Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze

Przemyśl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J.G.. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku

Matura 2011 – przedmioty przyrodnicze

( bibliografia przedmiotowa)

Biologia


 1. 500 zagadek biologicznych / Sylwester Frejlak, Jadwiga Wernerowa. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973.  Sygn. WK 17680
 2. ABC biologii : słowniczek ilustrowany / Anucjata Wiśniewska. - Warszawa : "Oświata", 1993. Sygn. CzK 57
 3. Bioelektronika - środowisko i człowiek / Włodzimierz Sedlak. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Sygn. WK 23786
 4. Biologia / [kom. red. Adam Urbanek i in. ; red. nauk. Magdalena Borowik i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. GK 41866 ; CzK 57
 5. Biologia / [zespół aut. Wojciech Czechowski i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1989. Sygn. MKsK 57
 6. Biologia / Claude A. Villee. - Wyd. 8 wg 7 wyd. amerykańskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987. Sygn. MKsK 57 ; WK 33254 -33257 ; WK 14459; WK 20330
 7. Biologia / Ewa Pyłka-Gutowska. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Oświata", 1993.Sygn. MKsK 57
 8. Biologia / John W. Kimball. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 23468 ; WK 23506
 9. Biologia : genetyka / Barbara Bukała. - Kraków : "Omega", 2003. Sygn. MKsK 57
 10. Biologia : podręcznik : liceum ogólnokształcące - zakres rozszerzony. T. 1 / Jerzy Duszyński [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. Sygn. WK 1489
 11. Biologia : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy / Jerzy Duszyński, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Gabriela Wojciechowska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. Sygn. WK 1488
 12. Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Janina Grzegorek [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. Sygn. WK 1302 P ; WK 1303 P
 13. Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1, t. 1 / pod red. Krzysztofa Spalika. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1300 PWK 1301 P
 14.  Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 1, Podstawy życia. Tajemnice ludzkiego ciała / Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 1711 P
 15. Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 2, Tajemnice ludzkiego ciała / Ewa Jastrzębska, Ewa Pyłka-Gutowska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 1710 P
 16. Biologia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 3, Podstawy dziedziczenia, różnorodność biologiczna / Ewa Pyłka-Gutowska, Ewa Jastrzębska. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. Sygn. WK 1709 P
 17. Biologia : poradnik maturzysty : [zakres podstawowy i rozszerzony] / Beata Jancarz, Marzanna Wikiera. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2005. Sygn. WK 46537
 18. Biologia : zakresy podstawowy i rozszerzony : pytania, zadania, testy, arkusze egzaminacyjne / Andrzej Czubaj [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004.  Sygn. CzK 371.3
 19. Biologia : zbiór podstawowych wiadomości dla ucznia / [aut. Baer Heintz-Werner [ i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Sygn. WK 24960  ; WK 24961; WK 24962
 20. Biologia : zbiór podstawowych wiadomości dla ucznia / [red. Barbara Sawicka-Janczarek]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. MKsK 57 ;WK 29711
 21. Biologia 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : (zakres podstawowy i rozszerzony) / Małgorzata Mleczko. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne "Wiking", 2002. Sygn. WK 1353 P ; WK 1583 P
 22. Biologia bakterii / Krystyna Kotełko, Leon Sedlaczek, Tadeusz M. Lachowicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. WK 26994 ; WK 28110
 23. Biologia dla wszystkich : podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum. Cz. 1 / Eleononra Bobrzyńska [i in.]. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2002.  Sygn. WK 1399 P ; WK 1400 P
 24. Biologia i ekologia / Maria Pawlaczyk-Szpilowa. - Wyd. 2 poszerz. - Wrocław : Politechnika Wrocławska, 1997. Sygn. WK 40103 ; MKsK 57
 25. Biologia inaczej / Roland Glaser ; [z niem. tł. Aniela Makarewicz]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1984. Sygn. WK 27264
 26. Biologia komórki roślinnej. T. 1, Struktura / red. nauk. Przemysław Wojtaszek, Adam Woźny, Lech Ratajczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.Sygn. WK 47294
 27. Biologia komórki roślinnej. T. 2, Funkcja / red. nauk. Przemysław Wojtaszek, Adam Woźny, Lech Ratajczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.Sygn. WK 47295
 28. Biologia molekularna : geneza, przedmiot i perspektywy głównych kierunków badań / Jerzy Buchowicz. - Warszawa ; Łódź : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.Sygn. WK 22081
 29. Biologia molekularna : informacja genetyczna : praca zbiorowa. Cz. 1 / pod red. Zofii Lassoty. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.Sygn. WK 32464
 30. Biologia molekularna : informacja genetyczna : praca zbiorowa. Cz. 2 / pod red. Zofii Lassoty. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.Sygn. WK 32465
 31. Biologia molekularna / Philip C. Turner [i in.]. - Wyd. 2 popr. i unowocześnione, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005.  Sygn. WK 46309
 32. Biologia od A do Z : repetytorium : matura : poziom rozszerzony / Piotr Golinowski. - Wyd. 5. - Warszawa : "Kram", 2010. Sygn. GK 49486 ; MKsK 57
 33. Biologia ogólna / Stanisław Skowron. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1966. Sygn. WK 10252
 34. Biologia ptaków / Wesley E. Lanyon. - Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. WK 12245
 35. Biologia roślin / A. J. Lack, D. E. Evans. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005. Sygn. WK 46289
 36. Biologia rozwoju / James D. Ebert. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Sygn. WK 14700
 37. Biologia rozwoju owadów / Szczepan Biliński [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.  Sygn. WK 33995
 38. Biologia uczy myśleć / Arnold Mostowicz. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1988.  Sygn. WK 33701
 39. Biologia w liceum : zbiór zadań. Cz. 1, Struktura i fizjologia organizmów / Marta Kraszewska, Joanna Stawarz. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2002. Sygn. WK 1401 P
 40. Biologia wirusów / Kenneth M. Smith. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.  Sygn. WK 11723
 41. Biologia XX wieku : praca zbiorowa. T. 1 / pod red. Stanisława Skowrona, Włodzimierza Ostrowskiego, Alicji Tejchmy. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971. Sygn. CzK 57 ; WK 45231
 42. Biologia XX wieku : praca zbiorowa. T. 2 / pod red. Stanisława Skowrona, Włodzimierza Ostrowskiego, Alicji Tejchmy. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971. Sygn. CzK 57 ; WK 45232.
 43. Biologia zwierząt / Richard D. Jurd. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 47152
 44. Biologia. [6], Botanika / Iwona Żelazny. - Kielce : "Omega", 2009. Sygn. WK 48716
 45. Biologia. Cz. 1 / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, Krystyna Olechnowicz-Gworek, Maria Wilk. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3
 46. Biologia. Cz. 2 / Małgorzata Dudkiewicz-Świerzyńska, Krystyna Olechnowicz-Gworek, Maria Wilk. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3
 47. Biotechnologia molekularna : geneza, przedmiot, perspektywy badań i zastosowań / Jerzy Buchowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006.  Sygn. WK 46310
 48. Botanika : jedność i różnorodność roślin / Anna Woźniak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. MKsK 58 ; WK 41522
 49. Botanika i biologia komórki : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : profil ogólny i rozszerzony / Andrzej Batko [i in.]. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 1999. Sygn. WK 46337
 50. Człowiek i ludzie / Jean Hamburger. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. Sygn. WK 25153
 51. Genetyka ogólna i molekularna / Wacław Gajewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. WK 16297
 52. Geny i ludzie : [biologia XXI wieku, skazani na nowotwory ?, kto naprawdę odkrył wirusa AIDS] / Andrzej Jerzmanowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn. MKsK 57
 53. Historia życia / A. L. McAlester. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22782
 54. Informator maturalny od 2005 roku z biologii / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003. Sygn. MKsK 371.3
 55. Inżynierowie żywych komórek / Magdalena Fikus. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. Sygn. WK 25147
 56. Laboratorium przyrody / Andrzej Anioł. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1984.Sygn. WK 27456
 57. Mały słownik biologiczny / [red. nauk. Benedykt Halicz]. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1972. Sygn. CzK 57
 58. Materiały do matury : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.  Sygn. WK 43107
 59. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. MKsK 371.3
 60. Molekularne podstawy biologii dla uczniów szkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie / Andrzej Kozik, Bohdan Turyna. - Kraków : "Zamiast Korepetycji", 1994. Sygn. WK 39518
 61. Morze : środowisko, życie, zasoby / Kazimierz Demel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 8200
 62. Morze wokół nas / Rachel L. Carson. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962. Sygn. WK 5041
 63. Mysz, mucha i człowiek / Francois Jacob. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1999. Sygn. WK 43211
 64. Nić życia : wstęp do biologii molekularnej / John C. Kendrew. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1969. Sygn. WK 12988
 65. Nowa matura - biologia : poziom podstawowy i rozszerzony : zasady nowej matury z biologii, kryteria oceniania, przykładowe arkusze egzaminacyjne, zadania z kluczem odpowiedzi / Jolanta Kujawska-Tomasik. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, cop. 2008. Sygn. MKsK 57
 66. Nowe oblicze biologii / Edmund Nowacki, Andrzej Anioł. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1976. Sygn. WK 20429
 67. Nowoczesne repetytorium z wybranych działów biologii : dla uczniów szkół średnich, maturzystów oraz kandydatów na studia przyrodnicze i medyczne / Nella Lenart. - Warszawa : "Wiedza i Życie", 1997. Sygn. WK 41618
 68. O biologiczny wymiar historii : książka propozycji / Zbigniew Kuchowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 29272
 69. Odpowiedzi na zagadki biologiczne / Jan Żabiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1959. Sygn. WK 3513
 70. Ogólne zasady biologii / Andrzej Grębecki. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. WK 9849 ; WK 9918 ; WK 18479 ; MKsK 57 ; WK 30444
 71. Owady jako przedmiot zajęć szkolnych / B. Szczerbakow. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. Sygn. WK 1800
 72. Paradoks powstawania życia : filozoficzne problemy biogenezy / Włodzimierz Ługowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987. Sygn. WK 33096
 73. Pasożytnictwo i inne związki / Neil A. Croll. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 20888
 74. Pasożytnicze rośliny kwiatowe / Wacław Gajewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962. Sygn. WK 5380 ; WK 1337
 75. Pierwotniaki małe, ale / Janina i Andrzej Kaczanowscy. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966. Sygn. WK 9798 ; WK 9858
 76. Podręcznik biologii / pod red. Stanisława Skowrona. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1973. Sygn. WK 17520
 77. Podstawy biologii : od bakterii do człowieka / Władysław J. H. Kunicki-Goldfinger. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Sygn. WK 23400 ; WK22624
 78. Podstawy biologii komórki. Cz. 1 / Bruce Alberts [i in.]. - Wyd. 2 zm., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 48335 ; WK 45924
 79. Podstawy biologii komórki. Cz. 2 / Bruce Alberts [i in.]. - Wyd. 2 zm., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 48334 WK 45925
 80. Powstanie i ewolucja życia / Bernard Korzeniewski. - Kraków : "Erem-Fosze", 1996. Sygn. WK 44257
 81. Promieniowanie a życie / Peter Alexander. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 5603
 82. Radiobiologia / D. E. Grodzienski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 13260
 83. Repetytorium z biologii dla kandydatów na studia zaoczne akademii rolniczych / Ludmiła Hausbrandt, Jadwiga Mazurowa. - Wyd. 10. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32699 ; MKsK 57 ; WK 18577
 84. Repetytorium z biologii dla kandydatów na zaoczne studia rolnicze i ogrodnicze / Ludmiła Hausbrandt, Jadwiga Mazurowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Sygn. WK 14795 ; WK 14796 ; WK 14942
 85. Rewolucja naukowa w biologii / Adam Urbanek. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973. Sygn. WK 17356
 86. Samodzielna praca ucznia na lekcjach biologii / Barbara Góra. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. WK 21565 ; WK 21566
 87. Siarka w biosferze : praca zbiorowa / pod red. Jana Siuty i Małgorzaty Rejman-Czajkowskiej. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1980. Sygn. WK 23789
 88. Syllabus z biologii 2002. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000.Sygn. MKsK 371.3 ; WK 2682 B
 89. Symbioza / Wacław Gajewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1946. Sygn. WK 490
 90. Szkolne tablice biologiczne / [oprac.] Sandra Lencka. - Warszawa : "MZ", [2000]. Sygn. MKsK 57
 91. Sztuczne życie : zestaw narzędzi badacza / Ellen Thro. - Warszawa : "Intersoftland", 1994. Sygn. WK 42080
 92. Świat biologii / Alvin Nason i Robert L. Dehaan. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1987. Sygn. MKsK 57 ; WK 33475 ; WK 25052
 93. Tablice biologiczne / [red. Witold Mizerski]. - Warszawa : "Adamantan", 1994. Sygn. MKsK 57
 94. Tajemnice uorganizowania żywej komórki / Teresa Ścibor-Rylska. - Warszawa : "Pax", 1986. Sygn. WK 31928
 95. Testy z biologii dla licealistów i kandydatów na studia : genetyka i ewolucjonizm / Teresa Mossor-Pietraszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. MKsK 57
 96. Testy z biologii. 2, Zoologia i ekologia / Krystyna Grykiel. - Poznań : "Sorus" : "Systherm", 1993. Sygn. WK 38311
 97. Testy z fizjologii organizmów i elementów anatomii człowieka / Paweł Hoser. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. WK 40050 ; WK 41243 ; MKsK 61
 98. Wirusologia ogólna / S. E. Luria, James E. Darnell. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Sygn. WK 14448
 99. Wzrost i rozwój zwierząt / Maurice Sussman. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. WK 10827
 100. Z biologią za pan brat : eksperymenty biologiczne / Erich Grosse. - Warszawa : "Iskry", 1969. Sygn. WK 13963
 101. Z biologią za pan brat : podstawy biologii molekularnej / Jan Cybis, Andrzej Jerzmanowski, Krzysztof Staroń. - Warszawa : "Iskry", 1985. Sygn. MKsK 57 ; WK 28810
 102. Z życia wód stojących / Helena Jarmolińska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1954. Sygn. WK 1082
 103. Zagadki biologiczne / Jan Żabiński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1957. Sygn. WK 2380
 104. Zarys biologii / Paul B. Weisz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969.  Sygn. WK 13912
 105. Ziemia, rośliny, zwierzęta / Larousse. - Wyd. 3 (polskie). - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1985. Sygn. CzK 5
 106. Zoologia : zeszyt dla uczniów szkół średnich : semestr 1 / Regina Przekop. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WK 225 P
 107. Zoologia : zeszyt dla uczniów szkół średnich : semestr 2 / Regina Przekop. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. WK 263 P ; WK 582 P ; WK 583 P ; WK 657 P
 108. Życie morza : [zarys oceanografii biologicznej] / Kazimierz Demel. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1974. Sygn. MKsK 57 ; WK 13179

 

Chemia

 1. 1000 słów o chemii i broni chemicznej : praca zbiorowa / pod red. Zygfryda Witkiewicza. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1987. Sygn. CzK 62
 2. 225 doświadczeń chemicznych / Kurt Waselowsky. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. Sygn. WK 33260 ; WK 33261
 3. 25 doświadczeń : utlenianie i redukcja / Walter Heidemann. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1956. Sygn. WK 1370
 4. 500 zagadek chemicznych / Marta Jurowska-Wernerowa. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1983. Sygn. WK 23862 ; CzK 54
 5. Białka i peptydy / Shawn Doonan. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47947
 6. Chemia / [aut. Jan Brzeziński i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980. Sygn. CzK 0/9(03)
 7. Chemia / [przewodn. kom. red. Tadeusz Marek Krygowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2001. Sygn. CzK 54
 8. Chemia / Anna Czerwińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. CzK 54
 9. Chemia / Józef Soczewka. - Warszawa : "Oświata", 1992. Sygn. MKsK 54
 10. Chemia / Linus Pauling, Peter Pauling. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. WK 26050
 11. Chemia : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Małgorzata Krzeczkowska, Aleksander Mizera. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2008. Sygn. MKsK 54
 12. Chemia : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne : zakres podstawowy / Maria Koszmider. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. Sygn. WK 1473 P
 13. Chemia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym / Michał M. Poźniczek, Zofia Kluz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1344 P ; WK 1345 P
 14. Chemia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : moduł 1 : zakres podstawowy / Bogusław Wiłkomirski. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 1715 P
 15. Chemia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : moduł 2 : zakres podstawowy / Bogusław Wiłkomirski. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. Sygn. WK 1717 P
 16. Chemia : podręcznik dla techników rolniczych / Aleksander Kozakiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1978.WK 21724
 17. Chemia : podręcznik dla techników rolniczych / Tadeusz Kosiński. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, 1966. Sygn. WK 12499
 18. Chemia : podstawy i własności / Michell J. Sienko, Robert A. Plane. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1980. Sygn. MKsK 54
 19. Chemia : przewodnik po pierwiastkach / John Emsley. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Sygn. WK 40503
 20. Chemia : repetytorium dla kandydatów na akademie medyczne / Tadeusz Gałamon. - Wyd. 5 popr. i rozsz. - Warszawa : "Medyk", 2003. Sygn. WK 46338
 21. Chemia : struktura i reakcje / Milton K. Snyder. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1970. Sygn. WK 14220
 22. Chemia : uczyć się na pamięć - czy myśleć twórczo ? / Maria Koszmider, Anna M. Wasiak, Tadeusz Wasiak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 2228 BWK 2229 B
 23. Chemia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : Moduł 1 : zakres podstawowy / Bogusław Wiłkomirski. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 1716 P
 24. Chemia : zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : moduł 2 : zakres podstawowy / Bogusław Wiłkomirski. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. Sygn. WK 1718 P
 25. Chemia a ochrona środowiska / Natalia Wanda Skinder. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 38793 ; MKsK 50 ; WK 39696 ; WK 41519 ; WK 41520
 26. Chemia a środowisko : zbiór ciekawych doświadczeń / Krystyna Łopata. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994.Sygn. WK 38487
 27. Chemia analityczna / D. Kealey, P.J. Haines. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. WK 46311
 28. Chemia analityczna. T. 1, Podstawy teoretyczne i analiza jakościowa / Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko. - Wyd. 5. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 33116 ; WK 29850 ; WK 29851
 29. Chemia analityczna. T. 2, Analiza ilościowa / Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 22020 ; WK 46548 ; WK 22122 ; WK 46549
 30. Chemia bioorganiczna / Paweł Kafarski, Barbara Lejczak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. WK 38241
 31. Chemia całkiem prosta / Hermann Raaf. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1986. Sygn. MKsK 54 ; WK 31501
 32. Chemia dla biologów / J. Fisher, J. R. P. Arnold. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47989
 33. Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie / G. P. Chomczenko ; z ros. tł. Mikołaj Jawdosiuk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. WK 18832
 34. Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie / Irena Kryczyńska, Anna Mierzecka. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1962. Sygn. WK 4967
 35. Chemia dla kandydatów na wyższe uczelnie / Krzysztof M. Pazdro. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. MKsK 54 ; WK 23903
 36. Chemia dla licealistów / Lidia Galera - Warszawa : "Eremis", 2008.WK 47821
 37. Chemia dla Licealistów : podstawy. Cz. 2, Pierwiastki i związki chemiczne / Krzysztof M. Pazdro, Witold Danikiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1996. Sygn. WK 39993 ; MKsK 54
 38. Chemia dla szkół średnich w testach. Cz. 1 / Andrzej Persona, Jarosław Dymara, Joanna Reszko-Zygmunt. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. MKsK 54
 39. Chemia dla szkół średnich w testach. Cz. 2 / Andrzej Persona, Jarosław Włodzimierz Dymara, Joanna Reszko-Zygmunt. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. MKsK 54 ; WK 41044
 40. Chemia dla szkół średnich w zadaniach / Maria Koszmider. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WK 41246
 41. Chemia fizyczna / [aut. Andrzej Barański i in.]. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. Sygn. WK 23825
 42. Chemia fizyczna / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Sygn. WK 24687
 43. Chemia fizyczna / Stanisław Bursa. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22504
 44. Chemia fizyczna. 1, Podstawy fenomenologiczne / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 47155
 45. Chemia fizyczna. 2, Fizykochemia molekularna / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. - Wyd. 5 zm. i popr., dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 47156
 46. Chemia fizyczna. Cz. 1 / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 30825
 47. Chemia fizyczna. Cz. 2 / Krzysztof Pigoń, Zdzisław Ruziewicz. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 30826
 48. Chemia fizyczna niektórych zjawisk życia codziennego / Eugeniusz Chyżewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.WK 2998
 49. Chemia na piątkę : koło ratunkowe dla tych, którzy chemii nauczyć się nie mogą / Andrzej Urbańczyk. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. MKsK 54 ; WK 39172 ; WK 39688
 50. Chemia na usługach człowieka / Jan Dębski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1956. Sygn. MKsK 54 ; WK 1130
 51. Chemia nieorganiczna / Edward Józefowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. Sygn. WK 2955
 52. Chemia nieorganiczna / P. A. Cox. - Wyd. 1, dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. WK 46234
 53. Chemia nieorganiczna / Włodzimierz Trzebiatowski. - Wyd. 5 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 14491 ; WK 9083
 54. Chemia nieorganiczna : podstawy teoretyczne / A. F. Williams. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 30866
 55. Chemia nieorganiczna : łącznie z zasadami chemii ogólnej / Stanisław Tołłoczko, Wiktor Kemula. - Wyd. 11. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. Sygn. WK 2983 ; WK 2984 ; WK 5698
 56. Chemia nieorganiczna. Cz. 1 / pod red. Lothara Kolditza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. WK 38519
 57. Chemia nieorganiczna. Cz. 2 / pod red. Lothara Kolditza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. WK 38520
 58. Chemia nieorganiczna i ogólna. Cz. 1 / Adam Bielański. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 7703
 59. Chemia ogólna / Andrzej Górski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 9037 ; WK 13183
 60. Chemia ogólna / B. Niekrasow. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956. Sygn. WK 2961
 61. Chemia ogólna / Lech Pajdowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 20288 ; WK 20839
 62. Chemia ogólna. Cz. 1 / Lech Pajdowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. MKsK 54 ; WK 28720
 63. Chemia ogólna. Cz. 2 / Lech Pajdowski. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 28721
 64. Chemia ogólna : wstęp do chemii opisowej z zarysem nowoczesnych teorii / Linus Pauling. - Wyd. 2 fotooff. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 6756
 65. Chemia ogólna i nieorganiczna / Julian Gałecki, Mieczysław Michalski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1981. Sygn. WK 24498
 66. Chemia ogólna i nieorganiczna : repetytorium z chemii / Arnold Arni. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 38849 ; WK 39694
 67. Chemia ogólna nieorganiczna / Julian Gałecki, Mieczysław Michalski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12134 ; WK 12135
 68. Chemia ogólna nieorganiczna / Tadeusz Drapała. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 24369 ; WK 31742
 69. Chemia ogólna organiczna / Maria Trenkner. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 11942
 70. Chemia organiczna / Bogusław Bobrański. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 37922 ; WK 1805
 71. Chemia organiczna / G. Patrick. - Wyd. 1, dodr 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47868
 72. Chemia organiczna / Louis F. Fieser i Mary Fieser - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 4957
 73. Chemia organiczna / Przemysław Mastalerz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 30483
 74. Chemia organiczna / Stefan Nyrek. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn. WK 17007 ; WK 22677
 75. Chemia organiczna / W. G. Żiriakow. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1979. Sygn. WK 22485
 76. Chemia organiczna : reakcje, mechanizmy, budowa / Jerry March. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1975. Sygn. WK 19169
 77. Chemia organiczna : repetytorium z chemii / Arnold Arni. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. MKsK 54 ; WK 38819 ; WK 39695
 78. Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.Sygn. MKsK 54
 79. Chemia organiczna : rozwiązywanie problemów / Susan McMurry. - Wyd. 2, 1dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47951
 80. Chemia organiczna : zagadnienia ogólne / A. Kirrmann, J. Cantacuzene, P. Duhamel. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Sygn. WK 18843
 81. Chemia organiczna. T. 1 / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd. - Wyd. 5, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47822 ;WK 29466
 82. Chemia organiczna. T. 2 / Robert Thornton Morrison, Robert Neilson Boyd. - Wyd. 5, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47823 ;WK 29467
 83. Chemia organiczna dla przyrodników / Feliks Karczyński, Andrzej Borkowski. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 2001. Sygn. WK 44112
 84. Chemia organiczna w szkole ogólnokształcęcej / Jerzy Iwanowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963. Sygn. WK 6986
 85. Chemia pierwiastków przejściowych / Adam Bartecki. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. Sygn. WK 33605
 86. Chemia polimerów dla szkół średnich / Janusz Pęcherz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Sygn. WK 36171
 87. Chemia popularna / Joachim Rudolph. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1977. Sygn. WK 20758
 88. Chemia praktyczna dla wszystkich : praca zbiorowa / aut. Zdzisław Bańkowski i in. - Wyd. 8. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. Sygn. MKsK 54; WK 6568; WK 5258
 89. Chemia środowiska / Gary W. VanLoon, Stephen J. Duffy. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 47296
 90. Chemia w badaniu środowiska naturalnego / Jerzy Golimowski, Stanisław Rubel, Marek Siemiński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn. MKsK 50 ; WK 38334
 91. Chemia w rondlu / Wacław Gołembowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1961. Sygn. MKsK 54
 92. Chemia wokół nas / Adam Hulanicki, Stefan Sękowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1962. Sygn. WK 5567
 93. Chemia zdobywa świat / Jerzy Stobiński. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1968. Sygn. WK 12031 ; MKsK 54
 94. Chemia zjawisk odpornościowych / Edmund Mikulaszek. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958. Sygn. WK 2218
 95. Chemia żywności / Gustav Janicek, Jan Pokorny, Jiri Davidek. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1977. Sygn. WK 21050
 96. Chemia żywności / Zdzisław Edmund Sikorski [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. MKsK 54
 97. Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 1, Składniki żywności / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. Sygn. WK 47399
 98. Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 2, Sacharydy, lipidy i białka / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego ; aut. Bronisław Drozdowski [i in.]. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. Sygn. WK 47400
 99. Chemia żywności : praca zbiorowa. T. 3, Odżywcze i zdrowotne właściwości składników żywności / pod red. Zdzisława E. Sikorskiego. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2007. Sygn. WK 47401
 100.  Chemiczne metody analizy ilościowej / Andrzej Cygański. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. Sygn. WK 39994 ; WK 33619
 101. Ciekawa chemia / Jerzy Stobiński. - Warszawa : "Iskry", 1981. Sygn. WK 24011
 102. Ciekawe doświadczenia. Cz. 2 / Stefan Sękowski. - Wyd. 4 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 29109 ; WK 29110
 103. Ciekawe eksperymenty chemiczne [Film] / autor projektu i scenariusza Hanna Gulińska. - Wersja 1.0. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2010. Sygn. WK 72 DO
 104. Człowiek i chemia / Jerzy Stobiński ; oprac. graf. Janusz Ferenc. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. Sygn. WK 25209 ; WK 30708 ; WK 30709
 105. Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich / Zofia Matysikowa, Romuald Piosik, Zygmunt Warnke. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 27807 ; WK 27808 ; WK 24316
 106. Doświadczenia chemiczne dla szkół średnich. Cz 2 / Andrzej Burewicz, Piotr Jagodziński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 40820 ; WK 40821
 107. Doświadczenia obiegowe z chemii w szkole średniej / Krystyna Jaśkiewicz-Mazurkiewiczowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19044 ; WK 19113
 108. Doświadczenia z chemii nieorganicznej / Beniamin Lenarcik, Zofia Matysikowa, Zygmunt Warnke. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Sygn. WK 16822
 109. Drugi bazar chemiczny / Stefan Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn.WK 33186 ; WK 33187
 110. Efektowna chemia / Stefan Sękowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. Sygn. MKsK 54 ; WK 27716 ; WK 27717
 111. Eksperymentalna chemia fizyczna / Lucjan Sobczyk [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 24754
 112. Eksperymentalne rozwiązywanie zadań problemowych w chemii : praca zbiorowa / pod red. Magdaleny Koniecznej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn.WK 38157
 113. Elementarz chemii organicznej / Stefan Sękowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Sygn. WK 19076 ; WK 21537 ; WK 25201
 114. Encyklopedia odkryć i wynalazków : chemia, fizyka, medycyna, rolnictwo, technika / kom.red. Bolesław Orłowski, Zbigniew Płochocki, Zbigniew Przyrowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Sygn. CzK 62
 115. Encyklopedia techniki : chemia / red. Władysław Gajewski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1965. Sygn. CzK 62
 116. Fizyczna chemia organiczna, mechanizmy reakcji organicznych / Richard A. Y. Jones. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. WK 35264
 117. Fizyczne i fizykochemiczne metody analizy / aut. J. Bercik [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1981. Sygn. WK 24583
 118. Fizyczne podstawy chemii / [aut. Bronisław Kuchowicz i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1983. Sygn. WK 25998
 119. Fizyka i chemia życia / tł. Michał Piechowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 7114
 120. Fotochemia domowa / Stefan Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. Sygn.WK 23235
 121. Glosariusz terminów stosowanych w fizycznej chemii organicznej / [red. Osman Achmatowicz]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983. Sygn. CzK 54
 122. Informator maturalny od 2005 roku z chemii / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003. Sygn. MKsK 371.3
 123. Klasyfikacja pierwiastków i związków chemicznych / Andrzej Górski. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1986. Sygn. WK 31295
 124. Krótka historia chemii / Isaak Asimov. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Sygn. WK 14254
 125. Kwaśne deszcze - zbadaj to sam / Stephen Tillin, Andy Nisbet, Keith Chell. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK 2249 B ; WK 2257 B
 126. Lotne związki organiczne powstałe w wyniku stosowania rozpuszczalników organicznych / [red.] Jakub Koniecki. - Warszawa : Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, 2001. Sygn. WK 48484
 127. Mały słownik chemii praktycznej / [red. Jerzy Chodkowski]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. Sygn. WK 8407 ; CzK 54
 128. Materiały do matury : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 43107
 129. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. MKsK 371.3
 130. Metody eksperymentalne w chemii / Eugeniusz Kłoczko. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 21870
 131. Metody statystyczne w doświadczalnictwie chemicznym / Jurand B. Czermiński [i in.]. - Wyd. 2, zm. i poszerz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn. WK 18011
 132. Między zabawą a chemią / Zivko K. Kostić. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1962. Sygn. WK 5863
 133. Moje labaratorium. Cz. 2 / Stefan Sękowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984.Sygn. WK 27182 ; WK 27183 ; WK 11610 ; WK 21612
 134. O chemii i chemikach / Ira D. Garard. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973. Sygn. WK 17323
 135. Obliczenia chemiczne : zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej nieorganicznej : praca zbiorowa / pod red. Alfreda Śliwy ; Wiktor Gorzelany [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. MKsK 54
 136. Obliczenia fizykochemiczne / Jadwiga Demichowicz-Pigoniowa. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. WK 28037
 137. Pierwiastki chemiczne grup głównych / Rajmund Sołoniewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1989. Sygn. WK 36014
 138. Pierwiastki w moim laboratorium / Stefan Sękowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1973. Sygn. MKsK 54
 139. Podróż w krainę pierwiastków : praca zbiorowa / tł. z j. ros. Irena Kryczyńska-Górecka. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1967. Sygn. MKsK 54
 140. Podstawowe prawa chemii : ewolucja poglądów / W. I. Kuzniecow. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970. Sygn. WK 14626
 141. Podstawy biochemii / Jerzy Kączkowski. - Wyd. 9 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1993. Sygn. WK 38161;  WK 33404 ; WK 33405
 142. Podstawy chemii dla kandydatów na wyższe uczelnie / K.M. Pazdro. - Wyd. 3. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1993. Sygn. WK 38287
 143. Podstawy chemii fizycznej / Peter William Atkins. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Sygn. WK 43669
 144. Podstawy chemii nieorganicznej. 1 / Adam Bielański. - Wyd. 5 zm. i popr., dodr. 5. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47888
 145. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 1 / Adam Bielański. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Sygn. WK 43672 ; WK 32642
 146. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 2 / Adam Bielański. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Sygn. WK 43673; WK 32643
 147. Podstawy chemii nieorganicznej. Cz. 3 / Adam Bielański. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. Sygn. WK 43674 ; WK 32644
 148. Podstawy chemii ogólnej / Jan Cipera. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. MKsK 54 ; WK 37896
 149. Podstawy chemii ogólnej / Tadeusz Penkala. - Wyd. 2 popr. - Wrocław : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15776
 150. Podstawy chemii ogólnej. Cz. 1 / Tadeusz Penkala. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32523
 151. Podstawy chemii ogólnej. Cz. 2 / Tadeusz Penkala. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32524
 152. Podstawy chemii organicznej / K.-H. Wunsch, R. Miethchen, D. Ehlers. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22596
 153. Podstawy chemii organicznej / Ray Q. Brewster, William E. McEwen. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. MKsK 54
 154. Podstawy obliczeń chemicznych / Henryk Całus. - Wyd. 9 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1987. Sygn. WK 32163 ; WK 26221
 155. Poradnik fizykochemiczny : działy : ogólny, fizykochemiczny, nieorganiczny, organiczny, analityczny : praca zbiorowa / [aut. Krzysztof Bańkowski i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. Sygn. CzK 54
 156. Powtórka z chemii dla kandydatów na studia w akademiach medycznych / Jan Pawlaczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1985. Sygn. MKsK 54 ; WK 24249 ; WK 28368 ; WK 28369
 157. Poznaj świat chemii / Jerzy Stobiński. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1978. Sygn. WK 22037
 158. Preparatyka i elementy syntezy organicznej / pod red. Jerzego T[adeusza] Wróbla. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. WK 26060
 159. Preparatyka organiczna / Arthur I. Vogel. - Wyd. 2 całkowicie zm. i popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1984. Sygn. WK 28407
 160. Przykładowy zbiór testów z chemii : dla kl. I-III liceum ogólnokształcącego / Roman Kapuściński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19049
 161. Repetytorium z chemii dla uczniów szkół średnich i kandydatów na wyższe uczelnie / aut. Irena Grabczak [i in.]. - Kraków : "Zamiast korepetycji", 1994. Sygn. WK 38204 ;  WK 37899
 162. Rozwój podstawowych pojęć chemicznych / Rajmund Sołoniewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1986. Sygn. MKsK 54 ; WK 30841 ; WK 30842
 163. Słownik chemiczny / [red. nauk. Jerzy Chodkowski]. - Wyd. 6 uzup. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. Sygn. CzK 54
 164. Słownik szkolny : chemia / Jadwiga Sobczak, Krzysztof M. Pazdro, Zofia Dobkowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Sygn. CzK 54
 165. Syllabus z chemii 2002. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. Sygn. MKsK 371.3 ; WK 2684 B
 166. Szkolny poradnik chemiczny / Z. Dobkowska, K. M. Pazdro. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. CzK 54 ; WK 32667
 167. Szlakiem polskiej chemii / Mirosław Kowalewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. Sygn. MKsK 66/69
 168. Sztuczne złoto / Klaus Hoffmann. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. Sygn. WK 28326 ; WK 30448
 169. Środowiskowe zagrożenia zdrowia / Marek Siemiński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 46602
 170. Środowiskowe zagrożenia zdrowia : inne wyzwania / Marek Siemiński. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. MKsK 50
 171. Tabele chemiczne dla uczniów / zebrała i oprac. Irena Liebert-Krach. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. Sygn. MKsK 54
 172. Tablice chemiczne / projekt okładki i strony tytułowej Jacek Pawlukiewicz ; korekta Marek Woźnicki ; redakcja Agencja MZ. - Warszawa : "MZ", 1998. Sygn. MKsK 54
 173. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / [oprac. Julian Lipczyński i in.]. - Kraków : "Sponsor", 1995. Sygn. MKsK 51
 174. Testy osiągnięć z chemii dla klasy 3 liceum ogólnokształcącego / oprac. zbiorowe pod red. Krystyny Czupiał i Lucyny Kani. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 29660 ; WK 29661
 175. Toksykologia środowiska : aspekty chemiczne i biochemiczne / Stanley E. Manahan. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2010. Sygn. WK 49140
 176. Układ SI w nauczaniu chemii i fizyki / Julian Gałecki. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977.WK 20641
 177. W probówce i w przyrodzie / Wacław Gołembowicz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1959. Sygn. WK 3244
 178. W zwierciadle chemii / Wacław Gołembowicz. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1955. Sygn. WK 1159 ; MKsK 54
 179. Wstęp do chemii organicznej / Gotfryd Kupryszewski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. MKsK 54 ; WK 26620 ; WK 22534
 180. Wybrane doświadczenia chemiczne dla licealistów / Jacek Kulig, Joanna Bednarczyk. - Kielce : "MAC Edukacja", 2003. Sygn. WK 1714 P
 181. Z chemią za pan brat : eksperymenty chemiczne / Erich Grosse, Christian Weissmantel. - Warszawa : "Iskry", 1963. Sygn. WK 6947
 182. Z historii chemii / Jan Sikora. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1977. Sygn. MKsK 54
 183. Z tworzywami sztucznymi na ty / Stefan Sękowski. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 34982
 184. Zadania i ćwiczenia z chemii ogólnej / N. Glinka. - Wyd. 12. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Sygn. WK 26343 ; WK 3981 ; WK 3981
 185. Zbiór doświadczeń na zajęcia pozalekcyjne z chemii / Roman Kapuściński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 21158
 186. Zbiór doświadczeń z chemii organicznej / Zofia Matysikowa, Beniamin Lenarcik, Alojzy Bujewski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1963. Sygn. WK 6191 ; WK 6192 ; WK 6193
 187. Zbiór zadań dla klasy 4 szkół średnich / Bogdan Mendel, Janusz Mendel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 42430
 188. Zbiór zadań otwartych z chemii / [aut. Elżbieta Krala i in.]. - Wyd. 2. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2003. Sygn. WK 3356 B ; WK 3357 B
 189. Zbiór zadań z chemii fizycznej z przykładami / E. W. Kiselewa, G. S. Karietnikow, I. W. Kudriaszow. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 12874
 190. Zbiór zadań z chemii nieorganicznej / Z. Matysikowa, F. Karczyński, T. Bąk. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1971. Sygn. WK 15467 ; WK 15468 ; WK 15469 ; WK 15470
 191. Zbiór zadań z chemii ogólnej / A. G. Kulman. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. Sygn. WK 24309
 192. Zbiór zadań z chemii organicznej / Zofia Matysikowa, Feliks Karczyński, Izabela Zimowska. - Wyd. 11 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK 37900 ; WK 39924
 193. Zmieniająca się atmosfera : jeszcze jedno wyzwanie dla cywilizacji / John Firor. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1994. Sygn. MKsK 50 ; WK 39101
 194. Znaczenie związków organicznych dla człowieka / W. Jaroniewski, R. Korzybski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 21156
 195. Zwięzła chemia nieorganiczna / J. D. Lee. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 12767


