajach Wielkiej Brytanii, Szwecji i Polsce / Lucyna Kicińska, Diana Teresa Pieniążek.// Dziecko Krzywdzone. - 2010, nr 2, s. 74-86
 109. Współpraca z rodzicami w obliczu sytuacji kryzysowej / Aleksander Kubala-Kulpińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2014, nr 12, s. 54-57
 110. Wybrane formy pomocy psychologicznej / Katarzyna Sikora.//W: Psychologia zdrowia dzieci i młodzieży : perspektywa kliniczna. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. - S. 477-485
  WypRz 238742, CzytR 238741
 111. Wybrane zagadnienia interwencji kryzysowej w kontekście problematyki bezrobocia / Urszula Woźniak.//W: Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna : nowe ujęcia i możliwości. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004. - S. 215-229
  CzytR 227860
 112. Zapobiec kryzysowi, czyli o grupach wsparcia dla nauczycieli / Aleksandra Lorenc-Steinmec, Alicja Zaremba // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 29-35
 113. Zasady pomocy telefonicznej / Barbara Skurzyńska.// Świat Problemów. - 2011, nr 1, s. 10-13
 114. Zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa, czyli o tym, że niekiedy sam czas to za mało, by uleczyć rany / Ewa Włodarczyk.//W: Człowiek wobec krytycznych sytuacji życiowych : z teorii i praktyki pracy socjalnej. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2011. - S. 311-330
  CzytR 239866
 115. Zjawisko kryzysu w rodzinie : strategia pomocy i wsparcia / Bożena Matyjas // W: Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia : obrazy dzieciństwa / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joanny Szymanowskiej. - Białystok : "Trans Humana", 2009. - s. 105-115
  CzytR 234992
 116. Żadna rozmowa nie jest taka sama / Justyna Rzytki-Sroka.// Niebieska Linia. - 2011, nr 6, s. 11-13


Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 26.04.2019

Opracowała na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa