Wychowawcza rola szkoły

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Filia w Jarosławiu
Oprac. Dorota Grząba

 

Wychowawcza rola szkoły

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2018
zebrane materiały są dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach: Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

Druki zwarte:

 1. A co mi zrobisz?: od chaosu do współpracy w klasie / Sylwia Rockwell; [tł. z ang. Karolina Bojadżijewa-Wesołowska i in.] . - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne: "Fraszka Edukacyjna", 2008.
  Lubaczów WL 45541, WL 45542, Jarosław WJ 52921
 2. Agresja i przemoc u młodzieży w szkole: poradnik nauczyciela i dyrektora / zespół aut. pod red. Jarosława Kordzińskiego. - Aktualizacja 2 - październik 2007. - Warszawa: Verlag Dashofer, 2007.
  Jarosław WJ 55414
 3. Agresja - przemoc - asertywność / [oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Joanna Bielan]. - Nadarzyn: Lissner Studio, [2010].
  Przemyśl WP 106050
 4. Anarchista w szkole : buntownik, konformista czy outsider? / Karina Knasiecka-Falbierska.//W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - S. 433-447.
  Lubaczów WL 46782, Lubaczów CzL 46781 Przeworsk WK 49528, Jarosław WJ 53821, CzJ 37.01, Przemyśl WP 103042, WP 103722, Przemyśl CzP 37.01,
 5. Agresja i przemoc u młodzieży w szkole: poradnik nauczyciela i dyrektora / zespół aut. pod red. Jarosława Kordzińskiego. - Aktualizacja 2 - październik 2007. - Warszawa: Verlag Dashofer, 2007.
  Jarosław WJ 55414
 6. (Anty)edukacja wczesnoszkolna / red. nauk. Dorota Klus-Stańska. - Kraków: „Impuls", 2014.
  Lubaczów WL 49452, Przeworsk WK 51993, Jarosław WJ 55925, WJ 56561, Przemyśl WP 107967
 7. Autonomia czy odłączenie: rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce Ewa Domagała-Zyśk. - Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, cop. 2004.
  Przeworsk WK 45953
 8. Badacz w szkole : o rekonstruowaniu edukacyjnej codzienności / Sławomir Krzychała.//W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - S. 137-160.
  Lubaczów WL 46782, CzL 46781, Przeworsk WK 49528, Jarosław WJ 53821, CzJ 37.01, Przemyśl WP 103042, WP 103722, Przemyśl CzP 37.01,
 9. Bajkowe spotkania: program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. – Kraków: „Rubikon”, 2003.
  Przeworsk WK 44494, Przemyśl CzP 37.091
 10. Bajkowe spotkania: program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków: „Rubikon”, 2009.: „Rubikon”, 2003.
  Przeworsk WK 44494
 11. Budowanie programu wychowawczego szkoły / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. – Kraków: „Rubikon", 2000.
  Lubaczów WL 39818, 39819
 12. Cały dzień w szkole: istota zagadnienia / Rosemarie Portmann; [przeł. Adam Girzejowski]. – Kielce: „Jedność", 2007.
  Lubaczów WL 43781, 43810, 43811
 13. Codzienność - niecodzienność - święto / Anna Zadrożyńska-Barącz.//W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - S. 35-51.
  Lubaczów WL 46782, CzL 46781, Przeworsk WK 49528, Jarosław WJ 53821, CzJ 37.01, Przemyśl WP 103042, WP 103722, CzP 37.01
 14. Codzienność szkolna w optyce rytuałów : (codzienne rytuały szkolne w perspektywie "common sense") / Joanna Szewczyk-Kowalczyk.//W: Wychowanie : pojęcia, procesy, konteksty : interdyscyplinarne ujęcie. T. 5, [Codzienność w szkole. Szkoła w codzienności]. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010. - S. 247-263
  Lubaczów WL 46782, CzL 46781, Przeworsk WK 49528, Jarosław WJ 53821, CzJ 37.01, Przemyśl WP 103042, WP 103722, CzP 37.01
 15. Dyscyplina w klasie: poradnik pedagogiczny / Kazimierz Słupek. - Kraków: „Rubikon", 2010.
  Lubaczów WL 46685, WL 46686, Jarosław, WJ 53559, Przemyśl WP 102273, Przeworsk WK 50509
 16. Dzieci z zaburzeniami zachowania, emocji i mowy / Zbigniew Tarkowski. - Gdańsk: Harmonia Universalis", 2016.
  Przeworsk WK 52909, Przemyśl WP 111163, Jarosław WJ 56577
 17. Dziecko: sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. - Warszawa: Instytut Badań Edukacyjnych, 2007.
  Przeworsk WK 46715, Jarosław WJ 52046, Przemyśl CzP 37.064.2
 18. Dziecko nadpobudliwe w szkole: objawy i systemy pomocy / Artur Kołakowski [i in.]. – Warszawa: Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Centrum CBT, [2004?]