Fizyka

 1. 1000 słów o atomie i technice jądrowej / Ryszard Szepke. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1982. Sygn. CzK 62 ; WK 16919
 2. 500 zagadek z fizyki / Stanisław Werner. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1964. Sygn. WK 7352
 3. Atomy i kwanty : od kwarków do galaktyk : podręcznik do fizyki i astronomii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : moduły 3-4 : zakres podstawowy z elementami rozszerzającymi / Jacek Semaniak, Jadwiga Semaniak, Janusz Krywult. - Kielce : "MAC Edukacja", cop. 2005.  Sygn. WK 1808 P
 4. Budowa jądra atomowego / S. Szczeniowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1947. Sygn. WK 230
 5. Centaur czyli Jak matematyka pomaga fizyce / Edgar Terentevic Sokolov. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32133
 6. Ciekawa fizyka : dziennik badawczy ucznia. Cz. 1 / Jadwiga Poznańska, Maria Rowińska, Elżbieta Zając. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1290 P ; WK 1291 P
 7. Czy umiecie się dziwić? : matematyka i fizyka w otaczającym świecie / [teksty napisali Jerzy Ginter i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Alfa", 1984. Sygn. WK 27336 ; WK 21702
 8. Dzieje rozwoju fizyki w zarysach. T. 2, Elektryczność i magnetyzm, optyka, budowa materji / oprac. M. Grotowski [i in.]. - Wyd. 2, całkowicie przer. - Warszawa : Redakcja "Mathesis Polska", 1931. Sygn. MKsK 522
 9. Elementy fizyki półprzewodników i przyrządów półprzewodnikowych / Teresa i Grzegorz Rudowscy. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. Sygn. WK 17721
 10. Elementy fizyki. T. 1, Ruch i siły ; prawa zachowania ; kinetyczno-cząsteczkowa teoria gazów; siły molekularne i stany skupienia materii / B. M. Jaworski, A. A. Piński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 20550
 11. Elementy fizyki. T. 2, Elektrodynamika ; drgania i fale ; podstawy kwantowej fizyki atomów, cząsteczek i ciał stałych ; fizyka jądra i cząsteczek elementarnych / B. M. Jaworski, A. A. Piński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Sygn. WK 19685
 12. Elementy teorii względności : zajęcia fakultatywne w grupie matematyczno-fizycznej / Mieczysław Sawicki. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19776
 13. Elementy wiedzy o produkcji i technice w nauczaniu fizyki : praca zbiorowa / pod red. Romana Polnego. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.  Sygn. WK 5887 ; WK 5888
 14. Encyklopedia fizyki współczesnej / [red. nauk. Piotr Decowski i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. CzK 53
 15. Encyklopedia fizyki. T. 1, A-K / współaut. haseł [oryg. ros.] Aleksej Alekseevic Abrikosov i in. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. CzK 53
 16. Encyklopedia fizyki. T. 2, K-P / współaut. haseł [oryg. ros.] I. S. Abramson i in. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Sygn. CzK 53
 17. Encyklopedia fizyki. T. 3, P-Ż / współaut. haseł [oryg. ros.] G. B. Abdullaev i in. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn. CzK 53
 18. Encyklopedia odkryć i wynalazków : chemia, fizyka, medycyna, rolnictwo, technika / kom.red. Bolesław Orłowski, Zbigniew Płochocki, Zbigniew Przyrowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Sygn. CzK 62
 19. Ewolucja fizyki : rozwój poglądów od najdawniejszych pojęć do teorii względności i kwantów / Albert Einstein i Leopold Infeld. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. MKsK 53
 20. Feynmana wykłady z fizyki : rozwiązania zadań / pod red. A. P. Lewaniuka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 48029
 21. Fizyczne podstawy elektrotechniki / Marek Pilawski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 32821 ; WK 25550
 22. Fizyczne podstawy mikroelektroniki / Georgij, Ivanovic Epifanov. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. Sygn. WK 20312
 23. Fizyka / [kom. red. Andrzej Januszajtis, Jerzy Langer]. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1985. Sygn. CzK 0/9(03)
 24. Fizyka / A. I. Kitajgorodski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 6363
 25. Fizyka / Horst Kuchling. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Sygn. WK 17330 ; WK 27277
 26. Fizyka / Michał Święcki, Danuta Święcka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. CzK 53
 27. Fizyka / R. G. Gieworkian, W. W. Szepiel. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 21189 ; WK 19679
 28. Fizyka / Stefania Elbanowska, Anna Kaczorowska. - Warszawa : "Oświata", 1992. Sygn. MKsK 53
 29. Fizyka : krótki kurs / Czesław Bobrowski. - Wyd. 5. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1996. Sygn. WK 39433
 30. Fizyka : kurs średni. Cz. 2 / B. B. Buchowcew, J. Ł. Klimontowicz, G. J. Miakiszew. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19431
 31. Fizyka : poradnik encyklopedyczny / B. M. Jaworski, A. A. Dietłaf. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Sygn. CzK 53
 32. Fizyka : vademecum [liceum, technikum] : [liceum,technikum] / Alicja Nawrot. - Kraków : "Greg", [2004?]. Sygn. CzK 53
 33. Fizyka : zajęcia fakultatywne - kurs podstawowy / A. W. Pieryszkin, W. P. Czemakin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. Sygn. WK 22981 ; WK 22982
 34. Fizyka : zajęcia fakultatywne. Cz. 1 / Oleg Kabardin, Władimir Orłow, Ałła Ponomariewa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. WK 22060
 35. Fizyka : zajęcia fakultatywne. Cz. 3 / Oleg Kabardin, Svetlana Kabardina, Nikodym I. Sefer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. WK 22466
 36. Fizyka : zbiór testów z pełnymi rozwiązaniami dla uczniów szkół średnich / Piotr Gronkowski, Jerzy Smela. - Wyd. 2 popr. - Rzeszów : "Fosze", 1994. Sygn. WK 38309
 37. Fizyka atomowa a wiedza ludzka / Niels Bohr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 7185
 38. Fizyka atomu w zarysie / Oskar Scholz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Sygn. MKsK 53
 39. Fizyka ciała stałego / Neil W. Ashcroft, N. David Mermin. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 32020
 40. Fizyka cząsteczkowa / A. N. Matwiejew. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. WK 35555
 41. Fizyka dla dociekliwych. Cz. 1, Materia, ruch i siła / Eric M. Rogers. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 30695 ; WK 10546
 42. Fizyka dla dociekliwych. Cz. 2, Astronomia : rozwój teorii astronomicznych / Eric M. Rogers. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 30696
 43. Fizyka dla dociekliwych. Cz. 3, Cząsteczki i energia / Eric M. Rogers. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 31087 ; WK 31088 ; WK 11810
 44. Fizyka dla dociekliwych. Cz. 4, Elektryczność i magnetyzm / Eric M. Rogers. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 31089 ; WK 31090
 45. Fizyka dla dociekliwych. Cz. 5, Fizyka atomowa i jądrowa / Eric M. Rogers. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 31522 ; WK 31523 ; WK 10824
 46. Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie / Jan Blinowski, Jarosław Trylski. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 30274 ; WK 17254
 47. Fizyka dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne / Zbigniew Kamiński. - Wyd. 11 całkowicie zm. i popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972. Sygn. WK 16198
 48. Fizyka dla samouków. Cz. 2 / Ewa Kalinowska-Widomska i Edward Strauch. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1959. Sygn. WK 15615
 49. Fizyka doświadczalna. Cz. 1, Mechanika i akustyka / Szczepan Szczeniowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. WK 18194 ; WK 49307
 50. Fizyka doświadczalna. Cz. 3, Elektryczność i magnetyzm / Szczepan Szczeniowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Sygn. WK 9987 ; WK 44825
 51. Fizyka doświadczalna. Cz. 4, Optyka / Szczepan Szczeniowski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn.  WK 11678 ; WK 11679 ;  WK 49308
 52. Fizyka doświadczalna. Cz. 5, 1, Fizyka atomowa / Szczepan Szczeniowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. Sygn. WK 5089
 53. Fizyka doświadczalna. Cz. 5, 2, Fizyka jądrowa / Szczepan Szczeniowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Sygn.  WK 5088
 54. Fizyka doświadczalna. Cz. 6, Fizyka jądra i cząstek elementarnych / Szczepan Szczeniowski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn.  WK 18213
 55. Fizyka dźwięków / Marta Lubieniecka. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1948. Sygn. WK 1487
 56. Fizyka I : zeszyt ćwiczeń dla klasy 1 liceum ogólnokształcącego / Maciej Jenike. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 29 P ; WK 30 P
 57. Fizyka i astronomia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym. [Cz. 1] / Jan Mostowski, Włodzimierz Natorf, Nina Tomaszewska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1288 P ; WK 1289 P
 58. Fizyka i astronomia : repetytorium dla maturzystów i kandydatów na wyższe uczelnie / Nina Tomaszewska, Jan Mostowski, Włodzimierz Natorf. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004. Sygn. MKsK 53
 59. Fizyka i astronomia 1 : podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / [aut. David Sang, Keith Gibbs, Robert Hutchings]. - Warszawa : "Nowa Era" ; Cambridge : Cambridge University Press, 2002. Sygn. WK 1569 P
 60. Fizyka i astronomia 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / [aut. David Sang, Keith Gibbs, Robert Hutchings]. - Warszawa : "Nowa Era" ; Cambridge : Cambridge University Press, 2003. Sygn. WK 1570 P
 61. Fizyka i astronomia 3 : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Piotr Walczak, Grzegorz F. Wojewoda. - Gdynia : "Operon", 2003. Sygn. WK 1799 P
 62. Fizyka i chemia życia / tł. Michał Piechowski. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 7114
 63. Fizyka i my / Rajmund Sosiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987. Sygn. WK 32568
 64. Fizyka jądrowa / Theo Mayer-Kuckuk. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32091
 65. Fizyka jest interesująca / Elżbieta Maria Putkiewiczowa. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1977. Sygn. WK 21226
 66. Fizyka klasyczna i jądrowa / [z ros. przeł. Stanisław Dymus]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 21435
 67. Fizyka kwantowa atomów, cząsteczek, ciał stałych, jąder i cząstek elementarnych / R. Eisberg, R. Resnick. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983.  Sygn. WK 27621
 68. Fizyka na codzień / Włodzimierz Zonn, Jan Rościszewski. - Warszawa : "Iskry", 1955. Sygn. WK 1121
 69. Fizyka ogólna : mechanika i fizyka cząsteczkowa / L. D. Landau, A. I. Achiezer, E. M. Lifsic. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1968. Sygn. WK 12142
 70. Fizyka popularna : zarys współczesnej fizyki w świetle najnowszych badań / Friedrich Katscher. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1976. Sygn. MKsK 53 ;  WK 11330
 71. Fizyka sportu / Krzysztof Ernst. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 37500
 72. Fizyka statystyczna / Jan Łopuszański, Andrzej Pawlikowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 13794
 73. Fizyka środowiska biologicznego / John Lennox Monteith. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 21135 ; WK 27281
 74. Fizyka w przykładach / Vladimir Hajko. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1967. Sygn. WK 11371
 75. Fizyka w tablicach : dla kandydatów na studia i studentów / Aleksandra Gałkowska, Artur Kolincio, Krystyn Kozłowski. - Gdańsk : "Podkowa", 2002. Sygn. MKsK 53
 76. Fizyka wielkich energii / Ewa Skrzypczak. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Sygn. WK 8890
 77. Fizyka wokół nas / Paul G. Hewitt ; przekł. z ang. Alfred Zagórski. - Wyd. 3., 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. MKsK 53
 78. Fizyka wokół nas / Rajmund Sosiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 9310
 79. Fizyka współczesna / F. W. Van Name. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Sygn. WK 8875
 80. Fizyka współczesna / Joseph Norwood. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 25789
 81. Fizyka z astronomią : od Arystotelesa do Einsteina : [licea ogólnokształcące, profilowane i techniaka] : (zakres podstawowy) / Krzysztof Chyla, Andrzej Warczak, Barbara Warczak. - Bielsko-Biała : "Debit", 2002. Sygn. WK 1568 P
 82. Fizyka z astronomią / [kom. red. przewodn. Jerzy Langer ; aut. Antoni Adamczyk i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2002. Sygn. CzK 53
 83. Fizyka. Cz. 1, Kurs średni / I. K. Kikoin, A. K. Kikoin. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975. Sygn. WK 19046
 84. Fizyka. Cz. 2 / Andrzej Melson, Wojciech Śpionek. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3
 85. Fizyka. T. 1 / David Halliday, Robert Resnick. - Wyd. 7 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. MKsK 53
 86. Fizyka. T. 2 / David Halliday, Robert Resnick. - Wyd. 10. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Sygn. WK 40935 ; MKsK 53
 87. Fizyka. T. 1 / Jay Orear. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008.  Sygn. WK 48821
 88. Fizyka. T. 2 / Jay Orear. - Wyd. 7. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2008. Sygn. WK 48822
 89. Historia fizyki / Max von Laue. - Wyd. 2. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Sygn. WK 4061 ; WK 1835
 90. Hydrodynamika / Lew D. Landau, Jewgienij M. Lifszyc. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. MKsK 53
 91. Informator maturalny od 2005 roku z fizyki i astronomii / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003. Sygn. MKsK 371.3
 92. Istota i struktura fizyki / Leon N. Cooper. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Sygn. WK 19433
 93. Jak rozwiązywać zadania z fizyki ? : analiza typowych błędów popełnianych w rozwiązywaniu zadań / L. W. Tarasow, A. N. Tarasowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. WK 39598
 94. Jaśniej niż tysiąc słońc : losy badaczy atomu / Robert Jungk. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. Sygn. WK 11187
 95. Jądro atomu / Piotr Decowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989. Sygn. WK 35488 ; WK 27799
 96. Jeż w szklance czyli O cieczach magnetycznych / Eduard Bruk, Wiaczesław Fertman. - Warszawa : "Alfa", 1987. Sygn. WK 32958