  Przeworsk WK 3452 B
 19. Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności: praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Bielsko-Biała: Wyższa Szkoła Administracji. Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych; Cieszyn: Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego; Kraków: „Impuls", 2013.
  Jarosław WJ 55314, Lubaczów WL 48687, Przemyśl WP 106441
 20. Edukacja małego dziecka. T. 6, Wybrane obszary aktywności: praca zbiorowa / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Arkadiusza Wąsińskiego. - Wyd. 2. - Kraków: „Impuls", 2013.
  Przeworsk WK 51854
 21. Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i kształcenie-kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn; Kraków: "Impuls", 2017
  Przemyśl WP 112123
 22. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wyzwaniem dla nauczycieli i wychowawców nowego wieku / red. nauk. Eugeniusz Bielicki, Mieczysław Ciosek; Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna. - Toruń: Adam Marszałek, 2012.
  Lubaczów WL 48480, Przeworsk WK 51131, Przemyśl WP 105935, Jarosław WJ 55316
 23. Edukacja przełomu wieków wobec kwestii aksjologicznych / pod red. Urszuli Ostrowskiej. – Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001.
  Przeworsk WK 44116
 24. Edukacja seksualna w polskiej szkole: perspektywa uczniów i dyrektorów / Mariola Bieńko, Zbigniew Izdebski, Krzysztof Wąż. - Warszawa: „Difin", 2016.
  Przemyśl WP 111387, Przeworsk WK 53108
 25. Edukacja w świecie kultury popularnej / Witold Jakubowski. - Kraków: „Impuls", 2006.
  Lubaczów WL 43011, Przemyśl WP 93800, Przeworsk WK 46917
 26. Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym / red. Krystyna Kusiak, Ilona Nowakowska-Buryła, Renata Stawinoga. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009.
  Lubaczów WL 46380, WL 46381, Przeworsk WK 49085, Przemyśl WP 101351
 27. Jak budować porozumienie i współpracę w szkole?: profilaktyka, na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Lubaczów WL 46058
 28. Jak być skutecznym i zadowolonym nauczycielem / Ewa Sokołowska. - Warszawa: „Fraszka Edukacyjna", 2007.
  Jarosław WJ 51859
 29. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków: „Impuls", 2006.
  Przemyśl WP 14125/b
 30. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Wyd. 3. - Kraków: „Impuls", 2010.
  Lubaczów WL 46706, Lubaczów WL 46707
 31. Jak kształtować zachowania małych dzieci: wskazówki dla nauczycieli / Lynn Cousins; przekł. Jolanta Bartosik. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Lubaczów WL 49151, WL 49152, Przemyśl WP 107072, Przeworsk WK 51694, WK 51559, Jarosław WJ 55732, WJ 55373
 32. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały / Adele Faber i Elaine Mazlish; przeł. [z ang.] Beata Horosiewicz. - Poznań: „Media Rodzina", cop. 2006.
  Przeworsk WK 46574, WK 47680 Jarosław WJ 51344, WJ 54401, WJ 54402
 33. Jak modelować zachowania uczniów i zarządzać klasą: wskazówki dla nauczycieli / Paul Dix; przekł. Sylwia Pikiel. - Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013.
  Lubaczów WL 48850
 34. Jak mówić do nastolatków, żeby nas słuchały, jak słuchać żeby z nami rozmawiały / Adele Faber i Elaine Mazlish; przeł. [z ang.] Beata Horosiewicz. - Poznań: „Media Rodzina", cop. 2006.
  Przeworsk WK 46574, Jarosław WJ 51344, WJ 54401, WJ 54402, Przeworsk WK 47680
 35. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber i Elaine Mazlish; przy współpr. Lisy Nyberg oraz Rosalyn Anstine Templeton; przeł. Beata Horosiewicz. - Poznań: „Media Rodzina", cop. 2006.
  Jarosław WJ 54403, WJ 54404, WJ 52343
 36. Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole / Adele Faber i Elaine Mazlish; przy współpr. Lisy Nyberg oraz Rosalyn Anstine Templeton; przeł. Beata Horosiewicz. - Poznań: „Media Rodzina", cop. 2017.
  Przemyśl WP 112154, Lubaczów WL 50693
 37. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów: ćwiczenia i strategie działania dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych / David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling. - Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  Lubaczów WL 44000, WL 44002, Lubaczów WL 44001
 38. Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów: scenariusze lekcji i karty pracy dla uczniów / David Covan, Susanna Palomares, Dianne Schilling; tł. [z ang.] Michał Masłowski [i in.]. - Warszawa: "Fraszka Edukacyjna", 2007.
  Przemyśl CzP 37.064.2
 39. Jak prowadzić lekcje...i nie zwariować [Dokument elektroniczny]: [multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum]. Cz. 1 / Katarzyna Sarzała, Joanna Gonia-Sikora]. - [B. m.]: [b. w.], 2009.
  Przeworsk WK 113 DO
 40. Jak prowadzić lekcje...i nie zwariować [Dokument elektroniczny]: [multimedialny poradnik dla nauczycieli klas 4-6 oraz gimnazjum]. Cz. 2 / Katarzyna Sarzała, Joanna Gonia-Sikora]. - [B. m.]: [b. w.], 2009.
  Przeworsk WK 114 DO
 41. Jak rozmawiać ze swoim dzieckiem?: rozwiązywanie problemów w domu i w szkole: poradnik dla rodziców i pedagogów / Penny Oates; [przekł. z jęz. ang. Michał Filipczuk]. - Kielce: „Jedność", 2009.
  Przeworsk WK 114 DO, Lubaczów WL 45621
 42. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym?: gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa: „Difin", 2010.
  Lubaczów WL 46510, Przeworsk WK 49168, Jarosław WJ 53791,Przemyśl CzP 37.091.3
 43. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną: 50 pomysłów ćwiczeń: kształcenie zintegrowane / Dianne Schilling; tł. [z ang.] Sylwia Kuchta. - Warszawa: „Fraszka Edukacyjna", 2008.
  Jarosław WJ 53179, WJ 54115
 44. Jak wykształcić inteligencję emocjonalną: 50 pomysłów ćwiczeń: poziom ponadpodstawowy / Dianne Schilling; [tł. z ang. Joanna Jedlińska]. - Warszawa: „Fraszka Edukacyjna", 2009.
  Jarosław WJ 53180, Lubaczów WL 46431, Przeworsk WK 49059, Przemyśl WP 106744
 45. Kiedy anioły idą do szkoły / Sabine Eujen ; przekł. Urszula Poprawska. - Kraków: „WAM"2008.
  Przemyśl WP 110788
 46. Kiedy pozwolić, kiedy zabronić w klasie / Robert J. McKenzie; przekł. Ewa Zaremba. – Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
  Lubaczów WL 44784, Przemyśl WP 98760, Jarosław WJ 52642, Przeworsk WK 48418, WK 48515
 47. Klasa szkolna: przestrzeń działania nauczyciela polonisty / Iwona Kołodziejek, Agnieszka Guzik. – Kraków: „Universitas", 2013.
  Lubaczów WL 49016, Przeworsk WK 51560 Przemyśl WP 107264
 48. Klimat szkoły, klimat klasy / Erich Petlak; tł. [ze słowac.] Danuta Branna. - Warszawa: „Żak", 2007.
  Przemyśl WP 94461, Przeworsk WK 46405, WK 46817, Jarosław WJ 51134
 49. Kod zachowania: jak rozszyfrować i zmienić najtrudniejsze zachowania / Jessica Minahan i Nancy Rappaport; [tł. z ang. Magdalena Kołodziejczyk]. - Warszawa: „Fraszka Edukacyjna", 2014.
  Jarosław WJ 56871
 50. Kompetencje nauczyciela szkoły współczesnej / Wacław Strykowski, Justyna Strykowska, Józef Pielachowski. - Poznań: „eMPi2", 2003.
  Przeworsk WK 45269, WK 46027, Przeworsk MKsK 37
 51. Kompetencje współczesnego nauczyciela. - Warszawa: Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP, 2008.
  Przeworsk WK 48076, Jarosław CzJ 37.091.2
 52. Komunikacja społeczna a wartości w edukacji: nowe znaczenie i sytuacje. T. 1, Humanistyczne (i inne) konteksty komunikowania" się" i "Ja" w obszarze wartości wewnątrz edukacji / pod red. Wojciecha Jana Maliszewskiego. - Toruń: Adam Marszałek, cop. 2007.