 97. Kompendium fizyki / Christoph von Rhoneck. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. MKsK 53 ; WK 38825
 98. Komplet testów z fizyki / Henryk Kaczorek, Zbigniew Słówko. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 19881
 99. Korelacja fizyki i matematyki w nauczaniu fizyki / Czesław Kizowski, Ewa Kozak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2006. Sygn. WK 47007
 100. Korepetycje z fizyki / Stanisław Werner. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1976. Sygn. WK 20205
 101. Księga odkryć / Bolesław Orłowski, Zbigniew Przyrowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1987. Sygn. MKsK 5
 102. Kurs fizyki. T. 1, Fizyczne podstawy mechaniki, fizyka cząsteczkowa, drgania i fale / S. Frisz i A. Timoriewa. - Wyd. 4 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 7709
 103. Kurs fizyki. T. 1, Mechanika, podstawy fizyki cząsteczkowej i termodynamiki / B. Jaworski [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. WK 20125
 104. Kurs fizyki. T. 2, Elektryczność i magnetyzm / B. Jaworski, A. Dietłaf, L. Miłkowska. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15488
 105. Kurs fizyki. T. 3, Optyka kwantowa ; fizyka atomowa ; fizyka ciała stałego ; fizyka jądra atomowego i cząstek elementarnych / I. W. Sawieliew. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. WK 36007
 106. Kurs fizyki. T. 3, Procesy falowe, Optyka, Fizyka atomowa i jądrowa / B. Jaworski, A. Dietłaf. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15489
 107. Mała fizyka : przystępne wprowadzenie do podstaw techniki / Gerhard Niese. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwa Techniczne, 1957. Sygn. WK 5173
 108. Materiały do matury : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 43107
 109. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. MKsK 371.3
 110. Meandry fizyki / Arkadiusz Góral. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1988. Sygn. WK 34292
 111. Metody obliczeniowe fizyki : fizyka komputerowa / David Potter. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 25192
 112. Moja fizyka : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. T. 1 / Wojciech Dindorf. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2003. Sygn. WK 1476 P
 113. Molekularna budowa ciał : zajęcia fakultatywne w grupie matematyczno-fizycznej / Andrzej Januszajtis, Jan Kalinowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988.  Sygn. CzK 34813  ; WK 22004 ; WK 19453 ; WK 34814 ; WK 34815
 114. Nauka o nauce : metody objaśniania zjawisk fizycznych / Russell Fox, Max Garbuny, Robert Hooke. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. WK 12400
 115. O fizyce i astrofizyce / W. Ł. Ginzburg. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22694
 116. Od Platona i Newtona... [Film] / scen. i reż. Małgorzata Uberna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004. Sygn. WK 86 V
 117. Od Platona i Newtona... [Film]. Kas. 1 / scen. Małgorzata Uberna ; reż. Marek Jurkowski. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. Sygn. WK 21 V
 118. Od Platona i Newtona... [Film]. Kas. 2 / scen. Małgorzata Uberna ; reż. Marek Jurkowski. - Warszawa : Telewizja Polska : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1998. Sygn. WK 22 V
 119. Opowieści z historii fizyki / Andrzej Drzewiński, Jacek Wojtkiewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. WK 41942
 120. Osiągnięcia w dziedzinie reakcji jądrowych / Ignacy Stroński. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1957. Sygn. WK 2199
 121. Poczet wielkich fizyków - atomistów / Anna i Zbigniew Gawryś. - Wyd. 2. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1983. Sygn. WK 25882 ; WK 21986
 122. Podstawy fizyki : zbiór zadań / Jearl Walker. - Wyd. 1, 1 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47890
 123. Podstawy fizyki współczesnej / V. Acosta, C. L. Cowan, B. J. Graham. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32625 ; WK 32626
 124. Podstawy fizyki. 1 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 48007
 125. Podstawy fizyki. 2 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47889
 126. Podstawy fizyki. 3 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl. - Wyd. 1, 3 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009. Sygn. WK 48008
 127. Podstawy fizyki. 4 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 48009
 128. Podstawy fizyki. 5 / David Halliday, Robert Resnick, Jearl Walker. - Wyd. 1, 2 dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 48010
 129. Podstawy fizyki. Cz. 2, Pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne / Józef Morawiec. - Wyd. 2. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1992. Sygn. WK 37984
 130. Poradnik fizykochemiczny : działy : ogólny, fizykochemiczny, nieorganiczny, organiczny, analityczny : praca zbiorowa / [aut. Krzysztof Bańkowski i in.]. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1974. Sygn. CzK 54
 131. Poradnik rozwiązywania zadań z matematyki i fizyki dla uczniów klasy 1 szkół średnich. Cz. 1 / Piotr Gronkowski, Jerzy Smela. - Rzeszów : "Fosze", 1994. Sygn. WK 38310
 132. Powtórka z fizyki dla kandydatów na studia w akademiach medycznych / Bolesław Kędzia, Kazimierz Narożny. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1984. Sygn. WK 22006 ; WK 27495
 133. Praktyczna fizyka / Gordon Leslie Squires. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. WK 37511
 134. Promienie, promienie, promienie / Z. Węglowski, K. Przezdziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 20207
 135. Repetytorium z fizyki / Czesław Kajtoch. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002. Sygn. MKsK 53
 136. Repetytorium z fizyki dla kandydatów na wyższe uczelnie / Feliks Rapf. - Wyd. 2 popr. i zaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.  Sygn. WK 6232 ; MKsK 53
 137. Ruch, siły i materia : podręcznik do fizyki i astronomii liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : Moduł 1 : zakres podstawowy / Jacek Semaniak, Jadwiga Semaniak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 1720 P
 138. Ruch, siły i materia : zeszyt ćwiczeń do fizyki i astronomii liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : Moduł 1 : zakres podstawowy / Jacek Semaniak, Jadwiga Semaniak. - Kielce : "MAC Edukacja", 2002. Sygn. WK 1721 P
 139. Samochodem przez fizykę : podręcznik dla 3 klasy liceum. Cz. 3 / Jan Blinowski. - Warszawa : Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro, 1998. Sygn. WK 1567 P
 140. Słownik fizyczny / [aut. haseł Lech Jakubowski i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1992. Sygn. CzK 53
 141. Spotkania z fizyką współczesną / Anna Kaczorowska. - Warszawa : "Żak" Wydawnictwo Edukacyjne Zofii Dobkowskiej, 1995. Sygn. WK 39921 ; WK 41615
 142. Stare i nowe drogi fizyki. [Cz. 1], U źródeł fizyki współczesnej / Grzegorz Białkowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980. Sygn. WK 23822
 143. Stare i nowe drogi fizyki. [Cz. 2], Fizyka XX wieku / Grzegorz Białkowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1982. Sygn. WK 24958
 144. Stare i nowe drogi fizyki. Cz. 3, Fizyka dnia dzisiejszego / Grzegorz Białkowski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. Sygn. WK 28461
 145. Syllabus z fizyki z astronomią 2002. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. Sygn. MKsK 371.3 ; WK 2688 B
 146. Tablice matematyczne, fizyczne, chemiczne, astronomiczne / [oprac. Julian Lipczyński i in.]. - Kraków : "Sponsor", 1995. Sygn. MKsK 51
 147. Tablice matematyczno-fizyczne czterocyfrowe / Władysław Wojtowicz. - Wyd. 23. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. Sygn. WK 14737;  WK 521; WK 1624
 148. Twórcy nauki o promieniotwórczości / Józef Hurwic. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. WK 36620
 149. U podstaw fizyki / Jay Orear. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Sygn. MKsK 53
 150. Wstęp do fizyki. T. 1 / Andrzej Kajetan Wróblewski, Janusz Andrzej Zakrzewski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. Sygn. WK 27957
 151. Wstęp do fizyki. T. 2 Cz. 1 / Andrzej Kajetan Wróblewski, Janusz Andrzej Zakrzewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. WK 35628
 152. Wstęp do fizyki. T. 2 Cz. 2 / Andrzej Kajetan Wróblewski, Janusz Andrzej Zakrzewski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. Sygn. WK 37290
 153. Wybór testów egzaminacyjnych na studia dzienne na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (dla kandydatów na strażaków) z lat 1995-2003 / [przygot. do wyd. Bożena Katarzyna Szcześniak ; Szkoła  Główna Służby Pożarniczej]. - Warszawa : Szkoła Główna Służby Pożarniczej, 2003. Sygn. WK 49314
 154. Z fizyką za pan brat : eksperymenty fizyczne / Hans Backe. - Warszawa : "Iskry", 1965. Sygn. WK 9218 ; WK 9286
 155. Zadania doświadczalne z fizyki : kurs podstawowy / Iwan G. Antipin. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986.  Sygn. WK 31228 ; WK 31229 ; WK 31230 ; WK 20881 ; WK 20882 ; WK 20883
 156. Zadania z fizyki : książka przeznaczona dla uczniów starszych klas licealnych oraz kandydatów na studia wyższe / A. A. Piński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 32531 ; WK 32532 ; WK 32533
 157. Zadania z fizyki / I. S. Słobodecki, L. G. Asłamazow. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 31098 ; WK 31099
 158. Zadania z fizyki / pod red. M. S. Cedrika. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 32378 ; WK 16145 ; WK 25277 ; WK 22317
 159. Zagadnienia współczesnej fizyki / Władimir W. Struczkow, Boris M. Jaworski. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. MKsK 53 ; WK 24539
 160. Zajmująca fizyka : paradoksy, łamigłówki, zadania, doświadczenia, kłopotliwe pytania i opowiadania z dziedziny fizyki. T. 1 i 2 / J. Perelman. - Wyd. 4. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1955. Sygn. WK 3259
 161. Zarys fizyki / W. Bolton. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 26217
 162. Zbiór zadań doświadczalnych z fizyki : kurs średni / Danuta Tokar, Bronisław Tokar, Piotr Łabuz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 28400 ; WK 28401  ; WK 23675
 163. Zbiór zadań i pytań z fizyki. Cz. 2, Fizyka cząsteczkowa, ciepło / Józef Maciejewski, Paweł Rukuszewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1961. Sygn. WK 4903
 164. Zbiór zadań z fizyki. Cz. 2, Optyka, fizyka cząsteczkowa i termodynamika, fizyka atomowa i fizyka jądra / aut. E. Czetwierikowa [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 5971
 165. Zbiór zadań z fizyki : dla kandydatów na wyższe uczelnie / Adam Kujawski, Witold Kruczek, Jędrzej Jędrzejewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1976. Sygn. WK 19897
 166. Zbiór zadań z fizyki : dla kandydatów na wyższe uczelnie. T. 1 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Wyd. 6 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. Sygn. WK 33665 ; WK 27831
 167. Zbiór zadań z fizyki : dla kandydatów na wyższe uczelnie. T. 2 / Jędrzej Jędrzejewski, Witold Kruczek, Adam Kujawski. - Wyd. 6 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1988. Sygn. WK 33666 ; WK 27832
 168. Zbiór zadań z fizyki : kurs podstawowy / Bogdan Mendel, Janusz Mendel. - Wyd. 15. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. Sygn. WK 1073 B ; WK 1074 B ; WK 1077 B ; WK 1155 B ; WK 1188 B
 169. Zbiór zadań z fizyki : mechanika, elektryczność, magnetyzm / Janusz Araminowicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 29163
 170. Zbiór zadań z fizyki / W. S. Wolkensztejn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968. Sygn. WK 12803
 171. Zbiór zadań z fizyki / Waldemar Zillinger. - Wyd. 15. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. Sygn. WK 14493 ; WK 14494 ; WK 15638 ; WK 4930
 172. Zbiór zadań z fizyki dla klasy 2 szkoły średniej / Włodzimierz Dąbrowski, Jolanta Lipszyc. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. CzK 38862 ; WK 38863
 173. Zbiór zadań z fizyki dla klasy 2 szkół średnich / Bogdan Mendel, Janusz Mendel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. MKsK 53 ; WK 40985 ; WK 42662
 174. Zbiór zadań z fizyki dla klasy 3 i 4 liceum i technikum / Stefan Ćwiok [i in.]. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1978. Sygn. WK 21641
 175. Zbiór zadań z fizyki dla klasy 4 szkół średnich / Bogdan Mendel, Janusz Mendel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 42429
 176. Zbiór zadań z fizyki dla klasy I liceum ogólnokształcącego i technikum / Bogdan Mendel, Janusz Mendel. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Sygn. WK 21066
 177. Zbiór zadań z fizyki dla klasy III szkół średnich / Bogdan Mendel, Janusz Mendel. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. WK 41684 ; WK 41685
 178. Zbiór zadań z fizyki ogólnej / A. Puch [i in.]. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1977. Sygn. WK 21106 ; WK 25472
 179. Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami / Józef Kalisz, Michalina Massalska, Jerzy Michał Massalski. - Wyd. 7 popr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 49317 ; WK 4965 ; WK 4966 ; WK 6649 ; WK 7046
 180. Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 40950
 181. Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. Cz. 1 / Józef Kalisz, Michalina Massalska, Jerzy Michał Massalski. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 33401
 182. Zbiór zadań z fizyki z rozwiązaniami. Cz. 2 / Józef Kalisz, Michalina Massalska, Jerzy Michał Massalski. - Wyd. 12 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 33402
 183. Zbiór zadań z fizyki. Cz. 1, Mechanika, elektryczność i magnetyzm / S.e Striełkow, I. Elcin, I. Jakowlew. - Wyd. 2 przer. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963. Sygn. WK 7063
 184. Zbiór zadań z fizyki. Cz. 2, Optyka, fizyka cząsteczkowa i termodynamika, fizyka atomowa i fizyka jądra / aut. E. Czetwierikowa [i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 5971
 185. Ziemia w liczbach : tablice geograficzno-fizyczne / August Zierhoffer. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. Sygn. WK 1182 ; WK 13558
 186. Zobaczcie inaczej : matematyka, fizyka i astronomia porządkują świat / Tomasz Chlebowski [i in.]. - Warszawa : "Alfa", 1986. Sygn. WK 31964 ; WK 32009