  Lubaczów WL 44023, Przeworsk WK 46819, Przemyśl WP 96232, Jarosław WJ 52732
 53. Koniec mitu niewinności?: płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji / red. nauk. Lucyna Kopciewicz, Edyta Zierkiewicz. - Warszawa: „Eneteia", 2009.
  Przemyśl WP 99934
 54. Kształcenie i wychowanie w zreformowanej szkole polskiej: wybrane zagadnienia / Stanisław Nalaskowski. - Kraków: „Impuls”: [„Poligrafia Salezjańska"], 2001.
  Przemyśl WP 87778, Jarosław WJ 49176, Lubaczów WL 40350
 55. Kształtowanie umiejętności wychowawczych / pod red. Teresy Sokołowskiej-Dzioby. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2002.
  Przeworsk WK 44311, Lubaczów CzL 40873, Przemyśl CzP 37.064.2
 56. Makaton w rozwoju osób ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi / pod red. nauk. Bogusławy Beaty Kaczmarek. - Kraków: „Impuls", 2014.
  Lubaczów WL 49411, Przeworsk WK 51896, Jarosław WJ 56892
 57. Mądrze i skutecznie: zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków: „Rubikon", 2002.
  Jarosław WJ 1386/b, Lubaczów CzL 40838, Przemyśl CzP 37.091
 58. Media a edukacja: III Międzynarodowa Konferencja. [T.3] / red. nauk. Wacław Strykowski; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zakład Technologii Kształcenia. - Poznań: „eMPi2", 2000.
  Przeworsk MKsK 65
 59. Media i edukacja w dobie integracji / pod red. Wacława Strykowskiego, Wojciecha Skrzydlewskiego. - Poznań: „eMPi2", 2002.
  Lubaczów WL 40723
 60. Mierzenie jakości wybranych obszarów pracy szkoły: szkolny program wychowawczy, wewnątrzszkolny system oceniania, raport dotyczący funkcjonowania programu wychowawczego pt. "Drogowskazy Życia" w latach 1999-2003, program naprawczy / Małgorzata Jaśkiewicz, Zbigniew Jędras, Jadwiga Urszula Wudarska. - Toruń: „Bea-Bleja", 2001.
  Jarosław CzJ 37.018.2
 61. Między nami: scenariusze lekcji wychowawczych: szkoła podstawowa / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków: „Rubikon", cop. 2004.
  Przemyśl CzP 37.064.2
 62. Ministerstwo Edukacji Narodowej o programie wychowawczym szkoły / red. Wojciech Książek; oprac. Jolanta Dobrzańska. - Warszawa: Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.
  Jarosław WJ 543/b, Lubaczów WL 1303 B, Lubaczów WL 1304 B, Lubaczów WL 1305 B, Przeworsk WK 2907 B, Przeworsk MKsK 371.3, Przemyśl CzP 37.014, Przemyśl InfBP 11723/b
 63. Mit o szkole, jako miejscu "wszechstronnego rozwoju" ucznia: eseje etnopedagogiczne / Maria Dudzikowa. - Kraków: „Impuls", 2001.
  Przemyśl WP 89470, PBWP, GP 87776, Jarosław WJ 49175, Lubaczów, WL 40344, GL 40345
 64. Mobbing: fala przemocy w szkole: jak ją powstrzymać? / Dan Olweus; przeł. Daniel Jastrun; zilustr. Bohdan Butenko. - Wyd. 2. - Warszawa: Jacek Santorski, & CO Agencja Wydawnicza, 2007.
  Lubaczów WL 43602, Przemyśl WP 94805, WP 94948, WP 98789, Przeworsk WK 47172, Jarosław CzJ 37.064.3
 65. Moje dziecko w szkole: poradnik dla rodziców i wychowawców / Ewa Góralczyk. - Warszawa: Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2008.
  Jarosław WJ 53243, Lubaczów WL 44867, Przemyśl WP 96402
 66. Myśl pedeutologiczna i działanie nauczyciela. T. 2 / pod red. Alicji Anny Kotusiewicz. – Białystok: „Trans Humana", 2000.
  Przeworsk WK 44243, Jarosław WJ 49425
 67. Nagrody i kary w wychowaniu rodzinnym a sytuacja szkolna uczniów gimnazjum / Dorota Sikora. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.
  Lubaczów GL 47097, GL 47098, Przeworsk WK 50122, Jarosław 1J 54258, 1J 54646, Przemyśl WP 102282
 68. Nauczyciel a uczeń z ADHD / Wanda Baranowska. - Kraków: „Impuls", 2010.
  Lubaczów WL 46727, WL 46728, Przemyśl GP 102316, Przemyśl, WP 102316, Przeworsk WK 50200, Jarosław 1J 56341, WJ 56341
 69. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Przeworsk WK 45788, Przeworsk MKsK 37, Lubaczów WL 42629, WL 42629, WL 42630, Przemyśl, WP 103857, Jarosław WJ 51051, WJ 50964
 70. Nauczyciel wychowawca / Garry Hornby, Eric Hall, Carol Hall; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005.
  Przeworsk WK 45788, Przeworsk MKsK 37, Lubaczów WL 42629, WL 42630, Jarosław WJ 50964, WJ 51051, Przemyśl WP 103857
 71. Nauczyciel, wychowawca, pedagog: szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce: „Jedność", 2013.
  Lubaczów WL 48596, Jarosław WJ 55185, Przeworsk WK 51423
 72. Nauczycielem być: jak zapanować nad trudnymi zachowaniami uczniów i porozumieć się z klasą / Ewa Góralczyk. - Warszawa: „Fraszka Edukacyjna", 2006.
  Jarosław WJ 51869, Przemyśl WP 97127
 73. Niektóre obszary pracy opiekuńczo-wychowawczej i edukacyjnej szkoły oraz środowiska Lokalnego / pod red. Teresy Wilk. - Kraków: „Impuls", 2007.
  Lubaczów WL 44413, Jarosław, WJ 51788, Jarosław, WJ 51821, Przeworsk WK 47545,WK 47731, Przemyśl WP 109395, WP 97832
 74. O wychowaniu na arenie szkolnego wieloboju: pedagogiczna baśń o rywalizacji / Joanna Danilewska. - Kraków: „Impuls", 2014.
  Przeworsk WK 51693, Jarosław WJ 55700
 75. Oblicza nauczyciela, oblicza szkoły / Mirosława Nowak-Dziemianowicz. - Toruń: Adam Marszałek, 2001.
  Przeworsk WK 43499, Lubaczów WL 41009, Jarosław CzJ 37.091/N
 76. Obyś cudze dzieci...wychowywał: jak sobie radzić z problemami wychowawczymi w gimnazjum (i nie tylko) / Magdalena Sakowska, Joanna Sikora, Alina Żwirblińska. - Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003.
  Jarosław CzJ 37.018.2, Przemyśl CzP 37.064.2
 77. Pedagogika wobec zagrożeń, kryzysów i nadziei: praca zbiorowa / pod red. Teresy Borowskiej. - Kraków: „Impuls", 2002.
  Przeworsk WK 44060, WK 43804, Jarosław CzJ 37.01, Przemyśl CzP 37.01
 78. Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego / Janusz Bielski. - Kraków: „Impuls", 2012.
  Lubaczów WL 48094, Przeworsk, WK 50951, Przemyśl WP 105202, Jarosław WJ 55136, WJ 55249
 79. Powinności wychowawcze nauczyciela: o teorii i praktyce wychowania w szkole / pod red. Jadwigi Lubowieckiej. - Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2004.
  Jarosław CzJ 37.018.2
 80. Powrót do źródeł: o profilaktyce w szkołach / Hanna Rylke, Tomasz Tuszewski; Fundacja Bene Vobis. - Kielce: Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2004.
  Jarosław CzJ 37.018.3
 81. Problemy z zachowaniem dzieci i młodzieży / Monika Biała. - Warszawa: „Fraszka Edukacyjna", 2006.
  Przemyśl WP 93865, Jarosław WJ 50968, WJ 51187, WJ 51187, Przemyśl WP 01701
 82. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 2. - Kraków: „Impuls", 2004.
  Jarosław WJ 50094
 83. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 3. - Kraków: „Impuls", 2007.
  Przeworsk WK 46304, WK 3601 B, Jarosław WJ 52140, Przemyśl CzP 373.3.046-021.64
 84. Profilaktyka w szkole / Mirosława Wieczorek-Stachowicz. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2007.
  Jarosław WJ 1332/b, WJ 1333/b, Przeworsk WK 3598 B
 85. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie: elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych/Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów: „Fosze", [2004].
  Lubaczów WL 41954, WL 42851 Jarosław WJ 50723, Przeworsk WK 45882, MKsK 376, Przemyśl CzP 376.5
 86. Prowadzenie grup dziecięcych i młodzieżowych / Martin Verfurth; [przekł. z niem. Magdalena Jałowiec]. - Kielce: „Jedność", 2001.