 

Geografia

Geografia powszechna

  1. "Iskier" przewodnik : panorama świata / Józef Barbag. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Iskry", 1978. Sygn. WK 18005 ; WK 21300
   1. "Iskier" przewodnik po stolicach świata / oprac. nauk. Józef Barbag. - Warszawa : "Iskry", 1970. Sygn. CzK 91
   2. Afryka / Lech Ratajski ; kom. red. Stanisław Leszczycki, Mieczysław Fleszar, Bogodar Winid. - Wyd. 2. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1966. Sygn. CzK 91
   3. Afryka Zachodnia - Ziemia i ludzie / Zbigniew Dobosiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1979. Sygn. WK 22687
   4. Alaska / Alfred Jahn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Sygn. WK 10451
   5. Ameryka / Lucjan Kubiatowicz ; oprac. map Lech Ratajski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1967. Sygn. CzK 91
   6. Ameryka Południowa / pod red. C. Collin Delavaud. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 25121
   7. Astronomia w geografii / Jan Mietelski. - Wyd. 3 uaktual. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. WK 22553 ; WK 37802 ; MKsK 52 ; WK 41147
   8. Astronomiczne podstawy geografii / Antoni Opolski. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964. Sygn. WK 8039
   9. Atlas geograficzny : liceum / red. Roman Nowacki [i in.]. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne "Wiking II", 2002. Sygn. WK 1435 P ; WK 1577 P
   10. Atlas geograficzny / red. odp. Henryk Górski, Wanda Jędrzejewska. - Wyd. 17. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1983. Sygn. MKsK 912
   11. Atlas przemian politycznych świata w XX wieku / red. Zofia Dworak. - Warszawa : Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1970. Sygn. MKsK 912
   12. Azja / Mieczysław Fleszar. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961. Sygn. CzK 91
   13. Biogeografia kontynentów / P. P. Wtorow, N. N. Drozdow. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. MKsK 57 ; WK 33272
   14. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej : podręcznik geografii dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 2 / Teresa Krynicka-Tarnacka, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtkowicz. - Wyd. 2. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2003. Sygn. WK 1762 P
   15. Człowiek gospodarzem przestrzeni geograficznej : zadania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz.2 / Barbara Grabowska, Czesława Oleszczuk. - Warszawa : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2003. Sygn. WK 1761 P
   16. Encyklopedia nauki / [Aut. i konsult. Sue Becklake i in.]. - Warszawa : "SBM", 2008. Sygn. CzK 0/9(03)
   17. Europa / Mieczysław Fleszar. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1961. Sygn. CzK 91
   18. Fitogeografia części świata. [T.1], Europa, Azja, Afryka / Zbigniew Podbielkowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. MKsK 58 ; WK 39948 ; WK 32825
   19. Fitogeografia części świata. [T.2], Ameryka, Australia, Oceania, Antarktyda / Zbigniew Podbielkowski. - [Wyd. 2]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995. Sygn. MKsK 58 ; WK 39949 ; WK 32826
   20. Geografia : kompendium w zarysie i zadaniach / pod red. nauk. Kazimierza Kucińskiego. - Warszawa : "Difin", 2007. Sygn. MKsK 91
   21. Geografia : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy. Cz. 1 / Jadwiga Kop, Maria Kucharska, Elżbieta Szkurłat. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. Sygn. WK 1474 P ; WK 1810 P
   22. Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 2, Człowiek i jego działalność / Florian Plit [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, [2003].  Sygn. WK 1815 P
   23. Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : kształcenie w zakresie rozszerzonym. Cz. 1, Zarys wiedzy o Ziemi / Zbigniew Podgórski, Włodzimierz Marszelewski, Krystyna Becmer. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1334 P ; WK 1335 P
   24. Geografia : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie w zakresie podstawowym : praca zbiorowa / pod red. Doroty Makowskiej. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2002. Sygn. WK 1314 P ; WK 1315 P
   25. Geografia : poziom podstawowy i rozszerzony / Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek. - Wyd. 2. - Kraków : "Omega", 2009. Sygn. MKsK 91
   26. Geografia : świat i Polska : słownik szkolny / [zespół aut. pod kier. Jana Kądziołki]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. CzK 91
   27. Geografia / pod red. Janusza Puskarza. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003.  Sygn. CzK 91
   28. Geografia - człowiek i jego działalność / Danuta Licińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. CzK 91
   29. Geografia 1 : bogactwo przyrodnicze Ziemi : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony : uzupełnienie zakresu podstawowego / Paweł Wład. - Raszyn : "Ortus", cop. 2002.  Sygn. WK 1818 P
   30. Geografia 1 : geografia środowiska przyrodniczego : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony / Wojciech Wiecki, Ewa Lipińska, Małgorzata Sobańska. - Gdynia : "Operon", 2002.  Sygn. WK 1795 P ; WK 1817 P
   31. Geografia 1 : geografia środowiska przyrodniczego : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Wojciech Wiecki. - Gdynia : "Operon", 2003. Sygn. WK 1414 P ; WK 1415 P ; WK 1416 P ;  WK 1796 P
   32. Geografia 1 : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum / Tomasz Michalski, Ewa Sołohubiak-Borchert. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2002. Sygn. WK 1812 P ; WK 1813 P ; WK 1814 P
   33. Geografia 1 : poznać i zrozumieć Ziemię : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Ryszard Pawlak, Robert Tarka, Zdzisława Tarka. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne "Wiking", 2002. Sygn. WK 1352 P ; WK 1437 P
   34. Geografia : repetytorium : geografia fizyczna / Monika Klimek, Justyna Paluszkiewicz. - Toruń : "Literat", [2010]. Sygn. MKsK 91
   35. Geografia : repetytorium : geografia społeczno-ekonomiczna / Monika Klimek, Emilia Skłucka. - Toruń : "Literat", [2010]. Sygn. MKsK 91
   36. Geografia : zadania na mapach konturowych i topograficznych : liceum / Roman Domachowski, Grażyna Młynarczyk, Ewa Pelle. - Warszawa : "Demart", cop. 2004. Sygn. MKsK 91
   37. Geografia 1 : Ziemia / Jan Wójcik. - Warszawa ; Wrocław : Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera, 2002. Sygn. WK 1819 P
   38. Geografia 2 : Człowiek na Ziemi : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, profilowanego i technikum - zakres podstawowy / Ryszard Pawlak, Robert Tarka, Zdzisława Tarka. - Wrocław : Wydawnictwo Edukacyjne "Wiking", 2003. Sygn. WK 1439 P ; WK 1584 P
   39. Geografia 2 : geografia i człowiek : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony / Jarosław Korba, Jan Mordawski, Wojciech Wiecki. - Gdynia : "Operon", 2003. Sygn. WK 1811
   40. Geografia 2 : podręcznik dla liceum ogólnokształcacego, liceum profilowanego i technikum : kształcenie ogólne w zakresie podstawowym / Joanna Angiel [i in.]. - Warszawa : "Nowa Era", cop. 2003. Sygn. WK 1809 P
   41. Geografia 3 : geografia Polski : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Jan Mordawski, Wojciech Wiecki. - Gdynia : "Operon", 2003. Sygn. WK 1797 P
   42. Geografia antyczna / zest. M. S. Bodnarski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1957. Sygn. WK 7034
   43. Geografia astronomiczna / Tadeusz Wilgat. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Sygn. MKsK 91
   44. Geografia ekonomiczna : uczniowie szkół średnich, kandydaci na studia / Władysław Skrzypczak. - Wyd. 4 rozsz. i zaktualiz. - Warszawa : "Efekt", 1998. Sygn. WK 40905 ; MKsK 91
   45. Geografia ekonomiczna : ujęcie dynamiczne / Ryszard Domański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. Sygn. WK 45237
   46. Geografia ekonomiczna : zarys teoretyczny / Kazimierz Kuciński. - Wyd. 5. - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 1997. Sygn. WK 40722
   47. Geografia ekonomiczna / Ryszard Domański. - Wyd. 3. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. Sygn. WK 21125 ; WK 24975
   48. Geografia ekonomiczna / Władysław Skrzypczak. - Wyd. 2 popr. i zaktualiz. - Warszawa : "Efekt", 1994. Sygn. MKsK 91 ; WK 38403
   49. Geografia ekonomiczna Afryki / Zbigniew Dobosiewicz. - Wyd. 2 zm. i uaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Sygn. WK 21036 ; WK 25726
   50. Geografia ekonomiczna Ameryki Łacińskiej / Andrzej Maryański, Piotr Modrzejewski, Zygmunt Szot. - Wyd. 2 zm. i uaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989. Sygn. WK 21409 ;  WK 35714
   51. Geografia ekonomiczna Australii i Oceanii / Tadeusz Olszewski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1988. Sygn. WK 33708
   52. Geografia ekonomiczna Azji Południowej / Andrzej Maryański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. Sygn. MKsK 91
   53. Geografia ekonomiczna Azji Południowo-Wschodniej / Przemysław Czajkowski, Andrzej Maryański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. Sygn. MKsK 91 ; WK 27616
   54. Geografia ekonomiczna Azji Wschodniej / Andrzej Maryański, Andrzej Halimarski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1989. Sygn. WK 35715
   55. Geografia ekonomiczna Azji Zachodniej / Marcin Rościszewski. - Wyd. 2 uaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. Sygn. WK 22999 ; WK 33517
   56. Geografia ekonomiczna europejskich krajów socjalistycznych / Ludwik Straszewicz. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. Sygn. WK 22821
   57. Geografia ekonomiczna kapitalistycznych krajów Europy : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Wyd. 2 zm. i uaktualn. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1983.  Sygn. WK 26577
   58. Geografia ekonomiczna regionalna świata. Cz. 2, Kraje pozaeuropejskie (bez socjalistycznych) / Tadeusz Olszewski. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. WK 10876
   59. Geografia ekonomiczna Stanów Zjednoczonych i Kanady / Józef Barbag. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1982. Sygn. WK 24951
   60. Geografia ekonomiczna świata / Mieczysław Fleszar. - Wyd. 5 uaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1976. Sygn. WK 14340 ; WK 19973
   61. Geografia ekonomiczna świata / Zbigniew Dobosiewicz, Tadeusz Olszewski. - Wyd. 3 zm. i uaktual. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. Sygn. WK 25498 ; MKsK 91 ; WK 32391 ; WK 38143
   62. Geografia ekonomiczna Unii Europejskiej / red. nauk. Irena Fierla. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Sygn. WK 48871
   63. Geografia energetyki świata / Antoni Wrzosek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Sygn. WK 20873 ; WK 21272 ; WK 37810
   64. Geografia fizyczna : podręcznik : szkoły ponadgimnazjalne - zakres podstawowy, zakres rozszerzony / Piotr Czubla, Elżbieta Papińska. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2002. Sygn. WK 1475 P
   65. Geografia fizyczna / Joanna Angiel, Ludwik Kaszowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995. Sygn. CzK 91 ; WK 12 P
   66. Geografia fizyczna części świata : (zarys fizjograficzny) / Jan Mityk. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 25635 ; MKsK 91 ; WK 31857 ; WK 35726
   67. Geografia fizyczna części świata. Cz. 1, Europa / Zdzisław Czeppe, Jan Flis, Rodion Mochnacki. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Sygn. WK 3653
   68. Geografia fizyczna części świata. Cz. 2, Kraje i morza pozaeuropejskie / Zdzisław Czeppe, Jan Flis, Rodion Mochnacki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Sygn. WK 3777
   69. Geografia fizyczna Europy Zachodniej / B. Dobrynin. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1954. Sygn. WK 716
   70. Geografia fizyczna ogólna / Stanisław Kalesnik. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 4464 ; WK 5580 ; WK 5587
   71. Geografia fizyczna świata / Jerzy Makowski. - Wyd. 1, dodr. 3. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 45921 ; MKsK 91
   72. Geografia fizyczna w liczbach / Józef Staszewski, Franciszek Uhorczak. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Sygn. WK 9809
   73. Geografia gleb / Renata Bednarek, Zbigniew Prusinkiewicz. - Wyd. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999. Sygn. WK 23369 ; MKsK 63
   74. Geografia gospodarcza europejskich krajów demokracji ludowej. Cz. 1, Niemiecka Republika Demokratyczna, Czechosłowacja, Węgry / pod red. Ludwika Straszewicza. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. Sygn. WK 14457
   75. Geografia gospodarcza europejskich krajów demokracji ludowej. Cz. 2, Rumunia, Bułgaria, Jugosławia, Albania / pod red. Ludwika Straszewicza. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1970. Sygn. WK 14458
   76. Geografia gospodarcza europejskich krajów socjalistycznych (bez ZSRR i Polski) / Rodion Mochnacki. - Warszawa ; Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967.  Sygn. WK 16773
   77. Geografia gospodarcza Rosji w ćwiczeniach / Grzegorz Adam Ziętala. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2009. Sygn. WK 48792
   78. Geografia gospodarcza świata : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. Sygn. MKsK 91 ; WK 41054 ; WK 41821 ; WK 44709
   79. Geografia gospodarcza świata i Polski : dla kandydatów na wyższe uczelnie / Roman Domachowski. - Warszawa : "Oświata", 1999. Sygn. WK 41162
   80. Geografia gospodarki świata / Józef Barbag. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. MKsK 91 ; WK 28015 ; WK 35464
   81. Geografia jako nauka i dzieje odkryć geograficznych / Stanisław Tomasz Nowakowski. - Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, [1932]. Sygn. WK 6819
   82. Geografia jako nauka i wiedza stosowana / Stanisław Leszczycki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975. Sygn. WK 20279