  Przemyśl WP 88696, Jarosław WJ 49241, Jarosław WJ 50738, WJ 50739, Przemyśl WP 110273
 87. Przeciwdziałanie niepożądanym zachowaniom w szkole: program poprawy wzorców zachowania / Deanne A. Crone, Robert H. Horner, Leanne S. Hawken ; [tł. Krzysztof Mazurek]. - Warszawa: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Jarosław WJ 52882, Lubaczów WL 46077
 88. Przekaz podprogowy w procesie wychowania - dylematy / Marcin Musioł.//W: Manipulacja – media - edukacja. - Toruń : Adam Marszałek, 2007. - S. 543-551, bibliogr.
  Przemyśl CzP 316
 89. Psychospołeczne korelaty wyuczonej bezradności młodzieży gimnazjalnej z trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami towarzyszącymi / Piotr Gindrich. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Przemyśl WP 103676, Jarosław WJ 54292, Przeworsk WK 50361
 90. Różne oblicza podmiotowości we współczesnej Polsce: analiza wybranych problemów w aspekcie pedagogicznym, socjologicznym i asksjologicznym / Małgorzata Orłowska, Mirosława Jaworowska, Helena Ciążela. - Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2001.
  Jarosław WJ 50205
 91. Skuteczna praca wychowawcza nauczyciela z uczniem / Aneta Paszkiewicz. - Warszawa: "Difin", 2014.
  Jarosław WJ 50205, WJ 55681,WJ 56018, Lubaczów WL 49056, Przemyśl WP 107108, Przeworsk WK 51637
 92. Skuteczność edukacyjnych programów profilaktycznych realizowanych w klasach I-III / Maria Łukawska. - Krasnystaw: [b. w.], 2010.
  Jarosław WJ 55347, WJ 55348, WJ 55353, Przemyśl CzP 373.3.046-021.64
 93. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. [Cz. 1] / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa: „Difin", 2015.
  Lubaczów WL 49629, Przeworsk WK 52127, Jarosław WJ 56287, Przemyśl WP 109995
 94. Socjoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą: programy zajęć. Cz. 2 / pod red. nauk. Ewy Grudziewskiej. - Warszawa: „Difin", 2016.
  Przemyśl WP 109597, Jarosław WJ 56288, Przeworsk WK 52444
 95. Sukces w szkole jest możliwy: jak pomóc dzieciom, by miały dobre osiągnięcia w szkole podstawowej: poradnik dla rodziców i wychowawców / Christina Buchner; tł. Magdalena Jałowiec. - Kielce: „Jedność”; Freiburg im Breisgau: „Herder", 2004.
  Jarosław WJ 51009
 96. Trudności wychowawcze we współczesnej szkole / Roman Gawrych; Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku. - Białystok: Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2010.
  Jarosław WJ 55533
 97. Umiejętności terapeutyczne nauczyciela / Gail King; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2004.
  Przeworsk WK 45571, Lubaczów WL 41859, Jarosław WJ 50727, WJ 50727, Przemyśl WP 110755
 98. W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków: „Impuls", 2007.
  Lubaczów WL 43612, WL 43659, WL 43660, WL 43953, Przeworsk WK 46914, MKsK 37, Jarosław WJ 51793/10d, WJ 51888, Przemyśl WP 97162, WP 98220, CzP 37.01, Lubaczów CzL 43611
 99. Warunki skutecznej pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą niedostosowanymi społecznie/ Aneta Paszkiewicz. - Warszawa: „Difin", 2015.
  Jarosław WJ 55921, WJ 56293, Przemyśl WP 107921, WP 108051, Lubaczów WL 49523, Przeworsk WK 52133, MKsK 37
 100. Wychowawcza rola szkoły / pod red. Janusza Kirenki, Tersy Zubrzyckiej-Maciąg, Danuty Wosik-Kawali. - Lublin: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012.
  Lubaczów WL 48454, Przemyśl WP 106146, Jarosław WJ 55411
 101. Zachowania seksualne uczniów na terenie szkoły: praca zbiorowa / pod red. Marka Babika.Kraków: „Ignatianum”: „WAM", 2009.
  Jarosław WJ 54896

 

Artykuły z czasopism:

 1. Aktualne problemy dotyczące celów wychowawczych nauczania fizyki / Stanisław Bednarek.// Fizyka w Szkole. - 2005, nr 1, s. 54-55
 2. Być nauczycielem / Marek Głowiński.// Remedium. - 2001, nr 12, s.10-12
 3. Coaching - nowe słowo na określenie znanej metody / Justyna Parzeniowska, Wiesław Serkowska.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 8, s. 62-67
 4. Czy możliwe jest wychowanie bez kar? / Krzysztof Cipora.// Psychologia w Szkole. - 2009, nr 1, s. 126-131
 5. Czy potrzebny nam Instytut Wychowania? / Halina Postek.// Wychowanie na co Dzień. – 2006, nr 1-2, s. 42-43
 6. Dialog osób, jako wychowanie / Mirosław Pilśniak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. –2007, nr 1, s. 26-30
 7. Dobro, jako podstawowa kategoria wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Mieczysław Rusiecki.// Nauczanie Początkowe. - 2005/2006, nr 1, s. 7-20
 8. Dominika i Andrzej / Anna Magdalena Glinka.// Życie Szkoły. - 2005 nr 1 s.39-44
 9. Edukacja jaskiniowców a nacjonalizm / Izabella Łukasik.// Edukacja i Dialog. - 2001, nr 9-10, s.50-54
 10. Elementarne zasady pracy nauczyciela z uczniem sprawiającym trudności wychowawcze Elżbieta Kłoskowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 25-27, bibliogr.
 11. Formy odwagi ludzkiej i sposoby jej identyfikacji w procesie wychowania / Alicja Żywczok. // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 1, s. 55-68, bibliogr.
 12. Gry szkolne uczniów / Ewa Kozak.// Edukacja i Dialog. - 2005, nr 10, s. 43-47
 13. Humor inteligentnego i dobrego człowieka / Maria Dudzikowa.// Problemy Opiekuńczo- Wychowawcze. - 2005, nr 3, s. 49-54
 14. Jak dziś wychowywać? / Marianna Barlak. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2006, nr 10, s. 46
 15. Jak podnieść skuteczność wychowawczą szkoły? / Maria Deptuła.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 8, s. 37-44, bibliogr.
 16. Jak pracuję w świetlicy szkolnej / Ewa Wiśniewska-Zosiuk.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 6, s. 29-31, bibliogr.
 17. Jak wspierać szkołę? / Janina Przybylska.// Remedium. - 2004, nr 2, s.8-9
 18. Jak wychowywać mądrze i skutecznie? / Anna Rękawek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 3, s. 8-11
 19. Kary i nagrody / Anna M. Ziółkowska.// Psychologia w Szkole. - 2005, nr 2, s. 115-124, bibliogr.
 20. Każde dziecko ma prawo do sukcesu! / Anna Żaczek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 11, s.31
 21. Kilka uwag o wychowaniu / Barbara Niziołek.// Wychowawca. - 2008, nr 2, s.5-6
 22. Kontrowersyjna sztuka wychowania / Irena Dzierzgowska.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 14-17
 23. Kształtowanie odporności emocjonalnej / Agnieszka Gotowiec.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 3, s. 28-30
 24. Marchewka bez kija, kij bez marchewki / Violetta Nowicka.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s. 30-33
 25. Metody oddziaływania wychowawczego / Janusz Bielski.// Kultura Fizyczna. - 2005, nr 3/4, s. 10-13
 26. Metody oddziaływania wychowawczego w edukacji fizycznej / Janusz Bielski.// Lider. - 2005, nr 5, s. 3-5
 27. Młody obserwuje dorosłych / Rafał Ryszka.// Wychowawca. - 2008, nr 2, s.6-7
 28. Młodzieży chowanie - sprawą całego społeczeństwa / Bożena Fijałkowska.// Nowa Szkoła. - 2005, nr 9, s. 7-9
 29. Multidyscyplinarne podstawy podmiotowości ucznia we współczesnej szkole / Agata Popławska.// Edukacja. - 2007, nr 4, s. 38-46, bibliogr.
 30. Nagrody i kary / Gertruda Zając.// Życie Szkoły. - 2006, nr 1, s. 61-62
 31. Nauczyciel w kręgu uczniowskiego śmiechu / Maria Dudzikowa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 4, s. 45-51
 32. Nauczycielska optyka / Grażyna Rura.// Życie Szkoły. - 2007, nr 6, s.45-47
 33. O śmiechu, który niszczy / Maria Dudzikowa.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 6, s. 44-51
 34. Ocenianie szkolne a wychowanie / Klemens Stróżyński.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 5, s. 42-43
 35. Odpowiedzialne wychowanie / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 15
 36. Odpowiedzialność w wychowaniu / Halina Sarzyńska.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2003, nr 8, s. 34-35
 37. Patron szkoły - szczególna tożsamość / Antonina Dzikowska.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s.14-15
 38. Pedagogika dziecka a wychowanie bezstresowe / Alina Strózik-Szewczyk.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 9, s. 11-13
 39. Pedagogika ignacjańska - założenia teoretyczne i praktyka / Jerzy Kochanowicz.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2007, nr 2, s. 165-179, bibliogr.