   83. Geografia krajów Europy i Azji / Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 446 P ; WK 447 P
   84. Geografia ludności / Andrzej Jagielski. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 21049 ; WK 37798
   85. Geografia ludności / Leszek Kosiński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. WK 11329
   86. Geografia ludności i osadnictwa : przewodnik metodyczny / Jan Rajman. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000. Sygn. WK 44235
   87. Geografia osadnictwa : zarys problematyki / Maria Kiełczewska-Zaleska. - Wyd. 3, dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 20269 ; WK 20624
   88. Geografia polityczna : geopolityka, ekopolityka, globalistyka / Stanisław Otok. - Wyd. 9. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. MKsK 91 ; WK 40128 ; WK 46251
   89. Geografia polityczna ogólna / Józef Barbag. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. Sygn. WK 21543 ; WK 32943 ; WK 32944
   90. Geografia powszechna. T. 1, Ziemia - środowisko naturalne człowieka / przewodniczący kom. red. August Zierhoffer. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962.  Sygn. MKsK 91
   91. Geografia powszechna. T. 2, Człowiek i jego działalność gospodarcza / przewodniczący kom. red. August Zierhoffer. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1963.  Sygn. MKsK 91
   92. Geografia powszechna. T. 3, Europa (bez ZSRR) / przewodniczący kom. red. August Zierhoffer. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1965. Sygn. MKsK 91
   93. Geografia powszechna. T. 4, Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, Azja, Afryka / przewodniczący kom. red. August Zierhoffer. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. MKsK 91
   94. Geografia powszechna. T. 5, Arktyka, Ameryka, Australia i Oceania, Antarktyda, Ocean Światowy / przewodniczący kom. red. August Zierhoffer. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. MKsK 91
   95. Geografia ras ludzkich / Valerij Pavlovic Alekseev. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979. Sygn. WK 22313
   96. Geografia regionalna świata : wielkie regiony / pod red. Jerzego Makowskiego. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Sygn. MKsK 91
   97. Geografia społeczna miast : uwarunkowania społeczno-przestrzenne / Grzegorz Węcławowicz. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. WK 47526
   98. Geografia społeczno-ekonomiczna : dla kandydatów na wyższe uczelnie / Roman Domachowski. - Warszawa : "Oświata", 1997. Sygn. MKsK 91 ; WK 40598
   99. Geografia świata : praca zbiorowa / pod red. Józefa Barbaga. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. MKsK 91 ; WK 28783 ; WK 15088
   100. Geografia Świata i Polski : podręcznik dla szkoły średniej / Sławomir Piskorz, Stanisław Zając. - Wyd. 6 zaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. MKsK 91 ; WK 168 P
   101. Geografia świata. [1], Środowisko przyrodnicze / [red. Janusz Puskarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. CzK 91(03)
   102. Geografia świata. [2], Społeczeństwo i gospodarka / [red. Janusz Puskarz]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. CzK 91(03)
   103. Geografia turystyczna / Wiesław Kaprowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004. Sygn. WK 45777
   104. Geografia turystyczna świata. Cz. 1 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. - Wyd. 4 zm. i zaktualiz., dodr. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Sygn. CzK 91 ; WK 44974
   105. Geografia turystyczna świata. Cz. 2 / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. - Wyd. 4 zm. i zaktualiz., dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. Sygn. CzK 91 ; WK 44975
   106. Geografia Unii Europejskiej / red. nauk. Jerzy Makowski. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 48411
   107. Geografia w reformowanym systemie szkolnictwa / pod red. Zbigniewa Zioło. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2000. Sygn. WK 43877 ; WK 44249
   108. Geografia. Cz. 1 / Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3
   109. Geografia. Cz. 2 / Jadwiga Kop, Teresa Wieczorek. - Kraków : "Omega", 2004. Sygn. CzK 371.3
   110. Informator maturalny od 2005 roku z geografii / Centralna Komisja Egzaminacyjna. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2003. Sygn. MKsK 371.3
   111. Kompendium geografii dla uczniów szkół średnich i kandydatów na studia / Jan Kądziołka, Florian Plit, Andrzej Wieloński. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. MKsK 91 ; WK 40556 ; WK 40597
   112. Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce : terminologia / Marin Baczwarow, Andrzej Suliborski. - Wyd. 1, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2003. Sygn. WK 45162 ; CzK 911
   113. Kraje i morza pozaeuropejskie : geografia fizyczna / [opracowanie Instytutu Geograficznego Uniwersytetu Karola Marksa w Lipsku pod kier. Ernesta Neefa]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959. Sygn. WK 3421
   114. Lądy i oceany : zarys geografii fizycznej świata / Bolesław Augustowski. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964. Sygn. WK 8176 ; WK 10181
   115. Materiały do matury : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. WK 43107
   116. Materiały do matury 2002 : testy : przedmioty do wyboru: historia, geografia, biologia, chemia, fizyka : praca zbiorowa / [red. Piotr Prejbisz]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. Sygn. MKsK 371.3
   117. Nad Morzem Śródziemnym / Roman Biesiada. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970. Sygn. WK 13892 ; WK 13954
   118. Najsławniejsi odkrywcy świata / Mieczysław Fleszar. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1959. Sygn. WK 4886
   119. Ogólna wiedza o Ziemi : (geografia fizyczna ogólna) / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969. Sygn. MKsK 55/56
   120. Orientowanie się w przestrzeni geograficznej / Danuta Licińska ; Stowarzyszenie Oświatowców Polskiech. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001. Sygn. WK 3458 B
   121. Państwa roślinne kuli ziemskiej / Zbigniew Podbielkowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1977. Sygn. MKsK 58
   122. Państwa świata / [wydaw. Małgorzata Uba]. - Warszawa : "Imprint", [2007]. Sygn. WK 47856
   123. Podstawy geografii ekonomicznej : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Wrony i Jadwigi Rek. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Sygn. WK 40599 ; WK 40679 ; WK 47378
   124. Podstawy geografii fizycznej : dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników / Edward Świtalski, Zdzisław Preisner, Arkadiusz Stańczyk. - Toruń : "Turpress", 2002. Sygn. WK 1428 P ; WK 1429 P
   125. Podstawy geografii fizycznej / Stanisław Kalesnik. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Sygn. WK 17442
   126. Podstawy geografii społeczno-ekonomicznej : wykład teoretyczny / Jan Tkocz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007. Sygn. WK 47561
   127. Podstawy geografii turyzmu / Jadwiga Warszyńska, Antoni Jackowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 21420
   128. Podstawy geografii w zadaniach : zeszyt ćwiczeń i przewodnik do zajęć w terenie dla klasy 1 i 2 liceum / Jan Kądziołka. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. WK 175 P ; WK 176 P
   129. Podstawy regionalizacji fizycznogeograficznej / Jerzy Kondracki. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Sygn.WK 20599
   130. Polityczny atlas świata / przygot. do druku zespół pod kier. Jana Łyska. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : Wydawnictwo Współczesne, 1987. Sygn. MKsK 912
   131. Regionalna geografia turystyczna świata. Cz. 1, Europa i ZSRR / pod red. Jadwigi Warszyńskiej. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1990. Sygn. WK 42043
   132. Repetytorium : geografia : liceum - poziom podstawowy i rozszerzony / Ewa Jaworska, Piotr Jaworski. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2010. Sygn. MKsK 91
   133. Repetytorium z geografii gospodarczej : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001. Sygn. WK 47387 ; MKsK 91
   134. Repetytorium z geografii gospodarczej / pod red. Ireny Fierli. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1994. Sygn. MKsK 91
   135. Słownik geografii Ameryki / Lucjan Kubiatowicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. Sygn. CzK 91
   136. Słownik geografii Europy / [pod red. Antoniego Wrzoska]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1976. Sygn. CzK 91
   137. Słownik geografii NRD / Wojciech Walczak, Maria Walczak-Augustyniak. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Sygn. CzK 91
   138. Słownik geografii świata / pod red. Stanisława Leszczyckiego. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1971. Sygn. CzK 91 ; WK 15779
   139. Słownik geografii ZSRR / [Roman Biesiada, Tadeusz Lenczowski, Lech Ratajski]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1974. Sygn. WK 18497
   140. Słownik pojęć geograficznych / Stanisław Pietkiewicz, Stefan Żmuda. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973. Sygn. CzK 91
   141. Słownik szkolny : państwa świata : praca zbiorowa / pod red. nauk. Tadeusza Mołdawy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. CzK 91
   142. Słownik terminów geograficznych Ameryki Łacińskiej / Andrzej Dembicz [i in.]. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Sygn. CzK 91
   143. Spotkania przy globusie / Wojciech Stankowski. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1982. Sygn. WK 25672
   144. Suplement / [red. Zbigniew Długosz, Zdzisława Otałęga i in.]. - Kraków : "Opres", 2001. Sygn. CzK 91
   145. Syllabus z geografii 2002. - Warszawa : Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2000. Sygn. MKsK 371.3
   146. System przyrodniczy Ziemi : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. [1] / Wiesław Kosakowski, Wiesława Kowalik, Elżbieta Zastrożna. - Wyd. 3. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2004. Sygn. WK 1413 P ; WK 1757 P
   147. System przyrodniczy Ziemi : zadania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. [Cz. 1] / Halina Ciszewska, Artur Przystarz. - Wyd. 2. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop.2004. Sygn. WK 1756 P
   148. Szkolne koła geograficzne i krajoznawczo-turystyczne / Edward Świtalski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 29658 ; WK 29659
   149. Szkolny słownik geograficzny / Jan Flis. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. CzK 91
   150. Świat i Polska : środowisko przyrodnicze : zadania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres rozszerzony. Cz. 1 / Artur Przystarz, Waldemar Kotowski, Kazimierz Cichoszewski. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. Oddział, 2004. Sygn. WK 1754 P
   151. Świat w fazie przemian : podręcznik dla uczniów liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy. Cz. 3 / A. Stark, G. Wnuk, A. Zimończyk. - Wyd. 2. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2004. Sygn. WK 1770 P
   152. Tablice geograficzne / [praca zbiorowa pod red. Witolda Mizerskiego i Jana Żukowskiego]. - Wyd. 6 zm. i poszerz. - Warszawa : "Adamantan", 1998. Sygn. CzK 91
   153. Tablice geograficzne / opracował zespół w składzie: Włodzimierz Romaniuk, Jacek Wroński, Maciej Zaręba. - Warszawa : "MZ", [1998]. Sygn. CzK 91
   154. Tektonika płyt litosfery oraz zjawiska i procesy z nią związane; wielkie formy ukształtowania powierzchni Ziemi / Andrzej Adamiak. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2002. Sygn. WK 3462 B
   155. Teoretyczne podstawy geografii ekonomicznej / Ryszard Domański. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1987. Sygn. WK 24829 ; WK 31739
   156. Urbanizacja na świecie / Daniela Szymańska. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. Sygn. WK 47442
   157. Wstęp do geografii / Adam Malicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969. Sygn. WK 12769
   158. Wstęp do geografii ekonomicznej / Julian Glebovic Sauszkin. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960. Sygn. WK 3540 ; MKsK 91
   159. Wstęp do geografii fizycznej / Jan Flis. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 14339 ; WK 17605 ; WK 17606 ;  WK 35301 ; WK 35302
   160. Zarys geografii gleb / Bohdan Dobrzański. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966. Sygn. WK 9707 ; WK 18504
   161. Zarys geografii komunikacji / Stanisław Berezowski. - Wyd. 2 zm., dodr. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.  Sygn. WK 20222
   162. Zarys geografii politycznej / Józef Barbag. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1971. Sygn. WK 15189
   163. Zarys geografii rolnictwa / Jerzy Kostrowicki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973. Sygn. WK 20600
   164. Zarys geologii regionalnej świata / Ewa Stupnicka. - Warszawa : Wydawnictwa Geologiczne, 1978. Sygn. WK 22293
   165. Zastosowania geografii fizycznej / Tadeusz Bartkowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. Sygn. WK 18006 ; WK 30272
   166. Ziemia : podręcznik geografii fizycznej dla szkoły średniej / Dorota Makowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998. Sygn. WK 518 P ; WK 519 P
   167. Ziemia w liczbach : tablice geograficzno-fizyczne / August Zierhoffer. - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955. Sygn. WK 1182 ; WK 13558
   168. Związek Radziecki : zarys geografii ekonomicznej regionów / Andrzej Maryański. - Wyd. 2 zaktualiz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1979. Sygn. WK 22781
   169. Zwierzęta i kontynenty : zoogeografia popularna / Tomasz Umiński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. MKsK 59
   170. Zwierzęta i oceany : popularna zoogeografia wód morskich / Tomasz Umiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1986. Sygn. MKsK 59 ; WK 31940 ; WK 31941