 40. Potoczne myślenie przyczynowo-skutkowe o wychowaniu / Waldemar Kozłowski.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2001, nr 8, s.36-41
 41. Powinność wychowawcy / Marek Głowiński.// Remedium. - 2001, nr 10, s.8-9
 42. Propozycja działań profilaktyczno-terapeutycznych wobec dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym / Justyna Strykowska.// Szkoła Specjalna. - 2005, nr 5, s. 346-361, bibliogr.
 43. Przeciwdziałanie agresji i przemocy: porozumienie w szkole / Elżbieta Nerwińska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 1, s. 8-13
 44. Przyczyny kryzysu wychowania / Paweł Młynarz.// Wychowawca. - 2007, nr 1, s. 5-7
 45. Przypadkowy Inny / Joanna Janiszewska-Rain.// Remedium. - 2006, nr 1, s.4-5
 46. Razem jest lepiej / Ewa Pilch.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2006, nr 6, s. 37 – 38
 47. Rodzice a nauczyciel - budowanie właściwych relacji / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 7, s. 20-22
 48. Rola komunikatu "ja" w umacnianiu poczucia własnej wartości / Anna Rożnowska.// Edukacja. - 2005, nr 2, s. 63-67, bibliogr.
 49. Ruch wędrowniczy, jako oferta wychowawcza / Daria Olejniczak.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 27-30
 50. Sprawcza moc baśni / Agnieszka Chmura.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 6, s. 38-41
 51. Sztuka bycia nauczycielem i uczniem-dzieckiem / Bronisława Dymara.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 1/2, s. 30-34, bibliogr.
 52. Śmiej się, nie pajacuj / Anna Radomska.// Charaktery. - 2005, nr 4, s. 28-29
 53. Trzy razy M / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 29-31
 54. Trzy szkice o wychowaniu / Dorota Owsianik. // Lider. - 2007, nr 10, s.17
 55. Uczmy człowieczeństwa przez uśmiech / Alicja Siemak-Tylikowska.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2005, nr 3, s. 99-114
 56. W świecie uczuć: wstyd / Grzegorz Kasdepke. // Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 5, s.44-46
 57. Wychowanie - wspólny trud rodziny i szkoły / Irena Makaruk. // Edukacja i Dialog. - 2001, nr 2, s.21-23
 58. Wychowanie a liberalizm / Tomasz Tokarz. // Edukacja i Dialog. - 2005 nr 2 s.44-47
 59. Wychowanie do agresji? / Maciej Osuch. // Dyrektor Szkoły. - 2006, nr 11, s. 24-26
 60. Wychowanie do twórczości / Dorota Galej. // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2006/2007, nr 3, s. 85 – 87
 61. Wychowanie jest sztuką: nagroda i kara / Renata Kostkiewicz.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 9, s. 49-52
 62. Wychowanie metodą harcerską w Szkole Podstawowej nr 1 w Żurawicy - realizacja projektu "W naszej drużynie czas przyjemnie płynie" / oprac. phm. Irena Kurasz, Krystyna Raba-Opacka.// Wiadomości Żurawickie. - 2008, nr 1 (16), s. 15
 63. Wychowanie personalistyczne nadzieją XXI wieku / Marianna Barlak.// Kultura Fizyczna. - 2006, nr 5/6, s. 10-13
 64. Wychowanie przez gry i zabawy ruchowe / Piotr Winczewski.// Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 12-17
 65. Wychowawcza rola edukacji historycznej / Tomasz Tokarz.// Wiadomości Historyczne. - 2005 nr 1 s.33-36
 66. Wzmocnij mnie, a zmienię się / Przemysław Bąbel.// Charaktery. - 2006, nr 11, s. 30-32
 67. Z czym uczeń powinien wyjść ze szkoły?: (niezbędnik wychowawczy) / Jarosław Michalski.// Nowa Szkoła. - 2006, nr 2, s. 13-17
 68. Z czym uczeń powinien wyjść ze szkoły?: niezbędnik wychowawczy / Jarosław Michalski.// Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 9, s. 3-6
 69. Zaufać ciekawości dziecka / Katarzyna Meyer.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 3, s.34-39
 70. Zdolni do wychowania / Jarosław Sokołowski.// Wychowawca. - 2008, nr 2, s. 13-14

 

Autor: Dorota Grząba