     

    Geografia Polski

    1. Atlas Polski. T. 1, Przyroda - społeczeństwo - gospodarka / pod red. Rajmunda Mydela. - Kraków : "Fogra", 2001. Sygn. CzK 913(438)
    2. Gawron na Podkarpaciu : monografia gatunku i znaczenie gospodarcze / Józef Hordowski. - Bolestraszyce : Arboretum i Zakład Fizjografii, 2009. Sygn. WK 49045
    3. Gdańskie / Roman Domachowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK 913(438) ; WK 40308
    4. Geografia 3 : geografia Polski : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum : zakres podstawowy / Jan Mordawski, Wojciech Wiecki. - Gdynia : "Operon", 2003. Sygn. WK 1797 P
    5. Geografia ekonomiczna Polski : makroregiony gospodarczo-planistyczne / Zdzisław Batorowicz, Andrzej Suliborski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. Sygn. WK 33816 ; WK 33817 ; WK 26548
    6. Geografia ekonomiczna Polski : praca zbiorowa / pod red. Ryszarda Domańskiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Sygn. MKsK 913(438) ; WK 29778
    7. Geografia ekonomiczna Polski : praca zbiorowa / pod red. Stanisława Berezowskiego. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978. Sygn. WK 21988 ; WK 37797 ; WK 16972
    8. Geografia ekonomiczna Polski : ujęcie regionalne / Zdzisław Batorowicz, Andrzej Suliborski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Sygn. MKsK 913(438)
    9. Geografia fizyczna Niziny Wielkopolskiej. Cz. 1, Geomorfologia / Bogumił Krygowski. - Oddział, Poznań : Polska Akademia Nauk, 1961. Sygn. WK 11346
    10. Geografia fizyczna Polski / Jerzy Kondracki. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. WK 8663 ; WK 8765 ; WK 8766 ; WK 8767 ; WK 22010 ; WK 24592 ; MKsK 913(438) ; WK 33678
    11. Geografia fizyczna Polski / red. nauk. Andrzej Richling, Katarzyna Ostaszewska. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. WK 45920 ; WK 46184
    12. Geografia fizyczna Polski / Stanisław Lencewicz i Jerzy Kondracki. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. WK 2935 ; WK 2936 ; WK 4723 ; WK 5867 ; WK 5933 ; WK 7051
    13. Geografia gospodarcza Polski : praca zbiorowa / pod red. Ireny Fierli. - Wyd. 6 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2004. Sygn. WK 38132 MKsK 913(438) ; WK 38801 ; WK 39545 ;  WK 47382
    14. Geografia gospodarcza Polski / Jerzy Loth, Zofia Petrażycka. - Warszawa : Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, 1960. Sygn. WK 3375
    15. Geografia gospodarcza Polski. [2] / Jerzy Loth, Zofia Petrażycka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1962. Sygn. WK 5868
    16. Geografia gospodarcza świata i Polski : dla kandydatów na wyższe uczelnie / Roman Domachowski. - Warszawa : "Oświata", 1999. Sygn. WK 41162
    17. Geografia historyczna Polski / Stanisław Arnold. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 1951. Sygn. WK 5034
    18. Geografia historyczna ziem dawnej Polski / Zygmunt Gloger. - Kraków : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985. Sygn. MKsK 094
    19. Geografia Polski : krainy geograficzne / Anna Dylikowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1973. Sygn. WK 17103 ; WK 37794
    20. Geografia Polski : mezoregiony fizyczno-geograficzne / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. MKsK 913(438)
    21. Geografia Polski : społeczno-ekonomiczna / Stanisław Leszczycki, Ryszard Domański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1992. Sygn. MKsK 913(438)
    22. Geografia Polski : środowisko przyrodnicze / red. nauk. Leszek Starkel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1991. Sygn. MKsK 913(438)
    23. Geografia Polski dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych / Teresa Krynicka-Tarnacka, Grażyna Wnuk, Zofia Wojtkowicz. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop.2005. Sygn. WK 1768 P
    24. Geografia Polski. Cz. 1, Środowisko geograficzne i gospodarka człowieka / Józef Barbag, Anna Dylikowa. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968. Sygn. WK 12730 ; WK 12731
    25. Geografia polskiej wsi / Jerzy Bański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2006. Sygn. MKsK 91
    26. Geografia przemysłu Polski / Irena Fierla. - Wyd. 4 zm. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1984. Sygn. WK 23070 ; MKsK 913(438)
    27. Geografia regionalna Polski / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998. Sygn. WK 40726 ; WK 40727
    28. Geografia rolnictwa Polski / Jerzy Bański. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2007. Sygn. MKsK 91 ; WK 47226
    29. Geografia rolnictwa Polski / Tadeusz Olszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1985. Sygn. WK 28540
    30. Geografia rolnictwa Polski / Władysława Stola, Roman Szczęsny. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976. Sygn. WK 20442
    31. Geografia społeczno-gospodarcza Polski / red. nauk. Henryk Rogacki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. Sygn. MKsK 913(4/9) ; WK 47527
    32. Geografia Świata i Polski : podręcznik dla szkoły średniej / Sławomir Piskorz, Stanisław Zając. - Wyd. 6 zaktual. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. MKsK 91 ; WK 168 P
    33. Geografia transportu Polski / Teofil Lijewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, 1977. Sygn. WK 21258 ; WK 21326
    34. Geografia turystyki Polski : przewodnik do ćwiczeń krajoznawczych / red. nauk. Andrzej Stasiak. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009. Sygn. MKsK 913(438)
    35. Geografia turystyki Polski / Teofil Lijewski, Bogdan Mikułowski, Jerzy Wyrzykowski. - Wyd. 5 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2008. Sygn. MKsK 91 ; WK 37255 ; WK 47722
    36. Główne okręgi przemysłowe Polski / Antoni Wrzosek. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972. Sygn. WK 20333
    37. Kotlina Sandomierska / Zbigniew Głowaciński, Stefan Michalik. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1979. Sygn. WK 22517
    38. Krakowskie / Roman Malarz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. MKsK 913(438) ; WK 40019 ; WK 41247
    39. Lubelszczyzna / Marianna Nowak, Jerzy Nowak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1996. Sygn. MKsK 913(438) ; WK 39626
    40. Mały słownik : pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych / Józef Staszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1968. Sygn. CzK 91
    41. Nad karpackimi dopływami Wisły / Michał Janiszewski. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. Sygn. WK 29247
    42. Nad mapą Polski : geograficzne studium ekonomiczno-planistyczne / Stanisław Leszczycki. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980. Sygn. WK 23626
    43. Osobliwości przyrody województwa rzeszowskiego : jako podstawa ruchu turystyczno-krajoznawczego / Stefan Gut. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Sygn. WK 3925 ; WK 4000
    44. Pieniny / Władysław Strojny. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1987. Sygn. WK 33210
    45. Pojezierze Mazurskie / Jan Panfil. - Wyd. 3 uzup. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1985. Sygn. WK 29082
    46. Pojezierze Suwalsko-Augustowskie / Benon Polakowski, Janina Wengris. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1975. Sygn. WK 19018
    47. Polska : podręczny leksykon geograficzny / Jerzy Kwiatek, Teofil Lijewski. - Toruń : "Troja", [1993]. Sygn. CzK 913(438)
    48. Polska : przyroda, człowiek, gospodarka / aut. Bolesław Augustowski [i in.]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1974. Sygn. MKsK 913(438)
    49. Polska / red. Adam Jelonek, Zdzisława Otałęga. - Kraków : "Opres", 1997. Sygn. CzK 913(438)
    50. Polska na zdjęciach lotniczych i satelitarnych : praca zbiorowa / pod red. Jana R[omualda] Olędzkiego. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. MKsK 913(438)
    51. Polska północno-wschodnia / Jerzy Kondracki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972. Sygn. WK 17061
    52. Polska w dobie przekształceń : podręcznik geografii dla szkoły średniej / Florian Plit, Jerzy Makowski, Joanna Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. WK 312 P ; WK 313 P ; WK 374 P ; WK 375 P
    53. Polska w Europie : dla kl. III liceum ogólnokształcącego / Jerzy Harasymowicz, Zofia Wojtkowicz. - Wyd. 7. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2001. Sygn. WK 883 P
    54. Polska w Europie : podręcznik geografii dla szkoły średniej / Zdzisław Batorowicz, Jacek Nalewajko, Andrzej Suliborski. - Wyd. 11 zaktualiz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. WK 150 P ; MKsK 913(438) ; WK 905 P
    55. Pomorze / Bolesław Augustowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977. Sygn. WK 20884
    56. Pomorze Szczecińskie 1945-1965 : praca zbiorowa / pod red. Edmunda Dobrzyckiego, Henryka Lesińskiego i Zdzisława Łaskiego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967. Sygn. WK 11254
    57. Pomorze Zachodnie : nasza ziemia ojczysta : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Ślaskiego. - Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1960. Sygn. WK 3431
    58. Pomorze Zachodnie / Elżbieta Marszałek. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999. Sygn. MKsK 913(438) ; WK 42378
    59. Przemiany środowiska geograficznego Polski : do XV wieku / Maria Dobrowolska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Sygn. WK 4884
    60. Rozwój środowiska fizyczno-geograficznego Polski / Wojciech Stankowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. Sygn. WK 20003
    61. Rzeszów / oprac. Jan Skarbowski. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1965. Sygn. WK 8681
    62. Rzeźba Tatr polskich / Mieczysław Klimaszewski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988. Sygn. WK 35525
    63. Słownik geograficzno-krajoznawczy Polski / [red. nauk. Maria Irena Mileska]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. CzK 913(438)
    64. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15 / wydany pod red. Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego, Władysława Walewskiego. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1986. Sygn. CzK 913(438)
    65. Środowisko geograficzne Polski : warunki przyrodniczego rozwoju gospodarki narodowej / Jerzy Kostrowicki. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961. Sygn. WK 4013 ; WK 4014
    66. Świat i Polska : system społeczno-gospodarczy : zakres rozszerzony : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego. Cz.2 / D. Grudzińska, T. Krynicka-Tarnacka. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2003. Sygn. WK 1760 P
    67. Świat i Polska : środowisko przyrodnicze : podręcznik dla liceum ogólnokształcącego : zakres rozszerzony. Cz. 1 / D. Grudzińska, W. Kowalik, T. Krynicka-Tarnacka. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, cop. 2003. Sygn. WK 1755 P
    68. Walory turystyczne Przeworska i okolic : informator turystyczny / Leszek Kisiel, Leszek Kurasz, Marek Wiśniewski. - Przeworsk : Urząd Miasta ; Przeworskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych, 2006. Sygn. MKsK Reg. ; WK 46482 ; WK 46513-46517
    69. Warmia i Mazury / Eugeniusz Paukszta. - Warszawa "Sport i Turystyka" 1962. Sygn. WK 5022
    70. Warmia, Mazury, Podlasie / Florian Plit. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1997. Sygn. MKsK 913(438) ; WK 40197 ; WK 42664
    71. Wielka encyklopedia krajoznawcza Polski / [aut. tekstu Tadeusz Glinka i in.]. - Poznań : "Publicat", 2008. Sygn. CzK 913(438)
    72. Województwo olsztyńskie : zarys geografii gospodarczej / Zbigniew Januszko, Maria Kiełczewska-Zaleska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1955.  Sygn. WK 1419
    73. Województwo przemyskie : zarys geograficzny / Paweł Wład. - Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 1996. Sygn. MKsK Reg. ; WK 40140 ; WK 40141
    74. Województwo rzeszowskie : zarys geograficzno-ekonomiczny / Michał Chilczuk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1962. Sygn. WK 5325 ; WK 6897 ; WK 7855
    75. Ziemia cieszyńska / Gustaw Morcinek. - Katowice : "Śląsk", 1962. Sygn. WK 5871
    76. Ziemia Lubuska : opis geograficzny i gospodarczy / Bogumił Krygowski, Stanisława Zajchowska. - Poznań : Wydawnictwo Instytutu Zachodniego, 1946. Sygn. WK 538
    77. Ziemia Lubuska / [red.] Jan Skarbowski. - Kraków : Wydawnictwo Artystyczno-Graficzne, 1973. Sygn. MKsK 913(438)
    78. Ziemia sądecka / Jerzy Staszkiewicz, Zbigniew Witkowski. - Wyd. 3. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1986. Sygn. WK 23924 ;  WK 30200
    79. Ziemie polskie przed tysiącem lat / Karol Buczek. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. Sygn. WK 40948

    Opracowała: Gertruda Kmiecik

     

    Autor: Gertruda Kmiecik